AnasayfaBlogGümrük Muhafaza Memuru Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Gümrük Muhafaza Memuru Nedir? Ne İş Yapar?

20 Nisan 2021
Baret takmış bir grup adam bir odada durmaktadır. Bir adam elinde sarı bir not defteri tutarken bir diğeri klavyede yazı yazıyor gibi görünüyor. Arka planda mavi düğmeli beyaz bir baret var. Görüntünün odağında sarı bir defter tutan ve baret takan bir kişi var. Görüntü hafif bulanık ve sağ alt köşede sarı bir nesne yakından görülüyor. Adamlar parlak turuncu tulumlar giyiyor ve bazılarının altında beyaz gömlekler var. Odadaki ışık parlaktır ve duvarlar kirli beyaz renktedir.
TanımGörevleriBaşvuru Şartları
Hava limanlarında, kara sınırlarında ve deniz yollarında kurulan gümrük kapılarında bütün malların giriş ve çıkışlarının kontrolünü sağlayan kişidir.Eşya, araç ve kişilerin gümrük denetiminden geçirilmesi, kanunlara aykırı durumlarla mücadele, kaçakçılığı engelleme.T.C. vatandaşı olmak, kamu haklarından yasaklı olmamak, herhangi bir suçtan hüküm giymiş olmamak, 4 yıllık üniversite mezunu olmak, 30 yaşından gün almamış olmak.
Ayrıca kolluk kuvveti olarak da bilinir.Silah taşımak ve kullanmak, araçları arama ve gerektiğinde operasyon yapma yetkisine sahip olmak, yasa dışı malların geçişi ve ticaretini engelleme.Erkek adaylarda en az 172 cm, kadın adaylarda en az 165 cm olmak, sağlık raporu almak, yurdun her yerinde çalışabilir ve silah kullanabilir raporu almak.
Adli kolluk birimi olarak ise narkotik köpeklerinden ve x-ray cihazlarından yardım alır.Dış ticaret konularında tek imza yetkili olmak, ihbarları değerlendirme, gümrük alanlarını denetleme, kaçak mallara el koyma.Görevini yapmayı engelleyecek bir sağlık sorunu olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını geçmek, askerlikle ilişiği bulunmamak.
Vardiyaya göre çalışırlar.Gümrükten geçen araçların depolarındaki yakıt miktarını tespit etme, sınırlamaları aşan malları kontrol etme, elle arama yapma, operasyon başlatma.Allaround health condition, government granted security check and archive research.

Her ülkenin dünya üzerinde belli bir yeri bulunur. Savaşlar, toprak kazanmalar, bölünmeler gibi durumların sonucunda sınırlar oluşur. Sınırların olması hem siyasi, hem ticari hem de ekonomik bazı sonuçlar doğurur. Ülkeler arası gidiş gelişler, ithalat ve ihracatın gerçekleştirilmesi sınırları ilgilendirir. Bu sınırların güvenliğini sağlamak için kara, deniz ve hava yollarına gümrükler kurulmuştur.

Gümrük muhafaza memurları da gümrüklerde çalışan kişilerdir. İnsan, hayvan ya da eşya geçişlerinde her şeyin sorunsuz ve kanunlara uygun olmasını sağlarlar. Gümrük muhafaza memurluğuna talep her dönemde olmuştur. Bu pozisyona gelebilmek için üniversite mezunu olmak ve birtakım eğitimlerden geçmek gerekir. Memur kadrosunda oldukları için ilgi duyulan bir meslektir. Ancak diğer kurumlardaki memurlara göre çalışma şartları ağırdır.

Gelin şimdi gümrük muhafaza memurunu tüm yönleriyle tanıyalım.

Gümrük Muhafaza Memuru Nedir?

