AnasayfaBlogÇevre Koruma ve Kontrol Bölümü (MYO)
Bölümler

Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü (MYO)

20 Kasım 2020
Bu görüntüde, içinde bir ağaç bulunan cam bir kubbe görülmekte olup, kubbe ağacın her açıdan güzel bir görüntüsünü sunmaktadır. Ağacın kendisi yemyeşil bir gölgeye sahip ve dalları cam kubbeden yukarı ve dışarı uzanıyor. Arka planda kilometrelerce uzanan bir tarla ve uzakta duran bir insan görülüyor. Gökyüzü parlak pembe renkte ve bulutlar etrafa dağılmış durumda. Cam kubbe, çevrenin canlı renkleriyle çarpıcı bir kontrast oluşturarak gerçekten dikkat çekici bir manzara ortaya çıkarıyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Nedir?Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü İş İmkanlarıÇevre Koruma ve Kontrol Bölümü Önemli Notlar
Hava, toprak ve su kirliliğine yol açan atıkların zararsız hale getirilmesi için nitelikli elemanlar yetiştiren bir bölüm.Atık su arıtım tesisleri, geri dönüşüm tesisleri, içme suyu arıtma tesislerinde çalışma imkanı.2 yıllık bir ön lisans bölümü.
Doğru teknik bilgi ve teknoloji kullanarak tabiatın insan sağlığına ve refahına uygun düzenlenmesine yardımcı olan bölüm.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediyeler, Sağlık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi devlet kurumlarında çalışma imkanı.Bölümü okumak isteyen öğrencilerin çevre sorunları, teknoloji, biyoloji vb. konulara ilgi sahibi olmalı.
Doğal kaynakların verimliliğinin korunmasını ve enerji kaynaklarının sürdürülebilir kullanılmasını sağlayan bölüm.Devlet Su İşleri, ÇED raporu hazırlayan işletmeler ve sivil toplum kuruluşları gibi kuruluşlarda çalışma imkanı.Bireylerin ve tabiatın sağlığına önem verir ve bu doğrultuda çalışmalar yürütür.
Günümüz dünyasının çevre sorunlarına bilinçli ve teknik bir yaklaşım sunan bir bölüm.Özel sektör şirketlerinde, devlet dairesi ve birimlerinde, sivil toplum kuruluşlarında ve belediyelerde geniş iş olanakları mevcut.Üniversitelerde açılan çevre koruma ve kontrol bölümü, bu alanda çalışacak nitelikli kişiler yetiştirmeyi amaçlar.

Ülkemizde ve dünyada son yılların en önemli sorunlarından birisi çevre kirliliği olarak görülür. Günümüz dünyasında gelişen teknoloji yaşamlarımıza büyük bir konfor getirdi. Ancak bu konforun yanında doğaya ve çevreye verdiği kirliliğin boyuta da her geçen gün artmaktadır. Bu durumun her geçen gün artış göstermesi çevre koruma ve kontrol kavramının güçlenmesine neden olmuştur. Ülkeler, çevre koruma ve kontrol alanında politikalar uygulamaya başlamıştır. Hatta bu alanda çalışmalar yapacak nitelikli kişilerin yetişmesi için çevre koruma ve kontrol disiplinini güçlendirmektedirler.

Bazı kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerin hava, toprak ve suda toplanması ile çevre kirliliği oluşmaktadır. Çevre kirliliği kavramının etkilerinin artması ve bu etkilerin direkt insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bırakması tabiat anaya verilen önemi arttırmıştır. Ülkeler, çevre kirliliği ile ilgili mücadele etmek için çalışmalar yapmaya başlamıştır. Aslında bu kirlilik direkt insanlar üzerinde olumsuz bir etki bıraktığı gibi tabiat anayı da öldürmektedir. Uluslararası ve ulusal anlamda tabiat ve çevre kirliliği konuları gündemin önemli maddeleri arasında yer almaya başlamıştır.

Özellikle küresel ısınma olayının ciddi etkilerinin hissedilmesiyle gündem tabiat üzerine yoğunlaşmıştır. Küresel iklim değişimi, atmosferde sera gazlarının oranının artması, çölleşme, ozon tabakasının incelmesi, atık maddeler, biyolojik çeşitliliğin azalması ve daha fazlası çevre sorunları olarak görülmektedir. Ülkemizde de birkaç gündür medya da büyük yankı uyandıran bir çevre sorunu vardı. Adana’da Avrupa’nın çöplerinin bulunması olayı. Bu durum da çevre sorunları başlığının ülkemizde tekrar gündem olmasını sağlamıştır.

Yukarıda sıralanan çevre sorunları, ülkeleri, dernekleri, sivil toplum kuruluşlarını ve daha fazlasını harekete geçirmeye itmiştir. Çevre sorunları ile başa çıkmada yardımcı olacak çevre koruma ve kontrol alanına gittikçe önem verilmiştir. Hatta üniversitelerde çevre koruma ve kontrol bölümü açarak bu alanda görev alacak nitelikli kişilerin yetişmesi amaçlanmaktadır. Yazıya giriş yaptıktan sonra çevre koruma ve kontrol bölümü hakkında bilgi sahibi olalım.

Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Nedir?

Çevre koruma ve kontrol bölümü, çevre sorunları başlığının bilincinde olan, özellikle hava, toprak ve su kirliliğine yol açan atıkların çevreye zarar vermeden imha edilmesi için çalışacak nitelikli elemanlar yetiştirir. Çevre koruma ve kontrol bölümü, belirtilen kirliliklerin yok edilmesi için gerekli tesislerin kurulup işletilmesi konusunda faydalı olacak nitelikli kişiler yetiştiren bir bölümdür. Bireylerin sağlığını her türlü olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan bir bölümdür.

Çevre koruma ve kontrol bölümü, hava, kara ve su parçacıklarını her türlü olumsuz etkilerden koruyacak elemanlar yetiştiren bir bölümdür. Tabiat kavramına önem veren  ve onun yaşayabilmesi için çalışmalar yürüten bir bölümdür. Bireylerin ve tabiat üzerinde yaşayan diğer canlıların sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak için çalışmalar yürüten bir bölümdür. Çevre koruma ve kontrol bölümü, doğal kaynakların verimliliklerinin korunması ve enerji kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması için araştırma ve incelemeler yapan bir bölümdür.

Çevre koruma ve kontrol bölümü, tabiat ananın insan sağlığına ve refahına uygun şekilde düzenlenmesi için doğru teknik bilgi ve teknolojiyi kullanma imkanı sağlayan bir bölümdür. Bu bölüm ön lisans programı olduğu için 2 yıllık bir bölümdür. 4 eğitim yarıyılından oluşur. Bu bölümü okumak isteyen öğrencilerin çevre sorunları, teknoloji, biyoloji vb. konulara ilgi sahibi olması gerekir. Bölüm hakkında bilgi sahibi olduktan sonra şimdi de çevre koruma ve kontrol bölümü iş imkanları hakkında bilgi sahibi olalım.

Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Çevre koruma ve kontrol bölümü iş imkanları kamu ve özel sektörü kapsamaktadır. Çevre koruma ve kontrol bölümü iş imkanları arasında atık su arıtım tesisleri, geri dönüşüm tesisleri, içme suyu arıtma tesislerinde çalışmak yer alır. Bunların yanı sıra çevre kontrol ve koruma bölümü iş imkanları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bakanlığa bağlı alt birimler yer alır. Belediyeler de bu bölümün en büyük çalışma alanları arasında yer alır. Konu hakkında araştırma yaparken yaklaşık olarak 12-13 tane belediyenin “çevre koruma ve kontrol müdürlüğü” olduğunu gördüm. Sanırım tüm belediyelerde bu departman bulunmaktadır. Bu da tabiata karşı önem verildiğinin bir göstergesidir.

Çevre koruma ve kontrol bölümü iş imkanları arasında Sağlık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bu  bakanlıklara bağlı müdürlükler yer alır. Çevre koruma ve kontrol bölümü iş imkanları arasında Devlet Su İşleri, ÇED raporu hazırlayan işletmeler ve sivil toplum kuruluşları yer alır. Bunların yanında İller Bankası, hastaneler ve üniversiteler yer alır. Son olarak çevre kontrol ve koruma bölümü iş imkanları arasında çevre kirliliği analiz cihazları tanıtımı ve pazarlamasında çalışabilirler.

Bu bölümü bitiren mezunlar, ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavına girerek lisans programı okuyabilirler. Okuyabilecekleri bölümler arasında biyoloji bölümü, kimya bölümü, çevre mühendisliği bölümü ve biyokimya bölümü yer alır. Bu bölümlerden birini okuyan bir mezunun bulacağı iş yelpazesi de genişlemektedir. Bölüm mezunlarının nerede çalıştıklarını öğrendikten sonra şimdi de çevre koruma ve kontrol bölümü mezunları ne iş yapar başlığını inceleyelim.

Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Çevre koruma ve kontrol bölümü mezunları “çevre teknikeri veya çevre koruma ve kontrol meslek elemanı unvanı alarak mezun olurlar.

 • Çevre koruma ve kontrol bölümü mezunları, katı atıkların ve tıbbi atıkların koruma yönetimi yönetmeliklerine uyarak gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi ve işlettirilmesinde rol oynarlar.

 • Çevre koruma ve kontrol bölümü mezunları, bireylerin içme suyu gereksinimlerini karşılayan istasyonlardan örnek alarak örnekleri modern usullerle analiz ederler.

 • Çevre kirliliği sorunun önüne geçilmesi için alınan atık su örneklerinin, deniz suyu örneklerinin ve yüzey suyu örneklerinin usullere uygun olarak analiz edilmesini sağlarlar.

 • Çevre koruma ve kontrol bölümü mezunları, tabiatın korunması ve iyileştirilmesi için su ve hava kalitesi için mücadele çalışmaları yürütürler.

 • Evsel atıkların ortadan kaldırılması için gerekli planların oluşturulması ve uygulanması çalışmaları yaparlar.

