AnasayfaBlogSilikon Vadisi Ne Anlama Geliyor?
Teknoloji

Silikon Vadisi Ne Anlama Geliyor?

25 Aralık 2019
Harita üzerinde koyu bir arka plana yerleştirilmiş kırmızı bir işaret gösterilmektedir. Tabelanın parlak kırmızı arka planında beyaz harflerle 'Harita' yazıyor. Harita geniş bir alana ait gibi görünmektedir ve kenarları noktalı bir çizgiyle belirtilmiştir. Haritanın merkezi, haritanın farklı alanlarını temsil eden çeşitli renklerde küçük noktalarla doldurulmuştur. Sağ üst köşede kırmızı bir yıldız da dahil olmak üzere haritanın her tarafına dağılmış çeşitli semboller de var.
KonuDetaylarÖnemli Bilgiler
Silikon Vadisi'nin LokasyonuSilikon Vadisi, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Kaliforniya’daki San Francisco Körfezi’nin güneyinde yer alır.Büyük teknoloji firmalarının birçoğuna ev sahipliği yapar.
Silikon Vadisi'nin İsmiSilikon bazlı mikroçiplerin üretilmeye başlandığı döneme dayanır.Milyonlarca silikon çipin burada üretilmesi nedeniyle bu ismi almıştır.
Teknolojik YeniliklerSilikon Vadisi, teknolojik yeniliklerin ve yüksek teknoloji ürünlerinin merkezi haline gelmiştir.Yeni ve büyük teknolojilerin geliştirildiği ve global anlamda liderlik edtiği bir bölgedir.
Araştırma ve GeliştirmeSilikon Vadisi'nde çeşitli uluslardan büyük şirketlerin araştırma ve geliştirme merkezleri bulunur.Teknoloji alanında rekabette öne geçmek hedeflenir.
Teknopark ÖzelliğiÜniversite öğrencilerinin araştırma ve geliştirme çalışmaları için büyük şirketlerle bir araya gelebileceği bir platform sunar.Üniversite teorik bilgileri ile teknoloji şirketlerini birleştirerek yeni ürünler elde eder.
Emlak FiyatlarıTeknolojik gelişmeler ve yüksek talep sebebiyle emlak fiyatları oldukça yüksektir.Yeni konut bulmak zordur ve genellikle paylaşımlı ofis alanları kullanılır.
Girişimcilik FırsatlarıTeknoparkın yanı sıra, Silikon Vadisi girişimcilik fırsatları sunar.Yeni fikirler ve projeler hızlı bir şekilde değerlendirilir ve uygulanır.
Maddi YatırımlarSilikon Vadisi'nde milyon dolarlık yatırımlar yapılmaktadır.E-ticaret sistemleri pazar payındaki yatırımlar bir trilyonu aşmaktadır.
Çalışma OrtamlarıÇalışma ortamları sıkıcı olmayan, yaratıcılığı teşvik eden alanlar olarak tasarlanmıştır.Bu çalışma ortamları, çalışanlar arasında zevkli bir rekabet ortamı oluşturur.
Teknolojik İnovasyonSilikon Vadisi, teknolojik inovasyonun sürekliliğini ve çeşitliliğini sağlar.Yeni fikirler ve teknolojilerin geliştirilmesi için sürekli bir çaba içindedirler.

Çağımızın ihtiyaçlarına göre gelişen teknolojilerin insan hayatındaki etkileri bilinmektedir. Günlük hayatta kullanılan pek çok hizmet teknolojik altyapılar sayesinde geliştirilmekte, insanların yararlanması için sunulmaktadır. Büyük teknoloji şirketleri gelişmelerini sürdürerek bu alanda öne çıkmaya başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde Kuzey Kaliforniya’daki San Francisco Körfezi’nin güneyinde bulunan Silikon Vadisi, bu şirketlerin önemli bölümünün bulunduğu bir yerdir. Teknolojik gelişmelerin bölgede hızlanmasının temeli, Amerika’nın en önemli üniversitelerinden birisi olan Stanford Üniversitesi’nin bu bölgede kurularak öğrencilerine teknoloji geliştirme fırsatı vermesine dayanmaktadır.

