AnasayfaBlogİş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
Bölümler

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

28 Ekim 2020
Bir grup inşaat aleti ahşap bir yüzey üzerinde sıralanmıştır. Grubun ön tarafında üzgün suratlı kırmızı bir baret, bir çift sarı eldiven ve bir tekerleğin yakın çekimi yer almaktadır. Arkaya doğru bir masanın üzerinde bir çift güneş gözlüğü, masanın üzerinde bir baret ve eldivenler ve ahşap yüzeyin yakın çekimi yer alıyor. Ahşap yüzey eskimiş ve yıpranmış görünüyor, üzerinde küçük girintiler var. Tüm aletler bakımlı ve yüksek kalitede, muhtemelen bir profesyonel tarafından kullanılmış.
KonuAçıklamaÖnemli Bilgi
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüİş yerlerinde olası kaza ve risklere karşı güvenliği sağlamak amacıyla iş yerinin büyüklüğüne ve yaptığı işin türüne göre hizmet veren birim.Çalışanların psikolojik ve fiziki olarak güvenli bir ortamda çalışabilmelerini sağlamak temel maksimlerindendir.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği KanunuKanun, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli istihdamı zorunlu kılmaktadır.Bu kanun 2012 yılında yürürlüğe girmiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüİşyerlerinde oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla uzman personel yetiştirir.Çok yönlü bir çalışma gerekir ve tıp, kimya, fizik, matematik, istatistik, iktisat, sosyoloji, psikoloji ve ergonomi gibi bilimlerden yararlanılır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünün AmacıÇalışma alanlarında iş kazası yaşanma ihtimalini en aza indirmek ve meslek hastalığı oluşturabilecek işler için tedbirler almak.Bu hedef, çalışanların sağlığını ve can güvenliğini koruma amacı taşır.
İşverenin Yükümlülükleriİşveren, İSG konusunda yetkili bir personel bulundurmak zorundadır.Eğer işyerinde bu personel bulunmazsa, işveren, OSGB'den veya yetkilendirilmiş toplum sağlığı merkezlerinden hizmet alarak yükümlülüğünü yerine getirmelidir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimiİş Sağlığı ve Güvenliği, üniversitelerde hem 2 yıllık önlisans hem de 4 yıllık lisans programı olarak verilen bir bölümdür.Bölümü bitiren mezunlar, Bakanlıkça belirlenen iş güvenliği sınavlarına girme hakkına sahiptir.
İş Güvenliği Uzmanlığı SertifikalarıA, B ve C sınıfı olmak üzere üç tür iş güvenliği uzmanlığı sertifikası bulunmaktadır.Bu sertifikalar, işyerinin tehlike derecesine göre çalışma yeri belirlemesine yardımcı olmaktadır.
Tehlike Sınıflandırmasıİşyerleri, çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olmak üzere üç farklı kategoriye ayrılmıştır.Bu sınıflandırma, işyerinde istihdam edilecek iş güvenliği uzmanının belirlenmesinde önemli rol oynar.
Çok Tehlikeli İşyerleriBu tür işyerlerinde çalışanlar, yüksek risk altında bulunmaktadır.Bu tür işyerlerinde A sınıfı iş güvenliği uzmanlarının bulunması gerekmektedir.
Az Tehlikeli İşyerleriBu tür işyerlerinde çalışanlar, daha düşük bir risk altında bulunmaktadır.Bu tür işyerlerinde C sınıfı iş güvenliği uzmanları da görev alabilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği bölümü, iş yerlerinde olası kaza ve risklere karşı güvenliği sağlamak amacıyla iş yerinin büyüklüğüne ve yaptığı işin türüne göre hizmet veren birimdir. Gerek dünyada gerek ülkemizde gününün çoğunu iş yerlerinde çalışarak geçiren insanların güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamak herkesin başlıca sorumluluğu olmalıdır. Ancak bu bilince varmak epey zaman almıştır ve halen de her gün çeşitli iş kazalarından yaralanan, uzun vadede hastalanan ve hayatını kaybeden insanlar bulunmaktadır.

