AnasayfaBlogSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Bölümler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

14 Eylül 2020
Bu resimde iki beyaz sütunu ve iki bayrağı olan bir bina görülmektedir. İlk bayrak, üzerinde rakamlar basılı olan mavi ve beyaz çizgili bir flamadır. İkinci bayrak ise yeşil ve beyaz çizgili bir flamadır. Ön planda, arka planda pembe bir nesne ile bir lamba direğinin yakın çekimi vardır. Sağ üst köşede bir palyaçonun bulanık bir görüntüsü var. Resmin ortasında, yeşil çatılı bir binanın bulanık bir görüntüsü var. Ayrıca arka planda mavi bir tüyün bulanık bir görüntüsü var. Gökyüzü güzel bir gökkuşağı ile doludur. Binanın taş bir cephesi var ve bayraklar rüzgarda dalgalanıyor. Genel olarak bu görüntü bir güzellik ve huşu hissi uyandırmaktadır.
KonuAçıklamaÖnemli Bilgi
Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyasette ve kamu yonetiminde işlevsel olarak iki farklı alanı birleştirir.Siyaset biliminden ayrı bir alan olarak Thomas Woodrow Wilson tarafından incelenmeye başlanmıştır.
Siyaset BilimiPolitika bilimi veya politoloji ismiyle de anılan bir sosyal bilim dalıdır.Siyasetle alakalı bütün alanları kapsar ve antik çağdan bu yana evrilen bir disiplin olmuştur.
Kamu YönetimiBir toplumdaki bireylerin yönetilmesini ve idare edilmesini sağlar.'Üretme', 'oluşturma ve yürütme', 'uygulama' ve 'eylemler' gibi dört prensipten oluşur.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BölümüToplum ve devlet arasındaki ilişkiyi inceler ve siyasal ve kamusal konulara ağırlık verir.Aynı zamanda bu konuları araştırma, analiz, eleştiri ve çözüm üretme yeteneklerini de öğretir.
Öğrencinin KatkılarıSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü eğitimi alan öğrenciler dünyadaki siyasal, hukuksal ve ekonomik gelişmeleri takip edip, yorumlayabilirler.Hayata geniş bir pencereden bakabilirler ve bilinçli vatandaşlar olurlar.
Dijital EğitimCOVID-19 pandemisi sonucu birçok sektör gibi eğitim sektörü de dijitalleşme surecine hız vermiştir.Bu durum, örgün eğitim ve toplu sınavların riskli bulunmasının neden olduğu, farklı ve yenilikçi çözümler sunulmasını gerektirmiştir.
İkinci Üniversite ProgramıAnadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi, sınavsız ikinci üniversite programlarıyla eğitim sektöründe yenilikçi bir yaklaşıma imza atmıştır.Bu programlar vasıtasıyla, bir lisans programından mezun olmuş kişiler, bir LYS sınavına girmeden başka bir lisans programı da okuyabiliyorlar.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün İkinci Üniversite Programında YeriSınavsız ikinci üniversite programları sayesinde, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne girme imkanı sunulmaktadır.Bu sayede, bir başka bölüm okumuş olanlar da bu bölümü okuyabilirler. Hayallerindeki meslek bu alandaysa ya da genel kültür amaçlı ilgi duyuyorlarsa çok kolay bir yoldan bu bölümü tercih edebilirler.
Kamu Yönetim DefinitionKamu yönetimi; bir ülkedeki toplumun bütününün sevk ve idaresi anlamına gelir.Kamu yönetimi; işlevsel, yapısal ve akademik olarak üç farklı boyutta ele alınır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi aslında iki farklı alanın birleşiminden oluşur. Siyaset Bilimini ve Kamu Yönetimini ayrı ayrı incelemek gerekir. Siyaset bilimi, politika bilimi ya da politoloji olarak da adlandırılan bir sosyal bilim alanıdır. Siyasetle ilgili olan her şeyi kapsadığını söyleyebiliriz. Siyasi sistemlerden, siyasi davranışlara kadar siyasetle alakalı olan bütün alanları kapsar. Antik Çağ’dan bu yana sürekli gelişerek ve genişleyerek varlığını sürdüren bir olgudur.

