AnasayfaBlogB Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

09 Mart 2021
Görüntüde baret ve koruyucu gözlük takmış bir kişi ile bir inşaat alanı görülüyor. Ön plandaki tabela yakın plandan görülebiliyor, yeşil zemin üzerine beyaz harflerle yazılmış. Tabelanın arkasında kırmızı bir seviye aleti var ve üç seviye görülebiliyor. Sağ alt köşede, ortasında bir logo bulunan bir inşaat alanının yakın çekimi görülüyor. Logoda sarı zemin üzerine siyah yazılar yer almaktadır. Logonun sağında, siyah çerçeveli ve sarı camlı bir gözlük yer almaktadır. Gözlüğün altında, sarı saplı ve siyah uçlu bir aletin yakın çekimi yer alıyor. Daha sağda, ortası siyah olan kırmızı ve siyah bir cihaz yer alıyor. İşaretin solunda bir çift gözlük ve yanında bir çekiç yer alıyor. Solda ise ortası siyah mavi plastik bir şişe görülüyor.
KonuAçıklamaEk Bilgi
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nedir?Az tehlikeli ya da tehlikeli iş yerlerini denetleyen, güvenlik prosedürlerine uygunluk sağlayan kişilere verilen unvan.B sınıfı iş güvenliği sertifikası, ilgili Bakanlık tarafından yapılan sınavı başarıyla geçerek alınır.
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Sorumluluklarıİş yerindeki risk değerlendirmeleri yapma, güvenlik kontrolünü sağlama ve iş kazaları analizleri yapma gibi görevleri vardır.Bir iş yerinde hayati tehlike yaratan bir durumda, iş yeri faaliyetlerini durdurma yetkisi bulunur.
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının MaaşıOrtalama maaşları 3.000 ile 5.000 TL (2020 yılı) arasında değişir.Tecrübe ve uzmanlaşma durumuna göre maaşlar artabilmektedir.
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?Eğitim alınarak ve belgelendirme sınavını başarıyla geçerek B sınıfı iş güvenliği uzmanı olunabilir.Eğitim, kurslar veya üniversite bölümleri üzerinden alınabilmektedir.
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Eğitim SüresiEğitim süresi kurslara göre değişiklik gösterebilmekle birlikte genelde üniversite bölümlerinde 2 yıl sürer.Üniversite eğitimi kurslara kıyasla daha uzun sürmektedir ancak eğitim kapsamı hemen hemen aynıdır.
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Yetkileriİş yerindeki risklerin kontrolü, güvenlik önlemlerinin alınması ve çalışma ortamının iyileştirilmesi konularında yetkileri vardır.Ayrıca meslek hastalıkları ve iş kazalarıyla ilgili eğitimler verme yetkisi de bulunmaktadır.
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının İşverene TavsiyeleriUzman, koruyucu tedbirler alınmalı ve iş yeri riskleri minimize edilmeli diye rapor verir.Bu tavsiyeler işveren için önemlidir çünkü işveren, iş güvenliği uzmanının tavsiyelerine uymak zorundadır.
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının İş Yeri Hekimiyle İşbirliğiİş yeri hekimi ile birlikte personel bazında yıllık sağlık ve güvenlik raporlarını hazırlar.Bu rapor, iş yerindeki risklerin belirlenmesi ve önlem alınması konusunda yardımcı olur.
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Kanunları Takip Etme SorumluluğuUzmanın iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki değişiklikleri takip etmesi ve bu değişikliklere göre iş yerindeki uygulamaları güncellemesi gerekir.Böylece, iş yerindeki uygulamalar, her zaman geçerli yasalar ve düzenlemelere uygun olur.
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının İşverene Rapor Verme SorumluluğuUzmanın, güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı konusunda işverene düzenli rapor sunması beklenir.Eğer gerekli güvenlik önlemleri alınmıyorsa, durumu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirir.

İş güvenliği uzmanı tehlike dereceleri devlet tarafından belirlenmiş olan, kurumlarda sertifika türlerine göre görev alan, çalışan sağlığını koruma yönünde faaliyetler yürüten memurlara verilen addır. Sertifikalar A, B ve C olarak sınıflandırılmaktadır. Her bir sertifikanın kendine özel farklı yükümlülükleri bulunur.

Bu sertifikalar içinde alanında en üst sırada uzman olan ve en çok maaş kazanan sınıf A sınıfı sertifikaya sahip olanlardır. A sınıfı sertifikadan sonra ise ikinci derecede uzmanlık olarak adlandırılan sınıf B sınıfı sertifikası sahibi kişilerdir. A sınıfı: Çok tehlikeli, B sınıfı: Tehlikeli C sınıfı: Az tehlikeli olarak sertifikalandırılmıştır.

Görüldüğü gibi B sınıfı sertifikaya sahip olan kişiler tehlikeli veya az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde görev yapabilmektedir. B sınıfı iş güvenliği sertifikası alabilmek için gerekli iş güvenliği eğitimi almak üzere ilgili Bakanlık tarafından tabi tutulan sınavı başarıyla geçmek gerekmektedir.