Bölgede bulunan büyük teknoloji şirketlerinin kurucuları genellikle bu üniversitenin mezunlarıdır. Silikon Vadisi ismi, silikon bazlı mikroçiplerin bilgisayarlar için üretilmeye başlandığı döneme dayanmaktadır. Milyonlarca silikon çipin bölgede üretilmesi nedeniyle bölgeye orijinal adıyla “Silicon Valley” adı verilmiştir. Bu isim Türkçeye Silikon Vadisi olarak geçmiştir. Günümüzde teknoloji alanında vazgeçilmez bir bölge haline gelmiştir.

Silikon Vadisi bir bölgeye verilen isim olsa da yıllar geçtikçe teknoloji alanında bir terim haline gelmiştir. Terim olarak; yüksek teknoloji, yenilikçi teknoloji veya teknoloji ürünleri anlamında kullanılmaktadır. Yeni ve büyük teknolojilerin geliştirildiği ve global anlamda liderlik ettiği bir bölge olarak düşünüldüğünde Silikon Vadisi, neden çağımızda çok önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Böyle bir öneme sahip olması nedeniyle teknolojinin yanı sıra emlak sektöründe de önemli bir alanı temsil etmektedir.

İlgili eğitim: Online Liderlik Eğitimi

Yeni teknolojiler geliştirmek isteyen ve büyük teknoloji şirketlerinde çalışmak isteyen insanların gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle bölgede emlak fiyatları oldukça fazladır. Buna rağmen bölgede yeni konut bulmak oldukça zordur. Bu nedenle, insanlar daha çok “CoWorking Space” adı verilen paylaşımlı ofis alanlarını kullanmaktadır. Bölgenin gelişimiyle Silikon Vadisi’nin önemli bir kısmını oluşturan Palo Alto şehri, ABD’nin refah düzeyi en yüksek şehirleri arasına girmiştir.

Silikon Vadisi Nedir?

Silikon Vadisi, teknolojik gelişmelere yön veren, yeni teknolojiler geliştiren ve teknolojik bir ticaret alanına dönüşen bir bölgedir. Teknolojik ve yenilikçi anlamda gelişmelerin liderliğini yapan büyük teknoloji şirketleri bu bölgede faaliyet göstermektedir. Silikon Vadisi’nde çeşitli uluslardan büyük şirketlerin araştırma ve geliştirme merkezleri bulunmaktadır.  Bu merkezler sayesinde yeni teknolojiler üzerinde araştırmalar yapılarak teknoloji alanındaki rekabette öne geçmek hedeflenmektedir.

Silikon Vadisi, büyük teknoloji şirketlerine merkez olması dışında bir teknopark özelliğine de sahiptir. Üniversite öğrencilerinin araştırma ve geliştirme çalışmaları için bu büyük şirketlerle bir araya gelebilmesi için imkan sağlar. Üniversitelerde üretilen teorik bilgiler ile teknoloji şirketleri buluşturularak yeni ürünlerin elde edilmesi amaçlanır. Bu sayede yeni üretilecek ürünler ile birlikte kurulan firmaların teknoloji merkezli temeller üzerinde çalışmaları sağlanır. Buradaki amaç, firmalar ve diğer kurumların devlet ile olan iş birliğini arttırarak uygun kişilere teknoloji alanında çalışma ve girişimcilik fırsatlarının verilmesidir.

Silikon Vadisi’nin bir teknopark şeklinde kullanılması ile birlikte bu amaç gerçekleştirilirken, yenilikçi girişimler ve uygun bilgiyi üreten firmalar desteklenir. Teknoparkın bu yönüyle ekonomik anlamda pek çok kazanç sağlanarak insana olan yatırım da arttırılmış olur. Böylece, yeni fikirler üretmek ve geliştirmek için fırsat arayan gençler ülke içinde yeterli imkanları bulmaktadır.

