AnasayfaBlogKreş Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Kreş Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

21 Haziran 2021
Bir grup çocuk bir odanın etrafında daire şeklinde oturmaktadır. Hepsinin üzerinde yeşilden sarıya ve hatta maviye kadar farklı renklerde giysiler var. Çocuklar birbirlerine bakıyor ve bazıları gülümserken diğerleri gülüyor. Arka planda uzun saçlı bir kadın durmuş grubu gözlemliyor. Yerde, ön planda sarı bir fincan görülüyor. Çemberin ortasında, kırmızı ve mavi çizgili kazağı olan bir çocuk sandalyede oturuyor. Odanın her tarafı neşe ve kahkaha ile doludur.
RolSorumluluklarAmaç
Kreş Öğretmeni0-36 ay çocuklarının bakım ve eğitimine yardımcı olur.Çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek.
Okul Öncesi Eğitim Kurumları0-72 ay çocukların duygusal, bedensel, bilişsel ve motor gelişimlerini destekler.Çocukları sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitmek.
AnaokullarıBağımsız olarak çocuk eğitimi sağlar.Çocukların yaşlarına ve gelişimlerine göre eğitim alabilmelerini sağlamak.
Üniversite ve Bakanlıklara Bağlı OkullarÇocuk eğitimi sağlar.Çocukların yaşlarına ve gelişimlerine göre eğitim alabilmelerini sağlamak.
KreşÇocuk bakım ve eğitimleriyle ilgilenir.Çocukların içindeki yeteneğin serpilmesine yardımcı olmak.
YuvaÇocukların bakım ve eğitimlerine katkı sağlar.Çocukların yaşantısal öğrenme etkinliklerine katılımını sağlamak.
AileÇocuğun bedensel ve zihinsel gelişimi için destek verir.Çocuğun sağlıklı büyümesini sağlamak.
ÖğretmenÇocuğun gelişim özelliklerini bilmeli ve gereksinimlerini tespit etmelidir.Çocuğun sağlıklı nesiller için sorumluluk taşıyan kişidir.
ÇocukKendisine sunulan eğitim ortamlarında keşif ve öğrenmeye aktif olarak katılır.Bilgiye erişim ve özgürce ifade edebilme yeteneğini geliştirmek.
DernekOkul öncesi eğitim hizmetleri sunar.Çocukların sosyal ve bilişsel gelişimine katkı sağlamak.

Doğumdan başlayıp okul hayatının ilk yıllarına kadar geçen süreye okul öncesi eğitim adı verilir. Çocukların gelişimlerine ve kişisel özelliklerine uygun olarak onları hayata hazırlayan temel eğitim sürecidir. Okul öncesi eğitim 0-72 ay dönemindeki çocukların gelişim özelliklerine uygun zihinsel, bedensel ve duygusal yönden gelişimlerini destekleyen, öz bakım becerilerine katkı sağlayan, ilköğretime hazırlayan eğitim dönemidir. Bu sebeple okul öncesi yaşam çocuğun geleceğini etkilemekte önemli bir rol oynamaktadır. 

Okul öncesi eğitim veren kurumlar, 0-72 ay arasındaki çocukların duygusal, bedensel, bilişsel ve motor gelişimlerini destekleyerek onları sağlıklı ve güvenli bir ortam içinde eğitmeye çalışır. Alanında uzman olan eğitmenlerle çocukların eğitim programları düzenlenir. İki çeşit okul öncesi eğitimi esas alan kurum vardır. Bunlar kuruluş amacına göre eğitim veren kurumlar -bağımsız anaokulları, dernek, üniversite ve bakanlıklara bağlı okullar- bir de hizmet ve yaş grubuna göre eğitim veren kurumlar -kreş, yuva, anasınıfı- olmak üzere ikiye ayrılır. Sınıflandırmadan görüldüğü üzere Türkiye’de okul öncesi eğitim veren kurumlar amaçları doğrultusunda farklılık göstermektedir. Ortak amaçları okul öncesi dönemde çocukların yaşlarına ve gelişimlerine göre eğitim alabilmelerini sağlamaktır. 

Kreş Öğretmeni Nedir?

