AnasayfaBlogHasta Hizmetleri Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Hasta Hizmetleri Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?

13 Haziran 2021
Bir erkek ve kadın bir masada oturmuş dikkatle bir panoya bakmaktadır. Kadın beyaz bir ceket giyerken, adam gri bir gömlek giymiş ve önünde açık bir dizüstü bilgisayar var. Masanın üzerinde bir fincan kahve ve adamın sağında hafif bulanık mavi bir nesne vardır. Adamın sağ eli panonun üzerinde, sol eli ise masanın üzerinde durmaktadır. Kadının sol eli panonun üzerinde ve sağ eli masanın üzerindedir. Her ikisinin de yüzü panoya odaklanmıştır.
RoleDutiesSalary
Hasta Hizmetleri MüdürüHastanenin idari, mali ve teknik hizmetlerini yürütür5.000 TL - 7.600 TL
Hasta Hizmetleri MüdürüGerekli alt yapı ve ihtiyaçların vaktinde tespit edilip sağlanmasını düzenler5.000 TL - 7.600 TL
Hasta Hizmetleri MüdürüHastanedeki cihaz ve eşyaların kontrol ve bakımını sağlar5.000 TL - 7.600 TL
Hasta Hizmetleri MüdürüHastane ve hastaneye ait binaların tadilat, bakım ve onarımını düzenler5.000 TL - 7.600 TL
Hasta Hizmetleri MüdürüYangın ve deprem gibi doğal afet durumlarına karşı emniyet tedbirlerini alır ve aldırır5.000 TL - 7.600 TL
Hasta Hizmetleri MüdürüPersonelin her türlü doğal afet karşısında hazır bulunmasını sağlar5.000 TL - 7.600 TL
Hasta Hizmetleri MüdürüHasta ve hastanede çalışanlarla ilgili her türlü emniyet tedbirini alır ve uygular5.000 TL - 7.600 TL
Hasta Hizmetleri MüdürüAtık yönetimi kapsamında çevreyi korumak için gerekli tedbirleri alır ve uygular5.000 TL - 7.600 TL
Hasta Hizmetleri MüdürüSağlık personelinin planlama ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştirir5.000 TL - 7.600 TL
Hasta Hizmetleri MüdürüSağlık meslek mensubu çalışanlarının eğitimlerini düzenler, koordine eder ve denetler5.000 TL - 7.600 TL

Tıbbi sağlık personeli; (pratisyen, uzman doktorlar, diş hekimleri gibi) mesleğin icrasını yapabilmek için tek başına yeterli değildir. Bu mesleki bilgi biriminin yanında sağlık malzemelerinin temin edilmesi, bu temini gerçekleştirecek personelin görevlendirilmesi, hekimin yanında hasta kabul personlinin çalıştırılması, yeni alınacak personelin hizmet içi oryantasyonun sağlanması, kurumlarla yapılacak resmi yazışmalar son derece önemlidir. Bu görevlerin tamamını organize edecek ve yönetim kuruluna karşı sorumlu olan bir personelin varlığına dün olduğu gibi bugünde ve yarında mutlaka ihtiyaç duyulacaktır. Bu yazımızda Hasta Hizmetleri Müdürü mesleğine yer verdik.

İlgili eğitim: Hasta Kabul Sertifikası

Hasta Hizmetleri Müdürü Nedir?

Hasta hizmetleri müdürü, sağlık kurumlarının politikaları doğrultusunda hastanedeki işleyişin en iyi şekilde sağlanmasına yardımcı olan, diğer kurum ve kuruluşlarla resmi yazışmaları gerçekleştiren, hastaların sağlık hizmetlerinde en iyi şekilde faydalanmasını sağlayan yönetim kademesinde yer alan bir yönetici olarak tarif edilebilir. Sürekli gelişen ve değişen sağlık hizmetlerinin sunumu için oldukça önemli bir meslektir. Bu mesleğin diğer üretim işletmelerinde yer alan üretim müdürlerinden farklı şekilde değerlendirmek gerekiyor. Çünkü doğru personelin doğru yerde görevlendirilmesi, bilgi yeterliliği konusunda eksik olan personelin hizmet içi eğitimden faydalanmasının sağlanması, hastalar için oldukça önemlidir.

