AnasayfaBlogIQ ve EQ Farkları Nelerdir?
Eğitim

IQ ve EQ Farkları Nelerdir?

15 Haziran 2020
Bu görüntü, çeşitli renk ve tonlara sahip bir beyni tasvir etmektedir. Beynin ön kısmı açık pembe bir renge sahiptir ve bu renk üst kısma yakın bir yerde pembenin daha koyu bir tonuna dönüşür. Beynin merkezinin yakınında sarımsı-turuncu bir renk bulunur ve bu renk daha sonra soluk mavi bir tonla sınırlanır. Beynin tabanında renk açık mora dönüşür. Beyin üstten aydınlatılarak renkleri ve şekilleri daha da vurgulayan gölgeler oluşturuyor. Beyin, detayların ve renklerin öne çıkmasını sağlayan beyaz bir arka plan üzerine izole edilmiştir. Görüntü portre yönündedir ve beyin çerçevenin çoğunu kaplar.
Zeka TürleriTanımıEtkileri
IQAlgılama, sonuç çıkarma, mukayese etme, analiz edebilme ve karar verebilme gibi bilişsel seviyeleri belirten bir zeka ölçüm sayısıdır.IQ'su yüksek bir bireyin öğrenme, bilgi işleme, hafızada tutabilme(kısa ve uzun süreli hafıza) ve muhakame edebilme yetkinliği yüksektir.
EQDuyguların dünyasında yapıcı, yorumlayıcı, algılayıcı ve bütünselci yaklaşımı içeren bir zeka türüdür. EQ, kişinin duygularını doğru yönetebilmesi, algılaması ve ifade edebilme becerisini kapsar.EQ'su güçlü bir bireyin ise ruhsal ve duygusal durumları denetleme, kontrol edebilme ve anlayabilme kapasitesi yüksektir. EQ seviyesi yüksek bir bireyin karşısındaki kişiyi manipüle edebilme, empati kurabilme, etkileyebilme ve sosyal ilişkileri yönetme becerileri de vardır.
Sosyal ZekaDiğer insanların duygu, düşünce ve davranışlarını anlama ve bu bilgiyi kendi davranışlarımızı ayarlamak için kullanma kabiliyetidir.Sosyal zekası yüksek bir birey, çevresindeki insanların duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde anlayabilir ve bu bilgiyi kendi davranış ve tutumlarını düzenlemekte kullanabilir.
Sözel ZekaDil yeteneklerini kullanma ve geliştirme kabiliyetidir. Bu kabiliyet, dilbilgisini anlama ve kullanma, kelime dağarcığını genişletme, okuma, yazma ve konuşma yeteneklerimizi içerir.Sözel zekası yüksek bir birey, dil yeteneklerini ustaca kullanabilir, güçlü bir kelime dağarcığına sahip olabilir ve etkileyici bir şekilde konuşabilir.
Mantıksal-Matematiksel ZekaSayılar ve mantıksal düşünce ile problemleri çözme kabiliyetidir.Mantıksal-matematiksel zekası yüksek olan bir birey, sayıları ve mantıksal düşünceyi kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisine sahiptir.
Müziksel ZekaSesleri, ritmi, tonları ve müziği anlama ve yaratma yeteneğidir.Müziksel zekası yüksek olan bir birey, sesleri, tonları ve ritmi kolaylıkla anlayabilir ve müzik yaratma yeteneğine sahip olabilir.
Kinestetik ZekaBedeni ve hareketleri kullanarak veya onları anlamlandırarak bilgi edinme yeteneğidir.Kinestetik zekası yüksek olan bireyler, bedenlerini ve hareketleri etkin bir şekilde kullanabilir, fiziksel aktivitelere yatkınlık gösterebilirler.
Doğa ZekasıÇevremizdeki canlılar ve doğanın diğer yönleri hakkında bilgi edinme yeteneğidir.Doğa zekası yüksek bir birey, türleri tanıma, doğal olayları anlama ve doğayla uyumlu yaşama yeteneğine sahip olabilir.
Görsel-Uzamsal ZekaGörsel bilgileri anlama, düşünme ve kullanma yeteneğidir.Görsel-uzamsal zekası yüksek olan bir birey, görsel bilgileri kullanarak problem çözebilir ve düşüncelerini görsel olarak ifade edebilir.
İçsel ZekaKendi içsel dünyamızı anlama ve değerlendirme yeteneğidir.İçsel zekası yüksek olan bir birey, kendi hislerini, düşüncelerini, motivasyonlarını ve hedeflerini daha iyi anlar ve değerlendirebilir.

