AnasayfaBlogKurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Arasındaki Fark
İletişim

Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Arasındaki Fark

20 Haziran 2020
Bir el, işaret parmağıyla dokunmatik bir ekrana dokunurken görülüyor. El hafifçe kıvrıktır ve başparmak yukarı doğru kalkıktır. Deri açık ten renginde ve tırnaklar kahverenginin daha koyu bir tonunda. El ekranın alt orta kısmına yerleştirilmiş ve başparmak hafifçe sola doğru bakıyor. Ekranın arka planı açık mavi renktedir. El ekrandan gelen ışıkla aydınlanmakta ve parlak bir görünüm kazanmaktadır. El rahat bir pozisyondadır ve parmaklar hafifçe açılmış durumdadır. Başparmak dostça bir hareketle hafifçe kaldırılmıştır.
KavramTanımÖzellikler
Kurumsal İletişimKurumun hedef ve vizyonuna uygun olarak yürüttüğü iletişim çalışmalarının bütünüdür.İç ve dış iletişim anlayışı ile şekillenir. Sadece dış hedef kitle değil, aynı zamanda kurumun kendi iç iletişim ağını da kapsar.
Halkla İlişkilerKurumun hedef kitle ve paydaşları ile olan ilişkisini geliştirmeye yönelik planlı ve devamlı çalışmalar bütünüdür.İlişkilerin yanı sıra iletişimle de yakından ilgilidir. Çok geniş bir hedef gruba hitap eder ve çeşitli kavramları içinde barındırır.
Halkla İlişkiler AjanslarıKurumlara ilişki yönetimi, etkinlik yönetimi, sponsorluk, kurumsal kimlik ve itibar çalışmaları gibi hizmetler veren işletmelerdir.Hem kurumsal iletişim stratejileri hem de halkla ilişkiler stratejilerinde aktif rol alırlar.
Kurumsal KimlikBir şirketin veya kurumun toplum gözünde algılanma şekli. Bu, bir logo, ad ve diğer görsel elemanların birleşimi olarak oluşur.Kurumsal iletişim stratejisinin önemli bir parçasıdır. Markanın tanınabilirliğini ve hedef kitleyle etkileşimini artırır.
Kriz YönetimiKurumun potansiyel bir krizin etkilerini azaltmak veya önlemek için uygulanan stratejik yaklaşımdır.Hem kurumsal iletişim hem de halkla ilişkiler çabalarına entegre olmalıdır.
Sosyal Sorumluluk KampanyalarıKurumların topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla yürüttükleri çeşitli eylemler ve projeler.Kurumun itibarını artırmaya, güven oluşturmaya ve hedef kitle ile daha derin bir bağ kurmaya yardımcı olur.
İletişim AraçlarıKurumların hedef kitleyle iletişim kurmak için kullandıkları mecralardır.Web sitesi, sosyal medya platformları, bloglar, e-posta pazarlaması vb. içerir.
SponsorlukBir şirketin veya markanın belirli bir etkinliği, organizasyonu veya kişiyi maddi veya manevi destek verme durumudur.Markanın görünürlüğünü ve tanınırlığını artırır, potansiyel müşterilere ulaşmayı sağlar.
DijitalleşmeKurumların iş süreçlerini ve iletişim stratejilerini dijital teknolojilere göre düzenlemeleri durumudur.Kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler alanında yeni taktikler ve stratejilerin oluşturulmasını sağlar.
Kurum İçi İletişimKurumun kendi içinde gerçekleştirdiği iletişim süreçlerine verilen isimdir.Üst düzey yöneticiler, insan kaynakları departmanı ve diğer birimler arasında koordinasyon sağlar.

Kurumların, şirketlerin ve markaların başta hedef kitle olmak üzere süreç içindeki pek çok faktörle etkileşim halinde olduğu biliniyor. Esasen bir kurumun görünürlüğü ve kurumsallaşma süreci de başlattığı ve sürdürdüğü iletişime bağlı oluyor. Bu noktada iletişimin vazgeçilmezliğine bağlı olarak karşımıza iki önemli kavram ve uygulama süreci çıkıyor. Kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler; doğasında iletişimi barındıran, bugün kendini tanıtmak isteyen her işletmenin bünyesine katmak zorunda olduğu iki önemli süreç yönetimi kavramlarıdır. 

