AnasayfaBlogKadastro Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Kadastro Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?

27 Nisan 2021
Kadastro Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?

Kadastro teknisyeni; ev, tarla, bahçe, fabrika gibi taşınmaz malların yerlerini gösteren haritaların çıkarılmasından sorumlu olan kişiler ile işbirliği içinde çalışan meslek mensuplarına verilen addır. Yerleşim alanlarında, tarım ve orman alanlarında kişilere ya da kurumlara ait taşınmaz malın alanını ölçmekten, sınırlarını belirlemekten, haritasını yapmaktan ve sahipleri adına tapu kayıtlarına işlemekten sorumludurlar. Yol, baraj gibi kamuya ait alanlar için gerekli alanın ölçümünü yaparlar. Bu alanlar içinde varsa, kamulaştırılması gereken yapıları belirlemekten de sorumludurlar.

Bu alanda eğitim; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulunda sunulmaktadır. Kadastro teknisyeni olmak isteyenlerin; şekil ve uzay ilişkilerini görebilme becerisi göstermesi gerekir. Arazide çalışmaktan keyif almalı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekmektedir. Artan nüfusun yarattığı kadastro ihtiyacı, meslek mensuplarına olan ihtiyacı da her geçen gün arttırmaktadır.

Yazımızda kadastro teknisyeni nedir? Kadastro teknisyeni ne iş yapar? Kadastro teknisyeni ne kadar maaş kazanır? Sorularına yanıtlar hazırladık.

Kadastro Teknisyeni Nedir?

Arazilerde; iskan, bayındırlık, coğrafi yapı ve imar durumu değerlendirilerek, belirlenen oranlarda ölçekli kağıtlar üzerinde, mesleki özel işaretleri kullanmak şartı ile çizen kişiler, kadastro teknisyeni olarak adlandırılır. Taşınmaz mallardan; bina, arazi, konut gibi şahsi ya da kurum mülklerinin sınırlarını yer ve harita üzerinde belirler. Bu gayrimenkullerin hukuki hallerini tespit eden ve uygulanan kadastroyu yenileme hakkında bilgi ve beceri sahibi olan kişidir. Çalışmaları sırasında bazı önemli aletler kullanırlar. Bunlar; nivo, jalon, şeritmetre gibi ölçme aletleri, ağaç kazık ve beton bloklar, sayma çubukları, çivi ve boniler, pusula, plançete, çizim paftaları olarak sıralanabilir.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu, bu alanda eğitim almak isteyen kişileri kapsamlı bir eğitimle karşılar. Eğitimi başarı ile tamamlayan mezunlar "Tapu ve Kadastro Ön Lisans Diploması" ve "Tapu ve Kadastro Teknikeri" unvanı almaya hak kazanır. İşverenler eğitim şartının yanında bazı önemli niteliklere de dikkat eder. Tapu ve kadastro teknikeri olmak isteyenlerin sahip olması gereken nitelikler ise şu şekilde sıralanabilir.

 • Şekil ve uzay ilişkilerini görebilmelidir.

 • Sayılarla ölçümler ve işlemler yapabilmelidir.

 • Düzgün şekil çizebilme yeteneği göstermelidir.

 • Açık havada çalışmaktan keyif almalıdır.

 • Analitik düşünme becerisine sahip olması gerekir.

 • Diğer kurum çalışanları ile işbirliği içinde çalışması gerekeceği için takım çalışması için uygun olmalıdır.

 • Dikkatli, disiplinli ve titiz çalışmalıdır.

 • Ekip çalışması içinde yer alacakları için iletişimlerinin güçlü olması da önemlidir.

 • Erkek adayların askeri yükümlülüğünü tamamlamış olması beklenir.

Kadastro Teknisyeni Ne İş Yapar?

Kadastro teknisyenin çalışmaları genellikle arazi üzerinde yaptığı çalışmalardan oluşmaktadır. Arazilerden almış olduğu ölçümleri belirli oranlarda küçülterek ölçeklerini saptamaktan sorumlu kişilerdir. Bu bilgileri uygulama projesine işleyen teknisyenler, mahkemelerde bilirkişi olarak ta görev alabilir. Çeşitli görevlere sahip olan kadastro teknisyenin, temel görevleri aşağıdaki gibidir.

 • Kadastro işlemi uygulanması gereken araziyi topoğrafik olarak incelemekten sorumludur.

 • Taşınmaz malların hukuksal durumunu belirler.

 • Taşınmaz malların geometrik durum tespitini yapar.

 • Kadastro yenileme prosedürlerini yerine getirir.

 • Kadastro denetimlerde harita ve kadastro mühendislerine yardım etmeleri gerekir.

 • Elektronik ölçüm cihazlarını kullanarak, arazide ölçüm işlemi yapar.

 • GPS cihazlarını kullanarak, hedef konumlarını belirler.

 • Bilgisayar programları üzerinde hesaplar yapar ve çizim işlerini gerçekleştirir.

 • Arazi ölçme esnasında kullanılması zorunlu olan alet ve cihazların, bakım ve ayarlarını yapmaktan sorumlu olan kişilerdir.

