AnasayfaBlogİş Fikrinin Projeye Dönüştürülmesi
Girişimcilik

İş Fikrinin Projeye Dönüştürülmesi

19 Aralık 2019
Bir kadın bilgisayarın önünde oturmuş, sarı bir kapüşon ve gözlük takıyor. Bacak bacak üstüne atmış ve üzerinde bir mesajın görüntülendiği ekrana bakıyor. Elindeki işe odaklanmış durumda. Sağında iki bilgisayarlı bir masada oturan bir adam var. Arka planda dışarıyı gören bir pencere var. Kadına daha yakın, üzerinde ışık yansıması olan bir fincan var. Kadın kararlı ve çalışmaya hazır görünüyor.
AşamaAçıklamaÖnemi
Fikir Seçimi Ve Geri BildirimBir iş fikri sağlam bir temele ve spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı hedeflere ihtiyaç duyar.İş fikrinin sürdürülebilir ve işlevsel olabilmesi için bu süreç önemlidir.
Pazarı Tanımaİş fikrinin ihtiyacı karşılayacağını ve hedef kitlenin gereksinimlerini belirlemek için pazar analizi yapılır.Ürün veya hizmetin başarısı için müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçları karşılamak önemlidir.
SWOT analiziTekniğin, sürecin, durumun ve kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için SWOT analizi yapılır.Riskleri, fırsatları ve tehditleri belirlemek için iş fikrinin artılarını ve eksilerini anlamak önemlidir.
Empati Haritası KullanımıHedef kitlenin kim olduğunu belirlemek ve nasıl davranışlar sergilediğini anlamak için empati haritası kullanılır.Ürün veya hizmetin hedef kitlesi ile etkili bir ilişki kurmak ve bu ilişkiyi yönlendirmek için önemlidir.
Finansal Model HazırlamaBütçeye karar vermek, maliyetleri hesaplamak ve kaynak dağılımı için finansal model hazırlanır.İş fikrini projeye dönüştüren sürecin başarısı için bir rehber ve denetleme aracı olarak finansal model önemlidir.
Pazarın BüyüklüğüKar elde etmek ve büyümek için pazarın büyüklüğünün ve potansiyelinin belirlenmesi gerekmektedir.İş fikrinin projeye dönüşme şansı pazarın büyüklüğü ve potansiyeli ile doğru orantılıdır.
Hedef BelirlemeFinansal modelin hazırlanması ve pazar analizi sonucunda hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir.Hedefler işletmenin gelişimini takip etmek ve iş fikrinin projeye dönüştürülmesi sürecinde başarıyı değerlendirmek için önemlidir.
Ürün veya Hizmetin DeğeriÜrün veya hizmetin piyasa değeri ve nasıl bir sorunu çözdüğü belirlenmelidir.İş fikrinin değerini ve rekabet avantajını belirlemek için bu süreç önemlidir.
RakiplerPazarda bu iş fikrini uygulayan başka birileri olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.Strateji belirleme ve farklılaşma için rakip analizi gereklidir.
Ürün veya Hizmetin GeliştirilmesiGeri bildirimlere ve analizlere göre ürünün ya da hizmetin geliştirilmesi gerekmektedir.Ürün veya hizmetin piyasadaki başarı şansını artırmak için sürekli iyileştirme ve geliştirme gereklidir.

Fikir üretme ve yenilik yapmak rekabet avantajı kazanmak isteyen işletmeler için çok önemli bir süreçtir. İş gücü, ekosistem ve müşteriler ile uyumlu, mevcut durumu iyileştirecek, çığır açacak, pazarı yıkıp geçecek paha biçilmez fikirler peşine düşülmesi normaldir. Fakat bu fikirleri üretmek ve eyleme geçirmek için planlı bir sürece ihtiyaç vardır.

Hiç şüphe yok ki başarılı işletmeler mükemmel fikirler ile ortaya çıkar. Günümüzün şiddetli rekabet ortamında, yenilikçilik, girişimcilerin kalabalığın içinde öne çıkması için kullandıkları cephanedir. İş dünyasına yeni girenlerin çoğu, yeni bir iş kurmanın mutlaka bir icat ile bağlantılı olduğunu varsayabilir. Her ne kadar bu öncü şirketlerde önemli bir rol oynasa da, iş kavramlarının çoğu aslında mevcut fikirlerin evrimleştirilmesi veya eski şeyleri geliştirmek için yeni yollar bulmakla ilgilidir.

