AnasayfaBlogMimar Nedir? Ne İş Yapar? Maaşı Ne Kadar?
Meslekler

Mimar Nedir? Ne İş Yapar? Maaşı Ne Kadar?

12 Nisan 2021
İki el bir çift kalemi tutmakta ve bir yüzeye yayılmış bir plan üzerinde çizim yapmaktadır. Planın sağında bir hesap makinesi durmakta ve bir el kalemle harita üzerinde çalışmaktadır. Haritanın üzerinde siyah harflerle beyaz bir işaret vardır ve planın alt orta kısmına yakın bir yerde bir çift pergel bulunmaktadır. Bir el, planın sol tarafında bir kağıt parçası tutmaktadır. Ayrıca üzerinde siyah harfler bulunan siyah beyaz bir tabela vardır. Arka planda planların yakın çekimi ve bir cetvel var. Yakındaki bir masanın üzerinde bir dizi plan ve kalem vardır ve bir kişi görüntünün ortasında bir plan çizmektedir.
KonuAçıklamaÖrnek/Detay
Mimarlık Nedir?Binaları tasarlayan, restore eden ve ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklikler yapan kişilere verilen meslek ismi.Tasarım programlarına hakim olma, detaylara önem verme, analitik düşünme gibi yeteneklere sahip olunması gereklidir.
İç Mimar vs Mimarİki ayrı kavram ve mesleklerdir. İç mimar, binanın iç tasarımıyla; mimar ise dış tasarım ve genel konseptiyle ilgilenir.İç mimarlık eşit ağırlık bölümünden, mimarlık ise sayısal bölümden gidilir.
Mimarlık SanatıMimarlık sadece bir meslek olmanın yanında, aynı zamanda bir sanattır. Sanatın tarzını mimar belirler.Mimarın yaratıcılığı, estetik algı ve tasarım yeteneği burada ön plana çıkar.
Mimarlık ve TeknolojiTeknolojik gelişmeler, mimarlık mesleğini ve yapıların tasarımını doğrudan etkiler.Bir mimarın bilgisayarlardaki tasarım programlarına ilgi duyması, teknolojik gelişmeleri takip etmesi önemlidir.
Mimarlıkta Materyal SeçimiProjelerinde kullanılacak malzemenin türüne de karar verirler. Bölgenin iklim koşulları malzeme seçiminde önemlidir.Örneğin İç Anadolu'da taş, Akdeniz'de ahşap malzeme tercihi yapılır.
Mimarların Çalışma AlanlarıMimarlar, hem özel sektörde hem de kamuda çeşitli alanlarda çalışabilirler.Mimarlık ofislerinde, inşaat şirketlerinde, belediyelerde ve havacılık şirketlerinde görev alabilirler.
Mimarın GörevleriYeni yöntemler geliştirmek, tasarım yapmak, projeyi kontrol etmek ve ihalelere katılmak, mimarın görevleri arasındadır.Tasarımı, malzeme ve zaman belirlemeyi içerir.
Mimarlıkta İletişimMimarların iyi iletişim kurabilme yeteneğine sahip olması gerekir.Müşterilerine projesiyle ilgili tavsiyelerde bulunmak, onların ihtiyaç ve beklentilerini doğru anlamak önemlidir.
Mimarlıkta PlanlamaPlanlı çalışma becerisine sahip olmak, mimarlıkta çok önemlidir.Projeleri zamanında teslim etmek, proje süresince aksaklık yaşanmaması için gereklidir.
Mimarlık ve AraştırmaMimarlar için araştırmayı ve okumayı sevmek önemli bir yetenektir.Yeni yöntemler geliştirebilmek, tasarım trendlerini takip edebilmek ve güncel kalmak için sürekli öğrenme ve araştırma yapılır.

Meslek araştırması sırasında en çok arananlardan biri de mimarlıktır. İnşaat sektörünün ve teknolojinin gelişmesi bunun başlıca sebeplerindendir. Görev tanımı ve çalışma alanları oldukça geniş olan mimarların estetikle çok ilgisi bulunur. Evlerimizin, iş yerlerimizin ve gittiğimiz mekanların estetik dokunuşlara sahip olması bize kendimizi mutlu hissettirir. Mutlu hissettiğimiz yerlerde daha fazla vakit geçirmek isteriz.

