AnasayfaBlogSağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Güvenliği

Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

02 Mayıs 2019
Bir kağıt parçası üzerinde bir stetoskopun yakın plan görüntüsü. Kağıt arka planda hafifçe bulanıklaştırılmış ve bir el ön planda bir akıllı telefon tutuyor. Stetoskop metalik bir renkte ve üzerinde siyah bir tüp varmış gibi görünüyor, kağıt ise beyaz. Telefonu tutan el hafifçe odak dışında ve başparmağı ile işaret parmağı zorlukla görülebiliyor. Telefonun ekranı ve düğmeleri görülebiliyor. Klavye arka plandadır ve birkaç tuşu görünmektedir. Yazan kişi görünmüyor.
Tehlike TürüAçıklamaEtkileri
Fiziksel TehlikelerÇalışma ortamının fiziksel şartları ve çalışma koşullarıKişinin bedensel sağlığını olumsuz etkileyebilir, iş performansını düşürebilir
Kimyasal TehlikelerÇalışma ortamında bulunan kimyasal maddelere maruz kalmaKimyasal madde zehirlenmesi, cilt hastalıkları ve solunum problemleri
Biyolojik TehlikelerHastalık taşıyıcı canlılara veya enfeksiyöz maddelere maruz kalmaİşle alakalı enfeksiyonlar (HIV, tüberküloz vb.) ve mesleki hasarlar
Ergonomik TehlikelerYanlış postür, ağır yük kaldırma, uzun süreli aynı pozisyonda kalma gibi durumlarİskelet ve kas sistemlerinde yıpranma, ağrı ve yorgunluk
Çevresel TehlikelerÇalışma ortamının genel hijyen koşulları ve çevresel faktörlerGenel sağlık durumunu bozar, hastalıklara yakalanma riskini artırır
Psikososyal TehlikelerStres, aşırı iş yükü, işyeri çatışmaları gibi faktörlerSağlık personelinin ruh hali ve genel sağlığını olumsuz etkileyebilir
Mesleki HastalıklarÇalışma ortamı ve koşulları nedeniyle oluşan hastalıklarPerformans düşüklüğü, iş gücü kaybı, erken emeklilik
İş KazalarıÇalışma ortamında yaşanan beklenmedik olaylar ve kaza durumlarıYaralanma, ölüm, iş gücü kaybı, ekonomik problemler
İş Verimliliğiİş sağlığı ve güvenliği yetersiz olan bir ortamda çalışmaİş verimliliği düşer, personel turnoverı artar, ekonomik zararlar
Hasta GüvenliğiRisk ve tehlikelerden etkilenen personellerin hastalara olumsuz etkisiHasta memnuniyeti düşer, hasta güvenliği risk altındadır

İnsan hayatının önemli bir parçasını hatta neredeyse bütününü çalışma hayatı oluşturmaktadır. Gün içerisinde belki de en fazla hareketin yaşandığı ortam çalışma ortamıdır. Bu nedenle çalışanın sağlık durumunu bozmaya yönelik tehlike ve riskler oluşturması sebebiyle bedenen, ruhen ve sosyal açılardan iş sağlığı ve güvenliği eğitimi insan yaşamını etkilemektedir. İş günü nasıl verimli geçirilir? sorusunun cevaplarından biri de bu konuda özen göstermektir. İş sağlığı ve güvenliği bakımından önemli tehlikeler ve riskler taşıyan çalışma mekânlarından biri de sağlık hizmetlerinin insanlara sunulduğu hastane ortamlarıdır. Hastane içerisindeki tüm personeller çalıştıkları ortamda fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, çevresel ve psikososyal tehlikelere maruz kalmaktadır. Bu tehlikeler sağlık hizmeti yürüten personellerin çalışma ortamındaki verimliliğinin önemli ölçüde azalmasına neden oluyor. Bununla birlikte iş ortamındaki kazalar ve mesleki hastalıklar artış gösteriyor. Bu durumun yaşanması sağlık personelleri ve hastaları açısından olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple çalışılan ortamın iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kararlarına elverişli hale getirilmesi, hastanede görev yapan personelin çok daha güvenli bir ortamda çalışması açısından önem taşımaktadır.