Hava limanlarında, kara sınırlarında ve deniz yollarında kurulan gümrük kapılarında bütün malların giriş ve çıkışlarının kontrolünü yaparak korunmasını sağlayan kişiye gümrük muhafaza memuru denir. Taşınmaz ve çıkışına izin verilmeyen malların geçişini engelleme ve yasalara uygun olmayan durumlarda müdahale edebilme yetkisine sahiptir. Halk arasında gümrük polisi olarak bilinir. En ufak bir hatayı kaldıramayacak bir meslektir.

Gümrük muhafaza memurları 1956 yılına kadar Genelkurmay Başkanlığına bağlı askeri bir teşkilat olarak “Gümrük Muhafaza Umum Komutanlığı” adıyla var olmuştur. Ancak günümüzde Ticaret Bakanlığına bağlı olarak çalışırlar. Kolluk kuvveti olarak bilinirler. Asıl görevleri kaçakçılıkla mücadeledir. Silah taşımak ve kullanmak için yetkileri vardır. Herhangi bir izne gerek duymadan araçları arama ve gerektiğinde operasyon yapma yetkisine de sahiptirler.

Çalışma yükü ağır olduğu, bazen de tehlikeli durumlarla karşı karşıya kaldıkları için bu mesleği seçmek isteyen kişilerin sabırlı, cesur ve uzun süre ayakta çalışabilecek kimseler olması gerekir. Gümrük muhafaza memuru olabilmek için 657 sayılı Devlet Memuru Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekir. Başvuru şartları şöyle sıralanabilir;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

 • Kamu haklarından yasaklı olmamak

 • Görevini yapmayı engelleyecek bir sağlık sorunu olmamak

 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını geçmek

 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

 • Herhangi bir suçtan hüküm giymiş olmamak

 • 4 yıllık lisans eğitimi alarak gümrük işletme bölümü, işletme, iktisat, siyasal bilgiler ve hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak

 • Sınav başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak

 • Erkek adaylarda en az 172 cm, kadın adaylarda en az 165 cm olmak

 • Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden akıl hastalığı, bedensel özür, kişilik bozukluğu, şaşılık, renk körlüğü, işitme kaybı, kekemelik, topallık gibi engellerin bulunmadığını belirten sağlık raporu almak

 • Yurdun her yerinde çalışabilir ve silah kullanabilir raporu almak

Gümrük Muhafaza Memuru Ne İş Yapar?

Gümrük muhafaza memurları devlet memurudur. Gümrükler devlete ait kurumlar olduğu için özel sektörde çalışma alanları bulunmaz. Vardiyaya göre çalışırlar. 12 saat çalışıp 12 saat dinlenirler ya da 24 saat çalışıp 24 saat dinlenirler. Aylık çalışma saatleri 240-260 saat arasındadır. Hafta sonu ya da resmi tatil günlerinde nöbetleşe çalışırlar. Tabii bu durum çalışılan bölgenin yoğunluğuna göre değişir. Normal memurlarla aynı mesai saatlerinde çalışan bölgeler de vardır. Çalışma ortamları dış ortamdır. Gece çalışma ve nöbet sisteminden dolayı genellikle erkek adaylar tarafından tercih edilir.

Gümrük muhafaza memurlarının birçok görevi bulunur. Mesleki görev tanımları adli kolluk birimi olarak geçer. Çalışırken narkotik köpeklerinden ve x-ray cihazlarından yardım alırlar. Ayrıca dünyada ilk olarak ülkemizde kullanılan çay ve para arama köpeklerinden de yararlanırlar. Dış ticaret konularında tek imza yetkilisi gümrük muhafaza memurudur. Merkezde ya da taşrada çalışırlar.

Gümrük Muhafaza Memurlarının Görev ve Yetkileri

 • Bakanlık tarafından verilen görevleri yerine getirirler.

 • Dış ticarete konu olan eşyaların gümrük tarifelerini belirler.

 • Gümrükten geçen araç, eşya ve kişileri ararlar.

 • İhbar hattına gelen ihbarları değerlendirirler.

 • Gümrük alanlarının denetimini yaparlar.

