AnasayfaBlogKadastro Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Kadastro Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?

27 Nisan 2021
Bir kişi dizüstü bilgisayar, klavye ve fare ile masada oturuyor. Klavye önlerindedir ve elleri tuşların üzerindedir. Dikkatle bir şeyler yazıyor gibi görünüyorlar. Dizüstü bilgisayar beyaz renktedir ve ekranı kişiye bakacak şekilde açıktır. Dizüstü bilgisayarın sağ tarafında siyah bir fare, sol tarafında ise beyaz bir tablet vardır. Klavyenin üzerinde siyah ve beyaz desenli bir logo ve solda birden fazla renkte bir kalemlik yer almaktadır. Resmin arka planı açık mavi renktedir.
KonuDetayEk Bilgi
Kadastro Teknisyeni NedirArazilerde; iskan, bayındırlık, coğrafi yapı ve imar durumu değerlendirme ve ölçekli harita çıkarma işlemlerini yapan kişilerdir.Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu bu eğitim için uygundur.
Kadastro Teknisyeni Ne İş YaparArazinin ölçümünü ve sınırlını belirler, haritasını çıkarır ve tapu kayıtlarına işler.Arazi üzerinde çeşitli ölçüm aletleri ve cihazları kullanır.
Kadastro Teknisyeni NitelikleriDüzgün şekil çizen, analitik düşünen ve takım çalışmasına yatkın kişiler tercih edilir.Açık havada çalışmayı sevmeleri ve sayılarla iyi işlem yapabilmeleri tercih edilen önemli niteliklerdendir.
Kadastro Teknisyeni Çalışma ŞartlarıBüro ve arazi ortamında, değişen iklim koşullarında çalışabilirler.Harita ve kadastro mühendisi ve harita teknisyeni ile işbirliği içinde olmalıdır.
Kadastro Teknisyeni Çalışma AlanlarıTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm Bakanlıkları, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kurumlarÖzel mühendislik bürolarında ve belediyelerde de çalışabilirler.
Kadastro Teknisyeni MaaşlarıKamu kurumlarında ve özel sektörde çalışan kadastro teknisyenlerinin maaşı değişkenlik gösterebilir.Mesleki tecrübe, çalışılan kurum ve mesai saatleri maaşı etkileyen faktörlerdendir.
Kadastro Teknisyeni EğitimiTapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olmaları gereklidir.Eğitim sonunda 'Tapu ve Kadastro Ön Lisans Diploması' ve 'Tapu ve Kadastro Teknikeri' unvanı alırlar.
Kadastro Teknisyeni Bilgi ve BecerileriGeometrik ve hukuksal durum tespiti, kadastro yenileme prosedürleri ve elektronik ölçüm cihazları kullanma becerileri olmalıdır.Bilgisayar programları üzerinde hesaplama yapma ve çizim yapma yetenekleri de gerekir.
Kadastro Teknisyeni MesleğiGelişen teknoloji ve artan nüfusun yarattığı ihtiyaçlar nedeniyle kadastro teknisyeni meslefine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.Kataloader teknikerler ve mühendislerine olan gereksinim dolayısıyla iş olanakları geniştir.

Kadastro teknisyeni; ev, tarla, bahçe, fabrika gibi taşınmaz malların yerlerini gösteren haritaların çıkarılmasından sorumlu olan kişiler ile işbirliği içinde çalışan meslek mensuplarına verilen addır. Yerleşim alanlarında, tarım ve orman alanlarında kişilere ya da kurumlara ait taşınmaz malın alanını ölçmekten, sınırlarını belirlemekten, haritasını yapmaktan ve sahipleri adına tapu kayıtlarına işlemekten sorumludurlar. Yol, baraj gibi kamuya ait alanlar için gerekli alanın ölçümünü yaparlar. Bu alanlar içinde varsa, kamulaştırılması gereken yapıları belirlemekten de sorumludurlar.

