AnasayfaBlogCerrahi Asistanlık Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Cerrahi Asistanlık Nedir? Ne İş Yapar?

24 Mayıs 2021
Mavi ameliyat önlüğü ve beyaz ameliyat maskesi takmış bir kadın düz beyaz bir arka planın önünde duruyor. Saçları arkaya toplanmış ve mavi beyaz bir tıbbi başlıkla örtülmüştür. Ellerini önünde kavuşturmuş, bir çift mavi lateks eldiven takmış ve kameraya bakıyor. Yüzü maskenin şeffaf plastiğinden görünmektedir ve gözleri parlak ve tetiktedir. Hastalarına tıbbi tedavi sağlamaya hazır, kendinden emin bir duruşla duruyor.
KategoriAçıklamaÖrnek/Faaliyetler
Cerrahi Asistanlık Nedir?Cerrahi asistanlık, tıbbi eğitimi olan ve genel cerrahlığa geçiş dönemlerinde yer alan bir meslektir.Hastalıklı organı kesip çıkararak veya ameliyatla tedavi eder.
Cerrahi Asistanlığın TanımıTıp bölümünü bitirmiş ve cerrahi alanda bir uzmanlık eğitimi almadan meslek hayatına devam eden kişidir.Yara ile uğraşan kişi olarak tanımlanmaktadır.
Cerrahi Asistanın GörevleriCerrahi asistanlarının birçok görevleri olabilirCerrahi işlemlerde yardımcı olmak, hastaneye başvuru ve sonraki süreçleri takip etmek.
Cerrahi Asistanın İhtiyaç Duymağı BecerilerEl becerilerinin iyi olması gerekir.Doğru zaman, doğru yer ve el beceriyle cerrahi işlemi gerçekleştirmek.
Cerrahi Asistanlık MaaşlarıMaaşlar özel ve kamu hastanelere göre değişir.Kamu hastanesinde ortalama 10.000 TL, özel hastanesi maaşı daha yüksektir.
Cerrahi Asistanın Mesleki Yıla Göre MaaşıMesleki tecrübe, maaş miktarını etkiler.5 yıllık cerrahi asistanın maaşı 9.000 TL'den itibaren başlar.
Cerrahi Asistanın Görev Yaptığı Yere Göre MaaşıCoğrafi bölge, döner sermaye geliri ve nöbete kalma durumu maaşa etki eder.Kamu hastanesinin coğrafi konumu, döner sermayesi ve nöbet durumu maaşı artırabilir.
Cerrahi Asistanlık EğitimiTıp fakültelerinin lisans eğitimleri altı yıl sürer.Sonrasında çeşitli uzmanlık eğitimlerini alabilirler.
Cerrahi Asistanlıkta Bilginin ÖnemiTeori bilgisi ve pratik bilgi bir arada olmalıdır.Bilgi ve becerinin birleşmesi ile hem sanat hem de bilim olarak kabul edilir.
Cerrahi Asistanın Ameliyat Sırasındaki GörevleriAmeliyat sırasında çeşitli görevleri bulunur.Kanama kontrolü, cerrahi araçların kullanımı, laparoskopik girişimlerin yapılması.

Cerrahi, ilaç veya başka tedavi yöntemleriyle tedavi edilemeyen hastaların, yaralanmaların vücuttaki yapı sorunlarının ameliyatla tedavi edilmesine veya hastalıklı organı kesip çıkararak iyileştirilmesi temellidir. Bu meslek dalı genel cerrahlığa geçiş dönemlerinde gerçekleştirilen bir mesleki faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazımızda cerrahi asistanlık mesleğini inceledik.

Cerrahi Asistanlık Nedir?

Cerrahın kelime anlamı “ Cerh” yara anlamında türemiş olup “Cerrahi” ise yara ile uğraşan kişi olarak tanımlanmaktadır. Fakat bu kişinin Cerrahi Asistan olarak tanımlanabilmesi tıp eğitimini almış olmaları beklenir. Sağlık hizmetlerinin beraberinde getirmiş olduğu yeniliklerle beraber mesleki alanların sayıları ve uzmanlık olanları oldukça çoğalmıştır. Cerrahi Asistanlık mesleği de bunların arasında kolaylıkla gösterilebilir. Bu asistanlık çeşidinin türüne değinecek olursak tanım olarak üniversitelerin tıp bölümünü başarıyla bitirmiş ve cerrahi alanda herhangi bir uzmanlık eğitimi almadan meslek hayatına devam eden kişiler olarak tarif edilebilir.

