AnasayfaBlogBilgisayar-Enformatik Bölümü
Bölümler

Bilgisayar-Enformatik Bölümü

20 Aralık 2020
Bilgisayar-Enformatik Bölümü

Bilgisayar-Enformatik, günümüzün öne çıkan alanlarındandır. Yaşadığımız dönemi, “dijital çağ” olarak adlandırabileceğimiz için, bilgisayar ve enformatik de dijital çağa özgü kavramlardır. Bu alanlarla ilgili bilgi vermeden önce, bahsedilen kavramları anlamamız gerekiyor. 

İlk kavramımız olan "bilgisayar"; programlar yardımıyla çeşitli işlemler yaparak, bize somut sonuçlar veren bir “elektronik beyin” olarak tanımlanıyor. Diğer kavramımız olan "enformatik" ise; insanların ekonomik, teknik ve sosyal alanlardaki iletişimlerinde kullanılan, bilgilerin elektronik araçlarla işlenmesiyle oluşan “bilişim” bilimi olarak açıklanıyor.

Bu iki kavramın birlikte kullanılması, birbirleriyle ilişkili konular içermesinden kaynaklanıyor. Bilişim bilimi, bilgisayara ve bilgisayar programlarına ihtiyaç duyar. Bilgisayar programları da enformatiğe, yani bilişim bilimine ihtiyaç duyar. Bu iki alanı birbirinden bağımsız düşünemeyiz. Bu nedenle; üniversitelerde açılan bölümler, Bilgisayar-Enformatik veya Bilgisayar Enformatik Sistemleri gibi isimlerle eğitim vermekte.

Ülkemizde bu isimlerle açılmış bir bölüm yoktur. Bilgisayar Enformatik Sistemleri adı altında Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesinde açılmış olan bir lisans programı vardır. Yine aynı üniversitede, Bilgisayar-Enformatik adı altında açılmış bir yüksek lisans programı da bulunuyor. 

Bilgisayar-Enformatik bölümü, bilgi ile ilgili bütün verileri bilgisayar teknolojisiyle inceler. Yaşadığımız dijital çağ için en önemli alanlardan ikisi bilgisayar ve enformatiktir. Dijital çağda her konu için bilgisayara ve bilişim sistemlerine ihtiyaç olduğu için, bu alanda donanımlı kişilere de ihtiyaç artacaktır. 

Bugünkü yazımızın konusu da, Bilgisayar-Enformatik alanında açılmış olan tek lisans programıyla ilgili detaylı bilgilerdir. 

Bilgisayar-Enformatik Bölümü Nedir? 

Bilgisayar-Enformatik bölümü, bu alanlardaki teorik ve uygulamalı eğitimleri veren bir lisans programıdır. 2020 yılında bu program; sadece Kıbrıs’taki Yakın Doğu Üniversitesinde bulunuyor. Bu üniversitede bölümün tam adı, “Bilgisayar Enformatik Sistemleri Bölümü” olarak geçiyor. Bölüm, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunuyor. Bu bölümü tercih etmek isteyen adayların, merkezî sınav sisteminin "Sayısal" puan türüyle tercih yapması gerekiyor.

Bölümün eğitim hedefi; bilgi bilimine ait konuları, bilgisayar sistemleriyle birleştirerek çözüm üretme konusunda donanımlı uzmanlar yetiştirmektir. Diğer bir eğitim hedefi de, bu alanda ülkemiz kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yetişen bu uzmanlar sayesinde hem ulusal hem de uluslararası platformlarda söz sahibi olmak mümkün olacaktır. Bölümde; bilgisayar programlarından veri tabanlarına, yazılımlardan sistemlere ve programlama konularına kadar uzanan dersler bulunuyor. 

