AnasayfaBlogNanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü
Bölümler

Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü

28 Ekim 2020
Elinde eldiven olan bir kişi kırmızı bir alet tutmaktadır. Alet uzun, ince ve sivri uçludur. Kırmızı bir sapı var ve kişi onu sıkıca kavrıyor. Beyaz bir arka planın önünde durmaktadırlar ve alet yandan aydınlatılmış gibi görünmektedir. Kişinin kolu uzatılmış ve bakışları alete odaklanmıştır. Aleti elinde tutarken yüzündeki ifade konsantredir.
Nanobilim ve Nanoteknoloji BölümüAçıklamaİlişkili Bilgi
Çalışma AlanlarıFizik, kimya, biyoloji, bilgisayar, malzeme bilimi ve elektronik gibi pek çok alan bu bölümün çalışma alanını oluşturur.Ayrıca tıp sektöründe nanoteknoloji gelişmeleri oldukça çarpıcıdır.
Eğitim SüresiBölüm, üniversitelerde 4 yıllık lisans eğitimi olarak verilir.Bölümü tercih etmek isteyen adaylar sayısal puan türünden tercihin gereklidir.
AraştırmalarBu bölümden mezun olanlar, maddenin en küçük yapıtaşlarına dair araştırmalar yapabilir.Malzeme ve üretim tekniklerinin yanı sıra, atomların dizilişi ve yenilikler yaratmak üzerine de araştırmalar yapabilirler.
YeteneklerDetaylara dikkat, analitik düşünme, sayısal derslerle ilgili beceri, teknik beceriler bu programdan mezun olanların sahip olması beklenen özelliklerdendir.Ayrıca yönetim ve liderlik becerileri de bu bölümün eğitimi ile geliştirilir.
İş İmkanlarıBölüm mezunları hem özel sektörde hem de kamu da çeşitli iş imkanlarına sahip olabilirler.Malzeme ve imalat sektörü, nano elektrik ve bilgisayar teknolojileri, tıp ve sağlık sektörü, havacılık, uzay araştırmaları, çevre ve enerji, savunma sektörü gibi birçok alanda çalışabilirler.
Mezunlarının GörevleriMezunlar nano ölçekteki sistemlerin araştırılması ve analizi, karmaşık yapıyı kullanmak veya tasarlamak için programlama, deney sonuçlarını açıklama, testlerin hazırlanması, yeni ürünlerin geliştirilmesi gibi alanlarda fazla sorumluluk alabilirler.Ayrıca söz konusu mezunlar, elde edilen sonuçları raporlama, finansman için başvuru organizasyonu ve disiplinlerarası işbirliği gibi görevleri de yerine getirebilirler.
DerslerBölümü tercih etmeyi düşünen adaylar 4 yıllık eğitimleri boyunca çok çeşitli dersler alırlar.Bu dersler genelde bilim, matematik ve mühendislikle alakalı konuları içerir ve nanoteknoloji uygulamalarına odaklanır.
Mezuniyet SonrasıMezunlar, gelişen nanoteknoloji sektöründe çeşitli kariyerlere girebilirler.Bunlar arasında malzeme ve imalat mühendisi, nano elektrik ve bilgisayar teknolojileri uzmanı, biyoteknoloji uzmanı, tıp ve sağlık sektöründe çalışan profesyonel olarak çalışma seçenekleri vardır.
Beklenen GelecekNanoteknoloji, gelişmekte olan bir teknoloji olduğu için gelecekte yeni ve heyecan verici iş fırsatları oluşturması beklenmektedir.Nanoteknolojinin çeşitli sektörlere ve toplumun geneline olan etkisi genişledikçe, nanoteknoloji uzmanlarına olan talep de artacaktır.
Boş ZamanlarNanoteknoloji profesyonelleri, teknolojideki en son gelişmeleri izlemek ve araştırmalarını geliştirmek için sürekli eğitim almayı düşünmelidirler.Ayrıca, projeleri yönetme ve yönlendirme becerilerini geliştirmek için liderlik kursları alabilirler.

Nano milyarda bir anlamına gelen bir ölçektir. Nanoteknoloji ise o ölçekte geliştirilen teknolojilere verilen addır. Bu sebeple nanobilim ve nanoteknoloji çok disiplinli bir alandır. Nano bir ölçü temsil ettiği için nanoteknolojinin malzeme üretmesinden, elektronik, manyetik, optik amaçlı birçok işlemden dolayı çok sayıda disiplini kapsar. Belirli bir konu değil pek çok araştırmayı kapsayan işbirliği gerektiren çalışmaları içerir.

