AnasayfaBlogMatematik Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Matematik Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

13 Nisan 2021
Bir adam kara tahtanın önünde durmuş, üzerinde yazılı bir şeyi işaret ediyor. Sol kolunu uzatmış, sağ kolunu dirseğinden bükmüş. Gözlük takıyor ve siyah bir sakalı var. Yüzü ciddidir ve dikkatle işaret ettiği şeye bakmaktadır. Kara tahta beyazdır ve üzerinde yazılar vardır. Harfler siyah ve düzgün bir çizgi halinde. Tahtanın üstünde, hepsi aynı yönü gösteren bir dizi ok çizimi var. Kara tahtaya bakan adamın yüz ifadesi konsantrasyon ve odaklanmaya dairdir.
TanımGörevlerEk Bilgiler
Matematik öğretmeni, üniversitelerin matematik veya matematik öğretmenliği bölümünden mezun olmuş, okullarda matematik dersi veren kişidir.Öğrencilere matematiği öğretir, matematiğin uygulamalarını ve formülleri anlatır, öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir.Matematik öğretmeni olabilmek için yalnızca matematiği sevmek yetmez, belirli bir eğitim sürecinden geçmek gereklidir.
Matematik öğretmenleri genellikle öğrenciler tarafından ulaşılmaz olarak görülür.Öğrencilere matematik konularını çekici hale getirir, abstract düşünme becerilerini geliştirir ve matematiğin günlük yaşamdaki uygulamalarını anlatır.Öğretmenlerin yaratıcı ve sürekli kendini yenileme becerisi gelişmiş olmalıdır.
Matematik öğretmenleri, özel okullarda, dershanelerde, etüt merkezlerinde ve kamu kurumlarında görev yaparlar.Öğrencilere düzenli olarak farklı matematik soruları sunar, sınavları hazırlar, okur ve notlandırır.Ayrıca matematik öğretmenleri, öğrencileri bilgi yarışmalarına, akıl oyunlarına ve matematik olimpiyatlarına hazırlar.
Matematik öğretmeni maaşı genellikle diğer öğretmenlik dallarına göre daha yüksektir.Öğretmenlerin en önemli görevlerinden biri, öğrencilerine matematiği sevdirmektir.Kamu kurumunda yeni atanan bir matematik öğretmeninin maaşı 4600 lira civarındadır.
Matematik öğretmeni, matematiğin temel bir bilim olduğunu ve diğer bilimlerle birlikte kullanıldığını öğrencilere anlatır.Öğrencilerinin analitik düşünme becerilerini geliştirir ve matematik problemlerini çözme yeteneklerini arttırır.Matematik öğretmenleri, düşünme ve problem çözme becerilerinin yanı sıra, matematiksel bilimlerin ve teknolojik gelişmelerin bilincinde olmalıdır.
Matematik öğretmenlerinin, tam hizmetin yapılabilmesi için mesleki etik bilgisine sahip olması gerekir.Öğrencilere matematik formülleri öğretir ve bu anlamları ogrencilere açıklar.Öğretmenlik kutsal bir meslektir ve matematik öğretmenlerinin de meslek etiği bilgisine sahip olmaları gerekir.
Etkili bir matematik öğretmeni, bildiklerini iyi aktarabilmeli ve eleştiriye açık olmalıdır.Az önce bahsedildiği gibi matematik öğretmeni, öğrencilere matematik formülleri ve konuları öğretirken aynı zamanda onları düşünmeye ve analiz etmeye teşvik eder.Öğrencilerine hoşgörülü ve sabırlı olmayı öğretir.
Matematik öğretmeninin dikkati üst seviyede olmalıdır, zira matematik dersi dikkat dağıldığı zaman sonuçları çok başka yerlere götürebilen bir derstir.Matematik öğretmeni, sınıfta düzeni sağlar, gerektiğinde sınıf disiplinini yönetir.Öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre ek matematik kaynakları sağlar.
Matematik öğretmeni, öğrencilerini üniversite sınavlarına hazırlar ve onların zaman yönetimi yapmalarına yardımcı olur.Öğrencilere düzenli olarak farklı matematik soruları sunar, sınavları hazırlar, okur ve notlandırır.Eğitici kol/kulüp faaliyetleri yapar ve öğrencilerinin yaş gruplarına göre dersini anlatır.
Öğretmen, öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştiren, onları hayata ve üniversiteye hazırlayan kişidir.Konunun anlaşılmaması durumunda farklı eğitim yöntemleriyle ders işler, öğrencileri sorgulama ve araştırma yapmaya teşvik eder.Öğretmenlik, hem bilgi ve beceri gerektiren hem de sabır ve sevgi isteyen bir meslektir.

