AnasayfaBlogRadyoterapi Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Radyoterapi Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?

05 Temmuz 2021
Radyoterapi Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?

Toplum tarafından ışın tedavisi olarak da bilinen radyoterapi, çok yüksek enerjili ışınların tedavi maksadıyla kullanılması olarak gösterilmektedir. Bu kapsamda kullanılan iyonizan ışınlar, kanser hücrelerinin üremesiyle oluşan tümör DNA’sını bozar. Kanser hücreleriyle beraber sağlıklı diyebileceğimiz hücrelerin de genetik açıdan hazara uğramasına neden olmaktadır. Bu açıdan radyoterapi hastalara uygulanırken uzman hekimin kontrolünde ve dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Radyoterapi teknikeri, multidisipliner diyebileceğimiz ekibin bir parçası olarak kanser hastalarının tedaviye hazırlanmasında ve sonrasında radyoterapi tedavi hizmetinin hastaya sunulmasında sorumlu olan bir sağlık çalışanıdır.

Bu çalışmamızda radyoterapi teknikerlerine yer verdik.

Radyoterapi Teknikeri Nedir?

Radyoterapi teknikeri, multidisipliner diyebileceğimiz ekibin bir parçası olarak kanser hastalarının tedaviye hazırlanmasında ve sonrasında radyoterapi tedavi hizmetinin hastaya sunulmasında sorumlu olan bir sağlık çalışanıdır.

Toplum tarafından ışın tedavisi olarak da bilinen radyoterapi, çok yüksek enerjili ışınların tedavi maksadıyla kullanılması olarak gösterilmektedir. Bu kapsamda kullanılan iyonizan ışınlar, kanser hücrelerinin üremesiyle oluşan tümör DNA’sını bozar. Kanser hücreleriyle beraber sağlıklı diyebileceğimiz hücrelerin de genetik açıdan hazara uğramasına neden olmaktadır. Bu açıdan radyoterapi hastalara uygulanırken uzman hekimin kontrolünde ve dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Radyoterapinin etkisinde kalan kanserli hücreleri, oluşan hasardan kurtulamaz iken sağlıklı hücreler ise meydana gelen hasarla rahatlıkla onarılabilir. Radyoterapi, hemen hemen vücudun bütün organlarında var olabilecek tümörlerin erken veya son dönem tedavilerinde kullanılmaktadır. Radyoterapide yapılan radyasyon çeşidi de iyonlaştırıcı radyasyondan meydana gelmektedir. Bir başka deyişle radyoterapi, insan vücuduna uygulanması halinde atomların uyarılmasını sağlayarak mevcut dokuda yapısal diyebileceğimiz farklılaşmaya sebep olmaktadır.

Yakın geçmişte kanserli dokuyu öldürmek için çok geniş bir alana radyoterapi çalışması yapılırdı. Kanser tedavisinin hemen hemen %60’lık bir kısmını oluşturan radyoterapi işlemi, çağımızda ise genellikle hedef noktaya yönelik olarak yapılmaktadır. Bir başka ifadeyle radyasyon ışınları, önceden tespit edilen kanserli hücrelerin yer aldığı bölgeye yüksek dozlarda uygulanır. Netice olarak kişinin vücudundaki sağlıklı diyebileceğimiz dokular olabildiğince korunurken tümör ve çevresi, tam olarak radyoterapi uygulamasına maruz kalmaktadır. Fakat ilgili sağlıklı dokuların tam olarak korunduğu çıkarımında bulunmak oldukça zordur. Yapılması beklenen bir radyoterapi işlemi, sağlıklı dokuların tolerans düzeyini geçmeyecek şekilde uygulanmaktadır. Bu durumda sağlıklı dokulara minimum düzeyde hasar verilerek kanser hücrelerinin ortadan kaldırılması sağlanır.

Radyoterapi Teknikeri Ne İş Yapar?

Radyoterapi teknikerlerinin bulundukları sağlık tesislerinde birçok görev ve sorumlulukları vardır. Bu görevler sırasıyla şöyledir;

 • Sorumluluğu altında bulunduğu radyoterapi cihazlarını "Cihaz Kullanma Talimatı" doğrultusunda kullanımını gerçekleştirir.

 • Görev yapmış olduğu makinede tedaviye alınacak hastaların günlük randevularını düzenler.

 • Hasta dosyasında yer alan tedavi bilgilerini cihazda bulunan tedavi bilgileriyle karşılaştırarak doğruluğunu tam olarak kontrol eder, herhangi bir uygunsuzluk olması halinde ise Radyasyon Onkoloğu ve Sağlık Fizikçilerine bildirimde bulunur.

 • Hastaların yapılması beklenen tedavileri planlandığı gibi gerçekleştirilir. Maske benzeri immobilizasyon araçlarını mutlaka kullanmalıdır.

