AnasayfaBlogElektronik Teknolojisi Bölümü (MYO)
Bölümler

Elektronik Teknolojisi Bölümü (MYO)

12 Aralık 2020
Havyayı hassas bir şekilde tutan bir elin yakın çekimi. Havyanın metalik bir gövdesi ve kırmızı bir sapı vardır, el ise koruyucu bir eldiven giymektedir. Arka plan bulanık, birkaç kahverengi dikdörtgen nesne ve kırmızı çizgileri olan bir ekran görülüyor. Görüntüde ayrıca mavi bir arka plan üzerinde beyaz bir 'O' harfi var. Odak noktası el ve havya üzerinde kalıyor; el aleti sıkıca tutarken havya ışık ve ısı üretiyor. Görüntü, bir şeyi lehimlemeye hazırlanan elin dikkatini ve hassasiyetini göstermektedir.
Bölüm TanımıMezunların İş İmkanlarıMesleki Görevler
Elektronik teknolojisi bölümü; fabrikalarda elektronik cihazların üretiminde yer alan, bakım ve onarımını yapan teknikerler yetiştirir.Özel ve kamu kurumlarında her türlü sektörde çalışabilecekleri gibi kendi işlerini kurma imkanına da sahiptir.Montaj işlemlerini gerçekleştirmek, bakım ve onarımı üstlenmek, denetim gerçekleştirmek.
Elektronik teknolojisi bölümü iki yıllık bir ön lisans programıdır.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet Demir Yolları Taşımacılık A.Ş., Teknik Servislerde iş bulabilirler.Sistem testleri yapmak ve performansını iyileştirmek için birimlere tavsiye vermek.
Elektronik teknolojisi bölümünün eğitim süresi iki yıldır ve gündüz ve gece programları bulunmaktadır.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. gibi kurumlarda görev alabilirler.Teknik çizimleri yorumlamak ve tüm talimatları incelemek.
Elektronik teknolojisi bölümü, bilgisayar, telefon, yazıcı gibi her çeşit elektronik cihazın üretiminde, bakım ve onarımında elektronik teknikeri yetiştirir.Kendi işini kurma, özel ve kamu sektöründe çalışma imkanına sahip olur.Elektronik parçaların ve aletlerin stok kontrolünü sağlamak, yönetim ile iletişim halinde olmak.
Elektronik teknolojisi bölümü, Dikey Geçiş Sınavı ile birçok lisans bölümüne devam etme imkanı sunar.Elektronik cihaz ve beyaz eşya üretimi fabrikalarında, güvenlik sistemi imalat firmalarında çalışabilirler.Sağlık ve güvenlik prosedürlerine uygun çalışmalar yürütmek, gerçekleştirilen çalışmaları periyodik olarak raporlamak.
DGS'ye girebilen ve geçerli puan alabilen öğrenciler özellikle elektrik ve elektronik mühendisliği gibi lisans bölümlerine geçiş hakkı elde ederler.Çalışma alanlarının genişi dikkate alınırsa iş sahibi olabilme olasılıkları yüksektir.Elektronik cihazların montajı, onarımı ve bakımı konusunda yetkin olmayı sağlar.
Elektronik teknolojisi bölümü, özellikle bu alana meraklı olan öğrencilerin başarılı bir kariyer tercihi olarak görülür.Bilgisayar firmaları, telekomünikasyon şirketleri ve elektrik mühendisliği firmalarında iş imkanına sahiptirler.Performansı ve işlevselliği değerlendirmek üzere sistem testleri uygulamak.
TYT puanı ile öğrenci kabul eder ve en az 150 puan alınması gerekmektedir.Birçok farklı alan ve sektörde (telekomünikasyon, bilgisayar teknolojileri vb.) iş bulma imkanı yüksektir.Arızaları tespit etmek ve düzeltmek, gerekli durumlarda ekipmanların parçalarını değiştirmek.
Bölümü bitiren kişiler elektronik teknikeri unvanına sahip olur.Kendi işlerini kurabilir, özel ve kamu kurumlarında çalışabilirler.Elektronik problemin tespit etmek, ekipman testleri gerçekleştirmektir.
Özgün eğitimi öne çıkan bir bölümdür ve açık öğretim kapsamında da bu bölümü okuma imkanı vardır.Özel ve kamu sektörlerinde geniş bir çalışma alanına sahip olup, iş bulma imkanları oldukça geniştir.Çeşitli elektronik sistemleri veya cihazları test etmek ve onarmak.