Zekâ söz konusu olduğunda, geleneksel ve dijital medya kaynaklı pek çok argüman, bilgi ve tavsiyeyi görmek mümkün. Özellikle son yıllarda eğitim konusu üzerinden, zekâ kavramına yönelik çeşitli düşünceler ve bilgilerin geliştirildiğine tanık oluyoruz. Bununla birlikte artık zeka, yetenek ve başarı kavramlarına yaklaşırken yalnızca IQ'den bahsedilemeyeceğini öğrenebildik. Eğitim, sosyal ve kişisel hayat üzerinde etkisini gösteren IQ ve EQ zeka türleri, zeka kavramına yönelik emarelerin farklı ve çeşitli özelliklerden oluştuğunu gösterir. 

IQ ve EQ zeka türleri, farklı özelliklere sahip olarak insanın yetenek, beceri, yaratıcılık ve başarı gibi konulara yaklaşımlarını belirleyebilir. Bu kavramların ve zeka türlerinin her insanda bulunduğu ama düzeyinin ve algılamanın farklı seyrettiği de biliniyor. Bir insanın IQ düzeyinin yüksek seviyelerde olması ama EQ zekasının hiç olmadığı gibi bir durum söz konusu değildir. Düzeyler farklı olsa da her insanda IQ ve EQ gibi pek çok farklı zeka türü de bulunabilir.

Bunlar dışında daha çok ön plana çıkan IQ kavramına da yaklaşımın değişmesi gerekiyor. IQ seviyesi tek başına bir zeka belirtisi olarak görülemez ve ölçüm noktasında da birbirinden farklı tekniklerin güvenirliliği tartışmalıdır. Aynı şekilde EQ zeka türü de başarının, yeteneğinin tek göstergesi olamaz. İnsan, hayatı boyunca birçok unsurun etkisi altındadır ve gelişim, başarı, yetenek dediğimiz kavramlar bu zekâ türlerinin varlığı kadar çevresel, toplumsal ve kişisel yansımalardan da etkilenir.

Bundan dolayı zeka türlerinin insan hayatına etkisini tartışırken bu etkenleri de hesaba katmak gerekir. IQ ve EQ'nun birbirinden ayrıştıkları nokta ve özellikleri de bir diğer önemli konudur. Yazımızda tanımlardan yola çıkarak bu iki zeka türünün ayrıştıkları noktaları sıralayacağız. 

IQ ve EQ Nedir?

IQ ve EQ kavramlarının farkına geçmeden önce tanımlama noktasında bir ayrım yapmak gerekiyor. Aşina olduğumuz kavram IQ'den bahsedecek olursak algılama, sonuç çıkarma, mukayese etme, analiz edebilme ve karar verebilme gibi bilişsel seviyeleri belirten bir zeka ölçüm sayısıdır. Çeşitli testler yapılarak belirlenen IQ seviyesi, zihinsel faaliyetlerin kullanımı ve kullanıma açıklığını gösterir. Genellikle aklı kullanma becerisi olarak lanse edilse de IQ'nun tamamıyla bunu içermediği, duygusal zekâ olarak adlandırılan EQ'nun da bu beceride pay sahibi olduğu biliniyor.

Duygusal zekâ yani EQ, duyguların dünyasında yapıcı, yorumlayıcı, algılayıcı ve bütünselci yaklaşımı içeren bir zeka türüdür. EQ, kişinin duygularını doğru yönetebilmesi, algılaması ve ifade edebilme becerisini kapsar. Aslında IQ'ya atfedilen pek çok beceri ve unsurun, duygusal zekânın kapsamında olduğu ortaya çıkmıştır. Örnek vermek gerekirse heyecanı kontrol ederek akıcı konuşabilme ve kendini ifade edebilme, EQ kaynaklı bir kabiliyettir. Yine gerçeklikten kopmadan düşünme ve etkili konuşma, duygusal muhakeme gibi özellikleri de sayabiliriz. 

Zihnin çalışma mantığını harekete geçiren pek çok zekâ türü, hayatımıza doğrudan etki eder. Tabii ki bu etki, tek bir zekâ türünün katkısıyla değil, birlikte çalışmaya başladığında hayata olumlu ve kalıcı bir yansıma sağlayabilir. Bunun için de zeka türlerine yönelik bilgi ve uygulamalarımızın artması, kendimize yönelik farkındalığımızı kontrol etmek ve zekâ türlerinin özelliklerini geliştirmemiz yerinde olacaktır. Bilhassa duygusal zekâ kapsamında sayacağımız özellikleri geliştirmek, insanın sosyal ve kişisel gelişim için gereklidir. 

