AnasayfaBlogBiyosistem Mühendisliği Bölümü
Bölümler

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

27 Mart 2020
Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Baktığımız zaman biyoloji tüm canlıları inceleyerek tıp ve medikal alanlara hizmet eden bir bilim dalı iken aynı zamanda bu yönü ile birçok alt disipline bölünmüş bir alandır. Bu alt disiplinler biyolojinin incelediği canlılar kavramını daha farklı konularda ele alan ve ortaya değişik tasarımlar çıkaran yüzyılın bilim dalı biyolojinin kapsamında alanlardır. Mühendislik kavramı da sahip olduğu döngüyle prototip oluşturma konularında aldığı bilgiyi harmanlayan doğa bilimleriyle ortak çalışan bir bilim dalıdır.

Tasarım ise insanın sahip olduğu yeteneklerini gün ışığına çıkarmak için sahibi olduğu alan bilgileriyle yapabileceklerinin toplamıdır. Biyosistem mühendisliği ise tasarım alanının çok kullanıldığı bir alandır. Biyosistem mühendisliği bitkilere ve hayvanlara ait sistemleri mühendislik yaklaşımıyla inceleyip ortaya yeni çözümler üretmek için yaptığı tasarımları sunan bir bilim alanıdır. Sistem girdisi ve çıktısı olan açık ve kapalı diye tarif edeilen bir kavramdır. Canlılar girdileri ve çıktıları olan açık sistemlerdir. Bu açık sistemler aldıkları girdilere göre çıktılar veren tasarım modelleridir.

Sistem mühendisliği de tasarımlara yön veren bir alandır. Biyoloji ile birleştiğinde canlılardan aldığını insanlar için çözüm yolları olan tasarımlara çeviren biyosistem mühendisliği sorunlara çözüm üretmek için mühendislik yaklaşımı ile çalışan yeni alanlardan biridir. Biyoloji canlının tüm sistemlerini inceleyerek hastalıkların temellerini araştırırken mühendislik prototip oluşturma yeteneği ile çare olabilecek yolaklara yeni tasarımlar sunan bir alandır. Bu alanda çalışacak öğrencilerin canlıların yapılarını öğrenmeye meraklı, onları seven ve yeni üretimler yapmaya odaklı öğrenciler olması ya da bu hedefi öğrenmeye meraklı kişilerden oluşması canlıyı inceleyen ve tasarım yapan bu bölüm için oldukça önemlidir.

Yine çevre sorunlarına duyarlı ve kendini geliştirmeye aday bireyler bu bölümde yeni tasarımlar yaparak başarı elde edebileceklerdir.Bu yüzden biyoloji dersini seven beyin fırtınası yaparak yeni fikirler üreterek tasarım yapmaya odaklanabilecek bireyler bu bölümü tercih edebilirler. 

Canlı ve Tasarım 

Canlıların varlık nedenlerine bakınca ve karşılaştırınca gördüğümüz en önemli şeylerden biri hepsinin ortak özelliklere sahip olduğudur. Bu ortak özelliklere bakınca da insanın kendindeki sorunları çözmesi için kullandığı şey canlının kendine benzeyen özellikleridir. Çünkü biyoloji canlıların özelliklerini araştıran bir bilim dalıdır. Mühendislik ise kendisine ulaşan bu bilgilerden yorumlayarak tasarım yapmayı hedefler. Çünkü çağa baktığımızda yaşadığımız sorunların kapsamı bizi canlıların yaşam biçimlerini kullanmaya iter. Aslında yaşamsal sorunlarınımız başka canlıların sahip olduğu özellikleri inceleyip ona uygun tasarımlar yapmakla çözülebilir. İşte bu anlamda canlı ve tasarım çok uygun iki kavramdır.Birbirinden ilham alan bu kavramlar yaşam kaygısıyla sorun havuzunda yüzen insan için çözüm yolları önermektedir.

Biyosistem mühendisliği bu kapsamda tasarım modelleri için çok uygundur. Biyolojik sistemlerin tasarımlarını model alan yeni tasarım modelleri insanlığın yaşadığı pek çok soruna çözüm üreten yeni yaşam modelleri sunar. Bu yüzden sahada yeni olan bu mühendislik alanında okuyacak öğrencilerin keşif yapma ve modelleme yeteneklerinin geliştirilmesi ile insan olarak yaşadığımız pek çok çevresel ve bireysel soruna çözüm bulunabilecektir. İnsan çevresiyle bir bütündür. Doğal olarak sürekli yaşayan bir varlık olarak diğer canlı ve cansız sistemlerle sorun yaşayacaktır.

Yaşanan tarımsal ve hayvancılığa dair sorunlar insan açısından çözüme ulaşmadıkça rahat yaşam sözkonusu değildir. İşte bu noktada canlı varlıkları inceleyen biyoloji ve tasarım yapan mühendislik biyomühendislikte  biraraya gelerek canlılardan aldığı örneklemeleri mühendislik yasasının protototipiyle yeni çözümlere kavuşturacaktır. Gerek tarım ve hayvancılık ta gerekse insana ait bilgi teknolojilerinde yaşanan sorunlara dair biyoloji alt yapısı ile var olan modelleri inceleyecek elde ettiği sonuçları mühendiliğin prototip modellemesiyle yeni tasarımlara dökerek daha rahat yaşamanın yollarını arayacaktır.  

