AnasayfaBlogKendi Kendine Liderlik
Liderlik

Kendi Kendine Liderlik

28 Eylül 2021
Bir adam silueti büyük bir kayanın üzerinde, kollarını muzaffer bir edayla gökyüzüne doğru kaldırmış bir şekilde durmaktadır. Üzerinde uzun kollu bir gömlek ve pantolon vardır ve ayakları kayanın sivri kenarına sıkıca basmaktadır. Arkasında dalları gece gökyüzüne uzanan uzun bir ağaç ve arka planda kilometrelerce uzanan bir dağ silsilesi var. Duruşu kendinden emin ve gururlu, sanki büyük bir zaferi ya da başarıyı kutluyormuş gibi. Ay ışığı sahnenin kenarları boyunca parlak bir ışıltı yayarak adamın detaylarını ve etrafındaki doğal özellikleri aydınlatıyor. Kaldırdığı kolları ve açık gökyüzü izleyiciye bir özgürlük ve kurtuluş hissi veriyor.
Kendi Kendine Liderlik StratejileriAçıklamaÖrnek
Davranış Odaklı StratejilerKişinin farkındalıklarını arttırma, öz farkındalık geliştirme ve kendi kontrolünü sağlama amacı güder.Kişinin neden ve ne zaman belirli bir davranışı yaptığını gözlemlemesi.
Doğal Ödül StratejileriGöreve önce zevkli özellikler kazandırma ve görevin negatif yönlerine takılmama.Bir işi tamamladıktan sonra içerisinde keyif alınan bir etkinliği gerçekleştirmek.
Yapıcı Düşünce Modeli StratejileriKişinin kendi zihninde yapıcı düşünce kalıpları oluşturması ve olumsuz inançlarını değiştirmesi.Kendi kendine pozitif konuşmak ve motivasyon sağlayan hayaller kurmak.
Hedef BelirlemeKişinin başarmak istediği bir hedef belirlemesi ve bu hedef doğrultusunda hareket etmesi.Bir hafta içinde belirli bir kitabı tamamlamayı hedeflemek.
Kendini ÖdüllendirmeKişinin başarısının ardından kendine ödül vermesi ve motivasyonunu arttırması.Bitirilen bir proje sonrasında istenilen bir ürünü satın almak.
Kendini CezalandırmaKişinin başarısızlık sonucunda kendini eleştirerek öğrenme ve gelişme fırsatı sağlaması.Belirlenen süre içerisinde hedeflenen kiloya ulaşamamak durumunda sevilen bir etkinlikten feragat etmek.
Kendine Hatırlatıcılar BelirlemeKişinin motivasyonunu arttırmak ve hedeflerini hatırlatmak için notlar veya semboller kullanması.Motivasyonu arttıran bir sözü görebileceği bir yere yazmak.
Başarılı Performans Hayal EtmeKişi kendine hedef belirleyip bu hedefine ulaştığında ne hissedeceğini, ne olacağını hayal eder.Bir proje sonunda o proje üzerinde çok uzun zamandır çalışılan kişinin rahatladığını, gurur duyduğunu hayal etmek.
Öz FarkındalıkKişinin kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varması ve bu sayede kendini daha iyi yönetmesi.Hızlı karar verme konusundaki zayıflığını fark edip bu konuda kendini geliştirmeye çalışmak.
Kendini GözlemlemeKişinin kendi davranışlarını, tepkilerini ve eğilimlerini objektif bir şekilde gözlemlemesi.İş stresine tepki olarak yemeğe yönelme eğiliminin farkına varmak.

"Bu Pazartesi diyete başlayacağım." deyip başlayamayanlardan mısınız? ‘’Bundan sonra sabahları erken kalkacağım.’’ deyip kalkamayanlardan mısınız? ‘’Düzenli spor yapacağım ama bir türlü başlayamıyorum.’’ diyenlerden misiniz? Eğer siz de kendinize bu tür sözler verip tutamayanlardansanız kendinizi yönetmek konusunda bir takım problemleriniz var demektir.