IQ ile EQ'nun Belirgin Farkları

Genellikle zeka ölçümünün bir göstergesi olduğundan IQ daha fazla bilinmekte. Yalnız eğitim hayatı ve daha başka kriter ve durumlar, farklı zekâ türlerinin de katkısını gözler önüne sermiştir. IQ dışında; EQ, sosyal zekâ, sözel zekâ vb. pek çok özelliğe sahip kategorileri de bilmek ve öğrenmek gerekli. Bunların bilinmesi, kendimize yönelik farkındalığımızı artırır ve yöneleceğimiz alanlarda hangi becerilere, yetkinliklere nasıl ulaşabileceğimize yönelik gelişimimizi sağlar. 

IQ ve EQ'nun farklarına bakacak olursak da iki ayrı zeka türü, bilgi işleme, düşünme ve duyguları yönetme bakımından ayrılır. Belirgin fark; algılama, düşünce ve bilgi işleme ile duyguların farkında olma, bunu etkili ve doğru kullanmaktan kaynaklanan ölçümlerdir.  

  • IQ, bilgiyi öğrenme, işleme ve analiz edebilmeyi kapsar.

  • EQ, kişinin, kendi öz farkındalığından başlayarak kişileri, çevreyi ve toplumu değerlendirebilme, farkında olabilme ve anlayabilme özellikleri içerir.

  • IQ'su yüksek bir bireyin öğrenme, bilgi işleme, hafızada tutabilme(kısa ve uzun süreli hafıza) ve muhakame edebilme yetkinliği yüksektir.

  • EQ'su güçlü bir bireyin ise ruhsal ve duygusal durumları denetleme, kontrol edebilme ve anlayabilme kapasitesi yüksektir.

  • EQ seviyesi yüksek bir bireyin karşısındaki kişiyi manipüle edebilme, empati kurabilme, etkileyebilme ve sosyal ilişkileri yönetme becerileri de vardır.

  • IQ'nun yüksek olması bir veriyi doğru analiz etmeye yararken zorlu bir durum karşısında hızla karar alabilmek, liderlik gösterebilmek, EQ ile ilgilidir. 

  • Yapılan araştırmalardan IQ'nun beynin sol lobunu daha fazla etkinleştirdiği, duygusal zekanın ise sağ lob ile ilgili olduğu biliniyor.

İlgili eğitim: Liderlik Eğitimi

Belirgin farkları olmasına rağmen her iki zekâ türü de birbiri ile ilintiyi sürdürür. Tek başına IQ, sizi hayatta tutmaya yetmez. Sosyal ve kişisel hayattaki dengeyi kurabilme, ilişki kurabilme, duygularınızı gösterebilme, anlayabilme ve yönetebilme, EQ'ya ihtiyaç duyar. Aynı şekilde belirli bir seviyede zihinsel faaliyetlerini işleyebilme ve bunu gösterebilmek, IQ'nun bir neticesidir. Bu ölçümleri önemsemekle birlikte, hayatınıza nasıl bir katkı sunacaklarının bilincinde olmayı da önemsemelisiniz.

Duygusal Zekânın Hayatımıza Katkısı

IQ'nun bilinirliği ve önemine dair pek çok şeyi duyarız. Duygusal zekâ EQ ise bilinirliğini artırsa da önemi üzerinde durmaya devam etmek gerekiyor. Eğitim hayatında daha çok önemsenen IQ, başarının ve kariyerinin de güvencesi olarak görülüyor. Oysaki pek çok araştırma ve inceleme, düşünceleri ve bilgileri, bir anlam ifade ederek gösterebilmek ve başarılı olabilmek için EQ'nun işin içinde olduğunu kanıtlıyor. EQ'su yüksek bireyler, kendilerini iyi ve doğru ifade edebiliyor, karşıdaki kişiyi anlayabiliyor ve sosyal ilişkileri geliştirmede daha başarılı olabiliyor. 

