AnasayfaBlogAntisosyal İnsanların Yapabileceği İşler
Meslekler

Antisosyal İnsanların Yapabileceği İşler

03 Mayıs 2020
Bu resim, üzerinde gülümseyen yüzler bulunan ve yarım daire şeklinde dizilmiş yedi sarı toptan oluşan bir grubu göstermektedir. İlk topta gözleri ve burnu olan siyah bir gülümseme, ikinci topta ise gözleri olmayan siyah bir gülümseme vardır. Üçüncü topta siyah zemin üzerinde sarı bir gülen yüz vardır. Dördüncü topta üzgün yüzlü kırmızı ve altın renkli bir Noel süsü vardır. Beşinci ve altıncı toplarda siyah gözlü sarı gülen yüzler ve yedinci topta iki siyah oval vardır. Tüm toplar eşit aralıklarla yerleştirilmiştir ve gülümsemeler aynı yöne bakmaktadır.
ÖzellikAçıklamaÖrneğe/Duruma Etkisi
Güç İsteğiAntisosyal kişiler genellikle güç vaad eden meslekleri tercih eder.CEO, avukat, cerrah, polis memuru gibi mesleklerde daha çok rastlanır.
Duygusal YoksunlukDuygulara yer vermeyi seçmeyen, objektif kararlar alabilme.Çoğunlukla gazetecilik, satış temsilciliği gibi mesleklerde yer alırlar.
Sorumluluk KabuluSorunların kaynağını genellikle başkalarında ararlar, kendilerine sorumluluk yüklemekten hoşlanmazlar.Sorunlar karşısında diğer insanları suçlarlar, genellikle hastalıkları için tedavi olmayı kabullenmezler.
Empati EksikliğiBaşkalarının duygu ve düşüncelerini anlamayı seçmezler.İlişkilerinde çoğu zaman başkalarını sömürür, aldatır ve empati yapmazlar.
Dürtüsel DavranışDürtüleriyle hareket ederler, sonuçları düşünmeksizin hemen harekete geçerler.Hız yapmaktan çekinmeyen araç kullanıcıları, alkol ve uyuşturucu kullanma eğilimi olan kişilere örnek gösterilebilir.
AgresiflikSinirli ve agresif tavırlar sergilerler, kontrol edememe durumları yaşarlar.Çevresindeki kişilere zarar verebilen, tehlikeli davranışları olan bireyler.
SorumsuzlukMaddi durumlar veya sosyal ilişkilerde genellikle sorumsuz davranır.Finansal zorluk yaşayan, sürekli iş değiştiren, istikrar gösteremeyen kişiler.
Hırslılık ve KibrilikYüksek hırslıdır ve genellikle kibirlidirler.İş yaşamında sıradışı yüksek hedefler belirler, rakiplerine karşı kibirlidir.
Anti-ToplumToplumsal kurallara veya normlara uyma eğilimi genellikle göstermezler.Suç işleme, kaynakları kötüye kullanma ve topluma zararlı davranışlar
Davranışları Suçluluk HissetmemeDavranışlarından dolayı suçluluk duymazlar, pişmanlık hissetmezler.Başkalarının haklarını ihlal eden veya zarar veren kişiler.

Antisosyal insanlar, toplumsal kurallara genel olarak uymayan, suç sayılabilen davranışlar sergileyen bireylerdir. Antisosyal kişilik bozukluğu olarak tanımlanan durumun, temelinde genetik faktörlerin etkili olduğu söylenmektedir. Genetik faktörlerin yanı sıra; madde kullanımı, sert ebeveyn davranışları bu bozukluğunun oluşumunda rol oynamaktadır. Antisosyal kişiler, anlık olarak yaşarlar, hayata dair planlar yapmazlar. Sorumluluk almaktan hoşlanmazlar.

