AnasayfaBlogGümrük İşletme Bölümü
Bölümler

Gümrük İşletme Bölümü

19 Ekim 2020
Parlak mavi gökyüzüne karşı iki sarı vinçli büyük bir konteyner gemisi görülüyor. Gemi renkli paletler ve konteynerlerle doludur ve yan tarafında bir tren yolu uzanmaktadır. Ön planda, çeşitli karelerle kaplı renkli bir yüzeyin yakın çekimi görülüyor. Görüntünün sol tarafında, mavi bir arka plan üzerinde beyaz bir metin beliriyor. Arka planda da bir grup renkli kutu var. Son olarak, görüntünün sağ alt kısmında bir işaretin yakın çekimi görülebiliyor. Genel olarak bu görsel, çeşitli konteynerler ve vinçlerin yanı sıra renkli bir yüzey ve bir işaret içeren büyük bir konteyner gemisini göstermektedir.
Konu BaşlığıAçıklamaİlgili Detaylar
Gümrük İşletme Belümünün AmacıGümrük mevzuatı, lojistik ve dış ticaret konularında bilgili ve yetenekli mezunlar yetiştirmekBölüm 4 yıllık lisans eğitimi verir. Mezunlar kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığına hakim olmalıdır
Gümrük İşletme Çalışma OrtamıÇalışma ortamı genellikle ofisler ve kapalı alanlardır. Bazı durumlarda sahada, açık alanda çalışma gerekebilirİthalat ve ihracat mensuplarıyla, meslektaşlarıyla ve diğer çalışanlarla sürekli iletişim halinde olunur
Tercih ÖzellikleriBelirli özelliklere sahip adayların gümrük işletme bölümüne ilgi göstermeleri beklenirİstatistik, hukuk, sosyal bilimlere ilgi ve başarı, dikkatli, sabırlı, dürüst ve disiplinli olma gibi özelliklere sahip olma
İş İmkanlarıGümrük işletme bölümü mezunları için iş imkanları oldukça geniştirMezunlar gümrük müşaviri, kambiyo görevlisi, gümrük müfettişi, sigortacı, dış ticaret uzmanı gibi unvanlara sahip olabilir
Gümrük İşletme Bölümü Mezunlarının GörevleriGümrük işletme mezunları gümrük işlemlerini yönetir ve denetlerGümrük ücretleri, faturalar, kargo kontrol belgeleri ve diğer belgeleri düzenler ve müşteriye danışmanlık yapar
Gümrük İşletme DersleriGümrük işletme bölümünde çeşitli dersler verilirDersler gümrük mevzuatı, dış ticaret, lojistik ve daha birçok alanı içerir
Özel Sektörde İş İmkanlarıBölüm mezunları özel sektörde birçok alanda çalışabilirDış ticaret bölümlerinde olduğu kadar gümrük müşavirliklerinde de çalışabilirler
Kamu Sektöründe İş İmkanlarıBölüm mezunları aynı zamanda kamu sektöründe de geniş iş imkanlarına sahiptirGümrüklerde, ihracat limanlarında, havaalanlarında ve demiryollarında çalışabilirler
Kendi İşinde Çalışma İmkanıGümrük işletme bölümü kendi işini kurmak isteyen adaylar için de uygun bir bölümdürBelli bir deneyim ve bilgi birikiminin ardından kendi gümrük müşavirliği ofisini açabilirler
Gümrük İşletme Bölümünün GelişimiEkonomik anlamda dış ticaret hacminin büyümesi ve iç ticaret hacmindeki gelişmeler, gümrük işletme bölümünün gelişimini getirmiştirGümrük uygulamaları hakkında danışmanlık veren kuruluşlar artmıştır ve bu durum gümrük işletme mezunu personel ihtiyacını artırmıştır

Gümrük işletme; bir ülkenin sınırında kontrol yapan gümrüklerin yönetilmesi, dış alım ve satımların yapılması gibi konuları kapsayan bir işletme koludur. Küreselleşen dünya, ülkelerin dış ticaret ihtiyacının karşılanması, dış pazar hacminin araştırılması, iç ticaret gelişmelerini takibi ve yeniliklere uyma çabası gibi ihtiyaçları doğurmuştur.

Son yıllarda ekonomik anlamda dış ticaret hacminin büyümesi ve çok önemli bir hale gelmesi, iç ticaret hacmindeki gelişmeler, gümrük işletmede de gelişimi kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu ihtiyaçları gidermek amacıyla; dış pazarlarda ihracat, iç pazarda da ithalat yapan yerli ve yabancı kuruluşlar gümrük uygulamaları hakkında belli danışmanlıklar vermeye başladı. Bu durumda tüm mevzuata hâkim, bilgi ve beceriye sahip uluslararası platformlarda başarıyla çalışacak personel ihtiyacı gelişti. Gümrük mevzuatı, gümrük müşavirliği, dış alım ve dış satım hakkında profesyonel olarak çalışabilecek kişilerin yetişmesi için üniversitelerin gümrük işletme bölümünde eğitim almaları gerekmektedir.

