AnasayfaBlogResim Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Resim Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

18 Haziran 2021
Resimde her biri önlük giymiş bir kadın ve iki çocuk görülüyor. Çerçevenin ortasında duran kadın kollarını açmış, genç öğrencilerine resim yaparken rehberlik ediyor. Erkek çocuk sarı bir önlük giymiş ve sağ elinde bir boya fırçası tutarken, kız çocuk beyaz bir önlük giymiş ve sol elinde bir boya fırçası tutuyor. Sağ alt köşede kalem tutan bir elin yakın çekimi görülüyor. Arka planda bir grup renkli kalem ve siyah zemin üzerinde beyaz bir sayı görülüyor. Resmin sağ üst köşesinde de bir kişinin boynunun yakın çekimi görülüyor.
KonuAçıklamaNotlar
Resim Öğretmeni TanımıResim sanatını öğrencilere ve diğer meraklılarına öğretir ve kültürel mirası sonraki nesillere aktarır.Aynı zamanda bir kültür ve sanat elçisidir.
Çalışma YeriDevlet okullarında, özel okullarda, sanat kurslarında ve halk eğitim merkezlerinde çalışabilirler.Özel ders verme ve bireysel ressam olma imkanı da bulunaktadır.
Resim Öğretmenliği EğitimiMillî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bir eğitim programını uygular.Program, resim etkinlikleri ve teknik bilgileri içerir.
Öğretmenlik BecerileriÖğrencinin sanatsal yeteneklerini gözlemlemekle ve geliştirmekle yükümlüdürler.Bu becerileri öğrencinin ailesine ve rehber öğretmene aktarır.
Görev ve SorumluluklarEğitim politikalarını ve müfredatı takip etme, etkinlikler düzenleme ve öğrencilerin sanatsal gelişimlerini değerlendirmedir.Ayrıca okulda düzenlenen etkinliklerde ve toplantılarda da yer alır.
Resim Öğretmenliğinin DeğeriResim öğretmeni, insanlığın en önemli kültürel varlıklarından birisini, resim sanatını yaşatan ve bu sanatı yeni nesillere aktaran kişidir.Bu yüzden resim öğretmenliği oldukça değerli olarak görülür.
Resim Öğretmeni MaaşlarıMaaşlar genellikle resim öğretmeninin yılın belli dönemlerinde çalışıp çalışmadığına, deneyimine ve çalıştığı kuruma bağlı olarak değişir.
Sanat EğitimiÖğrencilerin hayal güçlerini geliştirecek, yaratıcı öğrenme ortamları hazırlar.Öğrencilere aynı zamanda sanat tarihi hakkında bilgi verir.
Görsel SanatlarOkulun sanat derslerini düzenler ve yürütür.Bu dersler genellikle 'Görsel Sanatlar' adı altında verilir.
Sanatsal MalzemelerSanatsal malzemelerin temini için idarî yetkililerden destek alır.Bu malzemeler oludan çizimlerin yapılmasında kullanılır.

Resim, insanlığın ilk zamanlarından beri var olan bir sanattır. O dönemlerdeki insanlar, sanat yapmak için değil ama kendi yaşantılarını tasvir etmek için çizimler yapmışlardır. İnsanlığın yaptığı ilk çizimler, duvar resimleridir. Ancak daha sonraları insanlar bu tasvirleri geliştirmiş ve sanat haline getirmişlerdir. Yüzyıllar boyunca devam eden bir resim etkinliği haline gelen bu sanat türü, çeşitli dönemlere göre ve çeşitli akımlara göre değişiklikler göstermiştir. İlkçağ döneminden günümüze kadar gelen ve bizlere miras olarak kalan bu resimler, insanlığın en önemli kültürel varlıklarından birisidir. Resim öğretmenliğinin değeri de işte burada karşımıza çıkıyor. 