Eğitim hayatımızda hepimizin başını ağrıtan ya da sevmediğimize inandığımız dersler vardır. Matematik dersi bunların en başında gelir. Nedense matematiğe karşı korku besleriz. Bazen dersi sevmediğimiz için öğretmeni de sevmeyiz. Bazen de öğretmen derse karşı tutumumuzu değiştirir. Ayrıca toplumda matematik yapabilenlerin başarılı sayılmasından kaynaklı olarak derse karşı böyle bir kaygı da geliştirilmiş olabilir. Sevsek de korksak da kaçsak da matematik hayatımızın her alanında vardır. Dolayısıyla matematik öğretmenleri de hep hayatımızda olacaktır.

Çoğumuzun küçükken hayalindeki meslek öğretmenliktir. Özellikle sayısal derslerin öğretmenleri öğrencilere hep ulaşılmazmış gibi gelir. Matematik öğretmenliği de öğretmenlikler içinde en çok kazandıran alandır. Ancak matematik öğretmeni olabilmek için de yalnızca matematiği sevmek yetmez. Bazı aşamalardan da geçmek gerekir. Şimdi bu aşamaları inceleyelim ve matematik öğretmeni hakkında bilgi sahibi olalım.

Matematik Öğretmeni Nedir?

Üniversitelerin matematik bölümünden ya da matematik öğretmenliği bölümünden mezun olmuş, okullarda matematik derslerine giren kişilere matematik öğretmeni denir. Anasınıfından üniversiteye kadar her alanda matematik dersinin var olduğunu düşünürsek çalışma alanı da oldukça geniştir. Günlük hayatın her alanında matematik bilgi ve becerisine ihtiyaç duyulur. En basit olarak bakkaldan alışveriş yapabilmek için de matematik gerekir.

Öğrenciler genellikle matematiğe karşı ön yargılıdır. Öğrendikleri formüllerin günlük hayatta hiçbir işe yaramadığına inanırlar. Bu da derse olan ilgiyi azaltır. Bu nedenle matematik öğretmenlerinin işi zorlaşır. Matematik öğretmenleri soyut kavramlarla uğraşırlar. Bu nedenle soyut düşünme becerilerinin gelişmiş olması gerekir. Dersi ve konuları öğrencilerinin dikkatini çekecek hale getirmelidirler. Yaratıcılıkları gelişmiş olmalıdır.

Matematik öğretmenleri gelişen teknolojiye ve değişen eğitim sistemine ayak uydurabilmek için kendilerini sürekli yenilemelidir. Alanına hakim olmalıdır. Öğrencilere karşı tereddüt uyandıracak davranışlar sergilememelidir. Zira kendi sorduğu soruyu çözemeyen bir matematik öğretmeni öğrencilerde güven uyandırmaz. Soru çözerken pratik çözüm yolları üretebilmelidir. Araştırmayı sevmeli ve sorgulama alışkanlığı olmalıdır. İletişimi kuvvetli olmalıdır. Meslek bilgisine ve alan bilgisine sahip olmalıdır. Bildiklerini iyi aktarabilmelidir. Düzenli olarak farklı soru tipleri araştırmalı ve bilgilerini zinde tutmalıdır. Eleştiriye açık olmalıdır. Hoşgörülü ve sabırlı olmalıdır.

Matematik dersi dikkat dağıldığı zaman sonuçları çok başka yerlere götürülebilen bir derstir. Bu nedenle matematik öğretmenlerinin dikkati üst seviyede olmalıdır. Öğretmenlik kutsal bir meslektir ve matematik öğretmenlerinin de meslek etiği bilgisine sahip olmaları gerekir.

Matematik Öğretmeni Ne İş Yapar?

