AnasayfaBlogİspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölümler

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü

14 Kasım 2020
İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölümün TanımıEğitim Süreci ve İçerikKariyer Fırsatları
İspanyol Dili ve Edebiyatı, İspanyol gramerinin, kültürünün ve edebî eserlerinin eğitimini veren bir lisans programıdır.Ülkemizde üç üniversitede eğitim verilmekte olup, merkezî sınav sisteminin Dil puanıyla öğrenci kabul ediliyor.Hem özel hem de kamu sektöründe, konsolosluk, büyükelçilik, yayınevleri, basın büroları, Latin Amerika ve İspanya ülkeleriyle iş yapan şirketler, çeviri büroları, uluslararası ticaret şirketleri, üniversiteler ve dil okulları gibi çeşitli alanlarda iş imkanları vardır.
İspanyolcanın yazılı ve sözlü iletişiminin, İspanya ve Latin Amerika ülkelerinin edebî eserlerinin öğrenilmesi hedeflenir.Öğrencilere metin çevirileri, tercüme çalışmaları ve İspanyolcanın tarihî gelişimi de dahil olmak üzere geniş bir eğitim verilir.Mezunlar, dışişleri, turizm işletmeleri, yayınevlerinde editör ve çevirmen, dil okullarında öğretmen ve çeviri bürolarında tercüman olarak çalışma imkanına sahip olurlar.
Bölüm, İspanyolca diline ve bu dilin tarihine, kültürüne, edebiyatına hakim bireyler yetiştirir.İspanyolca öğretimine yönelik etkili ve donanımlı bir eğitim programı uygulanır.Mezunlar, kamu ve özel sektörde, yurt içi ve yurt dışında çeşitli iş olanaklarında bulunabilirler.
Bölüm, öğrencilere İspanyolcanın inceliklerini öğreterek, bu dili yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde kullanmayı öğretir.İspanyolca gramer derslerinin yanı sıra, İspanyol edebiyatı ve kültürüne yönelik dersler de bulunur.Akademik alanların yanı sıra, turizm, dış ticaret, medya ve iletişimle ilgili sektörlerde iş olanaklarına sahiptir.
İspanyol dili ve edebiyatı hakkında temel bilgileri sağlar ve bu alanda uzmanlaşmayı hedefler.İçerisinde köklü bir dil ve kültürün öğretilmesi ve bu alanda yapılan araştırmalar bulunur.Turizm sektöründe, eğitim alanında, uluslararası firmalarda ve çevirmenlik gibi alanlarda iş imkanları sunar.

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü, dünya çapında en çok konuşulan dillerden olan İspanyolcanın eğitimini içerir. Dünyanın birçok ülkesinde resmî dil olarak kabul edilen bu dilin konuşulduğu coğrafya da çok geniştir. Konuşma dili yoğunluğu olarak İngilizceden sonra ikinci dil olan İspanyolca, tercih edilen bir dil haline gelmiştir.

Günümüzde birçok insanın öğrenmiş olduğu İngilizce, artık tek başına yeterli gelmiyor. Çünkü seviyeleri farklı olsa da, artık birçok kişi İngilizce konuşabilecek durumda. Özellikle kariyer hayatı için ve akademik için, üst seviyelerde bir İngilizce gerekiyor. Ancak bunun dışında ikinci bir dil, kariyer imkânları için avantaj olmakta. Bu ikinci dil de, dünya çapında en çok kişinin konuştuğu dil olan İspanyolca olarak tercih edilmekte. Aslında Almanca ve Fransızca gibi diller de tercih ediliyor. Ancak İspanyolca, bu iki dile göre daha kolay öğrenilebilir bir dil özelliği taşıyor.

İspanyolca; öncelikle İspanya’da, sonrasında da Latin Amerika ülkelerinde yoğun olarak konuşulmakta olan bir dildir. İspanya dışında bu dilin konuşulduğu ülkelerden bazıları; Meksika, Şili, Peru, Panama, Küba, Kolombiya gibi Latin Amerika ülkeleridir. Ancak Latin Amerika dışında da İspanyolcayı konuşan ülkeler bulunuyor. Bunlardan bazıları; ABD, Fransa, Almanya ve İsveç gibi Kuzey Amerika ve Avrupa ülkeleridir. Hatta Türkiye’de bile anadili İspanyolca olan, 300’den fazla insan yaşamakta, 8000’den fazla kişi de İspanyolca konuşmakta.

