AnasayfaBlogBiyokimyager Nedir? Ne İş Yapar? Maaşı Ne Kadar?
Meslekler

Biyokimyager Nedir? Ne İş Yapar? Maaşı Ne Kadar?

17 Haziran 2021
Beyaz önlüklü ve eldivenli bir adam elinde bir test tüpü tutuyor. Test tüpü bitkilerle dolu ve adam ciddi bir ifadeyle tüpe bakıyor. Adamın başında, arka planda hafifçe bulanıklaştırılmış mavi bir şapka var. Yan tarafında ahşap bir ray var ve diğer eli başparmak yukarı pozisyonunda. Ön planda, parlak bir ışıkla parlayan bir spot ışığı var. Spot ışığının yanındaki beyaz yüzeyde bir video oyunu kumandası var. Adamın etrafı bir laboratuvarla çevrilidir ve tüm sahnede bilimsel bir araştırma havası vardır.
Biyokimyagerin tanımı ve görevleriBiyokimyagerlik mesleği için gereken eğitim ve becerilerBiyokimyagerin çalışma alanları ve maaş seviyesi
Biyolojik bilimler, sağlık bilimleri, beslenme ve çevre konuları üzerine araştırma ve uygulamalar yapan kişiÜniversitelerin biyokimya bölümünden 4 yıllık eğitimle mezun olmaİlaç, aşı, tıbbi malzeme üreten fabrikalar, tarım ilaçları ve kozmetik üreten sanayi tesisleri, üniversite araştırma merkezleri, laboratuvarlar ve arıtma tesisleri. Maaş seviyesi iş yeri ve tecrübeye bağlı olarak değişir
Canlı organizmaların kimyasal bileşimini inceleyerek hayati süreçlere etki eden faktörleri ortaya çıkarLaboratuvar cihazları ve araçları kullanabilme, deneyler planlayabilme ve sonuçları doğru analiz edebilme yeteneğiBoya, mürekkep, elyaf ve plastik üreten fabrikalar ile deterjan ve fermantasyon teknolojisine dayalı ürünler üreten sanayi tesisleri. Maaş seviyesi iş yeri ve tecrübeye bağlı olarak değişir
Hastalıkların, genetik bozuklukların ve diğer anormal durumların tespit edilmesi için testler geliştirirMikrobiyoloji, genetik ve patoloji alanında bilgi sahibi olma, yeni ilaçlar geliştirebilme ve test edebilme yeteneğiKlinik laboratuvarlar, ilaç ve biyoteknoloji şirketleri, hastaneler ve araştırma kurumları. Maaş seviyesi iş yeri ve tecrübeye bağlı olarak değişir
Büyüme, yaşlanma, sindirim ve nefes alma gibi süreçlerin kimyasal temellerini araştırır.Kimyasalları analiz etme, tanıma ve vücut fonksiyonları üzerindeki etkilerini belirleme yeteneğiBeslenme ve konserve fabrikaları, gıda analiz laboratuvarları. Maaş seviyesi iş yeri ve tecrübeye bağlı olarak değişir

Biyokimyager, biyolojik bilimler, sağlık bilimleri, beslenme, çevre olayları ile alakalı konular üzerinde araştırma ve uygulama yapan kişiye verilen addır. Beslenme, genetik ilaçların etkisi ve hastalıklardan kaynaklı ortaya çıkan kimyasal değişiklikler konusunda araştırma yapar. Biyokimyager İnsan, bitki ve hayvan hastalıklarından sorumlu olan küçük organizmalar üzerinde çalışmalar yürütür. Laboratuvar ortamında çeşitli biyokimyasal maddeler elde etmek için faaliyette bulunur. Temiz ve sağlıklı beslenme konuları üzerine çalışmalar yapar ve raporları düzenler ya da düzenlenen raporları onaylar.

Biyokimyagerin sorumluluğu oldukça fazladır. Çalıştıkları kurumun beklentilerine göre önemli sorumluluklar üstlenirler. Sayısal alandan sınava hazırlanan ve bu alana ilgisi olan adaylar tarafından oldukça fazla araştırılan meslek grupları içindedir. Yazımızda biyokimyager nedir? Biyokimyager ne iş yapar? Biyokimyager olma şartları nelerdir? Gibi merak edilen sorulara yanıtlar hazırladık.

Biyokimyager Nedir?

