AnasayfaBlogBiyosistem Mühendisliği Bölümü
Bölümler

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

27 Mart 2020
Bu görüntü siyah metinli yeşil bir hücreye aittir. Hücre dikdörtgen şeklindedir ve düz siyah bir arka plana sahiptir. Hücre, yeşil yüzey üzerinde siyah metin içermektedir. Metin kalın, sans-serif bir yazı tipiyle yazılmış ve hücrenin ortasında ortalanmıştır. Metin, hücre kenarlığından biraz daha büyüktür ve metnin kenarları yeşil arka plana karışır. Hücrenin sağ üst köşesinde, siyah kenarlıklı küçük, yeşil bir daire vardır. Daire metinden biraz daha küçüktür.
Biyosistem Mühendisliği TanımıBiyosistem Mühendisliği DersleriBiyosistem Mühendisliği Yetenekleri
Bitki ve hayvan sistemlerini mühendislik yaklaşımıyla inceleyip yeni çözümler üretirBotanik, Toprak Bilgisi, Meteoroloji, Bitkisel Üretim, Tarımda İş Güvenliği vb.Keşif yapma, modelleme, canlı sistemlerin yapısını anlama ve tasarım yapma yeteneği
Canlılarından alınan bilgiyi insanlar için çözüm yolu olarak kullanırToprak ve Su Koruma, Köy Sosyolojisi, Hayvan Yetiştirme, Havza Yönetimi, Kırsal Yerleşim Planlaması vb.Yeni üretim yapma, çevre sorunlarına duyarlılık, sürekli kendini geliştirme kapasitesi
Biyoloji ve mühendislik bilimlerini birleştirerek canlılardan örnekler alır ve bu bilgileri tasarımlara dökerTarımda Görüntü İşleme Uygulamaları, Agroekoturizm, Tarım Makineleri İşletmeciliği, Hidroloji, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri vb.Biyolojik sistemlerin tasarımlarını modelleyebilme ve bu tasarımlardan yeni yaşam modelleri sunabilme yeteneği
Var olan biyolojik modelleri inceleyip elde edilen sonuçları mühendislik yasasının prototip modellemesiyle yeni tasarımlara dökerToprak Bilgisi ve Bitki Besleme, Bitkisel Üretim, Tarımda İş Güvenliği, Toprak ve Su Koruma, Köy Sosyolojisi, Hayvan Yetiştirme, Havza Yönetimi, Kırsal Yerleşim Planlaması vb.Biyoloji dersini sevme, beyin fırtınası yaparak yeni fikirler üretme ve tasarım yapmaya odaklanabilecek yetenekler
Tarımsal ve hayvancılığa dair sorunlara çözüm arar ve bu sorunları çözme potansiyeli olan teknolojik uygulamaları geliştirirToprak ve Su Koruma, Köy Sosyolojisi, Hayvan Yetiştirme, Havza Yönetimi, Kırsal Yerleşim Planlaması, Tarımda Görüntü İşleme Uygulamaları, Agroekoturizm, Tarım Makineleri İşletmeciliği, Hidroloji, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri vb.Çevre sorunlarına duyarlılık, kendini geliştirmeye yeteneği ve yeni tasarımlar yapma yeteneği

Baktığımız zaman biyoloji tüm canlıları inceleyerek tıp ve medikal alanlara hizmet eden bir bilim dalı iken aynı zamanda bu yönü ile birçok alt disipline bölünmüş bir alandır. Bu alt disiplinler biyolojinin incelediği canlılar kavramını daha farklı konularda ele alan ve ortaya değişik tasarımlar çıkaran yüzyılın bilim dalı biyolojinin kapsamında alanlardır. Mühendislik kavramı da sahip olduğu döngüyle prototip oluşturma konularında aldığı bilgiyi harmanlayan doğa bilimleriyle ortak çalışan bir bilim dalıdır.

tasarım ise insanın sahip olduğu yeteneklerini gün ışığına çıkarmak için sahibi olduğu alan bilgileriyle yapabileceklerinin toplamıdır. biyosistem mühendisliği ise tasarım alanının çok kullanıldığı bir alandır. biyosistem mühendisliği bitkilere ve hayvanlara ait sistemleri mühendislik yaklaşımıyla inceleyip ortaya yeni çözümler üretmek için yaptığı tasarımları sunan bir bilim alanıdır. sistem girdisi ve çıktısı olan açık ve kapalı diye tarif edeilen bir kavramdır. canlılar girdileri ve çıktıları olan açık sistemlerdir. bu açık sistemler aldıkları girdilere göre çıktılar veren tasarım modelleridir.