Ünlü filozof Platon ‘’Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.’’ demiş. Kendini yönetme becerisi ne demek? Kendimi ben yönetmiyorsam beni kim yönetiyor? Kendini yönetmek, kişinin kendi kendine liderlik edebilme kabiliyetidir. İnsan, hep başkalarını yönetme peşindedir. Başkalarını yönetmek de kolay bir iş değildir. Başkalarını yönetirken ortaya çıkan problemlerin temelinde kendini yönetmekteki sıkıntılar yatar. Kendini yönetemeyen, kendi kendine liderlik edemeyen ya da kendine verdiği sözleri tutamayan, kendi sorumluluğunu almayan insan nasıl başkalarını yönetebilir? Nasıl diğer insanlara verdiği sözü tutabilir? Nasıl işinin, eşinin ve çocuklarının sorumluluğunu alabilir? Etkili liderlik konusunda birçok kitapları olan John Maxwell ‘’ Kendine liderlikte iyi olmak, kişinin diğerlerinden önce kendine hesap verme sorumluluğunu en üst noktada tutmasıdır.’’ diyerek kendi kendine liderlik konusuna ‘ Kişinin önce kendine hesap verebilmesi’ açısından bakmıştır. 

Kendi Kendine Liderlik Nedir?

İnsan ve toplum, kişisel gelişim kategorilerinde çeşitli kitapları olan Charles C. Manz kendi kendine liderlik kavramını ilk ortaya atan kişidir. 1983 yılında yayınladığı ‘’Kendi Kendine Liderlik Sanatı: Hayatınızda ve İşinizde Kişisel Verimlilik Stratejileri’’ kitabında bu konuyu ele almıştır. 1986 yılında yazdığı bir makaleyle kendi kendine liderlik teorisini genişletmiştir. Manz'a göre kendi kendine liderlik etmek, kişilerin görev ve işlerini yerine getirirken ihtiyaç duyduğu motivasyonu sağlayarak kendi kendini yönetebilme ve hayatını değiştirebilme sürecidir. Yani kendi kendine liderlik etmenin amacı; kişinin yaşamını, işlerini iyileştirmek ve kendi kendini yönetmesi için belirli bilişsel ve davranışsal yöntemleri öğrenmesi ve uygulamasını sağlamaktır. Kendi kendine liderlik kavramı öz liderlik, kendine liderlik, kendinin liderliği gibi çeşitli kavramlarla eş anlamlı olarak kullanılır. Kendi kendine liderliğin tanımını yapan Charles C. Manz kendi kendine liderliğin kolay yapılabilmesi için çeşitli stratejiler oluşturmuştur. 

Kendi Kendine Liderlik Stratejileri Nelerdir?

Kendi kendine liderlik stratejileri 3 tanedir:

  • Davranış odaklı stratejiler

  • Doğal ödül stratejileri

  • Yapıcı düşünce modeli stratejileri

Davranış odaklı stratejiler: Kişinin farkındalıklarını arttırmayı amaçlar. İlk farkındalık, öz farkındalıktır. Yani kişinin kendinin farkına varmasıdır. Doğal davranış stratejisinin amacı, kişinin öz farkındalığını arttırarak iyi ve kötü yönlerinin kontrolünü sağlamaktır. Doğal davranış stratejileri kendi içinde 5 aşamadan oluşur:

  • Kendini gözlemleme( Bazı davranışları neden ve ne zaman yapıyorum?)