Üniversitenin yaptığı anlaşmalar sayesinde, öğrencilerin Erasmus öğrenci değişim programını değerlendirme olanağı da var. İlgili alanda yapılmış olan uluslararası araştırma projelerini yakından takip edebilmek, Erasmus seçeneğiyle mümkündür. Bu program sayesinde, öğrencilerin mezun olmadan yurtdışı kariyer deneyimi elde etmeleri sağlanıyor. Ayrıca yabancı dil yeteneklerinin gelişmesi de, kariyerlerini olumlu etkileyecek olan bir etkendir. 

Bilgisayar-Enformatik Bölümü İş İmkânları Nelerdir?

Bilgisayar-Enformatik mezunlarının iş imkânları, kamu ve özel sektördeki birçok kurumda olabiliyor. Bu bölüm mezunları, bilgisayar programcısı, yazılımcı, sistem analisti gibi unvanlarla iş bulabiliyorlar.

Mezunların çalışabilecekleri işyerlerinden bazıları şunlardır:

 • Bankalar (kamu ve özel)

 • Bilgisayar, yazılım, donanım alanlarında iş yapan firmalar,

 • Teknoloji sektöründe iş yapan firmalar

 • Bütün sektörlerdeki kurumların bilgi işlem birimleri

 • Üniversiteler (kamu ve özel)

Üniversitelerde akademisyen olarak çalışmak isteyen mezunların, yüksek lisans yapıp yeterli bir ALES puanı almaları gerekiyor. Kamu kuruluşlarında çalışmak isteyen mezunlar için de yeterli bir KPSS puanı almaları şartı vardır.

Bilgisayar-Enformatik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bilgisayar-Enformatik mezunları, kamu veya özel sektörde bilgisayar sistemleri kullanan bütün işyerlerinde çalışma olanağı bulabilirler. 
Mezunların çalıştıkları kurumlarda yaptıkları işlerden bazıları şunlardır:

 • Bilgisayar teknolojisinin kullanıldığı kurumların yazılım, donanım ve programlama işlerini yapmak,

 • Kurumların yönetim sistemlerini oluşturmak ve bu sistemlerin yürütülmesini sağlamak,

 • Yazılım alanında iş yapan firmalarda proje geliştirmek ve uygulamak,

 • Bilgisayar sistemlerini oluşturmak, geliştirmek ve sorunlarının çözümünü sağlamak, 

 • Bütün sektörlerin kurumlarındaki veri tabanı yönetimi işlerini yapmak,

 • Bilişim ve bilgisayar bilimleri alanlarındaki son teknolojik gelişmeleri takip etmek, bu gelişmelere göre gerekli güncellemeleri yapmak.

 • Bilişim ve bilgisayar bilimleri alanında karşılaşılan sorunların çözümünü sağlamak,

 • Üniversitelerde bu alanda araştırma, proje ve eğitim işlerini yapmak.

Bilgisayar-Enformatik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bilgisayar ve Enformatik ders plânı, bilgisayar bilimleri ve temel bilimlere ait alan derslerinden oluşuyor. Ders programındaki teorik derslerle birlikte; staj çalışmaları ve mezuniyet projesi de bölümden mezun olmak için şarttır.

Bölümün ders plânında; işletmeden yazılım mühendisliğine, iktisattan e-ticarete kadar uzanan konular bulunuyor. Ders programlarında ayrıca; istatistikten programlamaya, işletme yönetiminden veri tabanı yönetimine kadar, farklı disiplinlerden konular mevcut. 

Bilgisayar-Enformatik alanında öğrencilere verilen zorunlu derslerden bazıları şunlardır: 