Resim öğretmeni, insanlığın kültür miraslarından olan resim sanatını öğrencilere ve diğer meraklılarına öğretir. Bu vesileyle, kültürel mirası sonraki nesillere iletme görevini de yerine getirir. Dolayısıyla resim öğretmenler, kültür ve sanat elçileridir aslında. Resim sanatına merakı olan ve bu sanatı yeni nesillere de aktarmak isteyenlerin kariyer seçeneklerinden birisi de resim öğretmeni olmaktır. Ayrıca, bireysel resim çalışmaları yapan bir ressam da olma şansı bulunuyor. 

Resim dersi, okul öncesi yaşlarda etkinliklerle başlayan, ilk ve orta öğretimde de ders olarak devam eden bir eğitimdir. Son dönemlerde “Resim” dersi yerine “Görsel Sanatlar” ismiyle geçiyor bu ders. resim öğretmenlerinin de artık birçok okulda “görsel sanatlar öğretmeni” olarak anıldığını eklememiz gerekiyor. resim yapmaya merakı ve yeteneği olan kişiler, meslek seçimi olarak resim öğretmenliğini tercih edebilirler. 

Bu yazıda, “Resim öğretmeni nedir?”, “Resim öğretmeni ne iş yapar?”, “Resim öğretmeni nasıl olunur?” ve “Resim öğretmeni maaşları” gibi konu başlıklarını inceleyeceğiz. Resim öğretmenliği konusuyla ilgili merak edilen başlıklara gelin beraber bakalım…

Resim Öğretmeni Nedir?

Resim Öğretmeni, okullarda öğrencilere resim sanatıyla ilgili genel konuları aktaran ve teknik bilgileri öğreten kişilerdir. Öğrencinin, resme ve sanata olan ilgisini arttırmak ve yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olmakla sorumludur. Resim öğretmenleri, devlet okullarında veya özel okullarda çalışma olanağı bulabilirler.

Resim öğretmeni; okul ortamı dışında, öğrencilere veya meraklılarına resim sanatının temellerini öğreten kişidir. Bu kişiler, öğrencisi olan kişilere sanat tarihi ve temel çizim eğitimleri gibi bilgileri verir. Resim öğretmenliğinin başka bir çalışma ortamı da, özel sanat kurslarıdır. Ayrıca halk eğitim merkezlerinde de resim öğretmenliği yapılabiliyor.

Resim öğretmenlerinin çalışma alanları genellikle okullardır. Devlet okullarında ve özel okullarda çalışma ortamı olan öğretmenler, özel ders de verebiliyor. Ayrıca resim alanında bireysel çalışmalar yapma imkânı da bulunuyor. Devlet okullarında çalışan resim öğretmenlerinin öğrenci sayısı çok olabiliyor. Ancak özel okullarda bu öğrenci sayısı daha azdır. Özel resim kurslarındaki öğrenci sayısı da kuruma göre de değişebiliyor. Özel ders veren resim öğretmenlerinin öğrenci sayısı, öğretmenin kendisi belirlediği bir rakamdır. 

Resim öğretmenliği, hem yetenek hem de çok çaba isteyen bir meslektir. Bir mesai yapar gibi, düzenli olarak uzun süre çalışma yapmak gerekir. Resim öğretmeni, kendi bilgilerini pekiştirmek ve öğrencilere daha faydalı olabilmek için kendini yenilemelidir. Sanat alanındaki gelişmeleri takip edip, kendi bilgilerine ve öğrencilerin eğitimlerine bunları aktarması gerekir.

Resim Öğretmeni Ne İş Yapar? 

Resim öğretmeni, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan müfredata göre resim eğitimi programını hazırlar ve yürütür. Resim etkinliklerinin, öğrencilerin yaş gruplarına ve yetenek düzeylerine göre nasıl düzenlenmesi gerektiği konusu onların sorumluluğudur.

Resim öğretmeninin en önemli görevlerinden birisi de, öğrencilerdeki sanatsal yeteneklerin gözlenmesi ve ortaya çıkarılmasıdır. Bu gözlemlerinin sonuçlarını hem aileyle hem de rehber öğretmenle paylaşmalı, onlara öğrencinin gelişimi hakkında gerekli bilgileri vermelidir. Resim sanatı, insanlığın ilk çağlarından bu güne kadar devam eden bir uğraş olarak biliniyor. Resim öğretmenleri de, zamanla sanat haline gelmiş bu uğraşı, bilimsel bilgi ve tekniklerden faydalanarak öğreten kişidir. 