Zorlu bir durum ya da koşulda nasıl davranmamız gerektiğini bilme ve yönetebilme, duyguları uygun ortamda gösterebilme, gözlem ve sezinleme yeteneği, EQ ile ilgilidir. Kişisel, sosyal ve iş hayatında, bir nevi hayatta kalmamızı etkileyen EQ, durumlara ve koşullara gösterdiğimiz tepkileri ifade eder. Özellikle iş hayatında istenilen iletişim becerileri, sağlıklı ilişkiler geliştirebilme, stresi yönetebilme gibi beceriler, EQ seviyesine bağlıdır. Bunu basit örnekle ifade edersek iş başvurusunda cv'nizde yer alan sayısal veriler, başarılar bir IQ göstergesi olarak kabul edilebilir ve bu da mülakata çağrılmanızı sağlayabilir. Öte yandan mülakatta kendinizi doğru ve etkili ifade edebilmek ve karşıdaki kişiyi ikna edebilmek, işte bu EQ'nun bir katkısıdır. 

Daha pek çok örnek verebileceğimiz EQ hakkında, bilmeniz gereken en önemli şey, hayatta kalmamızı sağlayan düşünce ve duygu dünyasını kişinin nasıl yönetebileceği EQ seviyesine bağlıdır. Elbette hayatımıza etki eden pek çok faktörün durumunu da unutmamak gerekir. IQ ve EQ; başarı, motivasyon, kariyer gibi konularda farkı özelliklere vurgu yapsa da ikisinin birlikteliği ve uyumu, nihai amacı da beraberinde getirebilir. Duygusal zekâ konusunda da daha fazla bilgi ve fikir edinmek ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız online eğitim olarak verilen duygusal zekâ eğitimine göz atabilirsiniz.

IQ, Algılama, sonuç çıkarma, mukayese etme, analiz edebilme ve karar verebilme gibi bilişsel seviyeleri belirten bir zeka ölçüm sayısıdır, IQ'su yüksek bir bireyin öğrenme, bilgi işleme, hafızada tutabilme(kısa ve uzun süreli hafıza) ve muhakame edebilme yetkinliği yüksektir, EQ, Duyguların dünyasında yapıcı, yorumlayıcı, algılayıcı ve bütünselci yaklaşımı içeren bir zeka türüdür EQ, kişinin duygularını doğru yönetebilmesi, algılaması ve ifade edebilme becerisini kapsar, EQ'su güçlü bir bireyin ise ruhsal ve duygusal durumları denetleme, kontrol edebilme ve anlayabilme kapasitesi yüksektir EQ seviyesi yüksek bir bireyin karşısındaki kişiyi manipüle edebilme, empati kurabilme, etkileyebilme ve sosyal ilişkileri yönetme becerileri de vardır, Sosyal Zeka, Diğer insanların duygu, düşünce ve davranışlarını anlama ve bu bilgiyi kendi davranışlarımızı ayarlamak için kullanma kabiliyetidir, Sosyal zekası yüksek bir birey, çevresindeki insanların duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde anlayabilir ve bu bilgiyi kendi davranış  ve tutumlarını düzenlemekte kullanabilir, Sözel Zeka, Dil yeteneklerini kullanma ve geliştirme kabiliyetidir Bu kabiliyet, dilbilgisini anlama ve kullanma, kelime dağarcığını genişletme, okuma, yazma ve konuşma yeteneklerimizi içerir, Sözel zekası yüksek bir birey, dil yeteneklerini ustaca kullanabilir, güçlü bir kelime dağarcığına sahip olabilir ve etkileyici bir şekilde konuşabilir, Mantıksal-Matematiksel Zeka, Sayılar ve mantıksal düşünce ile problemleri çözme kabiliyetidir, Mantıksal-matematiksel zekası yüksek olan bir birey, sayıları ve mantıksal düşünceyi kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisine sahiptir, Müziksel Zeka, Sesleri, ritmi, tonları ve müziği anlama ve yaratma yeteneğidir, Müziksel zekası yüksek olan bir birey, sesleri, tonları ve ritmi kolaylıkla anlayabilir ve müzik yaratma yeteneğine sahip olabilir, Kinestetik Zeka, Bedeni ve hareketleri kullanarak veya onları anlamlandırarak bilgi edinme yeteneğidir, Kinestetik zekası yüksek olan bireyler, bedenlerini ve hareketleri etkin bir şekilde kullanabilir, fiziksel aktivitelere yatkınlık gösterebilirler, Doğa Zekası, Çevremizdeki canlılar ve doğanın diğer yönleri hakkında bilgi edinme yeteneğidir, Doğa zekası yüksek bir birey, türleri tanıma, doğal olayları anlama ve doğayla uyumlu yaşama yeteneğine sahip olabilir, Görsel-Uzamsal Zeka, Görsel bilgileri anlama, düşünme ve kullanma yeteneğidir, Görsel-uzamsal zekası yüksek olan bir birey, görsel bilgileri kullanarak problem çözebilir ve düşüncelerini görsel olarak ifade edebilir, İçsel Zeka, Kendi içsel dünyamızı anlama ve değerlendirme yeteneğidir, İçsel zekası yüksek olan bir birey, kendi hislerini, düşüncelerini, motivasyonlarını ve hedeflerini daha iyi anlar ve değerlendirebilir
ıq ve eq zeka türleri duygusal zeka başarı düşünce duygu
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir grup insan büyük bir ahşap masanın etrafında oturmuş, gülümsüyor ve mutlu bir şekilde sohbet ediyor. Ortadaki iki kişi bir erkek ve kadın; erkeğin dizüstü bilgisayarı aralarında açık. Kadın beyaz bir gömlek giymiş ve sarı saçlarını arkaya toplamıştır. Adam mavi bir gömlek giymiş ve yüzünde dostane bir ifade var. Masanın üzerinde birlikte baktıkları bir tablet vardır. Sollarında yeşil gömlekli ve genişçe gülümseyen başka bir kadın var. Önlerindeki masada ışıkta parlayan bir bilezik var. Herkes memnun ve rahat görünüyor, anın tadını çıkarıyor.
Kişisel Gelişim

