AnasayfaBlogSterilizasyon Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Sterilizasyon Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?

09 Temmuz 2021
Bir kişi kasanın içinde bir kağıt parçası tutarken görülüyor. Şahıs açık mavi uzun kollu bir gömlek, siyah bir kemer ve koyu mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan beyaz bir duvardır. Kişinin kısa kahverengi saçları ve yüzünde ciddi bir ifade vardır. Elinde tuttuğu kağıt bir tür belgeye benziyor. Dikdörtgen şeklindedir ve üzerinde el yazısıyla yazılmış birkaç kelime vardır. Kasa koyu gri renkte ve ön tarafında birkaç düğme var. Kişi, solunda bir kapı bulunan iyi aydınlatılmış bir odada durmaktadır. Görüntü yakın çekimdir ve sahneyi çok detaylı bir şekilde yakalamaktadır. Görüntünün genel atmosferi bir güvenlik ve emniyet atmosferidir.
GörevlerBilgilerSorumluluklar
Sterilizasyon İşlemleriSterilizasyon teknisyeni, her tür mikroorganizmanın tamamen ortadan kaldırılmasını sağlar.Sterilizasyon işlemi baştan sona gerçekleştirilir ve değerlendirilir.
TestlerKimyasal, biyolojik ve bovidik testlerle otoklavların doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.Görevli olduğu gün her zaman kontrol etme sorumluluğu vardır.
Malzeme KontrolüSet içi aletlerin sayımı yapılır ve eksik, arızalı aletler bildirilir.Eksik veya arızalı malzeme bulunması durumunda sorumlu hemşireye bildirilmesi gerekmektedir.
PaketlemeSterilizasyonu yapılacak bütün malzemelerin paketlemesi yapılır ve paketlerin üzerine bilgiler yazılır.Paketleme işlemi sonrası gerekli bilgilerin, tarihlerin ve kimin hazırladığı bilgisinin yer alması gerekir.
Bölüm MesaisiBölümler arası koordinasyon sağlanarak malzemelerin dağıtımı yapılır.Bölüm içi ve bölüm dışı kişiler arasında geçiş kurallarına uyulması sağlanır.
Enfeksiyon KontrolüÜnitede geçiş, kıyafet değişim ve sterilizasyon süreçleri enfeksiyon kontrol ilkeleri kapsamında gerçekleştirilir.Ünitedeki diğer personelin de bu kurallara uymasının sağlanması sterilizasyon teknisyeninin görevleri arasındadır.
DekontaminasyonKonteynırların dekontaminasyonu gerçekleştirilir.Enfeksiyon Kontrol Kurulu’nun önerileri doğrultusunda dekontaminasyon yapılması gerekir.
Kayıt ve ArşivSterilizasyonun monitörizasyonu ile ilgili kayıtların tutulması ve arşivlemesi sterilizasyon teknisyeninin görevleri arasındadır.Tutulan kayıtların hemşireye yardım edilerek arşivlenmesi gereklidir.
TemizlikTemizlik işlemleri Enfeksiyon Kontrol Kurulu önerileri doğrultusunda gerçekleştirilir.Temizliğin belirlenen kurallara göre yapılması, sterilizasyon teknisyeninin sorumlulukları arasındadır.
MaaşlarSterilizasyon teknisyenlerinin maaşları kurumdan kuruma ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir.Sterilizasyon teknisyenlerinin, görevlerini eksiksiz yerine getirme sorumlulukları bulunmaktadır.

Sterilizasyon; herhangi bir malzemenin, aracın veya maddenin üzerinde veya içinde bulunan tüm mikroorganizmaların yok edilmesi işlemine denmektedir. Sterilizasyon işlemi yapıldıktan sonra hastalık oluşturan veya yapan bütün mikroorganizmalar yok edilmektedir. Gerçekleştirilen işlem ileri, orta ve hafif seviyede sterilizasyon benzeri bir ayırma imkanının olmadığını söyleyebiliriz. Sterilizasyon teknisyeni, işlemin başından sonuna kadar gerçekleştiren ve bütün yönleriyle değerlendiren sağlık personeli olarak tarif edilebilir.

