AnasayfaBlogMatematik Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Matematik Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

13 Nisan 2021
Matematik Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

Eğitim hayatımızda hepimizin başını ağrıtan ya da sevmediğimize inandığımız dersler vardır. Matematik dersi bunların en başında gelir. Nedense matematiğe karşı korku besleriz. Bazen dersi sevmediğimiz için öğretmeni de sevmeyiz. Bazen de öğretmen derse karşı tutumumuzu değiştirir. Ayrıca toplumda matematik yapabilenlerin başarılı sayılmasından kaynaklı olarak derse karşı böyle bir kaygı da geliştirilmiş olabilir. Sevsek de korksak da kaçsak da matematik hayatımızın her alanında vardır. Dolayısıyla matematik öğretmenleri de hep hayatımızda olacaktır.

Çoğumuzun küçükken hayalindeki meslek öğretmenliktir. Özellikle sayısal derslerin öğretmenleri öğrencilere hep ulaşılmazmış gibi gelir. Matematik öğretmenliği de öğretmenlikler içinde en çok kazandıran alandır. Ancak matematik öğretmeni olabilmek için de yalnızca matematiği sevmek yetmez. Bazı aşamalardan da geçmek gerekir. Şimdi bu aşamaları inceleyelim ve matematik öğretmeni hakkında bilgi sahibi olalım.

Matematik Öğretmeni Nedir?

Üniversitelerin matematik bölümünden ya da matematik öğretmenliği bölümünden mezun olmuş, okullarda matematik derslerine giren kişilere matematik öğretmeni denir. Anasınıfından üniversiteye kadar her alanda matematik dersinin var olduğunu düşünürsek çalışma alanı da oldukça geniştir. Günlük hayatın her alanında matematik bilgi ve becerisine ihtiyaç duyulur. En basit olarak bakkaldan alışveriş yapabilmek için de matematik gerekir.

Öğrenciler genellikle matematiğe karşı ön yargılıdır. Öğrendikleri formüllerin günlük hayatta hiçbir işe yaramadığına inanırlar. Bu da derse olan ilgiyi azaltır. Bu nedenle matematik öğretmenlerinin işi zorlaşır. Matematik öğretmenleri soyut kavramlarla uğraşırlar. Bu nedenle soyut düşünme becerilerinin gelişmiş olması gerekir. Dersi ve konuları öğrencilerinin dikkatini çekecek hale getirmelidirler. Yaratıcılıkları gelişmiş olmalıdır.

Matematik öğretmenleri gelişen teknolojiye ve değişen eğitim sistemine ayak uydurabilmek için kendilerini sürekli yenilemelidir. Alanına hakim olmalıdır. Öğrencilere karşı tereddüt uyandıracak davranışlar sergilememelidir. Zira kendi sorduğu soruyu çözemeyen bir matematik öğretmeni öğrencilerde güven uyandırmaz. Soru çözerken pratik çözüm yolları üretebilmelidir. Araştırmayı sevmeli ve sorgulama alışkanlığı olmalıdır. İletişimi kuvvetli olmalıdır. Meslek bilgisine ve alan bilgisine sahip olmalıdır. Bildiklerini iyi aktarabilmelidir. Düzenli olarak farklı soru tipleri araştırmalı ve bilgilerini zinde tutmalıdır. Eleştiriye açık olmalıdır. Hoşgörülü ve sabırlı olmalıdır.

Matematik dersi dikkat dağıldığı zaman sonuçları çok başka yerlere götürülebilen bir derstir. Bu nedenle matematik öğretmenlerinin dikkati üst seviyede olmalıdır. Öğretmenlik kutsal bir meslektir ve matematik öğretmenlerinin de meslek etiği bilgisine sahip olmaları gerekir.

Matematik Öğretmeni Ne İş Yapar?

Matematik öğretmeni özel okullarda, dershanelerde, etüt merkezlerinde ve kamu kurumlarında matematik öğretmenliği yapar. Temel görevi öğrencilerine matematik öğretmek ve matematiği sevdirmektir. Öğrencilerinin analitik düşünme becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Anlattıklarını gündelik yaşamla bağdaştırır.

Öğrencilerini düşünmeye sevk ederek yeni ve farklı yöntemler keşfetmelerini sağlar. Matematik formüllerini öğretir. Bu formülleri sorularda uygulamalarına yardım eder. Öğrencilerinin problem çözme becerisini geliştirmeye çalışır. Öğrencilerin olması istenen düzeye gelmesini sağlamaya çabalar. Ders planını hazırlar ve uygular. Ders programında ve müfredatında yer alan matematiğin temel kazanımlarını öğrencilerine kazandırmaya çalışır.

Matematiğin temel bir bilim olduğunu anlatır. Matematiğin diğer bilimlerle birlikte kullanıldığını anlatır. Her öğrencinin çıkabileceği bireysel seviyeye gelmesine yardım eder. İhtiyacı olan öğrencilere ek kaynak sunar. Derste kullanmak için soru hazırlar. Öğrencilerine performans görevleri verir. Proje ödevlerinin takibini yapar. Anlattığı konu ile ilgili ödevlendirmeler yapar. Sınıfta düzen sağlar.

Konunun anlaşılmaması durumunda farklı eğitim ve öğretim yöntemleriyle dersini işler. Dersini işlerken çoklu zeka kuramını dikkate alır. Yazılı sınavları hazırlar, okur ve notlandırır. Öğrencilerini bilgi yarışmalarına hazırlar. Akıl oyunları, matematik olimpiyatları gibi projelerde yer almalarına yardımcı olur. Öğrencilerini üniversite sınavlarına hazırlar. Zaman yönetimi yapmalarına yardımcı olur. Eğitici kol/kulüp faaliyetleri yapar. Öğrencilerinin yaş gruplarına göre dersini anlatır. Sınıfta disiplini sağlar.

