AnasayfaBlogİspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölümler

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü

14 Kasım 2020
İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü, dünya çapında en çok konuşulan dillerden olan İspanyolcanın eğitimini içerir. Dünyanın birçok ülkesinde resmî dil olarak kabul edilen bu dilin konuşulduğu coğrafya da çok geniştir. Konuşma dili yoğunluğu olarak İngilizceden sonra ikinci dil olan İspanyolca, tercih edilen bir dil haline gelmiştir.

Günümüzde birçok insanın öğrenmiş olduğu İngilizce, artık tek başına yeterli gelmiyor. Çünkü seviyeleri farklı olsa da, artık birçok kişi İngilizce konuşabilecek durumda. Özellikle kariyer hayatı için ve akademik için, üst seviyelerde bir İngilizce gerekiyor. Ancak bunun dışında ikinci bir dil, kariyer imkânları için avantaj olmakta. Bu ikinci dil de, dünya çapında en çok kişinin konuştuğu dil olan İspanyolca olarak tercih edilmekte. Aslında Almanca ve Fransızca gibi diller de tercih ediliyor. Ancak İspanyolca, bu iki dile göre daha kolay öğrenilebilir bir dil özelliği taşıyor.

İspanyolca; öncelikle İspanya’da, sonrasında da Latin Amerika ülkelerinde yoğun olarak konuşulmakta olan bir dildir. İspanya dışında bu dilin konuşulduğu ülkelerden bazıları; Meksika, Şili, Peru, Panama, Küba, Kolombiya gibi Latin Amerika ülkeleridir. Ancak Latin Amerika dışında da İspanyolcayı konuşan ülkeler bulunuyor. Bunlardan bazıları; ABD, Fransa, Almanya ve İsveç gibi Kuzey Amerika ve Avrupa ülkeleridir. Hatta Türkiye’de bile anadili İspanyolca olan, 300’den fazla insan yaşamakta, 8000’den fazla kişi de İspanyolca konuşmakta.

Bütün bu bilgiler ışığında; İspanyolcanın çok yaygın ve çok tercih edilen bir dil olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde bu alanda açılan akademik eğitim programlarından birisi de İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü’dür. Bu program sayesinde, İspanyolca öğrenmek isteyen ve bu alanda çalışmak isteyen kişiler için kariyer imkânları doğmakta. 

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir? 

İspanyol Dili ve Edebiyatı, İspanyol gramerinin, kültürünün ve edebî eserlerinin eğitimini veren bir lisans programıdır. Bölüm, ülkemizde üç üniversitede eğitim vermekte. Bu bölüme merkezî sınav sisteminin Dil puanıyla öğrenci kabul ediliyor.

Bölümün temel amacı; İspanyolcanın yazılı ve sözlü iletişiminin, İspanya ve Latin Amerika ülkelerinin edebî eserlerinin öğrenilmesidir. Ayrıca; metin çevirileri, tercüme çalışmaları ve İspanyolcanın tarihî gelişimini de öğrenmek de diğer bir amaçtır. Bütün bunları ustalıkla yapabilecek donanımdaki uzmanları yetiştirmek de bölümün temel eğitim hedefidir.

Dünya çapında kullanım alanı geniş olan İspanyolcanın, bu bölümdeki kapsamlı derslerle donanımlı olarak öğrenilmesi mümkün. İspanyol diliyle birlikte, bu dilin tarihini ve edebî eserlerini de inceleyen dersler, öğrencilerin genel kültürünü geliştirmekte.

Bölümde işlenen bu kapsamlı dersler, öğrencilerin mezuniyetten sonraki kariyer hayatlarında da avantaj olacaktır. Çünkü İspanyolcanın kullanıldığı ülkelerle olan ticarî iletişimler, onların kültürlerini bilme sayesinde daha kolay olacaktır. Türk-İspanyol kültürü arasındaki köprüleri de ancak bu dili ve bu dilin kültürünü bilmekle kurabiliriz.

İspanyolca Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri için Erasmus uygulamasını değerlendirmek çok iyi bir fırsattır. Dünya çapında İspanyolca birçok ülkede konuşulduğu için, buralardaki üniversitelere gitmek ve çalışmalarını görmek bir avantajdır. Öğrencilerin okurken çift ana dal ve yan dal gibi akademik uygulamaları da kullanmaları önemlidir. Özellikle, ikinci bir dilde daha diploma alabilmek, kariyer hayatında bir adım öne geçmeyi sağlayacaktır. 