Elektronik teknolojisi; bilgisayar, telefon, yazıcı ve kullanılacak her türlü elektronik cihazın üretiminde, bakım ve onarımında görev alan meslek uzmanlarına elektronik teknikeri denmektedir. Elektronik teknolojisi bölümü; fabrikalarda elektronik cihazların üretiminde yer alan, bu cihazların montajını, bakım ve onarımını yapan ve satışında rol oynayan teknikerler yetiştiren ön lisans programıdır.

Elektronik teknolojisi bölümü devlet ve özel olmak üzere birçok üniversitede eğitim olarak karşımıza çıkıyor. Bölümden mezun olan teknikerler, özel ve kamu kurumlarında her türlü sektörde çalışabilecekleri gibi kendi işlerini kurma imkanına da sahiptir. Bölümde eğitim almak isteyen öğrencilerin özellikle bu alana meraklı olmaları başarılı bir kariyer tercihi için önemlidir.

Elektronik teknolojisi mezunları Dikey Geçiş Sınavı ile birçok lisans bölümüne devam etme imkanı elde eder. Aldıkları lisan eğitimi yüksek lisans yapabilme yolunun açılmasını da sağlar.

Elektronik Teknolojisi Bölümü Nedir?

Elektronik teknolojisi bölümünün eğitim süresi iki yıldır. Gündüz ve gece programları bulunan bir bölümdür. Hem özgün eğitim almak isteyen hem de aynı zamanda çalışmaya devam eden adaylar için özellikle Anadolu Üniversitesi açık öğretim kapsamın da bu bölüme rastlanmaktadır. Bölümden mezun olan kişiler elektronik teknikeri unvanına sahip olur.

Bilgisayar, telefon, yazıcı ve akla gelecek her çeşit elektronik cihazın üretiminde, bakım ve onarımında görev alabilecek elektronik teknikerleri yetiştirmeyi amaçlayan bir ön lisans bölümüdür. Diğer birçok elektrik eğitiminde olduğu gibi elektronik teknolojisi bölümü de TYT puanı ile öğrenci kabul etmektedir. Sınavsız geçiş imkanı kaldırıldığı için bölümü tercih edecek öğrencilerin TYT’ye girmesi ve en az 150 puan alması şartı aranmaktadır. Bu bölümü tercih edeceklerin girmesi gereken tek sınav TYT’dir.

Elektronik teknolojisi bölümünü bitirdikten sonra hala öğretim görmeye devam etmek isteyen öğrenciler, DGS’ye girmesi ve DGS’den geçerli puan almak koşulu ile başta elektrik ve elektronik mühendisliği olmak üzere birçok lisans bölümüne geçiş yapmak hakkı elde ederler.

Elektronik bölümü ülkemiz de ileriye yönelik her çalışma alanının içinde bulunacağı bir bölüm olarak geliştiği göz ardı edilemez bir gerçektir. Mezunların geneli elektronik teknolojisi bölümünü bitirip, iş hayatına atılmakta olup bazıları ise lisans mezunu olmayı tercih etmekte ve bu lisans bölümünün sunduğu avantajlar doğrultusun da yüksek lisans yapmaya devam edebilmektedir. Bölümü tercih edecek öğrencilerin elektronik alanına ilgili olmaları teknolojiyi yakından takip etmeleri gerekliliktir.

Elektronik Teknolojisi İş İmkanları Nelerdir?

Bölüm mezunları için özel sektörde iş imkanı oldukça geniş olduğu gibi kamu kurumlarında yer almak için Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS’ndan geçerli puan ile başvuru yapmaları gerekir. Bölüm mezunları özel ve kamu sektöründe çalışma imkanına sahip olduğu gibi kendi işini kurma imkanına da sahiptir. Elektronik teknolojisi bölümü mezunlarının başlıca çalışma alanları aşağıdaki gibidir.