Siyaset Biliminin, uluslararası ilişkiler ve siyasi ekonomi gibi birçok alt alanı vardır. Bu alt alanlardan biri de kamu yönetimidir. Aslında kamu yönetimi, sadece siyaset biliminin içinde incelenen bir alandı. Fakat Thomas Woodrow Wilson kamu yönetiminin siyaset biliminden ayrılıp, ayrı bir alan olarak incelenmesi gerektiğini söylemiş. Akabinde de yazdığı Yönetim İncelenmesi adlı makaleyle kamu yönetiminin ayrı bir disiplin olarak görülmesini sağlamıştır. Kamu Yönetimi’nin İngilizce dilinde karşılığı ise ‘‘Public Administration’’ dır.  Peki Kamu Yönetimi nedir? ‘Kamu’ halk demektir. Bir ülkede yaşayan insanların tümünü ifade eder. Dolayısıyla kamu yönetimi de halkın bütününün yönetimi, idaresi anlamına gelir. Kelime anlamının dışında, kamu yönetimi dört prensipten oluşmaktadır. Bu prensipler ‘üretme’, ‘oluşturma ve yürütme’, ‘uygulama’ ve ‘eylemler’ dir.

 • Üretme: Halk için mal ve hizmet üretir.

 • Oluşturma ve yürütme: Kamu politikalarını oluşturur ve oluşturulan politikaları yürütür.

 • Uygulama: Siyaset, hukuk ve yönetim teorilerini uygular.

 • Eylemler: Oluşturulan politikaları, yasaları ve düzenlemeleri uygularken gerçekleştirilen eylemlerdir.

Özetle, kamu yönetimi yasaları, uygulamaları ve kamu politikası kararlarını uygularken geçen süreç ve uygulamak için yapılan faaliyetlerdir. Kamu yönetimi; kamu politikalarını planlama, uygulama, örgütleme ve denetleme gibi eylemleri gerçekleştiren idareci olarak çalışan kişiler için de bir meslektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Nedir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü aslında toplum ve devlet arasındaki ilişkiyi incelerken; aynı zamanda siyasal ve kamusal konuları, uygulamaları, araştırmaları inceleyen bölümdür. Siyasi kavramları, ideolojileri, siyasal tarihi, hukuku, kamu yönetimi uygulamalarını bütün detayları ile öğreten bölümdür. Aynı zamanda bütün bu konuları araştırabilmeyi, analiz edebilmeyi, eleştirebilmeyi ve çözüm üretebilmeyi de öğretir.

Bazı bölümler için, mesleğini yapmadığımız takdirde günlük hayatımızda bir işimize yaramayacağını düşünürüz. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ise bu bölümler arasında yer almaz. Çünkü bu bölümü okuyan öğrenciler dünyadaki siyasal, hukuksal ve ekonomik gelişmeleri takip edip, yorumlayabilir. Dolayısıyla, hayata baktıkları pencere daha geniştir. Daha bilinçli vatandaşlar olurlar. Ayrıca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri genel kültür olarak da kendilerini çok geliştirmiş olurlar. Her alandan ve dünyadan birçok yeni bilgi edinirler.   

Üniversitelerde okutulan 4 yıllık bir lisans programıdır. Bazı üniversitelerde mecburi olan hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl sürmektedir. Bazı üniversitelerde Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne; bazı üniversitelerde ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne bağlıdır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün eski adı Kamu Yönetimi’dir. Hala Kamu Yönetimi adıyla eğitime devam eden üniversiteler bulunuyor.

Bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsü sebebiyle, ülkemizde ve dünyada birçok sektör dijital platforma geçiş yapıyor. Eğitim sektörü de dijitale dönen sektörlerden biridir. Artık birçok kurs, anaokulu hatta lisans programları online platformda öğrencileri ile buluşuyor. Örgün eğitim ya da toplu yapılan giriş sınavlarının riskli bulunmasından dolayı; eğitim sektöründeki kurumlar da farklı ve yenilikçi çözümler sunmaya başlıyor.

Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite ile eğitim sektöründe ses getirdi. Hali hazırda bir lisans programından mezun olmuş kişiler, tekrar LYS sınavına girmeden bir lisans programı da okuyabiliyor. İkinci üniversite için üniversitelerin belirledikleri ön lisans/ lisans bölümleri farklılık gösteriyor. Hem sınavsız giriliyor hem de uzaktan eğitim ile lisans diploması sahibi olunuyor. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans bölümünü okumak bugüne kadar sadece LYS sınavına girip, istenen puanı alan öğrenciler için mümkündü. İkinci üniversite olsa bile, LYS sınav şartı vardı. Günümüzde hem Anadolu Üniversitesi’nde hem de İstanbul Üniversitesi’nde sınavsız ikinci lisans programı olarak bu bölümü de tercih edebiliyorsunuz. Eğer farklı bir bölüm okuduysanız ama aklınız Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde kaldıysa, hayaliniz bu alanda bir meslek sahibi olmaksa ya da sadece genel kültür anlamında bu bölüme ilginiz varsa; artık sizin için gerçekten çok kolay!

Kamu Yönetimi Nedir?

Kamu; bir ülkedeki toplumun bütününü, kamu yönetimi; bu bütünün sevk ve idaresi demektir. Kamu yönetimi; işlevsel, yapısal ve akademik anlamlar taşır. İşlevsel anlamı; kamu politikalarını belirleme ve uygulamadır. Toplumun temel ihtiyaçlarına yönelik hizmet üretimi, kamu politikalarını oluşturma faaliyetlerini, yasaları uygulama süreçleri ve kamu personelinin işlerini ifade eder. Yapısal anlamı; devletin örgütsel yapısını temsil eder. Siyasi organların yürütmeye ilişkin örgütlenmesini ifade eder. Akademik anlamı; kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve kamu sorunlarını çözümünde farklı disiplinlerden yararlanmasıdır. Bun anlam, kamu yönetimi bölümü başlığı altında açıklanacaktır.

Kamu yönetimi, kamu politikalarının oluşturulması planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, denetim, sevk vb. işleri barındıran işlemler ve faaliyetlerdir. Kamunun halkla ilişkisini ortaya çıkaran bir alandır. Kamu yönetimi amaç olarak yönetimi oluşturan unsurları ortaya çıkarmayı, örgüt, statü ve davranışların tanımlayıp açıklar.  Kamu yönetimi, kamu kurumlarının işleyişini etkileyen toplumsal, siyasal, ekonomik ve yasal çevreyi inceler. Kamu yönetimi, kamu yönetimiyle ilgili yapıları, politikaları ve düşünceleri inceler. Aynı zamanda kamu politikalarının oluşturulması ve yürütülmesi ile ilgili çalışmalar yapılmasını sağlar. Kamu kurumlarının yönetilmesiyle ilgili çalışmaları bulunur.

Kamu Yönetimi Bölümü

Kamu yönetimi bölümü, İİBF bölümlerinden biridir. Kamu yönetimi bölümü amacı kamu sektöründe ve özel sektörde çalışabilecek niteliklerde yöneticiler yetiştirmektir. Kamu yönetimi bölümü öğrencileri, sosyal bilimler, siyasal bilimler, hukuk bilimleri, yönetim bilimleri vb. anabilim dallarına ait derslerin uygulandığı bir program görürler. Programdaki dersler sayesinde öğrenciler temel bilgileri öğrenmenin yanı sıra analitik bakış açısını da kazanırlar.

Kamu yönetimi bölümü; hukuki, idari ve siyasi alanlarda uygulamalı bilgi edinilmesi sağlar. Aynı zamanda yönetim bilimi alanındaki gelişmeleri takip ederek bu alanda değerlendirilme yapılmasını sağlar. Kamu yönetimi bölümü programı; program yönetimi (planlama, örgütlendirme, yönetme, karar verme ve uygulama) ve kaynak yönetimi (bütçe) içermektedir. Kamu yönetimi bölümü, devlet teşkilatında idari görev alacak elemanlar yetiştirir. Kamu sisteminin ekonomik ve toplumsal yönden gelişmesinden sorumlu, alanında yetkin elemanlar yetiştiren ve belirtilen konularda araştırma yapılan bölümdür.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ne İşe Yarar?

Siyaset bilimi bir disiplin olarak siyasal sistem içerisindeki değerlerin ve kaynakların dağılım süreçlerini inceler. Siyaset bilimi; sosyal sınıf, güç, otorite, etnik yapı, meşruiyet, siyasal katılım vb. konuları inceler. Bu konuları incelemenin yanında hükümet, siyasi partiler, devlet, uluslararası örgütler vb. başlıkları da içermektedir. Siyaset bilimi aynı zamanda ideolojiler, demokrasi, adalet, eşitlik gibi fikirleri incelemektedir.