Biyokimyager gıda, ilaç ya da diğer maddelerin vücutta yer alan fonksiyonlarda ve dokular üzerinde hangi etkiler yarattığını araştıran meslek mensubudur. Büyüme ve yaşlanma gibi hayati süreçlere etki eden canlı organizmaların kimyasal bileşimini incelemek üzere çalışmalar yürütür. Laboratuvar ortamında; Spektrofotometre, pHstat, İnkübatör, Su Banyoları, Distile su cihazları, Ultrasantrifij, Ultrafiltrasyon Cihazları, Termostat ve Kriyostatlar, Oksijenmetre, PCR, Fermantörler gibi araç ve gereçlere ihtiyaö duyarlar.

Mikroskop, Santrifüj, pHmetre, Filtrasyon, Kromatografik ekipmanlar, hassas terazi, tüpler, pompalar, soğutucular, çeşitli balonlar gibi labotatuvar araç ve gereçleri ve kimyasal maddeler çalışma alanlarının olmazsa olmazlarıdır. Üretim ortamlarında yukarıda saydığımız cihazlar, araç ve gereçler ile birlikte büyük çaplı üretimlerde kullanılan mayalama cihazı ve üretim sistemleri ile çeşitli kimyasallar kullanmaları gerekir.

Eğitim ortamlarında ise bilgisayar, eğitim programları ve eğitim araç gereçleri ile laboratuvar cihazları ve çeşitli büro malzemeleri bulunması gerekir. Biyokimyager olmak isteyen kişiler, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Biyokimya bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olması gerekir. 

Biyokimyager Ne İş Yapar?

Beklenen klinik sonucu elde etmek için malzeme, teknoloji ve araştırmalarla alakalı karmaşık süreçleri yönetmekle sorumlu kişilere biyokimyager denir. Biyokimyagerlerin mesleki görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Hücre gelişimi, nefes alma ve sindirim gibi süreçlerin kimyası, büyümesi, yaşlanması ve ölüm gibi canlı enerji değişimlerini inceler.

 • Hastalığa karşı direnç gösterme gibi özelliklerin bir organizmadan diğerine aktarılma yöntemlerini araştırır.

 • Antikor oluşumunun kimyasal yönlerini inceler ve kan hücrelerinin kimyasını araştırır.

 • Hastalığı, genetik bozuklukları ya da diğer yaşanan anormallikleri tespit etmek üzere testler geliştirir ve uygular.

 • Ticari dağıtımda kullanılan yeni ilaçları geliştirir ve test eder.

 • Besin değerleri ve bu değerler üzerinde pişirme, konserve ve işlemenin etkilerini belirlemek üzere gıdaları analiz eder.

 • Hormon, vitamin, alerjen, mineral ve enzimleri izole etmek, analiz etmek, tanımlamak ve vücut fonksiyonları üzerindeki etkilerini belirlemek üzere çalışmalar yürütür.

 • Araştırma sonuçlarını baz alarak rapor hazırlar ve öneriler sunar.

 • Özel araştırma projelerinde kullanılmak üzere gerekli laboratuvar ekipmanlarını tasarlar.

 • Deneyleri planlar, yürütür ve bulguları kaydetmek için diğer bölüm üyeleriyle iş birliği yapar.

Biyokimyager Maaşları

Biyokimyagerler; ilaç, aşı ve özellikle biyopolimerlere dayalı protez gibi tıbbi malzemeler üreten fabrikalarda çalışma alanı oldukça geniştir. Bunun yanında boya, mürekkep, elyaf, plastik gibi kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik, deterjan ve fermantasyon teknolojisine dayalı üretim yapan sanayi tesisleri gibi geniş bir çalışma imkanından bahsetmek mümkündür. Ayrıca üniversitelerin çatısı altında kurulan biyoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi, genetik hastalıklar araştırma merkezi gibi yerlerde yer alırlar. Araştırma laboratuvarları ile tıbbi analizler gibi rutin işlemlerin yapıldığı laboratuvarlarda görev yapabilirler. Ayrıca benzer hizmetler için Silahlı Kuvvetler bünyesinde yer alan laboratuvarlarda muvazzaf astsubay ve subay olarak istihdam edildikleri de görülmektedir. Çevrenin korunabilmesine ilişkin bütün dünyada giderek artan ilgi sebebiyle çevre ve hava kirliliğini önlemek ya da azaltmak üzere endüstriyel tesislerin kurduğu ya da yerel yönetimlere ait arıtma tesislerinde ve bunlarla ilişkili laboratuvarlarda faaliyette bulunurlar.