 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü

 • Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri

 • Makine ve Kimya Endüstrisi

 • Devlet Demir Yolları Taşımacılık A.Ş.

 • Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.

 • Teknik Servisler

 • Elektronik cihaz ve beyaz eşya üretimi fabrikaları

 • Güvenlik sistemi imalat firmaları

Elektronik Teknolojisi Mezunları Ne İş Yapar?

Elektronik teknolojisi mezunları çeşitli elektronik sistemleri veya cihazları test etmek ve onarmaktan sorumlu olan kişilerdir. Elektronik malzeme üretim kuruluşları, bilgisayar firmaları, telekomünikasyon şirketleri, kamu kurumları ve elektrik mühendisliği firmalarında iş imkanına sahiptirler. Meslek uzmanlarının temel görevi, elektronik problemin tespit etmek, parçaları değiştirmek veya onarmak üzere ekipman testleri gerçekleştirmektir. Elektronik teknikerinin diğer mesleki sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Teknik şartnamelere uygun olarak elektronik sistemlere ait montaj işlemlerini gerçekleştirmek.

 • Elektronik sistemlerin bakım ve onarımını üstlenmek.

 • Arızaları tespit etmek üzere düzenli bir şekilde denetim gerçekleştirmek.

 • Performansı ve işlevselliği değerlendirmek üzere sistem testleri uygulamak.

 • Sistem performansını iyileştirmek üzere tüm birimlere, yükseltme ve değişiklik tavsiyesi vermek.

 • fizibilite analizleri yapmak ve geliştirmek ve ürün sunum yapmak.

 • Teknik çizimleri yorumlamak ve tüm talimatları incelemek.

 • Elektronik parçaların ve aletlerin stok kontrolünü sağlamak.

 • Yönetim ile her zaman iletişim halinde olmak.

 • İş sahası içinde sağlık ve güvenlik prosedürlerine uygun çalışmalar yürütmek.

 • Gerçekleştirilen çalışmaları periyodik olarak raporlamak.

 • Çalışma süresi boyunca da mesleki gelişimini sürdürmeye devam etmek.

Elektronik Teknolojisi Dersleri Nelerdir?

Elektronik teknolojisi bölümü üniversitelerde eğitim veren 2yıllık ön lisans bölümüdür. Eğitim yaşamları boyunca elektronik teknolojisi ile ilgili tüm temel dersleri öğrenirler, gelecekte fazlasıyla katkısını görecekleri uygulamalı derslerde bulunurlar. Aynı zamanda mesleki gelişimleri ve teorik olarak gördükleri dersleri uygulamada görmeleri için zorunlu staj süreleri de bulunmaktadır.

Stajlarını çalıştıkları kuruma onaylattıktan sonra üniversitenin uygun gördüğü tarihte staj komitesine sunmaları gerekir. Elektronik teknolojisi bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans diploması almaya hak kazanır. Elektronik teknolojisi bölümünü tercih etmeyi amaçlayan adaylar 4 dönem boyunca aşağıdaki temel derslerden sorumlu olacaktır.

 • Bilgi teknolojileri

 • Doğru akım devre analizi

 • Sayısal elektronik

 • Elektronik ölçme tekniği ve iş güvenliği

 • Algortima ve programlama

 • Alternatif akım devre analizi

 • Bilgisayar destekli devre tasarımı

 • Elektronik

 • Sayısal tasarım

 • İşletme ve kalite yönetimi

 • Mesleki uyulama

 • Bilgisayar destekli çizim

 • Programlanabilir mantık denetleyiciler

 • Devre ve sistem analizi

Elektronik Teknolojisi Taban Puan ve Sıralama

2020 Elektronik Teknolojisi Bölümü taban puanları ve 2020 Elektronik Teknolojisi Bölümü başarı sıralamaları açıklandı. Sizler için hazırladığımız puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Burada hazırlanan puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Yazımızda ilk 4 eğitim kurumuna ait bilgileri paylaşıyoruz. Yazımızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından açıklanmış olan en son güncel puanlardır.