Gümrük İşletme Bölümü Nedir?

Gümrük İşletme, gümrük mevzuatına hakim, lojistik ve dış ticaret alanında temel dersleri almış, kamu ve özel sektörün ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte, uluslararası ticaret ve gümrük alanı içinde uygulanabilir bilgi ve beceriye sahip olabilecek mezunlar yetiştirmeyi hedefler. Bölüm üniversitelerde 4 yıllık lisans eğitimi olarak verilİr. Gümrük müşavirliklerinde deniz, kara, hava ve demiryolu ile sağlanan, ülkeler arası giriş çıkışlarda uygulanması gereken kanun ve yönetmeliklerin hakimiyeti ve uyumlandırılması söz konusu olur. Böylece dış ticaret ve ekonomik gelişmeler yakından takip edilirken, kaçakçılık gibi yasadışı olayların meydana gelmesi engellenmiş olur.

Gümrük işletme çalışanları, genellikle büro ortamında ve çoğu zaman da masa başında görevlerini devam ettirir. Çalışma ortamı genel olarak sessiz, düzenli ve kapalı alanlardadır. Bazı durumlarda sahada açık alanda çalışmaları da gerekebilir. Gümrük işletme çalışanları çalışmalarını yürütürken; ithalat ve ihracat mensuplarıyla, meslektaşlarıyla ve çalıştığı yerdeki diğer tüm çalışanlarla iletişim halindedir.

Gümrük işletme bölümünü tercih edecek adayların bazı özelliklere sahip olması beklenir. Bunlar; İstatistik, Hukuk, Sosyal Bilimler gibi alanlara ilgi duymaları ve bu alanlarda başarılı olacaklarına güvenmeleri, dikkatli, sabırlı ve dürüst tutumlar sergilemeleri, öz disipline sahip olmalı, denetimsiz çalışabilmeli, yoğun strese karşı dirençli olmalı, hızlı ve doğru kararlar verebilmeli, çevre ile iyi ilişkiler kurabilmeli, değişimlere ayak uydurabilen bireyler olmaları beklenir.

Gümrük İşletme Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Gümrük işletme bölümü mezunu gümrük müşavirlerinin; ülkemizin bulunduğu konumun getirilerinden biri olan komşularının olması, deniz, hava, kara ve demiryolu gibi ile ülkeler arasında geçiş imkânlarının bulunması ve tüm bunların yanında az mezun veren bir bölüm olmasından dolayı iş imkanı oldukça geniştir.

Özel ve kamu sektöründe birçok alanda çalışan mezunların gümrük müşaviri, kambiyo görevlisi, gümrük müfettişi, sigortacı, dış ticaret uzamanı gibi unvanları bulunmaktadır. Bu unvanlara sahip olan gümrük işletme mezunlarının ülkenin dört yanında bulunan gümrüklerde, uluslararası ihracat limanlarında, havaalanlarında, demiryollarında çalışma olanakları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra uluslararası faaliyet gösteren dış ticaret bölümlerinde de görev alabilirler. Kendi işini yapmak isteyen adaylara da bu fırsatı sunan bölümler arasındadır.

Gümrük İşletme Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Gümrük işletme mezunları ülke sınırlarında yer alan gümrüklerde meydana gelen giriş çıkış işlemlerinin detaylı bir şekilde incelenmesinden ve işlemlerin yürütülmesinden sorumludur. Gümrük müşaviri unvanı ile çalışan mezunlar gümrük kanununda ifade edilen “Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilir.” şekilde görevlerini yerine getirir. Gümrük müşavirlerinin görevleri detaylı olarak aşağıdaki gibidir. Birlikte inceleyelim.

 • Gümrük işlemleri sırasında müşteri adına ödenecek vergi ve harçların tutarlarını belirlemek.

 • Gümrük faturaları, kargo kontrol belgeleri gibi ihtiyaç duyulan ithalat belgelerini düzenler ve vekâletname ile müşteri adına işlem yapma yetkisine sahip olur.

 • Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç olan İthalat ve ihracat belgelerini gümrük mevzuatına, yasalara ya da prosedürlere göre hazırlar.

 • İthalat ve ihracat kısıtlamaları ile ilgili bilgileri, tarife sistemlerini, sigorta gereksinimlerini, kotalar ya da gümrükle alakalı diğer tüm konularda müşterilere tavsiyede bulunur.

 • Gümrük işlemleri sırasında yüklenecek ürünlerin tahliyesini hızlandırmak için limanlarda bulunan gümrük komisyoncuları ile iletişim halinde olmak. 

Gümrük İşletme Dersleri Nelerdir?