0-72 ay çocuğun okul öncesi dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemde çocuklar öğrenmeye ve keşfetmeye çok heveslidir. Keşifleri ilk olarak etraflarından başlar. Önce iletişim kurmayı öğrenirler ve keşfettiklerine karşı bir düşünce oluşturmaya başlarlar. Çocuğun sağlıklı büyümesi sağlıklı nesiller yetiştirmek adına önemlidir. Bunun için çocuğun özgür hareket edebileceği ortamlara ihtiyacı vardır. Bu ortamlar mutlu aile ve nitelikli bir okul öncesi eğitimle doğru orantılıdır. Okul öncesi dönemde çocuğun bedensel ve zihinsel gelişimi çok hızlıdır. Gelişimin üst düzeyde olabilmesi için sadece aile ortamı ve sosyal çevre yeterli değildir. İstenilen düzeye ulaşmak için çocuğun okul öncesi eğitimden geçmesi gerekir. Ülkemizde de okul öncesi eğitim almış çocuk ile almamış çocuk arasında fark olması beklenir. Eğitimin farkı olumlu bir etkiye sahiptir. Bu sebeple son zamanlarda okul öncesine eğitime öncelik verilmeye başlanmıştır. 

Çocukların fiziksel, sosyal ve bedensel becerilerini sağlıklı ortamlarda en iyi şekilde geliştiren, yaratıcı zekânın temellerinin atıldığı, temel amacının eğitim olduğu kuruluşlara kreş denir. Kreşler çocuğa bilgi aktarmaktan ziyade çocuğun içindeki yeteneğin serpilmesine yardımcı olan eğitim kurumlarıdır. Sosyal hayatın kurullarını öğrenebilecekleri ortamlardır. Burada kendi hakkını korumayı, sevmeyi, paylaşmayı ve saygıyı öğrenir. 0-36 ay çocukların bakımlarını ve beslenmesini üstlenen, sosyal ve bilişsel gelişimlerine göre programlar uygulayan kişiye kreş öğretmeni denir. Çağımızda fiziksel gelişim kadar bilişsel ve sosyal- duygusal gelişimin de önemli olduğunun farkına varılmıştır. Kreşlerde sorumluluk ilk olarak öğretmene ve sonra personele düşer. Özellikle kadının çalışma hayatına atılmasıyla birlikte kreşlere olan ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır. Bu kurumlarda görev alacak öğretmenlerin iyi yetişmiş kişiler olması beklenir.

Çocuğun güven duygusunun oluştuğu bu kritik dönemde kreşler yalnız bakım yeri değil, bakım ve eğitimin birlikte yürütüldüğü kurumlardır.Çocuğa toplumsallaşma imkânı veren kreşlerde başarı veya başarısızlık söz konusu değildir. Böyle olunca çocuk yeteneklerini korkusuzca kullanır. Sonraki ilköğretim çağındaki eğitime daha hazır başlar. Çocuğun gelişiminde aile ve çevrenin etkisi yanında eğitim kurumları da önemlidir. Yaşıtlarıyla bir arada olan çocuk, gelişimini en sağlıklı en doğal bir şekilde yaşayabileceği ortamda olmuş olur. Kreşler, çocukların gelişim düzeylerine uygun olarak onlara bedensel, zihinsel ve duygusal yönden destek veren eğitim kurumlarıdır. Çocuğun sonraki dönemlerini etkileyen bir dönemdir. Olumlu çevresel etkiler çocuğu olumlu etkiler, olumsuz çevre koşulları da çocuğa zarar verir. Çocuğun sağlıklı ve dengeli beslenmesi iyi bir çevre içinde olması, farklı öğrenme imkânlarına sahip olması beyin gelişimi için önemli rol oynar. Olumsuz gelişen beyinlerin gelişim alanlarında gecikmeler görülmektedir. Bunlar da davranış sorunlarını oluşturur.

Kreş Öğretmeni Ne İş Yapar?

Etkili bir eğitim için öğretmene büyük bir sorumluluk düşer. Öğretmen, çocuğun gelişim özelliklerini iyi bilmelidir. Nelere ilgi duyduğunu veya nelere gereksinimi olduğunu tespit eder. Çocuğun sahip olduğu çevre koşulları hakkında bilgi sahibi olması da vereceği eğitimin işlevselliği açısından önemlidir. Çevre koşullarını iyi bilen öğretmen çocuğun yaşayabileceği olası problemleri öngörebilir, böylece o problemlerin önüne geçebilir. Çocuğun değişim ve gelişimini takip eden öğretmen, sağlıklı nesiller için sorumluluk taşıyan kişidir. Çocuklara uygun fiziksel, sosyal ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için gayret eden öğretmenlerin sorumlulukları son derece fazladır. Bu tarz sağlıklı ve güvenli ortamlarda yetişen çocukların daha başarılı bir gelişim göstermesi beklenir. Toplumun geleceği için de öğretmen önemli bir yere sahiptir. Kreş öğretmeninin görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Çocuğun beden, zihin ve duygu gelişimini kazanmasını sağlar.