B sınıfı iş güvenliği uzmanı nedir, B sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için neler yapmak gerekir, yazımızdan detaylı olarak bilgi alabilirsiniz.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nedir?

B sınıfı iş güvenliği uzmanı, kurumların güvenlik prosedürlerine uygun olup olmadığını denetlemekle sorumlu kişilerdir. B sınıfı, az tehlikeli ya da tehlikeli iş yerlerini ifade eden sertifika sıralamasıdır. B sınıfı iş güvenliği sertifikasına sahip olmak isteyen adayların gerekli eğitimi alması gerekir. Bunun ardından Bakanlıkça yapılan sınava tabi olurlar.

B sınıfı iş güvenliği uzmanı işletmelerde çalışan kişilerin güvenliğini sağlamaktan sorumludur. Kurumlar işletmeleri içinde iş güvenliği uzmanı bulundurmakla yükümlüdür. B sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak isteyenler için eğitim alabilecekleri kurslar mevcuttur.

İsterlerse üniversitelerde yer alan ilgili bölümlerinde de eğitim alınabilir. Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümlerinde verilen bu eğitim kurslara oranla daha uzun zamanda tamamlanmalıdır. Ancak alınan eğitimin kapsamı hemen hemen aynıdır.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?

B sınıfı iş güvenlik uzmanı olarak kariyer yaşamına devam etmek isteyen kişiler için çeşitli kurslar bulunur. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinden de eğitim alınarak yine bu alanda uzmanlık sahibi olunabilmektedir. Üniversitelerde yer alan 2 yıllık bölümlerde devam ettirilen bu eğitim, kurslarda daha kısa zamanda tamamlanan bir eğitim süresi ile karşımıza çıkmaktadır.

Her iki eğitim modeli de bilgili ve donanımlı elemanların yetiştirilmesi için yeterli ve kaliteli bir eğitim vermeyi hedefler. Bu alandan mezun olduktan sonra çalışanalar bazı önemli sorumluklarla görevlerine başlar. Görevleri çalışma alanlarına göre çeşitlilik gösterse de genel olarak iş tanımları aşağıdaki gibidir.

 • İş yeri risk değerlendirmesi yapmaları ve koruyucu tedbirler alınmasıyla ilgili işverene tavsiyelerde bulunmaları gerekir.

 • Düzenli olarak yapılması gereken sağlık ve güvenlik kontrollerini gerçekleştirilmeleri gerekir.

 • İş yerinde hayati tehlike yaratabilecek bir durum ile karşı karşıya kalınması durumunda iş yeri faaliyetlerini durdurmaktan sorumludur.

 • Gerçekleşen iş kazalarının sebebine göre analiz yapmalı ve tekrarlanmaması için önlemler alınmasını sağlamalıdır.

 • Güvenlik önlemleri alınmaması durumunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bilgilendirmede bulunması gerekir.

 • Meslek hastalıkları ve iş kazalarıyla ilgili personele eğitim vermelidir.

 • Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanmasında gerekenleri yapmalıdır.

 • İş yeri hekimi ile beraber personel bazında yıllık rapor hazırlar.

 • İlgili mevzuatta ortaya çıkan değişiklikleri takip etmelidir.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maaşları

Bu alanda eğitim alan kişiler mezuniyeti sonrasında veya aldığı kurs sertifikası neticesinde hangi şartlarda çalışacağını öğrenmek ister. Çalışma koşulları, kazanacakları maaşlar önemli motivasyon unsurlarıdır. Sınıflarına göre ayrılan, tehlike durumuna göre de sınıf ayrımı belirlenen iş güveliği uzmanlığı alanında çalışacak kişilerin ne kadar maaş alacağı ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmaktadır.

Bu araştırmalara göre B sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşı ortalama 3.000 ile 5.000 TL (2020 yılı) arasında değişmektedir. Sınıflar arasında belirlenen ayrımın iyi yapılması ve bu aşamada da tecrübenin ön planda olduğu da gözlemlenmektedir. Alanında uzmanlaşan ve tecrübe kazanan kişilerin kazançlarının daha fazla olduğu görülmektedir.

Bu durumda kalifiye elemanlara da olan gereksinim nedeni ile kişilerin bu alanda faaliyet göstermek suretiyle ihtiyaçları giderdikleri de bilinir. Sınıflara ve tecrübeye göre değişiklik gösteren maaş aralıkları genellikle yukarıda da bahsettiğimiz gibi 3.000 ile 5.000 TL (2020 yılı) arasında görülmektedir.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş güvenliği uzmanı olma şartları arasında bazı belgelere sahip olunması şartı aranır. Bu belgeler eğitim alacak kişi tarafından araştırılmalı ve alınması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bu anlamda 2 yıllık eğitimler arasında yer alan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bölümünde eğitim almaları gerekir. Aynı zamanda kişilerin mühendislik bölümlerinden herhangi birinden veya mimarlık bölümünden de mezun olmak suretiyle yine gerekli eğitim ve belgeleri alması durumunda ile iş güvenliği uzmanı olarak çalışması mümkündür.