Kamu yönetimi ise yönetsel sistem içerisinde karar ve politika oluşturma süreçlerini inceleyen bir disiplindir. Kamu yönetimi devletlerin yürütme gücü olarak da adlandırılır. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi toplumun kamusal alanlarına odaklanırlar. Kamu politikaları siyasi güçlerle yapıldığından kamu yöneticileri siyasi yöneticilerle iş birliği içindedir. Kamu politikaları kamu güçlerince uygulandığından politikacılar kamu yöneticileriyle ilişkilidir.

 • Uluslararası ve yerel düzeylerde gerçekleşen toplumsal, ekonomik ve siyasal olayları anlamımızı sağlar.

 • Günlük yaşantıda karşılaşılan bir olayın iç yüzünü anlamımızı sağlayan yeni bakış açıları kazanmamızı sağlar.

 • Kamu alanında profesyonel olmak için yetkinlik kazandıran bir disiplindir. Bu disiplin teori ve pratiği birleştirerek siyaset ve yönetim çalışmalarını daha anlaşılır hale getirir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Maaşları Nedir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan öğrencilerin tercih edebileceği çok farklı ve fazla meslek olduğundan, maaşları hakkında genel bir rakam vermek oldukça zordur. Kamu sektörü ve özel sektör de maaş olarak farklılık gösterir. Yine de kamu sektörü hakkında bilgi verebiliriz.

Kamu sektöründe işe başlayan mezunlar için, başlangıç maaşının asgari ücretin yaklaşık 2.5 katı olduğunu söyleyebiliriz. Mezunlar önce KPSS-A sınavına girerler ve kazananlar uzman yardımcısı olarak kamuda işe başlarlar. Belirli bir süre sonra, bu süre her kurumda farklılık gösterir, uzman olarak atanırlar. Aynı şekilde, müfettişler de önce müfettiş yardımcısı olarak atanır. Belirli bir deneyim kazandıktan sonra (yaklaşık süre 3 yıldır) müfettiş olarak atanırlar. Tabii ki maaşları da artar.  

Bankalar hariç özel sektör şirketlerinde ise maaşlar biraz daha farklıdır. Mezunlar genellikle özel şirketlerde idareci olarak çalışmayı hedefler. Fakat hiçbir yeni mezun, ilk iş tecrübesine idareci olarak başlayamaz. Bunun için gerekli deneyime sahip olması beklenir. Yöneticilik için genellikle en az 5 yıllık bir sektör tecrübesi aranır. Dolayısıyla bu tecrübeyi kazanana kadar, daha alt pozisyonlardan başlamak gerekir. Yeni mezunların herhangi bir özel şirkette başlangıç maaşının asgari ücret civarında olduğunu söyleyebiliriz. Eğer mezun özel şirketlerde yükselmeyi hedefliyorsa; kesinlikle öğrenciyken yabancı dil öğrenmesini tavsiye ediyoruz.

Günümüzde artık tek yabancı dil bile yeterli olmuyor. İkinci bir yabancı dil bilmek, sektöründe yeterli iş deneyimi kazanmak ve çalıştığı şirket ya da şirketler adına önemli başarılara öncülük etmiş olmak; güçlü referanslar sunabilmek, sektör ile ilgili ek eğitimler alıp sürekli güncel kalabilmek; yöneticilik pozisyonu için aranan kriterler arasında bulunuyor. Bu kriterler bile yöneticilik yapabilmeniz için maalesef ki yeterli olmayabilir. Bu yüzden mezunun iş hayatı için realistik hedef belirlemesi her zaman daha doğru olacaktır. Aksi taktirde hayal kırıklığına uğrayabilir. KPSS A Grubu sınavına çok iyi hazırlanıp yüksek bir puan almanız; kamu sektöründe daha iyi maaşlarla işe başlamayı sağlayabilir. Siz kendinizi nerede, hangi pozisyonda hayal ediyorsunuz? Öncelikle bu sorunun cevabını vermekle başlayabilirsiniz. Cevabınıza göre bir aksiyon planı belirleyip; hedefinize adım adım ilerleyebilirsiniz.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları Nelerdir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, ülkemizde 71 devlet üniversitesinde; 17 vakıf üniversitesinde ve KKTC’de 2 vakıf üniversitesinde okutulmaktadır. Bu bölüm;

 • İlk Öğretim,

 • İkinci Öğretim,

 • İngilizce,

 • Türkçe,

 • Fransızca,

 • Burslu,

 • İndirimli,

 • Ücretli olarak tercih edilebiliyor. 

