AnasayfaBlogAmeliyathane Personeli Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Ameliyathane Personeli Nedir? Ne İş Yapar?

20 Nisan 2021
Önlük ve cerrahi teçhizat giyen bir grup sağlık personeli hastane ortamında bir arada duruyor. Grup beş kişiden oluşuyor ve hepsi de açık mavi önlükler ve aynı renk cerrahi maskeler takıyor. Bir kişi elinde siyah saplı bir makas tutmaktadır. Diğer dördü onların arkasında durmuş bakmaktadır. Önlerindeki masanın üzerinde gümüş saplı ve bıçaklı bir makas duruyor. Görüntünün arka planı bulanıktır ve sahne içinde hareket olduğunu düşündürür. Odadaki ışık parlak ve grubun üzerine sıcak sarı bir renk veriyor.
Görev ve SorumluluklarıDetaylarAmeliyathane Personelinin Önemi
Ameliyathane Ünitesinin TemizliğiSterilizasyonundan ve düzeninden sorumlu olmak.Steril bir çalışma alanı, başarılı bir operasyon için temeldir.
İlaç ve Cihaz Tedarığiİhtiyaç duyulan ilaç ve malzemelerin depodan alımını yapar.Gerekli ekipman ve ilaçların eksiksiz olması gecikmeleri önler ve operasyonun verimliliğini artırır.
Hasta BakımıAmeliyathaneye getirilen hastanın ameliyatına göre uygun pozisyon verir.Hastanın pozisyonunu doğru ayarlayarak ameliyat ivmesi kazanır ve doktorun işlemi kolaylaştırır.
Bohça HazırlığıBohçaların hazırlığından ve sterilizasyonundan sorumludur.Steril malzemeleri doğru şekilde hazırlayarak infeksiyon riskini azaltır.
Malzemelerin SterilizasyonuAmeliyat sonrası kullanılan malzemelerin sterilizasyonundan sorumludur.Steril malzemeleri oluşturarak hem hastaların hem de cerrahi ekipmanların güvencesini temin eder.
Malzemelerin KontrolüMalzemelerin eksikliğinin giderilmesi ve yerine koyulmasından sorumludur.Her zaman gereken malzemelerin elde olması, tedavinin akışını kolay ve etkili kılar.
Çalışma Alanının DüzeniÇalıştığı ameliyathanenin düzeninin sağlanması ve sonraki görev yapacak personele teslim edilmesi.Düzenli bir çalışma ortamı, etkin bir operasyon süreci oluşturur.
Kurumun PolitikalarıKurumun politikaları ve hedeflerine uygun olarak çalışma yapmak.Kurumun hedeflerine ulaşmasında ve kaliteli hizmet sunmada kilit bir rol oynar.
Hasta Haklarına SaygıHasta haklarına saygı göstermek ve korumak.Hastaların haklarını korur ve psikolojik rahatlıklarını sağlar.
Ameliyat Malzemelerinin AçılmasıAmeliyatın gerçekleştirileceği durumda malzemelerin usulüne uygun açılmasını sağlamak.Ameliyatın sapma olmaksızın gerçekleşmesini sağlar.

Birçok karmaşık sistemin bir arada olduğu ameliyathanelerde, kullanılan malzemelerin durumu, ekibin malzeme hakkındaki bilgi yeterliliği ameliyatın süreci veya sonucunu doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple ameliyathanelerde kullanılan teknik cihazlar, ameliyathane ortamı, aydınlatma, havalandırma, anestezi gazları ve ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi ekipmanların neler olduğu bilinmelidir. Bunu bilen ve takibini gerçekleştiren nitelikli bir personele her zaman ihtiyaç vardır. Bu kapsamda ameliyathane personelinin görev ve sorumluluklarına değindik.

Ameliyathane Personeli Nedir?

Ameliyathanelerin tanımına değinecek olursak, yeni ve gelişmiş bilgiler ışığında ileri teknoloji ve araçların kullanıldığı, doğru kararların hızlı bir şekilde verildiği, profesyonel bir ekip olarak ifade edebileceğimiz kişiler tarafından cerrahi teknikler kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerin yapıldığı yer olarak tarif edilebilir. Bir başka ifadeye göre hastanelerde ameliyatların gerçekleştiği farklı özelliklere ve mimara sahip olan özel bir bölüm olarak tanımlanabilir.

Birçok karmaşık sistemin bir arada olduğu ameliyathanelerde, kullanılan malzemelerin durumu, ekibin malzeme hakkındaki bilgi yeterliliği ameliyatın süreci veya sonucunu doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple ameliyathanelerde kullanılan teknik cihazlar, ameliyathane ortamı, aydınlatma, havalandırma, anestezi gazları ve ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi ekipmanların neler olduğu bilinmelidir.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması görev alanların motivasyonunu yükseltebileceği gibi aynı zamanda performansı da artıracağı bilinen bir gerçektir. Bu bilgiler ışında ameliyathane ortamı biyolojik, kimyasal, fiziksel ve psikolojik çevreden oluştuğu ifade edilebilir. Ameliyathanede görev alacak personelin nitelik açısından donanımlı olması son derece önemlidir. Bu kapsamda ilgili işleyişe yardımcı olabilecek ameliyathane personeline ihtiyaç duyulmaktadır. Ameliyathane personeli, ameliyat öncesi, esnası ve sonrasında hasta ve cerrahi ekip için steril bir ortamın oluşturulmasında yardımcı olan sağlık personeli olarak tarif edilebilir.