Bu mutluluğun kaynağı da mimarlardır. Bulunduğumuz yerleri yaşanabilir hale getirerek güzelleştirirler. Tabii mimarların işlerini yaparken karşılaştıkları zorluklar da vardır. Bunların başında gelen mimarım diyen birine sorulan “iç mi, dış mı?” sorusudur.

Mimar ne iş yapar, iç/dış olarak ayrılır mı, ne kadar maaş alır, kimler mimar olabilir, mimar nasıl olunur? Gelin bu mesleği detaylandıralım.

Mimar Nedir?

Binaları tasarlayan, eski binaları restore eden ve mevcut binalarda istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklikler yapan kişiye mimar denir. İşini yaparken ekonomik olanaklar mimarların projelerine yön verir. Bütçesine uygun tarz ve ürünleri kullanır. Bir binanın yapımında pek çok meslek bir arada bulunduğu için başka meslek grupları ile iç içe alışırlar. Bu da mimarın kendi alanı dışında başka alanlarla ilgili de birtakım bilgilere sahip olmasını gerekli kılar.

Mimarların en çok karşısına çıkan sorulardan biri iç mimarla dış mimar aynı mı sorusudur. Öncelikle dış mimarlık diye bir meslek yoktur. Söylenmek istenen meslek sadece mimar olarak geçer. İç mimar ile farkına gelecek olursak iç mimar binanın iç tasarımı ile ilgilenir. Dekorasyon iç mimarın işidir. Detay çok fazladır. Örneğin alanda kullanılacak mobilyaların tarzı, aydınlatmaların rengi ve şekli iç mimarın görev tanımında yer alır.  Ancak mimarlar binanın dış tasarımı ve genel konsepti ile ilgilenirler. Kişilerin beğenileri doğrultusunda binaların çevresiyle uyum içerisinde olmasına çalışırlar. İç mimarlık eşit ağırlık bölümünden gidilebilen bir meslek dalıdır. Mimarlık ise sayısal alandan alır. Ayrıca ikisi de üniversitelerde ayrı bölümlerdir.

Mimarlık bir meslek olmasının yanında aynı zamanda bir sanattır. Bu sanatın tarzını da tamamen mimar belirler. Günümüzde yapılan arkeolojik kazılarda mimarinin çok eski dönemlerden beri var olduğu görülür. Ancak o dönemlerdeki mimari yalnızda barınma ihtiyacını karşılamak içindir. Milletlerin etkileşime girmesiyle farklı kültürlerden harmanlanmış üsluplar ortaya çıkarılmıştır. Günümüzde de bu etkileşim devam etmektedir. Mimar olabilmek için birtakım yeterliliklere sahip olmak gerekir. Bu yeterlilikler şöyle sıralanabilir:

 • Bilgisayarlardaki tasarım programlarına ilgi duymak

 • Detaylara önem vermek

 • Matematik, fizik, kimya, astronomi gibi derslerde başarılı olmak

 • İyi iletişim kurabilmek

 • analitik düşünme becerisine sahip olmak

 • Çizim yapmaya ilgi duymak

 • Yaratıcılığa sahip olmak

 • Üretmeyi sevmek

 • Araştırmayı ve okumayı sevmek

 • Farklı kültürlere ilgi duymak

 • Zaman yönetimine sahip olmak

 • Ekip çalışmasında uyumlu olmak

 • Planlı çalışma becerisine sahip olmak

 • Nesneler arasında ilişki kurabilmek

 • El-göz koordinasyonuna sahip olmak

 • Teknolojik gelişmeleri takip etmek

İlgili eğitim: Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi

Mimar Ne İş Yapar?

Mimarlar da tıpkı mühendisler gibi teknik iş yaparlar. Bu nedenle fabrika, şantiye ve ofislerde çalışırlar. Çalıştıkları yere göre gerekli güvenlik önlemlerini almaları gerekir. Çalışma sırasında zaman zaman baret takarlar ve iş kıyafeti giyerler. Çalışma alanlarında inşaat yapıldığından gürültülü ve pis ortamlarda bulunurlar. Ayrıca uzun saatler ayakta kalabilirler. Ofis ortamı çalışmak için daha sakin ve daha az yoran bir ortamdır. Ofiste bilgisayar başında çalışırlar.