  • Hedef belirleme

  • Kendini ödüllendirme( Başarı kazanınca kişinin kendini tebrik etmesi, kendine somut ödül vermesi)

  • Kendini cezalandırma( Başarısızlık sonucunda kendini eleştirmek ama bunu dozunda yapmak)

  • Kendine hatırlatıcılar belirleme( Kendini motive için not tutma, güzel sözler, posterler, müzikler)Doğal ödül stratejileri: Bir göreve önce zevkli özellikler kazandırmak ve onu doğal ödül haline getirmek. Sonra görevin negatif yönlerine takılmamaktır. Bu strateji kendini ödüllendirilmekle karıştırılmamalıdır. Kendini ödüllendirmek başarılı bir işin sonucunda kişinin kendine verdiği ödüldür. Doğal ödül stratejisi ise ödülün davranışın içinde yer almasıdır.

Yapıcı düşünce modeli stratejileri: Kişinin kendi zihninde yapıcı düşünce kalıpları oluşturmasıdır. İşlevi olmayan inançlarını, önyargılarını tanıyıp ortadan kaldırmak; kendi kendine pozitif konuşmak ve güzel hayaller kurmayı içerir. Yani kişinin kendi zihnini kontrol etmesi ve yönetebilmesidir. 

Ülkemizde kendi kendine liderlik konusunda çalışmalar yapan sosyal bilim insanları (Tabak, Sığır, Türköz) kendi kendine liderlik ya da öz liderlik ölçeğinin Türkçe ’ye uyarlamasını yapmışlar. Yapılan bu araştırmalar sonucunda yukarı belirttiğimiz bu 3 stratejinin yanında alt kategorilerde ayrı ayrı yer alan ‘’ Hedef belirleme’’ ve ‘’ Başarılı performans hayal etme’’ faktörlerinin tek bir faktör altında yer aldığı görülmüştür. Yani kendi kendine liderlik ( öz liderlik) ölçeğinin Türkçe uyarlamasına ‘’ Kendine hedef belirleyerek başarılı performans hayal etme’’ faktörü yeni bir ölçek olarak eklenmiş.
Bir insanın kendi kendine liderlik ölçeğini yapabilmesi için önce kendine bir takım sorular sorması gerekir. Eğer sizde kendi kendine liderlik konusunda başarılı olmak istiyorsanız kendinize sorduğunuz soruların cevaplarından yola çıkarak çeşitli adımlar atmalısınız.


Kendi Kendine Liderlik İçin Bilinmesi Gerekenler

eğitim danışmanı ve yaşam koçu olan selmin gök, kendi kendine liderlik için kendimize sormamız gereken soruları şu şekilde sıralamış:

Kendimin Farkında Mıyım? : Çağımızın en popüler kelimelerinden biri ‘’ Farkındalık’’. Kişinin farkındalığı kendinden başlar. Güçlü yönlerim neler? Zayıf yanlarım neler? Başarılı olduğum alanlar neler? Başarısız olduğum konular neler? Yani bir nevi kendini tanımak eşittir öz farkındalık diyebiliriz. Öz farkındalığımızı geliştirmek için kendimize çeşitli sorular sormamız gerekir. Hedefim nedir? Bu hedefe ulaşma yolunda neredeyim? Geleceğe dair planlarım neler?

Öz Disiplinim Var Mı? : Öz disiplin deyince aklımıza irade eğitimi geliyor. Evlere kapandığımız pandemi döneminde bir kez daha anladık ki irade eğitimimiz çok zayıf. Okul ve iş gibi bir görevimiz yoksa sabah erken kalkmak gayretimiz olmuyor. Eğer dışsal bir zorunluluk yoksa yemek, kalkış ve yatış saatlerimizi disiplin edemiyoruz. Kendimize verdiğimiz sözleri tutamıyoruz. Bu nedenle her pazartesi diyete başlama kararı alıyoruz. Düzenli spor yapamıyoruz. İradesi kuvvetli kişilere baktığımızda bu insanlarda sebat, sabır ve kararlılık gibi duyguların gelişmiş olduğunu görüyoruz. Çünkü herkes kararlar alır. Ama asıl olan o kararları gün be gün sabırla ve sebatla uygulamaktır.

