AnasayfaBlogEğitim Türleri Arasındaki Farklar
Eğitim

Eğitim Türleri Arasındaki Farklar

01 Kasım 2021
Işıl ışıl gülümseyen bir kadın doğrudan kameraya bakıyor. Sıcak ifadesi omuz hizasındaki kahverengi saçları ve parlak mavi gözleriyle çerçeveleniyor. Beyaz bir tişört giymektedir ve başının üzerinde mavi ve mor balonlar vardır. Önünde, içinde mavi ve mor karışımı bir sıvı bulunan yuvarlak bir şişe vardır. Bir bilgisayarın önünde oturmaktadır ve elleri klavyenin üzerindedir. Yüzüne yakından bakıldığında pembe bir teni ve dolgun dudakları görülüyor. Resmin arka planında mavi ve sarı bir kitap ve bir erkek yüzü karikatürü de var. Bu neşeli kadın neşe ve memnuniyetin mükemmel bir temsilidir.
Eğitim TürüTanımÖrnek
Formal EğitimPlanlı ve programlı, belirli zaman ve mekanda verilen eğitim türüdür.Üniversite, lise gibi kurumlar
İnformal EğitimMekan ve zaman kısıtlaması olmayan, kişinin ilgi ve isteği üzerine düzenlenen eğitim türüAile, sosyal çevre, kitle iletişim araçlarından öğrenim
Non-formal EğitimOkul dışı kuruluşlardan alınan katı bir disiplin söz konusu olan eğitimHalk eğitim kursları, özel kurslar
Eğiticinin EğitimiEğiticinin kendisinin de gelişim ve edinimine yönelik eğitimlerdirSeminerler, eğitici kursları
KültürlenmeKültürün oluşturduğu değerlerin kişiye geçmesidirAilenin, eğitime katkısı
Teknolojik EğitimGelişen teknolojik imkanlarla kişinin bilgilerini genişletme sürecidirOnline eğitimler, webinarlar
Sosyal EğitimToplumla uyumlu bir birey olabilmek için verilen eğitimdirToplumsal oyunlar, grup aktiviteleri
Duygusal EğitimBireyin duygusal gelişimine katkıda bulunan eğitim türüdürEmpati eğitimleri, farkındalık yaratıcı eğitimler
Beceri EğitimiBireyin el becerilerini, pratik zekasını geliştiren eğitimlerdirResim, müzik, spor kursları
Kariyer EğitimiBireyin iş yaşamına hazırlanmasını hedefleyen eğitimStajlar, iş başı eğitimler, meslek kursları

Eğitim, yüzyıllardır insanlığın faydalandığı bir sistemdir. Zaman içerisinde, derinliği ile çığır açtığı gibi bozulmaların da yaşandığı bir kavramdır. Bireylerin gelişimini doğrudan etkileyen eğitim, olumlu ve olumsuz yönleri ile sürekli tartışılan bir konudur.

Kişilerin hayatında farkındalık yaratan bu kavram, toplumsal gelişmelere bağlı olarak değişir. Şartlar değişip geliştikçe öğrencilerin öğrenim süreci de güncellenir. Ruhsal ve fiziksel anlamda kazanımları ile birlikte kişisel gelişimine de katkıda bulunur.

Birbirinden farklı anlamlarda, dünyada var olan sistemin değişmesi ile birlikte eğitim kavramının da içeriği farklılaşır. Hemen hemen her ülkenin kendine has uyguladığı bir sistemi bulunur. Toplumda yaşayan vatandaşların geleceğini belirleyen eğitim bileşenleri, öğrenci ve öğretmen ile birlikte farklı türleri de bünyesinde barındırır.

Eğitim türleri, belirli amaçlar doğrultusunda çeşitlendirilir. Bu kavramlar, doğru alanlarda kullanıldığı zaman net sonuçlar verir. Eğitimin içeriği de her geçen gün çağa uyum sağlamaya devam eder. Kapsamlı bir şekilde doldurulan eğitim sistemi, yenilikçi bakış açısı ile geliştirildiği zaman sayısız fayda sunar. Kişilerin yetenekleri, bilgi ve istekleri çerçevesinde uygulanması gereken sistem, ek ögeler ile desteklenir. Her kurumun benimsediği eğitim türü farklılık gösterir. Bireylerin bilinçli bir şekilde tercih yapması geleceklerini doğru şekillendirmelerine yardımcı olur.

Dilimizden Düşürmediğimiz Kavram: Eğitim Nedir?

Her sorunda dilimize doladığımız eğitim nedir? Nasıl olmalıdır? Dünyada uygulanan eğitim türleri nelerdir? Bütün bu sorulara yanıt vermeden önce, eğitim kavramının detaylarını öğrenmemiz gerekir. Bireylere bugün ve gelecek hakkında çeşitli kazanımlar sağlar. Bedensel, duygusal ve ruhsal ilerlemeler katan kavram, belirlenmiş hedefler doğrultusunda gelişmelerine destek olur. Davranış ve düşüncelerin şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Bilgi, beceri ve tutumlar ile kişilerin farkındalığını artıran bir sistemdir.