Matematik öğretmeni özel okullarda, dershanelerde, etüt merkezlerinde ve kamu kurumlarında matematik öğretmenliği yapar. Temel görevi öğrencilerine matematik öğretmek ve matematiği sevdirmektir. Öğrencilerinin analitik düşünme becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Anlattıklarını gündelik yaşamla bağdaştırır.

Öğrencilerini düşünmeye sevk ederek yeni ve farklı yöntemler keşfetmelerini sağlar. Matematik formüllerini öğretir. Bu formülleri sorularda uygulamalarına yardım eder. Öğrencilerinin problem çözme becerisini geliştirmeye çalışır. Öğrencilerin olması istenen düzeye gelmesini sağlamaya çabalar. Ders planını hazırlar ve uygular. Ders programında ve müfredatında yer alan matematiğin temel kazanımlarını öğrencilerine kazandırmaya çalışır.

Matematiğin temel bir bilim olduğunu anlatır. Matematiğin diğer bilimlerle birlikte kullanıldığını anlatır. Her öğrencinin çıkabileceği bireysel seviyeye gelmesine yardım eder. İhtiyacı olan öğrencilere ek kaynak sunar. Derste kullanmak için soru hazırlar. Öğrencilerine performans görevleri verir. Proje ödevlerinin takibini yapar. Anlattığı konu ile ilgili ödevlendirmeler yapar. Sınıfta düzen sağlar.

Konunun anlaşılmaması durumunda farklı eğitim ve öğretim yöntemleriyle dersini işler. Dersini işlerken çoklu zeka kuramını dikkate alır. Yazılı sınavları hazırlar, okur ve notlandırır. Öğrencilerini bilgi yarışmalarına hazırlar. Akıl oyunları, matematik olimpiyatları gibi projelerde yer almalarına yardımcı olur. Öğrencilerini üniversite sınavlarına hazırlar. Zaman yönetimi yapmalarına yardımcı olur. Eğitici kol/kulüp faaliyetleri yapar. Öğrencilerinin yaş gruplarına göre dersini anlatır. Sınıfta disiplini sağlar.

İlgili eğitim: Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi

Matematik Öğretmeni Maaşları

Matematik öğretmenleri öğretmenlikler içinde maaş konusunda yüzü en çok gülen kesimdir. Dersin ve anlatabilmenin zor olması ders ücretlerini çok etkiler. Kamu kurumuna yeni atanmış bir öğretmenin maaşı 4600 liradan başlar. Evli ve çocuk sahibi olmakla birlikte alınan asgari geçim indirimi tutarı maaşı arttırır. Bu alınan maaş 15 saat karşılığıdır. Ancak matematik derslerinin yoğun olması nedeniyle hiçbir matematik öğretmeninin haftalık 15 saatle sınırlı kalmaz. Hafta sonu kursları ve ek ders ücretleri de maaşa eklendiğinde 6000 lirayı geçtiği bilinir.

Kamuda ücretli öğretmenlik yapan bir matematik öğretmeni 120 saat ders karşılığında aylık ortalama 2200 lira civarında maaş alır. Özel okullarda ve dershanelerde de matematik öğretmenleri en yoğun öğretmenlerdir. Ancak burada maaşlar tecrübeye göre değişir. Yeni mezun bir matematik öğretmeninin maaşı ortalama 3500 liradan başlar. Matematik evi gibi etüt merkezleri açabilirler.

Matematik öğretmenleri özel ders alanının en çok geliştiği bölümdür. Çok fazla talep olduğu için herhangi bir kurumda çalışmayıp sadece özel ders vererek çok rahat bir şekilde geçimini sağlayanlar da vardır. Özel dersin bir saatinin en düşük 75 lira olduğunu düşünürsek birkaç öğrenciyle bile hatırı sayılır ücretler kazanılabilir.

Bir diğer para kazanma yöntemi de soru yazmaktır. Tabii bunun için iyi soru yazdığını kanıtlamak gerekir. Yayınevlerine gönderilen sorulardan soru başına ortala 4-5 lira kazanılır. 20 soruluk bir test için 80-100 lira alınabilir. Ancak belirttiğim gibi bunu yapabilmek için soru yazma ilkelerini bilmek ve iyi sorular yazabilmek gerekir.

Matematik Öğretmeni Nasıl Olunur?