Özgüvenim Var Mı? : Özgüven, kendini tanıyan, kendini zayıf ve güçlü yönleriyle kabul eden insanın hedefe giden yolda kendi gücüne inanabilmesidir. Kişinin yaptığı hatalardan ders çıkarması, hedefe giden yolda düşse bile tekrar ayağa kalkmasıdır.

Kendi Kendine Liderlikte Başarı İçin 4 Adım

eğer kendi kendine liderlikte başarılı olmak istiyorsanız yukarıdaki 3 soruya cevap verdikten sonra atmanız gereken bazı adımlar var. liderlik, satış ve pazarlama konularında eğitim seminerleri veren sinan ergin, kendi kendine liderlikte başarı için 4 adımı şu şekilde sıralamış:

Sorumluluk Duygusu Kazanmalıyız: Sorumluluk duygusu içsel bir olaydır. Görev bilinci ise dışsal bir olaydır. Sorumluluk duygusu sevgiyle iç içe yaşanır. Yani kendini seven sorumluluklarının farkındadır. Herkes sevdiği mesleği yapmak ister. Ama aslında sevimli, kolay bir meslek yoktur. Her iş zor ve streslidir. ‘’ Dışarıdaki insanların ve işlerin size sevgi verdiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.’’ diyor Sinan Ergin. ‘’ Çünkü o zaman dışarıya bağımlılığınız artar.’’ diye ekliyor. Yani insan önce kendini sevmekten sorumludur. Sonra bu sorumluluk duygusu diğer sorumluluk alanlarına da yansıyacaktır. 

Verdiğimiz Sözleri Tutmalıyız: Kişi, sorumluluk duygusu kazanınca söz verebilir. Sorumluluk sahibi kişiler verdikleri sözleri tutarlar. Ama kendi kendine liderlik için önce kendimize verdiğimiz sözleri tutalım lütfen. Düzenli spor yapmak, düzenli kitap okumak gibi.

Pozitif İletişim Kurmalıyız: Yapıcı düşünce modeli stratejisinde bahsettiğimiz olumsuz, işlevi olmayan düşünceleri tanıyıp kontrol etmek. Kendimizle pozitif iç konuşma yapmaktır. Eğer iç konuşmalarımızda kavga, çatışma varsa dışa yansıttığımız enerji de kavga ve çatışma şeklinde olur. İçsel sesimiz sakin ve sessiz olmalı. Sinan Ergin bu konuda ‘’ Bütün seslerinizi dinleyin ama hiç birinin kölesi olmayın.’’ diyor.

Hayal Etmeliyiz: Amaçlarımız belliyse hayal etmeye başlarız. Hayal ettikçe onu başaracağımıza inanırız. İşte burada kendi kendine liderlik ölçeğinin Türkçe’ ye uyarlanmış yeni faktörü olan ‘’ Kendine hedef belirleyerek başarılı performans hayal etme’’ faktörü de uygulamaya geçmiş oluyor. Ama şunu unutmayalım. İlk 3 adım olan sorumluluk, söz verme ve iletişim adımlarını attıktan sonra hayal etmeliyiz. Yoksa bunları yapmadan hayal etmek, içinde bulunduğumuz durumdan sadece bir kaçış olur.

Liderlik olgusu, geçmiş yüzyıllardan günümüze kadar önemini korumuş bir konudur. Öz liderlik, süper liderlik, dağıtılmış liderlik, kendi kendine liderlik gibi daha birçok liderlik türleri var. Şirketlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında birçok yönetici çalışanlara liderlik yapıyor. Spor takımlarının her birinin kaptanı o oyuncuların lideridir. Toplumun en küçük yapı taşı olan ailede dahi anne ya da baba o ailenin liderliğini yapar. Okulda yapılan başkanlık yarışlarında sınıfların lideri seçilir.