Matematik Öğretmeni Maaşları

Matematik öğretmenleri öğretmenlikler içinde maaş konusunda yüzü en çok gülen kesimdir. Dersin ve anlatabilmenin zor olması ders ücretlerini çok etkiler. Kamu kurumuna yeni atanmış bir öğretmenin maaşı 4600 liradan başlar. Evli ve çocuk sahibi olmakla birlikte alınan asgari geçim indirimi tutarı maaşı arttırır. Bu alınan maaş 15 saat karşılığıdır. Ancak matematik derslerinin yoğun olması nedeniyle hiçbir matematik öğretmeninin haftalık 15 saatle sınırlı kalmaz. Hafta sonu kursları ve ek ders ücretleri de maaşa eklendiğinde 6000 lirayı geçtiği bilinir.

Kamuda ücretli öğretmenlik yapan bir matematik öğretmeni 120 saat ders karşılığında aylık ortalama 2200 lira civarında maaş alır. Özel okullarda ve dershanelerde de matematik öğretmenleri en yoğun öğretmenlerdir. Ancak burada maaşlar tecrübeye göre değişir. Yeni mezun bir matematik öğretmeninin maaşı ortalama 3500 liradan başlar. Matematik evi gibi etüt merkezleri açabilirler.

Matematik öğretmenleri özel ders alanının en çok geliştiği bölümdür. Çok fazla talep olduğu için herhangi bir kurumda çalışmayıp sadece özel ders vererek çok rahat bir şekilde geçimini sağlayanlar da vardır. Özel dersin bir saatinin en düşük 75 lira olduğunu düşünürsek birkaç öğrenciyle bile hatırı sayılır ücretler kazanılabilir.

Bir diğer para kazanma yöntemi de soru yazmaktır. Tabii bunun için iyi soru yazdığını kanıtlamak gerekir. Yayınevlerine gönderilen sorulardan soru başına ortala 4-5 lira kazanılır. 20 soruluk bir test için 80-100 lira alınabilir. Ancak belirttiğim gibi bunu yapabilmek için soru yazma ilkelerini bilmek ve iyi sorular yazabilmek gerekir.

Matematik Öğretmeni Nasıl Olunur?

Liselerin sayısal alanından mezun olarak matematik öğretmenliği kazanılabilir. Bunun için sayısal derslerin iyi olması gerekir. Ayt’ten yeterli puan alınarak tercih yapılır. Matematik öğretmeni olabilmek için üniversitelerin eğitim fakültelerinden ya da fen/edebiyat fakültelerinden mezun olmak gerekir. Eğitim fakültelerinin matematik öğretmenliği bölümünden ya da fen/edebiyat fakültelerinin matematik bölümünden mezun olarak pedagojik formasyon eğitimi alanlar matematik öğretmenliği yapabilir. Bilgisayar mühendisliği ve matematik mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar da formasyon eğitimi alarak öğretmenlik yapmaya hak kazanırlar. Bu bölümlerde eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresi boyunca mantık, fizik, soyut matematik, analiz, lineer cebir, analitik geometri, olasılık, zeka oyunları gibi dersler görülür. Son sınıfta staj yapılarak öğretmenlik deneyimi yaşanır. Mezun olanlar lisans diploması alır. Matematik öğretmeni unvanına sahip olur. Matematik öğretmenliği genellikle ilköğretim matematik öğretmenliği ile karıştırılır.

İkisi farklı bölümlerdir. Matematik öğretmenliği ya da matematik bölümü mezunları liselerde öğretmenlik yaparken ilköğretim matematik öğretmenliği mezunları yalnızca ortaokulda matematik öğretmenliği yapabilirler. Bu iki bölüm kamu kurumlarında birbirinin yerine atanamazlar. Ancak özel sektörde ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünden mezun olanlar eğitimleri gereği liselerde çalışamazken matematik öğretmenliği bölümü mezunu olanlar daha ayrıntılı eğitim aldığı için ortaokullarda çalışabilir.

Matematik bölümü ya da matematik öğretmenliği bölümü mezunları ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü mezunlarına göre iş alanı bakımından daha avantajlıdır. Özel okullarda alışmak isteyenler hemen başlayabilir. Ancak kamuda çalışmak isteyenlerin kamu personeli seçme sınavına girerek yeterli puan alıp atanmaları gerekir. Atanabilmek için devlet memuru olma şartlarını taşımak ilk kuraldır. Meslekte yükselmek için yüksek lisans ve doktora yapma seçenekleri de vardır. Bu eğitimlerin sonunda akademisyen olarak üniversitede kalınabilir. Öğretmenliğin dışında müfettişlik sınavlarına girerek müfettiş de olunabilir.

Matematik öğretmeni matematik öğretmeni nedir matematik öğretmeni ne iş yapar matematik öğretmeni maaşları matematik öğretmeni nasıl olunur
Seray Akyüz
Seray Akyüz
Blog Yazarı

Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2015 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli okullarda edebiyat öğretmeni olarak çalışan Akyüz, pandemi sürecinde İstanbul İşletme Enstitüsü'nde çeşitli eğitimler aldı. Aldığı bazı eğitimler sonucunda ajanslarda içerik üretmeye başladı. Edebiyat, eğitim, sağlık ve dekorasyon gibi konularda yazılar yazmakta.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.