AnasayfaBlogTıbbi Tanıtım Sorumlusu Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Tıbbi Tanıtım Sorumlusu Nedir? Ne İş Yapar?

18 Temmuz 2021
Tıbbi Tanıtım Sorumlusu Nedir? Ne İş Yapar?

Tıbbi tanıtım sorumlusu, tıbbi tanıtım temsilcisi veya tıbbi tanıtım mümessili, bu ifadelerin tamamı birbirine yakın ve aynı anlamları içermektedir. İlaç şirketleri varlıklarını devam ettirebilme adına daha çok tanıtım gerçekleştirme, daha çok tıbbi sağlık çalışanlarına ulaşabilmek gibi hedefleri vardır. Buradaki nihai hedef ise yeni geliştirmeye çalıştıkları veya piyasaya sürmüş oldukları tıbbi ürünlerinin satışını yükseltmek ve ilaç piyasasında daha çok yer almak gibi gösterilebilir.

Bu çalışmamızda "Tıbbi tanıtım sorumlusu nedir? Tıbbi tanıtım sorumlusu ne iş yapar?" gibi konularına yer verdik.

Tıbbi Tanıtım Sorumlusu Nedir?

İlaç firmaları bir üretim işletmesinden çok daha fazlasıdır. Yani kitap basımı bir atölye değildir veya cam şişe fabrikası değildir. Evet bir işletmedir fakat sağlığı doğrudan ilgilendiren bir işletmedir. Bu yüzden oldukça önemli bir üretim işletmesidir. Diğer işletmelerin en temel amacı kar elde etmek olsa da ilaç firmalarının bununla beraber bireyleri sağlıklarına kavuşturabilmek adına başka amaçlarının da olduğunu söyleyebiliriz. Üretim işletmelerinin kar elde etme hedefinde “ne üretirsen üret, ürettiğini satarsın” yaklaşımı söz konsu iken aynı durumu sağlık hizmetleri için özellikle ilaç firmaları için söylememiz mümkün değildir. İlaç şirketleri için “ne üretirsen üret, önemli olan ürettiğinin kişilere zarar vermemesi hatta daha fazlası olan yarar sağlaması” olarak değerlendirilebilir.

Sağlık hizmetlerinde tıbbi sağlık perofesiyonelleri tarafından “eğer yarar sağlayamıyorsan, zarar verme" yaklaşımı söz konusudur. Bu perspektif çerçevesinde ilaç şirketleri farmasötik çalışmalarını gerçekleştirmekte ve elde etmiş oldukları yeni tıbbi ürünlerini vakit kaybetmeksizin hastalara ulaştırma çabası içindedirler. Bu caba, pazarda olma arzusu içinde tıbbi tanıtım sorumlular, iş kolunu geliştirmiş ve ciddi yatırımların gerçekleşmesine olanak sağlamıştır. Bu yatırımlar, genç dinamik çalışanların işe alınması, hizmet içi eğitimlerin verilmesi, araç tahsis edilmesi, maaş ödemelerine ek olarak performansa dayalı maddi kazanımların sağlanması gibi kriterleri sıralamak mümkündür.

Günümüzde, giderek globalleşen dünyanın içinde ilaç firmalarının varlıklarını sürdürebilme adına yukarıda ifade etmiş olduğumuz yatırımları, kendi hedeflerine ulaşabilmek için önemsediklerini söyleyebiliriz. Tıbbi tanıtım sorumlusu, görev yapmış olduğu ilaç şirketinde sağlık ürünlerini, eczacılara, doktorlara, diş hekimlerine tanıtımını yapan kişi olarak tarif edilebilir. Tıbbi tanıtım sorumluları tarafından hekimlere yapılan ziyaretler neticesinde ilaçların reçete edilmesi beklenmektedir.

Tıbbi Tanıtım Sorumlusu Ne İş Yapar?