Bütün bu bilgiler ışığında; İspanyolcanın çok yaygın ve çok tercih edilen bir dil olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde bu alanda açılan akademik eğitim programlarından birisi de İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü’dür. Bu program sayesinde, İspanyolca öğrenmek isteyen ve bu alanda çalışmak isteyen kişiler için kariyer imkânları doğmakta. 

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir? 

İspanyol Dili ve Edebiyatı, İspanyol gramerinin, kültürünün ve edebî eserlerinin eğitimini veren bir lisans programıdır. Bölüm, ülkemizde üç üniversitede eğitim vermekte. Bu bölüme merkezî sınav sisteminin Dil puanıyla öğrenci kabul ediliyor.

Bölümün temel amacı; İspanyolcanın yazılı ve sözlü iletişiminin, İspanya ve Latin Amerika ülkelerinin edebî eserlerinin öğrenilmesidir. Ayrıca; metin çevirileri, tercüme çalışmaları ve İspanyolcanın tarihî gelişimini de öğrenmek de diğer bir amaçtır. Bütün bunları ustalıkla yapabilecek donanımdaki uzmanları yetiştirmek de bölümün temel eğitim hedefidir.

Dünya çapında kullanım alanı geniş olan İspanyolcanın, bu bölümdeki kapsamlı derslerle donanımlı olarak öğrenilmesi mümkün. İspanyol diliyle birlikte, bu dilin tarihini ve edebî eserlerini de inceleyen dersler, öğrencilerin genel kültürünü geliştirmekte.

Bölümde işlenen bu kapsamlı dersler, öğrencilerin mezuniyetten sonraki kariyer hayatlarında da avantaj olacaktır. Çünkü İspanyolcanın kullanıldığı ülkelerle olan ticarî iletişimler, onların kültürlerini bilme sayesinde daha kolay olacaktır. Türk-İspanyol kültürü arasındaki köprüleri de ancak bu dili ve bu dilin kültürünü bilmekle kurabiliriz.

İspanyolca Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri için Erasmus uygulamasını değerlendirmek çok iyi bir fırsattır. Dünya çapında İspanyolca birçok ülkede konuşulduğu için, buralardaki üniversitelere gitmek ve çalışmalarını görmek bir avantajdır. Öğrencilerin okurken çift ana dal ve yan dal gibi akademik uygulamaları da kullanmaları önemlidir. Özellikle, ikinci bir dilde daha diploma alabilmek, kariyer hayatında bir adım öne geçmeyi sağlayacaktır. 

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarının iş imkânları, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde bulunuyor. 

Mezunların çalışabilecekleri işyerlerini şu şekilde sayabiliriz:

 • Dışişleri Bakanlığı

 • Konsolosluklar

 • Büyükelçilikler

 • Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kurumlar

 • Turizm işletmelerinin rehberlik birimleri

 • Yayınevleri ve basın büroları

 • Latin Amerika ve İspanya ülkeleriyle iş yapan şirketler

 • Tercüme ve çeviri büroları

 • Uluslararası ticaret şirketlerinin ilgili birimleri

 • Devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler

 • İspanyolca eğitimi veren dil okulları

Bölümün iş imkânlarından olan üniversitelerde çalışabilmek için, yüksek lisans yapmak ve ALES puanı gerekiyor. Akademisyen olmak isteyenler, gerekli şartları tamamladıktan sonra üniversitelere başvuru yapabiliyorlar. Kamu kurumlarında çalışabilmek içinse, KPSS puanıyla ilgili bölümleri tercih etmek gerekiyor.

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarının yapabilecekleri işler çoğunlukla; öğretmenlik, araştırmacılık, çevirmenlik ve tercümanlık işleridir. 

Mezunların çalıştıkları işyerlerinde yaptıkları işler şunlardır:

 • Devlete bağlı ilgili kurumlarda, çeviri ve tercümanlık işlerini yapmak,

 • İspanya ve Latin Amerika ülkelerine ait edebî eserleri çevirmek, 

 • Araştırma merkezlerinde, İspanyol ve Latin kültürü üzerine araştırmalar yapmak, 

 • Yabancı dil eğitim platformlarında İspanyolca dersleri vererek dilin eğitimine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak,

 • Ticaret sektöründeki işyerlerinde metin çevirileri ve tercümanlık yapmak,

 • Sinema sektöründe, İspanyolca seslendirmesi olan filmlerin altyazılarını çevirmek,

 • Basın ve yayın sektöründe, ilgili haberleri ve yazılı metinleri çevirmek, tercümanlık yapmaktır.

