AnasayfaBlogLojistik Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?
Lojistik Yönetimi

Lojistik Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

13 Temmuz 2021
Sarı baretler ve güvenlik yelekleri giyen bir grup adam bir dizüstü bilgisayarın etrafında toplanmış. Ekose gömlek giyen bir adam dizüstü bilgisayarı kullanırken diğer adamlar bakmaktadır. Dizüstü bilgisayar ekranı aydınlatılmış ve adamlardan birinin sarı baretinde bazı beyaz yazılar görülüyor. Dizüstü bilgisayarın, sarı baretin ve bir adamın kolunun yakın çekimleri görülür. Adamların hepsi koruyucu giysiler giymektedir ve bir konuşma yapıyor gibi görünmektedirler.
GörevAçıklamaÖnemi
Sistem TasarımıLojistik mühendisler, mal ve hizmet dağıtım sistemlerini tasarlarlar.Verimli bir dağıtım süreci, işverenlerin daha yüksek kar marjları elde etmelerini sağlar.
Envanter YönetimiLojistik mühendisler, envanteri yöneterek nakliye verimliliğini en üst düzeye çıkarırlar.Doğru envanter yönetimi, sürecin sorunsuz ilerlemesini ve gereksiz gecikmelerin önlenmesini sağlar.
Sistemlerin ve Ekipmanın BertarafıLojistik mühendisler, sistem ve ekipmanların nihai bertarafını veya geri dönüşümünü gerçekleştirirler.Ekipman ve sistemlerin uygun bir şekilde bertaraf edilmesi, çevresel etkileri azaltır.
Verilerin AnaliziLojistik mühendisleri, tedarik zinciri ve dağıtım süreçleri hakkında nitel ve nicel veri toplama ve analizler yaparlar.Veri analizi, lojistik süreçlerin optimizasyonunda kritik bir rol oynar.
Lojistik Çözüm ÖnerileriLojistik mühendisler, müşterilere lojistik çözümler sunarlar.Bu, müşteri memnuniyetini artırır ve işlevselliği iyileştirir.
Tesis Tasarımı ve YerleşimLojistik mühendisleri, tesis ve dağıtım merkezlerini tasarlarlar ve yerleştirirler.Etkin bir tesis düzeni, genel operasyonların verimliliğini artırabilir.
Lojistik Süreçlerin DeğerlendirilmesiLojistik mühendisler, mevcut ve gelecekteki lojistik süreçlerin etkinliğini değerlendirirler.Bu, süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesine ve optimize edilmesine izin verir.
Lojistik Teknolojisinin KullanımıLojistik mühendisleri, envanter izleme teknolojisi, web tabanlı depolama yazılımı veya akıllı konveyör sistemleri gibi lojistik teknolojilerini değerlendirirler ve kullanırlar.Lojistik teknolojisi, tedarik zinciri ve dağıtım süreçlerinin etkinliğini artırabilir.
Maliyet Kontrolü ve TahminiLojistik mühendisler, maliyet kontrolünü sağlar ve maliyet tahminleri yaparlar.Bu, işletmelerin bütçe planlamasını iyileştirir ve karlılığı artırır.
Lojistik AnalizLojistik mühendisler, tesis dağıtım merkezlerini tasarlamak, iş birimleri için lojistik ölçümler geliştirmek, maliyet tahminleri veya modelleri oluşturabilmek için lojistik analizler yaparlar.Net, doğru analizler, daha bilinçli ve etkili kararlar almayı sağlar.

Lojistik kelimesi, mal ve hizmetlerin dağıtıldığı süreç için geçerlidir. Lojistik mühendisleri, bu mal ve hizmetlerin dağıtımında kullanılan sistemleri tasarlamaktan ve analiz etmekten sorumlu kişilere denir. Dağıtım yöntemlerinin (tipik olarak tedarik zinciri olarak adlandırılır) tüm yönlerini, verimliliği artırmak ve böylece işverenleri için daha yüksek karlar elde etmek amacıyla değerlendirirler. Lojistik mühendisleri tüm tedarik zinciriyle ilgilendikleri için işleri çok çeşitli görevler gerektirir.