Toplumun her kesiminde resmi ya da resmi olmayan liderler görürüz. Liderler, lideri oldukları şirketi, takımı, evi en iyi şekilde yönetmek isterler. Bunun teknik yollarını araştırırlar. Ama bu liderlerin bilmesi gereken en önemli nokta, yönetmeye önce kendilerinden başlamaları gerektiğidir. Yani bir lider önce kendi kendine liderlik etmelidir. Sonra sorumluluğunda olanlara liderlik eder. Kendime sormadan edemedim. Acaba Hz. Mevlana kişinin önce kendi kendine liderlik etmesi gerektiğini anladığı için mi ‘’ Dün akıllıydım dünyayı değiştirmek istedim; Bugün ise bilgeyim kendimi değiştirdim.’’ demiş.

Bu metin, kendine liderlik etme, yani kendini disipline etme ve yönetme becerisine odaklanmaktadır. Ünlü filozof Platon’un “Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin” sözüyle önemini vurguladığı bu beceri Charles C. Manz tarafından nam-ı diğer "kendi kendine liderlik" olarak adlandırılmıştır. Kendi kendine liderliğin amacı kişinin hayatını ve işlerini iyileştirmek, belirli bilişsel ve davranışsal yöntemleri öğrenip uygulamaktır. Davranış odaklı stratejiler, doğal ödül stratejileri ve yapıcı düşünce modeli stratejileri şeklinde üç temel stratejisi vardır. Her bir strateji, kişinin farkındalığını artırma, motivasyonunu sağlama ve bilişsel özelliklerini ve davranışlarını geliştirme hedefi güder. Ülkemizde de bu konu üzerine çalışmalar yapılıp, online liderlik eğitimi dahil çeşitli eğitimler verilmektedir. Kendine hedef belirleyerek başarılı performans hayal etme gibi teknikler, bu alanda başarılı olmak için kullanılan tekniklerden biri olarak örnek gösterilmiştir.

