AnasayfaBlogElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Bölümler

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

04 Temmuz 2020
Bu görüntü, etrafına farklı simgeler yerleştirilmiş bir küreyi göstermektedir. Kürenin ortasında beyaz bir 'O' harfi ve sağında mavi ve beyaz bir WiFi sembolü bulunmaktadır. Dünyanın sol tarafında beyaz kareler içeren mavi bir daire bulunmaktadır. Sol tarafta ise üzerinde çiçekler bulunan mavi ve beyaz dairesel bir nesne yer almaktadır. Sağ üst köşede beyaz ekranlı bir dizüstü bilgisayar ve sağ alt köşede bir kürenin yakın çekimi yer alıyor. Solunda bir cep telefonunun yakın çekimi, sağında ise mavi ve beyaz bir arka planın yakın çekimi yer alıyor. Küre, ilginç bir görsel etki sağlayan çok sayıda farklı simge ile çevrelenmiştir. Görüntüde büyük miktarda ayrıntı vardır, bu da onu bir görüntü başlığı veri kümesine mükemmel bir katkı haline getirir.
BölümAçıklamaÇalışma Alanları
Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiElektronik ve haberleşme sistemlerinin düzen ve tasarımlarını üretme, geliştirme konusunda bilimsel teknik bilgi birikimleri kazandıran bir mühendislik dalıdır.Teknoloji şirketleri, İnternet servis sağlayıcıları, Haberleşme sistem üreticileri, Telefon sistem operatörleri
Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiElektronik tasarım araçlarında pratik bilgilere, analitik düşünceye ve teknik verileri hemen kavrayabilecek yeteneklere sahip mühendisler yetiştirir.Elektronik tasarım evleri, Askeri elektronik ve haberleşme sektörü, Uluslararası üretici temsilcileri, Savunma teknoloji geliştirme kurumları
Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiElektronik ve haberleşme sistemlerinin tasarımını, gelişimini ve üretim çalışmaları konusunda bilimsel teknik bilgiye sahip mühendisler yetiştiren bir bölümdür.Veri iletim operatörleri, Otomotiv sektörü, TÜBİTAK, Televizyon ve radyo kuruluşları, Biyomedikal bilişim teknolojileri şirketleri
Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiBu bölümün programında antenlerin ve elektromanyetik alan dalga teorileri ve uygulamaları, üretim teknolojileri ile ilgilenen mühendisler yetiştirilir.Proje-Tasarım-Yazılım şirketleri, Banka veya büyük firmaların IT departmanları
Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiElektronik ve haberleşme mühendisliğinde aranan nitelikler: sayısal düşünme ve işlem yapabilme yeteneği, temel bilimlere ilgi, çözümü güç olan problemlere çözüm üretebilme.Kendi dallarında teori geliştirip deneysel çalışmalar tasarlayıp uygulayabilecekleri alanlar
Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiElektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü eğitim süresi 4 yıl olan lisans programlı bir bölümdür. Fakat yabancı dil hazırlık eğitimi veren üniversitelerde eğitim süresi 5 yıla çıkar.Kamu kuruluşları, özel sektör, yurt dışı
Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiElektronik ve Haberleşme Mühendisliği eğitimi veren bir bölümde dersler genel itibariyle sayısaldır.Akademisyen, sistem tasarımcısı, mühendis direktörü, proje yöneticisi
Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiElektronik ve Haberleşme Mühendisliğinde mezunlar, akademisyen, sistem tasarım mühendisi, mühendis direktörü, proje yöneticisi, haberleşme veya elektromanyetik dalga teorisiyle ilgili birçok farklı dalda iş bulabilirler.Yazılım, sistem mühendisliği, yazılım tasarım mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiElektronik ve Haberleşme Mühendisi, elektronik ve haberleşme sistemlerinin tasarımını, gelişimini ve üretim çalışmaları konusunda bilimsel teknik bilgiye sahip olur.Kendi şirketlerini kurup girişimci olabilirler
Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiKPSS puanı 88 ve üzeri olanlar kamu kurum ve kuruluşlarına mühendis unvanı ile atanabilirler.Kamu kurumları

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü içerisinde yaşadığımız elektronik çağın hızla gelişen taleplerine cevap verebilmek için mühendisler ve akademisyenler yetiştirir. Daha çok problem saptama ve çözme gibi gerekli disiplinlere hâkim olmaları gerekir. Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelidirler. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünün amacı, mühendis ve mühendis adayı olan öğrencilere elektronik ve haberleşme sistemlerinin düzen ve tasarımlarını üretme, geliştirme konusunda bilimsel teknik bilgi birikimleri kazandırmaktır.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü, elektronik ve haberleşme sistemlerinin, güç elektriği devrelerinin, elektrik kontrol devrelerinin, elektrik ölçme sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi, üretimlerinin planlanması, bakım ve arım gibi çeşitli alanlara sahip bir bölümdür.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Nedir?

