AnasayfaBlogRadyoloji Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Radyoloji Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?

02 Temmuz 2021
Bir odada, içinde bir insan olan bir makinenin yakın çekimi. Makine beyaz ve siyahtır, logosunda bir dairenin içinde siyah bir E harfi vardır. Makinenin yan tarafında, kordon takılı beyaz bir nesne vardır. Yakınında da bulanık mavi bir kova ve ortası beyaz siyah bir daire var.
Radyoloji Teknisteninin GörevleriRadyoloji Teknisteninin Kullandığı AraçlarRadyoloji Teknisteninin Sorumlulukları
Hastaları yönlendirme, testleri gerçekleştirmeBilgisayarlı tomografi, Röntgen cihazı, Emar (MR) cihazı, Ultrason cihazıHastaneye acil çağrıldığında hemen gelme, hasta haklarına uygun davranış sergileme
Görevli bulunduğu sağlık tesisinin çalışma saatlerine uyum sağlamaKullanılan araçların bakım ve onarım süreçlerini takip etmeGörev yerinin temizliği ve cihaz kalibrasyon kontrolü sağlama
Hastaların ve ekip üyelerinin radyasyon güvenliğini sağlamakGörüntüleme cihazlarını ve radyografik dökümleri hazırlamaTüm işlemlerin kaydını tutma ve koruma
Hastaların bilgilendirilmesi ve hazırlanmasıKemik mineral dansitometresi çekimler, manyetik rezonans ve anjiyografi görüntülemeRadyoaktif çöplerin muhafazası ve imhasında görev alma
Radyoloji bölümünde hastaları yönlendirme ve görüntüleme tekniklerini uygulamaBilgisayarlı tomografi, Röntgen cihazı, Emar (MR) cihazı, Ultrason cihazıRadyasyondan korunma ve cihazların bakımı gibi konularda bilgilendirme yapma ve uygulamaları kontrol etme
Görüntüleme cihazlarının düzgün ve etkili bir şekilde kullanımıÇeşitli radyolojik görüntüleme cihazları ve ekipmanlarıHastaların güvenliği ve konforu için gerekli önlemleri alma
Radyoloji çekimlerinin kalitesini kontrol etme ve iyileştirmeRadyolojik görüntüleme ve işleme (eg. bilgisayarlı tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme vs.) cihazlarıİşlemler sırasında ve sonrasında uygun hizmet standartlarını ve prosedürleri takip etme
Hastaların ve tıbbi personelin radyasyon maruziyetini en aza indirmeRadyasyon önleme ve koruma ekipmanlarıRadyasyon kontrolünden sorumlu olma
Radyoloji departmanının etkili ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamaBilgisayar sistemleri ve yazılımları, Radyoloji Bilgi Sistemi (RIS) ve PACSRadyoloji departmanındaki prosedürlerin ve uygulamaların kalite kontrolünü sağlama
Hasta bakımı ve hasta memnuniyeti üzerinde durmaHasta bakım ekipmanlarıHastaların rahatlığı ve güvenliği için gereken önlemleri almak

Radyoloji teknisyenini ifade etmeden önce radyoloji alanının ne olduğu üzerinde durmak gerekir. Radyoloji, hastalıkların bütün yönleriyle tanılarını ortaya koyabilmek için ses, x ışınları ve radyo dalgaları çerçevesinde görüntüleme teknolojilerini kullanarak, tedavi süreci boyunca invaziv işlemlerle görüntüleme tekniklerini içeren tıbbın kapsamlı alanlarından yalnız bir tanesidir. Yapmış olduğu önemli çalışmalarla hemen hemen bütün tıp alanlarına destek olan radyoloji, hastalıkları dolaylı ya da direkt olarak etkileyen pekçok tıbbi kararın hayati bileşeni konumunda bulunmaktadır. Hastalıkların en ayrıntılı biçimde incelenmesi için kesinlikle radyoloji çalışmalarına gerek duyulmaktadır. Bu sebeple hastalıkların teşhisinde ve tedavilerinde görüntüleme yöntemlerinden yararlanılır. Sağlık sektöründe neredeyse bütün alanlarda radyoloji bölümünün bulunduğunu söyleyebiliriz.

Bu yazımızda radyoloji teknisyenlerine yer verdik.

Radyoloji Teknisyeni Nedir?

Radyoloji bölümünde yer alan ve hastaları yönlendiren lise eğitimini sağlık meslek liselerinden tamamlayan sağlık çalışanlarına radyoloji teknisyeni denilmektedir. Radyoloji teknisyenlerinin en fazla kullandıkları araçlar biri manyetik rezonans görüntüleme cihazıdır. İlgili cihaz manyetik alan üretmektedir. Bazı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. En önemli avantajları iyonizan radyasyon bulundurmaması ve birçok alanda görüntü sağlayabilmesidir. Dezavantajı ise mental implant benzeri paramanyetik cisimlerle manyetik rezonans cihazına girmekte tehlike görülmektedir. Bunun en önemli sebebi ise bu cisimleri ilgili cihazın manyetik alan oluşturarak oynatabilecek olması ve görüntü konusunda artefaktlarına neden olabilmesidir. Bir diğer dezavantajı ise kimi hastalarda panik atakların meydana gelmesine neden olmasıdır. Bütün bu nedenlerden dolayı yapılacak işlemin bir profesyonel tarafından gerçekleştirilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu açıdan radyoloji teknisyenlerine dün olduğu gibi bugünde ve gelecekte de ihtiyaç duyulacaktır.

