AnasayfaBlogİş Kazaları Faktörleri
İş Güvenliği

İş Kazaları Faktörleri

15 Temmuz 2019
Resimde boyası çatlamış sarı bir baret görülüyor. Şapkanın yüzeyi pürüzlü ve boyasında birkaç çatlak var. Çatlakların şapkanın üst kısmında yoğunlaştığı ve aşağıya doğru azaldığı görülüyor. Boyanın donuk sarı bir tonu ve ince bir dokusu vardır. Şapkanın kendisi kavisli bir tasarıma sahiptir, dışa doğru uzanan bir ağzı ve hafifçe yükseltilmiş bir tepe noktası vardır. Şapka çerçevenin ortasına yerleştirilmiştir.
FaktörlerAçıklamalarÖnlemler
Psikolojik FaktörlerBireysel değişkenlikler, kişilik sorunları, duygusal durum değişiklikleri gibi unsurlar.Düzenli psikolojik destek sağlamak, psiko-eğitim vermek.
Fiziksel FaktörlerUykusuzluk, yorgunluk, görme bozuklukları, yaşlanma gibi fizyolojik durumlar.Sağlık kontrollerini düzenli yapmak, uygun çalışma şartları sağlamak.
Sosyolojik FaktörlerSosyal ilişkiler, çıkar çatışmaları, otoriterlik, iletişimsizlik.İş yerinde etkili iletişim kanalları oluşturmak, demokratik bir yönetim anlayışı benimsemek.
Teknik FaktörlerFazla mesai, ergonomik yetersizlik, kötü iş planlaması, bakımsız makinelerMakine bakımlarını düzenli yapmak, ergonomik düzenlemeler yapmak, başarılı iş planlaması yapmak.
Kazaya Yatkınlık DurumuKişinin refleks hızı, algılanan tehlikelere karşı reaksiyon hızıTehlike durumları için eğitimler düzenlemek, hızlı ve etkili reaksiyon verme yeteneğini artırmak.
Bilgisizlik ve İlgisizlikKişinin iş sağlığı ve güvenlik konularında bilgi ve farkındalık düzeyiİş sağlığı ve güvenlik konularında düzenli eğitimler vermek.
Stresİş yükü, aşırı mesai, iş yerindeki ilişkiler vb. stresli durumlarStres yönetim teknikleri hakkında eğitimler düzenlemek, iş yükünü dengeli bir şekilde dağıtmak.
GürültüÇalışma ortamındaki aşırı gürültü, karmaşaGürültü izolasyonu sağlamak, ses kirliliği hakkında farkındalık oluşturmak.
Yorgun Malzeme KullanımıYıpranmış, aşınmış, bakımsız malzemelerin kullanımıMalzemelerin düzenli kontrolü ve bakımını yapmak, gerektiğinde yenileriyle değiştirmek.
Dikkatsizlikİşlerin aceleyle, dikkatsizce yapılması, ayrıntılara önem verilmemesiDikkat geliştirme ve konsantrasyon artırıcı eğitimler vermek, işi yavaş ve dikkatli yapmanın önemini vurgulamak.

İş kazaları neden olur? Bu soru bizler için yıllardır süre gelen bir problem. Bu soruya bulunacak cevap iş kazalarını önleyebilmek için yapılacak çalışmaların temelini oluşturur. Bunun için tüm fiziksel çalışma şartları altında insan performans ve kapasitesine uygun olmayan unsurların yani kaza sebeplerinin belirlenerek elimine edilmesi gerekir.

Yapılan araştırmalarda hiçbir kaza durup dururken tesadüfi olarak ya da sebepsiz meydana gelmez. Bu sebeple oluşan küçük ya da büyük tüm kazaları dikkatlice incelemek, her şeyi tamamıyla analiz etmek, yol açan nedenleri araştırmak, değerlendirme sonrasında gerekli ders ve önlemleri almak, kazaların tekrar meydana gelmesinin önlenmesi veya etkilerinin en aza indirgenmesi açısından son derece önemlidir.