Tıbbi tanıtım sorumlularının birçok görev ve sorumlulukları vardır. Bu görev ve sorumluluklar firmadan firmaya göre değişmekle beraber ağırlıklı olarak aşağıda yer alan görevleri yerine getirmeleri beklenmektedir.

  • Pazarlamasını gerçekleştireceği tıbbi ürünlerin kullanımı ve yapısı hakkında ayrıntılı bilgi edinir.

  • Tıbbi tanıtım sorumlusu etik ilkelere ve deontolojiye uyumlu ve saygılır.

  • Yapmış olduğu çalışmaları rapor haline getirir.

  • Dönemsel olarak yapılan planlar kapsamında ziyaret etmeleri bekelenen hastane, eczane ve diğer sağlık tesislerini ziyaret eder.

  • İlaç satışlarını gerçekleştirmek amacıyla sağlık tesislerini, eczaneleri ziyaret ederek, numune ilaçlar veya katologlar üzerinde tıbbi ürünlerin tanıtımını yapar.

  • Tıbbi tanıtım sorumluları, haksız veya yanlış yönlendirici ya da henüz kanıtlanmamış terapötik bir üstünlüğü ortaya koyan kıyaslamalardan uzak durmaya çalışır.

  • Tıbbi tanıtım sorumluları tarafından ilaçların sadece ruhsatlı olan endikasyonlar ve kullanım durumları ile sınırlandırılmalıdır.

  • Sorumluluğu kapsamında yer alan tıbbi ürünlerin sağlama koşullarına uymak ve çerçevede gerek duyulan önlemleri almak.

  • Gerçekleştireceği tanıtım çalışmaları kapsamında, basılı tanıtım materyalleri ile beraber sözlü tanıtımın doğru ve bilimsel bilgilere dayalı bir şekilde yapmalıdır.

  • Tıbbi tanıtım sorumluları, eczacılar, hekimler ve diş hekimleri gibi ya da sağlık tesislerinin yöneticileri tarafından onaylaması oldukça zor olan hatta pek fazla mümkün olmayan tıbbi ürünlerin, farklı yollarla etkileyici maddi ya da diğer benzer imkanları teklif etmemesi gibi görevleri bulunmaktadır.

Tıbbi Tanıtım Sorumlusu Maaşları

Tıbbi tanıtım sorumlularının maaş alımları ilaç firmasının kurumsal geçmişine, mesleki tecrübe yılına ve performansına göre değişmektedir. Performansın çok önemli bir kriter olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü satışı yapılan tıbbi ürünler üzerinden alınabilecek parasal değer bulunabilmektedir. Örneğin 100 kutulu x tıbbi ürünün y eczaneye satışından %10 gibi komisyonun alınması şeklinde değerlendirilebilir. Tıbbi tanıtım sorumlularının alabilecekleri maaş en yüksek 9.000 TL, en düşük 4.000 TL, ortalama maaş alımları ise 5.000 TL seviyelerindedir.

Yeni meslek hayatına başlayan bir tıbbi tanıtım sorumlusunun alabileceği maaş 4.000 + performans olarak gösterilebilir. Fakat bununla beraber ortaya koyulabilecek iyi bir çalışma performansı ile 7.000 TL kadar çıkabilmektedir. Örneğin 15 yıllık bir kurumsal gerçmişi olan ilaç fırmasının, 7 yıllık bir mesleki tecrübeye sahip tıbbi tanıtım sorumlusunun alabileceği maaş 6.000 TL civarındadır. Mesleki tecrübe yılının önemli bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tek başına yeterli değildir. Çünkü özellikle kadınlar ve hatta erkekler içinde bir yaş sınırının olabileceği unutulmamalıdır. Ekran yüzü olmak kimi durumlarda genç ve dinamik olmayı gerektirir. Bir değer örnekle açıklayacak olursak, ilaç sektöründe 8 yıllık bir mesleki tecrübeye sahip olan tıbbi tanıtım sorumluların, elde edebilecekleri ortalama maaş 7.000 TL’dir.

