AnasayfaBlogKişisel Gelişim ve Mandıra Filozofu
Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim ve Mandıra Filozofu

08 Ağustos 2018
Büyük bir çeviklik ve kararlılıkla okların üzerinden atlayan bir adam karikatürü. Beyaz bir tişört ve siyah bir pantolon giyiyor ve yüzünde kararlı bir ifade var. Zıplarken kollarını uzatmış ve havada duruyor gibi görünüyor. Arkasında zıt yönleri gösteren iki ok vardır. Solunda elinde tuttuğu siyah bir evrak çantası vardır. Sağında ise yukarıyı gösteren beyaz bir ok var. Yan tarafında, aşması gereken engellere işaret eden bir piramit görülüyor. Adam önüne çıkan her türlü zorluğu aşmaya hazır.
KonuAçıklamaÖnemi
İnsan Kaynaklarının YönetimiÇalışma hayatındaki değişimin hızını yakalama ve çağa ayak uydurma süreciKurum içi mutlu ve tatmin olmuş bir iş gücünün oluşturulması için önemli
Bireyin Temel İhtiyaçlarıBireyin kişisel gelişimine yönelik hedefleriKurumsal hedeflerle uyum sağlanması, verimliliği arttırır
Kişisel GelişimBireyin yeteneklerini ve bilgi düzeyini arttıran süreçİnsan kaynakları yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır
Çağa Ayak UydurmaGüncel bilgi ve teknolojik gelişmelerin takibiKurumların rekabet gücünü arttırır
Kurumsal HedeflerKurumun genel amaç ve hedeflerini belirlemeKurumun vizyon ve misyonunu belirler, çalışanları motive eder
İş Gücü MutluluğuÇalışanların tatmin düzeyi ve motivasyonuYüksek iş performansı ve düşük personel devir hızı için gereklidir
Çalışma Hayatındaki DeğişimÇalışma yöntemleri, teknolojik araçlar ve yönetim anlayışının değişimiKurumların varlığını sürdürebilmesi için gereklidir
Bireyin HedefleriBireyin kişisel ve profesyonel yaşamda ulaşmak istediği noktalarKişisel gelişim ve kurumsal hedeflerle uyum sağlar
İnsan Kaynakları Yönetiminin Ayrılmaz ParçasıKişisel gelişim kavramı ve verimlilikÇalışanın motivasyonunu, performansını ve başarı düzeyini artırır
Kurum İçi MutlulukÇalışanların iş yerindeki memnuniyeti ve mutluluğuKurumun başarısı için çok önemli bir faktördür

Günümüzde İnsan kaynağının en iyi şekilde yönetilmesi, çalışma hayatındaki değişimin hızını yakalamak, çağa ayak uydurabilmek ve kurum içinde mutlu, tatmin olmuş bir iş gücünün oluşturulması ile mümkün olabileceği görülmektedir. Bunun sağlanabilmesi için bireyin temel ihtiyaçları doğrultusunda ortaya koyduğu kişisel gelişimine yönelik hedefleri ile kurumsal hedefler arasında uyum sağlanması ile mümkün olabilmektedir. Bu durum ise insan kaynakları yönetiminin ayrılmaz bir parçası olan kişisel gelişim kavramını ortaya çıkarmaktadır.

Kişisel Gelişim Kavramı

"Kişisel Gelişim" kavramını günümüzde çokça duymaktayız. Bu kavram çalışma hayatında hatırı sayılır ölçüde itibar görmektedir. Mandıra filozofunun özlü sözlerinde de yer almıştır. "Niye kişisel gelişiyoruz, topluca gelişelim..." diyerek, mizahla karışık bir eleştiride bulunmuştur.

Kişisel gelişim kavramı, "Kişisel" kelimesi nedeniyle bireysel olarak algılanmaktadır. Ancak, kişisel gelişim; bireysel hedeflere ulaşma yolunda sarf edilen emeklerin kurumsal hedefler doğrultusunda olmasına neden olmaktadır. Dolaylı olarak bireysel hedefler, toplumsal gelişmeye neden olmaktadır.

Kişisel gelişim, bireyin iş yaşamına ilişkin hedeflerini gerçekleştirmesi amacı ile kendisine yönelik faaliyetleri planlaması, yönetmesi, icra etmesi, koordinasyonu ve değerlendirmesi gibi kavramlarla tanımlanabilir.

Kişisel gelişim yönetimi kapsamında değerlendirilen başlıca faaliyetler

 • Kişisel vizyonu belirleme,

 • Kariyer hedeflerini belirleme,

 • Yetkinlikleri belirleme,

 • meslek seçimi,

 • İşe başvurma ve başvuru takibi,

 • İş görüşmesi,

 • İşe başlama ve işe uyum,

 • Firma kültürüne uyum sağlanması,

 • Mesleki yenilikleri takip etme,

 • İş ilişkilerini yönlendirme,

 • Kurumun eğitim ve kariyer yönetim politikalarına uygun davranışların sergilenmesi,

 • Emeklilik yaşamına hazırlık,

 • Bireysel ve kariyer hedefleri ile bulunulan noktayı gözden geçirme

 • Gerekli önlemleri alma.

