AnasayfaBlogİş Fikri Oluşturmak İçin Veri Toplama Yöntemleri
Girişimcilik

İş Fikri Oluşturmak İçin Veri Toplama Yöntemleri

18 Aralık 2019
İş Fikri Oluşturmak İçin Veri Toplama Yöntemleri

İş fikri bulmak ve bulduğunuz bu iş fikrini gerçekleştirmek girişimcilik sürecinin başat iki adımıdır. Ülkemizde son yıllarda bu alan oldukça desteklenmektedir. Hem özel şirketler hem de devlet girişimcilik faaliyetlerinin gelişmesi adına önemli adımlar atmaktadır. Bunların yanında iş fikri oluşturmak için veri toplama yöntemleri nelerdir, nasıl bu yöntemleri oluşturabilirim gibi konulara da değinmek gerekiyor. Girişimcilerin iş fikri bulma yöntemlerine odaklanılması gerekir.

İş fikri oluşturmak bir işletme için ilk adım ve bir başlangıçtır. İş fikri geliştirmek ise bireylerin ya da işletmelerin yenilikçi yeteneklerine bağlı olarak fırsatları değerlendirmesi bununla paralel sosyal, ekonomik ve kültürel getiriler sağlayan iş fikri yeteneğini de ifade etmektedir. Bu nedenle iş fikri geliştirme ve girişimcilik sektörü arasında pozitif bir ilişki olduğu açıkça ortadır.

İş Fikri Oluşturma

İş fikri oluşturma bir işletme veya bir birey için ilk adımdır. Yapılacak işin oluşmasını sağlayacak olan aşamadır. Başlangıçtır. Bireylerin veya işletmelerin yetkin oldukları alanda ya da başarılı olabileceklerini düşündükleri ve bunları uygulamaya karar verdikleri fikirlere iş fikri denir. İş fikrini bulmak ve uygulamak ise kolay bir aşama değildir. Girişimcilik ve iş fikri oluşturmak birbiriyle bağıntılı kavramlardır. Girişimcilik bir sonucu ifade ettiğini belirtirsek iş fikri oluşturmak da bu sonucun ortaya çıkmasını sağlayan zihinsel alt yapıyı ifade eder diyebiliriz. İş fikri, girişimcilerin hedeflerine ulaşabilmek için karar verdikleri fikirleri ifade eder.

Girişimcilik faaliyetlerini eyleme dönüştüren her zaman bireydir. Her birey yaşadığı sosyal sınıfın ürünüdür. Var olduğu sosyal sınıfa aittir. İş fikri oluşturmak aşaması, her ne kadar bireysel yetkinlikler ve eğitim yeterliliği ile alakalı olsa da bu iki durum yeterli değildir. Bireyin içinde yaşadığı sosyal sınıf, birey ya da girişimci davranışlarını belirlemede etkili olur. Doğru iş fikrine ulaşabilmek için çeşitli alanlarda çalışmalar yapılması gerekir. İlk önce online eğitimler sunan Enstitü’nün Girişimcilik Eğitimi ile başlayabilir bir girişimin nasıl oluşması gerektiğine dair yöntemleri öğrenebilirsiniz.

İş fikrinin belirlenmesinden kurulmasına kadar birçok farklı süreç söz konusudur. Başarılı iş fikri oluşturmak için iş planı hazırlamak, iş kurma hazırlıklarını eksiksiz ve olması gerektiği ölçüde yapılması gerekir. Girişimci kuracağı işte başarılı olmak istiyorsa bunun için sahip olduğu iş fikrinin başarı potansiyeli olması gerekmektedir. İş kurma sürecinin başında kurmak istediği işin sektörünü, yerini, zamanını, ortaklarını belirlemelidir. Bununla paralel hizmetini, personelini, yasal zorunluluklarını, hedef kitlesini vb. özellikleri de dikkate almak zorundadır. Bu özellikler iş fikrinin geliştirilmesi için dikkat edilecek hususlardandır.