İki kavram da pazarlama anlayışı dışında kurumun ihtiyacı olan ve fayda göreceği strateji, iletişim ve ilişki ağı, kurumsal yönetim ve kimlik çalışmaları için gerekli pratik uygulamalara sahiptir. Günümüzde kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler çalışmalarına yer vermeyen hemen hemen bir işletme göremezsiniz. Özellikle büyük ölçekli şirketler, kurumlar ve güçlü markalar devamlı olarak iletişim kanallarını açarak çeşitli kampanya ve çalışmalar hazırlar. 

Kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler, pek çok işletmenin vazgeçilmez kurumsal göstergesi olmakla birlikte sıkça birbiri ile karıştırılarak kullanılmaktadır. Özellikle kurumsal iletişim kavramı, içine halkla ilişkiler uygulamalarını da alarak kapsamını genişletiyor. Halbuki temel fark; iletişim ile ilişkiler üzerinden belirgin hâle gelmektedir. Buna rağmen pratik tarafta bu iki kavramın iç içe geçebildiği durumlar yaşanabiliyor. Yazımızda da temel farklar üzerinden kurumsal iletişim ile halkla ilişkiler çalışmalarının detaylarına ineceğiz.

Kurumsal İletişim Nedir?

Kurumsal iletişim; kurumun kendi hedef ve vizyon, misyonuna uygun olarak yürüttüğü iletişim çalışmalarının bütünüdür. 1990'lardan itibaren kurumlar, iletişim çalışmalarıyla kendi varlıklarını göstermeye gayret etmişlerdir. Bugün geldiğimiz noktada ise kurumsallaşma, iletişime de bağlı olarak kendini gösteriyor. Kurumsal iletişim çalışmaları, hem iç hem de dış iletişim anlayışı ile şekillenir. Kurumsal iletişim anlayışında sadece dış hedef kitle yoktur. Kavramın kapsamına aldığı iletişim, kurumun kendi iç iletişim ağını da kapsar. 

Kurum kendi içinde; üst düzey yöneticiler, insan kaynakları departmanı ve diğer birimleri kapsayan bir koordinasyon sağlar. Kurumun istekleri, ihtiyaçları, hedefleri doğrultusunda her birim, birbiri ile iletişim hâlinde olur ve sürdürülebilir bir iletişim anlayışı geliştirirler. Bunun dışında kurum, belirlediği hedef kitle ile doğrudan ve dolaylı iletişim için iletişim araçları kullanır ve hedef kitle için iletişim stratejileri oluşturur. Özellikle bu dönemde, iletişim araçları ve kanalları aracılığıyla başarılı kurumsal iletişim çalışmaları yapılabiliyor. 

İletişim kanallarının bu gelişimi ve dijitalleşmenin etkisiyle kurumsal iletişim stratejileri arasında; kurumsal web sitesi, kurum blogları, sosyal medya mecraları ve mikro siteleri yer almaktadır. Kurumsal iletişimde önemli olan gerekli görülen iletişimi en doğru şekilde hedef kitle ve paydaşlarla yürütebilmektir. Kısa ve uzun vadeli tüm iletişim stratejileri ve uygulamaları, kurumun kendini anlatabilmesi ve iletişimin devamlılığını sağlayabilmesi açısından yapılır. Kurumsal iletişim, bu yönleriyle halkla ilişkiler çalışmaları için de bir kaynak olabiliyor.

Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler 

Kurumsal iletişim ile halkla ilişkiler, çoğu zaman birlikte yürütülen iletişim kaynaklı iki kavram olarak kampanyalarının ve stratejilerin kalbinde yer alıyor. Ancak iki kavramın belirgin farkı çoğu zaman göz ardı edilebiliyor. Şöyle ki kurumsal iletişimin ana kaynağında iletişimin devamlılığı için yürütülen çalışmalar ve stratejiler vardır. Halkla ilişkilerde ise iletişim ile beraber ilişkileri geliştirmek de önemlidir. Halkla ilişkiler yüzlerce tanımından hareketle oldukça geniş bir alana sahip ve birbirini etkileyen pek çok kavramı da içinde barındırır. 