Ameliyathane Personeli Ne İş Yapar?

Ameliyathane personelinin birçok görevi bulunmaktadır. Bu görevler ameliyathanenin genel temizliğinden itibaren başlanarak, steril hale getirilmesi, genel düzenin sağlanması, ilaç ve sarf malzemelerin eksiksiz yerine getirme gibi daha birçok görevi bulunmaktadır. İlgili görevleri aşağıdaki gibi ifade edilebilir;

 • Ameliyathane ünitesinin temizliği başta olmak üzere sterilizasyonundan ve düzeninden sorumludur.

 • Kullanılmış kirli denilebilecek çamaşırların toplanması ve toplanma yerine götürülmesi, kirli ve temiz çamaşırların sayımını gerçekleştirmesi, kirli çamaşır torbalarının üzerinde yer alan etiketin yapıştırılmasından sorumludur.

 •  Görev alanı kapsamında yer alan temizlik maddelerini ve eksikliklerini kontrol ederek yerine koyulması ilgili sorumluluğu olan hemşireye bu konuda bilgi verir.

 • Hasta üzerinde gerçekleştirilecek bir operasyon öncesinde cilt hazırlığını yapar.

 • Görev kapsamında yer alan ameliyathanenin duvarlarını ve ameliyat masasının temizliğini gerçekleştirir

 • Ameliyatın gerçekleştirileceği durumda malzemelerin usulüne uygun açılmasını sağlar,

 • Temizlik malzemeleri başta olmak üzere dozajında ve itinalı kullanımını gerçekleştirir ve daha sonra bunları kaydını yapar.

 • Doktor ve hemşirenin denetiminde hastanın uygun denilebilecek yöntemlerle taşınmasını gerçekleştirir.

 • İhtiyaç duyulan ilaç ve malzemelerin depodan alımını yapar.

 • Kullanmış olduğu temizlik malzemelerinin sayımını gerçekleştirir ihtiyaçları tespit eder ve yeniden alımını gerçekleştirir.

 • Çalışmış olduğu ameliyathanenin düzeninin sağlayıp sonraki görev yapacak olan personele teslimini sağlar. Yine aynı şekilde teslimini almış olduğu ameliyathanenin temiz bırakılıp bırakılmadığını kontrol eder.

 • Bez yapımı olan ped ve rulodan sorumludur.

 • Ameliyathaneye getirilen hastanın ameliyatına göre uygun pozisyon verir ve gerek duyulan cihazların kurulumunu ve kullanılmasına yardımcı olur.

 • Bohçaların hazırlığından sorumlu olduğu gibi sterilizasyonunda da sorumludur.

 • İhtiyaç durumları kapsamında Başhemşirenin uygun gördüğü birimlerde görev alır.

 • Bölümün rutin olarak gerçekleştirilen temizliğinden ve sterilizasyonundan sorumludur.

 • Gerçekleştirilen bir ameliyat sonrasında ilgili cerrahi malzemelerinin sterilizasyonundan sorumludur. Bununla beraber diğer servislerin malzemelerinin sterilizasyonundan sorumludur.

 • Görev kapsamında bulunan malzemelerin eksikliğinin giderilmesi ve yerine koyulmasından sorumludur.

 • Ameliyat bitimi sonrası terliklerin ve dinlenme odasındaki dolapların temizliğini sağlar.

 • Yıllık izinlerini ve mazeret durumu ile ilgili konuları birim sorumlusu onayı dahilinde kullanabilir.

 • Kurumun politikaları ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yerine getirir.

 • Yapılacak bir görevlendirme durumunda görev almış olduğu birimin ilgili dokümanlarına uygun konumda çalışır.

 • Hasta haklarına saygı göstererek kurum içinde verilecek herhangi bir hizmet içi eğitimde yer alır.

Ameliyathane Personeli Maaşları

Ameliyathane personeli görevini yerine getiren kişilerin maaşlarında bazı değişkenler olabilmektedir. Bu değişkenler kamuda veya özel hastanelerde farklılık gösterebildiği gibi, görev yapılan ilgili hastanenin çalışanlara sağlamış olduğu imkanlar kapsamında da değişkenlik gösterebilmektedir.

Özel hastanelerde ameliyathane personelinin maaşı kamu hastanelerine göre oldukça düşüktür. Fakat kurumsal kimliğe sahip olan özel hastanelerde maaş alımları hemen hemen kamu hastanelerinde görevli olanlarla aynıdır. Özel hastanelerde 2021 yılı için ortalama maaş alımları 2900 TL ile 3500 TL civarındadır. Kimi özel hastaneler yeni başlayan bir ameliyathane personeli asgari ücret öderken kimi kurumsal hastaneler ise 3250 TL civarında işe başlatmaktadır. Kamu hastanelerinde görev alan bir ameliyathane personeli ise hizmet yılına göre aşağıdaki gibi maaş aldığını söyleyebiliriz.