Kadastro Teknisyeni Maaşları

Kadastro teknikeri; kamu kurumlarında ve özel mühendislik bürolarında görev alırlar. Görevlerini bazı zamanlarda büroda, bazı zamanlarda arazide; ayakta, yürüyerek, tırmanarak, eğilerek yürütmeleri gerekebilir. Çalışmalarını genellikle açık havada ve değişik ikim koşullarında yerine getirmeleri gerekir. Çalışmaları sırasında birinci derecede verilerle ilgili olup, harita ve kadastro mühendisi ve harita teknisyeni ile iş birliği içinde olmalıdır. Kadastro Teknikerinin çalışma alanları; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı başta olmak üzere Bayındırlık ve İskan, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm Bakanlıkları, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü olarak görülmektedir. Bunun yanında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatında, Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve belediyeler gibi kamu kuruluşları, çalışma alanlarına diğer örnekler olarak gösterilebilir.

Bunun yanında özel sektörde; harita, parselasyon, imar planı, yol, baraj gibi hizmetler yapan müteahhit firma ve şirketlerinde teknikerler için istihdam görülmektedir. Ülkemizde 1993 yılı verilerine göre kadastro işlemlerinin şehir bazında % 80'inin, köy bazında %65'inin yapılabildiği görülmektedir. Nüfusun sürekli artış gösterdiği göz önüne alındığında meslek mensuplarına olan ihtiyacın giderek artacağı ortadadır. Kurumlarda yaptıkları çalışmalar karşılığında elde ettikleri maaşlar; tecrübe, eğitim ve kendini geliştirme ile doğru orantılıdır. Kadastro teknisyeni ne kadar maaş kazanır, inceleyelim.

 • Yeni işe başlayan bir Kadastro teknisyeni 3.100 TL maaş elde etmektedir.

 • Zamanla tecrübe kazanan bir Kadastro teknisyeni ortalama 5.400 TL gelir elde etmektedir.

 • En çok kazanan Kadastro teknisyeninin ise 8.800 TL kazandığı görülmektedir.

Kadastro Teknisyeni Nasıl Olunur?

Meslek liseleri alanlarından; Harita-Tapu-Kadastro, Harita ve Kadastro, Tapu Kadastro bölümlerinden mezun olan kişiler "Tapu ve Kadastro" ön lisans eğitimine sınavsız olarak geçiş yapma şansına sahiptir. Burada belirleyici bazı şartlar vardır. Bunlar; ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, mesleki ve teknik eğitim bölgeleri ve mezuniyet seneleri dikkate alınarak, kontenjanlara göre yerleştirilir. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümlerinden başka bölümleri bitiren ya da liselerden mezun olanlar ise Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) katılmaları ve geçerli puan almaları gerekir.

Tapu Kadastro bölümü ülkenin haritacılık; tapu ve kadastro hizmetlerinde görev alacak elemanları yetiştirmeyi amaçlar. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Tapu Kadastro programında uygulanan eğitim 2 yıllık ön lisans programıdır. Eğitim süresince öğrencilere içinde Genel kültür derslerinin de bulunduğu eğitim programı sunulur. Öğrencilerin eğitim süresince karşılaşacağı dersler ise şöyledir; hukuk dersleri, Kadastro Mevzuatı ve Uygulaması, Mali Mevzuat ve Ekonomi ile Mesleki Matematik, Teknik Bilimler (ölçme bilgisi), Meslek Resmi, Bilgisayar Programlama ve Mesleki Uygulama, İmar ve Kamulaştırma Mevzuatı, Fotogrametri, Kartografya ve Harita Çizimi dersleridir.

Kadastro Teknisyeni Kimdir?

Kadastro teknisyeni, taşınmaz mallardan; bina, arazi, konut gibi mülklerinin sınırlarını yer ve harita üzerinde belirleyen kişidir. Bu gayrimenkullerin hukuki hallerini tespit etmekten sorumlu olup uygulanan kadastroyu yenileme hakkında bilgi ve beceri sahibi olan kişilerdir. Meslek yüksekokulu kapsamında 2 yıllık ön lisans eğitimi almaları gerekir.

Kadastro Teknisyeninin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kadastro teknisyeni, taşınmaz malların hukuksal durumunu belirler ve taşınmaz malların geometrik durum tespit etmekten sorumludur. Kadastro yenileme prosedürlerine uygun çalışırken Kadastro denetimleri sırasında harita ve kadastro mühendislerine yardım ederler. Elektronik ölçüm cihazlarını kullanmak şartı ile arazide ölçüm işlemi yapmak başlıca sorumlulukları arasında yer alır.

Kadastro Teknisyeninin Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Kadastro teknisyeninin Şekil ve uzay ilişkilerini görebilmesi, sayılarla ölçümler ve işlemler yapabilme becerisi göstermesi gerekir. Düzgün şekil çizebilme yeteneği göstermelidir ve açık havada çalışmaktan keyif almalıdır. Analitik düşünme becerisine sahip olmalı, çalışmalarını dikkatli ve titiz bir şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir.

kadastro teknisyeni tapu ve kadastro tabu ve kadastro bölümü haritacılık meslek yüksekokulu kadastro teknisyeni nedir kadastro teknisyeni maaşları kadastro teknisyeni ne iş yapar kadastro teknisyeni nasıl olunur
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Orman Mühendisliği
Meslekler

Orman Mühendisliği Nedir?

28 Temmuz 2020
Tapu Kadastro Bölümü
Bölümler

Tapu Kadastro Bölümü

24 Kasım 2020
Harita ve Kadastro Bölümü (MYO)
Bölümler

Harita ve Kadastro Bölümü (MYO)

14 Eylül 2020