Fikir Seçimi Ve Geri Bildirim

Tüm harika fikirler işlevsel ve sürdürülebilir bir işe dönüştürülemez. Piyasalar değiştiği ve müşteriler kararsız olduğu için ürünler ne kadar iyi olursa olsun mutlaka alıcı bulacak diye bir durum söz konusu değildir. En iyi yaptığınız şeye ve potansiyel piyasa durumuna bağlı olarak doğru yeri bulmak hem dikkatli planlama hem de araştırma yapılmasını gerektirir. Bir fikrin sadece bir fikir olduğunun kabul edilmesi gerekir. Bir iş fikrinin başarılı olması için sağlam bir temele ihtiyacı vardır. Fikir bir tür sorunu çözmeli ya da uygulanabilir olmalıdır. Bunun için öncelikle bu fikir hangi sorunu çözüyor? sorusunun sorulması gerekir.

Bunun yanı sıra, SMART hedef modeli, iş fikrinizin ulaşılabilir olup olmadığını test etmek için önemlidir. Bu doğrultuda hedeflerinizin spesifik (spesific), ölçülebilir (measurable), ulaşılabilir (achievable), ilgili (relevant) ve zaman sınırlı (time-bound) olması gerekir. SMART hale gelen hedeflere ulaşma sansı artacaktır.

Potansiyel iş fikri oluşturmak için tüm yönlerinin analitik olarak değerlendirilmesi için, ulaşılmak istenen potansiyel hedef kitle, işin potansiyel değeri, riskler ve piyasaya uygulanabilirliliği gibi durumlar ayrıntılarıyla incelenmelidir. Proje ile birlikte oluşabilecek fayda ve risklerin tamamen farkında olmak önemlidir. İşin içinde bulunacağı pazar, rakipler, iş modeli ve benzer iş deneyimleri konusunda uzman kişilerden görüş almak da iş fikrinin projeye dönüştürülmesi sırasında büyük kolaylık sağlayacaktır.

Bu sayede iş fikrinin başarılı olma olasılığı konusunda tahminler ortaya çıkabilecektir. Gerçek durum, fikir piyasaya sürülünce ortaya çıkar ama ön araştırma da ipuçları verir. Uzmanlardan alınan geri bildirime göre ürün, strateji ve iş planında gerekli değişikliklerin yapılması gerekir.

Pazarı Tanıma

İş fikrinin gerçekten bir ihtiyacı karşılayacağından emin olmak için fikir ve hedef kitlenin pazar analizi yapılmalıdır. İçinde bulunulan pazarı anlamak iş fikrinin projeye dönüştürülmesi için en kritik aşamalardan biridir. Ürün veya hizmetin potansiyel müşterilerin sorunlarını nasıl çözeceğinin net bir görüntüsünün oluşması gerekir. Hedef kitlenin cinsiyeti, yaşı, yeri, mesleği gibi tanımlayıcı özellikler hakkında ön araştırma yapılmalıdır. Toplanan bilgiler ideal müşteri ihtiyaçları, motivasyon ve hedefler hakkında yararlı bilgiler verecektir.

Bir girişimcilik faaliyetinde veya projede tekniğin, sürecin, durumun ve kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için kullanılan SWOT analizi bu aşamada çok önemlidir. Bunun için bazı soruların cevaplarını bulmak gerekir.

  • İş fikrinize pazarda talep var mı?

  • Eğer bir ürün ise kim satın alır?

  • Bir hizmet ise kim kullanır?

  • Pazarda bu iş fikrini uygulayan başka birileri var mı?

  • Bu fikri uygulayanlar başarılı mı, başarırlarsa nedeni ne?

  • Ürün veya hizmetin değeri nedir?