Eğitim, ebeveyn ile başlayıp okul ile devam eder. Sadece okulda verilmemekle birlikte farklı kurumlar tarafından kişinin istek ve ihtiyaçlarına bağlı olarak da desteklenir. Toplumsal normlar çerçevesinde yürütülen bu süreç, bireyin kişiliğinin gelişmesini sağlayıp yeni değerler katar.

Bitmeyen bir süreç olan eğitim, kişinin davranışlarını değiştirdiği gibi yeni düşünceler edinmesini de sağlar. Aynı zamanda, kültürlenme de gerçekleşir. Toplumları derinden etkileyen bir sistemdir. Dolayısıyla, hem bireyin hem de toplumun geleceğine bir yatırım olarak görülür. Milletlerin sosyo-kültürel değerleri önemsenerek uygulanması gerekir. Teknolojik gelişmelerin eğitime katkısı, toplum ve içerisinde yaşadığı vatandaşlara doğrudan yansır.

Eğitim Türleri Nelerdir?

Eğitim türleri, genel anlamda kategorize edilir. Ancak, çeşitli eğitim kurumlarında kişi bağlamında da farklılık gösterir. Ağırlıklı olarak, formal ve informal eğitim olarak sınıflandırılır. Ayrı ayrı özelliklere sahip olan bu kavramlar, kendilerine has yaklaşımlar sunar. İnanç, alışkanlık, deneyim, yetenek ve bilgi edinimi sağlayan eğitim türleri, kişilerin yaşamını kökünden değiştirir. Eğitimde amaç nedir? sorusuna yanıt verip yeni terimler ile tanışmanıza da imkan sunar.

İnformal; sargın eğitim türü ile iç içe geçer. Okulların dışında halk eğitim, kurs ya da atölye gibi merkezlerde uygulanır. Olumlu ve olumsuz yönleri bulunur. Geniş bir çevrede gerçekleştirilen bu tür, bireylerin istekleri doğrultusunda düzenlenir.

Formal; örgün ve yaygın eğitim türleri olmak üzere 2'ye ayrılır. Planlı ve programlı gerçekleştirilen içeriklerin bir araya gelmesi ile oluşur. Non-formalda ise; okul dışı kuruluşlardan alınan katı bir disiplin söz konusudur. Eğitim türleri, farkları ile birbirini destekler. Eğiticinin eğitimi gibi çeşitli programlar ile bireylerin gelişimi sağlanır.

Formal Ve İnformal Eğitimin Arasındaki Farklar Nelerdir?

Formal ve informal eğitim kendi içerisinde kategorize edilir. Aralarında eğitim anlayışı, öğretim kavramı, zaman ve mekan gibi çeşitli farklar bulunur. Formal eğitim, planlı ve programlı bir sistemi öngörürken informal ise belirli bir amaçtan yoksun ve plansızdır. Eğitim kavramının gereklilikleri, formalda mekan isterken informal eğitimde mekan sorunu ortadan kalkar.

Bu durum da, sınırsızlığı ve özgürlüğü beraberinde getirir. Önceden belirlenen eğitim kurumları, formal eğitimde bir zounluluktur âdeta. İnformal eğitimde, öğrencinin ilgi ve isteği sürecin belirleyicisidir. Aile, arkadaş çevresi, kitle iletişim araçları ve kurs merkezleri aracılığı ile eğitim görülür.

Formal eğitim denetim dahilinde hareket ederken informal eğitim denetimsiz bir süreç sunar. Öğretim kavramının içi; formal eğitimde uzman eğitici ile doldurulur. Ancak, informal eğitimde uzman eğitmen şartı bulunmaz. Formal eğitim kademeli olarak gerçekleştirilir. Sonunda, öğrencilere diploma verilerek başarısı belgelenir. Bu iki eğitim türünden farklı olarak yürütülen non-formal eğitim, katı ve disiplinli bir süreçtir. Kurallar bütünü çerçevesinde gerçekleştirilir. Okul dışı kuruluşlardan alınır. Kişiye özel programlar hazırlanıp yaratıcı ortamlarda sunulur. Öğrenilen bilgiler deneyim edilerek pekiştirilir ve kalıcılığı sağlanır. Eğitim türleri birbirlerini destekleyerek bilgi ve tecrübe aktarımında bulunur.

Doğru Eğitimin Bireysel Faydaları

Eğitim sistemi, doğru bir şekilde yürütüldüğü zaman sayısız faydaya sahiptir. Ancak, zincirde gerçekleşen herhangi bir bozulma toplumu olumsuz anlamda etkiler. Eğitim türlerine göre bireylerin gelişim alanları farklılık gösterir. Aile ile başlayan bu süreçte, toplumsal değer ve normlar öğrenilir. Davranış ve tutumlar şekillenir. Okul ile devam ederek kişisel gelişime katkıda bulunulur. Profesyonel kişiler tarafından verilen formal eğitimde amaç, olumlu davranışlar kazandırmaktır.