Tıbbi sağlık personeli; (pratisyen hekim, uzman doktorlar, diş hekimi gibi) mesleğin icrasını yapabilmesi için tek başına yeterli değildir. Bu mesleki bilgi biriminin yanında sağlık malzemelerinin temin edilmesi, bu temini gerçekleştirecek personelin görevlendirilmesi, hekimin yanında hasta kabul personelinin çalıştırılması, yeni alınacak personelin hizmet içi oryantasyonun sağlanması, kurumlarla yapılacak resmi yazışmalar son derece önemlidir. Bu görevlerin tamamını organize edecek ve yönetim kuruluna karşı sorumlu olan bir personelin varlığına dün olduğu gibi bugünde ve yarında mutlaka ihtiyaç duyulacaktır. Bu kapsamda hasta hizmetleri müdürünün önemi yadsınamaz bir gerçektir.

Hasta Hizmetleri Müdürü Ne İş Yapar?

Hasta hizmetleri müdürünün sayısız denebilecek görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu görevlerin bir kısmı şöyledir;

 • Görev yapmış olduğu hastanenin idari, mali ve teknik hizmetlerini, tüzük, yönetmelik ve kanunda belirtilen hususlar kapsamında yürütür.

 • Hastanenin en verimli denilebilecek şekilde çalışmasını sağlamak kaydıyla gerek duyulan her türlü alt yapı ve ihtiyaçların vaktinde tespit ederek, bunların sağlanması için gerek duyulan her türlü tedbiri alır.

 • Hasta hizmetleri müdürü hastanedeki her türlü cihaz ve eşyanın düzenli olarak kontrolünü gerçekleştirerek yılın belirli dönemlerinde bakım ve kontrollerinin yapılmasını, kayıtlarının tutulmasını ve çalışır durumda hazır bulundurulmasını sağlar.

 • Hastane ve hastaneye ait olan binaların tadilatını, vaktinde bakım ve onarımları için gerek duyulan her türlü tedbiri alır ve yapılan çalışmaların tamamını denetler.

 • Yangın ve deprem gibi doğal afet durumlarına karşı acil yardım ve güvenlik hizmetleri açısından gerek duyulan bütün emniyet tedbirini alır ve aldırmasını sağlar. Su baskınları, yangın ve deprem gibi olağan dışı durumlarda devlet kurum ve kuruluşlarıyla, idari amirlere yükletilmiş görev ve sorumlulukları titizlikle yürütür.

 • Personelin olabilecek her türlü doğal afet karşısında hazır bulunmasını sağlar ve bu konuda kurum içi hizmetleri organize eder.

 • Sorumluluğu altında yer alan yardımcı personelin tamamına düzenli ve verimli şekilde görevlerini yerine getirmelerini sağlamakla bu konuda doğrudan başhekime bağlıdır.

 • Hasta ve hastanede çalışanlarla ilgili gerekli her türlü emniyet tedbirini alır ve doğrudan uygular.

 • Atık yönetimi kapsamında çevreyi korumak için gerekli tedbirleri alır ve bunları uygular.

 • Sayı ve nitelik açısından sağlık insan gücü planlamalarını gerçekleştirmek, kurum ve kuruluşlarla ilgili iş birliğini gerçekleştirir.

 • Kura yöntemiyle ataması yapılan sağlık personelinin planlama ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştirmek,

 • Sağlık meslek mensubu çalışanlarının hizmet içi eğitim, uyum, sertifika eğitimleri, görevlerinde yükselme, unvan değişikliği gibi eğitimleri düzenlemek, koordine etmek ve denetlemek gibi görevleri bulunmaktadır.

Hasta Hizmetleri Müdürü Maaşları

Hasta hizmetleri müdürlerinin maaş alımlarını iki başlık halinde inceleyebiliriz. Bunlar kamu ve özel hastaneler şeklindedir. Kamu kurumlarındaki maaş alımları özel hastanelere göre yüksektir. Kamu hastanelerinde maaş alımları, görev yapılan hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, meslekte geçirilen hizmet yılı, nöbete kalınması gibi hususlar maaş alımlarını değiştirmektedir. 2021 yılı için kamu hastanelerinde maaş alımları en düşük 5.000 TL en yükse ise 7600 TL ortalama ise 5600 TL’yi bulmaktadır. Örneğin 5 yıllık bir hizmeti geçmişi olan ve 4. bölgede görevli olan bir hasta hizmetleri müdürü alabileceği maaş 6500 TL’dir.

