AnasayfaBlogSosyal Hizmetler Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Sosyal Hizmetler Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

07 Temmuz 2021
Sosyal Hizmetler Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Toplumun sorunlarına yönelik çözümler ortaya koyabilecek bilgi model ve yaklaşım geliştirme amacında kendine özgü usullerle çalışmalar yürüten diğer meslek ve disiplinler gibi sosyal hizmetin de etki düzeyinin ve etkisinin yükseltilmesi kapsamında faaliyette bulunmak, sosyal devlet yapısında yer alan ülkemiz için temel hedef konumunda olmalıdır. Bu açıdan sosyal hizmetler uzmanı üniversitelerin ‘"sosyal hizmetler" bölümünden en az 4 yıllık eğitimini başarıyla tamamlamış ve sosyal hizmet mesleğinin alanları içerisindeki bilgili birikimi olan kişi olarak tarif edilebilir. Bu yazımızda sosyal hizmetler uzmanına yer verdik.

Sosyal Hizmetler Uzmanı Nedir?

Sosyal hizmetler, insanların bütün yönleriyle durumlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde yardımcı olmak adına sosyal hizmetler uzmanı ve diğer ilgili meslek grupları nezdinde gerçekleştirilen etkinlik ve programlar bütünü olarak gösterilmektedir. Sosyal hizmetler çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Birey, grup ve aynı zamanda toplulukların gelişmesi, refah ve mutlulukların elde edilmesini gibi temel hedefleri vardır. Bu hedefler kapsamında sosyal hizmetler; gençler, yaşlılar, çocuklar, engelliler, zor durumdaki kadınlar, göçmenler, sığınmacılar ve tıbbi ve psikiyatrik açıdan yardıma gereksinim duyan hastalar, suçlular, sosyal sapma gösteren gruplar, yoksullar ve toplumların refahının yükseltilmesi kapsamındaki bütün hizmetleri içermektedir.

Toplumun sorunlarına yönelik çözümler ortaya koyabilecek bilgi model ve yaklaşım geliştirme amacında kendine özgü usullerle çalışmalar yürüten diğer meslek ve disiplinler gibi sosyal hizmetin de etki düzeyinin ve etkisinin yükseltilmesi kapsamında faaliyette bulunmak, sosyal devlet yapısında yer alan Türkiye için temel hedef konumunda olmalıdır. Bu açıdan sosyal hizmetler uzmanı üniversitelerin sosyal hizmetler bölümünden en az 4 yıllık eğitimini başarıyla tamamlamış ve sosyal hizmet mesleğinin alanları içerisindeki bilgili birikimi olan kişi olarak tarif edilebilir.

Sosyal hizmet hem ülkemiz için hem de diğer ülkeler için sürekli gelişmekte olan bir meslek olması nedeniyle birey ve toplumun bu meslek alanına ilgilerini çekebilmek, sosyal hizmet mesleğinin etkinliğinin ve görünürlüğünün yükseltilmesi amacıyla toplumun bilinçlendirilmesi beklenmektedir. Bu gibi hizmetlerden sorumlu olan bakanlık Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’dır. Bakanlığın hizmet birimlerine ve görevlerine bakıldığı taktirde eğitim ve sağlık dışındaki devlet tarafından verilen sosyal hizmetlerin Bakanlık bünyesinde biraraya getirildiği göürülmektedir. Özellikle Bakanlık 2012 yılından itibaren sosyal hizmetlerle ilgili sosyal politikaları geliştirmek ve mevcut politikaları daha da iyileştirmek amacıyla nitelikli personel olarak istihdamı sağlanan uzman ve uzman yardımcıları tarafından gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda ülkemizde giderek sosyal hizmetler uzmanına gerek duyulmuştur.

Sosyal Hizmetler Uzmanı Ne İş Yapar?

Sosyal hizmetler uzmanlarının bir çok görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu görev ve sorumluluklar şöyledir;

 • Görev yapmış olduğu kurumun belirlemiş olduğu tüzük, yönetmelik ve politikalara uymak.

 • Bilgi, etik ve yeterlilik gibi mesleki eğitime sahip olmakla beraber ihtiyaç durumundaki engellilere, yaşlılara, yoksullara veya çevrelerindeki diğer insanlara ya da ilgili sosyal yapıları değiştirmek amacıyla gayret gösteren diğer inşalara hizmet verebilmek ve yardım edebilmek amacıyla gerekli olduğu kabul edilen niteliklere sahip olmaları beklenmektedir.

 • Sosyal hizmetler uzmanı, ilgili grupların ve kişilerin kendi, sosyal gereksinimlerini karşılayabilmelerini, yeteneklerini, becerilerini ve güçlü yanlarını en yüksek seviyeye çıkarabilmelerini, netice olarak tatmin edici bir yaşam devam etmelerini ve topluma bütünüyle olumlu katkılar verebilmelerini sağlamalıdırlar.

 • Sosyal hizmetler uzmanı insanların sorunlarını çözmeye çalışır ve bunun için kapasitelerini yükseltmeye ve gerekli kaynakları elde etmeye çalışır.

 • Bireyler ve onların çevreleriyle arasındaki ilişkiyi kolaylaştırmaya yardım ederek örgütlerin insanlara karşı sorumlu olmalarını ve sosyal politikaları etkilemelerini sağlamaya çalışırlar.

 • Muhtaçların ihtiyaçlarını belirlemek.

 • İnsan ve sosyal bilimler alanındaki bilgilerden faydalanarak birey, grup, aile/çift, toplumun problemlerini çözmeye yönelik müracaatçı sistemi ile ilgili bilgileri biraraya getirerek değerlendirme ve sosyal inceleme raporlarını hazırlar.

