AnasayfaBlogUrdu Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölümler

Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü

28 Şubat 2021
Müslümanların Hindistan’a gelmeleriyle birlikte halkın aralarındaki iletişimi sağlamak için Hint yarımadasının en eski dili olan Prakrit dilini Arapça, Farsça, Moğolca, Türkçe, Sanskritçe ve diğer bazı yerli dilleri harmanlayarak ortaya çıkardıkları bir dildir. Bu dilin ne zaman yaratıldığına dair araştırmacılar arasında farklı görüşler çıkmıştır. 

Urdu dili; İngilizce ile birlikte Pakistan’ın, ayrıca Hindistan'ın kuzeyindeki bazı bölgelerin resmi dilidir. Pakistan’da 60'tan fazla dil aktif olarak kullanılıyor. Hindistan’da ise toplam 22 resmi dil bulunmaktadır. Urdu dili, Hint Avrupa dil ailesi içindedir ve Arap alfabesini kullanır. Urdu dili alfabesi, özel harfleri de içeren 38 harflik bir alfabedir.

Müslümanların Hindistan’a gelmeleriyle birlikte halkın aralarındaki iletişimi sağlamak için Hint yarımadasının en eski dili olan Prakrit dilini Arapça, Farsça, Moğolca, Türkçe, Sanskritçe ve diğer bazı yerli dilleri harmanlayarak ortaya çıkardıkları bir dildir. Bu dilin ne zaman yaratıldığına dair araştırmacılar arasında farklı görüşler çıkmıştır. 

“Urdu” kelimesinin kökeni Türkçedir. “Ordo” ya da “ordu” kelimesinden gelir. Ordugâh, askeri kamp, ordunun konuştuğu dil anlamında kullanılır. 800 yılı aşkın zaman boyunca Pakistan, Hindistan ve çevre bölgelerinde varlığını sürdüren Müslüman Türk devletleri bu dilde edebi izler bırakmıştır. Bu izleri Urdu dilindeki Türkçe kelimeler ve iki dil arasındaki gramer kuralları benzerliklerinde bulmak mümkündür.

Urdu dili, dünyada 200 milyondan fazla kişi tarafından kullanılmaktadır. Dil yapısı çok karmaşık olmasa da harf birleşimlerinin yana olduğu gibi aşağı doğru da uzaması nedeniyle Urdu dilini öğrenmek biraz zordur. 

Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Urdu Dili ve Edebiyatı bölümü, Urdu dilini okuma, konuşma, yazma faaliyetlerini ve iki yönlü çeviri yapabilecek seviyede öğretmeyi hedefleyen bir programdır. Bölümde aynı zamanda modern ve klasik Urdu edebiyatı dönemleri ve eserleriyle ilgili araştırmalar yapılır. Bu dilin başlangıcından günümüze değin geçirdiği evreler önemli edebiyatçılarının eserleri ışığında incelenir. Pakistan ve Hindistan ülkelerinin kültür yapısı ile tarihlerini öğretme amacıyla çeşitli dersler okutulur.

Bölümde Türkçeden Urdu diline ve Urdu dilinden Türkçeye çeviri pratikleri yapılarak bu iki dil arasında nasıl düşünce ve duygu aktarımları yapılabileceği gösterilir. Urdu dilinde Türk tarihi ve kültürüne dair yazılmış eserler incelenir. Bu sayede Türkiye-Hindistan ve Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerinin kültür ve sanat alanlarında güçlendirilmesi amaçlanır. Urdu dilinin Pakistan ve Hindistan’da günlük yaşam dilinde, din, kültür, şiir, nesir, tiyatro gibi alanlarda nasıl kullanıldığına dair metinler incelenir. 

Ülkemizde 2000’li yıllardan itibaren Urdu dili öğrenmek isteyenler için ihtiyaç duyulan yazı, gramer ve konuşmaya yönelik kaynak kitap yazım ve basımları yapılmaya başlanmıştır. 2010 yılında Ankara Üniversitesi Urdu Dili ve Edebiyatı bölümü hocalarından Dr. Furkan Hamit tarafından Türkçe-Urduca ve Urduca-Türkçe sözlüğü hazırlanarak basılmıştır. Ayrıca Hindistan ve Pakistan öykü, şiir, nesir, mizah eserlerinin çevirileri yine 2000’li yıllardan itibaren ilgili üniversitelerin bölüm hocaları tarafından yapılmaya başlanmıştır. Bu kaynak kitaplar sayesinde bölüm öğrencilerinin Urdu Dilini öğrenmeye çalışırken karşılaştıkları zorluklar nispeten azalmıştır.

Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Urdu Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları devlet sektöründe Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığında, özel sektörde ise tercüme büroları, dil eğitim merkezleri, ticari firmalar ve turizm alanlarında iş bulma fırsatı yakalayabilir. Uluslararası alanda faaliyet gösteren çeşitli ticari kuruluşlarda danışmanlık yapabilir, turizm firmalarında çalışabilirler.

Urdu Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları TRT’de ya da diğer görsel, yazılı basın kuruluşlarında, arşiv merkezlerinde, kütüphanelerde, turizm acentalarında iş imkanı yakalayabilirler. Özel eğitim kurumlarında, kurslarda Urdu dili eğitmeni olarak görev yapabilirler.

Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, konsolosluklar, büyükelçilikler, TRT gibi devlet kurumlarında Urdu dili çevirmeni olarak çalışabilirler. Bu devlet kurumlarına atanabilmek için mezuniyet sonrası KPSS sınavına girmek gerekmektedir.