Ülkemizde ölümlü iş kazalarının ciddi rakamlara ulaşması sonucu şirketler artık kanunen iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarını bünyesinde bulundurmak zorundadır. İş sağlığı ve güvenliği bölümü çalışanların psikolojik ve fiziki olarak güvenli bir ortamda çalışabilmelerini sağlamaya çalışır. Ayrıca oluşan kazalarla ilgili olarak da yapılması gerekenler ile ilgilenir ve iş yerinde de gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aynı zamanda her çalışan bilgi sahibi olmak zorundadır. Dolayısıyla her çalışanın yaptığı iş ile ilgili bilinçli olması, eğitimli olması da kazaların önüne geçilmesinde önemli bir olgudur. Çalışma alanı çok geniş olan İş sağlığı ve güvenliği yeni yeni oturan bir birim olduğu için istihdam açısından bu dönemin avantajlı meslekleri arasında yer alır ve bu konuda eğitimi olanlar özgeçmişlerinde bir adım önde olma ayrıcalığını yakalarlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği, çalışma alanlarında işin yapılması sırasında çeşitli şekilde sağlığa zarar verebilecek durumlardan korunmak amacıyla yürütülen sistemli ve bilimsel çalışmalardır. Avrupa Birliği içerisinde, 1980’li yıllardan itibaren iş sağlığı ve güvenliği konusu ele alınmaya başlamıştır. 1989 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi yayınlanmıştır. Bu direktif temel alınarak iş sağlığı ve güvenliği alanında çok sayıda direktif çıkarılmıştır.

2012 yılında ülkemizde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum sürecinde hayatımıza dahil olmuştur. 6331 Sayılı kanun ile, özel sektörde ve kamu sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personel (işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli) istihdamı zorunlu kılınmıştır. Böylelikle iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunlarına olan istihdam talebi artmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, işyerlerinde oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla güncel teknoloji ve bilgi ışığında uzman personel yetiştirmek üzere kurulmuştur. İş Sağlığı ve Güvenliği; sağlık, hukuk ve yönetim çalışmalarını, iş sahası ziyaretleri ve endüstri deneyimlerine dayanarak geliştirilen pratik becerilerle birleştirerek uygulayan çok disiplinli bir programdır. İş sağlığı ve güvenliği için çok yönlü bir çalışma gerekir. Çalışmalar sırasında tıp, kimya, fizik, matematik, istatistik, iktisat, sosyoloji, psikoloji ve ergonomi gibi bilimlerden yararlanılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği İSG olarak kısaltılır ve kullanılır. Çalışma alanı, tüm iş kollarını kapsar. İş sağlığı ve güvenliğinin amacı, çalışma alanlarında iş kazası yaşanma ihtimalini en aza indirmektir. Ayrıca, çalışma şartları sebebiyle oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek ve meslek hastalığı oluşturabilecek işler için tedbirler alarak riskleri ortadan kaldırmak ya da en aza indirmektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının usulleri ve asgari şartlarını belirleyen kurumdur. 2012 yılında yayınlanan kanun ile birlikte İSG kavramı devlet, işveren ve çalışanların dahil olduğu bir çatı altında düzenlenmiştir.

İşverenler, işyerinde İSG konusunda yetkili bir personel bulundurmak zorundadır. İşyerinde bu personel bulunmadığında, işveren bu yükümlülüğünü OSGB olarak adlandırılan ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya yetkilendirilmiş toplum sağlığı merkezlerinden hizmet alarak yerine getirmelidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Gereken Eğitimler Nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği, üniversitelerde iki farklı şekilde okunabilecek bölümlerden biridir. Hem 2 yıllık önlisans programı hem de 4 yıllık lisans bölümü olarak eğitim verilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünün amacı, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda nitelikli ve uzman personel kaynağını karşılamak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri yetiştirme eğitimini vermektir.