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Maruz Kalabileceği Tehlikeler

Sağlık sektöründe çalışanların bulundukları ortamlardan dolayı kimyasal, ergonomik, çevresel, fiziksel ve biyolojik risklere maruz kalma ihtimalleri azımsanmayacak ölçüdedir. Uluslararası bazı sağlık ve güvenlik kurumları hastane ortamlarında 24 çeşit biyolojik, 25 çeşit kimyasal, 6 çeşit ergonomik, 10 çeşit psikososyal tehlikenin ve risklerin olduğunu bildirmişlerdir. İşin verimliliğini önemli ölçüde düşüren bu riskler, kurumsal olarak ekonomik zarara, iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının artmasına ve sağlık sektöründe çalışan personellerin hizmet verdiği hastalara da doğrudan etki etmesine neden oluyor. Bu açıdan bakıldığında sağlık kurumlarının iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun hale getirilmesi ve bu oluşan risklerin ortadan kaldırılması gerekir.

Sağlık Kurumlarında Biyolojik Açıdan Risk Etmenleri

Sağlık sektöründe çalışan personellerin iş sağlığı ve güvenliği açısından gün içerisinde en fazla maruz kaldıkları ortamın ana faktörü biyolojik risk etmenleridir. Bu durumun neden olduğu çoğu sağlık kurumunda maruz kalınan güvenilirliği az çalışma ortamları, işle alakalı enfeksiyonlara (HIV, tüberküloz vb.) ve mesleki açıdan hasarlara neden olmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği konusunun çok önemli olduğu sağlık sektöründe çalışan personellerin hastane içerisindeki faaliyetlerini yerine getirirken özellikle enjektör uçlarının batması ve kan aracılığıyla bulaşma ihtimali yüksek mikroplara karşı risk altında olmasından dolayı sağlık sektöründe çalışan insanların kan ve vücuttaki diğer sıvılar aracılığıyla bulaşan hepatit B virüsü (HBV), hepatit C virüsü (HCV) ve Brucella gibi insan sağlığını çok önemli ölçüde etkileyebilecek hastalıklarla karşı karşıya kalma riskleri artmaktadır. Ayrıca; sağlık sektöründeki çalışanların mesleki açıdan karşılaşacağı riskler arasında olan solunum yolu aracılığıyla bulaşan mikroplar da iş gücü açısından çok önemli bir kayıptır.

Sağlık Kurumlarında Kimyasal Açıdan Risk Etmenleri

Sağlık personellerinin çalıştığı ortamda insan için zararlı buhar, toz, gaz, sıvı şeklinde 299 farklı kimyasal oluşumun kullanılmakta olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda tespit edilmiştir. Sağlık personellerinin yoğunlukla maruz kaldığı kimyasal tehlikeler ve riskler, yüzey temizliği amacıyla kullanılan deterjanlar, aletlerin mikroplardan arındırılması için kullanılan dezenfektanlar ve ameliyathanelerde anestezik gazlar olduğu bildirilmektedir.

Sağlık Kurumlarında Fiziksel Açıdan Risk Etmenleri

Sağlık kurumlarında çalışan personellerin verdikleri hizmetler sırasında maruz kaldıkları fiziki risklerin en başında ışık, ısı ve gürültü gelir. Bu oluşan risklerin iş sağlığı ve güvenliği kanunu uygulanarak ortadan kaldırılması için hastane içerisindeki her bir birimin yeterli ölçüde aydınlatılması, ısıtılması, fiziksel ve psikolojik bir sorun oluşturmayacak şekilde ses seviyesinin ayarlanması gerekir.

Sağlık Kurumlarında Ergonomik Açıdan Risk Etmenleri

Ergonomi, bir diğer adıyla iş bilimi, insanların veya sistemlerin diğer unsurlarla aralarındaki dizgeleri anlamakla uğraşan bir bilimsel disiplindir. Hastane içerisindeki, poliklinik odaları, hastaların beklediği koridor, acil servis, cerrahi, dahiliye servisleri, laboratuvar, yanık-diyaliz merkezleri, banyo tuvalet hizmetleri, çamaşır-ütü üniteleri, gıda üretim tesisleri vb. uygulanacak ergonomik yöntemlerle hastane içerisindeki verimlilik artacak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili problemlerden kaynaklanan tıbbi sorunlar en aza indirilmiş olacaktır.