Bu yazımızda sterilizasyon teknisyenlerine yer verdik

Sterilizasyon Teknisyeni Nedir?

Diğer canlılar gibi mikroorganizmalarda uygun ortamlar bulduklarında beslenerek çoğalmaya başladıklarını toprak, hava , insan vücudu, hatta çevremizde dahi yer aldıklarını söyleyebiliriz. Tıbbi ve cerrahi girişimler esnasında kullanılan araç ve gereçlerde herhangi bir mikroorganizmanın olmamasını isteriz. Bununla beraber tükettiğimiz yiyecek, içecek ve suların içinde mikrop olmaması bizim için hayati bir meseledir. Ameliyathane, diyaliz, yoğun bakım ve transplantasyon ünitelerinin de donanım ve hava malzemelerinin istenilen standartlar uyması gerekmektedir. Çevre şartlarına ayak uydurabilen ve dirençli mutantlara dönüşebilen, hasta sporlu şekillere dönüşebilen mikroorganizmaların, istenmemesi üzerine tamamen ya da kısmen ortadan kaldırılması ihtiyacı doğmaktadır. Bu açıdan birtakım terimlerin bilinmesi gerekmektedir.

Sterilizasyon: herhangi bir malzemenin, aracın veya maddenin üzerinde veya içinde bulunan tüm mikroorganizmaların yok edilmesi işlemine sterilizasyon denmektedir. Sterilizasyon işlemi yapıldıktan sonra hastalık oluşturan veya yapan bütün mikroorganizmalar yok edilmektedir. Gerçekleştirilen işlem ileri, orta ve hafif seviyede sterilizasyon benzeri bir ayırma imkanının olmadığını söyleyebiliriz. İlgili işlem sonrasında sporsuz bakteriler, virüsler, mantarlar gibi bazı mikroorganizmaların tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Sterilizasyon işlemi ya yapılmıştır ya da yapılmamıştır. Yapılan sterilizasyon işleminin dereceleri veya farklılıkları bulunmamaktadır. Yalnız mikroorganizmaların dirençlerine göre kullanılacak sterilizasyon yönteminde kimi farklılıklar olabilmektedir. Sterilizasyon teknisyeni, işlemin başından sonuna kadar gerçekleştiren ve bütün yönleriyle değerlendiren sağlık personeli olarak tarif edilebilir. Sterilizasyon işleminin tam olarak yapılıp yapılmadığı yapılacak bazı değerlendirmelerden sonra ortaya çıkmaktadır. Bu değerlendirmeler biyolojik, fiziksel ve kimyasal kontroller şeklinde açıklanabilir.

Sterilizasyon Teknisyeni Ne İş Yapar?

Sterilizasyon teknisyeninin birçok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu görev ve sorumluluklar şöyledir;

 • Sterilizasyon ünitesine gelen alet ve malzemelerin ilgili sterilizasyon prosedürüne dikkat ederek dezenfekte, dekontamine, paketleme, sterilizasyon ve saklama çalışmalarını, bakım ve testlerinin gerçekleştirir ve bunları kayıt altına alır.

 • Kimyasal, biyolojik ve bovidik testlerle otoklavların tam olarak doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını görevli bulunduğu her gün kontrol eder.

 • Sterilizasyon ünitesine gelen kirli malzemeleri imza karşılığında teslim alır.

 • Görev yapmış olduğu üniteye gelen kirli malzeme ve aletlerin termal, basınçlı buhar sterilizasyonu, dezenfeksiyon, H2O2 gazı sterilizasyonu, formal gazı sterilizasyonu yöntemleri ile sterilizasyon işlemini gerçekleştirir.