Bu kadar çok seçenek sunulması daha çok öğrenciye ulaşılmasını kolaylaştırıyor.

2020 yılına ait en yüksek taban puanları ve sıralamalarına sahip olan 5 üniversitenin listesini sizler için hazırladık;

En Yüksek Taban Puanlı 5 Üniversite

Üniversite AdıBölümPuan TürüTaban PuanıSıralama
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)(Burslu)EA457,983972542
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)EA412,2194216467
ANKARA ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA393,3852232089
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)(Burslu)EA381,9857845165
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)EA379,7849147901

Güncel listeye göre en düşük puan ise 197,85586 ve başarı sıralaması ise 824387'dir. Oldukça geniş bir puan skalasına sahip olan bölüm; tercihleriniz ve puanınız doğrultusunda muhakkak size bu bölümü okuyabilme imkânı sağlayacaktır. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nin, üniversiteler tarafından okutulmaya başlanılan ilk bölümlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. İlk günden bu yana hala EA (Eşit Ağırlık) okuyan öğrenciler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Bu sebeple de birçok üniversitede okutuluyor. Fakat her üniversitenin özellikle çok iyi olan bölümleri bulunuyor. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi oldukça rağbet gören üniversiteler arasında sayılıyor.

Aslında bu iki üniversite bu bölümü okutmaya başlayan ilk üniversitelerdendir. Dolayısıyla, akademik kadrosu, ders programı, mezunlarının başarıları gibi birçok unsur sebebiyle hala en çok tercih edilen üniversitelerdir. Tabii ki zaman içerisinde aynı başarıya ulaşmış daha yeni üniversiteler de bulunuyor. Bu üniversitelere örnek olarak, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’ni verebiliriz. Güncel sıralamada da görüldüğü gibi ilk sırada yer alıyor. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde artık en iyi üniversiteler olarak Bilkent ve ODTÜ görülüyor.

En güncel üniversite puanları listesine, programın ortalama netlerine, kontenjanlarına ve yerleşim koşullarına YÖK Lisans Atlası sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dersleri Nelerdir?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi dersleri tercih edilen üniversiteye göre değişkenlik gösteriyor. Bu bölümde sadece siyaset ya da kamu yönetimi okutulmaz. Bu konularla ilgili olan bütün alanlar ders olarak alınır. Örneğin, siyaseti tam olarak anlamak için hukuk bilgisi, ekonomi ve dış ilişkileri de bilmek gerekir. Kamu yönetimini anlamak için davranış bilimleri, maliye, insan haklarını da bilmek gerekir. Dolayısıyla, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi çok özel bir bölümdür. Birçok bölümü aynı anda okumuş gibi olursunuz.

Genel olarak zorunlu dersleri sıralayacak olursak;

 • Temel Hukuk

 • Genel İşletme

 • Genel İktisat

 • Yabancı Dil

 • Genel Muhasebe

 • Davranış Bilimleri

 • Yönetim Bilimi

 • Siyaset Bilimi

 • Türk Dili

 • Kamu Maliyesi

 • Anayasa Hukuku

 • İdare Hukuku

 • Siyasi Sistemler

 • Siyasi Tarih

 • Sosyal Politika

 • İdari Yargı

 • Uluslararası Örgütler

 • İnsan Hakları

 • Türk Vergi Sistemi

 • Siyaset Sosyolojisi

 • Türkiye Ekonomisi

 • Maliye Politikası

 • Ekonomi

 • İstatistik

 • Türk Dış Politikası

 • İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu zorunlu derslerin dışında öğrenciler ilgi duydukları seçmeli dersleri de seçebiliyor. Seçmeli dersler arasında İş Sağlığı ve Güvenliği, Siyasal Edebiyat, Demokrasi Teorileri ve AB ve Türkiye İlişkileri ve Girişimcilik gibi dersler bulunuyor. Öğrenciler uzmanlaşmak istedikleri alan doğrultusunda da seçim yapabiliyor. Öğrenci bu bölümü seçerken kendine mesleki hedef belirlediyse ve ders programını hedefine istinaden oluşturduysa muhakkak ki mezun olduğunda rakiplerine göre daha önde olacaktır.