 • Belgede adı geçen mallarla var olan malların aynı olup olmadığını kontrol ederler.

 • Gümrükten geçen araçların depolarındaki yakıt miktarını tespit ederler.

 • Kanunlara göre ticareti yasak olan malların kontrolünü yaparlar.

 • Kaçak mallara el koyup sahipleri ile ilgili işlem yaparlar.

 • Gümrükten geçişi için miktar sınırlaması olan malların miktarını kontrol ederler.

 • Miktar sınırlaması olan mallarda sınır aşılmışsa işlem yaparlar.

 • X-ray cihazlarında şüpheli geçişi görülen bagajlarda elle arama yaparlar.

 • İstihbarat toplayarak operasyon başlatırlar. Kanuna aykırı işlem yapanları savcılığa sevk ederler.

 • Savcıların belirlediği durumlarda adli soruşturmada yer alırlar.

 • Gemi ve yatları gözlem altında tutarlar.

 • Kaçakçılık dosyası oluştururlar.

 • Kaçakçılık dosyalarının takibini yaparak gerekli birimlere haber verirler.

Gümrük Muhafaza Memuru Maaşları

Gümrük muhafaza memurları devlet memuru oldukları için altı ayda bir zam alırlar. Maaşlarına ek olarak birden fazla ücret alırlar. Maaşları çalışılan bölgeye ve aldıkları ek ücrete göre değişir. Maaşın dışında 2500-2750 lira arasında mesai ücreti alırlar. Her müdürlükte yolluk verilmemekle birlikte yolluk alanlar aylık 1250-2500 lira arasında değişen bir yolluk ücreti alırlar.

Bazı sınır kapılarında EK5000, bazı sınır kapılarında ve limanlarda EK5000 ya da EK7500 adı altında ek gelir verilir. İç kapılarda EK5000 geliri bulunmaz. EK7500 900 lira, EK5000 ise 7000 lira tutarındadır. Ayrıca gümrük muhafaza memurları 350 lira tayin ücreti alırlar. Ancak silah taşıma tazminatı almazlar. Bütün bu ek ücretler ışığında gümrük muhafaza memurlarının maaşları aylık 5500-9000 lira arasında değişir.

Gümrük Muhafaza Memuru Nasıl Olunur?

Gümrük muhafaza memuru olabilmek için belirtilen üniversitelerden mezun olmak gerekir. Devlet memuru olmak için de bir engelin olmaması önemlidir. Gümrük muhafaza memurluğuna KPSS P3 puanı ile alım yapılır. Ancak bazen doğrudan başvuru da kabul edilir. Başvurular internet ortamında yapılır. Mülakata Kpss puan sıralamasına göre alınacak adayların üç katı kadar aday çağırılır. Mülakatta mezun olunan bölüm ve kpss ile ilgili 5-10 soru sorulur. Başarılı olanlar atanmaya hak kazanır. Atandıktan sonra temel eğitim ve staj dönemi geçirilir.

bu dönemin ardından bakanlık tarafından açılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak gerekir. gümrük muhafaza memurları anayasa, kaçakçılık kanunu, tabiat kanunu, pasaport kanunu, gözaltı ve ifade yönetmeliği gibi hizmet içi eğitimlere tabi tutulurlar. Yakın dövüş ve silah kullanma eğitimi de alırlar. Hem yurt içinde hem yurt dışında alınan bu eğitimler sonucu mesleklerini daha bilinçli bir şekilde yaparlar. İsteyenler Narkotik Dedektör Köpek İdarecisi eğitimine katılabilirler.

Bu eğitimden sonra atandıkları yere eğitim aldıkları köpeklerle birlikte atanırlar. X-ray operatör eğitimine katılarak X-ray operatörü de olabilirler. Görevde yükselme ve unvan değişikliği hakları bulunur. Bunun için görevde yükselme sınavına girerler. Bu sınava girebilmek için son üç yıllık sicil notunun 76 puandan yüksek olması gerekir. Yapılan görev süresi, akademik kariyer, hizmet sırasında gidilen kurslar ve alınan takdirnameler bu sicil notunu olumlu etkiler.