Bölümü başarıyla bitiren mezunlar "İş Sağlığı ve Güvenliği" alanında diploması almaya hak kazanır. Mezunlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açtığı “ C ” sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilirler. İş güvenliği uzmanları her işletmede görev alabilir. Kanuna göre belirtilen seviyelerde sertifikalar vardır. A, B ve C sınıfı olmak üzere 3 tür iş güvenliği uzmanlığı sertifikası bulunmaktadır. İşyerleri tehlike derecelerine göre şu şekilde sınıflandırılmıştır:

 • Çok tehlikeli işyeri

 • Tehlikeli işyeri

 • Az tehlikeli işyeri

A Sınıfı uzmanlar, tüm tehlike sınıflarındaki işyerlerinde,

B Sınıfı uzmanlar, Tehlikeli ve Az Tehlikeli işyerlerinde,

C Sınıfı uzmanlar, Az tehlikeli işyerlerinde görev yapabilirler.

Belirli sürelerde iş hayatında çalışan uzmanlar sertifika düzeylerinde C sınıfından A’ya doğru ilerleme imkanına sahiptirler. Mezunlar, ilk etapta sadece C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi için başvurabilirler, C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girerek sınavda başarılı olmaları gerekir. C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını, iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyenler B sınıfı uzmanlık için başvurabilir. B sınıfı uzmanlık sınavını başarıyla verenler C’den B uzmanlık seviyesine çıkar.

B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak en az dört yıl fiilen görev yapan ve bunu iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyenler, sonrasında A sınıfı uzmanlık için başvurabilirler. A sınıfı iş güvenliği uzmanlık sınavında başarılı olanlar A sınıfı iş güvenlik uzmanı olarak her seviye işyerinde çalışma yetkisine sahip olurlar. Siz de bu alanda kariyer hedefliyorsanız İSG belgesi başta olmak üzere çeşitli etkinlik ve eğitimlere de girerek kendinizi geliştirmeniz gerekmektedir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Dersleri

Bu bölümde birçok konuda eğitim verilir, seçmeli dersler de bulunmaktadır.

 • Makine ve Teçhizat

 • Mesleki Sorumluluk ve Etik

 • İş Hukuku

 • İletişim

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ilkeleri

 • İş Hukuku ve İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatı

 • Çevre Sağlığı ve Güvenliği

 • Temel Yangın Güvenliği

 • İş Hijyeni ve Ergonomi

 • Meslek Hastalıkları

 • Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri

 • Taşıma ve Depolama

 • İş Hayatında Bilişim, Belge Yönetimi

 • Yönetim Sistemleri ve Risk Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

İş Sağlığı Güvenliği bölümü mezunları, firmalarda maaşlı olarak çalışabileceği gibi OSGB adı verilen firmalara bağlı olarak da çalışabilirler. OSGB yani Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştıracak kadar personeli olmayan firmaların, personel sayılarına göre kanunen belirlenmiş sürelerde hizmet alabilecekleri işletmelerdir. Kurulmaları ve işletilmeleri belli kural ve standartlara bağlıdır.

Bu bölümden mezun uzmanlar; işyerlerinde çalışma ortamlarını ve verileri analiz etme, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygunluğu sağlama, denetim ve teftişler yapma ve meydana gelen iş kazalarını incelemek gibi görevlere sahip olurlar.

İşletmelerde İSG bir ekip işidir. Kanunla belirlenmiş sayıda personeli olan işyerlerinde İSG kurulu kurma ve belirli aralıklarla toplanarak işletmenin İSG ihtiyaçlarını ve uygunsuzluklarını tartışma ve karara bağlama yükümlülüğü vardır. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili uygunsuzlukları belirler ve İSG kuruluna sunar. Kurulda işveren vekili ve personel sayısına göre değişen sayıda çalışan temsilcisi de bulunur.

İş Sağlığı ve Güvenliği İş İmkanları Nelerdir?

İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ile birlikte Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kurarak kuruluşlara danışmanlık hizmeti verebilirler. İşletmelerde tam zamanlı olarak çalışabilirler. İş sağlığı ve güvenliği endüstrisi içinde birçok konuda çalışma yapabilirler. Çalışma hayatı süresince İş Güvenliği Uzmanı sınıflarını yükselterek donanımlı ve yetkin bir uzman olarak daha iyi çalışma şartlarına ulaşabilirler. Mezuniyet sonrasında aşağıdaki gibi alanlarda çalışmaya hak kazanırlar:

 • Ergonomi

 • Endüstriyel Güvenlik

 • Mesleki Hijyen

 • Risk Yönetimi

İstihdam imkanları;

 • Sanayi

 • İmalat

 • Madencilik

 • Hizmet endüstrisi

 • Savunma sanayi

 • Sağlık endüstrisi vb.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mezunlarının Görev ve Sorumlulukları 

İş güvenliği uzmanının görevleri, yönetmelik hükümleri doğrultusunda tanımlanmıştır. Buna göre mezunların iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olması şartı vardır. Bu belgeye sahip olmak için iş sağlığı güvenliği ön lisans bölümünden mezun olarak ÖSYM tarafından yapılan uzmanlık sınavında başarılı olması şartı aranır. Görevleri temel olarak;

 • İşyeri temsilcisine ve çalışanlara rehberlik yapmak

 • İşyerinin risk değerlendirmesini yapmak

 • Olası tehlikeleri önlemek adına tedbirler almak

 • İşyeri iş güvenliği kurulu oluşturmak, kurul toplantıları takip etmek

 • İşyerinin iş güvenliği planını yapmak

 • İşletme içinde iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturmak üzere çalışanlara bilgilendirmeler yapmak, eğitimler vermek

 • İSG Katip modülünü aktif şekilde kullanmak, firmanın ilgili verilerini modüle işlemek

 • Gerekli raporlamaları oluşturmak

 • Herhangi bir denetimde işyerinin iş güvenliği ilkeleri doğrultusunda denetlemeden sorunsuz çıkmasını sağlamak

 • İşyeri temsilcisinin, ortak sağlık ve güvenlik biriminin ve bakanlığın bilgilendirilmesini sağlamak

 • İş kazalarını tutanak altına almak, gerekli bildirimleri yapmak

İş güvenliği uzmanı, işyerinin eksikliklerinin giderilmesini sağlamak üzere uygulamada yapılması gereken faaliyetleri yapar ve takip eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği (MYO) Bölümü Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü kurum ve kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak teknikerler yetiştiren bir bölümdür. Bölümün eğitim süresi 2 yıldır. ÖSYM’nin TYT sınavlarından 150 puan barajı geçerek tercih yapılmaktadır.

Türkiye’de hem devlet hem de özel üniversitelerde bu bölüme çok rastlanmaktadır. Bölümün amacı ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğine ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlara nitelikli elemanlar kazandırmaktır. Bu bölüm sağlık, hukuk ve yönetim alanında çalışmalar gerçekleştirerek iş sahalarında endüstri deneyimleri ile pratik becerileri geliştiren bir programdır. İş yerlerindeki çalışanları rahatsız eden kimyasal, biyolojik ve fiziksel tehlikeleri tanımlayarak kontrolünü sağlayıp değerlendiren bir bölümdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünü okuyan öğrencilerin çalışırken kurum ve kuruluşlardaki görevleri şunlardır;

 • Çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı hazırlamaktır.

 • Tüm kurum çalışanlarını her türlü riske ve iş kazalarına karşı korumaktadır.

 • Kurum çalışanlarının çalışma ortamlarını düzenler ve bunlarla ilgili önlemler almaktadır.

 • Üretimin daha verimli olması açısından gerekli tedbirleri almaktadır.

 • Denetim ve kontrolleri yapmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği 2 yıllık ön lisans bölümünü tamamlayan öğrenciler istekleri doğrultusunda 4 yıllık lisans bölümüne geçiş yapabilmektedir. Dikey Geçiş Sınavından gerekli puan alındıktan sonra isteklerine göre tercih yapabilmektedirler. DGS geçiş bölümleri şunlardır;

