AnasayfaBlogOkul Öncesi Öğretmenliği Bölümü
Bölümler

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü

21 Ağustos 2020
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü

Eğitim ailede başlar, evet bu doğru bir fikirdir. Ancak aile eğitiminin maalesef yeterli olmadığını sıklıkla deneyimlemekteyiz. Özellikle, anne baba olmak için bir eğitimin gerekmediğini düşünen insanların çocuk sahibi olduğu bir ortamda, aile eğitimi gerçekten de yetersiz kalıyor. Anne-baba okulu gibi eğitim çalışmalarının yaygın olmadığı toplumumuzda, bu konudaki en büyük yardımcımız okul öncesi eğitim kurumlarıdır.

Çocukların yeterli ve sağlıklı bir gelişebilmeleri için, yaşıtlarıyla birlikte oldukları bir ortamda, dengeli bir eğitim programıyla eğitim görmeleri şarttır. 3-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimleri oldukça hızlı olduğu için, ihtiyaçları da çok çeşitlidir. Aile eğitiminin yetersiz kalmasının temel sebeplerinden biri de budur. Aile bireyleri, çocuğun gelişim hızına ve ihtiyaçlarının fazlalığına ayak uyduramayabilirler. Bu gayet normal bir durumdur.

Çocuk gelişimiyle ilgili eğitim alınmadığı sürece, çocuğun gelişimi konusunda detaylı bir fikir sahibi olmamız mümkün değildir. Sadece sevgi vermek, sağlıklı beslemek, fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak gibi konular, çocuk gelişimi için yeterli olmayacaktır. Çünkü çocuk geliştikçe fiziksel özellikleri, sosyal, bilişsel ve duygusal dünyası da aynı hızda gelişir. Bu konuda eğitim almış olan uzman kişiler, yani okul öncesi öğretmenleri ve çocuk gelişim uzmanları, bize rehber olacak güvenilir kişilerdir.

Elbette ki diğer bölümler için olduğu gibi, okul öncesi öğretmenliği bölümünü bitirmek tek başına yeterli olmayacaktır. Çünkü bilim sürekli değişen ve gelişen bir platformdur. Çocuk gelişimi ve eğitimiyle ilgili bütün bilim dalları ve öğretmenlik programları da sürekli yeniliklerle tazelenmektedir. Bu nedenle okul öncesi öğretmenliği bölümünü okumak isteyenler ve bu bölümden mezun olanlar da, çocuk gelişimi ve psikoloji gibi bilim dallarında sürekli bir eğitim alma halinde olmalıdırlar. Eski zamanlarda bilinmeyen bazı bilgiler, bilim ve teknoloji geliştikçe değişiyor. Bu nedenle aslında öğrenme ve eğitim dediğimiz şey, yaşamboyu olan bir durumdur. Yenilikleri, araştırmaları takip ettiğimiz ve mesleklerimize uyguladığımız oranda başarılı bir kariyer hayatımız olacaktır.

Çocuk hızlı gelişen bir varlık olduğu için, çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği branşları da sürekli gelişen bir özelliktedir. Gün geçtikçe yapılan yeni deneyler, araştırmalar ve uygulamalar sonucunda, yeni bilgilerle yeni ve daha doğru bir eğitim modeli oluşturabiliriz. Bu sayede çocuklar, her bakımdan daha sağlıklı ve daha iyi koşullarda yetişmiş olacaktır.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü, üniversitelerde Eğitim Fakülteleri bünyesinde açılmış olan dört yıllık bir lisans programıdır. Bölüme merkezî yerleştirmeyle ve Sözel puanla öğrenci alınmaktadır. Bu bölüm hem ülkemizde hem de Kıbrıs’da birçok üniversitede açılmış olup, hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde burslu seçenekleri bulunmaktadır.

Bu bölümün çok sayıda üniversitede açılmış olması sevindirici ve umut vericidir. Yine de Okul Öncesi Öğretmenliği mezunlarının “çocuk gelişimi”, “psikoloji” hatta “rehberlik ve psikolojik danışmanlık” gibi branşlarda da ayrıca eğitim görmeleri faydalı olacaktır. Hatta lisansüstü eğitim yapma imkânlarını da değerlendiren mezunlar, branşlarında iyice uzmanlaşabilirler. Lisansüstü eğitim programlarından mezun olduklarında, üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler için bir eğitim seçeneği de; ikinci üniversite olarak sınavsız yoldan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin Çocuk Gelişimi lisans bölümünü tercih etmektir. Lisans programı mezunları, önlisans olarak da Çocuk Gelişimi bölümü okuyabilmektedirler.

Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde, yalnızca ilkokul çağına kadarki çocukluk dönemi özellikleri detaylı olarak öğretilmektedir. Bu bölümde, öğrencilerin yapacakları etkinlik çalışmaları ve çeşitli kurumlarda yapacakları uygulamalı çalışmalarla birlikte, nitelikli ve donanımlı öğretmenler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

3-6 yaş aralığındaki çocuklar için ilk öğretmeninin yeri çok ayrıdır. Anaokulları ve kreşler bu kadar yaygın olmadığı eski dönemlerde, ilk tanışılan öğretmen ilkokul öğretmeni olurdu. Günümüzde ilkokul öğretmeninin bu ‘ilk’ vasfı, okul öncesi öğretmeni veya anaokulu öğretmeni olan eğitimciler almaktadır. Çocukla yüzyüze karşı karşıya gelen ilk uzman olan ‘okul öncesi öğretmenlerinin çok iyi bir eğitimden geçmeleri önemli bir şarttır. Anne kucağından çıkıp yabancı çocuklarla ve büyüklerle bir araya gelmek durumunda kalan bir çocuk için bu karşılaşma süresi ve devamında gelen süreç de çok önemlidir.

Karşılaşma anlarında veya süreçleri içerisinde psikolojik ve sosyal travmalar yaşayan çok sayıda çocuk olduğu, hepimizin bildiği bir gerçektir. Bu travmaların gerçekleşmemesi ya da etkilerinin en aza indirgenmesi için, öğretmenin branşında uzman olması, donanımlı olması, kriz hallerinde çocuğa nasıl davranması, sınıftaki kriz yönetimini iyi yönetmesi vs. gibi önemli koşullar taşıması hayatî derecede kıymetlidir.

Hayatî derece ifadesi biraz abartı gibi algılanabilir, ancak çocuk gelişiminde yapılan yanlış uygulamaların sonuçlarını çocuklar büyüdüklerinde görebildiğimizi düşündüğümüzde; toplum genelinde görülen suçların her geçen gün attığını da hesaba kattığımızda, bu ifadenin asla abartı olmadığı ortaya çıkacaktır.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünün iş olanakları okul öncesi eğitim kurumları, anaokulu ve kreş gibi kurumlardır. Bu kurumlar Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde olan kamu ve özel eğitim kurumlarıdır.

Akademik kariyer yapmak isteyen bu bölüm mezunlarının, lisansüstü eğitim için ALES gibi merkezî yerleştirme sınavlarına girip yeterli puanlar almaları ve lisansüstü eğitim kurumlarının yaptığı başvuru sınavlarında da başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olan öğrenciler lisansüstü programlardan mezun olduktan sonra, üniversitelerde akademisyen olarak çalışma olanağı bulabilirler. 

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü mezunları “okul öncesi öğretmeni” unvanıyla kamu ve özel eğitim kurum ya da kuruluşlarında çalışabilirler. 

Çocuk Gelişimi lisans bölümü veya aynı branşlarda lisansüstü eğitim programlarını da bitirmiş olan okul öncesi öğretmenleri; üniversitelerde akademisyenlik, kamu ve özel eğitim kurumlarında idarecilik, uzmanlık, danışmanlık gibi meslekleri de tercih edebilirler.

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde hem teorik olarak hem de uygulamalı olarak hazırlanmış ders programlarını görüyoruz. Uygulamalı olan dersler; projeler, alan araştırmaları ve toplum hizmeti şeklinde yapılmaktadır. Bu sayede öğrencilerin mezun olana kadar branşlarında pratik yapma şansları olmaktadır.

Bölümde eğitimi verilen başlıca zorunlu ve seçmeli dersleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

 • Okul Öncesi Eğitime Giriş

 • Bilgisayar I, II

 • Eğitim Bilimine Giriş

 • Psikoloji

 • Eğitim Felsefesi

 • Eğitim Psikolojisi

 • Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım

 • Genel Kültür

 • Çocuk Edebiyatı

 • Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I, II

 • Okul Deneyimi

 • Mikro Öğretim

 • Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Alan Eğitimi 

 • Eğitim Sosyolojisi

 • Meslek Bilgisi 

 • Çocukta Oyun Gelişimi

 • Anne ve Çocuk Beslenmesi

 • Çocuk Ruh Sağlığı

 • Drama

 • Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

 • Müzik Eğitimi I, II

 • Fen Eğitimi

 • Özel Eğitim

 • Okul Öncesi Eğitimde Program

 • Sınıf Yönetimi

 • Görsel Sanatlar Eğitimi

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Etkili İletişim

 • Matematik Eğitimi

 • Materyal Geliştirme

 • Yaratıcılık ve Geliştirilmesi

 • Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri

 • Ölçme ve Değerlendirme

 • Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Anne-Baba Eğitimi

 • Araştırma Projesi I, II

 • Öğretmenlik Uygulaması I, II

 • Rehberlik

 • İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları

 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2020 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünün lisans programına ait en yüksek taban Boğaziçi Üniversitesi’nindir ve 443,840 puandır; başarı sıralaması ise 2161’dir. Bu bölümün en düşük tabanı ise 295,920 puanla Okan Üniversitesi’ne aittir ve başarı sıralaması da 290891 olarak açıklanmıştır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, bu bölümü açmış olan ancak kontenjanı dolmadığı için taban puanı belli olmayan çok sayıda üniversite bulunmaktadır.