Nanoteknoloji, atomlar ve dizilişi ile malzeme, üretim teknikleri, yenilikler yapmak ve ihtiyaçlar doğrultusunda önemli özelliklere sahip yeni ürünlerin geliştirilmesidir. Nanoteknolojinin alanı fazlasıyla geniştir. Günümüzde fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar, malzeme bilimi, elektronik gibi pek çok alanda kullanımının yanı sıra tıp alanında yaşanan gelişmeler çarpıcı niteliktedir. Gelişmekte olan bir teknoloji olduğu için uygulama sayısı az olsa da gelecekte çok büyük gelişmelerin gerçekleşmesi kaçınılmaz gözüken bölümler arasında yer alıyor.

Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü Nedir?

Nanobilim ve Nanoteknoloji bölümü, maddenin sahip olduğu en küçük yapı taşlarına dair araştırmalar yapan kişilerin, bilimsel eğitim aldığı akademik bir disiplindir. Bu bilim dalı için araştırmalar ve çalışmalar oluşturabilecek ve belli ürünler üzerinde bu teknolojiyi en iyi şekilde uygulayabilecek kişiler yetiştirmek ve sektöre kazandırmak bölümün en temel amacıdır.

nanobilim ve nanoteknoloji bölümü üniversitelerde 4 yıllık lisans eğitimi olarak verilmektedir. bölümü tercih etmek isteyen adayların sayısal puan türünden tercih yapabilecek adaylar olması gerekir. bölümü başarıyla tamamlayabilmek için 240 kredinin tamamlanması gerekir. bölümde eğitim alacak öğrencilerden bazı özelliklere sahip olması beklenir. bunlar; analizlerinde dikkatli ve detaylı incelemeler yapabilmesi, yönetim ve liderlik becerisi gösterebilmesi, teknik becerileri olması, takım çalışmasına uyumlu olması, analitik düşünme becerisi olması, sayısal derslerle ilgili ve beceriye sahip olması gibi önemli özelliklerdir.

İlgili eğitim: Liderlik Kursu

Nanobilim ve Nanoteknoloji İş İmkanları Nelerdir?

Nanobilim ve Nanoteknoloji bölümü mezunlarının başlıca çalışma alanları maddenin yapı taşı ile ilgilenen ve kullanan kurumlardır. Nanoteknolojinin uygulandığı alanlar oldukça geniştir. Bunlar; fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar, malzeme bilimi, elektronik gibi alanlar gibi en göze çarpıcı olanı da tıp alanıdır. Zamanla bu teknolojinin ürettiği pek çok mikroskobik aygıt, belki de damarlarımızda dolaşacak ve kendi kendileri birer uzman gibi tedavi olmamızı sağlayacaktır.

Nanobilim ve nanoteknoloji bölümü mezunları tüm bu ihtiyaçları gidermek üzere özel ve kamu alanında iş imkanına sahiptir. Kamuda yer almak isteyen adayların KPPS’ndan geçerli puan ile başvuru yapmaları gerekiyor. Nanobilim ve nanoteknoloji mezunlarının iş imkanları aşağıdaki gibidir.

 • Malzeme ve imalat sektörü

 • Nano Elektrik ve Bilgisayar Teknolojileri

 • Tıp ve Sağlık Sektörü

 • Havacılık ve Uzay Araştırmaları

 • Çevre ve Enerji

 • Savunma Sektörü

 • Biyoteknoloji, Tarım ve Gıda

Nanobilim ve Nanoteknoloji Mezunları Ne İş Yapar?

Nanobilim ve Nanoteknoloji mezunları yaptıkları araştırmalar dışında; üretim, tasarım, proje maliyet analizi, malzeme tedariki, kalite kontrol, yöneticilik gibi pek çok alanda hem görev alabilirler hem de Nanoteknoloji Mühendisinin yardımcısı olarak çalışmalarını sürdürebilirler. Çalışma alanlarındaki çeşitlilik nedeniyle sorumlulukları da fazladır. Nanobilim ve nanoteknoloji mezunlarının çalıştıkları kurumlarda üstlendikleri sorumluluklar aşağıdaki gibidir.

 • Nano ölçekteki sistemlerin araştırılması ve analiz edilmesi için ihtiyaç duyulan deneyleri planlamak ve yürütmek.