Yeterli puan alındıktan sonra öğrenciler yukarıdaki bölümlerden birini tercih ederek öğrenimlerini lisans programına tamamlayabilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (MYO) Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun olanlara İş Sağlığı ve İş Güvenliği teknikeri denir. Bu bölüm iki yıllık olduğu için bölümden mezun olanlar tekniker unvanını almaktadır. Eğer bölümün 4 yıllık lisans programı tamamlanırsa unvanı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı olarak değişmektedir. İş Sağlığı Teknikerleri resmî kurumlarda çalışabilmektedir. Mezun olanlar KPSS sınavına girerek resmî kurumlara atanabileceği gibi özel kurum ve kuruluşlarda da iş bulabilmektedir.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Teknikerleri çalıştıkları kurumlarda çalışma alanlarını kontrol etmek, verileri analiz etmek, denetimler ve teftişler yapmak, kaza incelemelerini tamamlamak gibi birçok göreve sahiptirler. Bu bölümden mezun olanların çalışabilecekleri alanlar şu şekildedir;

 • Ergonomi,

 • Endüstriyel Güvenlik,

 • Mesleki Hijyen,

 • Risk Yönetimi gibi alanlardır. 

Ayrıca bölüm mezunlarının potansiyel çalışma alanları da şöyledir;

 • Birincil sanayi,

 • Kırsal güvenlik,

 • İmalat,

 • Madencilik,

 • Hizmet endüstrisi,

 • İşveren dernekleri,

 • Savunma gücü,

 • Sağlık endüstrisi,

 • Hükümet yetkilileri.

İş Sağlığı ve Güvenliği (MYO) Bölümü Dersleri Nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü üniversitelerin Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokullarında okutulmaktadır. Öğrenciler 2 yıllık ön lisans programlı olan bölümde mevzuata uygun iş yerinin güvenliği ile ilgili gerekli ön incelemeleri geliştirmeyi öğrenmektedir. Ayrıca iş yerleri ile ilgili tehlikeleri tanımlamayı, risk değerlendirmeleri yapmayı, mevcut olan risklerin kontrollerini sağlamayı öğrenmektedir. İş yerlerinde tehlike oluşturan bölgeler ile ilgili gereken ölçümlemeleri değerlendirerek rapor tutmayı öğrenen öğrenciler periyodik bakım ve kontrollerin yapılmasını sağlarlar. İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünün dersleri şöyledir;

 • Hukukun Temel Kavramları

 • Bireylerarası İletişim

 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temelleri

 • İş Hukuku ve İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatı

 • İşletme İlkeleri

 • Yabancı Dil

 • Çalışma Hayatında Bilişim, Belge Yönetimi

 • Çevre Sağlığı ve Güvenliği

 • Afet - Acil Durum - Endüstriyel Kazalarda İş Sağlığı Güvenliği

 • Temel Yangın Güvenliği

 • Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve Güvenliği

 • Yönetim Sistemleri ve Risk Yönetimi

 • İş Hijyeni ve Ergonomi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Donanımları, Ölçme Teknikleri

 • İş Yaşamında Risk Etmenleri ve Yönetimsel Faktörler

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

 • Türk Dili

 • Sektörel İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Maden, Metal ve İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

 • İş Sağlığı Yönetimi

 • Kimya ve Biyoloji Sektörlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü dersler üniversitelerin eğitimlerine göre farklılık göstermektedir. Genel derslerin dışında bölüm dersleri oldukça yoğun ağırlıktadır. İş sağlı ve Güvenliği derslerinin maden, metal, inşaat, kimya, biyoloji, afet, endüstriyel gibi alanlarının dersleri de verilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği MYO Bölümü Taban Puanları ve Sıralaması

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü ÖSYM’nin TYT sınavından 150 puan baraj puanını geçerek tercih yapılan bir bölümdür. Bu bölüm 2 yıllık ön lisans programlı bir bölümdür. Üniversitelere bağlı olarak Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ya da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda eğitimler verilmektedir. Hem devlet hem de özel üniversiteler de bu bölüm mevcuttur. İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünün devlet üniversitelerine göre en yüksek taban puanı ve başarı sıralaması şu şekildedir;

ÜniversiteTaban PuanSıralama
Marmara Üniversitesi (İstanbul)289479596
Uludağ Üniversitesi (Bursa)272631382
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)269652089
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)269657280
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli)261738989

Bu bölüme ait özel üniversitelerin başarı puanı ve taban puanı sıralaması aşağıdadır.