Resim öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarından başlıcaları şunlardır:

  • İdarenin yürüttüğü eğitim politikası ve müfredatı takip etmek, 

  • Öğrencilerin yaş ve yetenek durumuna göre etkinlikler düzenlemek,

  • Öğrencilerin sanatsal gelişim seviyelerini değerlendirmek,

  • Öğrencilerdeki sanat ve çizim becerilerinin gelişmesini desteklemek,

  • Öğrencilerin hayal gücünü geliştirecek, yaratıcı bir öğrenme ortamı hazırlamak,

  • Sanatsal malzemelerin temini için idarî yetkililerden destek almak,

  • Öğrencilerin ödev ve projelerindeki çizim ve sanatsal gelişimi gözlemlemek,

  • Okulda düzenlenen toplantılar ve öğrenci etkinliklerine katılmak,

  • Okul adına sergi gibi etkinlikler plânlayarak idaresini sağlamak. 

Resim Öğretmeni Maaşları

Resim öğretmeni maaşları, çalışılan kuruma ve ders saati sayısına göre değişebiliyor. Devlet okullarında sabit maaş ve ek ders ücreti şeklinde olan maaşlar, özel okullardaki sadece yüksek bir maaş şeklinde olabiliyor. Özel okullardaki ekonomik güce paralel olarak, öğretmenlere ödenen maaşlar da artabiliyor.

2021 yılında, kamu kurumlarındaki resim öğretmenlerinin aldıkları en düşük maaş 4.556 TL ve ortalama maaş 4.737 TL olarak açıklanmıştır. Net maaşlara ek ders ücretleri de eklendiği zaman öğretmenlerin alabileceği ücretler de yükseliyor. Ayrıca devlet tarafından, asgarî geçim indirimi (AGİ) şartlarını taşıyan öğretmenlerin maaşlarına ek ücretler de geliyor.

Resim öğretmenlerinin kamu kurumlarındaki ortalama gelirlerini etkileyen diğer etkenlerden birisi akademik kariyer durumudur. Lisans, yüksek lisans veya doktora gibi akademik aşamaları tamamlayan resim öğretmenlerinin aldıkları maaşlarına ek ücretler yansıyor. Ayrıca, devlet kadrolarındaki öğretmenlerin kademeleri de alınan maaşa yansıyan başka bir faktördür. Örneğin, kademesi (kıdem yılı) 1/4 (en yüksek) olan bir öğretmenin 2021 yılındaki net maaşı 5.354 TL’dir. Kademesi 9/1 (en düşük) olan bir öğretmenin net maaşı ise 4.607 TL olarak belirlenmiştir.

Özel okullarda çalışan resim öğretmenlerinin aldıkları maaşlar 5.000 TL üzerine çıkabiliyor. Ayrıca okuldaki etütler ve özel derslerle bu rakamlara ek ücretler gelebiliyor. 
Özel resim kurslarında, ders saati sayısına göre farklı ücretler ortaya çıkabiliyor. Özel ders vermeyi tercih eden resim öğretmenleri de ders saati başına yüksek ücretler alabiliyorlar. Bu nedenle aylık gelirleri artabiliyor. 

Resim Öğretmeni Nasıl Olunur?

“Resim öğretmeni nasıl olunur?” sorusuna iki seçenekle cevap verebiliriz. Bu seçeneklerden birisi, merkezî sınav sisteminde alınan puan ile girilebilen Resim-İş Öğretmenliği lisans programını kazanmaktır. Resim-İş Öğretmenliği, eğitim fakülteleri bünyesinde eğitim veren bir bölümdür. Bu programdan mezun olduktan sonra ve KPSS’den yeterli bir puan aldıktan sonra resim öğretmeni olarak kamu okullarına atama yapılabiliyor.