 • Olumsuz şartlarda ve çevrelerde yetişen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratır.

 • Anadili düzgün konuşmasını sağlar.

 • Çocukların farklı ihtiyaçlarını karşılamak adına demokratik eğitim anlayışını gözetir.

 • Çocuğun motor, dil ve bilişsel gelişimini destekler.

 • Öz bakım becerilerini kazandırır.

 • Temel eğitime hazırlar.

 • Bireysel özelliklerine uygun programlar oluşturur.

 • Etkinliklerle çocukların ilgisini canlı tutar.

 • Sevgi, saygı, paylaşma, sorumluluk, iş bilinci, yardımlaşma gibi duygu ve davranışları kazandırır.

 • Çocuğun kendine saygı duymasını sağlar.

 • Özgüven aşılar.

 • Oyunları gelişim düzeylerine uygun düzenler.

 • Çocukları özgür yetiştirir, onları baskı ve kısıtlama içerisinde hissettirmez.

 • Yardıma ihtiyacı olan çocuğa güven verici yakınlığı sağlar.

 • Aile ve sosyal çevrenin özelliklerini dikkate alarak program hazırlar.

 • Eğitime çocuk ve ailenin aktif katılımını sağlar.

 • Çocuğun gelişimini takip eder.

Kreş Öğretmeni Maaşları

0-36 ay grubundaki çocukların öz bakımları, gelişimsel özellikleri ve sağlıklı beslenmelerini sağlayan kurumlara kreş adı verilir. Bu kurumlar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bünyesindedir. 

Maaşlar çalışılan kuruma göre değişir. Öğretmenin tecrübesi ve eğitimi de maaş aralığını belirleyen faktörlerdendir. Devlet okullarında görev alan öğretmenin maaşı 4500-6000TL arasında değişkenlik gösterir. Bu aralığı meslekte geçirilen görev süresi ve ek dersler belirler. Günümüzde özel kurumlarda çalışan kreş öğretmenlerinde durum biraz daha karışıktır. Çalışılan bölgenin sosyo-ekonomik durumuna, kurum sahibinin inisiyatifine ve tecrübeye göre maaş aralığı verilir. Özel kurumlarda asgari ücret tekliflerine hazır olmanız beklenir. Alabileceğiniz en fazla maaş ise -çok iyi bir kurum ve yüksek eğitiminizle- 6000TL maaşı geçmemektedir. Sadece maaş farklılığı değil, kamu çalışma saatlerine kıyasla özellerdeki çalışma saatleri ve koşullarının daha yorucu olduğunu da unutmamanız gerekir.

Kreş Öğretmeni Nasıl Olunur?

Çocukların eğitimleri ailede başlar, daha sonra gelişim düzeylerine uygun olarak okul öncesi eğitim veren kurumlarda uzman öğretmenler eşliğinde devam eder. Sağlıklı bir kreş hayatı yaşayabilmesi için uygun ortamların sağlanması gerekir. Çocuğun nitelikli bir eğitim alması çok önemlidir. Bu eğitimin niteliğinde öğretmene büyük bir rol ve sorumluluk düşer. Öğrenmenin en yoğun olduğu bu dönemde çocuğun öz bakımı, temel alışkanları, bilişsel ve duyusal gelişimlerini şekillendirmesi beklenir. Bu yüzden son derece kritik bir dönemdir.

Eğitimin istenilen düzeyde verilmesi için kreş öğretmenlerine büyük bir sorumluluk düşer. Öğretmen her zaman bu sorumluluk bilincinde olan kişidir. Öğretmenden kreşte ilk kez okullu olan çocukla ve onların aileleriyle birlikte süreci iyi yönetebilmesi beklenir. Çocuğunu ilk defa okula gönderen ailenin yaşadığı heyecan, merak ve kaygı öğretmen ve yöneticiler ile kurdukları iletişimle birlikte azalır. Günümüzde çalışan anne babalar başta olmak üzere toplumun her kesiminden insanın çocuklarının geleceği için attıkları ilk akademik adımlardır okul öncesi eğitim veren kurumlar. 

Kreş öğretmeni olabilmek için üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Anaokulu Öğretmenliği veya Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinin birinden mezun olmak gerekir. Mezun olduktan sonra KPSS sınavına göre devlet okullarında çalışabilir veya özel kurumlarda öğretmenlik yapabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, çocuk bakımevleri gibi okul öncesi eğitim veren kurumlarında görev alabilirsiniz.