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümü ders programında çok detaylı bir ders havuzu bulunuyor. Bu havuzdaki zorunlu veya seçmeli olarak verilen bütün derslerin birbiriyle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Verilen her ders, diğer bir dersin teorik veya pratik kısmını tamamlıyor. 
İspanyolca, hem İspanya’da hem de Latin Amerika ülkelerinde konuşulan çok uluslu bir dildir. Dolayısıyla bu dilin konuşulduğu bütün ülkelerdeki kültürler de bölüm derslerine dâhildir.

Dersler; İspanyol tarihinden İspanya ve Latin Amerika edebiyatının bütün dönemlerine, İspanyolca metin çevirilerinden sözlü iletişime kadar uzanmakta. Bu dersler sayesinde öğrenciler, kültürel bir eğitim de almış oluyor. Programda teorik dersler dışında; çeviri uygulamaları, metin okumaları ve sözlü iletişim gibi uygulamalı dersler de bulunuyor. 

İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünde verilen zorunlu dersler şunlardır: 

 • Temel Yabancı Dil (İngilizce) 

 • Temel Yabancı Dil (Fransızca)

 • Temel Yabancı Dil (Almanca)

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri

 • Dil Bilgisi Çözümlemeleri

 • Edebiyat Akımlarına Giriş

 • Yazılı Anlatıma Giriş

 • Sözlü Anlatıma Giriş

 • İspanyolca Dil Bilgisine Giriş

 • Temel İspanyolca Dil Bilgisi

 • Endülüs ve Çokkültürlülük

 • Düz Yazıya Giriş

 • Edebiyat Akımları

 • Sözlü Anlatım

 • Yazılı Anlatım

 • Dilbilim Temel Kavramları

 • Latin Dili

 • Yüksek Düzey İspanyolca Dilbilgisi

 • İlk ve Orta Çağ İspanyol Tarihi

 • Orta Çağ İspanyol Edebiyatı

 • Orta Düzey Sözlü Anlatım

 • İspanyol Yazınında Rönesans Dönemi

 • Yeni ve Yakın Çağ İspanyol Tarihi

 • İspanyolcadan Türkçeye Çeviri

 • XVII. ve XVIII. yy. İspanyol Edebiyatı

 • İspanyol Edebiyatında Romantizm

 • Başlangıcından 17. Yüzyıla Kadar Latin Amerika Edebiyatı

 • Türkçeden İspanyolcaya Çeviri

 • XVII. XVIII. Yy. Metin İncelemeleri

 • Yazılı Anlatım Teknikleri

 • Sözlü İletişim

 • İspanyol Edebiyatında Realizm

 • Edebi Çeviri

 • Dil ve İletişim

 • İç Savaş Sonrası İspanyol Romanı

 • Üst Düzey Çeviri

 • Yayın Teknikleri

 • Güncel Anlatım

 • Mezuniyet Tezi

Bölümde “program seçmeli dersler” ve “meslekî seçmeli dersler”den oluşan bir ders havuzu bulunuyor. Bu seçmeli derslerin, zorunlu derslere oldukça faydalı olacağını görebiliyoruz. 
 
Bölümdeki program seçmeli ve meslekî seçmeli dersler şunlardır:

 • Portekizce Dilbilgisine Giriş

 • İspanyol Dil Tarihi

 • Temel Düzey Portekizce

 • Orta Düzey Portekizce

 • İleri Düzey Sözlü Anlatım

 • Portekizce Yazılı Anlatım

 • 17. Yüzyıldan 19. Yüzyıla Latin Amerika Edebiyatı

 • Demokrasi Süreci Sonrası İspanyol Edebiyatı

 • İleri Düzey Portekizce

 • 20. Yüzyıl Latin Amerika Edebiyatı

 • Basın Dili

 • İtalyanca

 • Seçmeli Fransızca

 • Portekiz Tarihi

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 

İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümü 2020 itibarıyla, ülkemizdeki üç üniversitede ve toplam dört seçenekle kontenjan açmıştır. Bu üniversiteler; İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi’dir. Bu üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi, T.C. vatandaşları dışında, KKTC uyruklu vatandaşlar için de ayrıca kontenjan açmıştır. 