Bu alanda eğitim; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulunda sunulmaktadır. Kadastro teknisyeni olmak isteyenlerin; şekil ve uzay ilişkilerini görebilme becerisi göstermesi gerekir. Arazide çalışmaktan keyif almalı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekmektedir. Artan nüfusun yarattığı kadastro ihtiyacı, meslek mensuplarına olan ihtiyacı da her geçen gün arttırmaktadır.

Yazımızda kadastro teknisyeni nedir? Kadastro teknisyeni ne iş yapar? Kadastro teknisyeni ne kadar maaş kazanır? Sorularına yanıtlar hazırladık.

Kadastro Teknisyeni Nedir?

Arazilerde; iskan, bayındırlık, coğrafi yapı ve imar durumu değerlendirilerek, belirlenen oranlarda ölçekli kağıtlar üzerinde, mesleki özel işaretleri kullanmak şartı ile çizen kişiler, kadastro teknisyeni olarak adlandırılır. Taşınmaz mallardan; bina, arazi, konut gibi şahsi ya da kurum mülklerinin sınırlarını yer ve harita üzerinde belirler. Bu gayrimenkullerin hukuki hallerini tespit eden ve uygulanan kadastroyu yenileme hakkında bilgi ve beceri sahibi olan kişidir. Çalışmaları sırasında bazı önemli aletler kullanırlar. Bunlar; nivo, jalon, şeritmetre gibi ölçme aletleri, ağaç kazık ve beton bloklar, sayma çubukları, çivi ve boniler, pusula, plançete, çizim paftaları olarak sıralanabilir.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu, bu alanda eğitim almak isteyen kişileri kapsamlı bir eğitimle karşılar. Eğitimi başarı ile tamamlayan mezunlar "Tapu ve Kadastro Ön Lisans Diploması" ve "Tapu ve Kadastro Teknikeri" unvanı almaya hak kazanır. İşverenler eğitim şartının yanında bazı önemli niteliklere de dikkat eder. Tapu ve kadastro teknikeri olmak isteyenlerin sahip olması gereken nitelikler ise şu şekilde sıralanabilir.

 • Şekil ve uzay ilişkilerini görebilmelidir.

 • Sayılarla ölçümler ve işlemler yapabilmelidir.

 • Düzgün şekil çizebilme yeteneği göstermelidir.

 • Açık havada çalışmaktan keyif almalıdır.

 • analitik düşünme becerisine sahip olması gerekir.

 • Diğer kurum çalışanları ile işbirliği içinde çalışması gerekeceği için takım çalışması için uygun olmalıdır.

 • Dikkatli, disiplinli ve titiz çalışmalıdır.

 • Ekip çalışması içinde yer alacakları için iletişimlerinin güçlü olması da önemlidir.

 • Erkek adayların askeri yükümlülüğünü tamamlamış olması beklenir.

Kadastro Teknisyeni Ne İş Yapar?

Kadastro teknisyenin çalışmaları genellikle arazi üzerinde yaptığı çalışmalardan oluşmaktadır. Arazilerden almış olduğu ölçümleri belirli oranlarda küçülterek ölçeklerini saptamaktan sorumlu kişilerdir. Bu bilgileri uygulama projesine işleyen teknisyenler, mahkemelerde bilirkişi olarak ta görev alabilir. Çeşitli görevlere sahip olan kadastro teknisyenin, temel görevleri aşağıdaki gibidir.

 • Kadastro işlemi uygulanması gereken araziyi topoğrafik olarak incelemekten sorumludur.

 • Taşınmaz malların hukuksal durumunu belirler.

 • Taşınmaz malların geometrik durum tespitini yapar.

 • Kadastro yenileme prosedürlerini yerine getirir.

 • Kadastro denetimlerde harita ve kadastro mühendislerine yardım etmeleri gerekir.

 • Elektronik ölçüm cihazlarını kullanarak, arazide ölçüm işlemi yapar.

 • GPS cihazlarını kullanarak, hedef konumlarını belirler.

 • bilgisayar programları üzerinde hesaplar yapar ve çizim işlerini gerçekleştirir.

 • Arazi ölçme esnasında kullanılması zorunlu olan alet ve cihazların, bakım ve ayarlarını yapmaktan sorumlu olan kişilerdir.