Davranış Odaklı Stratejiler, Kişinin farkındalıklarını arttırma, öz farkındalık geliştirme ve kendi kontrolünü sağlama amacı güder, Kişinin neden ve ne zaman belirli bir davranışı yaptığını gözlemlemesi, Doğal Ödül Stratejileri, Göreve önce zevkli özellikler kazandırma ve görevin negatif yönlerine takılmama, Bir işi tamamladıktan sonra içerisinde keyif alınan bir etkinliği gerçekleştirmek, Yapıcı Düşünce Modeli Stratejileri, Kişinin kendi zihninde yapıcı düşünce kalıpları oluşturması ve olumsuz inançlarını değiştirmesi, Kendi kendine pozitif konuşmak ve motivasyon sağlayan hayaller kurmak, Hedef Belirleme, Kişinin başarmak istediği bir hedef belirlemesi ve bu hedef doğrultusunda hareket etmesi, Bir hafta içinde belirli bir kitabı tamamlamayı hedeflemek, Kendini Ödüllendirme, Kişinin başarısının ardından kendine ödül vermesi ve motivasyonunu arttırması, Bitirilen bir proje sonrasında istenilen bir ürünü satın almak, Kendini Cezalandırma, Kişinin başarısızlık sonucunda kendini eleştirerek öğrenme ve gelişme fırsatı sağlaması, Belirlenen süre içerisinde hedeflenen kiloya ulaşamamak durumunda sevilen bir etkinlikten feragat etmek, Kendine Hatırlatıcılar Belirleme, Kişinin motivasyonunu arttırmak ve hedeflerini hatırlatmak için notlar veya semboller kullanması, Motivasyonu arttıran bir sözü görebileceği bir yere yazmak, Başarılı Performans Hayal Etme, Kişi kendine hedef belirleyip bu hedefine ulaştığında ne hissedeceğini, ne olacağını hayal eder, Bir proje sonunda o proje üzerinde çok uzun zamandır çalışılan kişinin rahatladığını, gurur duyduğunu hayal etmek, Öz Farkındalık, Kişinin kendi güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varması ve bu sayede kendini daha iyi yönetmesi, Hızlı karar verme konusundaki zayıflığını fark edip bu konuda kendini geliştirmeye çalışmak , Kendini Gözlemleme, Kişinin kendi davranışlarını, tepkilerini ve eğilimlerini objektif bir şekilde gözlemlemesi, İş stresine tepki olarak yemeğe yönelme eğiliminin farkına varmak
kendi kendine koçluk kendi kendine liderlikkendine liderlik kendini yönet öz liderlik
Genç bir kadın balkonda durmuş, uzaklara bakmaktadır. Beyaz bir gömlek ve koyu mavi bir kot pantolon giyiyor. Saçlarını topuz yapmış ve yüzünde sıcak bir gülümseme var. Balkon, uzakta tepelerin ve ağaçların yer aldığı huzurlu bir manzaraya bakmaktadır. Güneş batıyor ve gökyüzü turuncu, sarı ve pembenin güzel bir karışımı. Kadın ellerini korkuluklara dayamış, kendinden emin bir şekilde durmakta ve merakla dışarı bakmaktadır. O anın güzelliğine kapılmış, yüzünde neşe ve memnuniyet ifadesi var.
Nurcan Büyükelyas
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Amerika’da bulunduğu dönemde ‘’Tesol’’ ve ‘’Child Psychology’’ sertifikalarını aldı. Anaokullarında çalıştı. Türkiye’de ise çeşitli kurslarda Arapça öğreticiliği yaptı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Siluet halindeki bir adam bir iskeleden atlarken görülüyor. Havaya sıçrarken kollarını açmış ve bacaklarını havada bükmüştür. Başı yana dönüktür ve yüzü gölgededir. Güneş rıhtımda parlıyor ve su üzerinde parlak bir yansıma yaratıyor. Gökyüzünde uçan bir kuş görülüyor ve adamın ayakları yakın planda, bir ayağı iskelenin dışında, diğeri hala üzerinde. Adamın üzerinde bir tişört ve şort vardır ve vücudu atlayış yapmaya hazır atletik bir pozdadır. Silueti parlak gökyüzüne karşı vurgulanırken rıhtım, su ve gökyüzündeki kuş güzel ve huzurlu bir sahne oluşturuyor.
Kişisel Gelişim

Kendi Kendini Eğitebilme Süreci

01 Ekim 2019
Beyaz gömlekli bir kadın bulutlu bir gökyüzünü işaret ediyor. Huşu içinde yukarı bakarken sol kolunu uzatmıştır. Arka planda yıldızlarla dolu mavi beyaz bir fon var ve bulutlar gökyüzünde harfler oluşturuyor. Sağ kolu dirseğinden hafifçe bükülmüş ve başı hafifçe yukarı doğru eğilmiş. Siyah pantolonu arkadan görünmektedir. Sahne bir merak ve güzellik sahnesi. Büyülü ve gizemli evrene duyulan saf hayranlık anını yakalıyor.
Hedef Belirleme

Kendini Yönetme Becerisi

26 Nisan 2019
Bir grup çizgi film karakteri, önlerinde parlak bir ışıkla aydınlatılmış bir daire içinde durmaktadır. Karakterlerden ikisi oyuncak bebeklerin yakın çekim görüntüsüdür; birinin gövdesi mavi, diğeri ise mankendir. Diğer iki karakter ise insanların yakın çekimleridir; biri mavi, diğeri beyaz bir kıyafet giymiştir. Odanın arka planında ayakta duran bir kişi de var, etraflarında parlak ve neşeli bir atmosfer var. Grubun önünden gelen ışık büyüleyici ve havadaki neşe hissine katkıda bulunuyor.
İş Hayatı

Etkili Liderlik Nedir?

23 Ocak 2021