Okul öncesi öğretmenin sahip olması gereken özellikler neler?

 • Çocukların zihinsel yönden gelişmelerini sağlayacak konuları, çocukların anlayacağı şekilde, günlük yaşantılarından örneklerle anlatır (Örneğin, oyun, müzik, hikâye anlatan tartışma, şarkı söyleme ve söyletme, çeşitli yarışma faaliyetleri, çeşitli çizim, resim ve model yapma gibi faaliyetlerle el becerileri geliştirme ve oyuncaklardan yararlanma).

 • Kalem tutma, oyuncaklarını kullanmayı öğrenme ve el becerilerini geliştirme konularında yardımcı olur.

 • Çocukların ilgi ve yönelişlerini anlamaya ve geliştirmeye çalışır, kendilerine güvenmelerini, cesaretli olmalarını ve kendi başlarına hareket edebilmelerini sağlar.

 • Ortak sosyal davranışlarla, çocukların fiziksel gelişmelerini artırmak üzere faaliyetler organize eder.

 • Masal, hikâye, bilmece, şarkı, şiir yoluyla dil gelişimlerini sağlar.

 • Çocuklar için gözlem dosyaları tutar ve velilerine çocuğun dönem içindeki gelişimi hakkında bilgi verir.

 • Çocukların günlük ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılamaları için gerekli becerileri kazandırır.

 • Çocuklara okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yaptırır.

 • Çocukların davranış özelliklerini, gelişmelerini izler ve kanaatlerini gözlem dosyasına işler. 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler Neler?

 • Üst düzeyde genel yeteneğe sahip

 • Gelişim psikolojisine ilgili ve bu alanda başarılı

 • Çocukları seven, onlarla beraber olmaktan sıkılmayan

 • İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren

 • İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu

 • Problem çözme yeteneği gelişmiş

 • Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları Nedir?

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı, çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında çalışabilirler. Hızla gelişen bir alandır. Kadının çalışma hayatına atılması ve okul öncesi eğitimin öneminin giderek daha da anlaşılması kreş, anaokulu gibi kurumlara talebi artırmaktadır. Bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe artmaktadır. Olanakları elverenler kendi işlerini kurabilmektedirler.

Meslek Eğitimin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı fakültelerin "Okul Öncesi Öğretmenliği" bölümümde verilmektedir. Daha önceki yıllarda "Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği" adı altında da mezun vermiştir. Ayrıca; çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve eğitimi, mezunlarından orta öğretim alan öğretmenliği programını veya MEB ve YÖK işbirliği ile açılan Pedagojik Formasyon Programı'nı başarı ile tamamlayanlar da bu alanda öğretmen olarak atanabilirler.

Meslek Eğitimine Giriş Koşullar

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,

 • ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) kılavuzunda belirtilen şartları taşımak

 • Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Okul Öncesi Öğretmenliği" lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Eğitimin İçeriği

 • Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır

 • Çocuk gelişimi psikolojisi, anatomisini, biyolojisini öğrenir

 • Plan yapmak ve uygulamak için gerekli bilgileri öğrenir

 • Müzik, drama, oyun konularında bilgi sahibi olur

 • Engelli çocukların sınıfa adaptasyonunun sağlanması

 • İnsan ilişkileri ve psikolojisi

 • Kurum yönetimine ilişkin dersler

 • Çocuk sağlığı, ilkyardım

 • Öğretim teknikleri

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun oldukları alanlara göre Lisans diploması verilir.

Burası nasıl bir yer? Acaba kaybolur muyum? Çocuklar bu ve buna benzeri sorulara yanıt arayışı içerisindedir. Çocuğunuzun bundan sonraki okul yaşantısını da derinden etkileyebilecek bu kaygıların doğru biçimde giderilmesi önemlidir. Çocuğun okula adaptasyon sürecinde, okul kadar veli de sorumludur. Bunun bilincinde olarak kararlı bir yol izlenmelidir.

okul öncesi okul öncesi eğitimi okul öncesi öğretmenliği çocuk çocuk gelişimi oyun oyun terapisi
Emel Keskin
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Oyun terapisi eğitimiyle oyunların iyileştirici ve tedavi edici yönünü keşfedin. Uzman psikolog ve eğitmen eşliğinde harika bir online program.
5
(16)

Oyun Terapisi Eğitimi

11 Konu5 Saat
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
240110
Masal terapisi eğitimi psikologlar için yeni beceriler edinmesini sağlar. MAsal terapisi sertifikanızla bireysel, grup veya diğer seanslarınızda fark yaratın.
4.3
(3)

Masal Terapisi Eğitimi

16 Konu5 Saat
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
19089
Yaratıcı Drama Eğitimi
5
(27)

Yaratıcı Drama Eğitimi

9 Konu5 Saat
Sibel CurcialiSibel Curciali
17069