Liselerin sayısal alanından mezun olarak matematik öğretmenliği kazanılabilir. Bunun için sayısal derslerin iyi olması gerekir. Ayt’ten yeterli puan alınarak tercih yapılır. Matematik öğretmeni olabilmek için üniversitelerin eğitim fakültelerinden ya da fen/edebiyat fakültelerinden mezun olmak gerekir. Eğitim fakültelerinin matematik öğretmenliği bölümünden ya da fen/edebiyat fakültelerinin matematik bölümünden mezun olarak pedagojik formasyon eğitimi alanlar matematik öğretmenliği yapabilir. Bilgisayar mühendisliği ve matematik mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar da formasyon eğitimi alarak öğretmenlik yapmaya hak kazanırlar. Bu bölümlerde eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresi boyunca mantık, fizik, soyut matematik, analiz, lineer cebir, analitik geometri, olasılık, zeka oyunları gibi dersler görülür. Son sınıfta staj yapılarak öğretmenlik deneyimi yaşanır. Mezun olanlar lisans diploması alır. Matematik öğretmeni unvanına sahip olur. Matematik öğretmenliği genellikle ilköğretim matematik öğretmenliği ile karıştırılır.

İkisi farklı bölümlerdir. Matematik öğretmenliği ya da matematik bölümü mezunları liselerde öğretmenlik yaparken ilköğretim matematik öğretmenliği mezunları yalnızca ortaokulda matematik öğretmenliği yapabilirler. Bu iki bölüm kamu kurumlarında birbirinin yerine atanamazlar. Ancak özel sektörde ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünden mezun olanlar eğitimleri gereği liselerde çalışamazken matematik öğretmenliği bölümü mezunu olanlar daha ayrıntılı eğitim aldığı için ortaokullarda çalışabilir.

Matematik bölümü ya da matematik öğretmenliği bölümü mezunları ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü mezunlarına göre iş alanı bakımından daha avantajlıdır. Özel okullarda alışmak isteyenler hemen başlayabilir. Ancak kamuda çalışmak isteyenlerin kamu personeli seçme sınavına girerek yeterli puan alıp atanmaları gerekir. Atanabilmek için devlet memuru olma şartlarını taşımak ilk kuraldır. Meslekte yükselmek için yüksek lisans ve doktora yapma seçenekleri de vardır. Bu eğitimlerin sonunda akademisyen olarak üniversitede kalınabilir. Öğretmenliğin dışında müfettişlik sınavlarına girerek müfettiş de olunabilir.