Sistem mühendisliği de tasarımlara yön veren bir alandır. Biyoloji ile birleştiğinde canlılardan aldığını insanlar için çözüm yolları olan tasarımlara çeviren biyosistem mühendisliği sorunlara çözüm üretmek için mühendislik yaklaşımı ile çalışan yeni alanlardan biridir. Biyoloji canlının tüm sistemlerini inceleyerek hastalıkların temellerini araştırırken mühendislik prototip oluşturma yeteneği ile çare olabilecek yolaklara yeni tasarımlar sunan bir alandır. Bu alanda çalışacak öğrencilerin canlıların yapılarını öğrenmeye meraklı, onları seven ve yeni üretimler yapmaya odaklı öğrenciler olması ya da bu hedefi öğrenmeye meraklı kişilerden oluşması canlıyı inceleyen ve tasarım yapan bu bölüm için oldukça önemlidir.

yine çevre sorunlarına duyarlı ve kendini geliştirmeye aday bireyler bu bölümde yeni tasarımlar yaparak başarı elde edebileceklerdir.bu yüzden biyoloji dersini seven beyin fırtınası yaparak yeni fikirler üreterek tasarım yapmaya odaklanabilecek bireyler bu bölümü tercih edebilirler. 

Canlı ve Tasarım 

Canlıların varlık nedenlerine bakınca ve karşılaştırınca gördüğümüz en önemli şeylerden biri hepsinin ortak özelliklere sahip olduğudur. Bu ortak özelliklere bakınca da insanın kendindeki sorunları çözmesi için kullandığı şey canlının kendine benzeyen özellikleridir. Çünkü biyoloji canlıların özelliklerini araştıran bir bilim dalıdır. Mühendislik ise kendisine ulaşan bu bilgilerden yorumlayarak tasarım yapmayı hedefler. Çünkü çağa baktığımızda yaşadığımız sorunların kapsamı bizi canlıların yaşam biçimlerini kullanmaya iter. Aslında yaşamsal sorunlarınımız başka canlıların sahip olduğu özellikleri inceleyip ona uygun tasarımlar yapmakla çözülebilir. İşte bu anlamda canlı ve tasarım çok uygun iki kavramdır.Birbirinden ilham alan bu kavramlar yaşam kaygısıyla sorun havuzunda yüzen insan için çözüm yolları önermektedir.

Biyosistem mühendisliği bu kapsamda tasarım modelleri için çok uygundur. Biyolojik sistemlerin tasarımlarını model alan yeni tasarım modelleri insanlığın yaşadığı pek çok soruna çözüm üreten yeni yaşam modelleri sunar. Bu yüzden sahada yeni olan bu mühendislik alanında okuyacak öğrencilerin keşif yapma ve modelleme yeteneklerinin geliştirilmesi ile insan olarak yaşadığımız pek çok çevresel ve bireysel soruna çözüm bulunabilecektir. İnsan çevresiyle bir bütündür. Doğal olarak sürekli yaşayan bir varlık olarak diğer canlı ve cansız sistemlerle sorun yaşayacaktır.

Yaşanan tarımsal ve hayvancılığa dair sorunlar insan açısından çözüme ulaşmadıkça rahat yaşam sözkonusu değildir. İşte bu noktada canlı varlıkları inceleyen biyoloji ve tasarım yapan mühendislik biyomühendislikte  biraraya gelerek canlılardan aldığı örneklemeleri mühendislik yasasının protototipiyle yeni çözümlere kavuşturacaktır. Gerek tarım ve hayvancılık ta gerekse insana ait bilgi teknolojilerinde yaşanan sorunlara dair biyoloji alt yapısı ile var olan modelleri inceleyecek elde ettiği sonuçları mühendiliğin prototip modellemesiyle yeni tasarımlara dökerek daha rahat yaşamanın yollarını arayacaktır.  