Hemen hemen her işin içinde mimarların dokunduğu noktalar bulunur. Bu nedenle çalışma alanları çok fazladır. Mimarlar hem özel sektörde hem de kamuda çalışabilirler. Mimarlık ofisleri, inşaat şirketleri, mimarlık şirketleri, belediyeler, Ulaştırma Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, havacılık şirketlerinin bakım üsleri mimarların çalışabileceği başlıca birimlerdir. Mimarlar kendi ofislerini açarak serbest çalışabilirler. Şirketlerle anlaşmalı olarak proje bazlı da çalışabilirler. Restorasyon yaparken kanunlara uygun olmasına, tarihi dokunun ve evrenin bozulmamasına dikkat ederler.

Projelerinde kullanılacak malzemenin kalitesinin yanı sıra türüne de karar verirler. Örneğin İç Anadolu’nun soğuk ve kuru havasından kaynaklı olarak binalarda ana malzeme olarak taş ve kerpiç kullanılır. Akdeniz’de ise nemli havaya uygun olarak ahşap tercihi yapılır. Mimarların proje yaparken yalnızca teknik bilgiyle sınırlı kalmayıp aynı zamanda bölge ve sıcak/soğuk hava koşullarını da dikkate alması gerekir.  Çalışma alanı geniş olan mimarların görevleri de oldukça fazladır.

Mimarların Görevleri  

 • Yeni yöntemler geliştirmek

 • Tasarım yapmak

 • Projeyi başından sonuna kadar kontrol etmek

 • Projeyi zamanında teslim etmek

 • İhalelere katılmak

 • Müşterilerine projesiyle ilgili tavsiyelerde bulunmak

 • Proje için gerek malzemeyi ve zamanı belirlemek

 • Projenin evreye ve kanunlara uygunluğunu tespit etmek

 • Düzenli olarak saha ziyaretlerinde bulunmak

 • Mühendis ve inşaat yöneticileriyle birlikte çalışmak

 • Müşterilerle fikir alışverişinde bulunmak

 • Binalardaki problemler için en iyi çözüm önerilerini sunmak

 • Danışmanlık hizmeti vermek

 • Rapor yazmak

 • Makale hazırlamak

 • Projesiyle ilgili sunum yapmak

Mimar Nasıl Olunur?

Mimar olabilmek için üniversitelerin mühendislik-mimarlık ya da mimarlık fakültelerinin mimarlık bölümlerinden mezun olmak gerekir. Mimarlık eğitimi 4 yıl sürer. Bir lisans bölümüdür. Sayısal puan türü ile tercih yapılır. Okurken Matematik, mimarlık tarihi, kentsel tasarım, yapı statiği, imar uygulamaları gibi dersler görürler. Uygulama eğitimi alırlar ve staj yaparlar. Staj yapmaları zorunludur. Her yaz staj yaparlar. Mimarlık bölümünü bitirenler “mimar” unvanına sahip olurlar.

türkiye mimarlar ve mühendisler odası’na kayıt olurlar. özel sektörde çalışmak isteyenler şirketlere başvurabilir. ancak özel sektörün çalışma saatlerinin fazla olduğu unutulmamalıdır. i̇ş yoğunluğuna göre gerektiğinde hafta sonu ve akşamları da çalışmak zorunda kalınabilir. kamuda alışmak isteyenlerin de kamu personeli seçme sınavına girerek yeterli puanı almaları gerekir. kamuda çalışanlar hafta içi 09.00-17.00 arasında çalışır. i̇steyenler yüksek lisans ve doktoralarını tamamlayarak akademisyenlik de yapabilir.

Mimarlıkta gezmek ve kendini geliştirmek önemlidir. Mimar adaylarına çizerek düşünmeleri tavsiye edilir. Merak unsuru ön planda olmalıdır. Mesleki alanda yerli ve yabancı yenilikleri takip etmek de iyi bir mimar için önde gelen noktalardandır. Yabancı dil ve hatta diller bilmek yabancı ülkelerin mimarilerini araştırırken oldukça işe yarayacaktır. Alanları ile ilgili ya da yakın alanlarda eğitim almak ve sertifika sahibi olmak kendini geliştirme ve iş bulabilme açısından önemlidir. Teknik donanım ve personel bakımından teknik üniversiteler mimar olabilmek için en çok tercih edilen üniversitelerdir.