Kadastro Teknisyeni Maaşları

Kadastro teknikeri; kamu kurumlarında ve özel mühendislik bürolarında görev alırlar. Görevlerini bazı zamanlarda büroda, bazı zamanlarda arazide; ayakta, yürüyerek, tırmanarak, eğilerek yürütmeleri gerekebilir. Çalışmalarını genellikle açık havada ve değişik ikim koşullarında yerine getirmeleri gerekir. Çalışmaları sırasında birinci derecede verilerle ilgili olup, harita ve kadastro mühendisi ve harita teknisyeni ile iş birliği içinde olmalıdır. Kadastro Teknikerinin çalışma alanları; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı başta olmak üzere Bayındırlık ve İskan, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm Bakanlıkları, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü olarak görülmektedir. Bunun yanında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatında, Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve belediyeler gibi kamu kuruluşları, çalışma alanlarına diğer örnekler olarak gösterilebilir.

Bunun yanında özel sektörde; harita, parselasyon, imar planı, yol, baraj gibi hizmetler yapan müteahhit firma ve şirketlerinde teknikerler için istihdam görülmektedir. Ülkemizde 1993 yılı verilerine göre kadastro işlemlerinin şehir bazında % 80'inin, köy bazında %65'inin yapılabildiği görülmektedir. Nüfusun sürekli artış gösterdiği göz önüne alındığında meslek mensuplarına olan ihtiyacın giderek artacağı ortadadır. Kurumlarda yaptıkları çalışmalar karşılığında elde ettikleri maaşlar; tecrübe, eğitim ve kendini geliştirme ile doğru orantılıdır. Kadastro teknisyeni ne kadar maaş kazanır, inceleyelim.

 • Yeni işe başlayan bir Kadastro teknisyeni 3.100 TL maaş elde etmektedir.

 • Zamanla tecrübe kazanan bir Kadastro teknisyeni ortalama 5.400 TL gelir elde etmektedir.

 • En çok kazanan Kadastro teknisyeninin ise 8.800 TL kazandığı görülmektedir.

Kadastro Teknisyeni Nasıl Olunur?

Meslek liseleri alanlarından; Harita-Tapu-Kadastro, Harita ve Kadastro, Tapu Kadastro bölümlerinden mezun olan kişiler "Tapu ve Kadastro" ön lisans eğitimine sınavsız olarak geçiş yapma şansına sahiptir. Burada belirleyici bazı şartlar vardır. Bunlar; ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, mesleki ve teknik eğitim bölgeleri ve mezuniyet seneleri dikkate alınarak, kontenjanlara göre yerleştirilir. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümlerinden başka bölümleri bitiren ya da liselerden mezun olanlar ise Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) katılmaları ve geçerli puan almaları gerekir.

Tapu Kadastro bölümü ülkenin haritacılık; tapu ve kadastro hizmetlerinde görev alacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Tapu Kadastro programında uygulanan eğitim 2 yıllık ön lisans programıdır. Eğitim süresince öğrencilere içinde Genel kültür derslerinin de bulunduğu eğitim programı sunulur. Öğrencilerin eğitim süresince karşılaşacağı dersler ise şöyledir; hukuk dersleri, Kadastro Mevzuatı ve Uygulaması, Mali Mevzuat ve Ekonomi ile Mesleki Matematik, Teknik Bilimler (ölçme bilgisi), Meslek Resmi, Bilgisayar Programlama ve Mesleki Uygulama, İmar ve Kamulaştırma Mevzuatı, Fotogrametri, Kartografya ve Harita Çizimi dersleridir.