Gümrük işletme bölümünü tercih etmeyi düşünen adayların hemen hemen hepsi eğitim yaşamlarında hangi derslerle karşı karşıya kalacaklarını araştırır. Gümrük işletme konusunda tüm mevzuata hakim olmalarını sağlayacak gümrük mevzuatından, dış ticaret ve lojistik konularında da oldukça geniş bir yelpazeye sahip ders içerikleri ile karşılaşırlar. Üniversitelere göre değişiklik gösterse de genellikle deneyim kazanmalarını amaçlayan 40 günlük bir staj dönemleri de bulunmaktadır.

Üniversitenin tüm koşullarını yerine getiren 4 yıl boyunca ve tüm dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler Gümrük İşletme lisans diploması almaya hak kazanır. Aynı zamanda gümrük müşaviri unvanı da alırlar. Bu bölümü üniversite tercih döneminde seçmeyi planlayan adayların eğitim yaşamları boyunca alacakları temel dersler aşağıdaki gibidir.

 • Genel İşletme,

 • Genel Muhasebe,

 • Ticari İletişim,

 • Mikro İktisat,

 • Türk Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama,

 • Gümrük Mevzuatı,

 • Türk Dış Ticaret Rejimi,

 • Uluslararası Taşıma ve Depolama,

 • Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar,

 • Bilgisayarlı Gümrük İşlemleri,

 • Kaçakçılığın Önlenmesi ve İzlenmesi,

 • Uluslararası Ticaret Hukuku,

 • Lojistiğin Temelleri,

Gümrük İşletme Taban Puanları ve Sıralama

2020 Gümrük İşletme Taban Puanları ve 2020 Gümrük İşletme Başarı Sıralamaları açıklandı. Sizler için hazırladığımız puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Burada hazırlanan puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Yazımızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından açıklanmış olan en son güncel puanlardır.

Üniversite BölümTaban Puan SıralamaYeditepe Gümrük İşletme (İng. Burslu)321,26524164097AvrasyaGümrük İşletme (Burslu)254,78847490039TrakyaGümrük İşletme246,31041560297Burdur Mehmet Akif ErsoyGümrük İşletme243,68002584259

Gümrük İşletme Belümünün Amacı, Gümrük mevzuatı, lojistik ve dış ticaret konularında bilgili ve yetenekli mezunlar yetiştirmek, Bölüm 4 yıllık lisans eğitimi verir Mezunlar kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığına hakim olmalıdır, Gümrük İşletme Çalışma Ortamı, Çalışma ortamı genellikle ofisler ve kapalı alanlardır Bazı durumlarda sahada, açık alanda çalışma gerekebilir, İthalat ve ihracat mensuplarıyla, meslektaşlarıyla ve diğer çalışanlarla sürekli iletişim halinde olunur, Tercih Özellikleri, Belirli özelliklere sahip adayların gümrük işletme bölümüne ilgi göstermeleri beklenir, İstatistik, hukuk, sosyal bilimlere ilgi ve başarı, dikkatli, sabırlı, dürüst ve disiplinli olma gibi özelliklere sahip olma, İş İmkanları, Gümrük işletme bölümü mezunları için iş imkanları oldukça geniştir, Mezunlar gümrük müşaviri, kambiyo görevlisi, gümrük müfettişi, sigortacı, dış ticaret uzmanı gibi unvanlara sahip olabilir, Gümrük İşletme Bölümü Mezunlarının Görevleri, Gümrük işletme mezunları gümrük işlemlerini yönetir ve denetler, Gümrük ücretleri, faturalar, kargo kontrol belgeleri ve diğer belgeleri düzenler ve müşteriye danışmanlık yapar, Gümrük İşletme Dersleri, Gümrük işletme bölümünde çeşitli dersler verilir, Dersler gümrük mevzuatı, dış ticaret, lojistik ve daha birçok alanı içerir, Özel Sektörde İş İmkanları, Bölüm mezunları özel sektörde birçok alanda çalışabilir, Dış ticaret bölümlerinde olduğu kadar gümrük müşavirliklerinde de çalışabilirler, Kamu Sektöründe İş İmkanları, Bölüm mezunları aynı zamanda kamu sektöründe de geniş iş imkanlarına sahiptir, Gümrüklerde, ihracat limanlarında, havaalanlarında ve demiryollarında çalışabilirler, Kendi İşinde Çalışma İmkanı, Gümrük işletme bölümü kendi işini kurmak isteyen adaylar için de uygun bir bölümdür, Belli bir deneyim ve bilgi birikiminin ardından kendi gümrük müşavirliği ofisini açabilirler, Gümrük İşletme Bölümünün Gelişimi, Ekonomik anlamda dış ticaret hacminin büyümesi ve iç ticaret hacmindeki gelişmeler, gümrük işletme bölümünün gelişimini getirmiştir, Gümrük uygulamaları hakkında danışmanlık veren kuruluşlar artmıştır ve bu durum gümrük işletme mezunu personel ihtiyacını artırmıştır
gümrük işletme gümrük müşaviri mevzuat ihracat ithalat
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Sarı ve yeşil bir uçak, bir parkta hareket eden bir trenin üzerinde uçuyor. Trene bağlı kırmızı bir römork var ve uçak hem trenin hem de bir kürenin üzerinde uçuyor. Trenin yanındaki yolda kırmızı bir konteyner görülüyor ve gökyüzü açık ve mavi. Uçak yüksek bir irtifada ve kanatları genişçe açılmış. Tren, tekerlekleri yavaş ve istikrarlı bir şekilde dönerek küreye doğru ilerliyor. Küre üzerinde çok sayıda kıta ve ülke görünüyor ve kara parçalarının renkleri çeşitlilik gösteriyor. Teknolojik ilerlemenin sembolü olan uçak yukarıda süzülmektedir.
Dış Ticaret