Lojistik mühendisleri, nakliye verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için envanteri yönetir, siparişleri işler, depo yerleşimlerini planlar ve ürün ambalajlarının tasarlanmasına yardımcı olur. Genel olarak, mümkün olan en akıcı, verimli ürün dağıtım yöntemini oluşturmak için bilim ve matematik bilgilerini kullanırlar.

Tedarikçi, distribütör ve müşteri arasındaki ilişki sektörleri için çok önemli olduğundan, Lojistik mühendislerinin iş uygulamalarına temel bir aşinalığı olmalıdır. Ancak lojistik mühendisleri, tüketici dünyasının perde arkasında çok daha fazla çalışarak küresel ekonomimizin üzerinde çalıştığı temel ilişkilerin sorunsuz çalışmasını sağlar.

Lojistik Mühendisi Nedir?

Lojistik mühendisliği, tasarım ve geliştirmede destek hususlarının entegrasyonundan sorumlu profesyonel mühendislik disiplinidir. Test etme ve değerlendirme, üretim, inşaat, bakım, sistemlerin ve ekipmanın nihai bertarafını, geri dönüşümünü yapmaktadırlar. Lojistik mühendisleri, daha verimli bir altyapı oluşturmak için tüketici mal ve hizmetlerini dağıtma sürecine mühendisliğin bilimsel, matematiksel ilkelerini uygulamaktadırlar.

Lojistik mühendisliği disiplininde pratik problemlere çözümler geliştirmek, uygulamak için bilimsel ve matematiksel ilkelerin, nicel ve nitel veri toplama analizlerin, tümdengelimli akıl yürütmenin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamaktadır. Lojistik mühendisleri, konseptten imhaya kadar tüm sistem yaşam döngüsü boyunca kullanmaktadırlar.

Lojistik Mühendislerinin sistem yaşam döngüsü boyunca üstlendiği roller ve sorumluluklar hem geniş hem de özeldir. Lojistik mühendisleri, ulaşım optimizasyonu, ağ modelleme, süreç analizi, yöntem analizi, maliyet kontrolü, kapasite geliştirme, rota ve sevkiyat optimizasyonu veya bilgi yönetimi gibi projeler için operasyonel çözümler tasarlar, analiz eder. Ayrıca lojistik veya destek gereksinimlerini belirlemek için sözleşme taahhütlerini, müşteri özelliklerini veya ilgili bilgileri gözden geçirirler.

Lojistik Mühendisi Ne İş Yapar?

Lojistik mühendisliği, malzemelerin, bitmiş ürünlerin satın alınması, nakliyesi, depolanması, dağıtımı ve depolanmasının bilimsel organizasyonuna adanmış bir mühendislik alanıdır. Lojistik genellikle bir maliyet merkezi hizmet faaliyetidir, ancak geliştirilmiş verimlilik ve müşteri memnuniyeti yoluyla değer sağlamaktadır.Lojistik mühendisleri, sistem veya yetenek geliştirmeye erken dahil olduklarında, tasarım ve geliştirmede destek hususlarının entegrasyonundan sorumludur. Test etmek ve değerlendirmek, görev sisteminin üretimi veya inşası ile (güvenilirlik, sürdürülebilirlik, kullanılabilirlik, standardizasyon vb.) ilgilenmektedirler.

Ayrıca destekleyici altyapı tasarımı, destek sistemi tasarımı (bakım, personel, tesisler, destek ekipmanı, yedek parçalar, tedarik zincirleri ve destekleyici bilgiler dahil) gibi verilerle hareket etmektedirler.

