AnasayfaBlogYüksek Kimya Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Yüksek Kimya Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

05 Temmuz 2021
Yüksek Kimya Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

Yüksek kimya mühendisliği, kimya alanında yüksek lisansın tamamlanmış olduğu bir kimya mühendisliği unvanıdır. “Yüksek kimya mühendisi nasıl olunur?” sorusunun cevabını açıklamadan önce, “kimya mühendisi nasıl olunur?” sorusuna cevap vermek gerekir. 

Kimya mühendisi olmak için, Mühendislik Fakültelerindeki dört yıllık Kimya Mühendisliği lisans programından mezun olmak gerekir. Mezuniyet şartlarını karşılayan öğrenciler “kimya mühendisi” unvanını hak ederler. Kimya mühendisliği, ülkemizde meslek olarak az tercih edilen mühendisliklerden birisidir. Bu mesleği tercih eden kişiler genellikle ilaç sanayiinde iş imkânı bulabiliyorlar. Mezun sayısı diğer mühendislikle kadar fazla olmamasına rağmen, akademik kariyer yapmak bu mühendisler için de önemli bir yoldur. Kimya mühendislerinin yüksek lisans ve doktora gibi akademik kariyer adımlarını atmasının, çalışma hayatlarında hem meslekî hem de maddî getirisi vardır. 

Günümüzde tüm dünyada geçerli olan bir durum da, lisans mezunlarının iş bulma şanslarının önceki yıllardaki kadar kolay olmayışıdır. Önceki yıllarda lise mezunu neyse, şimdi de lisans mezunu o hale gelmiştir. Bu nedenle tüm lisans mezunlarının yüksek lisans yapmaları, iş bulmada ve tercih edilmede artı puan sağlar. 

Kimya mühendisliğinin uzmanlığını tam olarak almak isteyen adayların yüksek lisans yapması, yüksek kimya mühendisi olabilmek için gerekli yoldur. Böylelikle maaş ve çalışılan mevkii gibi konularda artı getiri sağlanmış olur. Yüksek lisans yapmak, artık sadece örgün eğitimde olan bir imkân değildir. Yurtiçindeki veya yurtdışındaki bazı üniversitelerde, online olarak da yüksek lisans imkânları bulunuyor. 

Bu yazıda, “Yüksek kimya mühendisi nedir?”, “Yüksek kimya mühendisi ne iş yapar?”, “Yüksek kimya mühendisi nasıl olunur?” ve “Yüksek kimya mühendisi maaşları” konularını işleyeceğiz. Yüksek kimya mühendisliği mesleğiyle ilgili merak edilen konu başlıkları, bugünkü yazımızda sizlerle olacak. 

Yüksek Kimya Mühendisi Nedir?

Yüksek kimya mühendisi, üretilecek malzemelerin fiziksel ve kimyasal yapılarının daha yararlı ve çok fonksiyonlu olmasını sağlayan uzman kişiye denir. Yüksek kimya mühendislerinin çalışma alanlarının; elektronik teknolojisi, ilaç sanayii, savunma ve havacılık sanayii gibi değişik sektörlerde olduğunu söyleyebiliriz. Yüksek kimya mühendisleri sanayii alanında olduğu gibi, endüstriyel üretim yapan kuruluşlarda da çalışma imkânı bulabilirler. 

Yüksek kimya mühendisi olmak isteyen adayların, Kimya Mühendisliği lisans bölümünden mezun olmaları gerekiyor. Lisans mezuniyetinden sonra da yüksek lisans mezuniyeti elde edilerek “yüksek kimya mühendisi” unvanı hak ediliyor. 
Ayrıca kimya mühendisliği bölümü dışındaki bazı alanlardan mezun olanlar da kimya mühendisliği yüksek lisans programlarına başvurabiliyor. Bu programlar:

Yüksek lisansını tamamlayan mezunlar, “yüksek kimya mühendisi” unvanıyla hem kamu kurumlarında hem de özel kuruluşlarda çalışabiliyorlar. Kamu kurumlarında çalışabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girerek yeterli bir puan alarak tercih yapmak gerekiyor. Kimya Mühendisliği lisans programında verilen temel derslerden bazıları şunlardır:

 • Analitik Kimya, 

 • Biyokimya, 

 • Diferansiyel Denklemler, 

 • Genel Matematik, 

 • Isı Transferi,

 • İstatistik, 

 • Malzeme Bilimi, 

 • Organik Kimya. 