Hastanelerde bulunan radyoloji teknisyenleri kendi sorumluluğu kapsamında yer alan cihazlardan mesuldürler. Pratisyen ve uzman doktorların istemi doğrultusunda hastaları görüntüleme işleminin yapılacağı yere yönlendirerek, birtakım testleri gerçekleştirir. Bu testlerin doğru ve açık bir şekilde yapılması oldukça önemlidir. Radyoloji teknisyenlerinin kullanmış oldukları bazı araçlar şöyledir.

 • Bilgisayarlı tomografi; uzman ya da pratisyen doktorların istemi doğrultusunda vücudun ilgili bölgelerinin görüntülenmesini sağlayan cihazdır.

 • Röntgen cihazı; X ışınlarıyla oluşturulan radyografikler aracılığıyla vücutta bulunan yabancı cisimleri görüntülemek için kullanılmaktadır.

 • Emar (MR) cihazı; neredeyse vücudun bütün bölümlerini yüksek kalitede görüntüler.

 • Ultrason cihazı; cihaz ses dalgalarını kullanarak hareketli diyebileceğimiz görüntüler oluşturmaktadır. Bu cihaz çocuklar ve hamile kadınlarda genellikle kullanılır.

Radyoloji Teknisyeni Ne İş Yapar?

Radyoloji teknisyeni görev yapmış olduğu sağlık tesisinde ilgili prosedürler uyarınca, çalışma programlarının ortaya koyulması ve bunların yapılması, doğru bir şekilde koordine edilmesi gibi görevleri bulunmaktadır. Diğer görevleri şu şekilde;

 • Görevli bulunduğu sağlık tesisinin ilgili yönetmeliği kapsamında, kılık kıyafet standartlarına uygun olarak hareket eder.

 • Sağlık tesisinin çalışma saatlerine uyarak mesai saati gözetmeksizin hastane tarafından acil çağırılması halinde derhal hastaneye gelir.

 • Her zaman hasta ve hasta yakınlarına, ekip üyeleri ve diğer çalışanlarla beraber yakın ilişki içinde bulunur.

 • Hasta hakları yönetmeliği kapsamında uygun davranışlarda bulunur.

 • Görev yapmış olduğu hastanenin politikaları doğrultusunda hareket eder.

 • Görev kapsamında yer alan araç ve gereçleri kullanır.

 • Kullanımını gerçekleştirmiş olduğu araçların arızalanması durumunda teknik birime bildirimde bulunur. Bu araçların ve cihazların korunmasında yetkili kişidir.

 • Radyoloji ünitesinin bulunduğu yerin temizliğinin yapılmasını sağlar ve aynı zamanda denetler.

 • Ünitede yer alan cihazların kalibrasyon süreçlerini kontrol eder.

 • Hastaların ve beraber çalışmış olduğu ekip üyelerinin radyasyon güvenliğinden sorumludur. Bunun için gerek duyulan tedbirleri alır.

 • Görüntüleme cihazını ve elde etmiş olduğu radyografik dökümleri inceleyerek hazır hale getirir.

 • Hastanın radyolojik incelmesine geçmeden önce bilgi verir ve hastayı hazırlar.

 • Kemik mineral dansitometresi çekimler, bilgisayarlı tomografi, radyoopaklı radyografi ile manyetik rezonans ve anjiyografi görüntülenmesi işlemlerini yapar.

 • Film baskı ve görüntüleme kayıt işlemlerini yapar.

 • Radyoaktif çöplerin muhafaza edilmesi ve imha edilmesi işlemlerinde görev alır.

 • Yapmış olduğu bütün işlemlerin kayıtlarını yapar ve bunları korur.

Radyoloji Teknisyeni Maaşları

Radyoloji teknisyenlerin maaş alımlarını özel ve kamu sağlık tesisleri olarak iki farklı başlık şeklinde incelenebilir. Kamu hastanelerinde maaş alımları, hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, evli veya bekar olması mesleki tecrübe yılı, nöbete gelinmesi gibi nedenlerden dolayı değişken olabilmektedir. Kamu sağlık tesislerindeki maaş alımları ortalama 3.700 TL, en düşük 3.300 TL en yüksek ise 4.100 TL civarındadır. Örneğin 3. bölge bir hastanede görevli ve 6 yıllık bir kıdemi olan, bir ay içinde 2 defa nöbete gelen bir teknisyenin alabileceği maaş 3.800 TL’dir.