ÜniversiteTaban PuanSıralama
Okan Üniversitesi (İstanbul-Burslu)330254880
Gedik Üniversitesi (İstanbul-Burslu)327266490
Aydın Üniversitesi (İstanbul-Burslu)326272873
Başkent Üniversitesi (Ankara- Burslu)323282840
Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul-Burslu)316317411

Bu bölüme ait bölümlerin burslu olan taban puanları oldukça yüksektir. Fakat öğrenciler isterlerse %75 indirimli, %50 indirimli ve tamamen ücretli olarak taban puanı ve başarı sıralamasına göre bölüm tercihi yapabilmektedir. Bölüme ait kontenjan sayıları oldukça yüksektir. Bu da öğrenci alımının çok yüksek olduğunu göstermektedir. Öğrenciler eğer isterse bu bölümü açık öğretim fakültesinden de okuyabilmektedir.

ÜniversiteTaban PuanSıralama
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir – Açık Öğretim)232106384
İstanbul Üniversitesi (İstanbul – Açık Öğretim)192682917
Atatürk Üniversitesi (Erzurum – Açık Öğretim)189714614

Bu üç üniversitenin açık öğretim bölümlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 2 yıllık bölümleri mevcuttur. Başarı sıralamaları ve taban puanları yukarıdaki gibidir. Kontenjan sayıları Atatürk Üniversitesi 40000, Anadolu Üniversitesi 20000 ve İstanbul Üniversitesinin 20000 öğrenci alımı yapmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Olanakları Nelerdir?

Aslında tüm işletmeler bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanının çalışma alanı kapsamına girmektedir. Ancak artık büyük ya da küçük ölçekli her işletmede işçi sağlığı ile ilgili bilgili isimler olmak zorunda. Bu anlamda iş hacmi oldukça geniş olduğunu ve ileriye yönelik daha da artacağını söyleyebiliriz. İşyerleri tehlike seviyesine göre az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılmış durumda. Buna göre iş güvenliği uzmanı sertifikaları da A, B ve C olmak üzere üç çeşit oluyor. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olan birisi bütün işletmelerde görev alabilirken B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olan birisi tehlikeli ve az tehlikeli olan işletmelerde, C sınıfı ise sadece az tehlikeli olan işletmelerde görev alabilir. Ayrıca İş Güvenliği Uzmanı bireysel hizmet verebildiği gibi kamuda ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri’nde çalışabilir. B ve C seviyelerine ulaşabilmek için belirli sürelerde bu alanda çalışma hayatınızın olması gerekiyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği teknikeri olabilmek için mühendislik ve mimarlık fakültesi mezunu ile teknik öğretmenler, fizikçi, biyologlar ve iş sağlığı ve güvenliği meslek yüksekokulu mezunu olmak gerekiyor. Mezun öğrenciler resmi veya özel kurumlarda çalışabilir. Resmi kurumlarda çalışmak için her sektörde olduğu gibi öncelikle KPSS sınavından belli bir notun üzerinde başarı gösterip ona göre herhangi bir resmi kuruma atanabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı’nın çalışacağı yerler şunlardır:

 • Üniversite

 • Maden Ocakları

 • İtfaiye Teşkilatları

 • Sivil Savunma Kuruluşları

 • Elektrik Üretim Anonim Şirketleri

 • Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı

 • Ticaret Merkezleri

 • Alışveriş Merkezleri

 • Metal Sanayi

 • Endüstriyel Ürün Üreten Şirketler

 • Danışmanlıklar

 • İnşaat Sektörü

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Görevleri Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanının yerine getirmekle yükümlü olduğu bazı sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar şunlardır:

 • İşyerinde bulunan makine ve teçhizatın çalışma durumundan, bakımından, kullanım ömründen ve bu makinelerde kullanılan parçalardan sorumludur.

 • İşçilerin çalışma koşullarına uygun baret ve koruyucu kıyafetler giymesinden ve bu koruyucuların ne kadar güvenli olduğunu ve işe yaradığından sorumludur.