Lojistik mühendisleri, kullanım aşamasında görevlendirildiklerinde, desteklenebilirlik analizinin yinelemeli güncellemelerini yürütürler. Bu güncellemeler, iyileştirme programı (desteklenebilirlik optimizasyonu) ve görev sistemi tasarım değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Lojistik mühendisleri, elden çıkarma aşaması sırasında devreye girdiklerinde, sistemlerin planlanması ve aşamalı olarak elden çıkarılması konusunda bertaraf yöneticilerine yardımcı olmaktadırlar. Lojistik mühendislerinin ayrıca görev ve sorumlulukları şunlardır:

  • Müşteriler için lojistik çözümler önermek,

  • Lojistik analistlerinin çalışmalarını yönlendirmek,

  • Mevcut veya gelecekteki lojistik süreçlerin etkinliğini değerlendirmek,

  • Ürün, ekipman, sistem üretimi, hizmetinin etkin ve verimli desteği için lojistik teknolojisini ya da bilgilerini sağlamak,

  • Tesis veya dağıtım merkezi verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için envanter izleme teknolojisinin, web tabanlı depolama yazılımının ya da akıllı konveyör sistemlerinin kullanımını değerlendirmek,

Operasyonel süreç iyileştirme, tesis tasarımı ya da yerleşimi gibi sorunları ele almak için lojistik modelleme tekniklerini uygulayan bu mühendisler zaman etütleri, sıfır baz analizleri, oran analizleri, ağ analizleri, akış yolu analizleri veya tedarik zinciri analizleri gibi lojistik çalışmaları ve analizleri gerçekleştirmektedir.

Tesis dağıtım merkezleri tasarlayıp, iş birimleri için lojistik ölçümler, dahili analiz araçları veya temel performans göstergeleri geliştirirler. Maliyet tahminleri, maliyet modelleri geliştirip sürdürürler. Verimlilik geliştirme, maliyet azaltma, hizmet sağlama fırsatlarını belirlemek için kilit personel veya tur tesisleriyle görüşme sağlayıp, otomatik lojistik, bakım, veri raporlaması, yönetim bilgi sistemleri ile ilgili belgeleri hazırlayıp doğrulamaktadırlar.

Tesis ayrıntıları, personel ihtiyaçları, güvenlik ya da bakım planları gibi lojistik destek gereksinimlerini belirlerken ekipman, araçlar, tesis yerleşimleri, malzeme taşıma sistemleri için spesifikasyonlar da geliştirmektedirler.

Tesis ya da dağıtım merkezi verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için envanter izleme teknolojisinin, web tabanlı depolama yazılımının ve akıllı konveyör sistemlerinin kullanımını değerlendirmektedirler. Ürün, ekipman, sistem üretimi hizmetinin etkin ve verimli desteği için lojistik teknolojisi ya da bilgileri sağlamaktadırlar.

Ayrıca yakıt maliyetleri, yol fiyatlandırması, enerji vergileri, karbon emisyonu mevzuatı gibi değişen koşulların etkisini tahmin etmek için modeller ya da senaryolar oluşturmaktadırlar.

Lojistik Mühendisi Maaşları

lojistik mühendisleri bir kuruluşun tedarik zincirini yani bir ürünü tedarikçiden tüketiciye taşıyan sistemi analiz ve koordine etmektedirler. bir ürünün nasıl elde edildiğini, dağıtıldığını, tahsis edildiğini ve teslim edildiğini içeren bir ürünün tüm yaşam döngüsünü yönetmektedirler. lojistik mühendislerinin iş alanları içerisinde, satın alma, nakliye, envanter ve depolamayı içeren faaliyetleri denetlemek yer almaktadır.

Bu mühendisler ürünlerin hareketini planlamak ve izlemek için yazılım sistemlerini kullanmaktadırlar. Tedarik, envanter yönetimi ve diğer tedarik zinciri planlama, yönetim sistemleri gibi lojistik işlevleri yönetmek için özel olarak tasarlanmış yazılım programlarını çalıştırmaktadırlar.