 • 2020 yılında bölümün en yüksek taban puanı İstanbul Üniversitesi’nin 50 kontenjanlı seçeneğine aittir. Bu seçeneğin taban puanı 419,34280 ve başarı sıralaması da 10285’tir. 

 • İkinci sıradaki Ankara Üniversitesi’nin 40 kontenjanlı seçeneğinin taban puanı 399,08681’dir. Bu seçeneğin başarı sıralaması 15037’dir. 

 • Üçüncü sıradaki taban puan İstanbul Üniversitesi’nin KKTC uyruklular için olan seçeneğe aittir. Kontenjanı 1 olan bu seçeneğin taban puanı 385,16284 ve başarı sıralaması 18616’dır.

 • Bölümün en düşük taban puanı ise, kontenjanı 30 kişi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne aittir. Bu seçeneğin taban puanı 383,98767 ve başarı sıralaması ise 18924 olarak açıklanmıştır. 

İspanyol Dili ve Edebiyatı, İspanyol gramerinin, kültürünün ve edebî eserlerinin eğitimini veren bir lisans programıdır, Ülkemizde üç üniversitede eğitim verilmekte olup, merkezî sınav sisteminin Dil puanıyla öğrenci kabul ediliyor, Hem özel hem de kamu sektöründe, konsolosluk, büyükelçilik, yayınevleri, basın büroları, Latin Amerika ve İspanya ülkeleriyle iş yapan şirketler, çeviri büroları, uluslararası ticaret şirketleri, üniversiteler ve dil okulları gibi çeşitli alanlarda iş imkanları vardır, İspanyolcanın yazılı ve sözlü iletişiminin, İspanya ve Latin Amerika ülkelerinin edebî eserlerinin öğrenilmesi hedeflenir, Öğrencilere metin çevirileri, tercüme çalışmaları ve İspanyolcanın tarihî gelişimi de dahil olmak üzere geniş bir eğitim verilir, Mezunlar, dışişleri, turizm işletmeleri, yayınevlerinde editör ve çevirmen, dil okullarında öğretmen ve çeviri bürolarında tercüman olarak çalışma imkanına sahip olurlar, Bölüm, İspanyolca diline ve bu dilin tarihine, kültürüne, edebiyatına hakim bireyler yetiştirir, İspanyolca öğretimine yönelik etkili ve donanımlı bir eğitim programı uygulanır, Mezunlar, kamu ve özel sektörde, yurt içi ve yurt dışında çeşitli iş olanaklarında bulunabilirler, Bölüm, öğrencilere İspanyolcanın inceliklerini öğreterek, bu dili yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde kullanmayı öğretir, İspanyolca gramer derslerinin yanı sıra, İspanyol edebiyatı ve kültürüne yönelik dersler de bulunur, Akademik alanların yanı sıra, turizm, dış ticaret, medya ve iletişimle ilgili sektörlerde iş olanaklarına sahiptir, İspanyol dili ve edebiyatı hakkında temel bilgileri sağlar ve bu alanda uzmanlaşmayı hedefler, İçerisinde köklü bir dil ve kültürün öğretilmesi ve bu alanda yapılan araştırmalar bulunur, Turizm sektöründe, eğitim alanında, uluslararası firmalarda ve çevirmenlik gibi alanlarda iş imkanları sunar
İspanyol İspanyolca İspanyol dili Latin Amerika İspanyol dili ve edebiyatı İspanyol dili ve edebiyatı bölümü
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görselde kollarını kavuşturmuş, kendinden emin ve özgüvenli bir tavır sergileyen bir kadın tasvir edilmiştir. İspanyolca Kursu A2, dili orta seviyede öğrenmek için harika bir yoldur. İspanyolca gramer, telaffuz ve kelime bilgisinin tüm temellerini açık ve anlaşılması kolay bir şekilde öğretir. Kursun ses ve video dosyaları, öğrencilerin pratik yapmalarına ve İspanyolca konuşma becerilerinde güven kazanmalarına olanak tanır. Ayrıca, kurs öğretilen kavramları pekiştirmeye yardımcı olan interaktif alıştırmalar da içermektedir. Bu kurs sayesinde öğrenciler, İspanyolca konuşan kişilerle etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olacak güçlü bir İspanyolca temeli oluşturabilirler. Ayrıca, kursun çevrimiçi eğitmeni öğrencilere kişiselleştirilmiş tavsiye ve geri bildirim sağlamak için hazırdır. Bu kurs, orta seviyede İspanyolca öğrenmek için ideal bir yoldur.
5
(3)