Biyosistem Mühendisliği Dersleri 

Biyosistem Mühendisliği üzerine eğitim almayı amaçlayan ve bu bölüme tercih listelerinde yer vermeyi düşünen öğrenciler;

 • Botanik,

 • Toprak Bilgisi,

 • Meteoroloji,

 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme,

 • Bitkisel Üretim,

 • Tarımda İş Güvenliği,

 • Toprak ve Su Koruma,

 • Köy Sosyolojisi,

 • Hayvan Yetiştirme,

 • Havza Yönetimi,

 • Kırsal Yerleşim Planlaması,

 • Tarımda Görüntü İşleme Uygulamaları,

 • Agroekoturizm,

 • Tarım Makineleri İşletmeciliği,

 • Hidroloji,

 • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Ve benzeri daha birçok dersin eğitiminden 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumludurlar. Bütün bu dersleri başarı ile tamamlayan her öğrenci “Biyosistem Mühendisliği Bölümü Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar. Bu bölümden mezun olanlar “Biyosistem Mühendisi“ unvanı kazanırlar.

Biyosistem Mühendisliği İş İmkanları Nelerdir?

Biyosistem Mühendisliği bölümünden mezun olanlar göreve başladıklarında yenilenebilir enerji kaynakları, gıda, tarım, biyoyakıt üretimi gibi alanlarda çalışabilirler. Bu konularla ilgili her türlü araştırma ve incelemeyi yapar, akademik bilgilerini kullanıp yararlı ürünler elde etmeye çalışır, bunun için çabalamaktadırlar. Yani doğada var olan biyolojik bir ürünü yararlı hale getirmeye çalışmaktadırlar. Örneğin doğada var olan doğal bir biyolojik ürünün, tarım alanında gübre olarak kullanılabileceğini ortaya çıkararak bunun için gerekli  girişimleri yaparlar ve buna benzer işleri  yürütürler.Tüm dünyada biyosistem mühendisleri için belirli olan işler veya görevler aşağıda listelenmiştir.-Tarım alanına yönelik enerji sistemleri ve koordinesi-Su kaynakları ile ilgili çalışmalar-Tarımda kullanılan makineler-Yapı sistemleri ve ilgili araç-gereçler-Bilgi Teknolojileri ve otomasyonu-Sulama ve drenaj sistemleri-İş güvenliği

Biyosistem Mühendisliği Mezunları Ne İş yapar?

Bu mühendislik alanında kariyer yapmayı amaçlayanlar tarım, gıda ve hayvancılık konusunda iş yapan her kuruluşta yer alır. Açıklamak gerekirse;

 • Tarım Kredi ve Kooperatifleri,

 • Ziraat Odaları,

 • Toprak Islahı Müteahhit Şirketleri,

 • Ticaret Odaları,

 • Peyzaj Firmaları,

 • Yenilenebilir Enerji Firmaları,

 • Zirai Tarım ve İlaç Firmaları

Gibi örneklerden bahsedilebilir. 

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Taban Puanı Ve Sıralama

Biyosistem mühendisliği taban puanlarına baktığımızda bölümün sayısal puanla öğrenci aldığını görmekteyiz. En yüksek puanla öğrenci alımının Bursa Uludağ Üniversitesinde 252,16891 olduğunu en düşük puanın da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde 220,16025 olduğunu görüyoruz. Başarı sıralamalarına baktığımızda ise ilk sıralamın 333762 ile Bursa Uludağ Üniversitesinde , son sıralamanın 473372 ile Sütçü imam Üniversitesinde  olduğunu görüyoruz. 

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Nedir?

Biyosistem mühendisliği bölümü canlıları inceleyen biyoloji ve prototip oluşturan mühendislik döngüsünün birleşimi olan gerektiğinde çözümler üretmek üzere yola çıkmış bir mühendislik alanıdır. Tasarım açısından bakıldığında canlılar birer modeldir. Bu modellerin yapısını inceleyen biyoloji çözdüğü yapıları ve yolakları ortaya koyunca mühendislik bunu alır  ve yeni tasarım harikası modeller üretir. BU bölüm insanların yaşadığı bireysel ve çevresel sorunlara çare üretmek üzere yeni tasraımlar ortaya koymakla yükümlüdür.

Biyosistem Mühendisliği İş İmkanları Nelerdir? 

Biyosistem mühendisliği bölülümü biyoloji olarak canlıları incelemekte mühendislik olarak prototoip ortaya koymaktadır. Bu açıdan bakıldığında canlıları model alarak yeni tasarım yapabilecekleri sahalarda iş imkanları bulunmaktadır. Ticaret odaları, zirarat odaları ve tarım kredi kooperatifleri gibi kurumlarda çalışabilirler.

Biyosistem Mühendisliği Mezunları Ne İş yapar? 

Bu bölüm mezunları tarım alanına ilişkin enerji çalışmaları, su kaynakları ile ilgili çalışmalar, bilgi teknolojileri ve otomasyonu, sulama ve drenaj sistemleri  gibi işleri başarı ile yürütmektedirler. 

biyosistem mühendislik biyosistem mühendisliği sistem tasarım canlı biyoloji
Nurhayat Kayar
Blog Yazarı

Ben Biyoloji öğretmeni olmakla beraber blog yazarlığına Biyoloji bilgimle birlikte Bezelye Dergisinde daha sonra da çeşitli ajanslarda içerik yazarak başladım. Şu anda İstanbul İşletme Enstitüsünde yazmaktayım. Değişik konularda sahip olduğum sertifikalar var. Bu sertifikaların arasında ileri düzey ingilizce sertifikası da yer alıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.