Özel sağlık tesislerindeki maaşlar hemen hemen aynı seviyededir. Ortalama maaş alımları 3.500 TL, en düşük 3.200 TL, en yüksek ise 4.000 TL civarındadır. Özel hastanede mesleki tecrübe yılı, hastanenin kurumsal kimliği, teknisyenin nöbete kalması gibi faktörlerden dolayı değişkenlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Örneğin 15 yıllık bir kurumsal geçmişe sahip bir hastanede, 4 yıllık bir hizmet yılına sahip olan ve bir ay içinde 2 defa nöbete kalan teknisyenin alabileceği maaş 3.700 TL seviyelerindedir. Maaşların tamamı 2021 yılına aittir. Asgari ücretin 2.900 civarında olduğunu günümüzde bu maaşların oldukça yetersiz olduğunu söyleyebiliriz.

Radyoloji Teknisyeni Nasıl Olunur?

Radyoloji teknisyeni olabilmek için sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olunmalıdır. Bir radyoloji teknisyeni bir radyoloji teknikeri değildir. Tekniker olabilmek için lise sonrasında üniversitelerin Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavlarına girmek gerekiyor. Fakat teknisyenlik için böyle bir durum söz konusu değildir. Sağlık meslek lisesi ilgili bölümlerini başarıyla tamamlamak yeterlidir. Lise eğitimi sonrasında teknik konularla ilgili sağlık tesisinin düzenlemiş olduğu hizmet içi eğitimlere katılmak gerekebilir. Bunun olmaması halinde ise özel bazı programlar ve teknik eğitimlerin tamamlanması gerekebilir.

Kamu hastanelerinde görev alabilmek için KPSS/Lise sınavının ilgili puan türüne girilmelidir. Buradan alınabilecek iyi bir puan sonrasında ise atanmaları halinde kamu hastanelerinde radyoloji teknisyeni olarak göreve başlanılabilir. Özel sağlık tesislerinde görev alabilmek için herhangi bir sınavın olmadığını yalnız mülakatla alımların gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Zamanın öğrenme gerektiren teknik konularının yakından takip edilmesi ve özel bazı ek programlamaların sağlanması durumunda rahatlıkla iş bulunabileceğini söyleyebiliriz. Asıl konu kendinizi sürekli güncel tutuyor olabilmenizdir.

Hastaları yönlendirme, testleri gerçekleştirme, Bilgisayarlı tomografi, Röntgen cihazı, Emar (MR) cihazı, Ultrason cihazı, Hastaneye acil çağrıldığında hemen gelme, hasta haklarına uygun davranış sergileme, Görevli bulunduğu sağlık tesisinin çalışma saatlerine uyum sağlama, Kullanılan araçların bakım ve onarım süreçlerini takip etme, Görev yerinin temizliği ve cihaz kalibrasyon kontrolü sağlama, Hastaların ve ekip üyelerinin radyasyon güvenliğini sağlamak, Görüntüleme cihazlarını ve radyografik dökümleri hazırlama, Tüm işlemlerin kaydını tutma ve koruma, Hastaların bilgilendirilmesi ve hazırlanması, Kemik mineral dansitometresi çekimler, manyetik rezonans ve anjiyografi görüntüleme, Radyoaktif çöplerin muhafazası ve imhasında görev alma, Radyoloji bölümünde hastaları yönlendirme ve görüntüleme tekniklerini uygulama, Bilgisayarlı tomografi, Röntgen cihazı, Emar (MR) cihazı, Ultrason cihazı, Radyasyondan korunma ve cihazların bakımı gibi konularda bilgilendirme yapma ve uygulamaları kontrol etme, Görüntüleme cihazlarının düzgün ve etkili bir şekilde kullanımı, Çeşitli radyolojik görüntüleme cihazları ve ekipmanları, Hastaların güvenliği ve konforu için gerekli önlemleri alma, Radyoloji çekimlerinin kalitesini kontrol etme ve iyileştirme, Radyolojik görüntüleme ve işleme (eg bilgisayarlı tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme vs) cihazları, İşlemler sırasında ve sonrasında uygun hizmet standartlarını ve prosedürleri takip etme, Hastaların ve tıbbi personelin radyasyon maruziyetini en aza indirme, Radyasyon önleme ve koruma ekipmanları, Radyasyon kontrolünden sorumlu olma, Radyoloji departmanının etkili ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlama, Bilgisayar sistemleri ve yazılımları, Radyoloji Bilgi Sistemi (RIS) ve PACS, Radyoloji departmanındaki prosedürlerin ve uygulamaların kalite kontrolünü sağlama, Hasta bakımı ve hasta memnuniyeti üzerinde durma, Hasta bakım ekipmanları, Hastaların rahatlığı ve güvenliği için gereken önlemleri almak
Radyoloji Teknisyeni Radyoloji Teknisyeni nedir Radyoloji Teknisyeni ne iş yapar Radyoloji Teknisyeni maaşları Radyoloji Teknisyeni nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.