AnasayfaBlogAntisosyal İnsanların Yapabileceği İşler
Meslekler

Antisosyal İnsanların Yapabileceği İşler

03 Mayıs 2020
Antisosyal İnsanların Yapabileceği İşler

Antisosyal insanlar, toplumsal kurallara genel olarak uymayan, suç sayılabilen davranışlar sergileyen bireylerdir. Antisosyal kişilik bozukluğu olarak tanımlanan durumun, temelinde genetik faktörlerin etkili olduğu söylenmektedir. Genetik faktörlerin yanı sıra; madde kullanımı, sert ebeveyn davranışları bu bozukluğunun oluşumunda rol oynamaktadır. Antisosyal kişiler, anlık olarak yaşarlar, hayata dair planlar yapmazlar. Sorumluluk almaktan hoşlanmazlar.

Yaşanan sorunun başkalarından kaynaklı olduğunu düşünürler, bir hastalığa sahip olduklarına inanmazlar. Bir baskı görmeden asla tedavi olmayı seçmezler. Konum olarak ve maddi açıdan güç sahibi olanlar, güç ihtiyaçlarını bu etkenlerle sağladıkları için bir tedavi arayışları olmaz. Onların bakış açısından dünya kötü bir yerdir ve insanlar zarar verebilir. Antisosyal kişilerin yaygın olarak seçtikleri meslekler, güç vaad edebilen, bunun yanı sıra objektif ve hayati kararlar alırken duygulara yer vermeyi seçmeyen, bir yetenek istiyor. Antisosyal insanların, işletmelerde CEO, avukat, cerrah, polis memuru, gazeteci, satış temsilcisi, aşçı gibi meslekleri tercih ettiği görülmektedir.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Nedir?

Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip kişiler, kendi bulunduğu kültür içinde normal kabul edilen birçok olgudan gözle görülür şekilde farklı davranır. Antisosyal kişilik bozukluğu, 15 yaşından itibaren semptomlar gösteren, çevresinde bulunan diğer kişilerin haklarını hiçe sayan, bir kalıp ile karakterize olan bir kişilik bozukluğudur. Bu bozukluk, karşısındakini hiçe sayma, yasaları ihlal etme, hiç zorlanmadan kavgaya başlama gibi hem kendi hayatını hem başkalarının hayatını tehlikeye atma davranış biçimlerini sergilemeyi içerir. Kişi bu tip durumlar karşısında kendini suçlu hissetmez, göstermiş olduğu davranışların sorumluluğunu almaz.

Davranışlarına; diğer kişilerden farklı olarak, dürtüsel davranma yatkınlığı ve sinirliliği hakim durumdadır. Resmi bir tanı olarak görülmese de, psikopatın antisosyal kişilik bozukluğu sergileyen kişilerden, daha şiddetli tavır sergileyen kişiler olduğu düşünülmektedir. Belirgin olarak, bireyin psikopat olarak değerlendirilmesi için, antisosyal davranışları göstermesi aynı zamanda davranışları hakkında pişmanlık hissetmemesi ve suçluluk duygusu yaşamaması gerekir.

Antisosyal Kişilik Bozukluğunun Nedenleri Nelerdir?

Antisosyal kişilik bozukluğunun nedenlerinin genetik ve biyolojik faktörlerden kaynaklandığı bilinmektedir. Yakın akrabalar, özellikle birinci derece olanlarda antisosyal kişiler varsa, görülme olasılığı yükselir. Çocukluk dönemindeki yaşantılar, sosyal çevrede de görülme olasılığı yaratır. Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip kişiler genellikle; alkole, kumara, suça yönelimi olan, fazla dayak atan, antisosyal ebeveynin bulunduğu düzeni olmayan, dengesiz eğilimler gösteren ve parçalanmış ailelerden gelenlerdir. Başka örneklerde, yuvalarda ya da kimsesizler yurdunda yetişenler olabilir. Çocukluk döneminde yaşanan istismar ve kötü davranışlara maruz kalmada antisosyal kişilik bozukluğuna neden olabilir.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Başkalarına ait hakları ve duyguları ihlal etme eğilimi olan, antisosyal insanlar, başkalarının sahip olduğu hakları taciz eder, çalar ve kanunlara aykırı davranır. Para kazancı, güç sahibi olma ve kişisel memnuniyetleri sağlamak amaçlı insanları kandırabilir, sömürmek isteyebilir veya manipüle etme eğilimi gösterebilirler. Bu bozukluğa sahip insanlar, başkalarına verdikleri zarardan pişmanlık duymaz veya suçluluk hissetmezler. Kendileri için doğru olduğuna inandıkları davranışları sergilerler; bu davranışları, başkalarına karşı hissettikleri güvensizlik duygusundan kaynaklanabilir. Antisosyal kişilik bozukluğu olan insanlar, empati yapamazlar ve başkalarının acı ve üzüntülerine önem vermezler. Dürtüsel hareketler sergilerler. Antisosyal insanlar, genellikle karşısındakini tahrik edicidirler. Yapacakları şeyin neticesine odaklanmadan hareket etmeyi tercih ederler. Antisosyal insanlar agresif davranırlar. Kendileri kontrol edememe gibi bir durum yaşarlar. Davranışlarının karşı tarafa ne hissettirdiği ile asla ilgilenmezler. Sorumsuz davranırlar. Özellikle sosyal ilişkilerinde ve mali hesaplarında sorumsuzca tavırlar sergilerler. Antisosyal kişilik bozukluğu belirtileri;

