AnasayfaBlogMükemmel Bir Şirket Kültürü Oluşturmanın En İyi 5 Yolu
Kurum - Şirket Kültürü

Mükemmel Bir Şirket Kültürü Oluşturmanın En İyi 5 Yolu

11 Kasım 2021
Beyaz gömlekli ve gözlüklü bir kadın beyaz bir duvarın önünde duruyor. Ellerini önünde uzatmış gülümsüyor, bir eli bulanık görüntüde hafifçe silik. Diğer kolu da görüntüde hafifçe bulanık. Takım elbise ceketi giymiş ve saçlarını yüzünden geriye doğru toplamış. Gözlüklerinin arkasından gözleri görülebiliyor ve mutlu ve rahat görünüyor. Arka plan parlak ve temiz, beyaz duvar ise ilginç bir kontrast sağlıyor.
StratejiAçıklamaÖnem
Şirket kültüründe değer ve davranışları belirlemekÇalışanların değerleri ve davranışları, şirket kültürünün oluşumunu belirler. Şirket bu değerler ve davranışlar üzerinde değişiklik yapmak istiyorsa, neyi değiştirmek istediklerini net bir şekilde belirlemelidirler.Değişikliklerin yapılabilmesi için net bir yol belirlemeye yardımcı olur, bu durum da uzun vadeli hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır.
Şeffaf olmakBir şirketin şeffaf olması, güvenilir bir çalışma atmosferi oluşturur. Bu, işçi ve yönetici arasında karşılıklı güven oluşturur.Açık ve şeffaf iletişim, iş ayrıntılarını daha iyi anlamayı sağlar ve daha etkin iş yapmayı mümkün kılar.
Çalışan katılımını teşvik etmekÇalışanların değerlerini, düşüncelerini ve fikirlerini ifade etmelerine olanak tanıyan bir ortam oluşturulmalıdır.Çalışanların katılımı, yeni fikirlerin ve yenilikçi çözümlerin ortaya çıkmasına yardımcı olur.
Kültürel uyumu değerlendirmekŞirketler, işe alım sürecinde adayların şirket kültürüne uyum sağlayıp sağlamayacağını değerlendirmelidir.Kültürel uyum, şirket kültürünün devamlılığını sağlar ve çalışan memnuniyetini arttırır.
Kişisel gelişimi desteklemekŞirketler, çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekleyen fırsatlar sunmalıdır.Çalışanların gelişimi, şirketin genel başarısını ve verimliliğini artırır.
Çalışan deneyimini iyileştirmekŞirketler, çalışan deneyimini iyileştirmek için çeşitli stratejiler geliştirmelidir.İyi bir çalışan deneyimi, iş tatminini ve çalışan bağlılığını artırır.
Değerleri teşvik etmekŞirketler, belirlenen değerleri gerçekten yaşamak ve teşvik etmek için etkin yöntemler kullanmalıdır.Çalışanların şirket değerlerini benimsemesi ve savunması, kültürün güçlenmesine yardımcı olur.
Açık iletişimŞeffaflık ve açık iletişim, sağlıklı bir şirket kültürünün olmazsa olmazlarıdır.Açık iletişim, herkesin bilgiye eşit erişimine olanak sağlar ve yanlış anlaşılmaları önler.
LiderlikŞirket liderlerinin, kültürel değerleri ve davranışları modellemesi ve teşvik etmesi gerekmektedir.Liderlik, şirket kültürünün şekillendirilmesi ve uygulanmasında önemli bir rol oynar.
Sürekli gelişim ve öğrenmeŞirketler, sürekli gelişim ve öğrenme kültürünü teşvik etmelidir.Sürekli öğrenme ve gelişim, şirketin yeniliklere ve değişimlere daha hızlı uyum sağlamasını kolaylaştırır.

Günümüzdeki tüm şirketlerin yaklaşımlardan, değerlerden ve davranışlardan oluşan, şirketlerini ileriye taşıyacak kültüre ihtiyaçları vardır. Bu şirket kültürü olarak adlandırılabilir. Şirket kültürü bir şirketin sorunlarını giderebilmesi açısından yardımcı olmakla birlikte çalışanları için de doğru, etkili ve başarılı adımlar atması konusunda yol gösterici olur. Değerler bütünü olarak da adlandırılan bu kavram şirket çalışanlarının performanslarının artması, işlerine daha fazla odaklanması, verimlilik arttırma amaçlı ve müşteri memnuniyeti esası ile çalışmalarını içerir. Bir şirketin markasını ve markasının prestijini güçlendiren yapısı bulunan şirket kültürü çalışanların şirketin kültürünü benimsemesi, koruması ve alınan kararları etkili bir şekilde sürdürmesi olarak tanımlanabilir.