Biyosistem Mühendisliği Dersleri 

Biyosistem Mühendisliği üzerine eğitim almayı amaçlayan ve bu bölüme tercih listelerinde yer vermeyi düşünen öğrenciler;

 • Botanik,

 • Toprak Bilgisi,

 • Meteoroloji,

 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme,

 • Bitkisel Üretim,

 • Tarımda İş Güvenliği,

 • Toprak ve Su Koruma,

 • Köy Sosyolojisi,

 • Hayvan Yetiştirme,

 • Havza Yönetimi,

 • Kırsal Yerleşim Planlaması,

 • Tarımda Görüntü İşleme Uygulamaları,

 • Agroekoturizm,

 • Tarım Makineleri İşletmeciliği,

 • Hidroloji,

 • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Ve benzeri daha birçok dersin eğitiminden 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumludurlar. Bütün bu dersleri başarı ile tamamlayan her öğrenci “Biyosistem Mühendisliği Bölümü Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar. Bu bölümden mezun olanlar “Biyosistem Mühendisi“ unvanı kazanırlar.

Biyosistem Mühendisliği İş İmkanları Nelerdir?

Biyosistem Mühendisliği bölümünden mezun olanlar göreve başladıklarında yenilenebilir enerji kaynakları, gıda, tarım, biyoyakıt üretimi gibi alanlarda çalışabilirler. Bu konularla ilgili her türlü araştırma ve incelemeyi yapar, akademik bilgilerini kullanıp yararlı ürünler elde etmeye çalışır, bunun için çabalamaktadırlar. Yani doğada var olan biyolojik bir ürünü yararlı hale getirmeye çalışmaktadırlar. Örneğin doğada var olan doğal bir biyolojik ürünün, tarım alanında gübre olarak kullanılabileceğini ortaya çıkararak bunun için gerekli  girişimleri yaparlar ve buna benzer işleri  yürütürler.Tüm dünyada biyosistem mühendisleri için belirli olan işler veya görevler aşağıda listelenmiştir.-Tarım alanına yönelik enerji sistemleri ve koordinesi-Su kaynakları ile ilgili çalışmalar-Tarımda kullanılan makineler-Yapı sistemleri ve ilgili araç-gereçler-Bilgi Teknolojileri ve otomasyonu-Sulama ve drenaj sistemleri-İş güvenliği

Biyosistem Mühendisliği Mezunları Ne İş yapar?

Bu mühendislik alanında kariyer yapmayı amaçlayanlar tarım, gıda ve hayvancılık konusunda iş yapan her kuruluşta yer alır. Açıklamak gerekirse;

 • Tarım Kredi ve Kooperatifleri,

 • Ziraat Odaları,

 • Toprak Islahı Müteahhit Şirketleri,

 • Ticaret Odaları,

 • Peyzaj Firmaları,

 • Yenilenebilir Enerji Firmaları,

 • Zirai Tarım ve İlaç Firmaları

Gibi örneklerden bahsedilebilir. 

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Taban Puanı Ve Sıralama

Biyosistem mühendisliği taban puanlarına baktığımızda bölümün sayısal puanla öğrenci aldığını görmekteyiz. En yüksek puanla öğrenci alımının Bursa Uludağ Üniversitesinde 252,16891 olduğunu en düşük puanın da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde 220,16025 olduğunu görüyoruz. Başarı sıralamalarına baktığımızda ise ilk sıralamın 333762 ile Bursa Uludağ Üniversitesinde , son sıralamanın 473372 ile Sütçü imam Üniversitesinde  olduğunu görüyoruz. 

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Nedir?

Biyosistem mühendisliği bölümü canlıları inceleyen biyoloji ve prototip oluşturan mühendislik döngüsünün birleşimi olan gerektiğinde çözümler üretmek üzere yola çıkmış bir mühendislik alanıdır. Tasarım açısından bakıldığında canlılar birer modeldir. Bu modellerin yapısını inceleyen biyoloji çözdüğü yapıları ve yolakları ortaya koyunca mühendislik bunu alır  ve yeni tasarım harikası modeller üretir. BU bölüm insanların yaşadığı bireysel ve çevresel sorunlara çare üretmek üzere yeni tasraımlar ortaya koymakla yükümlüdür.

Biyosistem Mühendisliği İş İmkanları Nelerdir? 

Biyosistem mühendisliği bölülümü biyoloji olarak canlıları incelemekte mühendislik olarak prototoip ortaya koymaktadır. Bu açıdan bakıldığında canlıları model alarak yeni tasarım yapabilecekleri sahalarda iş imkanları bulunmaktadır. Ticaret odaları, zirarat odaları ve tarım kredi kooperatifleri gibi kurumlarda çalışabilirler.