 • Yaşadıkları evlerini, ilişkilerini veya çalışma şekillerini aniden değiştirebilirler.

 • Araç kullanmayı sevenler, hız yapmaktan çekinmezler.

 • Alkol ve uyuşturucu kullanmaya daha yatkındırlar.

 • Yasa dışı suç işleme eğilimleri vardır.

 • Aile ve iş yaşamında belli bir istikrar gösteremezler.

 • Başkalarını sömürmek ve aldatmak gibi tavırlar sergilerler.

 • Tehlikeli davranış eğilimleri yüksektir.

 • Kötü niyet barındıran ilişkiler kurarlar.

 • İş yaşamında hırslı, sinirli ve kibirlidirler.

Antisosyal İnsanların Ortak Özellikleri Nelerdir?

Antisosyal kişilik, psikopatik ve sosyopatik olarak bilinen kişilik bozukluğudur. Kişilerin etrafındaki diğer kişilerin haklarına saygısızlık etmesi, saldırıda bulunması ve tüm bunlar doğrultusunda gelişen davranışlar örüntüsünü tanımlayan kişilik bozukluğudur. Antisosyal kişiler kendilerini gizleyebilme özelliğine sahiptirler. Bir toplumda antisosyal insanları diğerlerinden ayıran belirleyici ortak özelliklerle göze çarparlar. Antisosyal kişilerin sergilediği ortak davranış özellikleri şu şekildedir.

 • Yalan söyleme eğilimi ve hırsızlık yapma potansiyeline sahiptir.

 • Adalet sistemi ve ceza sistemine karşı davranışlar sergileme eğilimleri yüksektir.

 • Çevresinde bulunan diğer insanların haklarını ihlal etme ve saygı göstermeme tutumu daha hakim görülür.

 • Alkol veya uyuşturucu madde kullanımı eğilimi vardır.

 • Kavgaya karışma, saldırgan davranma, sıklıkla şiddete başvurma gibi belirgin tavırları çok sergilerler.

 • Sinirli, kaygılı olma hali ve moral bozukluğu yaşama durumu görülür.

Antisosyal İnsanlar Hangi İşleri Tercih Eder?

İlk başlarda insan ilişkilerinde girişken, ilgili, bilgi sahibi görünebilirler. Ancak bencil tavırları sebebiyle ilişkileri uzun sürmez. Özel ve iş yaşantıları genellikle istikrarsızdır. Kendilerini haklı göstermek amacı ile akla uygunlaştırma tekniğini kullanırlar. Sosyoekonomik düzeyi yüksek, ailesinin destek verdiği, iyi eğitime sahip insanlarda olabilirler. Kendilerini toplum içinde gizlemeyi iyi becerirler. Genel olarak akıcı, ikna edici konuşma yeteneğine sahiptirler. En çok dikkat çeken, konuşmalarındaki doğallıktır. Toplum içinde takdir gören başarılar elde edebilirler. Her antisosyal olan insan yasalara aykırı davranmaz, suç işlemez. Madde kullanmaz. Hastalığın belirleyiciliği davranışsal olduğu için, içsel unsurlar dikkate alınmaz. Antisosyal kişilik bozukluğu olup, tespit edilemeyen, işinde çok iyi konumlara gelmiş, başarı göstermiş insanlar bulunmaktadır. Antisosyal insanlar; zekâları, manipüle etme becerileri yüksek olan kişilerdir ve her işletmede iyi konumlara gelebilirler. Vicdani duygular beslememeleri ve başkalarının ne hissettiğine önem vermemeleri gibi hususlar, başarılarının altında gizli kalabilir. Antisosyal insanları her türlü sektörde görme ihtimalimiz vardır. Genellikle yönetici, yatırım danışmanı, avukat ve doktor gibi meslekleri seçerler.

anti sosyal
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
2035 Yılının Popüler Meslekleri
Meslekler

2035 Yılının Meslekleri

07 Mayıs 2021
2050 Yılının Popüler Meslekleri
Meslekler

2050 Yılının Meslekleri

12 Nisan 2021
2025 Yılının Popüler Meslekleri
Meslekler

2025 Yılının Meslekleri

06 Temmuz 2021