Bu program mezunları edebiyat, sanat, kültür alanlarında da çalışma imkanı bulabilirler. Urdu dilinde yazılmış eserleri Türkçeye çevirmek veya Türkçe edebi eserleri Urdu diline çevirmek alanlarında yayınevleri ile çalışabilirler. Bu dili öğrenmek isteyenlerin kaynak kitap olarak kullanabileceği gramer, dil bilgisi kitapları hazırlayarak öğrenciler için hizmet verebilirler. Üniversitede kalarak akademik kariyer yapmak ise başka bir seçenek olarak bölüm mezunlarını beklemektedir.

Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Urdu Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları eğitmenlik yapma, akademik kariyer yapma, devlet kurumlarına atanma ya da özel sektörde turizm, kültür, ticaret alanlarında çalışma gibi farklı alanlara yönelebilirler. 

 • Turizm acentelerinde çalışabilir, rehberlik yapabilir, 

 • Türkiye ile Pakistan ya da Hindistan arasında faaliyet gösteren özel firmalarda danışmanlık ya da ticaret yapabilir,

 • Dil kurslarında eğitmenlik yaparak Urdu dilini öğretebilir,

 • Üniversitede kendi bölümlerinde kalarak akademik kariyer yapabilir, 

 • Turizm sektöründe çevirmenlik yapabilir,

 • Devlet sektöründe kültür, turizm, ticaret ya da dış işleriyle ilgili bakanlıklar, elçiliklerde görev alarak devlet memuru olarak çalışabilirler.

Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Ülkemizde lisans seviyesinde Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi olmak üzere iki üniversitede Urdu Dili ve Edebiyatı bölümü bulunmaktadır. Urdu dilini okuma, yazma, konuşma ve çeviri yapma alanlarında iyi seviyede öğretebilmek hedefiyle hazırlanan ders programlarında yer verilen mesleki dersler aşağıda listelenmiştir.

 Ankara Üniversitesi Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü Mesleki Ders Programı

 • Urdu Dilbilgisi

 • Urdu Okuma

 • Urduca Yazım ve Kuralları

 • Urdu Dili ve Edebiyatı

 • Müslüman Hindistan Kültür Tarihi

 • Urdu Dilinden Türkçeye Çeviri

 • Urduca Konuşma

 • Klasik Metinler

 • Hint Mitleri

 • Modern Urdu Şiiri

 • Bağımsızlık Sonrası Pakistan Tarihi

 • Metin İncelemeleri

 • Türkçe’den Urdu Diline Çeviri

 • Hint Edebiyatı, Tarihi ve Kültürü

 • Hint Dinleri

 • Hint Tiyatrosu

 • Urdu Edebiyatında Mizah

 • 20.YY Urdu Nesri

 • 20.YY Urdu Şiiri

 • Klasik Urdu Şiiri

 • Hinduizm

 • Bağımsızlık Sonrası Urdu Edebiyatı

İstanbul Üniversitesi Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü Mesleki Ders Programı

 • Urduca Basın Dili

 • Urduca Dilbilgisine Giriş

 • Pakistan Tarihi

 • Urduca yazma Bilgisi

 • Urduca Kolay Metinler

 • Modern Urdu Edebiyatı

 • Manzum Metinler

 • Urduca Sözlü Anlatım

 • Urduca Yazı ve İmla

 • Klasik Urdu Edebiyatı

 • Urducada Arapça ve Farsça Temel Unsurlar

 • Muhammed İkbal İncelemeleri

 • Urduca Multimedya

 • Urduca Karşılıklı Konuşma

 • Güney Asya Araştırmaları

 • Urduca Dil Uygulamaları

 • Türkçeden Urducaya Çeviri

 • Kültürel Etkinlikler

 • Temel Farsça Dilbilgisi

Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Urdu Dili ve Edebiyatı bölümü hazırlık sınıfı olmayan 4 yıllık bir lisans programıdır. Programa dil puanı ile girilmektedir. İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin birinden sınava katılım sağlama zorunluluğu vardır. 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü Yıllara Göre Taban Puanları 

YıllarKontenjanYerleşenTaban PuanSıralama
20204138202,7280578.512
20194141253,8831361.710
20184141229,1102762.608

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü Yıllara Göre Taban Puanları 

YıllarKontenjanYerleşenTaban PuanSıralama
2020213211,9453477.542
2019265222,8326774.129
2018318206,7257866.301
urdu dili urdu dili ve edebiyatı urdu dili ve edebiyatı bölümü urdu dili ve edebiyatı bölümü nedir urdu dili ve edebiyatı bölümü iş imkanları urdu dili ve edebiyatı bölümü taban puanları ve sıralama hindistan pakistan
Gökben Biler
Gökben Biler
Blog Yazarı

Lisans ve lisansüstü öğrenimini Gazi Üniversitesi “Endüstri Mühendisliği” bölümünde tamamladı. Anadolu Üniversitesi bünyesindeki ikinci üniversite programını ise “Marka İletişimi” bölümünde tamamladı. Çalışma hayatına kamu sektöründe devam etmektedir. İstanbul İşletme Enstitüsü blog bölümünde içerik üretmektedir. İletişim, motivasyon, iş hayatı, kişisel gelişim, hobiler, tasarım, endüstri, kalite yönetimi, reklamcılık alanlarında yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Gürcü Dilli ve Edebiyatı Bölümü
Bölümler

Gürcü Dilli ve Edebiyatı Bölümü

05 Aralık 2020
İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölümler

İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü

05 Kasım 2020
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölümler

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü

09 Kasım 2020
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölümler

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

26 Temmuz 2020
Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölümler

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü

01 Kasım 2020
Boşnak Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölümler

Boşnak Dili ve Edebiyatı Bölümü

22 Ağustos 2020