AnasayfaBlogMimar Nedir? Ne İş Yapar? Maaşı Ne Kadar?
Meslekler

Mimar Nedir? Ne İş Yapar? Maaşı Ne Kadar?

12 Nisan 2021
Mimar Nedir? Ne İş Yapar? Maaşı Ne Kadar?

Meslek araştırması sırasında en çok arananlardan biri de mimarlıktır. İnşaat sektörünün ve teknolojinin gelişmesi bunun başlıca sebeplerindendir. Görev tanımı ve çalışma alanları oldukça geniş olan mimarların estetikle çok ilgisi bulunur. Evlerimizin, iş yerlerimizin ve gittiğimiz mekanların estetik dokunuşlara sahip olması bize kendimizi mutlu hissettirir. Mutlu hissettiğimiz yerlerde daha fazla vakit geçirmek isteriz.

Bu mutluluğun kaynağı da mimarlardır. Bulunduğumuz yerleri yaşanabilir hale getirerek güzelleştirirler. Tabii mimarların işlerini yaparken karşılaştıkları zorluklar da vardır. Bunların başında gelen mimarım diyen birine sorulan “iç mi, dış mı?” sorusudur.

Mimar ne iş yapar, iç/dış olarak ayrılır mı, ne kadar maaş alır, kimler mimar olabilir, mimar nasıl olunur? Gelin bu mesleği detaylandıralım.

Mimar Nedir?

Binaları tasarlayan, eski binaları restore eden ve mevcut binalarda istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklikler yapan kişiye mimar denir. İşini yaparken ekonomik olanaklar mimarların projelerine yön verir. Bütçesine uygun tarz ve ürünleri kullanır. Bir binanın yapımında pek çok meslek bir arada bulunduğu için başka meslek grupları ile iç içe alışırlar. Bu da mimarın kendi alanı dışında başka alanlarla ilgili de birtakım bilgilere sahip olmasını gerekli kılar.

Mimarların en çok karşısına çıkan sorulardan biri iç mimarla dış mimar aynı mı sorusudur. Öncelikle dış mimarlık diye bir meslek yoktur. Söylenmek istenen meslek sadece mimar olarak geçer. İç mimar ile farkına gelecek olursak iç mimar binanın iç tasarımı ile ilgilenir. Dekorasyon iç mimarın işidir. Detay çok fazladır. Örneğin alanda kullanılacak mobilyaların tarzı, aydınlatmaların rengi ve şekli iç mimarın görev tanımında yer alır.  Ancak mimarlar binanın dış tasarımı ve genel konsepti ile ilgilenirler. Kişilerin beğenileri doğrultusunda binaların çevresiyle uyum içerisinde olmasına çalışırlar. İç mimarlık eşit ağırlık bölümünden gidilebilen bir meslek dalıdır. Mimarlık ise sayısal alandan alır. Ayrıca ikisi de üniversitelerde ayrı bölümlerdir.

Mimarlık bir meslek olmasının yanında aynı zamanda bir sanattır. Bu sanatın tarzını da tamamen mimar belirler. Günümüzde yapılan arkeolojik kazılarda mimarinin çok eski dönemlerden beri var olduğu görülür. Ancak o dönemlerdeki mimari yalnızda barınma ihtiyacını karşılamak içindir. Milletlerin etkileşime girmesiyle farklı kültürlerden harmanlanmış üsluplar ortaya çıkarılmıştır. Günümüzde de bu etkileşim devam etmektedir. Mimar olabilmek için birtakım yeterliliklere sahip olmak gerekir. Bu yeterlilikler şöyle sıralanabilir:

 • Bilgisayarlardaki tasarım programlarına ilgi duymak

 • Detaylara önem vermek

 • Matematik, fizik, kimya, astronomi gibi derslerde başarılı olmak

 • İyi iletişim kurabilmek

 • Analitik düşünme becerisine sahip olmak

 • Çizim yapmaya ilgi duymak

 • Yaratıcılığa sahip olmak

 • Üretmeyi sevmek

 • Araştırmayı ve okumayı sevmek

 • Farklı kültürlere ilgi duymak

 • Zaman yönetimine sahip olmak

 • Ekip çalışmasında uyumlu olmak

 • Planlı çalışma becerisine sahip olmak

 • Nesneler arasında ilişki kurabilmek

 • El-göz koordinasyonuna sahip olmak

 • Teknolojik gelişmeleri takip etmek

Mimar Ne İş Yapar?