Cerrahi, ilaç veya başka tedavi yöntemleriyle tedavi edilemeyen hastaların, yaralanmaların vücuttaki yapı sorunlarının ameliyatla tedavi edilmesine veya hastalıklı organı kesip çıkararak iyileştirilmesi temellidir. Bu meslek dalı genel cerrahlığa geçiş dönemlerinde gerçekleştirilen bir mesleki faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Tıp fakültelerinin lisans eğitimlerinin altı yıl olması ve sonrasında alınan diğer mesleki yeterlilik ve uzmanlık eğitimlerini de göz önünde bulundurulduğunda oldukça yorucu bir kariyer dönemi olduğunu söyleyebiliriz.

Cerrahi asistanlık mesleğini yerine getirebilmek için ilgili kişilerde mesleki yeterliliklerinin dışında el becerilerinin iyi olması beklenir. Çünkü herhangi bir cerrahi işlem sırasında doğru zaman, doğru yer ve el beceriyle gerçekleştirilecek bir çalışma hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple teori bilgilerinin yansıra pratik bilgilerinin de doğru bir çalışma ekseni etrafında sağlanmalıdır. Tıbbın en eski dallarından biri olarak gösterilen cerrahlığın bilgi ve becerinin aynı anda yer almasıyla beraber hem sanat hem bilim olarak kabul edilmektedir. 

Cerrahi Asistanlık Ne İş Yapar?

Cerrahi asistanlarının birçok görevleri bulunmaktadır. Görev yapılan hastanenin özel veya kamu olmasına bağlı olarak da bazı görevlerde değişkenlik gösterebilmektedir. Örneğin cerrahın olduğu yerde ameliyat sırasında ikinci görevli pozisyondaki kişi olarak değerlendirilebilir. Fakat genellikle görevlerini şu şekilde tarif edebiliriz;

 • Cerrah ve uzman cerrahlara karşı sorumludur.

 • Kurumun programı kapsamında gece nöbetlerinde görev almak

 • Sorumluluğu altında bulunduğu hekimlerin mesleki amaçlar doğrultusunda söylenenleri yerine getirmek.

 • Çalışma alanı kapsamında yer alan cerrahi işlemlerde olan hastaların hastaneye başvuru ve sonraki süreçlerini takip etmek.

 • Muayenede kapsamında yer alan ilaçların stok kontrolünü gerçekleştirmek.

 • Çerrahi işlemler kapsamında tutulan bilgilerin düzenlenmesi ve kontrolünü sağlamak

 • Bir ameliyat operasyonunda görev alırken carrahinin uygulanacağı sahanın görülmesini sağlar.

 • Olabilecek kanamaları kontrol eder

 • Cerrahi araç ve gereçleri sorumluluğu bünyesinde yer aldığı cerrahın kontrolünde etkin bir şekilde kullanmaya çalışır.

 • Basit olabilecek laparoskopik girişimleri yaparlar.

 • Sistolitotomi, spermatoselektomi, varikoselektomi, hidroselektomi,orşiektomi, sistostomi gibi ameliyatları yaparken, sistoskopi ve basit endoskopik girişimler ile sünnet, testis biyopsisi gibi işlemlerinin yapmasını öğrenirler.

 • Antireflü, piyeloplasti, radikal nefrektomii, küçük TUR(T) gibi ameliyatlarla beraber üreterorenoskopi gibi prosedürleri de gerçekleştirir, Laparoskopik ameliyatlara asiste edebilirler.

Cerrahi Asistanlık Maaşları

Maaş alımları kamu ve özel hastaneler şeklinde iki başlıkta değerlendirebiliriz. Özel hastanelerde maaş alımları kamu hastanelerine göre oldukça fazladır. Fakat kamu hastanesinin araştırma hastanesi veya özel dal hastanesi olmasıyla beraber maaş alımlarında hissedilebilir şekilde bazı özel hastanelerin maaş alımlarının önüne geçmektedir. Kamu ve özel hastanelerde ortalama maaşın 10.000 TL civarında olduğunu belirtebiliriz. En düşük maaş 5600 TL iken en yüksek maaş ise 18.000 TL seviyelerindedir.

Maaş alımına etki eden diğer bir önemli husus ise görev yapılan mesleki yıldır. Yeni başlayan kişilerin alabilecekleri maaşlar daha düşük iken 5 yıllık bir hizmet geçmişi olan cerrahi asistanın ise 9.000 TL’den itibaren başladığını belirtebiliriz. Kamuda çalışılması durumunda ise hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, döner sermaye geliri ve nöbete kalınması gibi önemli hususlarda maaş alımına pozitif katkıda bulunmaktadır. Kurumsal kimliğe sahip olan hastanelerde ise yapılan operasyon başına ödenen maaşlarında daha fazla olduğu bilinmektedir. Burada aylık ödenen net maaşın dışında hastanenin ilgili doktor cerrahi asistanla yapabileceği anlaşma protokolü önem arz etmektedir. On yıllık bir tecrübe yılına sahip olan cerrahi asistanların özel kurumsal hastanelerde alabildikleri maaşlar 18.000 TL seviyesindedir. Burada ister özel ister kamu hastanelerinde olsun maaş alımına etki eden hususlar özetle şu şekildedir:

 • Mesleki tecrübe yılı

 • Hastanenin bulunmuş olduğu coğrafi bölge

 • Operasyon sayısının ve süresinin uzun olması

 • Nöbete kalınması gibi hususlar maaş alımına etki etmektedir.