Bu sorulara verilen cevaplar iş fikrinin iyi ya da kötü bir fikir olduğu konusunda ipuçları sunacaktır. Bunun yanı sıra Dave Gray tarafından oluşturulan empati haritası, ideal müşterilerin kim olduğunun belirlenmesinin yanı sıra nasıl davranışlar sergiledikleri konusunda bir araç olarak kullanılabilir. Hedef kitlenin daha kapsamlı bir ölçekte analiz edilmesi, kampanya ve stratejileri planlarken sunulan ürün veya hizmet ile hedef kitlenin ilişkisi, etkin bir sonuç elde etmek için nelere odaklanılması gerektiği gibi konularda cevaplar elde edilmesini sağlar. Son müşterinin nasıl düşündüğünü, neye göre karar verdiğini anlamak müşteri beklentilerini aşan ürünlerin geliştirilmesinde yardımcı olacaktır.

Finansal Model Hazırlama

Pazar araştırması iş fikrinin pozitif olduğunu gösteriyorsa bir sonraki adım finansal öngörülerdir. Finansal bir model karar verme amaçlı kullanılır. Bir işletmenin sektördeki eşleri ile karşılaştırılması, çeşitli senaryoların test edilmesi, proje maliyetlerinin hesaplanması, bütçeye karar verilmesi ve kurumsal kaynakların tahsisi için stratejik planlamada kullanılır. Finansal bir model ne kadar kapsamlı olursa fikrin projeye dönüşme şansı o kadar artar.

Pazarın büyüklüğü ve kar elde etmek için hangi hedeflere ulaşılması gerektiği modelin başlıca bileşenleridir. Genellikle üç ila beş yıl arasında öngörülen genel giderler, nakit akışı, kar/zarar dengesi ve yatırım aşamaları hakkında sağlam tahminler yapılması gerekir. Bu rakamlar tabi ki büyük ölçüde teorik olacaktır fakat iyi bir araştırma ile gerçekliğe dayanacaktır. Bir muhasebeci ya da danışman bu konuda yardımcı olabilir.

Marka Oluşturma Ve Pazara Sunma

İş fikrinin uygulanabileceği bir pazar olduğu ve finansal model sonucunda olumlu sonuçlara ulaşıldığı takdirde, iş fikrinin projeye dönüştürülme ve piyasaya hazırlanma zamanı gelmiş demektir. En başarılı işletmeler öncelikle isimleri ve logoları ile ön plana çıkarlar. İsimdeki orijinallik, logodaki renkler ve görüntü kullanımları marka için önem taşır. Güçlü bir marka olma için büyük ve köklü bir işletme olmaya gerek yoktur. İlk etapta kolayca akılda kalmak yeterlidir. Bunun yanı sıra markada tutarlılık gereklidir. Markanın işletmenin değerlerini yansıtması gerekir ancak potansiyel müşterinin de değerleri göz ardı edilmemelidir.

Marka oluşumu ile beraber satılan ürünün veya hizmetin hızlı ve net şekilde potansiyel müşterilere aktarılması gerekir. Bu tanıtım için çok kısa sürecek ve kolaylıkla anlaşılacak bir dil kullanılması önemlidir. Örneğin, 2001 yılında Apple iPod’u piyasaya sürerken 5 GB hafızaya sahip bir MP3 çalar şeklinde değil, cebinizde bin şarkı olarak tanıtmıştı. Böylece potansiyel müşteri hemen mesajı aldı.

Satış stratejisi, satılması planlanan ürün veya hizmete ve potansiyel müşteriye bağlı olarak değişmek zorunda kalacaktır. Potansiyel müşteriler hakkında toplanan bilgilerin sosyal medya kampanyaları oluşturmak, ücretli reklamlar ve dijital platformlarda içerikler üretmek için kullanılması ile pazarın markayı yakından tanıması sağlanabilir.

Projeyi Geliştirme

Ürün, iş planı, satış ve pazarlama ve stratejilerdeki güncellemeler projenin genişlemesini sağlar. Müşterilerden alınan geribildirimler bu aşamada çok önemlidir. Her zaman iyi yönde olmayan bu geribildirimler projedeki pürüzlerin düzeltilmesi ve iyileştirilmelerin yapılması için gereklidir. Bu aşamada ürün güncellemeleri için bir yol haritası çizmek, genel iş planını iyileştirmek, pazarlama stratejisini gözden geçirmek, gerekli kaynakları ve ilerideki hedefleri belirlemek gereklidir.