Görevde yükselme sınavı sonucunda şef ya da kısım amiri olabilirler. Şeflerin bir sonraki aşaması gümrük müdür yardımcılığıdır. Kısım amirliğinin bir sonraki aşaması ise gümrük müdür yardımcılığı ya da bölge amirliği olur. Bölge amirliğinden de gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğüne yükselmek mümkündür. 50 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

Hava limanlarında, kara sınırlarında ve deniz yollarında kurulan gümrük kapılarında bütün malların giriş ve çıkışlarının kontrolünü sağlayan kişidir, Eşya, araç ve kişilerin gümrük denetiminden geçirilmesi, kanunlara aykırı durumlarla mücadele, kaçakçılığı engelleme, TC vatandaşı olmak, kamu haklarından yasaklı olmamak, herhangi bir suçtan hüküm giymiş olmamak, 4 yıllık üniversite mezunu olmak, 30 yaşından gün almamış olmak, Ayrıca kolluk kuvveti olarak da bilinir, Silah taşımak ve kullanmak, araçları arama ve gerektiğinde operasyon yapma yetkisine sahip olmak, yasa dışı malların geçişi ve ticaretini engelleme, Erkek adaylarda en az 172 cm, kadın adaylarda en az 165 cm olmak, sağlık raporu almak, yurdun her yerinde çalışabilir ve silah kullanabilir raporu almak, Adli kolluk birimi olarak ise narkotik köpeklerinden ve x-ray cihazlarından yardım alır, Dış ticaret konularında tek imza yetkili olmak, ihbarları değerlendirme, gümrük alanlarını denetleme, kaçak mallara el koyma, Görevini yapmayı engelleyecek bir sağlık sorunu olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını geçmek, askerlikle ilişiği bulunmamak, Vardiyaya göre çalışırlar, Gümrükten geçen araçların depolarındaki yakıt miktarını tespit etme, sınırlamaları aşan malları kontrol etme, elle arama yapma, operasyon başlatma, Allaround health condition, government granted security check and archive research
gümrük muhafaza memuru gümrük muhafaza memuru nedir gümrük muhafaza memuru ne iş yapar gümrük muhafaza memuru maaşları gümrük muhafaza memuru nasıl olunur
Kadın mavi bir arabanın yanında duruyor. Beyaz bir üst ve mavi bir kot pantolon giyiyor. Saçları uzun ve kahverengidir. Ciddi bir ifadeyle kameradan uzağa bakmaktadır. Kollarını önünde kavuşturmuş. Araba krom aksanlı ve alaşım jantlı dört kapılı bir sedan. Arka planda ağaçların olduğu asfalt bir yola park edilmiş. Güneş parlak bir şekilde parlıyor ve yerde gölgeler yaratıyor.
Seray Akyüz
Blog Yazarı

Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2015 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli okullarda edebiyat öğretmeni olarak çalışan Akyüz, pandemi sürecinde İstanbul İşletme Enstitüsü'nde çeşitli eğitimler aldı. Aldığı bazı eğitimler sonucunda ajanslarda içerik üretmeye başladı. Edebiyat, eğitim, sağlık ve dekorasyon gibi konularda yazılar yazmakta.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Sarı ve yeşil bir uçak, bir parkta hareket eden bir trenin üzerinde uçuyor. Trene bağlı kırmızı bir römork var ve uçak hem trenin hem de bir kürenin üzerinde uçuyor. Trenin yanındaki yolda kırmızı bir konteyner görülüyor ve gökyüzü açık ve mavi. Uçak yüksek bir irtifada ve kanatları genişçe açılmış. Tren, tekerlekleri yavaş ve istikrarlı bir şekilde dönerek küreye doğru ilerliyor. Küre üzerinde çok sayıda kıta ve ülke görünüyor ve kara parçalarının renkleri çeşitlilik gösteriyor. Teknolojik ilerlemenin sembolü olan uçak yukarıda süzülmektedir.
Dış Ticaret

İhracat Şekilleri Nelerdir?

