AnasayfaBlogÇizim Yetenek Mi Yoksa Beceri Mi?
Kariyer

Çizim Yetenek Mi Yoksa Beceri Mi?

12 Ocak 2021
Gözlüklü ve kahverengi gömlekli bir kadın doğrudan kameraya bakmaktadır. Omuz hizasında koyu kahverengi saçları vardır ve gözleri gözlükleri tarafından kısmen kapatılmıştır. Yüz ifadesi nötrdür ve dudakları hafifçe büzülmüştür. Sol göğsünde bir cebi olan yakalı kahverengi bir gömlek giyiyor ve kolları dirseklerine kadar kıvrılmış. Resmin arka planı düz bir mavidir.
KavramTanımÖzellikler
YetenekBir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabile niteliği, istidat, kabiliyet. Ya da bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güçDoğuştan gelir, geliştirilebilir, genellikle sınırlı sayıda insanda bulunur
BeceriElinden iş gelme durumu, ustalık, maharetÖğrenilebilir, geliştirilebilir, herkes edinebilir
ÇizimBir yetenek işidirGörsel hafıza ve algı gerektirir, eğitimle geliştirilebilir, sınırlarını yetenek belirler
Yetenekli BireylerBir konuda profesyonel eğitim almaksızın becerileri doğuştan var olan üst seviye yapabilme kabiliyeti bulunan insanlarÇalışarak yaratıcılığını geliştirir, yetenekli oldukları konularda eğitim alırken diğerlerinden ayrılırlar, içgüdüsel olarak yaratıcıdır
Beceri KazanmakBir kişinin ilgisi doğrultusunda yönelerek sonradan edindiği uzmanlıkHerkes edinebilir, yetkinlik seviyesini arttırır, eğitim, uygulama ve deneyimle gelişir
Görsel AlgıHerhangi bir kişinin dış dünyayı gözleri aracılığıyla algılayabilme yetisiÇizim yetisinde önemli rol oynar, pratik ile geliştirilebilir
Çizim EğitimiÇizim becerilerini geliştirmek için alınan teorik ve uygulamalı derslerHerkes alabilir, yeteneği olanları diğerlerinden ayırır, teorik ve uygulamalıdır
ÇalışmakBelirli bir hedef doğrultusunda belirli bir eylemi yapmakYetenekli kişileri besler, beceri kazanmak için gereklidir, öğrenmenin yanında pratik yapmayı da içerir
ÖğrenmeBilgi veya becerinin bilinçli ve istemli olarak kazanılması durumuBecerilerin kazanılmasını sağlar, yeteneklerin geliştirilmesinde yardımcıdır
HafızaBeynin bilgiyi almak (öğrenme), saklamak (hafıza) ve alınan bilgiyi geri getirme (hatırlama) süreçlerine verilen addırYetenek ve beceri gelişiminde etkilidir, sağlıklı ve keskin olması performansı arttırır

İnsanlar hiç kuşkusuz kendine bahşedilmiş yeteneklerle doğar. Lakin bu yeteneklerin sergilenebilesi için fark edilmesi gereklidir. Çoğu insan yeteneklerinin farkına varmadan yaşar gider. Bazıları yeteneğinin farkındadır ama şartların elverişsizliği ya da yönlendirme eksikliği nedeniyle ne boyutta o yeteneğe sahip olduğunu bilemez. Tüm bunların yanında yeteneklerinin farkında olan, onların üzerinde durarak çok daha iyi noktalara taşıyan insanlar da bulunur. Ki bence onlar en şanslı insanlar arasındadır.

Gelelim “Çizim yetenek mi yoksa beceri mi?”, sorusuna. Öncelikle yetenek ve beceri kelimelerine tanım getirerek kafamızdaki ikilemi çözelim. Beceri ve yetenek kavramlarının çok ince bir çizgi ile birbirinden ayrıldığı bir gerçek. Belki de sıklıkla birbirinin yerine kullanılmasının hatta bazı eylemlerin yetenek mi yoksa beceri mi olduğuna net karar verilememesinin sebebi budur. 

Beceri nedir? Beceri; TDK kaynaklarında “Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet.”, şeklinde tanımlanır. Kişilerinin herhangi bir işi öğrenebilmek için var olan yatkınlığı beceri ile ilgilidir. Yetenek nedir? Yetenek; yine TDK kaynaklarına göre "Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabile niteliği, istidat, kabiliyet.” ya da “Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç.”, şeklinde açıklama bulur. Elimizde var olan bu tanımları da yorumlayarak aradığımız cevabı artık kendimiz oluşturabiliriz.