 • Ameliyat odalarında kullanılan set içi aletlerin sayımını gerçekleştirir eksiklikleri ve arızalı olanların olması halinde sorumlu hemşireye bildirir.

 • Sterilizasyonu yapılacak bütün malzemelerin paketlemesini yapar ve tüm paketlerin üzerine steril işleminin yapıldığı tarih, son kullanma tarihi, paketin tam olarak ne olduğu ve kim tarafından hazırladığı bilgisine yer verir.

 • Sterilizasyon işlemi bittikten sonra bölümlere dağıtımını gerçekleştirir.

 • Sorumluluğu altında bulunan cihazların arızalanması durumunda bölüm sorumlusu başta olmak üzere biyomedikal ünitesine bildirimde bulunur.

 • Görev yaptığı sterilizasyon ünitesinin bölümleri arasında giriş-çıkış kurallarına uyar ve ünite dışı gelen personelin ilgili kurallara uymasını sağlar.

 • Sterilizasyon ünitesi alanlar arası geçiş durumlarında enfeksiyon kontrol ilkeleri kapsamında koruyucu bariyerleri kullanarak iç ve dış kıyafet değişimlerini yapar ve çalışan diğer elemanların benzer şekilde uygulamasını sağlar.

 • Enfeksiyon Kontrol Kurulu’nun önerileri doğrultusunda konteynırların dekontaminasyonunu yapar.

 • Sterilizasyonun monitörizasyonu ile ilgili kayıtların tutulmasını ve arşivlenin yapılmasından sorumlu olan hemşireye yardım eder.

 • Dekontaminasyon ve sterilizasyon aşamalarının tüm süreçlerinde Enfeksiyon Kontrol Kurulu’nun önerileri ve talimatları doğrultusunda yıkama, kurutma, sayım, paketleme gibi işlemleri uygular.

 • Gerçekleştirilen temizliğin Enfeksiyon Kontrol Kurulu önerileri doğrultusunda yapmak gibi görevleri bulunmaktadır.

Sterilizasyon Teknisyeni Maaşları

Sterilizasyon teknisyenlerinin maaş alımlarını kamu ve özel sağlık tesisleri şeklinde ikiye ayırabiliriz. Kamu sağlık tesislerindeki maaşlar mesleki tecrübe yılı, bir ayın içinde nöbete kalınan gün sayısı, evli veya bekar olunması, çocuk sahibi olmasına bağlı olarak değişmektedir. Kamu hastanelerindeki maaşlar en düşük 3.700 TL, en yüksek 5.200 TL, ortalama maaş alımları ise 4.000 seviyelerindedir. Örneğin bir kamu sağlık tesisinde, 8 yıllık bir hizmet geçmişi olan ve bir ay içinde 2 defa nöbete kalan, evli ve bir çocuk sahibi olan bir teknisyenin alabileceği maaş 4.700 TL civarındadır.

Özel sağlık tesislerindeki maaş alımları daha farklı olabilmektedir. Genellikle maaş alımları, hastanenin kurumsal kimliği, mesleki tecrübe yılı, evli veya bekar olunmasına bağlı olarak değişmektedir. En düşük maaş alımları başlangıç için 3.500 TL en yüksek 5.000 TL ortalama ise 4.000 TL seviyesinde değişmektedir. Örneğin 10 yıllık bir kurumsal geçmişi ve 6 yıllık bir meslek tecrübeye sahip olan sterilizasyon teknisyeninin alabileceği maaş yaklaşık 4.500 TL civarındadır. Görüldüğü üzere kamu sağlık tesislerinde verilen maaşlar özel sağlık tesislerine göre yüksektir ve maaşların tamamı 2021 yılına aittir.

Sterilizasyon Teknisyeni Nasıl Olunur?