Resim öğretmeni olabilmek için izlenecek ikinci yol ise, yetenek sınavıyla öğrenci alan, güzel sanatlar fakültelerindeki “Resim” bölümüdür. Bunun için, merkezî sınav sistemine girerek asgarî puan almak ve ilgili üniversitelerin yetenek sınavlarına katılmak gerekir. Yetenek sınavında başarılı olduktan sonra bu bölümü okumaya hak kazanılır. Resim öğretmeni olabilmek için de “Resim” bölümünden mezun olup, öğretmenlik için gereken “pedagojik formasyon” eğitimini almak gerekiyor. Formasyon aldıktan sonra, devlet okullarında çalışmak için KPSS puanı alıp atanmak gerekiyor. Özel okullarda çalışmak için KPSS şartı aranmıyor. 

Ülkemizde 2020 yılı itibarıyla 20’den fazla devlet üniversitesinde Resim-İş Öğretmenliği bölümü bulunuyor. Resim bölümü ise 40’tan fazla devlet üniversitesinde mevcuttur. Üniversitelerin özel yetenek sınavı başvuruları için öğrencilerden istedikleri bazı belgeler bulunuyor. Bunlar; üniversite sınav sonucu, lise diploması, kimlik gibi belgelerdir. Özel yetenek sınavları ile ilgili bilgiler ise üniversitelere göre değişebiliyor.

Resim Öğretmeni Tanımı, Resim sanatını öğrencilere ve diğer meraklılarına öğretir ve kültürel mirası sonraki nesillere aktarır, Aynı zamanda bir kültür ve sanat elçisidir, Çalışma Yeri, Devlet okullarında, özel okullarda, sanat kurslarında ve halk eğitim merkezlerinde çalışabilirler, Özel ders verme ve bireysel ressam olma imkanı da bulunaktadır, Resim Öğretmenliği Eğitimi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bir eğitim programını uygular, Program, resim etkinlikleri ve teknik bilgileri içerir, Öğretmenlik Becerileri, Öğrencinin sanatsal yeteneklerini gözlemlemekle ve geliştirmekle yükümlüdürler, Bu becerileri öğrencinin ailesine ve rehber öğretmene aktarır, Görev ve Sorumluluklar, Eğitim politikalarını ve müfredatı takip etme, etkinlikler düzenleme ve öğrencilerin sanatsal gelişimlerini değerlendirmedir, Ayrıca okulda düzenlenen etkinliklerde ve toplantılarda da yer alır, Resim Öğretmenliğinin Değeri, Resim öğretmeni, insanlığın en önemli kültürel varlıklarından birisini, resim sanatını yaşatan ve bu sanatı yeni nesillere aktaran kişidir, Bu yüzden resim öğretmenliği oldukça değerli olarak görülür, Resim Öğretmeni Maaşları, , Maaşlar genellikle resim öğretmeninin yılın belli dönemlerinde çalışıp çalışmadığına, deneyimine ve çalıştığı kuruma bağlı olarak değişir, Sanat Eğitimi, Öğrencilerin hayal güçlerini geliştirecek, yaratıcı öğrenme ortamları hazırlar, Öğrencilere aynı zamanda sanat tarihi hakkında bilgi verir, Görsel Sanatlar, Okulun sanat derslerini düzenler ve yürütür, Bu dersler genellikle 'Görsel Sanatlar' adı altında verilir, Sanatsal Malzemeler, Sanatsal malzemelerin temini için idarî yetkililerden destek alır, Bu malzemeler oludan çizimlerin yapılmasında kullanılır
Resim Öğretmeni Resim Öğretmeni nedir Resim Öğretmeni ne iş yapar Resim Öğretmeni maaşları Resim Öğretmeni nasıl olunur
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu, çevrimiçi bir Scratch kursunun görüntüsüdür. Bir dizüstü bilgisayarın önünde duran, neşeli bir ifadeye sahip takım elbiseli bir adam görülüyor. Kurs, kullanıcıların Scratch ile kod ve bilgisayar programlamanın temellerini öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kodlama ve programlamanın temellerini öğrenmek için kolay ve sezgisel bir yol sağlar. Kurs sayesinde kullanıcılar kodlamanın arkasındaki kavramları daha iyi anlayabilir ve kendi interaktif hikayelerini, oyunlarını ve animasyonlarını oluşturabilirler. Bu kurs, kodlama ve programlamaya başlamak ya da becerilerini geliştirmek isteyenler için idealdir. Hem eğlenirken hem de kodlama ve bilgisayar programlamayı daha iyi anlamanın harika bir yoludur.
5
(3)