2021 verilerine göre bir lojistik mühendisinin ortalama maaş miktarı 5.620 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca en düşük lojistik mühendisi maaşı 3.930 TL, en yüksek ise 7.960 TL'dir. Bu maaş ücretleri çalıştığınız firmanın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre değişiklikler göstermektedir.

Lojistik Mühendisi Nasıl Olunur?

Lojistik mühendisi olabilmek için üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Bu bölümler İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliğidir. Bir lisans derecesine sahip olan kişiler lojistik mühendisliğinin pozisyonları için hak kazanabilirler.

Ancak lojistik giderek daha karmaşık hale geldikçe, daha fazla şirket en az lisans derecesine sahip işçileri işe almayı tercih etmektedir. Birçok lojistikçi, işletme, sistem mühendisliği veya tedarik zinciri yönetimi alanlarında lisans derecesine sahiptir. Lisans programları genellikle operasyonlar, veri tabanı yönetimi ve sistem dinamikleri konularındaki dersleri içermektedir.

Sistem Tasarımı, Lojistik mühendisler, mal ve hizmet dağıtım sistemlerini tasarlarlar, Verimli bir dağıtım süreci, işverenlerin daha yüksek kar marjları elde etmelerini sağlar, Envanter Yönetimi, Lojistik mühendisler, envanteri yöneterek nakliye verimliliğini en üst düzeye çıkarırlar, Doğru envanter yönetimi, sürecin sorunsuz ilerlemesini ve gereksiz gecikmelerin önlenmesini sağlar, Sistemlerin ve Ekipmanın Bertarafı, Lojistik mühendisler, sistem ve ekipmanların nihai bertarafını veya geri dönüşümünü gerçekleştirirler, Ekipman ve sistemlerin uygun bir şekilde bertaraf edilmesi, çevresel etkileri azaltır, Verilerin Analizi, Lojistik mühendisleri, tedarik zinciri ve dağıtım süreçleri hakkında nitel ve nicel veri toplama ve analizler yaparlar, Veri analizi, lojistik süreçlerin optimizasyonunda kritik bir rol oynar, Lojistik Çözüm Önerileri, Lojistik mühendisler, müşterilere lojistik çözümler sunarlar, Bu, müşteri memnuniyetini artırır ve işlevselliği iyileştirir, Tesis Tasarımı ve Yerleşim, Lojistik mühendisleri, tesis ve dağıtım merkezlerini tasarlarlar ve yerleştirirler, Etkin bir tesis düzeni, genel operasyonların verimliliğini artırabilir, Lojistik Süreçlerin Değerlendirilmesi, Lojistik mühendisler, mevcut ve gelecekteki lojistik süreçlerin etkinliğini değerlendirirler, Bu, süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesine ve optimize edilmesine izin verir, Lojistik Teknolojisinin Kullanımı, Lojistik mühendisleri, envanter izleme teknolojisi, web tabanlı depolama yazılımı veya akıllı konveyör sistemleri gibi lojistik teknolojilerini değerlendirirler ve kullanırlar, Lojistik teknolojisi, tedarik zinciri ve dağıtım süreçlerinin etkinliğini artırabilir, Maliyet Kontrolü ve Tahmini, Lojistik mühendisler, maliyet kontrolünü sağlar ve maliyet tahminleri yaparlar, Bu, işletmelerin bütçe planlamasını iyileştirir ve karlılığı artırır, Lojistik Analiz, Lojistik mühendisler, tesis dağıtım merkezlerini tasarlamak, iş birimleri için lojistik ölçümler geliştirmek, maliyet tahminleri veya modelleri oluşturabilmek için lojistik analizler yaparlar, Net, doğru analizler, daha bilinçli ve etkili kararlar almayı sağlar
Lojistik Mühendisi Lojistik Mühendisi nedir Lojistik Mühendisi maaşları Lojistik Mühendisi nasıl olunur Lojistik Mühendisi ne iş yapar
Açık tenli ve açık kahverengi saçlı genç bir kadın doğrudan kameraya bakmaktadır. Üzerinde siyah desenli beyaz bir tişört var. Gözleri hafifçe kapalı ve dudakları rahat bir ifadeyle hafifçe ayrılmış. Boynuna altın bir kolye ve bir çift küçük halka küpe takıyor. Saçları düzgün bir şekilde toplanmış ve yüzü güneşin ışığıyla çerçevelenmiş. Yüz ifadesi sakin ve huzurlu, duruşu kendinden emin ve rahat. Bakışları hem davetkâr hem de esrarengiz.
Fatma Aykut
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü mezunu olan Fatma Aykut, 7.5 yıl yerel bir televizyonda Yayın Operatörlüğü ve Muhabirlik yaptı. Şu an Atatürk Üniversitesi Reklamcılık bölümünü okuyor ve İstanbul İşletme Enstitüsü’nde içerik editörlüğü yapıyor.    