Matematik öğretmeni, üniversitelerin matematik veya matematik öğretmenliği bölümünden mezun olmuş, okullarda matematik dersi veren kişidir, Öğrencilere matematiği öğretir, matematiğin uygulamalarını ve formülleri anlatır, öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir, Matematik öğretmeni olabilmek için yalnızca matematiği sevmek yetmez, belirli bir eğitim sürecinden geçmek gereklidir, Matematik öğretmenleri genellikle öğrenciler tarafından ulaşılmaz olarak görülür, Öğrencilere matematik konularını çekici hale getirir, abstract düşünme becerilerini geliştirir ve matematiğin günlük yaşamdaki uygulamalarını anlatır, Öğretmenlerin yaratıcı ve sürekli kendini yenileme becerisi gelişmiş olmalıdır, Matematik öğretmenleri, özel okullarda, dershanelerde, etüt merkezlerinde ve kamu kurumlarında görev yaparlar, Öğrencilere düzenli olarak farklı matematik soruları sunar, sınavları hazırlar, okur ve notlandırır, Ayrıca matematik öğretmenleri, öğrencileri bilgi yarışmalarına, akıl oyunlarına ve matematik olimpiyatlarına hazırlar, Matematik öğretmeni maaşı genellikle diğer öğretmenlik dallarına göre daha yüksektir, Öğretmenlerin en önemli görevlerinden biri, öğrencilerine matematiği sevdirmektir, Kamu kurumunda yeni atanan bir matematik öğretmeninin maaşı 4600 lira civarındadır, Matematik öğretmeni, matematiğin temel bir bilim olduğunu ve diğer bilimlerle birlikte kullanıldığını öğrencilere anlatır, Öğrencilerinin analitik düşünme becerilerini geliştirir ve matematik problemlerini çözme yeteneklerini arttırır, Matematik öğretmenleri, düşünme ve problem çözme becerilerinin yanı sıra, matematiksel bilimlerin ve teknolojik gelişmelerin bilincinde olmalıdır, Matematik öğretmenlerinin, tam hizmetin yapılabilmesi için mesleki etik bilgisine sahip olması gerekir, Öğrencilere matematik formülleri öğretir ve bu anlamları ogrencilere açıklar, Öğretmenlik kutsal bir meslektir ve matematik öğretmenlerinin de meslek etiği bilgisine sahip olmaları gerekir, Etkili bir matematik öğretmeni, bildiklerini iyi aktarabilmeli ve eleştiriye açık olmalıdır, Az önce bahsedildiği gibi matematik öğretmeni, öğrencilere matematik formülleri ve konuları öğretirken aynı zamanda onları düşünmeye ve analiz etmeye teşvik eder, Öğrencilerine hoşgörülü ve sabırlı olmayı öğretir, Matematik öğretmeninin dikkati üst seviyede olmalıdır, zira matematik dersi dikkat dağıldığı zaman sonuçları çok başka yerlere götürebilen bir derstir, Matematik öğretmeni, sınıfta düzeni sağlar, gerektiğinde sınıf disiplinini yönetir, Öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre ek matematik kaynakları sağlar, Matematik öğretmeni, öğrencilerini üniversite sınavlarına hazırlar ve onların zaman yönetimi yapmalarına yardımcı olur, Öğrencilere düzenli olarak farklı matematik soruları sunar, sınavları hazırlar, okur ve notlandırır, Eğitici kol/kulüp faaliyetleri yapar ve öğrencilerinin yaş gruplarına göre dersini anlatır, Öğretmen, öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştiren, onları hayata ve üniversiteye hazırlayan kişidir, Konunun anlaşılmaması durumunda farklı eğitim yöntemleriyle ders işler, öğrencileri sorgulama ve araştırma yapmaya teşvik eder, Öğretmenlik, hem bilgi ve beceri gerektiren hem de sabır ve sevgi isteyen bir meslektir
Matematik öğretmeni matematik öğretmeni nedir matematik öğretmeni ne iş yapar matematik öğretmeni maaşları matematik öğretmeni nasıl olunur
Kadın mavi bir arabanın yanında duruyor. Beyaz bir üst ve mavi bir kot pantolon giyiyor. Saçları uzun ve kahverengidir. Ciddi bir ifadeyle kameradan uzağa bakmaktadır. Kollarını önünde kavuşturmuş. Araba krom aksanlı ve alaşım jantlı dört kapılı bir sedan. Arka planda ağaçların olduğu asfalt bir yola park edilmiş. Güneş parlak bir şekilde parlıyor ve yerde gölgeler yaratıyor.
Seray Akyüz
Blog Yazarı

Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2015 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli okullarda edebiyat öğretmeni olarak çalışan Akyüz, pandemi sürecinde İstanbul İşletme Enstitüsü'nde çeşitli eğitimler aldı. Aldığı bazı eğitimler sonucunda ajanslarda içerik üretmeye başladı. Edebiyat, eğitim, sağlık ve dekorasyon gibi konularda yazılar yazmakta.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kadın kara tahtanın önünde durur, gözlük takar ve sağ elinde bir dosya tutar. Doğrudan kameraya bakmakta, gözlükleri odanın ışığını yansıtmaktadır. Sol eli klasörün etrafında kenetlenmiş ve gözleri dikkatle içindekilere odaklanmış durumda. Beyaz bir gömlek ve siyah bir pantolon giymiş, uzun kahverengi saçları sırtından aşağı dökülüyor. Yüz hatları ciddi bir ifadeye bürünmüş, sakin ve soğukkanlı görünüyor. Arkasındaki kara tahta denklemler ve diyagramlarla dolu ve sağında ahşap bir masa duruyor.
Bölümler