İş Güvenliği Gerekli

İş kazalarının nedenlerini burada sınıflandırmak ve faktörlerden sadece biri ile açıklamak tabi ki mümkün değil. İş kazaları önleme konusunda yapılacak araştırmalarda konuyla ilgili elde edilebilecek bütün faktörleri beraber analiz ederek kaza sebep olan unsurlar hakkında gerekli yerleri ve kişileri uyaran bu şekilde erken önlem alınmasına olanak sağlayan teknikler geliştirilmelidir.

İş Güvenliği Neden Önemlidir? Çünkü iş güvenliğine verilen önem her şeyden önce insan hayatına verilen değerin bir ölçüsüdür. Konunun öneminin benimsenmesi ve işverenlerde ve işyerinde çalışan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bilincinin oluşturulması bir zorunluluk haline gelmiştir. Korunmak riskli görünen her tehlikeye karşı tedbir almakla başlamalı. Korunmanın da üç ana başlıkta toplanabilen yolları vardır. Çalışanda kaynakta ve ortamda. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi işte burada başlıyor.

İlgili Eğitim: Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Kazalar beklenmeyen istenmeyen ve kaçınılamayan olaylardır. Sözlükte kaza kelimesinin birkaç karşılığı şöyle belirtilmiştir: “görünür bir sebebi olmadan”, “beklenmeyen”, “amaçsız davranış”, “rastlantı”, “kader”. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından iş kazası belirli bir zarar ya da yaralanmaya yol açan ve önceden planlanmamış beklenmedik bir olay olarak tanımlanmış.

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) tarafından ise. iş kazaları önceden planlanmamış çoğu zaman, kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay olarak tanımlanmış. Dediğimiz gibi yukarıdaki dünyanın önemli kurumlarından ikisinin tanımları ile birlikte değişik açılardan iş kazası hakkında birçok tanım mevcuttur ve yapılmaktadır.

İş Kazasını Oluşturan Faktörler

İş kazasını oluşturan faktörleri sınıflandırmak gerekirse genel başlıklar halinde psikolojik, fiziksel, sosyolojik ve teknik olarak dört kısma ayırabiliriz.

Psikolojik Faktörler

Psikolojik faktörler genellikle bireysel değişkenliklerden oluşmaktadır. Ne gibi dersek, kişilik (deneyimsizlik, sağlık sıkıntıları, kişilik sorunları vb.), kazaya yatkınlık durumu (refleks, algılayabilme), cehalet (bilgisizlik, ilgisizlik, dikkatsizlik), stres, duygusal durum değişikliği (sinirlilik, korku, üzüntü vb.) bunlardan bahsedebiliriz.

Fiziksel Faktörler

Fizyolojik durum kazaların çalışan vücudunun işi yerine getiremeyerek bu durum işle mücadele edememesinden kaynaklanmakta. Fiziksel yetersizlikler kabul edilmeyen istenmeyen fakat önlenemeyen biçimlerde kazalara sebep olabilir. Bunlar uykusuzluk, yorgunluk, görme bozuklukları, sinirsel bozukluklar, boy-kilo arasındaki dengesizlikler ve yaşlanma gibi birçok faktör olabilir.

Sosyolojik Faktörler

İş kazaları sosyal ilişiklerden de kaynaklanmaktadır. Bu konuda çıkar çatışmaları, iş yerlerinde kontrol mekanizması, otoriterlik, çalışanlar arası iletişim ve sosyopatik davranışlardan bahsedebiliriz.

Teknik Faktörler

Teknik faktörler yönetim veya iş yerlerinin yönetimsel yapılarının sebep olduğu ve çalışanı negatif olarak etkileyen iş kazalarıdır. Fazla mesai, mantıksız iş düzeni, sürekli gece vardiyası ve ergonomik yetersizlik gibi. Makine, malzeme ve çevre, bakım ve onarımı yapılmamış makineler, uygun koruyucu donanıma sahip olmayan makineler, iyi seçilmeyen ve kullanılmayan kişisel koruyucular, yorgun malzeme kullanılması, havalandırma, nem, aydınlatma, gaz, toz gibi çevresel faktörler ve kötü iş planından kaynaklanan iş kazaları da bu faktöre örnek olarak gösterilebilir. Gürültü ve dikkatsizlik de iş kazasına davetiye çıkarır. 