 • İngilizce

 • Bilgisayar Enformatik Sistemlerine Giriş

 • İşletme ve Ekonomi için Matematik

 • İktisada Giriş

 • İşletmeye Giriş

 • Algoritma ve Programlamaya Giriş

 • İşletme Yönetimi

 • İşletmelerde Etkin İletişim

 • Finansal Muhasebe

 • İstatistik

 • Veri Yapıları

 • Programlama Dili

 • Görsel Programlama

 • Veritabanı Yönetimi

 • İşletim Sistemleri

 • Yazılım Mühendisliği

 • Sistem Analiz ve Tasarımı

 • Veri Tabanı Programlama

 • İnternet Programlama

 • E-Ticaret

 • Nesne Yönelimli Programlama

 • Bilgisayar ve Etik

 • Yaz Stajı

 • Mezuniyet Projesi önerisi

 • Enformasyon Sistemleri Yönetimi

 • Mezuniyet Projesi

Bilgisayar-Enformatik Bölümü Taban Puanları ve Sıralama 

Bilgisayar-Enformatik bölümü ülkemizdeki üniversitelerde bulunmayan, sadece Kıbrıs’ta bir üniversitede bulunan bir bölümdür. Bu nedenle, bölümün 2020 yılındaki taban puanı ve başarı sırası bilgileri, sadece Yakın Doğu Üniversitesinin verileridir.

Bölümün bu yılki tek taban puanı, Yakın Doğu Üniversitesinin İngilizce ve burslu seçeneğine aittir. Kontenjanı 3 olan bu seçeneğin taban puanı 244,83310 ve başarı sıralaması da 367265 olarak açıklanmıştır. 2020 yılı öncesindeki dört yıl içerisindeki taban puanları ve başarı sıralamaları da yine Yakın Doğu Üniversitesine aittir.

Bölümün 2020 yılı öncesindeki kontenjanları üç farklı tercih seçeneği şeklinde açılmıştır. Bunlar; tam burslu, ücretli ve %50 burslu şeklindeki seçeneklerdir. Buna rağmen, son dört yılda açılan ve 3-7 arası değişen kontenjanların hiçbiri dolmamıştır. Dolayısıyla, o yıllara ait taban puanı ve başarı sıralaması da oluşmamıştır.

Bilgisayar-Enformatik Bölümü Nedir?

Bilgisayar-Enformatik, bilgisayar ve bilişim alanlarındaki temel bilim dersleri ve alan eğitimlerinin verildiği bir akademik disiplindir. 2020 yılı itibarıyla sadece bir üniversitede bulunan bölüm, Sayısal puan türüyle öğrenci kabul ediyor. Bu bölüm, Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesine bağlı İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi bünyesinde eğitim veriyor. Bölümün amacı, bilgisayar yazılımları, donanımları ve programları konularında donanımlı uzmanlar yetiştirmektir.

Bilgisayar-Enformatik Mezunları Ne İş Yapar?

Bilgisayar-Enformatik mezunlarının, kamu ve özel sektördeki birçok kurumda çalışma imkânları vardır. Mezunların çalıştıkları kurumlarda yapacakları işlerin başında, bilgisayar ve bilişim sistemlerinin kurulumu yer almakta. Ayrıca, kurumların bilgisayar donanımları, yazılımları ve bu konularda ortaya çıkan sorunların çözümünü sağlamaktır. Mezunların akademik ortamlarda yaptıkları işler ise; alanla ilgili araştırmalar ve projeler yapmak, eğitim-öğretim işlerini yürütmektir.

Bilgisayar-Enformatik Taban Puanları ve Sıralamaları Nasıldır?

Bilgisayar-Enformatik bölümü, sadece Kıbrıs’taki bir üniversite bünyesinde mevcuttur. Bölüme ait tek taban puan 244,83310 ve başarı sıralaması da 367265’tir (Yakın Doğu Üniversitesi, İngilizce, burslu). Bölümün son dört yılındaki taban puanları ve başarı sıralamaları da yine aynı üniversiteye aittir. Ancak 2020 yılı öncesinde açılan bu kontenjanlar dolmamıştır, dolayısıyla taban puanı ve başarı sıralaması gibi veriler oluşmamıştır.

bilgisayar enformatik enformatik bölümü enformatik sistemleri bilgisayar enformatik bilgisayar ve enformatik bilgisayar enformatik sistemleri bilgisayar enformatik sistemleri bölümü
Emel Keskin
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.