İş Fikri Örnekleri

Bireylerin veya işletmelerin yetkin oldukları alanda ve başarılı olabileceklerini düşündükleri ve bunları uygulamaya karar verdiği fikirlere iş fikri denir. Girişimcilerin hedeflerine ulaşabilmek için karar verdikleri fikirlerdir. Bu kavramı yukarıda tanıtmıştık. Şimdi bu kavram üzerinden güncel iş fikri örnekleri nedir bunları öğrenelim.

İş Fikri 1 (İmplant Sektörü): İmplant, diş sektörü için geçerli bir kavramdır. İmplant, yapay diş kökü demektir. Ağızda eksik olan dişlerin yerine estetik özelliği ve diş fonksiyonlarını yeniden sağlamak için çene kemiğine yerleştirilir. Hastaya uygun belirlenen malzemeler ile yapılır. Diş hekimliği alanında özellikle son 30 yılda büyük bir popülerlik kazanmıştır. Peki bu sektör hangi işlerde faaliyet gösterir dediğinizi duyar gibiyim. Bu sektörde en faal iş bu sektörde kullanılan implantların üretimidir. 2012 yılına kadar implant üretimi yalnızca yurt dışında yapılırdı. Bu yıldan itibaren Türkiye’de implant üretimi yapılmaktadır. Bu üretimi teşvik eden ise bireylerin ihtiyaçlarının artması ve implant kullanımının artmasıdır. İmplant kullanımında yurt dışı ve Türkiye’yi kıyaslarsak ülkemizde implant tedavisi özellikle Avrupa ülkelerine göre daha ucuzdur.

Yurt dışından ülkemize bu amaçla tedavi olmaya gelen bireyler bulunmaktadır. Belirtilen bu nedenler ülkemizde girişimcilik alanında yeni bir fikir olarak ortaya çıkabilir. Son zamanlarda implant yapımında bor madeni kullanılması, ülkemizde bu madenin ana vatanı olması nedeniyle olaya yenilikçi bakış açısıyla fark yaratarak bir iş fikri oluşturulabilir. Bu sektör hızlı bir büyüme gerçekleştiren ve kar elde edilen bir sektördür.

İş Fikri 2 (Trüf Mantarı Yetiştiriciliği): Son zamanda internet ve medyada trüf mantarı ile ilgili haberleri duymuşsunuzdur. Birkaç yıldır kulağımızın duymaya aşina olduğu bu mantar iş fikri olarak müthiş bir örnek teşkil edebilir. Bu mantar oldukça değerli bir mantar türüdür. Sağlık alanında birçok faydası bulunmaktadır. Aynı zamanda yüksek protein oranına da sahiptir. Bundan dolaya pazarlama alanı çok geniştir.

Özellikle Avrupa’da yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde kullanım oranı düşüktür. Bu bir avantaj olarak görülmelidir. Çünkü rekabet oranı da düşüktür. Bu da yüksek kazanç elde etmenizi sağlar. Bu mantar türü genellikle fındık ve meşe ağaçlarının köklerinde üretilmektedir. Bu durum sizlere daha da avantaj sağlayabilmektedir. Trüf mantarı yetiştirmek için fındık ağacı diktiniz. Hem trüf mantarı hem de fındıktan mahsul toplayarak kazanç sağlayabilirsiniz. Yetiştiricilik yapmak için araziye sahip olmanız gerekir. Karadeniz ve Ege bölgesi iklimleri buna uygundur. Trüf mantarı güncel kg fiyatı 1000-2000 Euro arasında değişmektedir.