11 Nisan 2021
Parlak mavi gökyüzüne karşı iki sarı vinçli büyük bir konteyner gemisi görülüyor. Gemi renkli paletler ve konteynerlerle doludur ve yan tarafında bir tren yolu uzanmaktadır. Ön planda, çeşitli karelerle kaplı renkli bir yüzeyin yakın çekimi görülüyor. Görüntünün sol tarafında, mavi bir arka plan üzerinde beyaz bir metin beliriyor. Arka planda da bir grup renkli kutu var. Son olarak, görüntünün sağ alt kısmında bir işaretin yakın çekimi görülebiliyor. Genel olarak bu görsel, çeşitli konteynerler ve vinçlerin yanı sıra renkli bir yüzey ve bir işaret içeren büyük bir konteyner gemisini göstermektedir.
Bölümler

Gümrük İşletme Bölümü

19 Ekim 2020
Bu online kurs, öğrencileri dış ticaret alanında eğitmek için tasarlanmıştır. İthalat ve ihracat ilkelerinin yanı sıra ilgili yönetmelik ve prosedürlerin anlaşılmasını sağlamaya odaklanmaktadır. Kurs, küresel ekonomi ve uluslararası ticaret topluluğuna genel bir bakış sağlamakta ve uluslararası ticaretin zorluklarını ve fırsatlarını araştırmaktadır. Ayrıca tarifeler, vergiler ve ticaret anlaşmaları gibi konuların yanı sıra dış ticarette lojistiğin önemini de kapsamaktadır. Devlet destekli ticaret gibi çeşitli uluslararası ticaret türlerinin yanı sıra belgelerin, formların ve elektronik sistemlerin kullanımı hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Ayrıca, öğrenciler dış ticaretin işletmeler, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini anlayacaklardır. Son olarak, kurs öğrencileri dış ticaret sektöründe başarılı olmak için gereken becerilerle donatmaktadır.
4.7
(82)

Dış Ticaret Eğitimi

11 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
16611661
Bu görsel, Amazon Dropshipping'e odaklanan bir çevrimiçi kursu tasvir ediyor. Muhtemelen eğitmen olan bir kişi onaylamak veya teşvik etmek için baş parmağını kaldırıyor. Arka planda, kursun belirli bir marka veya kuruluşla ilişkili olabileceğini düşündüren siyah ve turuncu bir logo var. Ayrıca, görselde ilginç bir kompozisyon oluşturmak için her biri farklı renklere sahip birkaç turuncu kare var. Genel olarak bu görsel, bir Amazon Dropshipping kursunun mükemmel bir görsel temsilidir. Potansiyel öğrencilere kesinlikle hitap edecek bir onay, teşvik ve güvenilirlik mesajı iletiyor. Eğitmenin onaylayan başparmak işareti ile siyah ve turuncu logonun birleşiminden oluşan bu kursun, Amazon Dropshipping hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes için başarılı olacağı kesin.
5
(11)

Amazon Eğitimi

6 Konu15 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
2573901
Açık mavi gömlek giyen bir adam başparmağıyla onaylıyor. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle sevinçli bir ifade var. Gözleri kapalı ve sakalları düzgünce kesilmiş. Ağzı hafifçe açık ve beyaz dişleri görünüyor. Sağ elini kaldırmış, başparmağını ve işaret parmağını uzatarak başparmak işareti yapıyor. Sol eli yanında, rahat bir şekilde duruyor. Duruşu rahat ve kendinden emin. Arka planda beyaz bir duvarın olduğu aydınlık bir odada duruyor. Odanın ışığı yüzünden yansıyarak sıcak bir parıltı veriyor.
5
(29)

E-Ticaret Eğitimi

25 Konu15 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
22771322