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümün programında antenlerin ve eletromagyetik alan dalga kuramları ve uygulamaları, üretim teknolojileri ile ilgilenen, hızlı bir şekilde gelişen telekomünikasyon ve elektronik teknolojilerine ayak uydurabilen bilimsel formasyona sahip mühendisler yetiştirilmektedir. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinde aranan nitelikler şunlardır:

 • Elektronik tasarım araçlarında pratik bilgilere sahip olmak,

 • Sayısal düşünebilme ve işlem yapabilme yeteneğine sahip,

 • Temel bilimlere (Matematik, Fizik) ilgili,

 • Devre montajı, lehimleme gibi teknik becerilerinin gelişmiş olması,

 • Çözümü güç olan problemlere çözüm üretme,

 • Analitik düşünce yapısına sahip olmak,

 • Teknik verileri hemen kavrayabilecek, raporlayabilecek sözlü ve iletişim kabiliyetinin yüksek olması,

 • Kendine özgü ve yenilikçi tasarımlar yapabilmesi,

 • Kendi dallarında geliştirdikleri bir teoriyi kanıtlamak için deneysel çalışmalar tasarlayıp uygulayabilmesi gerekir. 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler mühendis unvanını alır. Elektronik ve Haberleşme Mühendisi, elektronik ve haberleşme sistemlerinin tasarımını, gelişimini ve üretim çalışmaları konusunda bilimsel teknik bilgiye sahiptirler. Bu bölümden mezun mühendis adayları veri, video, ses gibi bilgilerin işlenmesini, iletilmesini, algılanmasını sağlar. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Mühendislerin yaptıkları işleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Teknoloji Şirketleri,

 • İnternet Servis Sağlayıcıları,

 • Haberleşme Sistem Üreticileri,

 • Telefon Sistem Operatörleri,

 • Elektronik tasarım Evleri,

 • Askeri Elektronik ve Haberleşme Sektörü,

 • Uluslararası Üretici Temsilcileri,

 • Savunma Teknolojisi Geliştirme Kurumları, 

 • Veri İletim Operatörleri,

 • Otomotiv Sektörü,

 • TÜBİTAK,

 • Televizyon ve Radyo Kuruluşları,

 • Biyomedikal,

 • bilişim teknolojileri şirketleri

 • Proje-Tasarım-Yazılım Şirketleri,

 • Banka veya büyük firmaların IT departmanları, gibi kuruluşlarda çalışabilirler. 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, temel bir mühendislik olduğu için çalışma alanları da oldukça geniş olduğundan yapılacak işler de çalışma alanına göre farklılık gösterebilir. Bu bölümün mezunları akademisyen, sistem tasarım mühendisi, mühendis direktörü, proje yöneticisi, haberleşme aygıt yazılım ve sistem mühendisi, yazılım tasarım mühendisi gibi farklı dallarda iş bulabilirler. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’n dan 88 ve üzeri alan puan alanlar kamu kurum ve kuruluşlarına mühendis unvanı ile atanabilirler. Ayrıca kendi şirketlerini kurup girişimci olabilirler.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü eğitim süresi 4 yıl olan lisans programlı bir bölümdür. Fakat yabancı dil hazırlık eğitimi veren üniversitelerde (1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı) eğitim süresi 5 yıla çıkar. Bu bölümde Fizik, Atatürk İlke ve İnkılapları, Türk Dili gibi mesleki dersler haricinde genel derslerde görülmektedir. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde adından anlaşılacağı gibi dersler genel itibariyle sayısaldır. Bu bölümde elektronik cihaz ve devreler, haberleşme sistemleri, bilgi ve işaret işleme gibi farklı dallarda öğrencinin ilgi alanına uygun seçmeli dersler bulunmaktadır. Öğrenciler bu seçmeli dersleri alarak kendi alanlarında uzmanlaşabilirler. Bu bölümün dersleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Matematik 1-2