Ders programı da üniversiteye göre değiştiği için; üniversite tercihinde bulunmadan önce mutlaka ders programını incelemenizi tavsiye ederiz. Sizin ilgi duyduğunuz ve hedeflediğiniz meslekle ilgili dersleri de kapsayıp kapsamadığını böylelikle belirleyebilirsiniz.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olabilmek için 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamış olmak ve lisans genel not ortalamasının en az 2,00 / 4,00 olması gerekiyor. Lisans programını başarıyla tamamlamış olan öğrenciler ise ‘‘Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Diploması” almaya hak kazınır.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu Ne İş Yapar? 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezununun çalışma alanı oldukça geniştir. Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde birçok farklı pozisyonda ve departmanda çalışabilir. İki farklı alanın birleşiminden oluşan bu bölümden mezun olan öğrenci, siyaset bilimine de yönelebilir; kamu yönetimine de…  Aslında bu bölümü okumayı tercih eden öğrencinin öncelikli tercihi siyasi partiler ya da kamu kurumları oluyor. Fakat özel sektörde de birçok kurumda rahatlıkla iş bulabiliyor. Öncelikle çalışma alanlarını sizler için sıraladık;

 • Kaymakamlık,

 • İdare Mahkemeler,

 • Bakanlıklar,

 • KİT’ler,

 • Yatırımcı kuruluşlar,

 • Belediyeler,

 • Teftiş kurulları,

 • Danıştay,

 • Sayıştay,

 • Devlet Planlama Teşkilatı,

 • Rekabet Kurulu,

 • Dış İşleri Bakanlığı,

 • Hazine,

 • DPT,

 • Maliye Bakanlığı,

 • Dış Ticaret Müsteşarlığı,

 • TÜİK,

 • Tüm kamu ve özel bankalar,

 • Özel sektör kuruluşları,

 • Çokuluslu şirketler.

Belirttiğimiz çalışma alanlarında ise en sık tercih edilen meslekleri sıralayacak olursak;

Kamu sektöründe;

 • Memur

 • Akademisyen

 • Mülki amir

 • Bürokrat

 • İdari hâkim

 • Uzman

 • Denetmen

 • Müfettiş

Özel sektörde;

 • İdareci

 • Muhabir

 • Gazeteci

 • Siyasetçi

 • Danışman

 • Uzman (bankalarda)

 • Müfettiş (bankalarda)

 • Mali müşavir

 • Gümrük müşaviri

Mezunun, kamu sektöründe memur olarak çalışabileceği çok fazla kurum bulunuyor. PTT’den belediyelere kadar birçok kuruma KPPS A grubu sınavı ile memur olarak atanabiliyor. Mezunların bankalarda çalışabilmesi için bankaların açtığı sınava girmesi gerekiyor. Kamu sektörü de KPSS A grubu sınavı gerektiriyor ve bazı kamu kurumları sınava ek olarak mülakat da yapıyor.