Kreş Öğretmeni, 0-36 ay çocuklarının bakım ve eğitimine yardımcı olur, Çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek, Okul Öncesi Eğitim Kurumları, 0-72 ay çocukların duygusal, bedensel, bilişsel ve motor gelişimlerini destekler, Çocukları sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitmek, Anaokulları, Bağımsız olarak çocuk eğitimi sağlar, Çocukların yaşlarına ve gelişimlerine göre eğitim alabilmelerini sağlamak, Üniversite ve Bakanlıklara Bağlı Okullar, Çocuk eğitimi sağlar, Çocukların yaşlarına ve gelişimlerine göre eğitim alabilmelerini sağlamak, Kreş, Çocuk bakım ve eğitimleriyle ilgilenir, Çocukların içindeki yeteneğin serpilmesine yardımcı olmak, Yuva, Çocukların bakım ve eğitimlerine katkı sağlar, Çocukların yaşantısal öğrenme etkinliklerine katılımını sağlamak, Aile, Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişimi için destek verir, Çocuğun sağlıklı büyümesini sağlamak, Öğretmen, Çocuğun gelişim özelliklerini bilmeli ve gereksinimlerini tespit etmelidir, Çocuğun sağlıklı nesiller için sorumluluk taşıyan kişidir, Çocuk, Kendisine sunulan eğitim ortamlarında keşif ve öğrenmeye aktif olarak katılır, Bilgiye erişim ve özgürce ifade edebilme yeteneğini geliştirmek, Dernek, Okul öncesi eğitim hizmetleri sunar, Çocukların sosyal ve bilişsel gelişimine katkı sağlamak
kreşkreş öğretmeni meslek öğretim öğretmen
Genç bir kadın, yemyeşil yaprakları olan yemyeşil bir bitkinin önünde duruyor. Beyaz bir elbise ve siyah sandaletler giymiş, uzun siyah saçlarını at kuyruğu yapmış. Işıl ışıl gülümsüyor, ellerini kalçalarına dayamış bitkiye bakıyor. Güneş yüzünde ışıl ışıl parlıyor ve bitkinin parlak renkleri sahneye canlı ve neşeli bir hava katıyor. Bitki uzun ve canlı duruyor, yaprakları arka plandaki mavi gökyüzüyle canlı bir kontrast oluşturuyor.
Kübra Erbalıkçın
Blog Yazarı

Kübra Erbalıkçın, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. 2013 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli okullarda edebiyat öğretmenliği yaptı. Atatürk Üniversitesi’nde Sosyoloji bölümü okuyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir grup çocuk yerde oturmuş, gülümsüyor ve kahkahalar atıyor. Pembe tişörtlü küçük bir kız, bir eliyle yüzünü tutup gülerken göze çarpıyor. Pembe tişörtlü bir başka kız çocuğu arka planda bir sandalyede oturuyor ve yeşil tişörtlü bir oğlan çocuğu yakınlarda duruyor. Ön planda, ifadesi okunamayan bir kızın yakın çekimi görülebiliyor. Arka planda da seçilemeyecek kadar küçük beyaz bir nesne var. Çocuklar hep birlikte bir neşe ve memnuniyet duygusu sergiliyorlar.
Bölümler

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü

21 Ağustos 2020
Bir kadın elinde beyaz bir mektupla parlak pembe bir topun üzerinde oturuyor. Üzerinde renkli çiçek desenleri olan beyaz bir gömlek giyiyor ve uzun kahverengi saçları sırtından aşağı dökülüyor. Solunda açık kahverengi kürklü, gözleri koyu siyah küçük bir oyuncak ayı var. Arka planda pembe çizgileri olan parlak sarı bir çiçek ve birkaç deliği olan büyük yuvarlak bir nesne var. Elinde mektubu tutarken yüzünde ciddi bir ifade ile yana doğru bakıyor.
Meslekler

Pedagog Nedir? Ne İş Yapar?

10 Mart 2021
Bu görüntü, üzerinde bir diyagram bulunan bir bilgisayar ekranını göstermektedir. Diyagramın ortasında, bir duvar saati gibi görünen dairesel kadranlı dairesel bir nesne yer almaktadır. Karmaşık bir tasarıma sahip olan saatin beyaz yüzünde siyah ibreler bulunmaktadır. Bunun solunda karo döşemenin üzerinde duran yeşil bir direk, sağında ise kırmızı ve beyaz bir sütun yer almaktadır. Bu nesnelerin arkasındaki duvarda da yeşil ve sarı tonlarında bir tür çizim veya duvar resmi var. Sağ alt köşede bir tür oyuncak ya da karaktere benzeyen renkli bir çizim daha bulunurken, sol üst köşede nokta ve çizgilerden oluşan siyah beyaz ağaca benzer ilginç bir şekil var. Son olarak, bu resmin orta alt kısmına yakın bir yerde, süs eşyası ya da dekorasyona benzeyen bir şeyin yakından görüntüsünü görebiliyoruz - mavi, pembe, turuncu ve sarı gibi parlak renkler tek bir parça halinde bir araya getirilmiş.
Meslekler

TM Meslekleri Nelerdir?

