AnasayfaBlogResim Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Resim Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

18 Haziran 2021
Resim Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

Resim, insanlığın ilk zamanlarından beri var olan bir sanattır. O dönemlerdeki insanlar, sanat yapmak için değil ama kendi yaşantılarını tasvir etmek için çizimler yapmışlardır. İnsanlığın yaptığı ilk çizimler, duvar resimleridir. Ancak daha sonraları insanlar bu tasvirleri geliştirmiş ve sanat haline getirmişlerdir. Yüzyıllar boyunca devam eden bir resim etkinliği haline gelen bu sanat türü, çeşitli dönemlere göre ve çeşitli akımlara göre değişiklikler göstermiştir. İlkçağ döneminden günümüze kadar gelen ve bizlere miras olarak kalan bu resimler, insanlığın en önemli kültürel varlıklarından birisidir. Resim öğretmenliğinin değeri de işte burada karşımıza çıkıyor. 

Resim öğretmeni, insanlığın kültür miraslarından olan resim sanatını öğrencilere ve diğer meraklılarına öğretir. Bu vesileyle, kültürel mirası sonraki nesillere iletme görevini de yerine getirir. Dolayısıyla resim öğretmenler, kültür ve sanat elçileridir aslında. Resim sanatına merakı olan ve bu sanatı yeni nesillere de aktarmak isteyenlerin kariyer seçeneklerinden birisi de resim öğretmeni olmaktır. Ayrıca, bireysel resim çalışmaları yapan bir ressam da olma şansı bulunuyor. 

Resim dersi, okul öncesi yaşlarda etkinliklerle başlayan, ilk ve orta öğretimde de ders olarak devam eden bir eğitimdir. Son dönemlerde “Resim” dersi yerine “Görsel Sanatlar” ismiyle geçiyor bu ders. Resim öğretmenlerinin de artık birçok okulda “Görsel Sanatlar Öğretmeni” olarak anıldığını eklememiz gerekiyor. Resim yapmaya merakı ve yeteneği olan kişiler, meslek seçimi olarak resim öğretmenliğini tercih edebilirler. 

Bu yazıda, “Resim öğretmeni nedir?”, “Resim öğretmeni ne iş yapar?”, “Resim öğretmeni nasıl olunur?” ve “Resim öğretmeni maaşları” gibi konu başlıklarını inceleyeceğiz. Resim öğretmenliği konusuyla ilgili merak edilen başlıklara gelin beraber bakalım…

Resim Öğretmeni Nedir?

Resim Öğretmeni, okullarda öğrencilere resim sanatıyla ilgili genel konuları aktaran ve teknik bilgileri öğreten kişilerdir. Öğrencinin, resme ve sanata olan ilgisini arttırmak ve yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olmakla sorumludur. Resim öğretmenleri, devlet okullarında veya özel okullarda çalışma olanağı bulabilirler.

Resim öğretmeni; okul ortamı dışında, öğrencilere veya meraklılarına resim sanatının temellerini öğreten kişidir. Bu kişiler, öğrencisi olan kişilere sanat tarihi ve temel çizim eğitimleri gibi bilgileri verir. Resim öğretmenliğinin başka bir çalışma ortamı da, özel sanat kurslarıdır. Ayrıca halk eğitim merkezlerinde de resim öğretmenliği yapılabiliyor.

Resim öğretmenlerinin çalışma alanları genellikle okullardır. Devlet okullarında ve özel okullarda çalışma ortamı olan öğretmenler, özel ders de verebiliyor. Ayrıca resim alanında bireysel çalışmalar yapma imkânı da bulunuyor. Devlet okullarında çalışan resim öğretmenlerinin öğrenci sayısı çok olabiliyor. Ancak özel okullarda bu öğrenci sayısı daha azdır. Özel resim kurslarındaki öğrenci sayısı da kuruma göre de değişebiliyor. Özel ders veren resim öğretmenlerinin öğrenci sayısı, öğretmenin kendisi belirlediği bir rakamdır. 

Resim öğretmenliği, hem yetenek hem de çok çaba isteyen bir meslektir. Bir mesai yapar gibi, düzenli olarak uzun süre çalışma yapmak gerekir. Resim öğretmeni, kendi bilgilerini pekiştirmek ve öğrencilere daha faydalı olabilmek için kendini yenilemelidir. Sanat alanındaki gelişmeleri takip edip, kendi bilgilerine ve öğrencilerin eğitimlerine bunları aktarması gerekir.

Resim Öğretmeni Ne İş Yapar? 

Resim öğretmeni, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan müfredata göre resim eğitimi programını hazırlar ve yürütür. Resim etkinliklerinin, öğrencilerin yaş gruplarına ve yetenek düzeylerine göre nasıl düzenlenmesi gerektiği konusu onların sorumluluğudur.

Resim öğretmeninin en önemli görevlerinden birisi de, öğrencilerdeki sanatsal yeteneklerin gözlenmesi ve ortaya çıkarılmasıdır. Bu gözlemlerinin sonuçlarını hem aileyle hem de rehber öğretmenle paylaşmalı, onlara öğrencinin gelişimi hakkında gerekli bilgileri vermelidir. Resim sanatı, insanlığın ilk çağlarından bu güne kadar devam eden bir uğraş olarak biliniyor. Resim öğretmenleri de, zamanla sanat haline gelmiş bu uğraşı, bilimsel bilgi ve tekniklerden faydalanarak öğreten kişidir. 