Cerrahi Asistanlık Nasıl Olunur?

Cerrahi asistan olabilmek için iyi bir lisenin sayısal bölümünden mezun olmak gerekir. Elbette bu liseden başarılı bir Genel Ağırlıklı Ortalama Puanı (GAOP) alarak mezun olunması sonraki sınav süreleri açısından oldukça önemlidir. Çünkü ek puan getirmektedir. İyi bir derece ile mezun olduktan sonra her yıl Yüksek Öğretim Kurumunun ( YÖK) düzenlemiş olduğu 2021 yılı için iki basamaklı sınavda başarılı olunması ve iyi bir derecenin elde edilmesi beklenir. Bu sınavların ilk basamağı Temel Yeterlilik Testi ( TYT) sınavı ve ikinci basamağı olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavıdır. Ağırlıklı puan türü olarak matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji ve Türkçe derslerinden iyi netlerin olması beklenir. Lise ağırlıklı ortalama puanı, TYT ve AYT sınavlarının her üçünde belirli bir yüzdelik değerleriyle üniversite giriş puanı meydana gelmektedir.

Elde edilen bu puan sonrası üniversitelerin tıp fakültelerini terci ederek 6 yıllık başarılı bir eğitimi yaşamak gerekir. Bu eğitim sonrası cerrah olmak isteyen pratisyen hekimlerin uzmanlık alanı dahilinde eğitimlerine devam ederek cerrah asistanları şeklinde mesleklerini yerine getirebilirler. Zorlu ve emek gerektiren bir eğitimin olduğu bilinmesi gerekmektedir.

Cerrahi Asistanlık Nedir?, Cerrahi asistanlık, tıbbi eğitimi olan ve genel cerrahlığa geçiş dönemlerinde yer alan bir meslektir, Hastalıklı organı kesip çıkararak veya ameliyatla tedavi eder, Cerrahi Asistanlığın Tanımı, Tıp bölümünü bitirmiş ve cerrahi alanda bir uzmanlık eğitimi almadan meslek hayatına devam eden kişidir, Yara ile uğraşan kişi olarak tanımlanmaktadır, Cerrahi Asistanın Görevleri, Cerrahi asistanlarının birçok görevleri olabilir, Cerrahi işlemlerde yardımcı olmak, hastaneye başvuru ve sonraki süreçleri takip etmek, Cerrahi Asistanın İhtiyaç Duymağı Beceriler, El becerilerinin iyi olması gerekir, Doğru zaman, doğru yer ve el beceriyle cerrahi işlemi gerçekleştirmek, Cerrahi Asistanlık Maaşları, Maaşlar özel ve kamu hastanelere göre değişir, Kamu hastanesinde ortalama 10000 TL, özel hastanesi maaşı daha yüksektir, Cerrahi Asistanın Mesleki Yıla Göre Maaşı, Mesleki tecrübe, maaş miktarını etkiler, 5 yıllık cerrahi asistanın maaşı 9000 TL'den itibaren başlar, Cerrahi Asistanın Görev Yaptığı Yere Göre Maaşı, Coğrafi bölge, döner sermaye geliri ve nöbete kalma durumu maaşa etki eder, Kamu hastanesinin coğrafi konumu, döner sermayesi ve nöbet durumu maaşı artırabilir, Cerrahi Asistanlık Eğitimi, Tıp fakültelerinin lisans eğitimleri altı yıl sürer, Sonrasında çeşitli uzmanlık eğitimlerini alabilirler, Cerrahi Asistanlıkta Bilginin Önemi, Teori bilgisi ve pratik bilgi bir arada olmalıdır, Bilgi ve becerinin birleşmesi ile hem sanat hem de bilim olarak kabul edilir, Cerrahi Asistanın Ameliyat Sırasındaki Görevleri, Ameliyat sırasında çeşitli görevleri bulunur, Kanama kontrolü, cerrahi araçların kullanımı, laparoskopik girişimlerin yapılması
Cerrahi Asistanlık Cerrahi Asistanlık nedir Cerrahi Asistanlık ne iş yapar Cerrahi Asistanlık maaşları Cerrahi Asistanlık nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.