Bu faaliyetler, çalışma yaşamı süresince birden fazla tekrarlanabilme durumu söz konusudur.

Bu noktada özellikle belirtmekte fayda var ki, bireysel vizyonun, kariyer hedeflerinin belirlenmesi ve meslek seçiminin, yüksek öğrenime başlamadan önce veya en geç çalışma yaşamının başlarında yapılmasının faydalı olabileceğini değerlendirmekteyim.

Bireysel Vizyon

Bireyin özellikle bireysel vizyonunu ve kariyer hedeflerini net olarak belirlememiş olması, yanlış meslek seçmiş olması durumunda, çalışma yaşamının hangi döneminde olursa olsun, bunları belirlemesi gerekir. Ayrıca bireyin yaşam tarzındaki değişiklikler yada bulunduğu noktayı gözden geçirmesi neticesinde, bunların yeniden belirlenmesinin mümkün olabileceğini değerlendirmekteyim.

Bireyler, kişisel gelişimlerini yönetmeli, hedeflerini açık bir şekilde belirlemelidir. Hedefsiz kişisel gelişimden söz etmek mümkün değildir. Ayrıca, kişisel vizyonun da belirlenmesi gereklidir. Daha anlaşılır olması maksadıyla, örneklerle konuyu genişleteyim.

Örnek: Bir kişi, dünyaca tanınmış bir ressam olmak istiyor ise. Bu durum kişinin vizyonudur. Hedefi ise sanat galerisi işletmesi, dünyanın bir şehrinde resim sergisi açması kişisel gelişim hedefleridir. Küçük, küçük belirlenen hedefler sonunda kişinin vizyonuna ulaşmasını sağlayacak.

Özetlemek gerekirse kişisel hedefler yanı başımızda, vizyon ise ufuk çizgisindedir. İyi bir ressam olmak için, renkleri iyi bilmek, tuvalleri, fırçaları veya ışık açılarını iyi bilmeyi gerektiriyor ise bu uğurda alınan örgün ya da online eğitimler, harcanan emeklerin her biri kişisel gelişimdir diyebiliriz. Yetenek ise bir anlamda yetkinliktir. Bireyler kendilerinin yeteneklerini iyi analiz etmelidir. Resim yapma konusunda yeteneği olmayan bir kişinin, vizyonu dünyanın tanınmış bir ressamı olmak ise bu durumda anlamlı değildir. Diğer bir ifadeyle, yetkinlikler, yetenekler, hedefler ve vizyon uyumlu olmalıdır.

Bireylerin hali hazırda veya gelecekte hedeflediği mesleği, pozisyonu veya durumu ile kişisel gelişim hedefleri uyumlu olmalıdır. Örneğin; bir helikopter pilotunun, uluslar arası kara yolu taşımacılığına yönelik kişisel gelişim hedefleri gerçekçi durmamaktadır. Aslında bu noktada bir açıklama yapmam gerekiyor.

"Nasıl yani bir pilot uluslar arası kara yolu taşımacılığı konusunda kişisel gelişim sağlayamaz mı?"

"Pilot beyefendinin içinde uhde kalmış, emekli olunca tır şoförü olacak! Nereden biliyorsun kardeşim...?"

sorularını duyar gibi oluyorum. Aslında, ifade etmeye çalıştığım konu, hayatının hiçbir döneminde kullanmayacağı bir konuda kişisel gelişim hedefinin olamayacağıdır. Bir pilotun tır şoförü olması çok düşük bir ihtimaldir. Ancak bir helikopter pilotunun, Airbus Pilotu olması yüksek bir ihtimaldir. Bir helikopter pilotunun, Airbus Pilotu olma yolundaki emek ve çabaları kişisel gelişim hedefidir. Dünyanın en iyi hava yollarında üst düzey bir pozisyonda görev alması yine kişisel gelişim hedefidir. Dünyanın en iyi Airbus pilotu olması ise kişisel gelişim vizyonudur.

Bakış açımızı değiştirerek şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Bir hava yolu şirketinde yönetici olduğunu varsayalım. Amiri konumunda olduğunuz bir pilotun, gece gündüz tır şoförlüğü konusunda eğitim aldığını, kişisel gelişimi bu yönde yaptığını düşünün. Olaya tepkiniz ne olurdu? İşte bu noktada kişisel gelişim ile yaptığınız işin bir noktada uyumlu olması. Diğer bir ifadeyle kişisel gelişim hedefleri ile kurumsal hedeflerin uyum içinde olması gerekmektedir.