Kadastro Teknisyeni Nedir, Arazilerde; iskan, bayındırlık, coğrafi yapı ve imar durumu değerlendirme ve ölçekli harita çıkarma işlemlerini yapan kişilerdir, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu bu eğitim için uygundur, Kadastro Teknisyeni Ne İş Yapar, Arazinin ölçümünü ve sınırlını belirler, haritasını çıkarır ve tapu kayıtlarına işler, Arazi üzerinde çeşitli ölçüm aletleri ve cihazları kullanır, Kadastro Teknisyeni Nitelikleri, Düzgün şekil çizen, analitik düşünen ve takım çalışmasına yatkın kişiler tercih edilir, Açık havada çalışmayı sevmeleri ve sayılarla iyi işlem yapabilmeleri tercih edilen önemli niteliklerdendir, Kadastro Teknisyeni Çalışma Şartları, Büro ve arazi ortamında, değişen iklim koşullarında çalışabilirler, Harita ve kadastro mühendisi ve harita teknisyeni ile işbirliği içinde olmalıdır, Kadastro Teknisyeni Çalışma Alanları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm Bakanlıkları, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kurumlar, Özel mühendislik bürolarında ve belediyelerde de çalışabilirler, Kadastro Teknisyeni Maaşları, Kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışan kadastro teknisyenlerinin maaşı değişkenlik gösterebilir, Mesleki tecrübe, çalışılan kurum ve mesai saatleri maaşı etkileyen faktörlerdendir, Kadastro Teknisyeni Eğitimi, Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olmaları gereklidir, Eğitim sonunda 'Tapu ve Kadastro Ön Lisans Diploması' ve 'Tapu ve Kadastro Teknikeri' unvanı alırlar, Kadastro Teknisyeni Bilgi ve Becerileri, Geometrik ve hukuksal durum tespiti, kadastro yenileme prosedürleri ve elektronik ölçüm cihazları kullanma becerileri olmalıdır, Bilgisayar programları üzerinde hesaplama yapma ve çizim yapma yetenekleri de gerekir, Kadastro Teknisyeni Mesleği, Gelişen teknoloji ve artan nüfusun yarattığı ihtiyaçlar nedeniyle kadastro teknisyeni meslefine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır, Kataloader teknikerler ve mühendislerine olan gereksinim dolayısıyla iş olanakları geniştir
kadastro teknisyeni tapu ve kadastro tabu ve kadastro bölümü haritacılık meslek yüksekokulu kadastro teknisyeni nedir kadastro teknisyeni maaşları kadastro teknisyeni ne iş yapar kadastro teknisyeni nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir adam ve kadın ormanlık bir alanın ortasındadır. Adam turuncu bir yelek ve kask giyerken, kadın elinde beyaz bir kağıt parçası tutmaktadır. Kağıda bakarken yüzünde odaklanmış bir ifade vardır. Arka plandaki ağaçlar uzun ve gür, güneş ise masmavi bir gökyüzünde parlıyor. Adam kollarını kavuşturmuş ayakta durmaktadır ve yüz ifadesi sakin ve rahattır. İkisi de huzurlu bir atmosferle çevrili ve ormanın sakinliği kendini belli ediyor.
Meslekler

Orman Mühendisliği Nedir?

28 Temmuz 2020
Bir kişi tablet bilgisayar kullanmaktadır. Cihazı sağ elinde tutuyor ve işaret parmağıyla dokunmatik ekrana bastırıyor. Kişinin sol eli cihazın yan tarafında durmaktadır. Tabletin siyah bir ekranı vardır ve kişi dikkatle ekrandakilere bakmaktadır. Arka plan açık gri bir tezgah ile bej renkli bir duvardır. Kişi derin bir konsantrasyon içinde, elindeki işe odaklanmış gibi görünüyor.
Bölümler

Tapu Kadastro Bölümü

24 Kasım 2020
Sağ elinde kalem tutan bir kişinin yakın çekimi. Kalem, üzerinde bir ev maketi bulunan bir haritaya doğru tutulmaktadır. Model ev mavidir, eğimli bir çatısı ve beyaz pencereleri vardır. Kişinin kolu hafifçe bükülmüştür ve parmakları kalemi sıkıca kavramaktadır. Haritanın arkasında, duvarda bir nehir üzerinde sarı bir gün batımını gösteren bir resim var. Resmin etrafında açık kahverengi ahşaptan yapılmış bir çerçeve var. Kişi yüzünde düşünceli bir ifadeyle dikkatle haritaya ve ev maketine bakmaktadır.
Bölümler

Harita ve Kadastro Bölümü (MYO)

14 Eylül 2020