 • Çevre koruma ve kontrol bölümü mezunları, fabrika atıklarının yasalara göre ortadan kaldırılması için kontrol ve denetim yaparlar.

 • Bacalardan gelen gaz örneklerini analiz ederek atmosferdeki kirleticileri belirler.

 • Çevre kontrol ve koruma bölümü mezunları, saha araştırması ve denetimlere katılarak bulgu toplarlar. Bu bulguları rapor haline getirirler.

Mezunların ne işler yaptığını öğrendikten sonra şimdi de bölüm dersleri hakkında bilgi sahibi olalım.

Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Çevre Sağlığı ve Yönetimi

 • Çevre Esasları

 • Çevre Laboratuvar Teknikleri

 • Fizik

 • Kimya

 • Biyoloji

 • Matematik

 • Çevre Kirliliği Analiz Yöntemleri

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Su Temini

 • Çevre Kimyası

 • Ekoloji

 • Çevre Hukuku

 • Gürültü Kirliliği

 • Toprak Kirliliği ve Kontrolü

 • İleri Arıtma Teknolojileri

 • Arıtma Tesislerinin İşletilmesi

 • İletişim ve Etik

 • Staj

Yukarıda belirtilen dersler genel olarak verilmiştir. Dersler üniversiteden üniversiteye göre değişiklik gösterebilir. Dersler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra bölümün taban puanları ve sıralaması hakkında bilgi sahibi olalım.

Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Bu bölümü okumak isteyen öğrenciler ilk önce TYT sınavına girmelidir. Ön lisans programı olduğu için TYT ile öğrenci almaktadır. En yüksek ve en düşük puan aşağıdadır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Taban Puan: 233,25949 - Sıralama: 1094223

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi - Taban Puan: 206,77148 - Sıralama: 1470714

Hava, toprak ve su kirliliğine yol açan atıkların zararsız hale getirilmesi için nitelikli elemanlar yetiştiren bir bölüm, Atık su arıtım tesisleri, geri dönüşüm tesisleri, içme suyu arıtma tesislerinde çalışma imkanı, 2 yıllık bir ön lisans bölümü, Doğru teknik bilgi ve teknoloji kullanarak tabiatın insan sağlığına ve refahına uygun düzenlenmesine yardımcı olan bölüm, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediyeler, Sağlık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi devlet kurumlarında çalışma imkanı, Bölümü okumak isteyen öğrencilerin çevre sorunları, teknoloji, biyoloji vb konulara ilgi sahibi olmalı, Doğal kaynakların verimliliğinin korunmasını ve enerji kaynaklarının sürdürülebilir kullanılmasını sağlayan bölüm, Devlet Su İşleri, ÇED raporu hazırlayan işletmeler ve sivil toplum kuruluşları gibi kuruluşlarda çalışma imkanı, Bireylerin ve tabiatın sağlığına önem verir ve bu doğrultuda çalışmalar yürütür, Günümüz dünyasının çevre sorunlarına bilinçli ve teknik bir yaklaşım sunan bir bölüm, Özel sektör şirketlerinde, devlet dairesi ve birimlerinde, sivil toplum kuruluşlarında ve belediyelerde geniş iş olanakları mevcut, Üniversitelerde açılan çevre koruma ve kontrol bölümü, bu alanda çalışacak nitelikli kişiler yetiştirmeyi amaçlar
Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü çevre koruma ve kontrol çevre koruma ve kontrol bölümü mezunları çevre koruma ve kontrol bölümü iş imkanları
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
İki el bir küre ve küçük bir ağaç tutmaktadır. Küre mavi beyaz bir mermer, ağaç ise ince gövdeli yeşil yapraklı bir bitkidir. Eller avuç içleri birbirine bakacak şekilde konumlandırılmış, küreyi ve ağacı kucaklıyor. Bir elin yakın çekimi, parmaklar açılmış ve etraflarına sarılmış halde küre ve ağacın daha iyi bir görünümünü ortaya çıkarıyor. Arka plan düz gri ve üzerinde beyaz bir metin var. Resmin köşesinde bir kişinin dudaklarının yakın çekimi görülüyor.
Tarihte Bugün

Dünya Çevre Günü Nedir?

05 Haziran 2021
Bir kişi dokunmatik bir ekran kullanırken görülüyor. Kişi beyaz bir gömlek giymektedir ve kolunu ekrana doğru uzatmıştır. Sol eli görünür durumdadır ve ekranın yüzeyine hafifçe dokunmaktadır. Ekranın kendisi parlaktır ve üzerinde bir grafik görüntülenmektedir. Kişinin sağ eli odak dışında ve çoğunlukla üzerini kaplayan parlak kırmızı boya tarafından gizlenmiş durumda. Kişinin nötr bir ifadesi var ve elindeki işe odaklanmış görünüyor. Sahne yukarıdan gelen sıcak sarı bir ışıkla aydınlatılıyor.
Satış - Pazarlama

Dış Çevre Analizi Nedir?

23 Şubat 2021