Kurumsal iletişim anlayışında kurumun iletişim çalışmaları dışında hedef kitle ve paydaşlarla olan ilişkileri oluşturmak üzere halkla ilişkiler ile iş birliği yapmak vardır. Halkla ilişkilerin halkı, geniş olmayan hedef gruptur. Halkla ilişkiler kurumsal iletişime, başta hedef kitle olmak üzere süreçte etkili tüm faktörlerle ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalarla destek sağlar. Kurumsal iletişim de ilişkilerin devamlılığı için nasıl bir yöntem izleneceğine dair iletişim anlayışını halkla ilişkiler danışmaları ve ajansları ile paylaşır. Bu noktada halkla ilişkiler ajanslarına ayrı bir parantez açmak gerekir. 

Halkla ilişkiler ajansları, hizmet verdikleri kurumlar için etkinlik yönetimi, sponsorluk, kurumsal kimlik ve itibar çalışmaları, sosyal sorumluluk kampanyaları, kriz yönetimi ve yeni medya uygulamaları yürütür. Buradaki esas amaç; kurumun hedeflerine ve hedef kitlesine ulaşabilmek ve hedef kitle ile tedarikçileri ve ortakları içeren ilişkileri genişletip ilerletmektir. 

Hem kurumsal iletişim hem de halkla ilişkiler kurumun içinde bulunduğu süreç boyunca hedef kitle ile iletişimi geliştirmek üzere çalışır. İki kavramın temelinde de iletişime verilen değer vardır. Karar alma ve uygulama aşamasında iki kavram da kuruma ne yapması gerektiği hakkında brief sunar. Başarılı ve güçlü kurumların iletişim uygulamaları ve kampanyaları da kurumsal iletişim ile halkla illişkilere gereken önemi ve değeri vermeleri ile ortaya çıkıyor.

Halkla İlişkileri Yönetmek

Kurumun, işletmenin ya da şirketin aktif olması ve hedef kitle gözünde hatırlanması için halkla ilişkiler stratejilerine ihtiyaç vardır. Aynı zamanda bu stratejileri doğru uygulayabilmek için halkla ilişkiler anlayışını yönetmek de gereklidir. Halkla ilişkiler faaliyetlerini, hedeflere uygun hâle getirmeye yönelik bir yönetim perspektifine ihtiyaç duyulur. Buna göre bir dizi halkla ilişkiler stratejisi ve faaliyeti, plansız, düzensiz ve pratikten yoksun hâlde hayata geçmemelidir. Bunun için düzenli bir program ve süreci doğru yönetebilecek bir bakış açısı lazımdır. 

Kurumlar ya da halkla ilişkiler ajansları, yapacakları halkla ilişkiler faaliyetleri öncesi planlama, strateji kurma, hedef kitle analizi, risk yönetimi, konsept uygulama ve denetim aşamalarını yürütebilmesi gereklidir. Bir halkla ilişkiler kampanyası için bu aşamaların başarıyla uygulanabilmesi önemlidir. Her bir aşama birbirini etkileyen plan ve uygulamaları barındırır. Aşamaların koordinasyonları ve uyumlulukları için halkla ilişkiler çalışanları ve danışmanları da süreç içinde birlikte çalışır. Halkla ilişkiler yönetiminde taktik ve stratejilerin uygunluğu ölçülür, analizler ortaya konulur ve buna uygun bir konsept belirlenir. Ardından uygulanacak kampanya süreci yönetilir ve sonuçlar değerlendirilmeye alınır. 

Rekabet odaklı piyasa koşullarında, yapılacak her uygulama ile atılacak her adımın planını doğru ve özenli yapmak önemsenmelidir. Doğru ve özenli bir yönetim anlayışı ile halkla ilişkiler faaliyetleri ve kampanyaları da istenen sonuçları verir ve risklerin farkında olarak her duruma hazır bir plan da uygular.