Hatta bazı sitelerde 3000 Euro olan fiyatlarda gördüm. Yetiştiricilik yaparak ve kendinizi bu alanda geliştirerek çok yüksek kazanç sağlayabilirsiniz. Bunun için sağlık alanı, gastronomi alanı vb. sektörlerde pazarlama imkanı bulunmaktadır. Bu iş fikrini yapabilmek için gerekli yetkinliklere sahip olmanız gerekmektedir. Aynı zamanda kendiniz bir yenilik ekleyerek farklı özelliklerle geliştirmeniz gerekir. Bu mantar özellikle İtalyan ve Fransız mutfaklarında çok kullanılmaktadır. Trüf mantarı yağı da üretebilirsiniz. Her şey sizin elinizde. Gerekli iş fikrini oluşturmalı, oluşturmak için veri toplamalı, yetkinliklerinizi kuvvetlendirmeli ve başarılı olabileceğinize inandığınız iş fikri doğrultusunda yürümelisiniz.

İş Fikri Oluşturma İçin Hangi Kaynaklara Ulaşmalıyız?

İş fikrinin geliştirilmesinde birden fazla unsur bulunmaktadır. Edinilen deneyimler, yaşanılan başarı ve başarısızlıklar, gözlemler başlıca unsurlardır. İşletmelerle ve bireylerle olan ilişkiler iş fikrinin oluşturulma aşamasında etkilidir. Tüketiciler de bir iş fikri bulmak için önemli bir kaynaktır. Yeni fikirlerin çoğu tüketici arzu, istek ve eksikliklerini tamamlama aşamasından ortaya çıkmıştır. Var olan bir iş fikrini geliştirmeye çalışmak, olanın üstüne daha gelişmişini katmak iş fikri oluşturmada kaynaklık eder.

Genel olarak kaynaklar şunlardır;

 • Tüketiciler

 • Araştırma kurumları

 • İnternet

 • Televizyon ve radyo

 • Mevcut işlemler

 • Yenilikler

 • Patent ve lisans araştırmaları

 • Gazete, dergi ve ekonomi bültenleri

 • Dağıtım kanalları

 • Araştırma ve geliştirme

 • Devlet

 • Sektörlerle ilgili fuarlar vb.

İş Fikri Oluşturma Yöntemleri Nelerdir?

İhtiyaçları Karşılamak: Bireylerin ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak için birçok iş fikri üretilmiştir. Dünya milyarlarca bireye ev sahipliği yapmaktadır. Bu bireylerin hepsinin temel ihtiyaçları vardır. Yeme, içme, giyinme, barınma, bilgi, eğlence, ulaşım vb. ihtiyaçlar. Bu ihtiyaçların hepsi çok geniş alanı ifade eder. Bu ihtiyaçlar üzerinde düşünerek yeni iş fikirleri oluşturulabilir.

Beyin Fırtınası: Beyin fırtınası; bir konuya karar verme, çözüm üretme, hayal yoluyla düşünce ve fikir üretmek için kullanılan bir tekniktir. Bu teknik tek veya bir grupla yapılabilmektedir. Bu teknik kullanırken akla ilk gelen fikirlerin açığa çıkması istenir. Hiçbir fikir saçma gelmez ve bu sayede bireyler fikirlerini açıkça ifade etmektedir. Bu amaç doğrultusunda kullanmak için bir grup birey gerekir.

En iyi iş fikirleri 4 ile 8 kişi arasında değişen gruplarda üretilir. Bir toplantı düzenlenerek kişiler toplantıya davet edilmelidir. Davet edilmeden önce bireyler konu hakkında bilgilendirilmelidir. Tartışılması istenilen konu herkesin görebileceği yere genellikle soru şeklinde yazılmalıdır. Toplantı için süre belirlenmelidir. Genellikle 15 dakika yeterli bir süredir. Herkes fikrini açıklar. Katılımcıların fikirleri genellikle herkesin görebileceği tahtaya veya kağıtlara yazılır.