 • Tedavi alanının kontrol kapsamında verifikasyon filmini çekmek ve görevli olan doktora filmler hakkında bilgilendirmede bulunur.

 • Hasta üzerinde gerçekleştirilen tedavide meydana gelebilecek herhangi bir sorundan dolayı hekime bildirimde bulunur ve gerekmesi halinde hekimle beraber çözmeye çalışır.

 • Günlük yapılan tedavilerin bilgilerini radyoterapi hasta tedavi dosyasına girer.

 • Sorumluluğu altında olabilecek arızalarda sağlık fizikçisine ve cihazın genel bakımlarından sorumlu firma yetkilisine haber verir.

 • Bulunduğu birimin tedavi ünitelerinin temizliğini ve aynı zamanda düzenini sağlar.

 • Herhangi bir tehlike anında Acil Durum Planında yer alan prosedür kapsamında belirtilen hususları uygular.

 • Radyasyon güvenliği ve kalite kontrol departman biriminde görev alabilir. Oluşabilecek bir radyasyon durumunda gerekli güvenlik ve tedbirleri alır.

 • Sorumluluğunda bulunan simülatör cihazlarını cihaz kullanım talimatları kapsamında kullanır.

 • Radyasyon onkoloğunun ilgili talimatları kapsamında hastayı konvansiyonel simülatör ya da BT simülatör masasına yatırılmasını sağlar.

 • Kendisine gönderilen hastaya gerekli immobilizasyonu gerçekleştirir.

 • Hekim tarafından belirlenen yerin filmini ya da ilgili bölgenin BT kesitlerini alır.

 • Hastanın tedavisi yapılacak yerleri belirlenirken doktora yardımcı olur.

 • Hastanın yatış durumunun ilgili pozisyon bilgilerini dosyaya tam olarak işler.

 • Hasta daha sonra yapılması planlanan diğer tedavi aşamaları hakkında bilgi vermek gibi görevleri bulunmaktadır.

Radyoterapi Teknikeri Maaşları

Radyoterapi teknikeri bir teknisyen değildir bu yüzden maaş alımları teknisyenlerden biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Maaş alımlarını kamu ve özel sağlık tesisleri olarak iki farklı başlık şeklinde inceleyebiliriz. Kamu sağlık tesislerinde verilen maaşlar, hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, mesleki tecrübe yılı, nöbete kalınması gibi faktörlerden dolayı maaş alımları belirlemektedir. Kamu hastaneleri için en düşük maaş alımları 3.500 TL en yüksek 5.000 TL ortalama maaş alımları ise 4.200 TL civarındadır. Örneğin 4.bölge bir sağlık tesisinde görevli, 8 yıllık bir mesleki tecrübeye sahip olan ve bir ay için 2 defa nöbete kalınması halinde alınabilecek maaş 4.600 TL’dir.

Özel sağlık tesislerindeki maaş alımları kamuya göre daha düşük olabilmektedir. Ortalama maaş alımları 3.800 TL en düşük 3.400 TL en yüksek ise 4.800 TL civarındadır. Özel hastanelerdeki maaş alımları daha çok performansa, mesleki tecrübe yılına ve hastanenin kurumsal kimliğine göre değişmektedir. Örneğin 17 yıllık bir kurumsal geçmişi olan hastanenin, 7 yıllık bir mesleki tecrübe yılı olan radyoterapi teknikerinin alabileceği maaş 4.500 TL’dir. Maaşların tamamı 2021 yılı içindir.

Radyoterapi Teknikeri Nasıl Olunur?

Radyoterapi teknikeri olabilmek için sağlık meslek lisesi ve dengi durumunda olan liselerin sayısal bölümlerinden mezun olunmalıdır. Lise eğitimi sonrasında Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girilmelidir. Bu sınavdan 200 ve üzeri alınabilecek bir puan sonrasında kamu ve vakıf üniversitelerinde yer alan radyoterapi bölümü tercih edilmelidir. Birçok üniversite de bu eğitimin verilmesi nedeniyle mezun sayısının oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Ön lisans eğitiminin ilk yılı ağırlıklı olarak teori ikinci yılı ise hem teori hem de pratik eğitimin verildiğini söyleyebiliriz. Derslerin neredeyse %70 insan anatomisi ve organizmalarıyla ilgili olduğunu belirtebiliriz. Eğitim sonrasında kamu sağlık tesislerinde çalışmak isteyenler KPSS/Ön lisans sınavının ilgili puan türüne girerek iyi bir puan elde ettikten sonra kamu hastanelerinde çalışabilirler. Fakat özel hastanelerde veya sağlık tesislerinde çalışabilmek için yalnız mülakat girmeleri gerekmektedir.

Radyoterapi Teknikeri Radyoterapi Teknikeri nedir Radyoterapi Teknikeri ne iş yapar Radyoterapi Teknikeri maaşları Radyoterapi Teknikeri nasıl olunur
Nevzat Yüksel
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.