Sterilizasyon teknisyeni bir teknikerlik değildir. Teknisyen ve tekniker terimleri tamamen birbirinden farklıdır. Sterilizasyon teknisyeni olabilmek için sağlık meslek liselerinin veya dengi durumunda olan liselerin ilgili bölümlerin mezun olunmalıdır. Lise eğitimi sonrasında kamu kurumlarında görev alabilmek için KPSS/Lise sınavının ilgili puan türünden sınava girilmelidir. Alınabilecek iyi bir puan sonrasında tercih yapılarak göreve başlanılabilir.

Sterilizasyon teknikeri olabilmek için lise eğitiminin sayısal bölümlerinden mezun olunduktan sonra her yıl Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girilmelidir. Buradan alınabilecek ortalamanın üzerinde bir puan sonrasında ise dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi teknikerliği ön lisans bölümünden mezun olunmalıdır. Bu bölüm üniversitelerin sağlık meslek yüksekokulları bünyesinde bulunmakta olum toplamda 2 yıl sürmektedir. İlk yılı teori ikinci yılı ise pratik eğitimlerin ağırlıklı olduğunu belirtebiliriz. Sterilizasyon teknisyenliği için böyle bir eğitim sürecine gerek duyulmamaktadır. Yukarıda belirtilen lise eğitimleri sonrasında alınabilecek birkaç özel kursla teknisyen olunabilmektedir.

Sterilizasyon İşlemleri, Sterilizasyon teknisyeni, her tür mikroorganizmanın tamamen ortadan kaldırılmasını sağlar, Sterilizasyon işlemi baştan sona gerçekleştirilir ve değerlendirilir, Testler, Kimyasal, biyolojik ve bovidik testlerle otoklavların doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilir, Görevli olduğu gün her zaman kontrol etme sorumluluğu vardır, Malzeme Kontrolü, Set içi aletlerin sayımı yapılır ve eksik, arızalı aletler bildirilir, Eksik veya arızalı malzeme bulunması durumunda sorumlu hemşireye bildirilmesi gerekmektedir, Paketleme, Sterilizasyonu yapılacak bütün malzemelerin paketlemesi yapılır ve paketlerin üzerine bilgiler yazılır, Paketleme işlemi sonrası gerekli bilgilerin, tarihlerin ve kimin hazırladığı bilgisinin yer alması gerekir, Bölüm Mesaisi, Bölümler arası koordinasyon sağlanarak malzemelerin dağıtımı yapılır, Bölüm içi ve bölüm dışı kişiler arasında geçiş kurallarına uyulması sağlanır, Enfeksiyon Kontrolü, Ünitede geçiş, kıyafet değişim ve sterilizasyon süreçleri enfeksiyon kontrol ilkeleri kapsamında gerçekleştirilir, Ünitedeki diğer personelin de bu kurallara uymasının sağlanması sterilizasyon teknisyeninin görevleri arasındadır, Dekontaminasyon, Konteynırların dekontaminasyonu gerçekleştirilir, Enfeksiyon Kontrol Kurulu’nun önerileri doğrultusunda dekontaminasyon yapılması gerekir, Kayıt ve Arşiv, Sterilizasyonun monitörizasyonu ile ilgili kayıtların tutulması ve arşivlemesi sterilizasyon teknisyeninin görevleri arasındadır, Tutulan kayıtların hemşireye yardım edilerek arşivlenmesi gereklidir, Temizlik, Temizlik işlemleri Enfeksiyon Kontrol Kurulu önerileri doğrultusunda gerçekleştirilir, Temizliğin belirlenen kurallara göre yapılması, sterilizasyon teknisyeninin sorumlulukları arasındadır, Maaşlar, Sterilizasyon teknisyenlerinin maaşları kurumdan kuruma ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir, Sterilizasyon teknisyenlerinin, görevlerini eksiksiz yerine getirme sorumlulukları bulunmaktadır
Sterilizasyon Teknisyeni Sterilizasyon Teknisyeni nedir Sterilizasyon Teknisyeni ne iş yapar Sterilizasyon Teknisyeni maaşları Sterilizasyon Teknisyeni nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.