 • Profesyonel yardım ilişkisini kurarak ve bunun devamını sağlamak.

 • Mesleki alanı kapsamında araştırma yapmak ve literatürü yorumlayabilmek.

 • Çatışan grupların olması halinden bunların arasında aracılık ve müzakere gerçekleştirmek.

 • Farklı disiplinlerden faydalanmak, müracaatların deneyimlerini kullanmak gibi görevleri ve sorumlulukları bulunmaktadır.

Sosyal Hizmetler Uzmanı Maaşları

Sosyal hizmet uzmanlarının maaşları, mesleki kıdem yılına ve kurumdaki yönetim biriminde olmasına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ayrıca çalışmış olduğu kurumun bakanlık veya başka bir kurum olmasına göre değişiklik göstermektedir. 2021 yılı için Bakanlıktan alınan maaş miktarı en yüksek 8.000 TL civarındadır. İl veya ilçe düzeyindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında, il aile sosyal politikalardan alınan maaşlar daha farklı olabilmektedir. En yüksek maaş 7.200 TL, en düşük 4.700 TL ortalama ise 4.200 TL civarındadır.

Saha çalışanı olması durumunda performansa dayalı olarak maaşlarında yükselişler olabilmektedir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfında çalışan uzmanlar alabildikleri maaşlar, yeni başlayanlar için 4.500 TL, en yüksek 6.700 TL ortalama 5.200 TL seviyelerindedir. Mesleki kıdem yılının oldukça etkili olduğunu söyleyebiliriz. Kıdem yılı 1/3 şeklinde olan bir sosyal hizmetler uzmanının alabileceği maaş 6.600 civarındadır. Kıdem yılı 1/7 şeklinde olan bir sosyal hizmetler uzmanının alabileceği maaş 5.600 seviyelerindedir.

Sosyal Hizmetler Uzmanı Nasıl Olunur?

Sosyal hizmetler uzmanı olabilmek için iyi bir eğitim geçmişine sahip olmak gerekir. Bu eğitim geçmişi lise yıllarından itibaren başlanmaktadır. Lise olarak fen, Anadolu ve dengi durumunda olan bir lise olması yeterlidir. Liselerin eşit ağırlık bölümlerinden mezun olunmalıdır. Başarılı bir lise eğitim sonrasında Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından her yıl düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girilmelidir. B sınavdan alınabilecek iyi bir puan sonrasında ise aynı yıl içinde düzenlenen Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girilmelidir. TYT ve AYT sınavlarından alınabilecek iyi bit puan sonrasında ise üniversitelerin fakülteleri bünyesi altında bulunan sosyal hizmet bölümü tercih edilmelidir.

Bu eğitimin toplamda 4 yıllık bir eğitim olduğunu belirtebiliriz. Hem teori hem de pratik eğitimler birarada bulunmaktadır. Lisans eğitimi sonrasında kamu kurumlarında görev alabilmek için KPSS/lisans düzeyindeki sınavın ilgili puan türünden sınava girilmeli ve iyi bir puan elde edilmelidir. Elde edilen puan sonrasında atandıktan sonra mesleğe başlanabilir. Bakanlıkta çalışabilmek için ise yine aynı sınavın farklı bir puan türünden sınava girilmelidir.

Sosyal Hizmetler Uzmanının En Önemli Görevleri Nelerdir?

Bilgi, etik ve yeterlilik gibi mesleki eğitime sahip olmakla beraber ihtiyaç durumundaki engellilere, yaşlılara, yoksullara veya çevrelerindeki diğer insanlara ya da ilgili sosyal yapıları değiştirmek amacıyla gayret gösteren diğer inşalara hizmet verebilmek ve yardım edebilmek amacıyla gerekli olduğu kabul edilen niteliklere sahip olmaları beklenmektedir. Sosyal hizmetler uzmanı, ilgili grupların ve kişilerin kendi, sosyal gereksinimlerini karşılayabilmelerini, yeteneklerini, becerilerini ve güçlü yanlarını en yüksek seviyeye çıkarabilmelerini, netice olarak tatmin edici bir yaşam devam etmelerini ve topluma bütünüyle olumlu katkılar verebilmelerini sağlamalıdırlar.

Sosyal Hizmetler Uzmanı Olmak İçin Hangi Sınavlara Girilmelidir?

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından her yıl düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girilmelidir. B sınavdan alınabilecek iyi bir puan sonrasında ise aynı yıl içinde düzenlenen Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girilmelidir. TYT ve AYT sınavlarından alınabilecek iyi bit puan sonrasında ise üniversitelerin fakülteleri bünyesi altında bulunan sosyal hizmet bölümü tercih edilmelidir. Bu eğitimin toplamda 4 yıllık bir eğitim olduğunu belirtebiliriz.

Sosyal Hizmetler Uzmanının Bakanlık Maaşları Nasıldır?

2021 yılı için Bakanlıktan alınan maaş miktarı en yüksek 8.000 TL civarındadır. İl veya ilçe düzeyindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında, il aile sosyal politikalardan alınan maaşlar daha farklı olabilmektedir. En yüksek maaş 7.200 TL, en düşük 4.700 TL ortalama ise 4.200 TL civarındadır.

Sosyal Hizmetler Uzmanı Sosyal Hizmetler Uzmanı nedir Sosyal Hizmetler Uzmanı ne iş yapar Sosyal Hizmetler Uzmanı maaşları Sosyal Hizmetler Uzmanı nasıl olunur
Nevzat Yüksel
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.