 • Karmaşık olan yapıyı kullanmak veya tasarlamak için tüm programlamayı oluşturmak.

 • Deney sonuçlarını açıklayabilmek için teoriler geliştirmek.

 • Elde edilen sonuçları raporlara veya bilimsel makalelere, kitaplara yansıtmak.

 • Ürün veya malzemeler için yapılacak testleri hazırlamak.

 • Yeni ürünler geliştirme çalışmaları yapmak ve yeni metodoloji uygulama metotları bulmak.

 • Elde edilen sonuçların doğru bir şekilde işlenmesini sağlamak.

 • Finansman için başvuru organize etmek.

 • Diğer disiplinlerinde içinde olduğu bilim insanları ile işbirliği içinde olmak.

 • Uzmanlık becerilerini geliştirmek.

 • Sağlık ve güvenlik risklerini ortadan kaldıracak düzenlemeler yapmak.

 • Öğrencilere kurum stratejilerini eğitmek.

 •  Mevcut ürün veya prosedürleri iyileştirme çalışmaları içinde olmak.

 • Yapılacak işlerde kar/zarar marjlarını tahmin etmek.

 • Sürekli gelişmeye ve araştırmaya devam etmek. Gelişmeleri yakından takip etmek.

 • Bireysel projeleri yönetmek bulundukları işin bir parçası olarak tüm desteği vermek.

 • Teknisyenler ve destek personelleri de dahil olmak üzere araştırma ekiplerini yönetmek ve yönlendirmek.

Nanobilim ve Nanoteknoloji Dersleri Nelerdir?

Nanobilim ve Nanoteknoloji bölümünü tercih etmeyi düşünen adaylar öncelikle 4 yıllık eğitim yaşamları boyunca karşı karşıya kalacakları dersleri merak eder. Öğrenciler 4 yıllık eğitim süresince birçok mühendislik ve madde bilimi gibi teorik dersler ve mesleki dersler ile karşı karşıya geleceklerdir. Üniversitelere göre değişiklik gösterse de genellikle zorunlu staja tabi tutulurlar. Bunun sebebi mesleki olarak deneyim kazanmaları ve gördükleri dersleri uygulama imkanı bulmalarıdır. Tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve bölümün beklentilerini yerine getiren mezunlar Nanobilim ve Nanoteknoloji Lisans Diploması almaya hak kazanır. Nanobilim ve nanoteknoloji bölümünü tercih edecek adayların karşılaşacağı temel dersler aşağıdaki gibidir.

 • Bilgisayar Programlama,

 • Genel Matematik,

 • Malzeme Bilimine Giriş,

 • Genel Fizik

 • Doğrusal Cebir,

 • Endüstriyel Malzemeler ve Üretim Süreçleri,

 • Endüstriyel Malzemeler ve Üretim Süreçleri Laboratuarı,

 • Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümüne Giriş,

 • Taşınım Mekanizmaları Laboratuvarı,

 • Nanomalzemeler ve Üretim Metotları,

Nanobilim ve Nanoteknoloji Taban Puan ve Sıralama

2020 Nanobilim ve Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları ve 2020 Nanobilim ve Nanoteknoloji Mühendisliği Başarı Sıralamaları açıklandı. Sizler için hazırladığımız puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Burada hazırlanan puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Yazımızda ilk 2 eğitim kurumuna ait bilgileri paylaşıyoruz. Yazımızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından açıklanmış olan en son güncel puanlardır.

ÜniversiteBölümTaban PuanSıralamaBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nanobilim ve Nanoteknoloji241,07852385883Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiNanobilim ve Nanoteknoloji (KKTC Uyruklu)DolmadıDolmadı

Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü Nedir?

Nanobilim ve Nanoteknoloji bölümü sayısal puan türünden tercih yapacak öğrencilerin eğitim alabileceği 4 yıllık lisans bölümüdür. Maddenin en küçük yapı taşlarına dair araştırmalar yapan bireylerin teorik ve mesleki eğitim adlıkları sayısal yapılı bölümdür. Bölüm bu dalda araştırmalar ve çalışmalar yapacak ve ürünler üzerinde bu teknolojiyi en doğru biçimde uygulamaya alacak bireyleri yetiştirmeyi hedefler.

Nanobilim ve Nanoteknoloji Mezunları Ne İş Yapar?