Maddi açıdan bölgedeki yatırımlara bakıldığında milyon dolarları bulan yatırımların yapıldığı görülmektedir. Silikon Vadisi’nde yürütülen e- ticaret sistemleri pazar payında bir trilyonu aşmaktadır. Bölgede yapılan teknolojik gelişmeler uzun sürelerde planlanarak gerçekleştirilmemektedir. Ortaya koyulan iyi fikirler hemen değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır. Eğer yanlış ve yeterli olmayan sonuçlar ortaya çıkarsa tüm plan rafa kaldırılarak yeni fikirler uygulamaya alınmaktadır. Bölgede bulunan şirketlerin çalışanları girişimcilik fikirleri ortaya koymak için kolayca diğer firmalardan kabul alabilmektedir.

Bir şirketten ayrılan kişi kolayca rakip firmalara dahil olabilmekte, başarısız olan girişimlerin yerine yenileri hızlı ve kolay bir şekilde bulunabilmektedir. Bu nedenle yeni fikirlerin değerlendirilmesi aşaması, hızlıca ve sonuçlandırmaya odaklı şekilde yürütülmektedir. Çalışma ortamlarının sıkıcılıktan uzak olması nedeniyle çalışanlar işlerini daha istekli bir şekilde yapabilmektedir. Bu da yaratıcılığı arttırarak çalışanlar arasında zevkli bir rekabet ortamı oluşmasına katkı sağlamaktadır. Bu rekabet sayesinde teknolojik inovasyonda süreklilik ve çeşitlilik sağlanmaktadır.

Silikon Vadisi Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Silikon Vadisi’nin temelleri belirli ihtiyaçlar doğrultusunda atılmıştır. 2. Dünya Savaşı sırasında ABD ordusu, silah ve haberleşme sistemlerinin geliştirilebilmesi için Stanford Üniversitesi ile iş birliği yapmıştır. O dönemde akademisyenler ile birlikte ordu görevlileri, bugün de kullanılan pek çok teknolojinin geliştirilmesinde rol almışlardır. Savunma sanayisindeki bu ihtiyaçlar karşılandıktan sonra, bu alanda taleplerin azalmasıyla birlikte, akademisyenler ve öğrenciler bugün günlük hayatta kullanılan pek çok teknolojinin temellerini atmaya başlamışlardır. Elektronik devre ve çiplerin geliştirilmesi üzerinde yoğun çalışmalar yapmışlardır.

Silikon Vadisi’nde faaliyet gösteren ve teknoloji geliştiren Stanford Üniversitesi’nde, teknoloji ve eğitim ikilisini birleştirerek, bu girişimcilik ruhunu öğrencilerine kazandıran kişi Frederic Terman’dır. O dönemde iklimin de etkisiyle daha çok meyvecilik ile uğraşılan bölgede üniversiteden mezun olan kişilerin başka bölgelere göç etmesi gerekiyordu. Terman, bu yetenekli gençlerin göç etmesini önlemek için Silikon Vadisi’nde araştırma ve geliştirme merkezlerinin kurulmasına öncülük ederek teknoloji şirketlerinin kurulmasına temel hazırlamıştır. Bunun için, o dönem öğrencileri olan Hewlett ve Packard’ a üniversite yakınında şirket kurmalarını ve yeni mezun olan gençleri bu şirkette işe almalarını önermiştir.

Böylece günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan HP, Silikon Vadisi’nde kurulmuş oldu. Terman, girişimciliğin yanı sıra yatırım faaliyetlerine de öncülük etmiştir. Klysttron tüpünün icadı için Stanford Üniversitesi’nden yatırım yapılmasını sağlayarak üniversitenin daha sonra binlerce dolarlık kar elde etmesini sağlamıştır. Tüm yeniliklere açık bir konuma gelen üniversite, arazilerini yeni teknoloji şirketlerine kiralayarak, şirketlerin bu bölgede kurulmalarına ve Silikon Vadisi’nin genişlemesine zemin hazırlamıştır.