Doğuştan getirdiğiniz, kendiliğinden var olan ve çalışmalarla daha iyi seviyeye gelen potansiyel; sizin yeteneğiniz. Eğitimle öğrendiğiniz ve çalışarak belirli bir seviyeye getirebildiğiniz eylemler ise becerinizi ifade ediyor, diyebiliriz. Ve beceri ile yetenek arasındaki ince çizgi de şu ilgiden kaynaklanıyor: Bir becerinin hangi düzeye kadar gelişebileceğini, kişinin o konu üzerine doğuştan getirdiği yapabilme kapasitesi yani sahip olduğu yeteneğin seviyesi belirliyor. Bu sebeple bazı bireyler resim kurslarında şaheserler yaratırken bazıları ne kadar çalışsa da ne yapsa da bir yerden sonra ilerleme kaydedemiyor. Benim yaptığım kaynak taramaları ve kişisel yorumlarıma dayanarak söylüyorum ki çizim; bir yetenek işidir.

Herkes İyi Çizim Yapabilir Mi?

Kişinin görsel hafızasının keskinliği, çevresini ne ölçüde algıladığı iyi bir çizimin altında yatan önemli ölçütlerdendir. Yapılan araştırmalar, tüm insanların bolca pratik yaparak görsel algılarını ve çizim becerilerini daha iyi seviyelere çıkarabileceğini gösterdi.

Peki, herkes çizebiliyorsa yetenekli olmanın bir önemi yok mu dersiniz? Elbette yetenek her daim önemli ve becerilerin geliştirilebilme seviyelerine sınır koyabilecek kadar etkili. Bir insandaki çizim becerisinin gelişerek ulaşabileceği maksimum seviyenin; onun doğuştan getirdiği çizim yeteneğinin sınırı kadar oluşu önemli bir ayrıntı. Siz bir çubuğu, ham maddesinin imkan verdiği ölçüde esnetebilirsiniz. Hatta daha iyi anlamak için uç noktadaki örnekleri kullanmayı deneyebiliriz.

Çizim yeteneğine sahip olan bir insanın bu alanda yapabileceklerinin sınırı hayal gücüne bağlıdır. Bu nedenle tarihte iz bırakmaları mümkün olur. Bu nedenle çizim üzerine sadece beceri geliştirerek çizim yapmaya çalışan kişilerden bir Leonardo da Vinci ya da bir Pablo Picasso çıkmasını kimse beklemez.

Amacınız zirveye oynamak değilse siz de kabiliyetinizin el verdiğince iyi çizim yapabilirsiniz. Çünkü günümüzde her şeyi öğrenmenin teorik bir metodu bulunmuştur. Alacağınız temel ve teorik eğitimlerle nasıl iyi çizim yapılır, öğrenebilirsiniz. Belki bu eğitim esnasında, eğer varsa, çizim konusunda yetenekli olduğunuzu bile keşfetmeniz mümkün. Çünkü yetenekli olan bireyler eğitim alırken de diğer bireyler arasında fark edilir. İçgüdüsel olarak diğer bireylerden yaratıcı, bağımsız ve özgün ürünler ortaya koyarlar.

Sonuç olarak her birey her konuda az çok yetenek yani yapabilme kabiliyeti barındırır. Ancak “yetenekli” sıfatı; bir konuda profesyonel eğitim almaksızın becerileri doğuştan var olan üst seviye yapabilme kabiliyeti bulunan insanlar için kullanılır.

 Beceri ve Yetenek Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?

 • Yetenek, kişide gizli bir kabiliyettir, fark edilmeyi bekler. Beceri; genellikle kişinin ilgisi doğrultusunda yönelerek sonradan edindiği uzmanlıktır.

 • Yeteneğin geliştirilmesi için alanında uzman kişiler gözetiminde çalışmalar yürütülür. Beceriler konusunda ilerleme kaydetmek içinse o alanla ilgili eğitim alınması şarttır.

 • Beceriler, bir kişinin sistematik öğrenme, uygulama veya deneyim yoluyla edindiği bir uzmanlıktır. Sürekli çabaların ve iyileştirmelerin sonucunda edinilir. Oysa yetenek doğuştan gelen ve insanı donatan özel bir güçtür. Öğrenmek için üst düzey çabaya ihtiyacınız yoktur.

 • Çalışarak geçirilen zaman; yetenekli kişilerin yaratıcılığını besler. Beceri kazanmaya çalışanların ise yetkinlik seviyesini arttırır.

 • Yetenek; genellikle sınırlı sayıda insanda bulunandır. Öte yandan beceriler; kapasitesi, kabiliyeti ve isteği olan herhangi bir kişide geliştirilebilir ve kişisel gelişim için katkı sağlar.

 • Beceriler çalışmalarla bir hadde kadar yükseltilir. Yetenekler ise çalışma oranına ve hayal gücüne bağlı olarak sınırları hep zorlar.