Biyosistem Mühendisliği Mezunları Ne İş yapar? 

Bu bölüm mezunları tarım alanına ilişkin enerji çalışmaları, su kaynakları ile ilgili çalışmalar, bilgi teknolojileri ve otomasyonu, sulama ve drenaj sistemleri  gibi işleri başarı ile yürütmektedirler. 

Bitki ve hayvan sistemlerini mühendislik yaklaşımıyla inceleyip yeni çözümler üretir, Botanik, Toprak Bilgisi, Meteoroloji, Bitkisel Üretim, Tarımda İş Güvenliği vb, Keşif yapma, modelleme, canlı sistemlerin yapısını anlama ve tasarım yapma yeteneği, Canlılarından alınan bilgiyi insanlar için çözüm yolu olarak kullanır, Toprak ve Su Koruma, Köy Sosyolojisi, Hayvan Yetiştirme, Havza Yönetimi, Kırsal Yerleşim Planlaması vb, Yeni üretim yapma, çevre sorunlarına duyarlılık, sürekli kendini geliştirme kapasitesi, Biyoloji ve mühendislik bilimlerini birleştirerek canlılardan örnekler alır ve bu bilgileri tasarımlara döker, Tarımda Görüntü İşleme Uygulamaları, Agroekoturizm, Tarım Makineleri İşletmeciliği, Hidroloji, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri vb, Biyolojik sistemlerin tasarımlarını modelleyebilme ve bu tasarımlardan yeni yaşam modelleri sunabilme yeteneği , Var olan biyolojik modelleri inceleyip elde edilen sonuçları mühendislik yasasının prototip modellemesiyle yeni tasarımlara döker, Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme, Bitkisel Üretim, Tarımda İş Güvenliği, Toprak ve Su Koruma, Köy Sosyolojisi, Hayvan Yetiştirme, Havza Yönetimi, Kırsal Yerleşim Planlaması vb, Biyoloji dersini sevme, beyin fırtınası yaparak yeni fikirler üretme ve tasarım yapmaya odaklanabilecek yetenekler, Tarımsal ve hayvancılığa dair sorunlara çözüm arar ve bu sorunları çözme potansiyeli olan teknolojik uygulamaları geliştirir, Toprak ve Su Koruma, Köy Sosyolojisi, Hayvan Yetiştirme, Havza Yönetimi, Kırsal Yerleşim Planlaması, Tarımda Görüntü İşleme Uygulamaları, Agroekoturizm, Tarım Makineleri İşletmeciliği, Hidroloji, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri vb, Çevre sorunlarına duyarlılık, kendini geliştirmeye yeteneği ve yeni tasarımlar yapma yeteneği
biyosistem mühendislik biyosistem mühendisliği sistem tasarım canlı biyoloji
Bu, çenesi elinde kameraya bakan bir kadının fotoğrafı. Gözleri kapalı ve yüz ifadesi düşünceli. Omuz hizasında kahverengi saçları gevşek dalgalarla şekillendirilmiş ve dudakları hafifçe ayrılmış. Kadının vücudu kameradan hafifçe uzaklaşmış ve başı yana doğru eğilmiştir. Üzerinde küçük desenli soluk sarı bir gömlek vardır ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuştur. Arka plan bulanıktır ve renkler sessiz ve yumuşaktır. Kadının duruşu ve yüz ifadesi bir tefekkür ve iç gözlem hissi uyandırıyor.
Nurhayat Kayar
Blog Yazarı

Ben Biyoloji öğretmeni olmakla beraber blog yazarlığına Biyoloji bilgimle birlikte Bezelye Dergisinde daha sonra da çeşitli ajanslarda içerik yazarak başladım. Şu anda İstanbul İşletme Enstitüsünde yazmaktayım. Değişik konularda sahip olduğum sertifikalar var. Bu sertifikaların arasında ileri düzey ingilizce sertifikası da yer alıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resim güneşli bir günde tarlada çalışan bir çiftlik makinesini tasvir etmektedir. Makine parlak ve canlı bir sarı ve turuncu renkte, arka planda ise mavi gökyüzü var. Ön planda, bulanık bir insan bacağı figürü görülebiliyor. Tarla sarı ve turuncu renklerin bir kombinasyonudur ve her tarafa dağılmış bitkiler ve ağaçlar vardır. Çiftlik makinesi, görünüşe göre insan eli değmemiş geniş bir araziyle çevrilidir. Güneş gökyüzünde yükseklerde, görüntüye parlak ve sıcak bir atmosfer sağlıyor. Makine modern, şık ve verimli bir tasarıma sahip. Tarlanın canlı renkleri arasında göze çarpıyor.
Bölümler

