AnasayfaBlogTıp Mühendisliği Bölümü
Bölümler

Tıp Mühendisliği Bölümü

25 Ocak 2020
Bir kadın beyaz bir laboratuvar önlüğü ve gözlük takıyor. Bir makinenin önünde durmaktadır ve eli başının üzerindedir. Yüzünde ciddi bir ifade vardır ve siyah saçları arkaya toplanmıştır. Laboratuvar önlüğünün düğmeleri iliklidir ve altına koyu renk bir gömlek giymiştir. Önündeki makine, üzerinde çok sayıda düğme ve anahtar bulunan gri metal bir kutudur. İçinden bir ışık geliyor ve birkaç kablo dışarı çıkıyor. Etrafı farklı alet ve ekipmanlarla çevrilidir. Oda parlak bir şekilde aydınlatılmıştır ve duvarlar beyazdır.
Konu BaşlığıAçıklamaİlgili Bilgi
Tıp Mühendisliği TanımıSağlık alanında karşılaşılan problemlerin çözülmesi ve ihtiyaçların karşılanması için gerekli gereçlerin üretim, tasarım ve kullanımını içerir. Interdisipliner bir mühendislik dalıdır.Biyoloji, fizik, kimya, makine, elektronik ve bilgisayar mühendisliği gibi disiplinlerle işbirliği içerisindedir.
Tıp Mühendisliği BölümüTıp sektöründe ihtiyaç duyulan malzeme, cihaz ve teknolojilerin tasarımı ve üretimiyle uğraşır. 4 yıllık bir eğitim süresi vardır ve mühendislik fakültesi kapsamında yer alır.
Tıp Mühendisliği GereklilikleriSevme, yönetim ve liderlik becerisi, teknik beceriler, takım çalışmasına uyum, analitik düşünme ve sayısal derslere yetenek gereklidir.Çalışma alanları konusunda seçici olmamalıdır.
Tıp Mühendisliği İş İmkanlarıYeni keşfedilen ve hızlı gelişen bir alandır. Kamu ve özel sektörde çalışma imkanı sunduğu gibi, yeni alanlar da yaratabilmektedir.Vücut implantları üretim, tıbbi görüntüleme cihazları üreten firmalar, diyaliz makineleri üretim, kalp pili ve elektrod üretim firmalarında çalışabilirler.
Tıp Mühendisliği Meslek AlanlarıSağlık sektöründe malzeme ve aletlerin sağlanması, üretilmesi, geliştirilmesi ve kullanılmasında rol alabilir.Sağlık kurumlarında cihaz ve sistemlerin düzgün çalışmasını kontrol eder, standartlara uygun şekilde kurulum ve bakımlarını sağlar.
Tıp Mühendisliği DersleriTıp mühendisliği bölümünde biyomedikal mühendislik, tıbbi elektronik, biyokimya, biyomekanik ve biyomateryaller gibi dersler bulunur.Dersler genellikle 4 yıllık bir süreci kapsar.
Tıbbi Cihazlar ve MalzemelerTıp mühendisliği, içerisinde bulunduğumuz dönemde akıllı malzemeler ve matematiksel modellemelerin üretiminde önemli bir role sahiptir.Sağlık sektörü için gereksinim duyulan teknolojik çözümler üretir.
Tıbbi Sistem TasarımlarıSağlık sektöründe kullanılan tüm teknolojik sistemlerin, alet ve malzemelerin tasarımları ve bunların geliştirilmesi tıp mühendisliğinin temel görevlerindendir.Sağlık kurumlarının laboratuvarlarının organizasyonunda da aktif rol alır.
Biyomedikal TeknolojilerTıp mühendisliği, biyomedikal teknolojik ürünlerin ayarlarını ve standartlara uygunluğunu sağlar.Ayrıca, biyomalzemelerin geliştirilmesi ve kullanımı için de çalışmalar yapar.
Gelecek PerspektifiTıp mühendisliği, sürekli gelişen teknoloji sayesinde gelecekte pek çok başarılı iş imkanı sunabilecek bir dal olarak görülmektedir.Mezunlar, kamu ve özel sektörde geniş iş imkanlarına sahip olacaklardır.