 • Lineer Cebir

 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş

 • Bilgisayara Giriş

 • Elektrik Devre Temelleri

 • Mühendislik Uygulamalarına Giriş

 • Bilgisayar Programlama

 • Ölçme ve Devre Laboratuvarı

 • Diferansiyel Denklemler

 • Devre ve Sistem Teorisi

 • Olasılık ve Raslantı Değişkenleri

 • Elektronik 1-2

 • Sayısal Tasarım

 • Elektronik Laboratuvarı 1-2

 • Mikroişlemciler 

 • Elektromagnetik Alan Teorisi

 • İşaret ve Sistemler

 • Kontrol Sistemlerine Giriş

 • Analog Haberleşme

 • Sayısal İşaret İşleme

 • Elektromagnetik Dalga Teorisi

 • Analog Haberleşme Laboratuvarı

 • İş Hayatına Hazırlık

 • Sayısal Haberleşme

 • Sayısal Haberleşme Laboratuvarı

 • İnovasyon ve Proje Yönetimi

 • Olasılık ve İstatistik

 • Veri Yapıları

 • Elektronik Ölçme ve Entrümantasyon

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Mühendislik Etiği

Her üniversitede dersler farklılık gösterebilir. Verilog HDL ile Sayısal Tasarım, Tümleşik Sayısal Devre Tasarımına Giriş, Programlanabilir Tümleşik Devreler, İmge İşleme, Sayısal İşaret İşleme Donanımları, Mikrodalga Mühendisliği, Antenler ve Propagasyon gibi seçmeli derslerde yer alır. Mühendislik Etiği dersinde mühendislik haricinde Felsefe, Mantık ve Bilim Mühendislikleri de öğretilmektedir. Bilgisayar derslerinde yazılım, programlama dilleri, grafik programlama teknikleri, program geliştirme teknikleri eğitimleri verilmektedir. Öğrenciler ilgi alanlarına göre bu dersleri seçebilirler. Mesleki derslerin dışında proje ödevleri ve yapılması gereken staj imkanı da vardır.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralaması

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü sayısal bir bölümdür. TYT ve AYT sınavlarından yeterli puanı almaları gerekir. Dört yıllık lisans eğitimi veren bu bölüm için öğrencilerin sayısal puan türünden testler çözerek tercih yapmaları gerekir. Bu bölümün puanları normal mühendisliklere oranla en yüksek bölümler arasındadır. Aşağıda verilen sıralama da ilk 5 üniversitenin en yüksek taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

ÜniversiteTaban PuanBaşarı Sırası
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul-İngilizce)5143470
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul)5016483
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)45825518
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir-İngilizce)43638791
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli)37585537
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)271263943