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarının iş imkânları, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde bulunuyor. 

Mezunların çalışabilecekleri işyerlerini şu şekilde sayabiliriz:

 • Dışişleri Bakanlığı

 • Konsolosluklar

 • Büyükelçilikler

 • Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kurumlar

 • Turizm işletmelerinin rehberlik birimleri

 • Yayınevleri ve basın büroları

 • Latin Amerika ve İspanya ülkeleriyle iş yapan şirketler

 • Tercüme ve çeviri büroları

 • Uluslararası ticaret şirketlerinin ilgili birimleri

 • Devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler

 • İspanyolca eğitimi veren dil okulları

Bölümün iş imkânlarından olan üniversitelerde çalışabilmek için, yüksek lisans yapmak ve ALES puanı gerekiyor. Akademisyen olmak isteyenler, gerekli şartları tamamladıktan sonra üniversitelere başvuru yapabiliyorlar. Kamu kurumlarında çalışabilmek içinse, KPSS puanıyla ilgili bölümleri tercih etmek gerekiyor.

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarının yapabilecekleri işler çoğunlukla; öğretmenlik, araştırmacılık, çevirmenlik ve tercümanlık işleridir. 

Mezunların çalıştıkları işyerlerinde yaptıkları işler şunlardır:

 • Devlete bağlı ilgili kurumlarda, çeviri ve tercümanlık işlerini yapmak,

 • İspanya ve Latin Amerika ülkelerine ait edebî eserleri çevirmek, 

 • Araştırma merkezlerinde, İspanyol ve Latin kültürü üzerine araştırmalar yapmak, 

 • Yabancı dil eğitim platformlarında İspanyolca dersleri vererek dilin eğitimine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak,

 • Ticaret sektöründeki işyerlerinde metin çevirileri ve tercümanlık yapmak,

 • Sinema sektöründe, İspanyolca seslendirmesi olan filmlerin altyazılarını çevirmek,

 • Basın ve yayın sektöründe, ilgili haberleri ve yazılı metinleri çevirmek, tercümanlık yapmaktır.

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümü ders programında çok detaylı bir ders havuzu bulunuyor. Bu havuzdaki zorunlu veya seçmeli olarak verilen bütün derslerin birbiriyle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Verilen her ders, diğer bir dersin teorik veya pratik kısmını tamamlıyor. 
İspanyolca, hem İspanya’da hem de Latin Amerika ülkelerinde konuşulan çok uluslu bir dildir. Dolayısıyla bu dilin konuşulduğu bütün ülkelerdeki kültürler de bölüm derslerine dâhildir.

Dersler; İspanyol tarihinden İspanya ve Latin Amerika edebiyatının bütün dönemlerine, İspanyolca metin çevirilerinden sözlü iletişime kadar uzanmakta. Bu dersler sayesinde öğrenciler, kültürel bir eğitim de almış oluyor. Programda teorik dersler dışında; çeviri uygulamaları, metin okumaları ve sözlü iletişim gibi uygulamalı dersler de bulunuyor. 

İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünde verilen zorunlu dersler şunlardır: 

 • Temel Yabancı Dil (İngilizce) 

 • Temel Yabancı Dil (Fransızca)

 • Temel Yabancı Dil (Almanca)