Tarım Makineleri Bölümü (MYO)

09 Ocak 2021
Bir grup adam çimenlik bir alanda bir arada duruyor. Güneş üzerlerinde parlıyor ve parlak gülümsemelerini ortaya çıkarıyor. Bir adam öne çıkıyor, kask takmış ve elinde büyük bir havuç tutuyor. Geniş geniş sırıtıyor, dişleri yüzünün koyu teniyle tezat oluşturacak şekilde parlıyor. Başka bir adam şapkasıyla yakınlarda duruyor. Yüzüne yakın çekim yapıldığında sıcak ifadesi ortaya çıkıyor. Yanındaki yerde beyaz bir 'O' harfi vardır. Daha uzakta, uzun parmaklarıyla bir bitkiyi kavrayan bir kişinin elinin yakın çekimi görülüyor. Adamlar birlikte durmaktadır; neşe ve arkadaşlığın mükemmel bir görüntüsü.
Bölümler

Organik Tarım Bölümü (MYO)

27 Ocak 2020
Gözlüklü bir kadın siyah bir tişört giyiyor. Gözleri kapalı ve alnı yeşil ve beyaz bir logoyla süslenmiş. Boynunda bir ben görülebiliyor. Göğsüne yakın çekim yapıldığında beyaz sütyeni görülüyor. Arka planda yeşil ve siyah bir işaretin yanı sıra yeşil zemin üzerine beyaz bir harf ve siyah zemin üzerine beyaz bir harf görülüyor. Ağzına yakın çekim yapıldığında dudaklarının hafifçe ayrıldığı görülüyor. Rahat ve huzurlu görünüyor.
Kişisel Gelişim

5 Adımda Meslek Seçimi Nasıl Yapılır?

16 Ağustos 2021
Bu görüntü bir fotoğraf için gülümseyen bir adamı gösteriyor. Takım elbise giyiyor ve profesyonel bir ortamda olduğu anlaşılıyor. Boynunun ve yüzünün yakın çekimi neşeli ifadesini gösteriyor ve sakalı ona seçkin bir görünüm veriyor. Ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var, muhtemelen üretim yönetimi kursuyla ilgili. Genel olarak, bu görüntü kursun önemini aktarıyor ve konuyla ilgili bir güven ve gurur duygusu veriyor.
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12870
Bu, siyah ve yeşil metinli bir bayrağın önünde gülümseyen takım elbiseli bir adamın görüntüsüdür. Bu görsel bir Japon online eğitim kursunun parçasıdır. Resimdeki adam, kursun öğrencileri hazırlayacağı profesyonel tipine bir örnektir. Bu kursun yardımıyla öğrenciler profesyonel dünyaya girmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanabilirler. Arka plandaki bayrak, kursun Japon kültürü ve değerlerine odaklandığını göstermektedir. Siyah ve yeşil metin muhtemelen çevrimiçi kursun logosudur. Kursun güvenilir ve iyi bir üne sahip olduğunu gösterir. Bu kursu almak, öğrencilerin başarılı olmak için gerekli becerileri kazanmalarını sağlayacaktır. Onlara herhangi bir işyeri için bir varlık haline getirecek bilgiyi verecektir.
5
(35)

Japonca Eğitimi

16 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12450
Bu bir Yalın Üretim Kursu görüntüsüdür. Fotoğraftaki adam kameraya gülümseyerek güven duygusunu ve öğrenme hevesini yansıtıyor. Arka plandaki yeşil ve siyah logo, kursun profesyonelce tasarlandığını ve kaliteli eğitim verdiğini gösteriyor. Mavi harfli sarı daire bir kurs logosu veya kursu sembolize eden bir marka öğesi olabilir. Adamın yüzüne yakından bakıldığında boynu, ağzı ve sakalı görülüyor. Bu da kursun Yalın Üretim'in temel ilkelerini öğrenmeye odaklandığını gösteriyor. Genel olarak bu görsel, Yalın Üretim Kursunun eğlenceli ve ilgi çekici bir öğrenme deneyimi olduğu mesajını iletiyor.
5
(123)

Yalın Üretim Eğitimi

5 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12570