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü Türkiye’deki üniversitelerde çok fazla mevcut değildir. Puan olarak en yüksek bölümlerden birisi olan bu mühendislik vakıf üniversitesi olarak Doğuş Üniversitesi’nde bulunmaktadır. Bu üniversitede 311 puan ve 166265 başarı sırası ile burslu olarak okumaya hak kazanabilirsiniz. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Avrupa Üniversitesi’nde İngilizce eğitim ile burslu olarak okuyabilirsiniz.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve haberleşme sistemlerinin düzen ve tasarımlarını üretme, geliştirme konusunda bilimsel teknik bilgi birikimleri kazandıran bir mühendislik dalıdır, Teknoloji şirketleri, İnternet servis sağlayıcıları, Haberleşme sistem üreticileri, Telefon sistem operatörleri, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik tasarım araçlarında pratik bilgilere, analitik düşünceye ve teknik verileri hemen kavrayabilecek yeteneklere sahip mühendisler yetiştirir, Elektronik tasarım evleri, Askeri elektronik ve haberleşme sektörü, Uluslararası üretici temsilcileri, Savunma teknoloji geliştirme kurumları, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve haberleşme sistemlerinin tasarımını, gelişimini ve üretim çalışmaları konusunda bilimsel teknik bilgiye sahip mühendisler yetiştiren bir bölümdür, Veri iletim operatörleri, Otomotiv sektörü, TÜBİTAK, Televizyon ve radyo kuruluşları, Biyomedikal bilişim teknolojileri şirketleri, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bu bölümün programında antenlerin ve elektromanyetik alan dalga teorileri ve uygulamaları, üretim teknolojileri ile ilgilenen mühendisler yetiştirilir, Proje-Tasarım-Yazılım şirketleri, Banka veya büyük firmaların IT departmanları, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve haberleşme mühendisliğinde aranan nitelikler: sayısal düşünme ve işlem yapabilme yeteneği, temel bilimlere ilgi, çözümü güç olan problemlere çözüm üretebilme, Kendi dallarında teori geliştirip deneysel çalışmalar tasarlayıp uygulayabilecekleri alanlar, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü eğitim süresi 4 yıl olan lisans programlı bir bölümdür Fakat yabancı dil hazırlık eğitimi veren üniversitelerde eğitim süresi 5 yıla çıkar, Kamu kuruluşları, özel sektör, yurt dışı, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği eğitimi veren bir bölümde dersler genel itibariyle sayısaldır, Akademisyen, sistem tasarımcısı, mühendis direktörü, proje yöneticisi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinde mezunlar, akademisyen, sistem tasarım mühendisi, mühendis direktörü, proje yöneticisi, haberleşme veya elektromanyetik dalga teorisiyle ilgili birçok farklı dalda iş bulabilirler, Yazılım, sistem mühendisliği, yazılım tasarım mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi, elektronik ve haberleşme sistemlerinin tasarımını, gelişimini ve üretim çalışmaları konusunda bilimsel teknik bilgiye sahip olur, Kendi şirketlerini kurup girişimci olabilirler, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, KPSS puanı 88 ve üzeri olanlar kamu kurum ve kuruluşlarına mühendis unvanı ile atanabilirler, Kamu kurumları
elektronik haberleşme mühendis elektronik ve haberleşme mühendisliği teknoloji
Açık tenli ve açık kahverengi saçlı genç bir kadın doğrudan kameraya bakmaktadır. Üzerinde siyah desenli beyaz bir tişört var. Gözleri hafifçe kapalı ve dudakları rahat bir ifadeyle hafifçe ayrılmış. Boynuna altın bir kolye ve bir çift küçük halka küpe takıyor. Saçları düzgün bir şekilde toplanmış ve yüzü güneşin ışığıyla çerçevelenmiş. Yüz ifadesi sakin ve huzurlu, duruşu kendinden emin ve rahat. Bakışları hem davetkâr hem de esrarengiz.
Fatma Aykut
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü mezunu olan Fatma Aykut, 7.5 yıl yerel bir televizyonda Yayın Operatörlüğü ve Muhabirlik yaptı. Şu an Atatürk Üniversitesi Reklamcılık bölümünü okuyor ve İstanbul İşletme Enstitüsü’nde içerik editörlüğü yapıyor.    

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kişi bir robot üzerinde çalışıyor ve makineyi hassas hareketlerle inşa ediyor. Robot çeşitli otomobil parçaları ve LEGO parçalarından oluşuyor ve kişi her bir bileşeni dikkatlice monte ediyor. Ön planda, bir tür cihaz tutan bir elin bulanık görüntüsü görülebiliyor. Aynı elin yakın çekimi, bir tür kart tuttuğunu ortaya koyuyor. Buna ek olarak, bilinmeyen bir nesneyi tutan bir kişinin elinin bulanık görüntüsü görülebiliyor. Son olarak, bulanık bir el, üzerinde ekran olan bir cihaz tutuyor. Sonuç olarak, bu görüntü çeşitli parçalardan bir robot inşa etme sürecindeki bir kişiyi göstermektedir.
5
(4)

Robotik Kodlama Eğitimi

5 Konu30 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1102901
Bu görüntü, arka planda kablolar ve beyaz tahta bulunan bir devre kartı üzerinde çalışan bir kişiyi yakalıyor. Bu, fiziksel hesaplama ve robotikte kullanılan bir mikrodenetleyici platformu olan bir Arduino eğitimidir. Görüntüdeki kişi muhtemelen devre kartını kablolarla ve beyaz tahtadaki metinle programlıyor. Kodu yazmak için muhtemelen bir dizüstü bilgisayar kullanıyorlar. Bu görüntüde kabloları işaret eden bir parmağın yakın çekimi, kişinin kabloları nasıl birbirine bağladığını gösteriyor. Arka plandaki dizüstü bilgisayar, eldeki görevin karmaşıklığını ortaya koyuyor. Bu görüntü, dijital dünya için karmaşık ama bir o kadar da gerekli bir beceriyi öğrenme ve uygulama sürecini yansıtıyor. Teknolojinin gücüne ve yeni beceriler öğrenmenin önemine dair harika bir örnek. Arduino eğitimleri öğrencilerin programlamanın temellerini öğrenmelerini ve bunları fiziksel dünyaya uygulamalarını sağlar.
5
(4)

Arduino Eğitimi

19 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
913464