Silikon Vadisi Hangi Şirketleri Barındırıyor?

Silikon Vadisi’nde bulunan şirketlerin çoğu başka bölgelerde kurulmalarına rağmen bu bölgeye taşınmışlardır. Günümüzde bu şirketler teknoloji pazarının neredeyse tamamını ellerinde bulundurmaktadır. Her geçen yıl bu şirketlerin ekonomik hacmi daha da büyümekte ve milyarlarca dolarlık bir sistem haline dönüşmektedir.

Silikon Vadisi içinde kurulan ilk şirketler, faaliyet göstermeye devam eden General Electric ve Kodak’tır. Diğer girişimcilerin bu bölgeye taşınmasına öncülük eden donanım şirketi HP, bölge için önemlidir. Şu anda bölgede bulunan en büyük iki şirket Google ve Apple olarak görünmektedir. Silikon Vadisi içerisinde merkezleri bulunan iki şirket, açık ara farkla bölgedeki en büyük şirketler unvanını taşımaktadır. Google kampüsü Mountain View’ de bulunurken Apple kampüsü Cupertino şehrinde bulunmaktadır.

Günümüzde sıklıkla kendisinden söz ettiren Elon Musk şirketleri de Silikon Vadisi içerisinde yer almaktadır. NASA ile ortak çalışmalar yürüten ve uzay taşımacılığı alanında çalışmalarda bulunan SpaceX gibi, otomobil alanında elektrikli araçlar geliştiren Tesla Motors’ da Musk’a ait şirketler olarak bölgede yer edinmişlerdir.

Silikon Vadisi şirketleri olarak bilinen diğer önemli şirketlerden bazıları şunlardır;

 • Microsoft

 • Intel

 • Facebook

 • Twitter

 • Yahoo!