Biyokimyanın biyoloji, fizik, ekoloji, zooloji gibi çeşitli bilim dalları ile olan bağlantısı ve biyoteknoloji alanındaki gelişmeler sebebiyle iş bulma olanakları her geçen gün artmaya devam etmektedir. ülkemizde yeni gelişen bir alan olması sebebiyle ve pek çok bilim alanıyla kesişmesi nedeniyle, mezunların yüksek lisans ya da doktora eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapma olanakları oldukça fazladır. bu eğitim süreci sırasında çeşitli üniversiteler ve bilim alanlarında akademisyen olarak yer alır, eğitim çalışmalarına katılır, öğrencilere ders verme imkanı elde ederler. biyokimya, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik gibi bilim dalları ile ilgili yurtdışındaki araştırma ve üretim şirketlerinde de kariyer imkanları geniştir. Biyokimyagerlerin maaşları da değişiklik gösterir. Biyokimyager ne kadar maaş alır inceleyelim.

 • Genellikle ilk işe yeni başlayan bir kimyager 6.000 TL ücret almaktadır. 

 • Ücretler performansa göre sonraki yıllarda değişiklik gösterir.

 • Deneyimli, bilgisayar kullanabilen, yabancı dil bilen ve kendini geliştirmiş olan kimyagerlerin ise kazançları başlangıç maaşının 2 katını bulur.

Biyokimyager Nasıl Olunur?

Biyokimyager olmak isteyen kişiler, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Biyokimya bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olması gerekir. Biyokimyagerler için iş imkanları oldukça geniştir. Özellikle sektörel olarak yaşanan gelişmeler biyokimyagerlere olan ihtiyacı da arttırdı. Eğitimin yanı sıra biyokimyagerlerin bazı niteliklere sahip olması beklenir. Biyokimyagerin, kendi alanında bilgili, detay odaklı ve güçlü analitik yeteneklere sahip olması gerekir. Biyokimyagerin diğer özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Karmaşık biyolojik süreçleri anlama yeteneğine sahip olmalıdır.

 • Veri analizi yapabilmeli ve yorumlayabilmelidir.

 • Özellikle çoklu görevlerde yüksek konsantrasyon sağlamaları gerekir.

 • Araştırma bulgularını yazılı raporlar ve sunum halinde olacak şekilde aktarabilecek iletişim becerisine sahip olmaları istenir.

 • Diğer araştırma görevlilerinden oluşan bir takımı eğitme, motive etme, koçluk yapma kabiliyeti sergilemeleri beklenir.

 • Bireysel olarak çalışmalar yapabilecekleri gibi ekip çalışması içinde de uyumlu çalışmalıdır.

 • Bilişim teknolojileri bilgisine hakim olmaları gerekir.

 • Güvenilir, titiz, dikkatli ve disiplin sahibi olmaları önemlidir.

Biyolojik bilimler, sağlık bilimleri, beslenme ve çevre konuları üzerine araştırma ve uygulamalar yapan kişi, Üniversitelerin biyokimya bölümünden 4 yıllık eğitimle mezun olma, İlaç, aşı, tıbbi malzeme üreten fabrikalar, tarım ilaçları ve kozmetik üreten sanayi tesisleri, üniversite araştırma merkezleri, laboratuvarlar ve arıtma tesisleri Maaş seviyesi iş yeri ve tecrübeye bağlı olarak değişir, Canlı organizmaların kimyasal bileşimini inceleyerek hayati süreçlere etki eden faktörleri ortaya çıkar, Laboratuvar cihazları ve araçları kullanabilme, deneyler planlayabilme ve sonuçları doğru analiz edebilme yeteneği, Boya, mürekkep, elyaf ve plastik üreten fabrikalar ile deterjan ve fermantasyon teknolojisine dayalı ürünler üreten sanayi tesisleri Maaş seviyesi iş yeri ve tecrübeye bağlı olarak değişir, Hastalıkların, genetik bozuklukların ve diğer anormal durumların tespit edilmesi için testler geliştirir, Mikrobiyoloji, genetik ve patoloji alanında bilgi sahibi olma, yeni ilaçlar geliştirebilme ve test edebilme yeteneği, Klinik laboratuvarlar, ilaç ve biyoteknoloji şirketleri, hastaneler ve araştırma kurumları Maaş seviyesi iş yeri ve tecrübeye bağlı olarak değişir, Büyüme, yaşlanma, sindirim ve nefes alma gibi süreçlerin kimyasal temellerini araştırır, Kimyasalları analiz etme, tanıma ve vücut fonksiyonları üzerindeki etkilerini belirleme yeteneği, Beslenme ve konserve fabrikaları, gıda analiz laboratuvarları Maaş seviyesi iş yeri ve tecrübeye bağlı olarak değişir
biyokimyager laboratuvar organizma biyokimyager nedir biyokimyager ne iş yapar biyokimyager maaşları biyokimyager nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.