AnasayfaBlogÜreten Mi Başarılı Tüketen Mi?
Eğitim

Üreten Mi Başarılı Tüketen Mi?

11 Mayıs 2019
Üreten Mi Başarılı Tüketen Mi?

İnsan yaşamı bilgi ve deneyimlere dayalıdır. Bireylerin dünyada kimlik edinebilmeleri için bilişsel ve kişisel kazanımlar elde etmeleri gerekir. Eğitim kimlik oluşumunda büyük önem arz etmektedir. Günümüzde eğitim kavramı teknoloji ile doğru orantılıdır. Teknolojik gelişmeler eğitimin daha eşit şartlarda alınmasına olanak sağlamıştır.

Eğitimi fiziki mekanlardan soyutlamış. Eş zamansız (Asenkron) bir hale dönüşmesine olanak sağlamıştır. Bireylere eğitimi istedikleri zaman başlatabilme, durdurabilme ya da bitirebilme imkanı sunmuştur. Öğrenim sürecini interaktif bir hale getirmiştir. Teknolojik gelişmelerin en sık kullanıldığı yer eğitim kurumlarıdır.

Dünyada söz sahibi olabilme koşulunun teknolojinin gelişimiyle evrimleştiğini görebilmekteyiz. Önceleri savaşarak toprak kazanmak devleşmenin en önemli koşuluyken artık fikir ve ar-ge çalışmaları yeni dünya düzenini oluşturmakta. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Hindistan, İsrail, Çin, Singapur, Kanada, Güney Kore, Almanya ve Rusya bu düzenin kurucuları konumundadır.

PISA Örnekleri

Her üç yılda bir uygulanan PISA örnekleriyle konuyu derinleştirelim. Avrupa Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) yürüttüğü Pisa testi 75 ülkenin katılımıyla gerçekleşiyor. Test 15 yaş grubu öğrencileri kapsıyor. Araştırmanın sonuçlarına göre, Singapurlu öğrenciler matematik, bilim ve okumada en yüksek notları alarak en başarılı öğrenciler oldu. Yukarıda bahsettiğim yeni dünya düzeninde söz sahibi olan Singapur üretenin başarılı olduğu konusunda önemli bir örnek oluşturmakta. Gelişimi takip eden ülkelerin üretmeleri ve bunu hayatlarına entegre edebilmeleri sonucunda başarı doğal sürecin ta kendisidir. 

Türkiye Bu İşin Neresinde?

Gelişmekte olan ülke konumunda olan Türkiye, eğitim testinde 72 ülke arasında 50. sırada yer almakta. Türkiye teknolojiyi sadece tüketen konumdadır. Eğitim kurumlarımızda son dönemlerde teknolojik aygıtlar desteğiyle verilen eğitimin başarı getirmediği açıkça ortaya konmaktadır. Eğitimde bilgisayar teknolojileri kullanımının eğitim düzeyi ile doğru orantılı olduğu görülmektedir. Türkiye'de bilişim ve teknolojinin yeri henüz istenilen seviyede değildir. Türkiye’nin bu konudaki durumunun dünya ülkelerine kıyasla, içler acısı olduğu da bir gerçektir. 

Fatih Projesi’nin Misyonu 

Türkiye’nin bugüne kadar eğitime teknoloji entegrasyonu adına attığı en büyük adım FATİH projesidir. FATİH Projesi: “Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için; okul öncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarımızın 570.000 dersliğine LCD panel etkileşimli tahta ve İnternet ağ altyapısı sağlanacaktır. Aynı zamanda her öğretmenimize ve her öğrencimize tablet bilgisayar verilecektir.’’ şeklinde atılan bu büyük adım kamuoyunda yeterli ilgiyi görmedi.

Proje kapsamında bahsedilen her öğrenciye bir tablet verileceği, eğitimin tamamen dijital ortamda işleneceği öncelikle öğrenciler arasında büyük bir heyecan ve iştaha neden oldu fakat ilerleyen zamanlarda bu vaatlerin yerine gelmemesi sonucunda proje havada kaldı, beklentileri karşılayamadı beklenen başarıyı getiremedi.