 • Mozilla

 • Nvidia

 • Amd

 • Adobe Systems

 • Netflix

 • Electronic Arts

 • Paypal

 • Visa

 • Oracle Corporation

 • Softway Solutions

Silikon Vadisi'nin Lokasyonu, Silikon Vadisi, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Kaliforniya’daki San Francisco Körfezi’nin güneyinde yer alır, Büyük teknoloji firmalarının birçoğuna ev sahipliği yapar, Silikon Vadisi'nin İsmi, Silikon bazlı mikroçiplerin üretilmeye başlandığı döneme dayanır, Milyonlarca silikon çipin burada üretilmesi nedeniyle bu ismi almıştır, Teknolojik Yenilikler, Silikon Vadisi, teknolojik yeniliklerin ve yüksek teknoloji ürünlerinin merkezi haline gelmiştir, Yeni ve büyük teknolojilerin geliştirildiği ve global anlamda liderlik edtiği bir bölgedir, Araştırma ve Geliştirme, Silikon Vadisi'nde çeşitli uluslardan büyük şirketlerin araştırma ve geliştirme merkezleri bulunur, Teknoloji alanında rekabette öne geçmek hedeflenir, Teknopark Özelliği, Üniversite öğrencilerinin araştırma ve geliştirme çalışmaları için büyük şirketlerle bir araya gelebileceği bir platform sunar, Üniversite teorik bilgileri ile teknoloji şirketlerini birleştirerek yeni ürünler elde eder, Emlak Fiyatları, Teknolojik gelişmeler ve yüksek talep sebebiyle emlak fiyatları oldukça yüksektir, Yeni konut bulmak zordur ve genellikle paylaşımlı ofis alanları kullanılır, Girişimcilik Fırsatları, Teknoparkın yanı sıra, Silikon Vadisi girişimcilik fırsatları sunar, Yeni fikirler ve projeler hızlı bir şekilde değerlendirilir ve uygulanır, Maddi Yatırımlar, Silikon Vadisi'nde milyon dolarlık yatırımlar yapılmaktadır, E-ticaret sistemleri pazar payındaki yatırımlar bir trilyonu aşmaktadır, Çalışma Ortamları, Çalışma ortamları sıkıcı olmayan, yaratıcılığı teşvik eden alanlar olarak tasarlanmıştır, Bu çalışma ortamları, çalışanlar arasında zevkli bir rekabet ortamı oluşturur, Teknolojik İnovasyon, Silikon Vadisi, teknolojik inovasyonun sürekliliğini ve çeşitliliğini sağlar, Yeni fikirler ve teknolojilerin geliştirilmesi için sürekli bir çaba içindedirler
silikon vadisi silikon vadisi nedir silikon vadisi ortaya çıkışı silikon vadisi şirketleri teknoloji
Resimdeki adam şeffaf camlı bir çift dikdörtgen gözlük takıyor. Kısa, koyu renk saçları ve sakalı var. Başını hafifçe sağa eğmiş ve yana doğru bakıyor. Yakalı siyah bir gömlek giymiş, beyaz ve gri desenli bir kravat takmış. Elleri ceplerinde. Yüz ifadesi ciddi ve odaklanmış. Güçlü bir çene çizgisi ve belirgin kaşları vardır. Gözlükleri keskin ve profesyonel bir görünüm veriyor.
Cem Taşdöğen
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldum. Eğitimime devam ederken, bir televizyon kanalında canlı yayın kameramanı olarak görev yaptım. Çeşitli kısa film projelerinde farklı görevlerde bulundum. Enstitü’den aldığım online içerik editörlüğü eğitiminden sonra yazarlık yapmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resimde, muhtemelen Alman eğitimini temsil eden bir bayrak üzerinde oyuncak bir uçak görülüyor. Bayrak, kursun zorluk seviyesini simgeleyen kırmızı ve siyah renktedir ve üzerindeki sayı B1-B2 seviyesini göstermektedir. Oyuncak uçağın yakın çekimi eğitim temasını daha da vurguluyor. Genel olarak, bu resim yoğun ama ödüllendirici bir deneyim fikrini aktarıyor.
5
(16)

Almanca Eğitimi (B1-B2)

10 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
12490
Bu görsel, Amazon Dropshipping'e odaklanan bir çevrimiçi kursu tasvir ediyor. Muhtemelen eğitmen olan bir kişi onaylamak veya teşvik etmek için baş parmağını kaldırıyor. Arka planda, kursun belirli bir marka veya kuruluşla ilişkili olabileceğini düşündüren siyah ve turuncu bir logo var. Ayrıca, görselde ilginç bir kompozisyon oluşturmak için her biri farklı renklere sahip birkaç turuncu kare var. Genel olarak bu görsel, bir Amazon Dropshipping kursunun mükemmel bir görsel temsilidir. Potansiyel öğrencilere kesinlikle hitap edecek bir onay, teşvik ve güvenilirlik mesajı iletiyor. Eğitmenin onaylayan başparmak işareti ile siyah ve turuncu logonun birleşiminden oluşan bu kursun, Amazon Dropshipping hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes için başarılı olacağı kesin.
5
(11)

Amazon Eğitimi

6 Konu15 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
9010
Arkasında kırmızı ve sarı bir bayrak bulunan oyuncak bir uçak, siyah ve kırmızı kumaş bir yüzey üzerinde durmaktadır. Oyuncak uçak beyazdır, kanatlarında ve kuyruğunda kırmızı bir şerit vardır ve gövdenin ortasında bir logo bulunmaktadır. Ön planda, sol üst köşede bir numara görülüyor. Güneş parlak bir şekilde parlıyor, sahneyi aydınlatıyor ve uçağa canlı bir parlaklık veriyor. Uçağın arkasında, üzerinde beyaz yazılar bulunan parlak sarı ve kırmızı bir bayrak vardır. Sahne arka planda mavi bir gökyüzü ile çerçevelenmiş ve tüm görüntü neşe ve macera duygusu ile doludur.
4.8
(189)

Almanca Kursu (A1-A2)

4 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1102606