KPSS A grubu sınavıyla ilgili de bilgi verelim. Öncelikle mezunlar genel KPSS sınavına giriyor. Bütün üniversite mezunlarının ortak girdiği Genel KPSS sınavında Türkçe, Matematik, Genel Yetenek ve Genel Kültür (dünyadan ve Türkiye’den güncel haberler, tarih, coğrafya ve vatandaşlık) soruları soruluyor. Bu sınavın akabinde, KPSS A Grubu sınavına giriyor. Bu sınavda ise 3 farklı oturumda sınav uygulanır. Birinci oturumda; çalışma ekonomisi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler sınavlarına girilir. İkinci oturumda; hukuk, iktisat ve maliye sınavlarına girilir. Üçüncü oturumda ise işletme, muhasebe ve istatistik sınavlarına girilir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları için en önemli olan sınavlar ise hukuk, iktisat, maliye ve muhasebe sınavlarıdır. Mutlaka bu sınavlara iyi hazırlanmaları gerekir. Kamu kurumlarının istediği KPSS puan türü farklılık gösterebiliyor. Dolayısıyla mezunlara 3 oturuma da girip; bütün sınav puanlarına sahip olmalarını öneriyoruz.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyasette ve kamu yonetiminde işlevsel olarak iki farklı alanı birleştirir, Siyaset biliminden ayrı bir alan olarak Thomas Woodrow Wilson tarafından incelenmeye başlanmıştır, Siyaset Bilimi, Politika bilimi veya politoloji ismiyle de anılan bir sosyal bilim dalıdır, Siyasetle alakalı bütün alanları kapsar ve antik çağdan bu yana evrilen bir disiplin olmuştur, Kamu Yönetimi, Bir toplumdaki bireylerin yönetilmesini ve idare edilmesini sağlar, 'Üretme', 'oluşturma ve yürütme', 'uygulama' ve 'eylemler' gibi dört prensipten oluşur, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Toplum ve devlet arasındaki ilişkiyi inceler ve siyasal ve kamusal konulara ağırlık verir, Aynı zamanda bu konuları araştırma, analiz, eleştiri ve çözüm üretme yeteneklerini de öğretir, Öğrencinin Katkıları, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü eğitimi alan öğrenciler dünyadaki siyasal, hukuksal ve ekonomik gelişmeleri takip edip, yorumlayabilirler, Hayata geniş bir pencereden bakabilirler ve bilinçli vatandaşlar olurlar, Dijital Eğitim, COVID-19 pandemisi sonucu birçok sektör gibi eğitim sektörü de dijitalleşme surecine hız vermiştir, Bu durum, örgün eğitim ve toplu sınavların riskli bulunmasının neden olduğu, farklı ve yenilikçi çözümler sunulmasını gerektirmiştir, İkinci Üniversite Programı, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi, sınavsız ikinci üniversite programlarıyla eğitim sektöründe yenilikçi bir yaklaşıma imza atmıştır, Bu programlar vasıtasıyla, bir lisans programından mezun olmuş kişiler, bir LYS sınavına girmeden başka bir lisans programı da okuyabiliyorlar, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün İkinci Üniversite Programında Yeri, Sınavsız ikinci üniversite programları sayesinde, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne girme imkanı sunulmaktadır, Bu sayede, bir başka bölüm okumuş olanlar da bu bölümü okuyabilirler Hayallerindeki meslek bu alandaysa ya da genel kültür amaçlı ilgi duyuyorlarsa çok kolay bir yoldan bu bölümü tercih edebilirler, Kamu Yönetim Definition, Kamu yönetimi; bir ülkedeki toplumun bütününün sevk ve idaresi anlamına gelir, Kamu yönetimi; işlevsel, yapısal ve akademik olarak üç farklı boyutta ele alınır
kamu yönetimi siyaset bilimi kamu yönetimi bölümü siyaset bilimi ve kamu yönetimi siyaset bilimi ve kamu yönetimi taban puanları siyaset bilimi ve kamu yönetimi dersleri siyaset bilimi ve kamu yönetimi maaşları siyaset bilimi ve kamu yönetimi sıralama
Blog yazarı
Özgün Altan
Blog Yazarı

Oxford Brookes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yöneticiliği ve İşletme çift ana dal mezunudur. 2010 - 2019 yılları arasında Turizm sektöründe 9 yıllık bir iş deneyimi oldu.  İstanbul İşletme Enstitüsü Dijital Pazarlama Uzmanlığı, Sosyal Medya Uzmanlığı, İçerik Editörlüğü, İçerik Uzmanlığı ve WordPress Eğitim sertifikaları aldı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resim, açık renkli cephesi olan ve önünde beyaz bir çit bulunan bir binayı göstermektedir. Çit, çoğunlukla yaprak dökmeyen birkaç ağaçla çevrilidir. Binanın çatısını destekleyen birkaç sütun ve bir avluya açılan beyaz bir kapı var. Arka planda bir kişinin yüzünün bulanık bir görüntüsü, mavi bir kare ile sarı ve mavi dikdörtgen bir nesne, bir çiçeğin yakın çekimi, bir binanın bulanık bir görüntüsü ve bazı yeşil ve sarı yapraklar var. Gökyüzü açık ve mavi, arka planda birkaç beyaz bulut var. Bu, daha fazla keşif için harika bir zemin sağlayan huzurlu ve sakin bir sahnedir.
Bölümler