Ülkemizde iş kazaları sıklıkla meydana gelmekte. Bir kısmı kayıtlarda yer alırken bir kısmıda yer almamakta ve bildirilmemekte. Bu konuda bir kısmı bildirilmemesine rağmen ülkemiz hala iş kazalarında üst sıralarda yer almaktadır. İş kazaları hatta iş güvenliği hakkında ülke genelinde daha çok tanıtım ve reklam gibi çalışmalar yapılması gerekmekte. İş kazalarını gerekli mecralara bildirelim. Dikkatli olalım, önlemimizi alalım.

Psikolojik Faktörler, Bireysel değişkenlikler, kişilik sorunları, duygusal durum değişiklikleri gibi unsurlar, Düzenli psikolojik destek sağlamak, psiko-eğitim vermek, Fiziksel Faktörler, Uykusuzluk, yorgunluk, görme bozuklukları, yaşlanma gibi fizyolojik durumlar, Sağlık kontrollerini düzenli yapmak, uygun çalışma şartları sağlamak, Sosyolojik Faktörler, Sosyal ilişkiler, çıkar çatışmaları, otoriterlik, iletişimsizlik, İş yerinde etkili iletişim kanalları oluşturmak, demokratik bir yönetim anlayışı benimsemek, Teknik Faktörler, Fazla mesai, ergonomik yetersizlik, kötü iş planlaması, bakımsız makineler, Makine bakımlarını düzenli yapmak, ergonomik düzenlemeler yapmak, başarılı iş planlaması yapmak, Kazaya Yatkınlık Durumu, Kişinin refleks hızı, algılanan tehlikelere karşı reaksiyon hızı, Tehlike durumları için eğitimler düzenlemek, hızlı ve etkili reaksiyon verme yeteneğini artırmak, Bilgisizlik ve İlgisizlik, Kişinin iş sağlığı ve güvenlik konularında bilgi ve farkındalık düzeyi, İş sağlığı ve güvenlik konularında düzenli eğitimler vermek, Stres, İş yükü, aşırı mesai, iş yerindeki ilişkiler vb stresli durumlar, Stres yönetim teknikleri hakkında eğitimler düzenlemek, iş yükünü dengeli bir şekilde dağıtmak, Gürültü, Çalışma ortamındaki aşırı gürültü, karmaşa, Gürültü izolasyonu sağlamak, ses kirliliği hakkında farkındalık oluşturmak, Yorgun Malzeme Kullanımı, Yıpranmış, aşınmış, bakımsız malzemelerin kullanımı, Malzemelerin düzenli kontrolü ve bakımını yapmak, gerektiğinde yenileriyle değiştirmek, Dikkatsizlik, İşlerin aceleyle, dikkatsizce yapılması, ayrıntılara önem verilmemesi, Dikkat geliştirme ve konsantrasyon artırıcı eğitimler vermek, işi yavaş ve dikkatli yapmanın önemini vurgulamak
iş kazaları iş güvenliği iş kazası iş kazasını oluşturan faktörler iş kazaları nedenleri iş kazaları neden kaynaklanır
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resim, bir dizi merdiven üzerinde çalışan bir grup erkeğin heykelini göstermektedir. Heykel açık renkli bir malzemeden yapılmış ve grup dört adamdan oluşuyor. Ortadaki adam bir pano taşımakta ve bir şeyler yazıyor gibi görünmektedir. Sol taraftaki adamlardan biri başka bir adamı taşırken, diğer ikisi ayakta durmakta ve elleri arkalarında yukarı bakmaktadır. Heykelin ön tarafında, yakın çekimde, derin düşüncelere dalmış gibi çatık kaşlı bir adam görülüyor. Arka planda, heykelin bir başka yakın çekiminde, elleri kalçalarında, soluna bakan bir adam tasvir edilmiştir. Sahne, ağaçlardan oluşan bir fon ve açık bir gökyüzü ile çevrelenmiştir.
Tarihte Bugün

Dünya Madenciler Günü

04 Aralık 2019