Mimarlar da tıpkı mühendisler gibi teknik iş yaparlar. Bu nedenle fabrika, şantiye ve ofislerde çalışırlar. Çalıştıkları yere göre gerekli güvenlik önlemlerini almaları gerekir. Çalışma sırasında zaman zaman baret takarlar ve iş kıyafeti giyerler. Çalışma alanlarında inşaat yapıldığından gürültülü ve pis ortamlarda bulunurlar. Ayrıca uzun saatler ayakta kalabilirler. Ofis ortamı çalışmak için daha sakin ve daha az yoran bir ortamdır. Ofiste bilgisayar başında çalışırlar.

Hemen hemen her işin içinde mimarların dokunduğu noktalar bulunur. Bu nedenle çalışma alanları çok fazladır. Mimarlar hem özel sektörde hem de kamuda çalışabilirler. Mimarlık ofisleri, inşaat şirketleri, mimarlık şirketleri, belediyeler, Ulaştırma Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, havacılık şirketlerinin bakım üsleri mimarların çalışabileceği başlıca birimlerdir. Mimarlar kendi ofislerini açarak serbest çalışabilirler. Şirketlerle anlaşmalı olarak proje bazlı da çalışabilirler. Restorasyon yaparken kanunlara uygun olmasına, tarihi dokunun ve evrenin bozulmamasına dikkat ederler.

Projelerinde kullanılacak malzemenin kalitesinin yanı sıra türüne de karar verirler. Örneğin İç Anadolu’nun soğuk ve kuru havasından kaynaklı olarak binalarda ana malzeme olarak taş ve kerpiç kullanılır. Akdeniz’de ise nemli havaya uygun olarak ahşap tercihi yapılır. Mimarların proje yaparken yalnızca teknik bilgiyle sınırlı kalmayıp aynı zamanda bölge ve sıcak/soğuk hava koşullarını da dikkate alması gerekir.  Çalışma alanı geniş olan mimarların görevleri de oldukça fazladır.

Mimarların Görevleri  

 • Yeni yöntemler geliştirmek

 • Tasarım yapmak

 • Projeyi başından sonuna kadar kontrol etmek

 • Projeyi zamanında teslim etmek

 • İhalelere katılmak

 • Müşterilerine projesiyle ilgili tavsiyelerde bulunmak

 • Proje için gerek malzemeyi ve zamanı belirlemek

 • Projenin evreye ve kanunlara uygunluğunu tespit etmek

 • Düzenli olarak saha ziyaretlerinde bulunmak

 • Mühendis ve inşaat yöneticileriyle birlikte çalışmak

 • Müşterilerle fikir alışverişinde bulunmak

 • Binalardaki problemler için en iyi çözüm önerilerini sunmak

 • Danışmanlık hizmeti vermek

 • Rapor yazmak

 • Makale hazırlamak

 • Projesiyle ilgili sunum yapmak

Mimar Maaşları

Mimarların aldığı maaşlar kamuda ve özel sektörde farklılık gösterir. Kamu kurumunda yeni mezun bir mimarın maaşı 6500 liradan başlar. Kıdem ve derece arttıkça maaş da yükselir. Evlilik, çocuk sayısı, eşin çalışmaması gibi durumlara bağlı olarak alınacak asgari geçim indirimi de değişiklik gösterir. Bu da maaşı etkiler. Özel sektörde yeni başlayan mimarlar 4000 lira civarında bir maaş alır. Bu maaş da tecrübeye ve çalışılan yerdeki proje yoğunluğuna göre değişir.