Bir iş fikrinin projeye dönüştürülmesinde bilgi ve öngörüler büyük öneme sahiptir. Temeli sağlam olmayan girişimler yaşamınızda bazı zorluklara neden olabilir. Enstitü tarafından sunulan online girişimcilik kursu ile iş fikrinizi projeye dönüştürmek için ilk adımı atabilirsiniz. Girişimci olmak temelleri ile başlayıp iş fikri, iş modelleri, iş planı gibi daha birçok konuda bilgi sahibi olabileceğiniz online eğitim ile temel girişimcilik becerileri kazanacaksınız. Canlı dersler, videolar ve yazılı dokümanlar ile desteklenen eğitime bir yıl boyunca erişim sağlayabilirsiniz. Eğitimin sonunda alacağınız sertifika ile iş dünyasında başarınızı arttırabilirsiniz.

Fikir Seçimi Ve Geri Bildirim, Bir iş fikri sağlam bir temele ve spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı hedeflere ihtiyaç duyar, İş fikrinin sürdürülebilir ve işlevsel olabilmesi için bu süreç önemlidir, Pazarı Tanıma, İş fikrinin ihtiyacı karşılayacağını ve hedef kitlenin gereksinimlerini belirlemek için pazar analizi yapılır, Ürün veya hizmetin başarısı için müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçları karşılamak önemlidir, SWOT analizi, Tekniğin, sürecin, durumun ve kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için SWOT analizi yapılır, Riskleri, fırsatları ve tehditleri belirlemek için iş fikrinin artılarını ve eksilerini anlamak önemlidir, Empati Haritası Kullanımı, Hedef kitlenin kim olduğunu belirlemek ve nasıl davranışlar sergilediğini anlamak için empati haritası kullanılır, Ürün veya hizmetin hedef kitlesi ile etkili bir ilişki kurmak ve bu ilişkiyi yönlendirmek için önemlidir, Finansal Model Hazırlama, Bütçeye karar vermek, maliyetleri hesaplamak ve kaynak dağılımı için finansal model hazırlanır, İş fikrini projeye dönüştüren sürecin başarısı için bir rehber ve denetleme aracı olarak finansal model önemlidir, Pazarın Büyüklüğü, Kar elde etmek ve büyümek için pazarın büyüklüğünün ve potansiyelinin belirlenmesi gerekmektedir, İş fikrinin projeye dönüşme şansı pazarın büyüklüğü ve potansiyeli ile doğru orantılıdır, Hedef Belirleme, Finansal modelin hazırlanması ve pazar analizi sonucunda hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir, Hedefler işletmenin gelişimini takip etmek ve iş fikrinin projeye dönüştürülmesi sürecinde başarıyı değerlendirmek için önemlidir, Ürün veya Hizmetin Değeri, Ürün veya hizmetin piyasa değeri ve nasıl bir sorunu çözdüğü belirlenmelidir, İş fikrinin değerini ve rekabet avantajını belirlemek için bu süreç önemlidir, Rakipler, Pazarda bu iş fikrini uygulayan başka birileri olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir, Strateji belirleme ve farklılaşma için rakip analizi gereklidir, Ürün veya Hizmetin Geliştirilmesi, Geri bildirimlere ve analizlere göre ürünün ya da hizmetin geliştirilmesi gerekmektedir, Ürün veya hizmetin piyasadaki başarı şansını artırmak için sürekli iyileştirme ve geliştirme gereklidir
iş fikri proje finansal model girişimcilik sertifika iş fikrinin projeye dönüştürülmesi
Uzun, koyu kahverengi saçları sırtının ortasına kadar uzanan genç bir kadın. Saçları hafif dalgalı ve ortadan ayrılmış. Memnun bir ifadesi var ve beyaz yakalı açık mavi bir bluz giyiyor. Kollarını göğsünün önünde kavuşturmuş, parlak, sarı bir duvarın önünde duruyor. Odanın ışığı yumuşak ve yüz hatlarını vurgulayarak ona neredeyse ruhani bir görünüm veriyor. Gözleri koyu kahverengi ve dudakları hafifçe ayrılmış, gülümsüyor.
İrem Elitez
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.