Kültür; bir toplumda oluşan maddi ve maddi olmayan unsurların toplamına denilir. Şirket kültürü de bu kavramla bağdaşmaktadır. Bir şirketin çalışanlarının birbirleriyle olan etkileşimlerini, birbirleriyle nasıl etkileşime geçtiklerini, nasıl takım çalışması sergilediklerini belirleyen kurumsal bir terimdir. Şirket kültürü aynı zamanda şirket içinde paylaşılan inanç, tutum, amaç, davranış ve değerler kümesi olarak da adlandırılır. Bir şirketin kültürü bizlere toplumdan ufak bir kesit sunmaktadır. Bu ufak kesit, çalışanların yaptıkları işi, sahip oldukları değer ve amaçları ve sosyal davranışların ifadesi olarak bilinmektedir.

Şirketlerin kendi kültürlerini değiştirmek için plan yapmaları ve bu plana uyarak etkili sonuç elde etmeleri beklenir. Mükemmel bir şirket kültürü oluşturmanın en iyi 5 yolu sizlere iyi bir başlangıç noktası olabilir. Bir şirketin, iş hedeflerine ulaşmak için doğru temel davranışlar benimsemesi gerekmektedir. Benimsenen bu davranışlar, değerler vb. o şirketin kültürünü tanımlamaktadır. Konuya giriş yaptıktan sonra gelin derinlemesine inceleyelim.

Mükemmel Bir Şirket Kültürü Oluşturmanın En İyi 5 Yolu Nedir?

Gün geçtikçe birçok şirket, kariyer alanında gelişiminin büyümekle değil de beceri ve deneyimleri gerçekleştirmekle olduğu kanısına varmaktadır. Günümüzde yönetim hiyerarşilerine ihtiyaç azalırken, üstlendikleri görevleri en iyi şekilde yapabilecek personellere daha fazla ihtiyaç vardır. Buradan yola çıkarak en değerli çalışan, birden çok deneyim ve beceriye sahip olup bunları gerektiğinde en etkili kullanabilenlerdir. Bir şirketin nihai hedefi daha fazla dijitalleşmek, otomasyon alanına yönelmek veya kalite yönetimine önem vermek olabilir. Burada önemli olan çalışanların gündelik hal ve hareketlerinden birçok aşamada şirket davranışınızın sizleri başarıya götüreceği gerçeğidir.

Müşterileriyle daha farklı iletişim kurması gerektiğini bilen yöneticiler değişimin zorunlu olduğunu biliyordu. Şirket kültürünü elden geçirmeden, iş amaçlarını gerçekleştirmek ve müşteriler için değer yaratmak mümkün değildir. Şirketlerin stratejik hedefleri, şirket kültürünün yenilenmesini gerektirmektedir. Mükemmel bir şirket kültürü oluşturmak için yeni yollara başvurulması gerekildiğini ortaya çıkarmaktadır. Ben de sizlere mükemmel bir şirket kültürünün oluşması için en iyi 5 yolu açıklamaya çalışacağım.

Şirket Kültüründe Olması Gereken Değer ve Davranışları Belirlemek:

Şirkette çalışan personellerin değerlerinin ve davranışlarının dışavurumu şirket kültürünü oluşturmaktadır. Bir şirket bunu değiştirmek istiyorsa, neyi değiştirmek istediği konusunda net olmalıdır? İlk önce şirket birçok değer ve davranışları belirlemek ile bu işe başlamalıdır. Değer ve davranışları belirlemek ile şirketin uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için yeni değer ve davranışları öğrenmiş olursunuz. Hem de şirkete hizmet etmiş unsurları birleştirmeyi sağlarsınız. Bu başlığın en önemli noktası bir şirketin şirket kültürünün nasıl olması gerektiği konusunda yeterince açık olması gerektiğidir. Eğer bu net bir şekilde belirlenmezse şirket yeni elemanlar aldığı zaman şirket kültürü onların yorumladığı şekle bürünmeye başlar. Bu durum da başarısızlığı beraberinde getirir. İzleyebileceğiniz yola dair en baştan açık ve net ifadeler sergilemek o şirketin hayal edemeyeceği kadar başarılı olmasını sağlamaktadır.