Görsel Zeka ve Çizim Yeteneği

Howard Gardner tarafından 1980’lerde geliştirilen Çoklu Zeka Kuramı; neden bazı insanların çizim yeteneğinin daha ileri seviyede olduğunu anlamamızı sağlayabilir. Gardner’a göre 8 zeka çeşidi vardır.

 • Sözel - Dilsel Zekâ

 • Mantıksal - Matematiksel Zekâ

 • Görsel - Mekansal Zekâ

 • Bedensel - Kinestetik Zekâ

 • Müziksel - Ritmik Zekâ

 • Kişisel - İçsel Zekâ

 • Kişilerarası - Sosyal Zekâ

 • Doğa - Varoluşcu Zekâ

Gardner’ a göre her insanın beyninin işleyiş biçimi birbirinden farklılık gösteriyor. Bunun nedenini Gardner, barındırdıkları zeka türlerinden baskın olanların farklı oluşu olarak açıklıyor. Yani klişeleri yıkan bir şekilde Gardner’dan sonra standart zeka tanımı aslında ortadan kalkıyor.

Bazı insanların matematik veya sözel zekası daha yüksek olurken bazı insanların müzik yeteneği yüksek oluyor. Görsel zekası daha ön planda olan bireylerin de haliyle çizim yeteneği diğer insanlarla kıyaslandığında daha üst düzeyde oluyor. Yine Gardner’ a göre insanlar bu zeka türlerinden hepsine sahip ama sahip oluş miktarları farklı.

Baskın zeka türümüze paralel olarak da yetenekli olduğuz alanlar ve yetenek derecemiz değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle herkeste aşağı yukarı aynı miktarda bulunan kabiliyetlere değil de belli bir seviyeyi aşan ve fark yaratan seviyedeki kabiliyetlere yetenek dendiğini de söyleyebiliriz.

Yetenek ve Meslek Seçimi

Bireylerin baskın zeka türleri ne kadar erken fark edilir ve yönlendirme sağlanırsa hayat standartlarında o oranda mükemmellik yakalanabilir. Yine yapılan araştırmalar yeteneklerini keşfetmiş ve o alanda meslek edinmiş bireylerin daha başarılı ve daha mutlu olduğunu göstermektedir. Bu nedenle meslek seçimi ve kariyer konusunda gençlere yardımcı olunurken ilgi ve yetenek alanının kesiştiği noktalara yönlerdirme yapılması beklenir.

Her ne kadar günümüzde mesleki saygınlık ve aldığı paraya göre yönlendirme yapılsa da elbet bir gün yeteneklerin ne kadar önemli olduğunun anlaşılacağına inanıyorum. Sürekli yeni şeyler öğrenmek beceriler kazmak da artık çok önemli. Gerek iş imkanlarını arttırmak için gerek sosyalleşebilmek için. Ama yine de yeni kazanacağınız beceriler yanında doğuştan getirdiğiniz yeteneklerinize de sahip çıkmayı unutmayın.

Yapılan bir araştırma son yıllarda, işverenlerin; yetenekli bireyleri, sonradan edinilmiş becerilere sahip başarılı bireylere tercih etmeye başladığını söylüyor. Çünkü gerçek yeteneğin insana bahşettiği yaratıcılık iş dünyasında da göz doldurucu fark yaratan başarıların elde edilmesini sağlayabiliyor. Yani sahip olunan ilgili yeteneklerin, CV için dikkat çekici bir ayrıntıya dönüştüğü söylenbilir.

Yine yapılan araştırmalara göre sosyal dünyada da yetenekli bireyler sonradan beceri kazananlara kıyasla daha değerli ve dikkat çekici bulunuyor. Üstelik bu günümüze has bir saptama değil. Yıllar öncesinde Michelangelo “İnsanlar, ustalık kazanmak için ne kadar çalıştığımı bilseler göze o kadar şahane görünmeyeceğim.”, demiştir. Bu da insanların yetenekli bireylere olan yüceleştirici ön yargısının halen devam ettiğinin göstergesidir. Bu nedenle yeteneklerinizi fark etmeyi, onları sevmeyi, geliştirmeyi ve hayatınızı güzelleştirmek için kullanmayı denemekten vazgeçmeyin.