Tıp Mühendisliği; sağlık alanında karşı karşıya kalınan problemlere çözüm üretmek ve ihtiyaçların giderilmesi için gerekli tanının konması, tedavi edilmesi ve araştırma amacıyla kullanılması gereken aygıt ve malzemelerin mühendislik bilgileri ile yaşama geçirilmesi, üretilmesi ve verimli kullanılmasını amaçlayan bir mühendislik dalıdır. Tıp Mühendisliği tıpla birlikte; biyoloji, fizik, kimya, makine, elektronik, bilgisayar gibi mühendislik dallarıyla iletişim halinde olup, işbirliği içinde çalışmayı meydana getiren interdisipliner bir mühendisliktir.

Tıp mühendisliği, sağlık sektöründe gereksinim duyulan teknolojik çözümleri üreten donanımlı bireylerin yetiştirilmesini sağlar. Özellikle içinde bulunduğumuz yıllarda akıllı malzemeler, matematiksel modellemeler ve medikal sistemlerinin tasarımları ön planda olmaya başlaması, hızla gelişmekte olan teknoloji ve yeni ürünlere olan ihtiyaç, gerçek problemleri ele alıp çözüme ulaştırmaya çalışan tıp mühendisine olan ihtiyacı da arttırmaktadır.

Tıp Mühendisliği Bölümü Nedir?

Tıp Mühendisliği, tıp alanında ihtiyaç duyulan malzeme, cihaz, yapay organ, sistem ve teknolojilerin tasarımı ile uğraşan akademik bir disiplindir. Aynı zamanda tüm bu ekipmaların üretimi ve bakımı ile ilgilenen multidisipliner bir çalışma alanıdır. Tıp Mühendisliği tıp dışında birçok bilimle iletişim halinde çalışmalarını yürütür. Bunlar; biyoloji, fizik, kimya ve mekanik, elektrik ve bilişimde dahil olmak üzere faklı mühendislik alanlarıdır.

Tıp Mühendisliğinin en temel amacı; sağlık sektöründe karşılaşılan sorunlar için tanı, tedavi ve araştırmada kullanılacak araçların ve biyomalzemelerin geliştirilmesidir. Bunun yanında üretimi ve verimli kullanımı içinde gerekli çalışmalar yürütülür. Tıp Mühendisliği, üniversitelerde 4 yıllık lisans eğitimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Mühendislik Fakültesi kapsamında eğitim vermekte olan, sadece sayısal puan türüne göre tercih yapacak öğrencilerin tercih edeceği bir bölümdür.

sevmesi, yönetim ve liderlik becerisi gösterebilmesi, teknik becerileri olması, takım çalışmasına uyumlu olması, analitik düşünme becerisi olması, sayısal derslerle ilgili olması, çalışma alanları konusunda seçici olmaması gibi önemli özelliklerdir.

İlgili eğitim: Liderlik Kursu

Tıp Mühendisliği İş İmkanları Nelerdir?

Tıp Mühendisliği, yeni keşfedilen bir bölüm olması sebebiyle mezunlar için iş imkanları da oldukça fazladır. Geleceğin meslekleri arasında görülen mühendislik dalının gelişen teknolojinin de etkisiyle pek çok başarılı işe imza atacak yeni alanlar ortaya çıkaracağı da gözler önündedir. Tıp mühendisleri zamanla kendi başarılarını kanıtlayacak yeni ürünler geliştirmeye devam edecek. Kamu ve özel kurumlarda çalışma imkanı olan mezunların kamu kurumlarında yer alabilmeleri için KPSS’ndan geçerli puan ile başvuru yapmaları gerekir. Başvuru sonucunda uygun pozisyonlara yerleşitirilir.

 • Vücut İmplantları Üretim Tesislerinde,

 • Tıbbi Görüntüleme Cihazları Üreten Firmalarda,

 • Diyaliz Makineleri Üretim Tesislerinde,

 • Kalp Pili ve Elektrod Üreten Firmalarda,

 •  Radyodiagnostik ve Radyoterapi Sistemleri Üreten Firmalar

 • İlaç Şirketlerinde,

 • Özel ve Devlet Hastanelerinde

Tıp Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Tıp akla geldiğinde ilk düşündüğümüz doktorluk mesleği olabilir ancak tıp sektörü içinde mühendislikte çok önemli bir yere sahiptir. Malzeme, cihaz, uygulama, makinalar, araştırma, aygıt, gibi önemli ekipmanların sağlanması aşamasında yer alan mühendisler oldukça önemli görevleri üstlenmektedir.