Yaşanan sorunun başkalarından kaynaklı olduğunu düşünürler, bir hastalığa sahip olduklarına inanmazlar. Bir baskı görmeden asla tedavi olmayı seçmezler. Konum olarak ve maddi açıdan güç sahibi olanlar, güç ihtiyaçlarını bu etkenlerle sağladıkları için bir tedavi arayışları olmaz. Onların bakış açısından dünya kötü bir yerdir ve insanlar zarar verebilir. Antisosyal kişilerin yaygın olarak seçtikleri meslekler, güç vaad edebilen, bunun yanı sıra objektif ve hayati kararlar alırken duygulara yer vermeyi seçmeyen, bir yetenek istiyor. Antisosyal insanların, işletmelerde CEO, avukat, cerrah, polis memuru, gazeteci, satış temsilcisi, aşçı gibi meslekleri tercih ettiği görülmektedir.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Nedir?

Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip kişiler, kendi bulunduğu kültür içinde normal kabul edilen birçok olgudan gözle görülür şekilde farklı davranır. Antisosyal kişilik bozukluğu, 15 yaşından itibaren semptomlar gösteren, çevresinde bulunan diğer kişilerin haklarını hiçe sayan, bir kalıp ile karakterize olan bir kişilik bozukluğudur. Bu bozukluk, karşısındakini hiçe sayma, yasaları ihlal etme, hiç zorlanmadan kavgaya başlama gibi hem kendi hayatını hem başkalarının hayatını tehlikeye atma davranış biçimlerini sergilemeyi içerir. Kişi bu tip durumlar karşısında kendini suçlu hissetmez, göstermiş olduğu davranışların sorumluluğunu almaz.

Davranışlarına; diğer kişilerden farklı olarak, dürtüsel davranma yatkınlığı ve sinirliliği hakim durumdadır. Resmi bir tanı olarak görülmese de, psikopatın antisosyal kişilik bozukluğu sergileyen kişilerden, daha şiddetli tavır sergileyen kişiler olduğu düşünülmektedir. Belirgin olarak, bireyin psikopat olarak değerlendirilmesi için, antisosyal davranışları göstermesi aynı zamanda davranışları hakkında pişmanlık hissetmemesi ve suçluluk duygusu yaşamaması gerekir.

Antisosyal Kişilik Bozukluğunun Nedenleri Nelerdir?

Antisosyal kişilik bozukluğunun nedenlerinin genetik ve biyolojik faktörlerden kaynaklandığı bilinmektedir. Yakın akrabalar, özellikle birinci derece olanlarda antisosyal kişiler varsa, görülme olasılığı yükselir. Çocukluk dönemindeki yaşantılar, sosyal çevrede de görülme olasılığı yaratır. Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip kişiler genellikle; alkole, kumara, suça yönelimi olan, fazla dayak atan, antisosyal ebeveynin bulunduğu düzeni olmayan, dengesiz eğilimler gösteren ve parçalanmış ailelerden gelenlerdir. Başka örneklerde, yuvalarda ya da kimsesizler yurdunda yetişenler olabilir. Çocukluk döneminde yaşanan istismar ve kötü davranışlara maruz kalmada antisosyal kişilik bozukluğuna neden olabilir.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Başkalarına ait hakları ve duyguları ihlal etme eğilimi olan, antisosyal insanlar, başkalarının sahip olduğu hakları taciz eder, çalar ve kanunlara aykırı davranır. Para kazancı, güç sahibi olma ve kişisel memnuniyetleri sağlamak amaçlı insanları kandırabilir, sömürmek isteyebilir veya manipüle etme eğilimi gösterebilirler. Bu bozukluğa sahip insanlar, başkalarına verdikleri zarardan pişmanlık duymaz veya suçluluk hissetmezler. Kendileri için doğru olduğuna inandıkları davranışları sergilerler; bu davranışları, başkalarına karşı hissettikleri güvensizlik duygusundan kaynaklanabilir. Antisosyal kişilik bozukluğu olan insanlar, empati yapamazlar ve başkalarının acı ve üzüntülerine önem vermezler. Dürtüsel hareketler sergilerler. Antisosyal insanlar, genellikle karşısındakini tahrik edicidirler. Yapacakları şeyin neticesine odaklanmadan hareket etmeyi tercih ederler. Antisosyal insanlar agresif davranırlar. Kendileri kontrol edememe gibi bir durum yaşarlar. Davranışlarının karşı tarafa ne hissettirdiği ile asla ilgilenmezler. Sorumsuz davranırlar. Özellikle sosyal ilişkilerinde ve mali hesaplarında sorumsuzca tavırlar sergilerler. Antisosyal kişilik bozukluğu belirtileri;

 • Yaşadıkları evlerini, ilişkilerini veya çalışma şekillerini aniden değiştirebilirler.