Araç ve gereçlerin kullanımı öğretilerek bireysel kazanımlar elde edilir. Aynı zamanda, ruhsal olarak gelişmenize de destek olur. Farklı bakış açıları edinmenizi sağlar. Mesleki eğitim aldığınız zaman ise, kariyerinizde donanımlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Pratik ve teorik bilgileri harmanlayıp uygulamaya geçebilirsiniz. Eğitim sistemi, doğru ellerde geliştirilerek bireylere sunulmalıdır. İşte, o zaman bebekken başlayan süreç verimli sonuçların ortaya çıkmasını sağlar.

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programının Kapsamlı İçeriği ve Kazanımları

Eğitmenler, mesleki gelişimlerine destek olan eğitimleri alır. Bunlardan biri olan eğiticinin eğitimi programı, öğrenme teknolojileri hakkında bilgi verir. Aynı zamanda, çocuk ya da yetişkin fark etmeksizin bireylerin gelişimine katkıda bulunur. Kişiler bu süreçte hem eğitmen hem de öğrenci olur. Kendi eğitimine devam ederken öğrendiklerini de uygulayarak hızlı sonuçlar alır. Farklı öğretim yöntemlerini kullanıp iletişim, ölçme ve değerlendirme gibi konularla da ilgilenir. Eğiticiler; psikoloji, kişisel gelişim, insan kaynakları, pazarlama, çocuk gelişimi, işletme, mesleki gelişim, liderlik gibi sayısız alanda eğitim verir. Uzmanlıklarına uygun bir branş seçerek kendini geliştirebilir. Eğiticinin eğitimi sertifikası ile etkin bir eğitmen olabilirsiniz. Peki, nedir bu eğitimin konuları? Şöyle;

İlgili eğitim: Liderlik Kursu

  • Eğitim ve eğitici kavramları,

  • Öğrenme, öğrenme süreçleri ve teknolojileri,

  • Öğrenci odaklı yeni öğrenme yaklaşımları,

  • Öğrenme ve öğretim tasarımı,

  • Etkili iletişim,

  • Yönetim ve planlama,

  • Sunum teknikleri,

  • Ölçme ve değerlendirme,

  • Eğitim uygulamaları.

İlgili eğitim: Sunum Eğitimi

Formal Eğitim, Planlı ve programlı, belirli zaman ve mekanda verilen eğitim türüdür, Üniversite, lise gibi kurumlar, İnformal Eğitim, Mekan ve zaman kısıtlaması olmayan, kişinin ilgi ve isteği üzerine düzenlenen eğitim türü, Aile, sosyal çevre, kitle iletişim araçlarından öğrenim, Non-formal Eğitim, Okul dışı kuruluşlardan alınan katı bir disiplin söz konusu olan eğitim, Halk eğitim kursları, özel kurslar, Eğiticinin Eğitimi, Eğiticinin kendisinin de gelişim ve edinimine yönelik eğitimlerdir, Seminerler, eğitici kursları, Kültürlenme, Kültürün oluşturduğu değerlerin kişiye geçmesidir, Ailenin, eğitime katkısı, Teknolojik Eğitim, Gelişen teknolojik imkanlarla kişinin bilgilerini genişletme sürecidir, Online eğitimler, webinarlar, Sosyal Eğitim, Toplumla uyumlu bir birey olabilmek için verilen eğitimdir, Toplumsal oyunlar, grup aktiviteleri, Duygusal Eğitim, Bireyin duygusal gelişimine katkıda bulunan eğitim türüdür, Empati eğitimleri, farkındalık yaratıcı eğitimler, Beceri Eğitimi, Bireyin el becerilerini, pratik zekasını geliştiren eğitimlerdir, Resim, müzik, spor kursları, Kariyer Eğitimi, Bireyin iş yaşamına hazırlanmasını hedefleyen eğitim, Stajlar, iş başı eğitimler, meslek kursları
eğiticinin eğitimi eğitim türleri eğitim türleri nelerdir eğitim türleri arasındaki farklar nelerdir
Kadın yeşilliklerle çevrili toprak bir patikada oturuyor. Kollarını dizlerine dayamış, üzerinde beyaz bir tişört ve kot pantolon var. Saçları sarı ve geriye doğru toplanmış. Yüzü kameraya doğru dönük ve hafif bir gülümseme var. Memnun ve huzurlu görünüyor, doğal ortamın tadını çıkarıyor. Arka plandaki ağaçlar esintiyle sallanarak sahneye dinginlik hissi veriyor. Işık parlak ve sıcak, manzaranın güzelliğini vurguluyor. Kadın doğanın bereketiyle çevrelenmiş, huzurlu bir teselli anı yaratıyor.
Hazal Beken
Blog Yazarı

1990 yılında Bakırköy'de doğdu. Lisede Bilgisayar bölümünü bitirdikten sonra sınava 1 ay kala bölüm değişikliği yaptı, üniversitede radyo ve tv programcılığı okudu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne devam ederken iş hayatına girmeye başladı. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali'nde koordinatör olarak yer aldı. Yazarak üretmenin heyecanını yaşıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.