İhracat Şekilleri Nelerdir?

11 Nisan 2021
Parlak mavi gökyüzüne karşı iki sarı vinçli büyük bir konteyner gemisi görülüyor. Gemi renkli paletler ve konteynerlerle doludur ve yan tarafında bir tren yolu uzanmaktadır. Ön planda, çeşitli karelerle kaplı renkli bir yüzeyin yakın çekimi görülüyor. Görüntünün sol tarafında, mavi bir arka plan üzerinde beyaz bir metin beliriyor. Arka planda da bir grup renkli kutu var. Son olarak, görüntünün sağ alt kısmında bir işaretin yakın çekimi görülebiliyor. Genel olarak bu görsel, çeşitli konteynerler ve vinçlerin yanı sıra renkli bir yüzey ve bir işaret içeren büyük bir konteyner gemisini göstermektedir.
Bölümler

Gümrük İşletme Bölümü

19 Ekim 2020
Bu online kurs, öğrencileri dış ticaret alanında eğitmek için tasarlanmıştır. İthalat ve ihracat ilkelerinin yanı sıra ilgili yönetmelik ve prosedürlerin anlaşılmasını sağlamaya odaklanmaktadır. Kurs, küresel ekonomi ve uluslararası ticaret topluluğuna genel bir bakış sağlamakta ve uluslararası ticaretin zorluklarını ve fırsatlarını araştırmaktadır. Ayrıca tarifeler, vergiler ve ticaret anlaşmaları gibi konuların yanı sıra dış ticarette lojistiğin önemini de kapsamaktadır. Devlet destekli ticaret gibi çeşitli uluslararası ticaret türlerinin yanı sıra belgelerin, formların ve elektronik sistemlerin kullanımı hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Ayrıca, öğrenciler dış ticaretin işletmeler, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini anlayacaklardır. Son olarak, kurs öğrencileri dış ticaret sektöründe başarılı olmak için gereken becerilerle donatmaktadır.
4.7
(82)

Dış Ticaret Eğitimi

11 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
16610
Bu görsel, Amazon Dropshipping'e odaklanan bir çevrimiçi kursu tasvir ediyor. Muhtemelen eğitmen olan bir kişi onaylamak veya teşvik etmek için baş parmağını kaldırıyor. Arka planda, kursun belirli bir marka veya kuruluşla ilişkili olabileceğini düşündüren siyah ve turuncu bir logo var. Ayrıca, görselde ilginç bir kompozisyon oluşturmak için her biri farklı renklere sahip birkaç turuncu kare var. Genel olarak bu görsel, bir Amazon Dropshipping kursunun mükemmel bir görsel temsilidir. Potansiyel öğrencilere kesinlikle hitap edecek bir onay, teşvik ve güvenilirlik mesajı iletiyor. Eğitmenin onaylayan başparmak işareti ile siyah ve turuncu logonun birleşiminden oluşan bu kursun, Amazon Dropshipping hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes için başarılı olacağı kesin.
5
(11)

Amazon Eğitimi

6 Konu15 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
9010
Açık mavi gömlek giyen bir adam başparmağıyla onaylıyor. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle sevinçli bir ifade var. Gözleri kapalı ve sakalları düzgünce kesilmiş. Ağzı hafifçe açık ve beyaz dişleri görünüyor. Sağ elini kaldırmış, başparmağını ve işaret parmağını uzatarak başparmak işareti yapıyor. Sol eli yanında, rahat bir şekilde duruyor. Duruşu rahat ve kendinden emin. Arka planda beyaz bir duvarın olduğu aydınlık bir odada duruyor. Odanın ışığı yüzünden yansıyarak sıcak bir parıltı veriyor.
5
(29)

E-Ticaret Eğitimi

25 Konu15 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
13220