Kimya Mühendisliği yüksek lisans programında verilen eğitimlerden bazıları fizik, matematik ve kimya gibi temel bilimlere ait derslerdir. Ayrıca bu programlarda doğa bilimleri, yaşam bilimleri ve mühendislik bilimlerinin de ilke ve yaklaşımlarından yararlanılıyor. 

Yüksek Kimya Mühendisi Ne İş Yapar? 

Yüksek kimya mühendisleri, endüstri ve sanayii sektörlerinde üretilen materyallerin kimyasal ve fiziksel üretim sürecini yürüten uzmanlardır. Bu mühendisler, geliştirdikleri teknoloji çalışmaları yardımıyla, ürünlerin daha fonksiyonel olarak kullanılmasını sağlar. 

Yüksek kimya mühendislerinin; yeterli teknolojiye sahip bir laboratuvara ve laboratuvar cihazlarına, analiz ve kontrol sistemlerine ihtiyaçları oluyor. Bu mühendislerin işlerini yaparken çok sabırlı olmalarını gerekiyor, ayrıca bilime karşı meraklı da olmaları şarttır. Yüksek kimya mühendisleri için geçerli olan bir kural olan “kimyasal maddelere karşı alerji olmaması” kuralı, kimya mühendisliğinin ilk maddesidir. 

Yüksek kimya mühendislerinin başlıca görevleri şunlardır:

 • Üretim tesislerinin kuruluşu için gerekli olan araç ve gereçleri belirlemek,

 • Tesislerdeki üretim işlerinin yapılabilmesi için ilgili çalışmaları yürütmek,

 • Kimyasal maddelerin üretim çalışmalarının başlatılmasını sağlamak, 

 • Üretim etabında maddelerle ilgili reçeteler hazırlayıp üretimini denetlemek, 

 • Ürünlerdeki etken maddelerin oranlarını ve sürelerini ayarlamak,

 • Üretim aşamasında oluşabilecek aksaklıkları belirlemek ve çözüm bulmak,

 • Ürünlerle ilgili sürekli olarak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

 • Kimya sanayiindeki gelişmeleri takip ederek çalışmalara kanalize etmek,

 • Üretim projesine uygun verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

 • Yapılan işin tamamlanmasından sonra rapor hazırlayarak ilgili yerlere sunmak. 

Yüksek Kimya Mühendisi Maaşları

Yüksek kimya mühendislerinin aldıkları maaşlar, kuruma ve çalışılan pozisyona göre değişebiliyor. Kamu kurumlarında alınan maaş kriterleriyle özel kurumların maaş kriterleri farklılık gösterebiliyor.

Kamu kurumlarında alınan maaşları genellikle kıdem yılına göre değişiyor. 2021 yılı için, kamu kurumlarında çalışan ve kıdemi 1/4 olan yüksek kimya mühendislerinin ortalama maaşı 7.570 TL’dir. Kişinin evli veya çocukları olması durumunda da, maaşlara AGİ uygulamasının ek ücretleri ekleniyor ve aylık gelir artabiliyor. 

Özel sektördeki yüksek kimya mühendisi maaşları, kurumun çalışma koşullarına ve bütçesine göre değişebiliyor. Özel kurumlarda çalışan yüksek kimya mühendislerinin en düşük maaşları 4.500-5.000 TL gibi bir rakamla başlıyor. Aylık ortalama 7.500 TL olarak bildirilen yüksek kimya mühendislerinin aldıkları maaşlar, 12.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu artışlarda, tecrübe ve özel kurumlardaki fazla mesai ve ikramiye gibi gelirler maaşı yükseltebiliyor. Özel kurum ve kuruluşlarda, çalışılan mevki de maaşı etkileyen bir durumdur. Kurumda müdürlük ve amirlik gibi idareci konumunda olan yüksek kimya mühendislerinin maaşlarına ek ücretler yansıyabiliyor.