Kamu Yönetimi Bölümü

21 Temmuz 2020
Bu görüntü, ön planda binalar ve metin, arka planda ise bir şehir manzarası ile bir su kütlesi üzerindeki bir köprüyü tasvir etmektedir. Ön planda bir merdivenin yakın çekimi ve bulanık bir pencere var. Görüntünün üst kısmına doğru, mor bir arka plan üzerinde beyaz bir harf ve siyah bir arka plan üzerinde beyaz bir harf var. Sağ tarafta ise renkli bir şehir görüntüsü var. Köprü güçlü, sağlam bir yapıdır ve altından uzun bir su geçmektedir. Arka plandaki şehir, çeşitli şekillerde uzun ve kısa binalar ile parlak renklerin bir karışımıdır. Şehirde çok fazla hareketlilik var, arabalar ve insanlar etrafta dolaşıyor. Manzara nefes kesici ve hareketli bir şehrin mükemmel bir örneği.
Bölümler

Yerel Yönetimler Bölümü

23 Ekim 2020
Bu resimde takım elbiseli ve kravatlı bir adam görülüyor, görünüşe göre genel muhasebe eğitimine katılıyor. Odaklanmış ve meşgul görünüyor, bu da kursu ciddiye aldığını gösteriyor. Resimde ayrıca bir hesap makinesi ve muhtemelen eğitimle ilgili siyah zemin üzerine beyaz bir harf görülüyor. Genel olarak, bu adamın muhasebe konusunda değerli bir ders aldığı görülüyor.
5
(537)

Genel Muhasebe Eğitimi

8 Konu4 Saat
Bu online kurs, iç denetim eğitimi vermekte ve bu alanda mükemmelleşmenize yardımcı olacak içgörü ve anlayış sunmaktadır. Görsel, konunun önemine atıfta bulunarak takım elbise giyen ve kravat takan bir adamı tasvir etmektedir. Eğitim, kalite güvencesi, risk analizi ve yönetimi, süreç iyileştirmeleri ve mevzuata uygunluk gibi konularda detaylı bilgi ve rehberlik sağlamaktadır. Ayrıca iç denetimleri etkin bir şekilde planlamak ve yürütmek, riskleri belirlemek ve ele almak ve düzeltici eylem planları geliştirmek için stratejiler sunmaktadır. Bu eğitim sayesinde, iç denetim sürecini kapsamlı bir şekilde anlayacak ve bu süreci çeşitli bağlamlarda nasıl uygulayacağınızı öğreneceksiniz. Kurumların verimliliğini ve etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek için gerekli becerileri öğrenecek ve bu alanda başarılı olmanıza yardımcı olacak gerekli bilgilerle donatılacaksınız.
5
(26)

İç Denetim Eğitimi

8 Konu5 Saat
Yakışıklı, iyi giyimli bir adam profesyonel bir pozda duruyor. İki parçalı siyah bir takım elbise ve bembeyaz bir gömlek giymiş, desenli koyu renk bir kravatla tamamlamış. Siyah ayakkabıları mükemmel bir şekilde parlatılmış ve saçları düzgünce şekillendirilmiş. Duruşu kendinden emin ve doğrudan kameraya bakıyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında görünüyor.Serhat Can
12450
Bu çevrimiçi kurs görselinde kıvırcık kahverengi saçlı, siyah gömlek ve kolye takmış bir kadın görülüyor. Gülümsüyor, bu da onun mutlu ve memnun olduğunu gösteriyor. Görüntü kadının yüzünün yakın çekimidir, böylece izleyiciler kıvırcık saçları ve gözleri gibi özelliklerini takdir edebilirler. Ayrıca, arka planda bir hastane yatağının bulanık bir görüntüsü vardır, bu da kadının tıbbi bir ortamda olduğunu düşündürmektedir. Genel olarak bu resim, bulunduğu ortamdan memnun ve rahat olan bir kadının harika bir temsilidir.
4.7
(239)

Tıbbi Sekreterlik Kursu

10 Konu5 Saat
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
1257524