Kurumsal İletişim, Kurumun hedef ve vizyonuna uygun olarak yürüttüğü iletişim çalışmalarının bütünüdür, İç ve dış iletişim anlayışı ile şekillenir Sadece dış hedef kitle değil, aynı zamanda kurumun kendi iç iletişim ağını da kapsar, Halkla İlişkiler, Kurumun hedef kitle ve paydaşları ile olan ilişkisini geliştirmeye yönelik planlı ve devamlı çalışmalar bütünüdür, İlişkilerin yanı sıra iletişimle de yakından ilgilidir Çok geniş bir hedef gruba hitap eder ve çeşitli kavramları içinde barındırır, Halkla İlişkiler Ajansları, Kurumlara ilişki yönetimi, etkinlik yönetimi, sponsorluk, kurumsal kimlik ve itibar çalışmaları gibi hizmetler veren işletmelerdir, Hem kurumsal iletişim stratejileri hem de halkla ilişkiler stratejilerinde aktif rol alırlar, Kurumsal Kimlik, Bir şirketin veya kurumun toplum gözünde algılanma şekli Bu, bir logo, ad ve diğer görsel elemanların birleşimi olarak oluşur, Kurumsal iletişim stratejisinin önemli bir parçasıdır Markanın tanınabilirliğini ve hedef kitleyle etkileşimini artırır, Kriz Yönetimi, Kurumun potansiyel bir krizin etkilerini azaltmak veya önlemek için uygulanan stratejik yaklaşımdır, Hem kurumsal iletişim hem de halkla ilişkiler çabalarına entegre olmalıdır, Sosyal Sorumluluk Kampanyaları, Kurumların topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla yürüttükleri çeşitli eylemler ve projeler, Kurumun itibarını artırmaya, güven oluşturmaya ve hedef kitle ile daha derin bir bağ kurmaya yardımcı olur, İletişim Araçları, Kurumların hedef kitleyle iletişim kurmak için kullandıkları mecralardır, Web sitesi, sosyal medya platformları, bloglar, e-posta pazarlaması vb içerir, Sponsorluk, Bir şirketin veya markanın belirli bir etkinliği, organizasyonu veya kişiyi maddi veya manevi destek verme durumudur, Markanın görünürlüğünü ve tanınırlığını artırır, potansiyel müşterilere ulaşmayı sağlar, Dijitalleşme, Kurumların iş süreçlerini ve iletişim stratejilerini dijital teknolojilere göre düzenlemeleri durumudur, Kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler alanında yeni taktikler ve stratejilerin oluşturulmasını sağlar, Kurum İçi İletişim, Kurumun kendi içinde gerçekleştirdiği iletişim süreçlerine verilen isimdir, Üst düzey yöneticiler, insan kaynakları departmanı ve diğer birimler arasında koordinasyon sağlar
kurumsal iletişim halkla ilişkiler kurumsal iletişim stratejileri hedef kitle halkla ilişkiler ajansları kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler arasındaki fark
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Çevresinde bir grup insan bulunan ayrıntılı bir dünya haritası gösterilir. İnsanlar yaş, cinsiyet, ırk ve kültür bakımından çeşitlilik göstermektedir ve bir ağ içinde birbirlerine bağlıdırlar. Harita farklı renklerle ve ülkeleri ve sınırlarını net bir şekilde gösteren etiketlerle doldurulmuştur. Okyanuslar koyu mavi renktedir ve kara kütleleri çeşitli yeşiller, kahverengiler ve mavilerle temsil edilmektedir. Bir grup insan haritayı tartışıyor ve dünyanın güzelliğine hayranlık duyuyor gibi görünüyor. Bir grup insan bir araya gelip dünyanın harikalarını takdir ederken bir barış ve birlik imajı çiziliyor.
İletişim

Sosyal ve Kamusal İletişim

26 Temmuz 2021
Bir grup insan güneşli bir günde resmi kıyafetleriyle dışarıda durmaktadır. Bir kadın sağ elinde bir fincan tutarken, diğeri sol elinde bir fincan tutmaktadır. Takım elbiseli bir adam grubun ortasında durmaktadır ve etrafı diğer insanlarla çevrilidir. Görüntüde beyaz bir fincan tutan bir elin yakın çekimi ve arka planda bir kişinin kolunun bulanık görüntüsü görülüyor. Arka planda elinde fincan tutan bir kadın da duruyor. Koyu renk saçlı ve beyaz gömlekli bir kişinin kafasının yakın çekimi görülüyor. Bir grup insan organize bir şekilde duruyor, konuşuyor ve gülümsüyor.
Etkili İletişim

Etkili İletişim Neden Önemli?

31 Ekim 2019