Özel hastanelerde maaş alımları ya çok yüksek olmakta veya daha fazla düşük olabilmektedir. Fakat ortalama maaş alımları 4800 TL’dir. En yüksek maaş alımı yapan hasta hizmetleri müdürü 9.000 TL kadar maaş almaktadır. Bu maaş en düşük ise 4500 TL civarındadır. Özel hastanedeki maaşın bu kadar düşük olmasının en temel nedeni ise hastanenin kurumsal bir geçmişe sahip olmaması, ve bu mesleği icra eden kişinin sektörle yeni tanışmış olmasıdır. Kamu kurumlarında doğrudan bu alanla ilgili atamalar yakın geçmişe kadar yapılmamıştır. Fakat kamu kurumlarında yer alan kişilerin farklı lisans branşlarıyla mezun oldukları ve hastanedeki hizmetlerden sorumlu olduklarını belirtebiliriz.

Hasta Hizmetleri Müdürü Nasıl Olunur?

Hastane hizmetleri müdürü olabilmek için liselerin eşit ağırlık bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. Lise olarak meslek lisesi olmaması tercihen iyi olacağını söyleyebiliriz. Düz, Anadolu lisesi olması yeterlidir. Lise eğitimi sonrasında Yüksek Öğretim Kurumları (YÖK) tarafından her yıl düzenlenen Temel Yeterlilik Sınavına (TYT) ve sonrasında ise Alan Yeterlilik Testi sınavlarına girmek gerekiyor. 2021 yılı için neredeyse lisans eğitimi seviyesinde alınabilecek bütün eğitimlerde her iki sınava da girmek gereklidir. Her iki sınavdan da alınacak iyi bir puan sonrasında üniversitelerin sağlık bilimleri fakülteleri, sağlık yüksekokulları bünyesinde bulunan sağlık yönetimi bölümlerini tercih etmeleri gerekir.

Ağırlıklı olarak teori eğitimin yer aldığı bu bölümün 3. ve 4. sınıflarında pratik uygulamalar yapılmaktadır. Bu pratik uygulamalar staj şeklinde olmakta ve eğitimin tamamlanması için şarttır. Ön lisans seviyesinde sağlık yönetimi veya diğer bir adı olan sağlık kurumları işletmeciliği bölümü tamamlanabilir. Ön lisans eğitimi sonrasında dikey geçiş sınavına girerek üniversitelerin lisans eğitimi seviyesinde 3. sınıftan itibaren eğitime başlanılabilir. Lisans eğitimi sonrasında kamu kurumlarında çalışılması isteniyorsa KPSS/Lisans sınavına girmeleri ve 2021 yılı için 88.947 üzeri bir puanın alınması beklenmektedir.

Hasta Hizmetleri Müdürü, Hastanenin idari, mali ve teknik hizmetlerini yürütür, 5000 TL - 7600 TL, Hasta Hizmetleri Müdürü, Gerekli alt yapı ve ihtiyaçların vaktinde tespit edilip sağlanmasını düzenler, 5000 TL - 7600 TL, Hasta Hizmetleri Müdürü, Hastanedeki cihaz ve eşyaların kontrol ve bakımını sağlar, 5000 TL - 7600 TL, Hasta Hizmetleri Müdürü, Hastane ve hastaneye ait binaların tadilat, bakım ve onarımını düzenler, 5000 TL - 7600 TL, Hasta Hizmetleri Müdürü, Yangın ve deprem gibi doğal afet durumlarına karşı emniyet tedbirlerini alır ve aldırır, 5000 TL - 7600 TL, Hasta Hizmetleri Müdürü, Personelin her türlü doğal afet karşısında hazır bulunmasını sağlar, 5000 TL - 7600 TL, Hasta Hizmetleri Müdürü, Hasta ve hastanede çalışanlarla ilgili her türlü emniyet tedbirini alır ve uygular, 5000 TL - 7600 TL, Hasta Hizmetleri Müdürü, Atık yönetimi kapsamında çevreyi korumak için gerekli tedbirleri alır ve uygular, 5000 TL - 7600 TL, Hasta Hizmetleri Müdürü, Sağlık personelinin planlama ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştirir, 5000 TL - 7600 TL, Hasta Hizmetleri Müdürü, Sağlık meslek mensubu çalışanlarının eğitimlerini düzenler, koordine eder ve denetler, 5000 TL - 7600 TL
Hasta Hizmetleri Müdürü Hasta Hizmetleri Müdürü nedir Hasta Hizmetleri Müdürü ne iş yapar Hasta Hizmetleri Müdürü maaşları Hasta Hizmetleri Müdürü nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.