 • Araç kullanmayı sevenler, hız yapmaktan çekinmezler.

 • Alkol ve uyuşturucu kullanmaya daha yatkındırlar.

 • Yasa dışı suç işleme eğilimleri vardır.

 • Aile ve iş yaşamında belli bir istikrar gösteremezler.

 • Başkalarını sömürmek ve aldatmak gibi tavırlar sergilerler.

 • Tehlikeli davranış eğilimleri yüksektir.

 • Kötü niyet barındıran ilişkiler kurarlar.

 • İş yaşamında hırslı, sinirli ve kibirlidirler.

Antisosyal İnsanların Ortak Özellikleri Nelerdir?

Antisosyal kişilik, psikopatik ve sosyopatik olarak bilinen kişilik bozukluğudur. Kişilerin etrafındaki diğer kişilerin haklarına saygısızlık etmesi, saldırıda bulunması ve tüm bunlar doğrultusunda gelişen davranışlar örüntüsünü tanımlayan kişilik bozukluğudur. Antisosyal kişiler kendilerini gizleyebilme özelliğine sahiptirler. Bir toplumda antisosyal insanları diğerlerinden ayıran belirleyici ortak özelliklerle göze çarparlar. Antisosyal kişilerin sergilediği ortak davranış özellikleri şu şekildedir.

 • Yalan söyleme eğilimi ve hırsızlık yapma potansiyeline sahiptir.

 • Adalet sistemi ve ceza sistemine karşı davranışlar sergileme eğilimleri yüksektir.

 • Çevresinde bulunan diğer insanların haklarını ihlal etme ve saygı göstermeme tutumu daha hakim görülür.

 • Alkol veya uyuşturucu madde kullanımı eğilimi vardır.

 • Kavgaya karışma, saldırgan davranma, sıklıkla şiddete başvurma gibi belirgin tavırları çok sergilerler.

 • Sinirli, kaygılı olma hali ve moral bozukluğu yaşama durumu görülür.

Antisosyal İnsanlar Hangi İşleri Tercih Eder?

İlk başlarda insan ilişkilerinde girişken, ilgili, bilgi sahibi görünebilirler. Ancak bencil tavırları sebebiyle ilişkileri uzun sürmez. Özel ve iş yaşantıları genellikle istikrarsızdır. Kendilerini haklı göstermek amacı ile akla uygunlaştırma tekniğini kullanırlar. Sosyoekonomik düzeyi yüksek, ailesinin destek verdiği, iyi eğitime sahip insanlarda olabilirler. Kendilerini toplum içinde gizlemeyi iyi becerirler. Genel olarak akıcı, ikna edici konuşma yeteneğine sahiptirler. En çok dikkat çeken, konuşmalarındaki doğallıktır. Toplum içinde takdir gören başarılar elde edebilirler. Her antisosyal olan insan yasalara aykırı davranmaz, suç işlemez. Madde kullanmaz. Hastalığın belirleyiciliği davranışsal olduğu için, içsel unsurlar dikkate alınmaz. Antisosyal kişilik bozukluğu olup, tespit edilemeyen, işinde çok iyi konumlara gelmiş, başarı göstermiş insanlar bulunmaktadır. Antisosyal insanlar; zekâları, manipüle etme becerileri yüksek olan kişilerdir ve her işletmede iyi konumlara gelebilirler. Vicdani duygular beslememeleri ve başkalarının ne hissettiğine önem vermemeleri gibi hususlar, başarılarının altında gizli kalabilir. Antisosyal insanları her türlü sektörde görme ihtimalimiz vardır. Genellikle yönetici, yatırım danışmanı, avukat ve doktor gibi meslekleri seçerler.