Bu alanda sertifika eğitim veren kurslarda mevcuttur. Ayrıca ilgili bakanlık tarafından yapılan sınava tabi olurlar. Genel olarak bakıldığında iş güvenlik uzmanlarının belli sınıflara ayrıldığı görülmektedir. A, B ve C sınıfı olarak belirlenen bu sınıflar kendi aralarında da tehlike boyutlarına göre sınıflandırılır. Eğer B sınıfı alanında uzman olmak istiyorsanız gerekli eğitimleri almalı ve gerekli belgelere de sahip olmalısınız. Böylece B sınıfı iş güvenliği uzmanı olma hakkına sahip olur ve neticesinde de bu alanda faaliyet gösterebilirsiniz.

Pek çok anlamda avantajlarından faydalanabileceğiniz iş güvenliği uzmanlığı alanında ihtiyaçlara yönelik olacak şekilde iş başvurusu yapabilirsiniz. Kamu ve özel alanda yer alan işletmelerde oldukça geniş bir iş imkanı bu alan mezunlarını karşılamaktadır. Alınan eğitimlerin yanı sıra bazı kişisel özelliklere sahip olmakta bu alanda hızla yükselmenize yardımcı olur. Bu özellikler nelerdir, inceleyelim.

 • Detaylara odaklı olacak şekilde çalışmak,

 • İş yeri çalışanlarını detaylı olarak bilgilendirebilecek ve raporlama yapabilecek şekilde yüksek sözlü ve yazılı dil hâkimiyetine sahip olmak.

 • Asgari denetimle çalışabilecek şekilde öz disipline sahip olmak.

 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü tamamlamış olmak; tecil ettirmiş veya muaf olmak.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nedir?, Az tehlikeli ya da tehlikeli iş yerlerini denetleyen, güvenlik prosedürlerine uygunluk sağlayan kişilere verilen unvan, B sınıfı iş güvenliği sertifikası, ilgili Bakanlık tarafından yapılan sınavı başarıyla geçerek alınır, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Sorumlulukları, İş yerindeki risk değerlendirmeleri yapma, güvenlik kontrolünü sağlama ve iş kazaları analizleri yapma gibi görevleri vardır, Bir iş yerinde hayati tehlike yaratan bir durumda, iş yeri faaliyetlerini durdurma yetkisi bulunur, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Maaşı, Ortalama maaşları 3000 ile 5000 TL (2020 yılı) arasında değişir, Tecrübe ve uzmanlaşma durumuna göre maaşlar artabilmektedir, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?, Eğitim alınarak ve belgelendirme sınavını başarıyla geçerek B sınıfı iş güvenliği uzmanı olunabilir, Eğitim, kurslar veya üniversite bölümleri üzerinden alınabilmektedir, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Eğitim Süresi, Eğitim süresi kurslara göre değişiklik gösterebilmekle birlikte genelde üniversite bölümlerinde 2 yıl sürer, Üniversite eğitimi kurslara kıyasla daha uzun sürmektedir ancak eğitim kapsamı hemen hemen aynıdır, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Yetkileri, İş yerindeki risklerin kontrolü, güvenlik önlemlerinin alınması ve çalışma ortamının iyileştirilmesi konularında yetkileri vardır, Ayrıca meslek hastalıkları ve iş kazalarıyla ilgili eğitimler verme yetkisi de bulunmaktadır, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının İşverene Tavsiyeleri, Uzman, koruyucu tedbirler alınmalı ve iş yeri riskleri minimize edilmeli diye rapor verir, Bu tavsiyeler işveren için önemlidir çünkü işveren, iş güvenliği uzmanının tavsiyelerine uymak zorundadır, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının İş Yeri Hekimiyle İşbirliği, İş yeri hekimi ile birlikte personel bazında yıllık sağlık ve güvenlik raporlarını hazırlar, Bu rapor, iş yerindeki risklerin belirlenmesi ve önlem alınması konusunda yardımcı olur, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Kanunları Takip Etme Sorumluluğu, Uzmanın iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki değişiklikleri takip etmesi ve bu değişikliklere göre iş yerindeki uygulamaları güncellemesi gerekir, Böylece, iş yerindeki uygulamalar, her zaman geçerli yasalar ve düzenlemelere uygun olur, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının İşverene Rapor Verme Sorumluluğu, Uzmanın, güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı konusunda işverene düzenli rapor sunması beklenir, Eğer gerekli güvenlik önlemleri alınmıyorsa, durumu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirir
B sınıfı iş güvenliği uzmanı iş güvenliği iş güvenliği uzmanı sertifika eğitim B sınıfı iş güvenliği uzmanı nedir B sınıfı iş güvenliği uzmanı ne iş yapar B sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşları B sınıfı iş güvenliği uzmanı nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.