Sonuç olarak; kişisel gelişim, her bir bireyin kişisel vizyon ve hedeflerine ulaşma yolunda harcadığı emek ve çabasıdır. Bir kişinin kişisel gelişim hedefi emeklik olabilir. Önemli olan bu emeklilik sürecine ulaşana kadar gelişim hedeflerini zamanında ve doğru bir şekilde planlaması ve tamamlamasıdır. Her bir birey kişisel gelişim hedefine ulaşması, toplumun gelişmesini sağlayacaktır.

Yazar: Mustafa Gölbaşı

İnsan Kaynaklarının Yönetimi, Çalışma hayatındaki değişimin hızını yakalama ve çağa ayak uydurma süreci, Kurum içi mutlu ve tatmin olmuş bir iş gücünün oluşturulması için önemli, Bireyin Temel İhtiyaçları, Bireyin kişisel gelişimine yönelik hedefleri, Kurumsal hedeflerle uyum sağlanması, verimliliği arttırır, Kişisel Gelişim, Bireyin yeteneklerini ve bilgi düzeyini arttıran süreç, İnsan kaynakları yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır, Çağa Ayak Uydurma, Güncel bilgi ve teknolojik gelişmelerin takibi, Kurumların rekabet gücünü arttırır, Kurumsal Hedefler, Kurumun genel amaç ve hedeflerini belirleme, Kurumun vizyon ve misyonunu belirler, çalışanları motive eder, İş Gücü Mutluluğu, Çalışanların tatmin düzeyi ve motivasyonu, Yüksek iş performansı ve düşük personel devir hızı için gereklidir, Çalışma Hayatındaki Değişim, Çalışma yöntemleri, teknolojik araçlar ve yönetim anlayışının değişimi, Kurumların varlığını sürdürebilmesi için gereklidir, Bireyin Hedefleri, Bireyin kişisel ve profesyonel yaşamda ulaşmak istediği noktalar, Kişisel gelişim ve kurumsal hedeflerle uyum sağlar, İnsan Kaynakları Yönetiminin Ayrılmaz Parçası, Kişisel gelişim kavramı ve verimlilik, Çalışanın motivasyonunu, performansını ve başarı düzeyini artırır, Kurum İçi Mutluluk, Çalışanların iş yerindeki memnuniyeti ve mutluluğu, Kurumun başarısı için çok önemli bir faktördür
Kişisel Gelişim ve Mandıra Filozofukişisel gelişimin önemi kişisel gelişim kursları kişisel gelişim nasıl olur kişisel gelişim nedir
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Gri gömlekli bir kadın sağ kolunu uzatmış, parmağıyla gökyüzünü işaret ediyor. Sırtından aşağı dökülen uzun siyah saçları var ve gözleri yukarı bakıyor. Yüzünde ciddi bir ifade var ve ağzı hafifçe açık. Üstündeki göklerden süzülen parlak güneş ışığıyla aydınlanıyor. Sol kolu bükülmüş ve eli dinlenme pozunda kalçasına dayanmış. Kıyafeti rahat, duruşu güçlü ve kendinden emin.
Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim Neleri Kapsar?

23 Ekim 2018
Görüntünün ortasında duran ahşap bir tabela, okuyla yan tarafı işaret ediyor. Tabela açık kahverengi renkte ve ok parlak kırmızıya boyanmış. Ön planda, üzerinde kırmızı bir 'E' harfi bulunan beyaz bir yüzey var. Bunun sağında bulanık bir yol görüntüsü, solunda ise bir insan yüzünün yakın çekimi yer alıyor. Arka planda bir tabelanın yakın çekimi, ön planda ise ortasında bir ağaç kütüğü bulunan bir ağaç gövdesinin yakın çekimi yer alıyor. Ağaç gövdesi koyu kahverengi, ağaç kütüğü ise açık kahverengidir. Sağ üst köşede beyaz bir yüzey üzerinde tek bir 'E' harfinin yakın çekimi yer alıyor.
Kişisel Gelişim

Kişisel mi Gelişmeliyiz?

07 Eylül 2018
Parlak sarı kazaklı bir kadın yumrukları havada duruyor. Yüzü kameraya dönük, doğrudan kameraya bakıyor. Kolları dirseklerinden bükülmüş, yumrukları kararlı bir duruşla sıkılmış. Yüz ifadesi sert ve duruşu kendinden emin. Saçları kısa ve koyu renktir ve siyah pantolon giymektedir. Beton bir zemin üzerinde, loş bir alanda duruyor gibi görünüyor. Sarı kazağı karanlık arka planla keskin bir kontrast oluşturuyor ve varlığı hükmedici ve güçlü. Güçlü ve kararlı görünüyor, önündeki her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazır.
Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim ve Blog

01 Mayıs 2018