Sağlık sektöründe pek çok ihtiyaç ile karşı karşıya kalan çalışanların, gereksinimlerini gidermek üzere her türlü malzemenin veya tedavi ve araştırma amacıyla kullanılan tanı cihazlarının üretilmesi, geliştirilmesi ve kullanılmasını sağlayan kişiler tıp mühendisleridir. Böyle önemli bir sorumluk üstlenen çalışanların başlıca görevlerini inceleyelim.

 • Sağlık alanında kullanılan olan her türlü teknolojik sistemlerin, alet, malzeme, cihaz tasarımlarının geliştirilmesi, üretilmesi, bakım ve onarımı gibi önemli işlerde görev alır.

 • Doktorların kullandığı tanı ve tedavi aşamasında kendilerine yardımcı olan cihazların üretimi, onarımı, bakımı ve buna benzer işlerin yürütülme aşamsında yer alır.

 • Sağlık alanında doktorların kullandığı makine, cihaz ve ölçüm gibi aletlerinin kalibrasyon testlerini yapmakla görevlidir.

 • Hizmete yeni açılacak veya açılmış sağlık kurumlarının laboratuvarlarının organize edilmesinde yer alır.

 • Biyomedikal teknolojik ürünlerin ayarlarını yapar.

 • Yönetmeliklere uygun olarak tıbbi cihazlar için yapılan ihalelerin gerçekleşmesinde, sözleşmelerin düzenlenmesinde bulunur.

 • Sağlık kurumlarının hastalar için kullandığı biyomedikal teknolojileri standartlara uygun olarak kurar, yazılımlarını kontrol eder.

 • Kullanılacak veya kullanılan cihazların sağlıklı şekilde hizmet vermesi için gerekli belgeleri hazırlattırır.

Tıp Mühendisliği Dersleri Nelerdir?

Tıp mühendisliğini tercih etmeyi düşünen adaylar 8 yıllık eğitimleri süresince karşı karşıya kalacakları dersleri araştırır. Eğitim yaşamları boyunca teorik ve mesleki birçok dersler karşılaşırlar. Aynı zamanda mesleki gelişimleri ve teorik olarak gördükleri dersleri uygulamada görmeleri için zorunlu staj süreleri de bulunmaktadır. Stajlarını çalıştıkları kuruma onaylattıktan sonra üniversitenin uygun gördüğü tarihte komiteye sunulması gerekir. Tüm bu dersleri ve zorunlu stajını başarı ile tamamlayan ve bölümün beklentilerini yerine getiren öğrenciler Tıp Mühendisliği Lisans Diploması almaya hak kazanır.

Lisans diplomasını elde eden mezunlara Tıp Mühendisi unvanı verilir. Tıp mühendisleri birçok mühendislik dalı ile çalışmalarını işbirliği içinde yürüteceği için donanımlı, beceri sahibi kişiler olarak yetiştirilir.Tıp mühendisliği bölümünü tercih edecek adayların eğitim yaşamları boyunca karşılaşacağı temel dersler aşağıdaki gibidir.

 • İnsan Anatomisi,

 • Biyomedikal,

 • Tıbbı Terminoloji,

 • İnsan Fizyolojisi,

 • Biyokimya ve Cihazları,

 • Cihaz ve Ölçüm,

 • Tıbbı Biyotik,

 • Genetik,

 • Klinik Mühendisliği,

 • Tıp Mühendisliği,

 • Tıbbi Biyoloji,

 • Bio Materyaller,

 • Tıbbi Cihaz ve Sistem Tasarımı,

 • Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri

Tıp Mühendisliği Taban Puan ve Sıralama 

2020 Tıp Mühendisliği Taban Puanları ve 2020 Tıp Mühendisliği Başarı Sıralamaları açıklandı. Sizler için hazırladığımız puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Burada hazırlanan puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Yazımızda ilk 3 eğitim kurumuna ait bilgileri paylaşıyoruz. Yazımızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından açıklanmış olan en son güncel puanlardır.