 • Bir İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklere göre yapılması gerekenleri işverenlere yazılı ve imzalı bir şekilde bildirme zorunluluğu vardır.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, hasarı ne olursa olsun bir kaza gerçekleştiğinde mutlaka kazanın ortaya çıkış sebeplerini bulmalı, gözlemlemeli ve bu sebepleri raporlamalı; daha sonra bu kazaları olabildiğince minimize etmek ve önlemek için gerekli olan her türlü tedbiri almalıdır.

 • İşvereni risklerle ilgili bilgilendirmeli, tedbirler almasına teşvik etmeli ve alınmış olan tedbirleri kontrol altına almalıdır.

 • İşyerinin kanun ve yönetmeliklere göre dizayn edilip edilmediğini kontrol etmeli, işyerinin periyodik bakım zamanlarını planlamalı ve bu bakımların kontrollerini yapmalıdır.

 • Deprem, yangın gibi faciaları önlemek için acil eylem planları oluşturarak işçilere ve işverene bu planın sunumunu yapmalı ve herkese üzerine düşen sorumlulukları belirtmelidir. Ayrıca belirli aralıklarla işyerinin olası facialara karşı tutumu için tatbikatlar düzenlemelidir.

 • Çalışanların belirli aralıklarla iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinden geçmesini sağlamalı ve bu eğitimleri kanunlara uygun olarak yapmak ve işverenin onayına sunmalıdır.

 • İşyeri hekimiyle birlikte iş kazası ve meslek hastalıklarıyla ilgili bir takım istişarelerde bulunmalı, bu kazaları ve hastalıkları olabildiğince bertaraf etmek için gereken faaliyet planını oluşturmalıdır.

 • Bir İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, mensubu olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla birlikte ortak çalışmalar yürütebilir.

Online İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası

İş sağlığı ve güvenliği hakkında her çalışan ya da çalışma hayatına atılacak olan her aday bilinçli olmalıdır. Günümüz teknoloji çağının getirdiği kolaylıklar bize her alanda kaliteli eğitimler alabilme fırsatını sunar. Bu fırsattı değerlendirerek Enstitü’nün online İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ile bu alanda bilinçli birer çalışan olabilirsiniz. Eğitim sonunda sınavda başarılı olmanız halinde hak kazanacağınınız ulusal ve uluslararası alanda geçerli sertifikanız kariyer hayatınızda da cv’nizde geçerli bir belge olacaktır. Ayrıca tüm işverenler de Temel İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim alarak çalışanlarının refahı için işyerlerinde yapılabilecek çalışmaları yakından takip etmelidirler. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’nden;

 • Mühendisler

 • Mimarlar

 • Teknisyen ve teknikerler

 • Şirket departman ve üst düzey yöneticileri

 • İlgili bölümlerde okuyan öğrenciler

 • Tüm çalışanlar

 • Konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler fayda sağlayabilirler.

Online olarak sunulan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi sizi zamana, mekâna ve bütçeye bağlı koşulların yaratabileceği dezavantajların ötesinde bilgiyle buluşturur. Bu eğitim sayesinde bir iş yerinde oluşabilecek risklerin neler olduğunu, bu riskleri nasıl tespit edebileceğinizi öğrenirsiniz. Çözüm sürecinde yapabilecekleriniz, güvenli bir çalışma ortamını nasıl yaratabileceğiniz konusunda yapılması gerekenler ve izlenmesi gereken yollar hakkında deneyimli bir eğitmen tarafından bilgilendirilirsiniz. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kavramı ile dünyada bu konuda neler yapıldığını kıyaslama şansı yakalar, konu ile ilgili daha iyiye ulaşmak için nasıl çözümler bulabileceğiniz konusunda bu eğitim sonunda bir öngörü kazanırsınız.