Yetenek, Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabile niteliği, istidat, kabiliyet Ya da bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç, Doğuştan gelir, geliştirilebilir, genellikle sınırlı sayıda insanda bulunur, Beceri, Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet, Öğrenilebilir, geliştirilebilir, herkes edinebilir, Çizim, Bir yetenek işidir, Görsel hafıza ve algı gerektirir, eğitimle geliştirilebilir, sınırlarını yetenek belirler, Yetenekli Bireyler, Bir konuda profesyonel eğitim almaksızın becerileri doğuştan var olan üst seviye yapabilme kabiliyeti bulunan insanlar, Çalışarak yaratıcılığını geliştirir, yetenekli oldukları konularda eğitim alırken diğerlerinden ayrılırlar, içgüdüsel olarak yaratıcıdır, Beceri Kazanmak, Bir kişinin ilgisi doğrultusunda yönelerek sonradan edindiği uzmanlık, Herkes edinebilir, yetkinlik seviyesini arttırır, eğitim, uygulama ve deneyimle gelişir, Görsel Algı, Herhangi bir kişinin dış dünyayı gözleri aracılığıyla algılayabilme yetisi, Çizim yetisinde önemli rol oynar, pratik ile geliştirilebilir, Çizim Eğitimi, Çizim becerilerini geliştirmek için alınan teorik ve uygulamalı dersler, Herkes alabilir, yeteneği olanları diğerlerinden ayırır, teorik ve uygulamalıdır, Çalışmak, Belirli bir hedef doğrultusunda belirli bir eylemi yapmak, Yetenekli kişileri besler, beceri kazanmak için gereklidir, öğrenmenin yanında pratik yapmayı da içerir, Öğrenme, Bilgi veya becerinin bilinçli ve istemli olarak kazanılması durumu, Becerilerin kazanılmasını sağlar, yeteneklerin geliştirilmesinde yardımcıdır, Hafıza, Beynin bilgiyi almak (öğrenme), saklamak (hafıza) ve alınan bilgiyi geri getirme (hatırlama) süreçlerine verilen addır, Yetenek ve beceri gelişiminde etkilidir, sağlıklı ve keskin olması performansı arttırır
çizim yetenek beceri görsel zeka resim çizim yetenek mi yoksa beceri mi
Sağ elini başının üzerine koymuş mutlu bir kadın. Yüzünde parlak, içten bir gülümseme var ve gözleri kapalı, bu da rahatlamış olduğunu gösteriyor. Açık kahverengi saçları alnından geriye doğru taranmış ve beyaz bir bluz giymiş. Başı hafifçe sola eğik ve duruşu kendinden emin. Anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor, yüzünden neşe yayılıyor. İfadesi memnuniyet ve mutluluktan ibaret.
Tuba Uyar
Blog Yazarı

1989 Aralık doğumdur. İskenderun/ Hataylıdır. Konya Necmettin Erbakan üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği (BÖTE) bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başlamıştır, halen devam etmektedir. Yüz yüze İş güvenliği, online olarak içerik editörlüğü eğitimleri almıştır. Dijital İllüstratör çizimleri yapmakta ve yazar olarak çalışmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kale resmi içeren bir akıllı telefonun yakın çekim görüntüsü görülüyor. Kale siyah bir arka plan üzerine boyanmış ve resmin ortasında bir kadın yüzü görülüyor. Kadının yüzünde geniş bir gülümseme var. Telefonun yanında bir masanın üzerinde beyaz bir tabak vardır. Kalenin arka planında ağaçlar görülebilmektedir. Resim canlı mavi bir gökyüzüne karşı yerleştirilmiştir. Telefon resmin ön planında, kale ise arka planda yer alıyor. Telefon, merkezinde kale görüntüsü bulunan net bir ekrana sahiptir. Kale, ayrıntılı ağaçlar ve yemyeşil bir manzara ile çevrilidir. Görüntü net ve resmin renkleri canlı. Kadının yüzü merkezde net bir şekilde görülebiliyor ve gülümsemesi sıcak ve davetkar.
Bu, bronz tenli ve omuz hizasında dalgalı kahverengi saçlı genç yetişkin bir kadının yakın plan çekimi. Hafif bir gülümsemeyle sol tarafa bakıyor, gözleri hafifçe kapalı. Kaşları hafifçe çatılmış ve ona düşünceli bir ifade veriyor. Çenesi ve çene hattı güçlü ve yanaklarına dağılmış birkaç çili var. Beyaz yakalı açık pembe bir gömlek giyiyor.Şerife Demir
11390
Bu, çevrimiçi bir Scratch kursunun görüntüsüdür. Bir dizüstü bilgisayarın önünde duran, neşeli bir ifadeye sahip takım elbiseli bir adam görülüyor. Kurs, kullanıcıların Scratch ile kod ve bilgisayar programlamanın temellerini öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kodlama ve programlamanın temellerini öğrenmek için kolay ve sezgisel bir yol sağlar. Kurs sayesinde kullanıcılar kodlamanın arkasındaki kavramları daha iyi anlayabilir ve kendi interaktif hikayelerini, oyunlarını ve animasyonlarını oluşturabilirler. Bu kurs, kodlama ve programlamaya başlamak ya da becerilerini geliştirmek isteyenler için idealdir. Hem eğlenirken hem de kodlama ve bilgisayar programlamayı daha iyi anlamanın harika bir yoludur.
5
(3)

Scratch Eğitimi

28 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
11020