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir grup insan güneşli bir günde büyük beyaz bir kamyonun etrafında toplanmış. Kamyonun üstünde mavi beyaz bir bayrak ve yan tarafında büyük bir logo var. Arka planda, gökyüzünde uçan mavi beyaz bir uçak görülüyor. Kamyona yakından bakıldığında farları ve ızgaraları görülüyor. Maske takmış bir adam yakınlarda durmuş kamyona doğru bakmaktadır. Ön planda, mavi ve mor gömlekli bir bilgisayar ekranı odaktadır. Sağ tarafta bir kişi elinde şemsiye ile yürüyor. Sol alt köşede beyaz bir minibüsün yakın çekimi görülüyor. Sahne hep birlikte bir heyecan ve beklenti havasıyla doludur.
Lojistik Yönetimi

Ulaştırma ve Lojistik Bölümü

21 Aralık 2020
Baret takmış ve dikkatle beyaz bir yüzey üzerine yerleştirilmiş dizüstü bilgisayarına bakan bir kadın. Yüzünde gözlük var ve gözleri dizüstü bilgisayarın ekranına odaklanmış durumda. Beyaz düğmeli bir gömlek giyiyor ve bareti parlak sarı. Dizüstü bilgisayarın siyah bir klavyesi var ve ekran mavi bir tonda aydınlatılmış. Arkasında, üzerinde bir ışık düğmesi ve bir pencere bulunan gri bir duvar var. Kadın kararlı ve konsantre görünüyor, işi bitirdiğinden emin.
Bölümler

Endüstri Mühendisliği Bölümü

23 Nisan 2020
Bu görüntü bir grafiğin yakın çekimidir. Siyah beyaz ekranlı beyaz bir dizüstü bilgisayarda görüntülenmektedir. Sağ üst köşede siyah metinli dikdörtgen siyah beyaz bir işaret görülmektedir. Grafik, her birinde bir sayı ve yazı tipi bulunan birkaç paralel çizgiden oluşmaktadır. Sayılar ve yazı tipi beyaz zemin üzerine siyah elle yazılmıştır. Grafik beyaz bir arka plan üzerinde görüntüleniyor ve metin net bir şekilde görülebiliyor. Bu görüntü ekran görüntüsü, metin, sayı, yazı tipi, paralel çizgiler, el yazısı ve belge için harika bir örnektir.
5
(8)

Makro Eğitimi

46 Konu12 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1102607
Açık kahverengi ceket giyen ve yuvarlak, siyah çerçeveli gözlük takan bir kadın kapalı bir ortamda duruyor. Yüzünde hoş bir ifade var, dudakları hafifçe gülümseme şeklinde kıvrılmış. Saçları kısa ve kıvırcıktır ve boynuna altın bir kolye takmaktadır. Arka plan, üzerinde beyaz yazılar olan mor bir duvardır. Arka planda bir bitkinin bulanık bir görüntüsü var.
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
1102584