Toplantı bitiminde dikkat çeken iş fikirleri notlar tutulmalı ve düzenlenmelidir. Toplantıda üretilen fikirler değerlendirilmelidir. Fikirler tartışılır, fikirler tekrar gözden geçirilir ve çıkartılması gereken fikirler çıkartılmalıdır. Beyin fırtınasından sonra ortaya çıkan iş fikirleri değerlendirilmeli ve gerekli analizleri yapılmalıdır.

Ters Beyin Fırtınası: Bu yöntem iş fikrinin nasıl başarısızlığa uğrayacağı sorusu sorularak kullanılmaya başlanır. Beyin fırtınasında amaç hangi fikirlerle başarılı olunabilir iken ters beyin fırtınası düşünceler nasıl başarısızlığa uğrayabilir sorusuna cevap için yapılır. Bu yöntem sayesinde yapılması muhtemel hatalar ve başarının önündeki engeller aranmaktadır. Bu yöntemin uygulanma şekli beyin fırtınası yöntemi ile aynıdır.

Yatay Düşünme: Bu yöntem bireyleri olaylara karşı farklı bakış açısı ile bakmasını sağlar. Sadece genel olarak insan ihtiyaçlarını düşünme yerine sadece belirli bir gruba ait insanların ihtiyaçlarını düşünmek yararlı olabilmektedir. Örnek olarak günümüzden 30 yıl öncesinde benzin istasyonları sadece yakıt ve benzin satıyorlardı. Ama günümüzde bunların yanında sandviçe kadar her şey satılmaktadır. Bireyleri kendi aralarında gruplandırarak ardından onların olası ihtiyaçlarını belirlemeye yardımcı olur.

Taklit: Yapılış olan bir işin başarılı olduğunu görerek aynı tipte benzer hizmetler vermek ülkemizde yaygın bir anlayıştır. Başkalarının yaptığının aynısını yaparak bir adım öne geçmek ve başarılı olmak mümkün değildir. Çünkü her işletme birbirinden farklı dinamiklere sahiptir. Bunun yapılan işe mutlaka farklılık ve yenilik getirilmelidir. Bir iş fikri geliştirirken mutlaka o iş fikrinin yenilikçi özellikleri dile getirilmelidir.

Sorun Çözme: Günümüzdeki birçok ürün veya hizmet belirli sorunlara cevap olarak üretilmiştir. Bizlerde bir sorunla karşı karşıya kaldığımız vakit sorunu çözmek için takip ettiğimiz aşamalar vardır. Öncelikle sorunun ne olduğunu öğreniriz. Daha sonra çözümler hakkında düşünürüz. Mümkün olan çözüm seçeneklerini elemeden geçiririz. Mümkün olan çözümlerin olma ihtimallerini düşünürüz. Bunlardan en iyi çözümü seçeriz. Seçilen çözümü uygulayarak çalışıp çalışmadığını görürüz.

Becerileri Kullanmak: Birçok birey sahip oldukları iş becerilerine uygun iş kurmayı hedefler. Örnek olarak aşçılık, bahçıvanlık, mühendislik vb. beceriler. Ancak birçok bireyde bu beceriler bulunmaktadır. Bununla beraber bireyler arasında çok güçlü rekabet ortamı oluşacaktır. Bu durumu önlemek veya azaltmanın yolu kendi becerilerinize kendinize ait özellik vermenizdir.

Bilimsel Yöntem: Bu yöntem gözlem ve deneylere dayanmaktadır. Aynı zamanda geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu yöntem, girişimci ya da bireyin problemleri tanımasını, analiz etmesini, veri toplamasını, çözümler geliştirmesi ve test edebilmesini içermektedir.

iş fikri iş fikri oluşturmak iş fikri oluşturmak için veri toplama yöntemleri iş fikri bulmak iş fikri örnekleri girişimcilik
Sezer Açiler
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
İşletme Yönetimi Eğitimi
Bilal ŞentürkBilal Şentürk
775209
Amazon dropshipping eğitimi
5
(11)

Amazon Eğitimi

6 Konu8 Saat
EğitmenSedat Ateş
550229