Maaş sisteminin dışında mimarların başka ek gelir kaynakları da mevcuttur. Rövöle adı verilen, ticari mekanların kat planlarını şematize ederek metrekare başına ücret alırlar. İşletmeler bu plan olmadan yasal olarak faaliyetlerini sürdüremezler. Mimarların bunu yapabilmeleri için mimarlar odasına kayıtlı olmaları yeterlidir. Yoğun olan mimarlara ya da mimarlık ofislerine proje desteği sunabilirler. Freelance olarak 3D modelleme ve render yapabilirler. Tüm bunları yaparak maaşlarının yanında hatırı sayılır ücretler alırlar. 

Mimar Nasıl Olunur?

Mimar olabilmek için üniversitelerin mühendislik-mimarlık ya da mimarlık fakültelerinin mimarlık bölümlerinden mezun olmak gerekir. Mimarlık eğitimi 4 yıl sürer. Bir lisans bölümüdür. Sayısal puan türü ile tercih yapılır. Okurken Matematik, mimarlık tarihi, kentsel tasarım, yapı statiği, imar uygulamaları gibi dersler görürler. Uygulama eğitimi alırlar ve staj yaparlar. Staj yapmaları zorunludur. Her yaz staj yaparlar. Mimarlık bölümünü bitirenler “mimar” unvanına sahip olurlar.

Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası’na kayıt olurlar. Özel sektörde çalışmak isteyenler şirketlere başvurabilir. Ancak özel sektörün çalışma saatlerinin fazla olduğu unutulmamalıdır. İş yoğunluğuna göre gerektiğinde hafta sonu ve akşamları da çalışmak zorunda kalınabilir. Kamuda alışmak isteyenlerin de kamu personeli seçme sınavına girerek yeterli puanı almaları gerekir. Kamuda çalışanlar hafta içi 09.00-17.00 arasında çalışır. İsteyenler yüksek lisans ve doktoralarını tamamlayarak akademisyenlik de yapabilir.

Mimarlıkta gezmek ve kendini geliştirmek önemlidir. Mimar adaylarına çizerek düşünmeleri tavsiye edilir. Merak unsuru ön planda olmalıdır. Mesleki alanda yerli ve yabancı yenilikleri takip etmek de iyi bir mimar için önde gelen noktalardandır. Yabancı dil ve hatta diller bilmek yabancı ülkelerin mimarilerini araştırırken oldukça işe yarayacaktır. Alanları ile ilgili ya da yakın alanlarda eğitim almak ve sertifika sahibi olmak kendini geliştirme ve iş bulabilme açısından önemlidir. Teknik donanım ve personel bakımından teknik üniversiteler mimar olabilmek için en çok tercih edilen üniversitelerdir.

Kimler Mimar Olabilir?

Gözlem yeteneği gelişmiş bireyler mimar olabilir. Elle ve bilgisayarda çizim yapmayı seven kişiler bu mesleği seçebilir. Malzemeleriyle yaratıcılıklarını birleştirmeyi başaran kişiler mimarlık yapabilir.

Mimar Ne İş Yapar?

Yapılacak olan binanın proje çizimlerini yapar. Yapılan binada işlerin yolunda gidip gitmediğini denetler. Projelerin kanunlara ve imar uygulamalarına uygunluğunu kontrol eder.

Mimar Maaşları Neye Göre Değişir?

Çalışılan kurumun kamu kurumu ya da özel kurum olması maaşları farklılaştırır. Mimarın yetenekleri ve alanında tanınmışlığı maaşını etkiler. Çalıştığı yer dışında yaptığı farklı projeler de maaşa yansır.

mimar mimar nedir mimar ne iş yapar mimar maaşları mimar nasıl olunur
Seray Akyüz
Seray Akyüz
Blog Yazarı

Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2015 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli okullarda edebiyat öğretmeni olarak çalışan Akyüz, pandemi sürecinde İstanbul İşletme Enstitüsü'nde çeşitli eğitimler aldı. Aldığı bazı eğitimler sonucunda ajanslarda içerik üretmeye başladı. Edebiyat, eğitim, sağlık ve dekorasyon gibi konularda yazılar yazmakta.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Vray Render Kursu
5
(2)

Vray Render Kursu

11 Konu12 Saat
Şerife DemirŞerife Demir
14090
Marvelous Designer Eğitimi
Şerife DemirŞerife Demir
12080
3D Görselleştirme Eğitimi
Şerife DemirŞerife Demir
18969