Tıbbi Tanıtım Sorumlusu Nasıl Olunur?

Tıbbi tanıtım sorumlusu olabilmek için lise eğitimini tamamlamak gerekiyor. Lise sayısal bölümden elde edilebilecek iyi bir eğitim sonrasında ise Yükseköğretim Kurumları tarafından her yıl düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girilmelidir. Buradan ortalamanın üzerinde alınabilecek bir puan sonrasında üniversitelerin sağlık meslek yüksekokulları bünyesinde bulunan ön lisans Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümü tercih edilmelidir. Toplamda 2 yıllık bir eğitim süreci olan bu bölüm, teori ve uygulamalı eğitimlerin bir arada olduğunu söyleyebiliriz.

Dönem içi ve dönem sonu stajları bulunmakla beraber belirli düzeyde AKTS kredi puanlarını elde ettikten sonra başarıyla mezun olunabilmektedir. Eğitim süreci boyunca mesleğin yeterlilikleri elde edilirken aynı zamanda sağlık hizmetlerinde pazarlama eğitimleri de alınmış olunuyor. Mezuniyet sonrası tıbbi tanıtım sorumlusu olarak özel sektörde göreve başlanılabilir. Ancak kamu sağlık tesislerinde bu meslek alanıyla ilgili henüz bir alım gerçekleşmediğinden dolayı KPSS/ön lisans sınavının ilgili puan türüne girilerek başka bir alanda devlet memuru olarak göreve başlanılabilir.

Tıbbi Tanıtım Sorumlusunun En Önemli Görevleri Nelerdir?

Sorumluluğu kapsamında yer alan tıbbi ürünlerin sağlama koşullarına uymak ve çerçevede gerek duyulan önlemleri almak. Tıbbi tanıtım sorumluları, eczacılar, hekimler ve diş hekimleri gibi ya da sağlık tesislerinin yöneticileri tarafından onaylaması oldukça zor olan hatta pek fazla mümkün olmayan tıbbi ürünlerin, farklı yollarla etkileyici maddi ya da diğer benzer imkanları teklif etmemesi gibi görevleri bulunmaktadır.

Tıbbi Tanıtım Sorumlusu Olmak İçin Hangi Bölüm Okunmalıdır?

Yükseköğretim Kurumları tarafından her yıl düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girilmelidir. Buradan ortalamanın üzerinde alınabilecek bir puan sonrasında üniversitelerin sağlık meslek yüksekokulları bünyesinde bulunan önlisans Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümü tercih edilmelidir. Toplamda 2 yıllık bir eğitim süreci olan bu bölüm, teori ve uygulamalı eğitimlerin bir arada olduğunu söyleyebiliriz. Dönem içi ve dönem sonu stajları bulunmakla beraber belirli düzeyde AKTS kredi puanlarını elde ettikten sonra başarıyla mezun olunabilmektedir.

Tıbbi Tanıtım Sorumlusu Maaş Alım Kriteri Neye Göredir?

Tıbbi tanıtım sorumlularının maaş alımları ilaç firmasının kurumsal geçmişine, mesleki tecrübe yılına ve performansına göre değişmektedir. Performansın çok önemli bir kriter olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü satışı yapılan tıbbi ürünler üzerinden alınabilecek parasal değer bulunabilmektedir. Örneğin 100 kutulu x tıbbi ürünün y eczaneye satışından %10 gibi komisyonun alınması şeklinde değerlendirilebilir.

Tıbbi Tanıtım Sorumlusu Tıbbi Tanıtım Sorumlusu nedir Tıbbi Tanıtım Sorumlusu ne iş yapar Tıbbi Tanıtım Sorumlusu maaşları Tıbbi Tanıtım Sorumlusu nasıl olunur
Nevzat Yüksel
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.