ÜniversiteBölümTaban PuanSıralama
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni.Tıp Mühendisliği (İng. Burslu)439,0415836999
Karabük ÜniversitesiTıp Mühendisliği328,48868139014
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni.Tıp Mühendisliği (İng. %50 İndirimli)DolmadıDolmadı
Tıp Mühendisliği Tanımı, Sağlık alanında karşılaşılan problemlerin çözülmesi ve ihtiyaçların karşılanması için gerekli gereçlerin üretim, tasarım ve kullanımını içerir Interdisipliner bir mühendislik dalıdır, Biyoloji, fizik, kimya, makine, elektronik ve bilgisayar mühendisliği gibi disiplinlerle işbirliği içerisindedir, Tıp Mühendisliği Bölümü, Tıp sektöründe ihtiyaç duyulan malzeme, cihaz ve teknolojilerin tasarımı ve üretimiyle uğraşır , 4 yıllık bir eğitim süresi vardır ve mühendislik fakültesi kapsamında yer alır, Tıp Mühendisliği Gereklilikleri, Sevme, yönetim ve liderlik becerisi, teknik beceriler, takım çalışmasına uyum, analitik düşünme ve sayısal derslere yetenek gereklidir, Çalışma alanları konusunda seçici olmamalıdır, Tıp Mühendisliği İş İmkanları, Yeni keşfedilen ve hızlı gelişen bir alandır Kamu ve özel sektörde çalışma imkanı sunduğu gibi, yeni alanlar da yaratabilmektedir, Vücut implantları üretim, tıbbi görüntüleme cihazları üreten firmalar, diyaliz makineleri üretim, kalp pili ve elektrod üretim firmalarında çalışabilirler, Tıp Mühendisliği Meslek Alanları, Sağlık sektöründe malzeme ve aletlerin sağlanması, üretilmesi, geliştirilmesi ve kullanılmasında rol alabilir, Sağlık kurumlarında cihaz ve sistemlerin düzgün çalışmasını kontrol eder, standartlara uygun şekilde kurulum ve bakımlarını sağlar, Tıp Mühendisliği Dersleri, Tıp mühendisliği bölümünde biyomedikal mühendislik, tıbbi elektronik, biyokimya, biyomekanik ve biyomateryaller gibi dersler bulunur, Dersler genellikle 4 yıllık bir süreci kapsar, Tıbbi Cihazlar ve Malzemeler, Tıp mühendisliği, içerisinde bulunduğumuz dönemde akıllı malzemeler ve matematiksel modellemelerin üretiminde önemli bir role sahiptir, Sağlık sektörü için gereksinim duyulan teknolojik çözümler üretir, Tıbbi Sistem Tasarımları, Sağlık sektöründe kullanılan tüm teknolojik sistemlerin, alet ve malzemelerin tasarımları ve bunların geliştirilmesi tıp mühendisliğinin temel görevlerindendir, Sağlık kurumlarının laboratuvarlarının organizasyonunda da aktif rol alır, Biyomedikal Teknolojiler, Tıp mühendisliği, biyomedikal teknolojik ürünlerin ayarlarını ve standartlara uygunluğunu sağlar, Ayrıca, biyomalzemelerin geliştirilmesi ve kullanımı için de çalışmalar yapar, Gelecek Perspektifi, Tıp mühendisliği, sürekli gelişen teknoloji sayesinde gelecekte pek çok başarılı iş imkanı sunabilecek bir dal olarak görülmektedir, Mezunlar, kamu ve özel sektörde geniş iş imkanlarına sahip olacaklardır
tıp mühendisliği doktor cihaz teknoloji sistem
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu çevrimiçi kurs görselinde kıvırcık kahverengi saçlı, siyah gömlek ve kolye takmış bir kadın görülüyor. Gülümsüyor, bu da onun mutlu ve memnun olduğunu gösteriyor. Görüntü kadının yüzünün yakın çekimidir, böylece izleyiciler kıvırcık saçları ve gözleri gibi özelliklerini takdir edebilirler. Ayrıca, arka planda bir hastane yatağının bulanık bir görüntüsü vardır, bu da kadının tıbbi bir ortamda olduğunu düşündürmektedir. Genel olarak bu resim, bulunduğu ortamdan memnun ve rahat olan bir kadının harika bir temsilidir.
4.7
(239)

Tıbbi Sekreterlik Kursu

10 Konu5 Saat
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
1257524
Bu görüntü bir fotoğraf için gülümseyen bir adamı gösteriyor. Takım elbise giyiyor ve profesyonel bir ortamda olduğu anlaşılıyor. Boynunun ve yüzünün yakın çekimi neşeli ifadesini gösteriyor ve sakalı ona seçkin bir görünüm veriyor. Ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var, muhtemelen üretim yönetimi kursuyla ilgili. Genel olarak, bu görüntü kursun önemini aktarıyor ve konuyla ilgili bir güven ve gurur duygusu veriyor.
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12870