Genel sağlık kavramı, tehlikeli durumlar, meslek hastalıkları ve nedenlerini, acil durumlarda yapılması gerekenleri öğrenirsiniz. Ayrıca bir meslek olarak İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uzmanlaşmak istiyorsanız iş sağlığı ve güvenliğinin tanımı, amaçları ve çalışma alanları eğitim dâhilinde öğreneceğiniz diğer konular arasındadır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi bilinçli çalışanlar ve bilinçli yöneticiler ile çok daha güvenli çalışma koşullarının oluşturulması için katkı sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İş yerlerinde olası kaza ve risklere karşı güvenliği sağlamak amacıyla iş yerinin büyüklüğüne ve yaptığı işin türüne göre hizmet veren birim, Çalışanların psikolojik ve fiziki olarak güvenli bir ortamda çalışabilmelerini sağlamak temel maksimlerindendir, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kanun, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli istihdamı zorunlu kılmaktadır, Bu kanun 2012 yılında yürürlüğe girmiştir, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İşyerlerinde oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla uzman personel yetiştirir, Çok yönlü bir çalışma gerekir ve tıp, kimya, fizik, matematik, istatistik, iktisat, sosyoloji, psikoloji ve ergonomi gibi bilimlerden yararlanılır, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünün Amacı, Çalışma alanlarında iş kazası yaşanma ihtimalini en aza indirmek ve meslek hastalığı oluşturabilecek işler için tedbirler almak, Bu hedef, çalışanların sağlığını ve can güvenliğini koruma amacı taşır, İşverenin Yükümlülükleri, İşveren, İSG konusunda yetkili bir personel bulundurmak zorundadır, Eğer işyerinde bu personel bulunmazsa, işveren, OSGB'den veya yetkilendirilmiş toplum sağlığı merkezlerinden hizmet alarak yükümlülüğünü yerine getirmelidir, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, üniversitelerde hem 2 yıllık önlisans hem de 4 yıllık lisans programı olarak verilen bir bölümdür, Bölümü bitiren mezunlar, Bakanlıkça belirlenen iş güvenliği sınavlarına girme hakkına sahiptir, İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikaları, A, B ve C sınıfı olmak üzere üç tür iş güvenliği uzmanlığı sertifikası bulunmaktadır, Bu sertifikalar, işyerinin tehlike derecesine göre çalışma yeri belirlemesine yardımcı olmaktadır, Tehlike Sınıflandırması, İşyerleri, çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olmak üzere üç farklı kategoriye ayrılmıştır, Bu sınıflandırma, işyerinde istihdam edilecek iş güvenliği uzmanının belirlenmesinde önemli rol oynar, Çok Tehlikeli İşyerleri, Bu tür işyerlerinde çalışanlar, yüksek risk altında bulunmaktadır, Bu tür işyerlerinde A sınıfı iş güvenliği uzmanlarının bulunması gerekmektedir, Az Tehlikeli İşyerleri, Bu tür işyerlerinde çalışanlar, daha düşük bir risk altında bulunmaktadır, Bu tür işyerlerinde C sınıfı iş güvenliği uzmanları da görev alabilmektedir
İş sağlığı ve güvenliği Bölümü iş sağlığı ve güvenliği bölümü 4 yıllık iş sağlığı ve güvenliği lisans bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği MYO İş Sağlığı ve Güvenliği MYO bölümü taban puan ve sıralamaları İş Sağlığı ve Güvenliği MYO bölümü dersleri İş Sağlığı ve Güvenliği MYO bölümü nedir İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü nedir İş Sağlığı ve Güvenliği MYO bölümü mezunları ne iş yapar İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü mezunları ne iş yapar iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevleri iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ne iş yapar iş sağlığı ve güvenliği ne iş yapar
Omuz hizasında kahverengi saçları olan genç bir kadın, yüzünün önünde tuttuğu beyaz bir akıllı telefonla selfie çekiyor. Parlak, neşeli bir gülümsemesi var ve gözleri tamamen açık. Sağ eli telefonu desteklerken sol eli yüzünün yan tarafında duruyor. Mavi beyaz çizgili bir tişört ve bir çift kot şort giymektedir. Saçları hafifçe dağılmış ve rahat, kaygısız bir pozu var. Gri bir duvarın önünde duruyor ve etrafı parlak, güneşli bir atmosferle çevrili. Bu neşeli an, anı yaşamanın sevincini yakalıyor.
Banu Cantekin
İçerik Editörü

İstanbul İşletme Enstitüsünde içerik editörü olarak görev almaktadır. Kişisel gelişim ve eğitimlerle ilgili içerik hazırlıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.