İstanbul İşletme Enstitüsünden online İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alarak bu konuda uzmanlaşmak için ilk adımı atabilirsiniz. Son zamanlarda bu konudaki farkındalığın artması ile iş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlaşan kişilerin de iş olanakları büyük ölçüde artış göstermiştir.

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Maruz Kalabileceği Tehlikeler Nedir?

Sağlık sektöründe çalışanların bulundukları ortamlardan dolayı kimyasal, ergonomik, çevresel, fiziksel ve biyolojik risklere maruz kalma ihtimalleri azımsanmayacak ölçüdedir. Uluslararası bazı sağlık ve güvenlik kurumları hastane ortamlarında 24 çeşit biyolojik, 25 çeşit kimyasal, 6 çeşit ergonomik, 10 çeşit psikososyal tehlikenin ve risklerin olduğunu bildirmişlerdir.

Sağlık Kurumlarında Biyolojik Açıdan Risk Etmenleri Nelerdir?

Sağlık sektöründe çalışan personellerin iş sağlığı ve güvenliği açısından gün içerisinde en fazla maruz kaldıkları ortamın ana faktörü biyolojik risk etmenleridir. Bu durumun neden olduğu çoğu sağlık kurumunda maruz kalınan güvenilirliği az çalışma ortamları, işle alakalı enfeksiyonlara (HIV, tüberküloz vb.) ve mesleki açıdan hasarlara neden olmaktadır.

Sağlık Kurumlarında Kimyasal Açıdan Risk Etmenleri Nelerdir?

Sağlık personellerinin yoğunlukla maruz kaldığı kimyasal tehlikeler ve riskler, yüzey temizliği amacıyla kullanılan deterjanlar, aletlerin mikroplardan arındırılması için kullanılan dezenfektanlar ve ameliyathanelerde anestezik gazlar olduğu bildirilmektedir.

Yazar: Ali İmran Çelik

Fiziksel Tehlikeler, Çalışma ortamının fiziksel şartları ve çalışma koşulları, Kişinin bedensel sağlığını olumsuz etkileyebilir, iş performansını düşürebilir, Kimyasal Tehlikeler, Çalışma ortamında bulunan kimyasal maddelere maruz kalma, Kimyasal madde zehirlenmesi, cilt hastalıkları ve solunum problemleri, Biyolojik Tehlikeler, Hastalık taşıyıcı canlılara veya enfeksiyöz maddelere maruz kalma, İşle alakalı enfeksiyonlar (HIV, tüberküloz vb) ve mesleki hasarlar, Ergonomik Tehlikeler, Yanlış postür, ağır yük kaldırma, uzun süreli aynı pozisyonda kalma gibi durumlar, İskelet ve kas sistemlerinde yıpranma, ağrı ve yorgunluk, Çevresel Tehlikeler, Çalışma ortamının genel hijyen koşulları ve çevresel faktörler, Genel sağlık durumunu bozar, hastalıklara yakalanma riskini artırır, Psikososyal Tehlikeler, Stres, aşırı iş yükü, işyeri çatışmaları gibi faktörler, Sağlık personelinin ruh hali ve genel sağlığını olumsuz etkileyebilir, Mesleki Hastalıklar, Çalışma ortamı ve koşulları nedeniyle oluşan hastalıklar, Performans düşüklüğü, iş gücü kaybı, erken emeklilik, İş Kazaları, Çalışma ortamında yaşanan beklenmedik olaylar ve kaza durumları, Yaralanma, ölüm, iş gücü kaybı, ekonomik problemler, İş Verimliliği, İş sağlığı ve güvenliği yetersiz olan bir ortamda çalışma, İş verimliliği düşer, personel turnoverı artar, ekonomik zararlar, Hasta Güvenliği, Risk ve tehlikelerden etkilenen personellerin hastalara olumsuz etkisi, Hasta memnuniyeti düşer, hasta güvenliği risk altındadır
iş sağlığı ve güvenliği eğitimi iş sağlığı ve güvenliği sağlık kurumu çalışanları
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.