Yüksek kimya mühendislerinin aldığı maaşları etkileyen bir diğer etken, akademik kariyer konusudur. Doktora ve doçentlik gibi akademik aşamaları da elde eden yüksek kimya mühendislerinin maaşları daha da artabiliyor. Ayrıca akademik aşamaları devam ettiren adayların, üniversitelerde akademisyen olarak da çalışma imkânları bulunuyor. Akademisyenlerin aldıkları maaşlar, hem kamu üniversitelerinde hem de özel üniversitelerde yakın miktarlarda olabiliyor.

Yüksek Kimya Mühendisi Nasıl Olunur?

“Yüksek kimya mühendisi nasıl olunur?” sorusunun cevabına gelirsek: 

 • Yüksek kimya mühendisi olmak için ilk adım, üniversitelerin Kimya Mühendisliği ve diğer ilgili bölümlerinden mezun olmak,

 • Adaylarının atacağı ikinci adım, lisansüstü eğitim enstitülerinde bulunan ve kimya alanında açılan yüksek lisans programlarını kazanmaktır. 

 • Son adım ise, mezuniyet şartları için gerekli olan kredi sayısındaki dersleri almak ve tez / proje teslime ederek mezun olmaktır. 

Bütün mesleklerde olduğu gibi kimya mühendislerinin de yüksek lisans yapmak için iki seçeneği vardır: Tezli yüksek lisans programı ve tezsiz yüksek lisans programı. Her iki program da iki yıl süreyle devam eder. Öğrenciler bu iki programda da ilk yıl teorik dersler alır, son yılda tez veya proje çalışmaları yürütülür. Tez veya proje tesliminden sonra da mezuniyet elde edilir. 

Tezli yüksek lisans programı, genellikle akademik kariyerine devam etmek isteyen ve üniversitelerde çalışmak isteyen adaylar için uygundur. Tezli yüksek lisans mezunları doktora, doçentlik ve profesörlük gibi akademik adımlara kadar devam edebilirler. Tezli programları tercih etmek isteyen adaylar için yeterli bir ALES puanı gerekiyor.

Tezsiz yüksek lisans programı, akademik kariyer olarak sadece yüksek lisansı seçmek isteyenler için uygun olan programdır. Tezsiz yüksek lisans programı mezunları, sadece yüksek kimya mühendisi olabilirler, diğer akademik aşamalara devam edemezler. Tezli program için ALES puanı istenirken, tezsiz programa başvurmak için istenmiyor.

Yüksek Kimya Mühendisi Nedir?

Yüksek kimya mühendisi, kimya alanındaki yüksek lisans programlarından mezun olan ve uzmanlığını almış kimya mühendisidir. Kimya sanayii ve endüstrisinde modern teknolojiler kullanarak proje yaparlar ve bunları yürütürler. Devlet kurum ve kuruluşlarında, özel endüstri firmalarında ilgili kimyevî işlerin yürütücülüğünü yapan kişilerdir.

Yüksek Kimya Mühendisi Ne İş Yapar?

Yüksek kimya mühendisinin yaptığı işlerin başında; kimyevî tesislerin kuruluşu, gerekli malzemelerin sağlanması gibi işler gelir. Ayrıca, üretilen ürünlerin çağa uygun teknolojiler kullanılarak üretilmesini sağlarlar. Üretilen maddelerin daha yararlı ve fonksiyonel olması için projeler yaparlar.

Yüksek Kimya Mühendisi Nasıl Olunur?

Yüksek kimya mühendisi olmak için ilk adım, üniversitelerdeki Kimya Mühendisliği lisans programından mezun olmaktır. İkinci adım ise, üniversitelerin ilgili alanlarında açılan yüksek lisans programlarından mezun olmaktır. Yüksek kimya mühendisi unvanı alabilmek için, yüksek lisans mezuniyetinin şartları sağlamak gerekiyor.

Yüksek Kimya Mühendisi Yüksek Kimya Mühendisi nedir Yüksek Kimya Mühendisi ne iş yapar Yüksek Kimya Mühendisi maaşları Yüksek Kimya Mühendisi nasıl olunur
Emel Keskin
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.