Şeffaf Olmak:Şeffaf olmak bir şirketin kültürünün oluşmasını sağlayan en iyi yollardan biridir. Güvenilir bir ortam oluşturmak isteyen bir şirket şeffaf olmak zorundadır. Şeffaf olmak için de işçi ve yönetici arasında karşılıklı olarak sır saklamak, yalan söylemek vb. davranışlarda bulunmak oldukça kötüdür. Şeffaf olmak demek liderlerden çalışanlara, çalışanlardan liderlere kadar tarafların arasında açık bir iletişim bağlantısının oluşması demektir. Çalışacağı işin önemli noktaları hakkında bilgi sahibi olmayan bir çalışan çalışmaktan hoşlanmayacak ve başarı sağlayamayacaktır. Bu da şeffaf olmak konusunu gündeme getirmektedir. Şirket kültürünü şeffaf olmak üzerine oturtan şirketler, olmayanlara göre daha başarılı olmaktadır. Çünkü şeffaf olmak çalışan ve yönetici arasında açık iletişim sağlaması, yapılan işin ayrıntılarının çalışana belirtilmesi, kişilerin birbirlerine ulaşma zorluğunun olmaması demek olduğu için beraberinde başarıyı da getirmektedir. Bu yüzden şirketlerin kültürlerinde yer edinirse o şirket başarıya bir adım daha yaklaşmış olur.

Markanın Hikayesini Tanımlamak:

Markanın hikayesini tanımlamak sadece müşteriler nezdinde değil şirket kültürü oluşturabilmek için de önemli bir araç görülür. Markanın hikayesini tanımlamak işçilerin şirketi nasıl gördüğünü anlamalarını sağlamaktadır. Aynı zamanda markanın hikayesini tanımlamak çalışanların şirket içindeki yerini belirlemektedir. İşçilerin yaptıkları iş için bir amaç edinmelerini sağlamak istiyorsanız markanın hikayesini tanımlamak zorundasınız. Markanın hikayesini tanımlamak o hikayenin şirketin derinliklerinde, tuğlalarında, duvarlarında, çalışanlarında hissetmesi demektir. Şirket kültüründe markanın hikayesini tanımlamak ilkesine yer veren bir şirketseniz o hikayenin içine çalışanlarınızı da dahil etmişsiniz demektir. Bu da çalışanların işi yapmak için kendilerinde bir amaç edinmesini sağlamaktadır. Bu da bir kültür haline dönüşerek verimlilik esaslı çalışmayı da beraberinde getirir.

Daha İyi Bir Hale Gelmeyi Öğretmek:

Güçlü bir şirket kültürüne sahip olmak demek o şirketteki herkesin bu duyguyu paylaşması demektir. Şirketteki bir kişinin her şeyi yapabileceğine inanılıyorsa orda bir şirket kültürü oluşturmak oldukça zordur. Ancak şirket takımı içerisinde yer alan herkese etrafındaki kişileri nasıl daha iyi hale getireceklerini öğretmelisiniz. Bunu başarabilmek için de başkalarına yardım etmenin ne kadar tatmin edici davranış olduğu aşılanmalıdır. Bunu da yapabilmek için kişilerin güçlü olduğu yanlarını belirlemek ve ardından bu yanlarını başkalarına öğretmelerini sağlamaktır. Şirketteki ekibin, çevrelerinde yer alan kişilere yardım etmeleri için sürekli fırsatların oluşturulması sağlanmalıdır. Kişilere bir şeyi başkalarına öğretmek ile görevlendirdiğinizde, bu durum onlara olan güveni gösterir.

Şirketteki Yöneticinizin Örnek Yönetici Olduğundan Emin Olmak Gerek:

Örnek yönetici iş gücünün geri kalanına tüm bu kültür çalışmasının, belirlenen davranışların şirketi ileriye taşıyacak ve başarısının temellerini atacak bir yol olduğuna çalışanlarını inandırması şart. Örnek yönetici şirkette oluşturulmak istenen kültüre örnek teşkil etmesi gerekmektedir. Şirketin çalışanlarının ve geri kalanının oluşturulması istenen kültüre uyması isteniyorsa ilk başta örnek yönetici bunu benimsemeli ve çalışanlar tarafından takip edilmelidir. Yazının ilk kısımlarında şirket kültürünün gerçek sahiplerinin şirketin çalışanları olduğunu söylemiştim. Ancak örnek yönetici şirket çalışanlarının uygulaması için en iyi deneyimi sunan kişidir. Örnek yönetici çalışanlar tarafından sürekli takip edilecek, davranışları taklit edilecek, tuttuğu değerler göz ardı edilmeyecektir. Örnek yönetici bu sayede şirket kültürünün uygulanması için en iyi deneyimi sunan kişidir.