Üreten Ülkelerin Eğitim Anlayışı 

Başarılı ülkelerde her şeyden önce, öğretmen niteliği çok yüksek; öğretmen yetiştiren kurumlara yalnızca en başarılı öğrenciler alınıyor, öğretmenler öğrenim programının oluşmasına doğrudan katkı sağlıyor ve kendilerini sürekli geliştiriyor. Ayrıca eğitim ve teknolojinin ilişkisi de üst seviyelerde. Başarılı ülkelerin diğer sırrı da araştırma temelli öğretim yöntemleri kullanmaları ve okul öncesi eğitime katılımın yüksek olması. 

Eğitimin İçerisinde Doğru Teknoloji Kullanımı Nasıl Olmalı?

50 yıl sonra da dünyanın ilgisinin devam edeceği şeyler sürdürülebilirlik başlığı altında çevre, genetik, enerji, yapay zeka, gibi konular olacak. Eğitimi de dolayısıyla bu bağlamda ele almak lazım. Eğitim programı dediğimizde tek tek derslerin ayrı ayrı kazanımlarına derinlemesine odaklanmaktan ziyade genel yetkinliklerin  yaşa uygun işlenerek, geliştirilmesi hedeflenmelidir.

Öğrencilere tavsiye vermek yerine onlara öğrenme ihtiyacı hissettirmek, büyük hayaller kurmak hedefe alınmalı. Peki, burada okulun görevi ne olacak? Okul hedeflenen yetkinlikleri kazandırmakla ilgili yol haritasını yönetmeli, fikirler üzerine tartıştırmalı, bunların yapılacağı bir sosyal ortamı sağlamalı, öğrencilerin takıldığı yerde onlara ipuçları vermeli, gerektiğinde daha detaylı yardım sağlamalıdır. Bunu yaparken amaç okulda öğrencilerin etrafını acayip bir teknolojiyle donatmak değil. Ancak öğrencinin hareketlerini izleyebilmek, yardım ve karar destek mekanizmalarını doğru şekilde çalıştırmak için altta çok ciddi bir teknolojinin çalışması gerekiyor. 

Kontrolsüz Güç, Güç Değildir

Eğitimi sadece okullarda öğretilen bilgiler olarak düşünmemek gerekir. Bireyler günümüzde kişisel hobilerini ya da edinmek istedikleri uzmanlıkları veya bilgileri İnternet ortamından sağlamaktadır. Burada doğru ve verimli kullanım konusu akla gelmekte. Çalışma ve günlük koşuşturma içinde özel alanlarımıza ayırdığımız süre çok kısıtlı ve kıymetlidir. Burada bize en doğru referansı verecek olan bilgi insanların sosyal ağlarda ve İnternet'te ne kadar bir süre harcadığıdır. 

Gelişmekte ülke konumunda olan Türkiye’de günlük kullanıma bakacak olursak, insanlar İnternet'te günde ortalama 7 saat geçiriyor. Günde ortalama 2 saat 48 dakika sosyal medyada. Ortalama 2 saat 44 dakika televizyon başında ve son olarak günde ortalama 1 saat 22 dakika müzik dinleyerek vakit geçiriyorlar. Buradan çıkarılan en temel sonuç Türkiye’de teknoloji anlayışının büyük çoğunun sosyal medya kullanımından ibaret olduğudur. Neye sahip olduğumuz değil hangi amaçla kullandığımız başarı çizgimizin yönünü belirler. 

Yazar: Buse Şahin

eğitim teknoloji PISA PISA örnekleri eğitim ve teknoloji fatih projesi
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Üretim Yönetimi Eğitimi
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Bahadır AtmacaBahadır Atmaca
775209
Yalın Üretim Eğitimi
5
(123)

Yalın Üretim Eğitimi

5 Konu5 Saat
Bahadır AtmacaBahadır Atmaca
855209