Nanobilim ve Nanoteknoloji mezunlarının en temel görevi yaptıkları araştırmalar ile mevcut ürünleri iyileştirmek ya da yeni ürünlerin oluşmasını sağlamaktır. Bunun dışında üretim, tasarım, proje maliyet analizi, tedarik, yöneticilik gibi çok alanda çalışabilir. Nanoteknoloji mühendisine yardım ederek görevini sürdürebilir.

Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Nanobilim ve Nanoteknoloji bölümü mezunlarının ilk tercih ettikleri alanlar maddenin yapı taşı ile ilgilenen ve kullanan sektörlerdir. Nanoteknolojinin uygulandığı alanlar; fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar, malzeme bilimi, elektronik gibi olmasına karşılık en dikkat çeken alan ise tıptır. Malzeme ve imalat sektörü, Nano Elektrik ve Bilgisayar Teknolojileri, Tıp ve Sağlık Sektörü, Havacılık ve Uzay Araştırmaları, Çevre ve Enerji ve Savunma Sektörü gibi örnekler verilebilir.

Çalışma Alanları, Fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar, malzeme bilimi ve elektronik gibi pek çok alan bu bölümün çalışma alanını oluşturur, Ayrıca tıp sektöründe nanoteknoloji gelişmeleri oldukça çarpıcıdır, Eğitim Süresi, Bölüm, üniversitelerde 4 yıllık lisans eğitimi olarak verilir, Bölümü tercih etmek isteyen adaylar sayısal puan türünden tercihin gereklidir, Araştırmalar, Bu bölümden mezun olanlar, maddenin en küçük yapıtaşlarına dair araştırmalar yapabilir, Malzeme ve üretim tekniklerinin yanı sıra, atomların dizilişi ve yenilikler yaratmak üzerine de araştırmalar yapabilirler, Yetenekler, Detaylara dikkat, analitik düşünme, sayısal derslerle ilgili beceri, teknik beceriler bu programdan mezun olanların sahip olması beklenen özelliklerdendir, Ayrıca yönetim ve liderlik becerileri de bu bölümün eğitimi ile geliştirilir, İş İmkanları, Bölüm mezunları hem özel sektörde hem de kamu da çeşitli iş imkanlarına sahip olabilirler, Malzeme ve imalat sektörü, nano elektrik ve bilgisayar teknolojileri, tıp ve sağlık sektörü, havacılık, uzay araştırmaları, çevre ve enerji, savunma sektörü gibi birçok alanda çalışabilirler, Mezunlarının Görevleri, Mezunlar nano ölçekteki sistemlerin araştırılması ve analizi, karmaşık yapıyı kullanmak veya tasarlamak için programlama, deney sonuçlarını açıklama, testlerin hazırlanması, yeni ürünlerin geliştirilmesi gibi alanlarda fazla sorumluluk alabilirler, Ayrıca söz konusu mezunlar, elde edilen sonuçları raporlama, finansman için başvuru organizasyonu ve disiplinlerarası işbirliği gibi görevleri de yerine getirebilirler, Dersler, Bölümü tercih etmeyi düşünen adaylar 4 yıllık eğitimleri boyunca çok çeşitli dersler alırlar, Bu dersler genelde bilim, matematik ve mühendislikle alakalı konuları içerir ve nanoteknoloji uygulamalarına odaklanır, Mezuniyet Sonrası, Mezunlar, gelişen nanoteknoloji sektöründe çeşitli kariyerlere girebilirler, Bunlar arasında malzeme ve imalat mühendisi, nano elektrik ve bilgisayar teknolojileri uzmanı, biyoteknoloji uzmanı, tıp ve sağlık sektöründe çalışan profesyonel olarak çalışma seçenekleri vardır, Beklenen Gelecek, Nanoteknoloji, gelişmekte olan bir teknoloji olduğu için gelecekte yeni ve heyecan verici iş fırsatları oluşturması beklenmektedir, Nanoteknolojinin çeşitli sektörlere ve toplumun geneline olan etkisi genişledikçe, nanoteknoloji uzmanlarına olan talep de artacaktır, Boş Zamanlar, Nanoteknoloji profesyonelleri, teknolojideki en son gelişmeleri izlemek ve araştırmalarını geliştirmek için sürekli eğitim almayı düşünmelidirler, Ayrıca, projeleri yönetme ve yönlendirme becerilerini geliştirmek için liderlik kursları alabilirler
nanobilim ve nanoteknoloji nano madde fizik araştırma
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.