Tablo 1 : 2021 Yılına Ait Ameliyathane Personelinin Maaş Alımları

Ameliyathane Personeli

Hizmet Yılı

Maaş Alımı

Yeni Başlayanlar

4100-4300 TL

5 Yıllık Hizmet Yılı Olanlar

4150- 4350 TL

10 Yıllık Hizmet Yılı Olanlar

4300- 4500 TL

15 Yıllık Hizmet Yılı Olanlar

4600-4800 TL

20 Yıllık Hizmet Yılı Olanlar

4800- 5000 TL

25 Yıllık Hizmet Yılı Olanlar

4850- 5050 TL

30 Yıllık Hizmet Yılı Olanlar

4900 5100 TL

Yukarıda yer alan bilgiler ışında maaş alımlarına nöbet ve fazla mesailer eklenmemiştir. Fakat ortalama haftada 40 saat çalışan personelin alabileceği maaşlar gösterilmiştir.

Ameliyathane Personeli Nasıl Olunur?

Ameliyathane personeli olabilmek için üniversitelerin ilgili bölümlerinde ön lisans mezunu olmak yeterlidir. Bu bölümler ameliyathane teknikeri, ameliyathane hizmetleri, cerrahi teknikerliği bölümlerinden birinden mezun olmak yeterlidir. Bu bölümleri okuyabilmek için sağlık meslek lisesini bitirdikten sonra sınavsız geçiş hakkı kazanarak bu eğitimler alınabilir.

Bunun dışında lise eğitimini tamamlayan kişiler her yıl Yüksek Öğretim Kurumunun gerçekleştirmiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavını kazanarak bu bölümlere yerleşebilirler. TYT ders dağılımları Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü, Coğrafya, Felsefe, Matematik, Türkçe gibi derslerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki soru dağılımları ağırlıklı olarak Matematik ve Türkçe derslerinden oluşmaktadır.

TYT sınavından başarılı olunduktan sonra üniversitelerin ön lisans (2 yıllık) ameliyathane teknikeri, ameliyathane hizmetleri, cerrahi teknikerliği bölümlerinden birinde başarıyla mezun olmak yeterlidir. Daha sonra özel hastanelerde çalışmak isteyen ameliyathane personeli iş başvurularını gerçekleştirerek çalışabilirler.

Kamu hastanelerinde çalışmak isteyen ameliyathane personelinin ise ön lisans Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girerek atanma tercihinde bulunduktan sonra atanmış oldukları hastanelerde görev yapabilirler. Bunun için disiplinli bir çalışmanın gerekeceğini söylemeyebiliriz.

Ameliyathane Ünitesinin Temizliği, Sterilizasyonundan ve düzeninden sorumlu olmak, Steril bir çalışma alanı, başarılı bir operasyon için temeldir, İlaç ve Cihaz Tedarıği, İhtiyaç duyulan ilaç ve malzemelerin depodan alımını yapar, Gerekli ekipman ve ilaçların eksiksiz olması gecikmeleri önler ve operasyonun verimliliğini artırır, Hasta Bakımı, Ameliyathaneye getirilen hastanın ameliyatına göre uygun pozisyon verir, Hastanın pozisyonunu doğru ayarlayarak ameliyat ivmesi kazanır ve doktorun işlemi kolaylaştırır, Bohça Hazırlığı, Bohçaların hazırlığından ve sterilizasyonundan sorumludur, Steril malzemeleri doğru şekilde hazırlayarak infeksiyon riskini azaltır, Malzemelerin Sterilizasyonu, Ameliyat sonrası kullanılan malzemelerin sterilizasyonundan sorumludur, Steril malzemeleri oluşturarak hem hastaların hem de cerrahi ekipmanların güvencesini temin eder, Malzemelerin Kontrolü, Malzemelerin eksikliğinin giderilmesi ve yerine koyulmasından sorumludur, Her zaman gereken malzemelerin elde olması, tedavinin akışını kolay ve etkili kılar, Çalışma Alanının Düzeni, Çalıştığı ameliyathanenin düzeninin sağlanması ve sonraki görev yapacak personele teslim edilmesi, Düzenli bir çalışma ortamı, etkin bir operasyon süreci oluşturur, Kurumun Politikaları, Kurumun politikaları ve hedeflerine uygun olarak çalışma yapmak, Kurumun hedeflerine ulaşmasında ve kaliteli hizmet sunmada kilit bir rol oynar, Hasta Haklarına Saygı, Hasta haklarına saygı göstermek ve korumak, Hastaların haklarını korur ve psikolojik rahatlıklarını sağlar, Ameliyat Malzemelerinin Açılması, Ameliyatın gerçekleştirileceği durumda malzemelerin usulüne uygun açılmasını sağlamak, Ameliyatın sapma olmaksızın gerçekleşmesini sağlar
Ameliyathane personeli Ameliyathane personeli nedir Ameliyathane personeli ne iş yapar Ameliyathane personeli maaşları Ameliyathane personeli nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.