Matematik Öğretmenliği Bölümü

06 Haziran 2020
Genç bir çocuk, yüzü parlak ışıkla aydınlanmış bir büyütece dikkatle bakarken görülüyor. Çenesi hafifçe yukarı doğru eğiktir ve gözleri konsantrasyon içinde odaklanmıştır. Kareli bir gömlek giymiş ve yakasında bir papyon görülüyor. Sağ kolu bükülmüş ve sol eli büyüteci destekliyor. Kısa saçları dağınık, yakın zamanda oyun oynadığını ima ediyor. Arka plan odak dışıdır, bu da genç çocuğu ve büyüteci görüntünün ana odağı haline getirir. Odaklanma ve kararlılığın timsali olan bu çocuk, küçük ayrıntılara dikkat etmenin önemini hatırlatıyor.
Popüler Yazılar

Evrenin Dili Matematik

08 Temmuz 2019
Bu, çevrimiçi bir Scratch kursunun görüntüsüdür. Bir dizüstü bilgisayarın önünde duran, neşeli bir ifadeye sahip takım elbiseli bir adam görülüyor. Kurs, kullanıcıların Scratch ile kod ve bilgisayar programlamanın temellerini öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kodlama ve programlamanın temellerini öğrenmek için kolay ve sezgisel bir yol sağlar. Kurs sayesinde kullanıcılar kodlamanın arkasındaki kavramları daha iyi anlayabilir ve kendi interaktif hikayelerini, oyunlarını ve animasyonlarını oluşturabilirler. Bu kurs, kodlama ve programlamaya başlamak ya da becerilerini geliştirmek isteyenler için idealdir. Hem eğlenirken hem de kodlama ve bilgisayar programlamayı daha iyi anlamanın harika bir yoludur.
5
(3)

Scratch Eğitimi

28 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
975411
Bu çevrimiçi kurs görüntüsü uzun saçlı, mutlu bir şekilde gülümseyen bir kadını gösteriyor. İtalyanca kursundan (A1) keyif alıyor gibi görünüyor. Saçları uzun ve dalgalanıyor ve yüzünde parlak, neşeli bir ifade var. Görünüşe göre bir süredir İtalyanca öğreniyor ve artık becerilerini sergileyecek kadar kendine güveniyor. Kendini dil öğrenme yolculuğuna adamış biri için harika bir örnek. Bunu yaparak başarısını hak etti ve İtalyanca A1 kursunun mükemmel bir temsili.
5
(3)

İtalyanca Kursu (A1)

30 Konu5 Saat
Uzun siyah saçlı güzel bir kadın, beyaz bir bluz giymiş ve yüzünde parlak bir gülümsemeyle kameranın önünde duruyor. Gözleri sevinçle parlıyor ve dudakları hafifçe ayrılmış, neşeli ve memnun görünüyor. Ellerini vücudundan hafifçe uzakta tutarak ayakta duruyor ve ince vücudunu sergiliyor. Bakışları davetkâr ve kendinden emin, ifadesi ise hayat ve enerji dolu. Bu resim onun mutlu ve kaygısız tavrını yansıtıyor ve neşeli ifadesinin ona bakan herkesi gülümseteceği kesin.Duygu Çetin
1040411
Bu görselde kollarını kavuşturmuş, kendinden emin ve özgüvenli bir tavır sergileyen bir kadın tasvir edilmiştir. İspanyolca Kursu A2, dili orta seviyede öğrenmek için harika bir yoldur. İspanyolca gramer, telaffuz ve kelime bilgisinin tüm temellerini açık ve anlaşılması kolay bir şekilde öğretir. Kursun ses ve video dosyaları, öğrencilerin pratik yapmalarına ve İspanyolca konuşma becerilerinde güven kazanmalarına olanak tanır. Ayrıca, kurs öğretilen kavramları pekiştirmeye yardımcı olan interaktif alıştırmalar da içermektedir. Bu kurs sayesinde öğrenciler, İspanyolca konuşan kişilerle etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olacak güçlü bir İspanyolca temeli oluşturabilirler. Ayrıca, kursun çevrimiçi eğitmeni öğrencilere kişiselleştirilmiş tavsiye ve geri bildirim sağlamak için hazırdır. Bu kurs, orta seviyede İspanyolca öğrenmek için ideal bir yoldur.
5
(3)

İspanyolca Kursu (A2)

12 Konu5 Saat
Çağla AlperÇağla Alper
1112464