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri

 • Dil Bilgisi Çözümlemeleri

 • Edebiyat Akımlarına Giriş

 • Yazılı Anlatıma Giriş

 • Sözlü Anlatıma Giriş

 • İspanyolca Dil Bilgisine Giriş

 • Temel İspanyolca Dil Bilgisi

 • Endülüs ve Çokkültürlülük

 • Düz Yazıya Giriş

 • Edebiyat Akımları

 • Sözlü Anlatım

 • Yazılı Anlatım

 • Dilbilim Temel Kavramları

 • Latin Dili

 • Yüksek Düzey İspanyolca Dilbilgisi

 • İlk ve Orta Çağ İspanyol Tarihi

 • Orta Çağ İspanyol Edebiyatı

 • Orta Düzey Sözlü Anlatım

 • İspanyol Yazınında Rönesans Dönemi

 • Yeni ve Yakın Çağ İspanyol Tarihi

 • İspanyolcadan Türkçeye Çeviri

 • XVII. ve XVIII. yy. İspanyol Edebiyatı

 • İspanyol Edebiyatında Romantizm

 • Başlangıcından 17. Yüzyıla Kadar Latin Amerika Edebiyatı

 • Türkçeden İspanyolcaya Çeviri

 • XVII. XVIII. Yy. Metin İncelemeleri

 • Yazılı Anlatım Teknikleri

 • Sözlü İletişim

 • İspanyol Edebiyatında Realizm

 • Edebi Çeviri

 • Dil ve İletişim

 • İç Savaş Sonrası İspanyol Romanı

 • Üst Düzey Çeviri

 • Yayın Teknikleri

 • Güncel Anlatım

 • Mezuniyet Tezi

Bölümde “program seçmeli dersler” ve “meslekî seçmeli dersler”den oluşan bir ders havuzu bulunuyor. Bu seçmeli derslerin, zorunlu derslere oldukça faydalı olacağını görebiliyoruz. 
 
Bölümdeki program seçmeli ve meslekî seçmeli dersler şunlardır:

 • Portekizce Dilbilgisine Giriş

 • İspanyol Dil Tarihi

 • Temel Düzey Portekizce

 • Orta Düzey Portekizce

 • İleri Düzey Sözlü Anlatım

 • Portekizce Yazılı Anlatım

 • 17. Yüzyıldan 19. Yüzyıla Latin Amerika Edebiyatı

 • Demokrasi Süreci Sonrası İspanyol Edebiyatı

 • İleri Düzey Portekizce

 • 20. Yüzyıl Latin Amerika Edebiyatı

 • Basın Dili

 • İtalyanca

 • Seçmeli Fransızca

 • Portekiz Tarihi

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 

İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümü 2020 itibarıyla, ülkemizdeki üç üniversitede ve toplam dört seçenekle kontenjan açmıştır. Bu üniversiteler; İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi’dir. Bu üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi, T.C. vatandaşları dışında, KKTC uyruklu vatandaşlar için de ayrıca kontenjan açmıştır. 

 • 2020 yılında bölümün en yüksek taban puanı İstanbul Üniversitesi’nin 50 kontenjanlı seçeneğine aittir. Bu seçeneğin taban puanı 419,34280 ve başarı sıralaması da 10285’tir. 

 • İkinci sıradaki Ankara Üniversitesi’nin 40 kontenjanlı seçeneğinin taban puanı 399,08681’dir. Bu seçeneğin başarı sıralaması 15037’dir. 

 • Üçüncü sıradaki taban puan İstanbul Üniversitesi’nin KKTC uyruklular için olan seçeneğe aittir. Kontenjanı 1 olan bu seçeneğin taban puanı 385,16284 ve başarı sıralaması 18616’dır.

 • Bölümün en düşük taban puanı ise, kontenjanı 30 kişi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne aittir. Bu seçeneğin taban puanı 383,98767 ve başarı sıralaması ise 18924 olarak açıklanmıştır. 

İspanyol İspanyolca İspanyol dili Latin Amerika İspanyol dili ve edebiyatı İspanyol dili ve edebiyatı bölümü
Emel Keskin
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
İspanyolca Günler ve Aylar
Yabancı Dil Eğitimi

İspanyolca Günler ve Aylar

07 Temmuz 2021
İspanyolca Konuşan Ülkeler
Kişisel Gelişim

İspanyolca Konuşan Ülkeler

30 Nisan 2021
İspanyolca Nasıl Öğrenilir?
Yabancı Dil Eğitimi

İspanyolca Nasıl Öğrenilir?

27 Nisan 2021
İspanyolca Öğrenmek Zor mu?
Yabancı Dil Eğitimi

İspanyolca Öğrenmek Zor mu?

08 Mayıs 2021
İspanyolca Kursu (A1)
5
(23)

İspanyolca Kursu (A1)

12 Konu5 Saat
Çağla AlperÇağla Alper
755219
İspanyolca Kursu A2
5
(3)

İspanyolca Kursu (A2)

12 Konu5 Saat
Çağla AlperÇağla Alper
855259
İş dünyasında fark yaratacak donanımlar edinin. Teknolojinin öğrenmeye ilişkin sunduğu tüm işlevleri keşfetmek için öğrenmeyi öğrenme eğitimine katılın.
4.9
(34)

Öğrenmeyi Öğrenme Eğitimi

11 Konu4 Saat
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
750209