Şirket kültüründe değer ve davranışları belirlemek, Çalışanların değerleri ve davranışları, şirket kültürünün oluşumunu belirler Şirket bu değerler ve davranışlar üzerinde değişiklik yapmak istiyorsa, neyi değiştirmek istediklerini net bir şekilde belirlemelidirler, Değişikliklerin yapılabilmesi için net bir yol belirlemeye yardımcı olur, bu durum da uzun vadeli hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır, Şeffaf olmak, Bir şirketin şeffaf olması, güvenilir bir çalışma atmosferi oluşturur Bu, işçi ve yönetici arasında karşılıklı güven oluşturur, Açık ve şeffaf iletişim, iş ayrıntılarını daha iyi anlamayı sağlar ve daha etkin iş yapmayı mümkün kılar, Çalışan katılımını teşvik etmek, Çalışanların değerlerini, düşüncelerini ve fikirlerini ifade etmelerine olanak tanıyan bir ortam oluşturulmalıdır, Çalışanların katılımı, yeni fikirlerin ve yenilikçi çözümlerin ortaya çıkmasına yardımcı olur, Kültürel uyumu değerlendirmek, Şirketler, işe alım sürecinde adayların şirket kültürüne uyum sağlayıp sağlamayacağını değerlendirmelidir, Kültürel uyum, şirket kültürünün devamlılığını sağlar ve çalışan memnuniyetini arttırır, Kişisel gelişimi desteklemek, Şirketler, çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekleyen fırsatlar sunmalıdır, Çalışanların gelişimi, şirketin genel başarısını ve verimliliğini artırır, Çalışan deneyimini iyileştirmek, Şirketler, çalışan deneyimini iyileştirmek için çeşitli stratejiler geliştirmelidir, İyi bir çalışan deneyimi, iş tatminini ve çalışan bağlılığını artırır, Değerleri teşvik etmek, Şirketler, belirlenen değerleri gerçekten yaşamak ve teşvik etmek için etkin yöntemler kullanmalıdır, Çalışanların şirket değerlerini benimsemesi ve savunması, kültürün güçlenmesine yardımcı olur, Açık iletişim, Şeffaflık ve açık iletişim, sağlıklı bir şirket kültürünün olmazsa olmazlarıdır, Açık iletişim, herkesin bilgiye eşit erişimine olanak sağlar ve yanlış anlaşılmaları önler, Liderlik, Şirket liderlerinin, kültürel değerleri ve davranışları modellemesi ve teşvik etmesi gerekmektedir, Liderlik, şirket kültürünün şekillendirilmesi ve uygulanmasında önemli bir rol oynar, Sürekli gelişim ve öğrenme, Şirketler, sürekli gelişim ve öğrenme kültürünü teşvik etmelidir, Sürekli öğrenme ve gelişim, şirketin yeniliklere ve değişimlere daha hızlı uyum sağlamasını kolaylaştırır
iş kanunu ve iş hukuku eğitimi iş hukuku eğitimi Mükemmel Bir Şirket Kültürü Oluşturmanın En İyi 5 Yolu
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir grup insan, bir dizi renkli çizgi ve şekil gösteren bir grafiğin üzerinde hep birlikte zıplıyor. Güneş arka plandaki yüksek binaların arasından ışıl ışıl parlıyor. Ön planda, bir adam silueti havada zıplıyor, kollarını muzaffer bir pozda kaldırmış. Bir kadın da kollarını iki yana açmış havada zıplıyor. Hem erkek hem de kadın aynı senkronize atlayışta yer alıyor gibi görünüyor. Sahne enerji ve neşe doludur.
Kurum - Şirket Kültürü

Şirket Kültürü Neden Önemlidir?

17 Mayıs 2019
Bir grup insan, ortasında takım elbiseli bir adamın bulunduğu bir dünya haritasının önünde durmaktadır. Harita mavi ve beyaz renklidir ve sağ üst köşesinde mavi ve beyaz bir işaret vardır. Resmin alt kısmında beyaz zemin üzerine mavi bir metin görülüyor. Arka planda bulanık bir kule ve gökyüzünde bir grup insan görülebiliyor. Resmin sol tarafında da mavi beyaz dikdörtgen bir işaret var. Tüm unsurlar bir araya gelerek dünyayı keşfeden bir grup insanın büyüleyici görüntüsünü oluşturuyor.
Kurum - Şirket Kültürü

Kurum Kültürü ve Tüketici Davranışları

09 Mart 2018
Üzerinde siyah yazılar olan beyaz bir kupa tutan bir kişinin yakın çekimi. Kupa, parmakları ve başparmağı kulpun etrafına sarılmış şekilde elinde sıkıca kavranıyor. Kişinin sol elinde, görüntüde de görülebilen siyah bir yüzük var. Kupa açık gri bir arka plana sahip ve metin siyah renkte basılmış. Kupa kişinin önünde, kolları dirseklerinden hafifçe bükülmüş şekilde durmaktadır. Kişi yüzünde hafif bir gülümsemeyle aşağıya, kupaya doğru bakmaktadır.
Kurum - Şirket Kültürü

Kurum Kültürü Ve Lider Etkisi

01 Ocak 2020