İspanyolca Kursu (A2)

12 Konu5 Saat
Çağla AlperÇağla Alper
12570
Bu çevrimiçi kurs görseli kızıl saçlı ve kalpli bir kadını göstermektedir. İspanyolca kursunu (A1) temsil eden siyah beyaz puantiyeli bir gömlek giymektedir. Kalp ayrıca dil öğrenmenin önemini sembolize edebilecek kırmızı ve sarı şeritlerle süslenmiştir. Bence bu görsel öğrencileri İspanyolca kursuna (A1) katılmaya ve öğrenme yolculuklarını keyifli hale getirmeye teşvik ediyor.
5
(23)

İspanyolca Kursu (A1)

12 Konu5 Saat
Çağla AlperÇağla Alper
11100
Bu çevrimiçi kurs görüntüsü uzun saçlı, mutlu bir şekilde gülümseyen bir kadını gösteriyor. İtalyanca kursundan (A1) keyif alıyor gibi görünüyor. Saçları uzun ve dalgalanıyor ve yüzünde parlak, neşeli bir ifade var. Görünüşe göre bir süredir İtalyanca öğreniyor ve artık becerilerini sergileyecek kadar kendine güveniyor. Kendini dil öğrenme yolculuğuna adamış biri için harika bir örnek. Bunu yaparak başarısını hak etti ve İtalyanca A1 kursunun mükemmel bir temsili.
5
(3)

İtalyanca Kursu (A1)

30 Konu5 Saat
Uzun siyah saçlı güzel bir kadın, beyaz bir bluz giymiş ve yüzünde parlak bir gülümsemeyle kameranın önünde duruyor. Gözleri sevinçle parlıyor ve dudakları hafifçe ayrılmış, neşeli ve memnun görünüyor. Ellerini vücudundan hafifçe uzakta tutarak ayakta duruyor ve ince vücudunu sergiliyor. Bakışları davetkâr ve kendinden emin, ifadesi ise hayat ve enerji dolu. Bu resim onun mutlu ve kaygısız tavrını yansıtıyor ve neşeli ifadesinin ona bakan herkesi gülümseteceği kesin.Duygu Çetin
11750
Bu görüntü, masa başında oturan ve beyaz tahtaya doğru bakan bir kadını yakalıyor. Kulaklık takıyor, bu da odaklandığını ve işinden keyif aldığını gösteriyor. Ayrıca içinde bitki olan bir saksı, bir dizüstü bilgisayar, tripod üzerinde bir telefon, içinde kalemler olan bir file bardak, bir kitap ve masanın üzerinde kitap tutan bir el görülüyor. Bu sahne muhtemelen İngilizce dil derslerine odaklanan çevrimiçi bir kursun parçası. Resimdeki kadın, öğrencisine yararlı ipuçları ve tavsiyeler veren özel bir öğretmen gibi görünüyor. Beyaz tahta, öğrencisine farklı dilbilgisi kuralları ya da dille ilgili konular öğretiyor olabileceğini düşündürüyor. Havada bir coşku ve bilgi hissi var, öğrenci öğreniyor ve öğretmen faaliyete katılıyor. Öğrenci not alırken öğretmen kendinden emin bir şekilde beyaz tahtayı işaret ettiği için görüntü profesyonel bir rehberlik hissi uyandırıyor. Genel olarak, bu görüntü olumlu bir öğrenme ve eğitim atmosferi yansıtmaktadır.
Yüzünde parlak bir gülümseme olan genç bir kadın doğrudan kameraya bakıyor. Uzun siyah saçları, koyu kahverengi gözleri ve açık bir teni var. Mavi-gri bir kazak, beyaz kot pantolon ve siyah botlar giyiyor. Dudakları hafifçe ayrılmış ve gözleri neşe ve mutluluk dolu. Başı hafifçe yana eğik, bu da gülümsemesinin daha da sıcak görünmesini sağlıyor. Bu anda kendinden emin ve memnun görünüyor, parlak gözleri ve gülümsemesi neşe saçıyor.İlayda Özkul
32002000