Üniversite  Bölüm  Taban Puan  SıralamaİSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ  Elektronik Teknolojisi (İÖ)(Burslu)  307,93149 361454İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ  Elektronik Teknolojisi (Burslu) 301,35264 400111OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektronik Teknolojisi (Burslu) 300,10313 408131YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektronik Teknolojisi (Burslu) 297,44678 425262

Elektronik teknolojisi bölümü; fabrikalarda elektronik cihazların üretiminde yer alan, bakım ve onarımını yapan teknikerler yetiştirir, Özel ve kamu kurumlarında her türlü sektörde çalışabilecekleri gibi kendi işlerini kurma imkanına da sahiptir, Montaj işlemlerini gerçekleştirmek, bakım ve onarımı üstlenmek, denetim gerçekleştirmek, Elektronik teknolojisi bölümü iki yıllık bir ön lisans programıdır, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Devlet Demir Yolları Taşımacılık AŞ, Teknik Servislerde iş bulabilirler, Sistem testleri yapmak ve performansını iyileştirmek için birimlere tavsiye vermek, Elektronik teknolojisi bölümünün eğitim süresi iki yıldır ve gündüz ve gece programları bulunmaktadır, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Türkiye Vagon Sanayii AŞ gibi kurumlarda görev alabilirler, Teknik çizimleri yorumlamak ve tüm talimatları incelemek, Elektronik teknolojisi bölümü, bilgisayar, telefon, yazıcı gibi her çeşit elektronik cihazın üretiminde, bakım ve onarımında elektronik teknikeri yetiştirir, Kendi işini kurma, özel ve kamu sektöründe çalışma imkanına sahip olur, Elektronik parçaların ve aletlerin stok kontrolünü sağlamak, yönetim ile iletişim halinde olmak, Elektronik teknolojisi bölümü, Dikey Geçiş Sınavı ile birçok lisans bölümüne devam etme imkanı sunar, Elektronik cihaz ve beyaz eşya üretimi fabrikalarında, güvenlik sistemi imalat firmalarında çalışabilirler, Sağlık ve güvenlik prosedürlerine uygun çalışmalar yürütmek, gerçekleştirilen çalışmaları periyodik olarak raporlamak, DGS'ye girebilen ve geçerli puan alabilen öğrenciler özellikle elektrik ve elektronik mühendisliği gibi lisans bölümlerine geçiş hakkı elde ederler, Çalışma alanlarının genişi dikkate alınırsa iş sahibi olabilme olasılıkları yüksektir, Elektronik cihazların montajı, onarımı ve bakımı konusunda yetkin olmayı sağlar, Elektronik teknolojisi bölümü, özellikle bu alana meraklı olan öğrencilerin başarılı bir kariyer tercihi olarak görülür, Bilgisayar firmaları, telekomünikasyon şirketleri ve elektrik mühendisliği firmalarında iş imkanına sahiptirler, Performansı ve işlevselliği değerlendirmek üzere sistem testleri uygulamak, TYT puanı ile öğrenci kabul eder ve en az 150 puan alınması gerekmektedir, Birçok farklı alan ve sektörde (telekomünikasyon, bilgisayar teknolojileri vb) iş bulma imkanı yüksektir, Arızaları tespit etmek ve düzeltmek, gerekli durumlarda ekipmanların parçalarını değiştirmek, Bölümü bitiren kişiler elektronik teknikeri unvanına sahip olur, Kendi işlerini kurabilir, özel ve kamu kurumlarında çalışabilirler, Elektronik problemin tespit etmek, ekipman testleri gerçekleştirmektir, Özgün eğitimi öne çıkan bir bölümdür ve açık öğretim kapsamında da bu bölümü okuma imkanı vardır, Özel ve kamu sektörlerinde geniş bir çalışma alanına sahip olup, iş bulma imkanları oldukça geniştir, Çeşitli elektronik sistemleri veya cihazları test etmek ve onarmak
elektronik teknolojisi elektrik bilgisayar ön lisans yüksek lisans elektronik teknolojisi bölümü elektronik teknolojisi dersleri
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.