Güç İsteği, Antisosyal kişiler genellikle güç vaad eden meslekleri tercih eder, CEO, avukat, cerrah, polis memuru gibi mesleklerde daha çok rastlanır, Duygusal Yoksunluk, Duygulara yer vermeyi seçmeyen, objektif kararlar alabilme, Çoğunlukla gazetecilik, satış temsilciliği gibi mesleklerde yer alırlar, Sorumluluk Kabulu, Sorunların kaynağını genellikle başkalarında ararlar, kendilerine sorumluluk yüklemekten hoşlanmazlar, Sorunlar karşısında diğer insanları suçlarlar, genellikle hastalıkları için tedavi olmayı kabullenmezler, Empati Eksikliği, Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamayı seçmezler, İlişkilerinde çoğu zaman başkalarını sömürür, aldatır ve empati yapmazlar, Dürtüsel Davranış, Dürtüleriyle hareket ederler, sonuçları düşünmeksizin hemen harekete geçerler, Hız yapmaktan çekinmeyen araç kullanıcıları, alkol ve uyuşturucu kullanma eğilimi olan kişilere örnek gösterilebilir, Agresiflik, Sinirli ve agresif tavırlar sergilerler, kontrol edememe durumları yaşarlar, Çevresindeki kişilere zarar verebilen, tehlikeli davranışları olan bireyler, Sorumsuzluk, Maddi durumlar veya sosyal ilişkilerde genellikle sorumsuz davranır, Finansal zorluk yaşayan, sürekli iş değiştiren, istikrar gösteremeyen kişiler, Hırslılık ve Kibrilik, Yüksek hırslıdır ve genellikle kibirlidirler, İş yaşamında sıradışı yüksek hedefler belirler, rakiplerine karşı kibirlidir, Anti-Toplum, Toplumsal kurallara veya normlara uyma eğilimi genellikle göstermezler, Suç işleme, kaynakları kötüye kullanma ve topluma zararlı davranışlar, Davranışları Suçluluk Hissetmeme, Davranışlarından dolayı suçluluk duymazlar, pişmanlık hissetmezler, Başkalarının haklarını ihlal eden veya zarar veren kişiler
anti sosyal
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir adam arabada oturmuş dizüstü bilgisayar kullanıyor. Elinde üzerinde harita olan bir cihaz var. Adam dizüstü bilgisayara odaklanmış, diğer eli klavyenin üzerinde duruyor. Yüzü dizüstü bilgisayar ekranı tarafından aydınlatılıyor. Görüntünün sol tarafında bir çipin yakın çekimini görebiliyoruz. Sağ üst köşede siyah kenarlıklı beyaz bir nesne var. Görüntünün sağ alt köşesinde bir küre logosu yer alıyor. Görüntünün arka planında binalar ve noktalardan oluşan bir şehir manzarası yer alıyor.
Meslekler

2035 Yılının Meslekleri

07 Mayıs 2021
Bir uzay mekiğinin fırlatma rampasından kalkışının nefes kesici bir görüntüsü. Roket gökyüzüne yükselirken devasa bir duman ve alev bulutuyla çevreleniyor. Ön planda, bir duvarda bir grup ışık yanarken, arka planda bir bulutun yakın çekimi görülebiliyor. Uzay mekiği havaya fırlatılırken görkemli ve güçlüdür; arkasında roket egzozundan çıkan parlak beyaz bir iz vardır. Bu çarpıcı sahne, uzay araştırmalarının inanılmaz gücünün bir kanıtıdır.
Meslekler

2050 Yılının Meslekleri

12 Nisan 2021
Bir adam kafasında baretle bir dizi güneş panelinin önünde duruyor. Yeşil bir gömlek ve baretin koyu mavisiyle kontrast oluşturan turuncu pantolon askıları giyiyor. Yüzü çoğunlukla şapkanın siperliği tarafından gizlenmiş, ancak bakışlarının odağı ileriye dönük. Arka planda, baretli birkaç adam daha bir rüzgâr türbininin yanında duruyor. Gökyüzü, yenilenebilir enerjinin bol olduğu bir alana işaret eden birkaç başka türbinle noktalı. Adamın güvenlik yeleği köşede görülebiliyor ve ekstra bir koruma katmanı ekliyor. Bu resim, kendini temiz ve sürdürülebilir bir geleceğe adamış bir insanın ruhunu yansıtıyor.
Meslekler

2025 Yılının Meslekleri

06 Temmuz 2021