30 Nisan 2021
Bu görsel, Akıl ve Zeka Oyunları üzerine çevrimiçi bir kursu tasvir etmektedir. Siyah gömlekli bir adam, gri zemin üzerinde mor bir sekizgen, beyaz zemin üzerinde kırmızı bir daire ve beyaz zemin üzerinde yeşil bir elmas gibi renkli şekillerin bulunduğu bir duvarın önünde oturuyor. Kameraya gülümseyerek kursun ilgi çekici ve eğlenceli olduğunu ima ediyor. Kurs, katılımcıların zihinsel ve analitik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Problem çözme, eleştirel düşünme, hafıza, odaklanma ve yaratıcılık gibi konuları incelemektedir. Kurs ayrıca bu becerilerin geliştirilmesine yardımcı olacak simülasyonlar, bulmacalar ve diğer aktiviteleri de içermektedir. Doğru rehberlik ve uygulama ile kişi daha zeki ve yaratıcı olma yolunda önemli ilerleme kaydedebilir.
Beyaz bir duvarın önünde siyah pamuklu bir gömlek giymiş bir adam duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade var ve kollarını kavuşturmuş. Koyu renk saçları alnına dökülmüş ve bakışlarını hafifçe kaçırmış. Soluk bir teni ve ışığı yansıtıyor gibi görünen gözlükleri var. Gömleği hafifçe kırışmış ve ince bedeninin üzerine dökülüyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor.Erdem Turan
9130
Bir adam önünde satranç tahtası olan bir masada oturmaktadır. Gömlek ve pantolon giymiştir ve yüzü görünmektedir. Önündeki satranç taşlarına dikkatle konsantre olmuş, bakışları satranç tahtasına odaklanmıştır. Masanın üzerinde, üzerinde ağaç resmi olan beyaz bir kupa ve bir yığın bilgisayar klavyesi vardır. Sağında, biri beyaz diğeri metal olmak üzere birkaç satranç taşı var, ikisi de yakından bakıyor. Arkasındaki duvarda üzerinde yazı olan bir tabela var. Odaklanmış ve kararlı görünüyor, hamle yapmaya hazır.
5
(44)

Satranç Eğitimi

15 Konu5 Saat
Beyaz bir duvarın önünde siyah pamuklu bir gömlek giymiş bir adam duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade var ve kollarını kavuşturmuş. Koyu renk saçları alnına dökülmüş ve bakışlarını hafifçe kaçırmış. Soluk bir teni ve ışığı yansıtıyor gibi görünen gözlükleri var. Gömleği hafifçe kırışmış ve ince bedeninin üzerine dökülüyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor.Erdem Turan
10280
Bu görüntü, gömlek giyen bıyıklı bir adamın yakın çekimidir. Hafifçe gülümsüyor ve çenesi görünüyor. Yüzü siyah bir arka planla çerçevelenmiş ve gözleri, burnu ve ağzı net bir şekilde görülebiliyor. Bıyığı kıvrımlı ve uzun, üst dudağının üzerinden ağzının bir tarafına doğru uzanıyor. Giydiği gömlek çoğunlukla beyazdır ve yakası boynunun etrafında görünmektedir. Elleri görünmüyor, ancak resmin sağ üst köşesinde bir kişinin elinin bulanık bir resmi görülebiliyor. Bıyıklı adamın bu portresi, bir insanın yüzünü ve ifadesini gösteren harika bir örnektir.
4.8
(73)

Eğiticinin Eğitimi

7 Konu4 Saat
Adam şık, koyu gri bir takım elbise giymektedir. Düzgünce kesilmiş bir bıyığı var ve saçları yana doğru düzgünce taranmış. Gözleri sanki uzaklara bakıyormuş gibi ileriye odaklanmıştır. Yüzünde kendinden emin ve ciddi bir ifade vardır. Elleri kalçalarında gururlu bir duruşla dimdik ayakta duruyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor. Duruşu bir güç ve kontrol hissi yayıyor.Umur Çalıkoğlu
1616889