Resim öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarından başlıcaları şunlardır:

  • İdarenin yürüttüğü eğitim politikası ve müfredatı takip etmek, 

  • Öğrencilerin yaş ve yetenek durumuna göre etkinlikler düzenlemek,

  • Öğrencilerin sanatsal gelişim seviyelerini değerlendirmek,

  • Öğrencilerdeki sanat ve çizim becerilerinin gelişmesini desteklemek,

  • Öğrencilerin hayal gücünü geliştirecek, yaratıcı bir öğrenme ortamı hazırlamak,

  • Sanatsal malzemelerin temini için idarî yetkililerden destek almak,

  • Öğrencilerin ödev ve projelerindeki çizim ve sanatsal gelişimi gözlemlemek,

  • Okulda düzenlenen toplantılar ve öğrenci etkinliklerine katılmak,

  • Okul adına sergi gibi etkinlikler plânlayarak idaresini sağlamak. 

Resim Öğretmeni Maaşları

Resim öğretmeni maaşları, çalışılan kuruma ve ders saati sayısına göre değişebiliyor. Devlet okullarında sabit maaş ve ek ders ücreti şeklinde olan maaşlar, özel okullardaki sadece yüksek bir maaş şeklinde olabiliyor. Özel okullardaki ekonomik güce paralel olarak, öğretmenlere ödenen maaşlar da artabiliyor.

2021 yılında, kamu kurumlarındaki resim öğretmenlerinin aldıkları en düşük maaş 4.556 TL ve ortalama maaş 4.737 TL olarak açıklanmıştır. Net maaşlara ek ders ücretleri de eklendiği zaman öğretmenlerin alabileceği ücretler de yükseliyor. Ayrıca devlet tarafından, asgarî geçim indirimi (AGİ) şartlarını taşıyan öğretmenlerin maaşlarına ek ücretler de geliyor.

Resim öğretmenlerinin kamu kurumlarındaki ortalama gelirlerini etkileyen diğer etkenlerden birisi akademik kariyer durumudur. Lisans, yüksek lisans veya doktora gibi akademik aşamaları tamamlayan resim öğretmenlerinin aldıkları maaşlarına ek ücretler yansıyor. Ayrıca, devlet kadrolarındaki öğretmenlerin kademeleri de alınan maaşa yansıyan başka bir faktördür. Örneğin, kademesi (kıdem yılı) 1/4 (en yüksek) olan bir öğretmenin 2021 yılındaki net maaşı 5.354 TL’dir. Kademesi 9/1 (en düşük) olan bir öğretmenin net maaşı ise 4.607 TL olarak belirlenmiştir.

Özel okullarda çalışan resim öğretmenlerinin aldıkları maaşlar 5.000 TL üzerine çıkabiliyor. Ayrıca okuldaki etütler ve özel derslerle bu rakamlara ek ücretler gelebiliyor. 
Özel resim kurslarında, ders saati sayısına göre farklı ücretler ortaya çıkabiliyor. Özel ders vermeyi tercih eden resim öğretmenleri de ders saati başına yüksek ücretler alabiliyorlar. Bu nedenle aylık gelirleri artabiliyor. 

Resim Öğretmeni Nasıl Olunur?

“Resim öğretmeni nasıl olunur?” sorusuna iki seçenekle cevap verebiliriz. Bu seçeneklerden birisi, merkezî sınav sisteminde alınan puan ile girilebilen Resim-İş Öğretmenliği lisans programını kazanmaktır. Resim-İş Öğretmenliği, eğitim fakülteleri bünyesinde eğitim veren bir bölümdür. Bu programdan mezun olduktan sonra ve KPSS’den yeterli bir puan aldıktan sonra resim öğretmeni olarak kamu okullarına atama yapılabiliyor.

Resim öğretmeni olabilmek için izlenecek ikinci yol ise, yetenek sınavıyla öğrenci alan, güzel sanatlar fakültelerindeki “Resim” bölümüdür. Bunun için, merkezî sınav sistemine girerek asgarî puan almak ve ilgili üniversitelerin yetenek sınavlarına katılmak gerekir. Yetenek sınavında başarılı olduktan sonra bu bölümü okumaya hak kazanılır. Resim öğretmeni olabilmek için de “Resim” bölümünden mezun olup, öğretmenlik için gereken “pedagojik formasyon” eğitimini almak gerekiyor. Formasyon aldıktan sonra, devlet okullarında çalışmak için KPSS puanı alıp atanmak gerekiyor. Özel okullarda çalışmak için KPSS şartı aranmıyor. 

Ülkemizde 2020 yılı itibarıyla 20’den fazla devlet üniversitesinde Resim-İş Öğretmenliği bölümü bulunuyor. Resim bölümü ise 40’tan fazla devlet üniversitesinde mevcuttur. Üniversitelerin özel yetenek sınavı başvuruları için öğrencilerden istedikleri bazı belgeler bulunuyor. Bunlar; üniversite sınav sonucu, lise diploması, kimlik gibi belgelerdir. Özel yetenek sınavları ile ilgili bilgiler ise üniversitelere göre değişebiliyor.

Resim Öğretmeni Resim Öğretmeni nedir Resim Öğretmeni ne iş yapar Resim Öğretmeni maaşları Resim Öğretmeni nasıl olunur
Emel Keskin
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.