Scratch Eğitimi

28 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
11020
Bu görüntü, gömlek giyen bıyıklı bir adamın yakın çekimidir. Hafifçe gülümsüyor ve çenesi görünüyor. Yüzü siyah bir arka planla çerçevelenmiş ve gözleri, burnu ve ağzı net bir şekilde görülebiliyor. Bıyığı kıvrımlı ve uzun, üst dudağının üzerinden ağzının bir tarafına doğru uzanıyor. Giydiği gömlek çoğunlukla beyazdır ve yakası boynunun etrafında görünmektedir. Elleri görünmüyor, ancak resmin sağ üst köşesinde bir kişinin elinin bulanık bir resmi görülebiliyor. Bıyıklı adamın bu portresi, bir insanın yüzünü ve ifadesini gösteren harika bir örnektir.
4.8
(73)

Eğiticinin Eğitimi

7 Konu4 Saat
Adam şık, koyu gri bir takım elbise giymektedir. Düzgünce kesilmiş bir bıyığı var ve saçları yana doğru düzgünce taranmış. Gözleri sanki uzaklara bakıyormuş gibi ileriye odaklanmıştır. Yüzünde kendinden emin ve ciddi bir ifade vardır. Elleri kalçalarında gururlu bir duruşla dimdik ayakta duruyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor. Duruşu bir güç ve kontrol hissi yayıyor.Umur Çalıkoğlu
1616889
Bu görüntü, düz beyaz bir arka plana sahip bir bilgisayar ekranını ve üzerinde görüntülenen metni göstermektedir. Metin siyah renkte görünmekte ve çeşitli boyut ve yazı tiplerinden oluşmaktadır. Metin düzgün, düzenli bir şekilde düzenlenmiş ve ekran boyunca organize bir desen oluşturuyor. Metin oldukça net ve keskin görünüyor ve kolayca okunabiliyor. Metin ve beyaz arka plan arasındaki kontrast temiz ve görsel olarak çekici bir görünüm yaratıyor. Metnin genel tasarımı estetik açıdan hoş ve bilgisayar ekranının profesyonel ve modern görünmesini sağlıyor.
5
(3)

Bootstrap Eğitimi

40 Konu10 Saat
Bu online eğitim, zihin haritaları konusunda kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Bu eğitim size fikirlerin, kavramların ve görevlerin görsel temsillerini nasıl oluşturacağınızı öğretecektir. Düşüncelerinizi yapılandırmak ve düzenlemek için diyagramları ve grafik öğeleri nasıl kullanacağınızı ve fikirlerinizi hayata geçirmek için renkleri, sembolleri ve görüntüleri nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Ayrıca verilerinizdeki kalıpları nasıl belirleyeceğinizi ve fikirleriniz arasındaki ilişkileri nasıl tanıyıp kullanacağınızı da öğreneceksiniz. Bu eğitimle, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi daha iyi organize etmenize ve iletmenize yardımcı olacak etkili zihin haritaları oluşturma becerilerine sahip olacaksınız. Bu eğitim size zihin haritalarınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmak ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Dolgun sakallı ve yuvarlak gözlüklü olgun bir adam doğrudan kameraya bakmaktadır. Üzerinde gri, uzun kollu bir gömlek ve koyu renkli bir kot pantolon var. Saçları alnından geriye doğru taranmış ve birkaç tutam alnına düşmüş. Gözleri tetikte ve ağzı düşünceli bir ifadeyle hafifçe kıvrılmış. Adam otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüz hatları belirgin. Sakalı düzgünce kesilmiş ve gözlükleri yüzünü gurur verici bir şekilde çerçeveliyor. Kendinden emin ve dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Salim Akkök
7350