Mimarlık Nedir?, Binaları tasarlayan, restore eden ve ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklikler yapan kişilere verilen meslek ismi, Tasarım programlarına hakim olma, detaylara önem verme, analitik düşünme gibi yeteneklere sahip olunması gereklidir, İç Mimar vs Mimar, İki ayrı kavram ve mesleklerdir İç mimar, binanın iç tasarımıyla; mimar ise dış tasarım ve genel konseptiyle ilgilenir, İç mimarlık eşit ağırlık bölümünden, mimarlık ise sayısal bölümden gidilir, Mimarlık Sanatı, Mimarlık sadece bir meslek olmanın yanında, aynı zamanda bir sanattır Sanatın tarzını mimar belirler, Mimarın yaratıcılığı, estetik algı ve tasarım yeteneği burada ön plana çıkar, Mimarlık ve Teknoloji, Teknolojik gelişmeler, mimarlık mesleğini ve yapıların tasarımını doğrudan etkiler, Bir mimarın bilgisayarlardaki tasarım programlarına ilgi duyması, teknolojik gelişmeleri takip etmesi önemlidir, Mimarlıkta Materyal Seçimi, Projelerinde kullanılacak malzemenin türüne de karar verirler Bölgenin iklim koşulları malzeme seçiminde önemlidir, Örneğin İç Anadolu'da taş, Akdeniz'de ahşap malzeme tercihi yapılır, Mimarların Çalışma Alanları, Mimarlar, hem özel sektörde hem de kamuda çeşitli alanlarda çalışabilirler, Mimarlık ofislerinde, inşaat şirketlerinde, belediyelerde ve havacılık şirketlerinde görev alabilirler, Mimarın Görevleri, Yeni yöntemler geliştirmek, tasarım yapmak, projeyi kontrol etmek ve ihalelere katılmak, mimarın görevleri arasındadır, Tasarımı, malzeme ve zaman belirlemeyi içerir, Mimarlıkta İletişim, Mimarların iyi iletişim kurabilme yeteneğine sahip olması gerekir, Müşterilerine projesiyle ilgili tavsiyelerde bulunmak, onların ihtiyaç ve beklentilerini doğru anlamak önemlidir, Mimarlıkta Planlama, Planlı çalışma becerisine sahip olmak, mimarlıkta çok önemlidir, Projeleri zamanında teslim etmek, proje süresince aksaklık yaşanmaması için gereklidir, Mimarlık ve Araştırma, Mimarlar için araştırmayı ve okumayı sevmek önemli bir yetenektir, Yeni yöntemler geliştirebilmek, tasarım trendlerini takip edebilmek ve güncel kalmak için sürekli öğrenme ve araştırma yapılır
mimar mimar nedir mimar ne iş yapar mimar maaşları mimar nasıl olunur
Kadın mavi bir arabanın yanında duruyor. Beyaz bir üst ve mavi bir kot pantolon giyiyor. Saçları uzun ve kahverengidir. Ciddi bir ifadeyle kameradan uzağa bakmaktadır. Kollarını önünde kavuşturmuş. Araba krom aksanlı ve alaşım jantlı dört kapılı bir sedan. Arka planda ağaçların olduğu asfalt bir yola park edilmiş. Güneş parlak bir şekilde parlıyor ve yerde gölgeler yaratıyor.
Seray Akyüz
Blog Yazarı

Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2015 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli okullarda edebiyat öğretmeni olarak çalışan Akyüz, pandemi sürecinde İstanbul İşletme Enstitüsü'nde çeşitli eğitimler aldı. Aldığı bazı eğitimler sonucunda ajanslarda içerik üretmeye başladı. Edebiyat, eğitim, sağlık ve dekorasyon gibi konularda yazılar yazmakta.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir binanın önünde büyük bir ağaç duruyor. Bina, dikdörtgen bir penceresi ve yeşil-beyaz duvarları olan tipik bir açık renkli yapıdır. Ağaç tam çiçek açmış ve yaprakları gökyüzüne karşı görülebiliyor. Yaprakları pencereye kadar uzanıyor ve binayla güzel bir kontrast oluşturuyor. Bölgedeki çimler yemyeşil ve gür, ağacın etrafına da birkaç küçük çalı serpiştirilmiş. Arka planda yeşil zemin üzerinde beyaz bir yazı görülüyor. Atmosfer huzurlu ve dingin, havada bir rahatlama hissi var.
5
(2)

Vray Render Kursu

11 Konu12 Saat
Bu, bronz tenli ve omuz hizasında dalgalı kahverengi saçlı genç yetişkin bir kadının yakın plan çekimi. Hafif bir gülümsemeyle sol tarafa bakıyor, gözleri hafifçe kapalı. Kaşları hafifçe çatılmış ve ona düşünceli bir ifade veriyor. Çenesi ve çene hattı güçlü ve yanaklarına dağılmış birkaç çili var. Beyaz yakalı açık pembe bir gömlek giyiyor.Şerife Demir
7350
Bir kale resmi içeren bir akıllı telefonun yakın çekim görüntüsü görülüyor. Kale siyah bir arka plan üzerine boyanmış ve resmin ortasında bir kadın yüzü görülüyor. Kadının yüzünde geniş bir gülümseme var. Telefonun yanında bir masanın üzerinde beyaz bir tabak vardır. Kalenin arka planında ağaçlar görülebilmektedir. Resim canlı mavi bir gökyüzüne karşı yerleştirilmiştir. Telefon resmin ön planında, kale ise arka planda yer alıyor. Telefon, merkezinde kale görüntüsü bulunan net bir ekrana sahiptir. Kale, ayrıntılı ağaçlar ve yemyeşil bir manzara ile çevrilidir. Görüntü net ve resmin renkleri canlı. Kadının yüzü merkezde net bir şekilde görülebiliyor ve gülümsemesi sıcak ve davetkar.
Bu, bronz tenli ve omuz hizasında dalgalı kahverengi saçlı genç yetişkin bir kadının yakın plan çekimi. Hafif bir gülümsemeyle sol tarafa bakıyor, gözleri hafifçe kapalı. Kaşları hafifçe çatılmış ve ona düşünceli bir ifade veriyor. Çenesi ve çene hattı güçlü ve yanaklarına dağılmış birkaç çili var. Beyaz yakalı açık pembe bir gömlek giyiyor.Şerife Demir
11390
Bu görüntü 3D Studio Max Eğitimi üzerine çevrimiçi bir kursu tasvir etmektedir. Siyah bir arka plan üzerinde kahverengi saçlı bir kadın yüzü ve bir tabelanın yakın çekimi görülmektedir. Diğer ayrıntılar arasında siyah bir yüzeyin yakın çekimi, siyah arka plan üzerinde beyaz bir harf, metal bir nesnenin yakın çekimi, karbon fiber yüzey üzerinde metal bir köşe ve beyaz metinli siyah ve mavi altıgenler bulunmaktadır. Bu unsurlar birlikte 3D Studio Max Eğitiminin karmaşıklığını ve çevrimiçi kursların gücünü göstermektedir. Bu kurs sayesinde kullanıcılar etkileyici 3D modeller, animasyonlar ve görseller oluşturmayı öğrenebilirler. Bilgilerini genişletmek veya 3D tasarım alanında kariyerine hızlı bir başlangıç yapmak isteyen herkes için harika bir kaynaktır.
5
(7)

3D Studio Max Eğitimi

26 Konu16 Saat
Bu, bronz tenli ve omuz hizasında dalgalı kahverengi saçlı genç yetişkin bir kadının yakın plan çekimi. Hafif bir gülümsemeyle sol tarafa bakıyor, gözleri hafifçe kapalı. Kaşları hafifçe çatılmış ve ona düşünceli bir ifade veriyor. Çenesi ve çene hattı güçlü ve yanaklarına dağılmış birkaç çili var. Beyaz yakalı açık pembe bir gömlek giyiyor.Şerife Demir
12870