Sosyal Zeka Neden Önemlidir?

04 Şubat 2020
Bu karikatür resimde, parlak ve renkli bir sahnede iki beyin ve bir kalp yer almaktadır. Sol beyin mavi bir arka planla pembe görünürken, sağ beyin pembe bir arka planla mavidir. Kalp görüntünün merkezinde, iki beynin arasında yer almaktadır. Mavi bir arka plana sahip pembe renktedir ve beyinlerden biri tarafından tutulmaktadır. Çizgi film parlak ve canlı renkleriyle genel olarak neşeli ve eğlenceli bir havaya sahiptir. Karakterler merkezdeki kalbe bakarken dostça ve sevimli bir ifadeye sahiptir. Karikatür dostluk, arkadaşlık ve sevgi mesajı veriyor.
Kişisel Gelişim

Corona Günlerinde Duygusal Zeka

01 Temmuz 2020
Bir kadın çerçevenin ortasındaki büyük beyaz bir beynin önünde duruyor. Açık renkli bir bluz ve koyu renk bir pantolon giymiş olan kadın ellerini göğsünün önünde kavuşturmuş. Geniş gülümsemesi ve parlak gözleri rahat ve mutlu olduğunu gösteriyor. Uzun siyah saçları yüzünden geriye doğru toplanmış ve siyah bir fonun önünde duruyor. Beyin beyaz ve ebruli bir dokuya sahip. Çerçevenin büyük bir kısmını kaplıyor ve ince siyah bir kenarlıkla çevreleniyor. Beynin detayları çok net ve kadın ön planda hayranlık dolu bir bakışla duruyor.
4.9
(73)

Duygusal Zeka Eğitimi

36 Konu5 Saat
Bu resimde takım elbiseli ve kravatlı bir adam görülüyor, görünüşe göre genel muhasebe eğitimine katılıyor. Odaklanmış ve meşgul görünüyor, bu da kursu ciddiye aldığını gösteriyor. Resimde ayrıca bir hesap makinesi ve muhtemelen eğitimle ilgili siyah zemin üzerine beyaz bir harf görülüyor. Genel olarak, bu adamın muhasebe konusunda değerli bir ders aldığı görülüyor.
5
(537)

Genel Muhasebe Eğitimi

8 Konu4 Saat
Özel dikim siyah takım elbise giyen ve kravat takan yakışıklı, iyi giyimli bir adam uzun boylu ve kendinden emin bir şekilde duruyor. Takım elbisesinin altında açık renkli düğmeli bir gömlek vardır ve güçlü çene hattı özenle bakımlı yüz saçlarıyla vurgulanmıştır. Duruşu rahattır ve elleri cebinde durur, bu da ona kendine güvenen bir hava verir. Koyu renk saçları taranarak şekillendirilmiş ve gözleri kararlı bir bakışla doğrudan ileriye bakıyor.Mustafa Kalafat
975482