AnasayfaBlogBakım Onarım Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Bakım Onarım Teknisyeni Nedir? Ne İş Yapar?

22 Mayıs 2021
Bir grup oyuncak insan bir makine üzerinde birlikte çalışırken görülüyor. En öndeki kişi mor bir gömlek giyiyor ve arka planda dişlerinin bulanık bir görüntüsü var. Sağ tarafta bir çocuk sarı ve siyah bir giysi giymektedir. Görüntünün ortasında bir kişi bir giysi giyiyor ve elinde bir balta tutuyor. Son olarak, görüntünün alt kısmında sarı bir çiçeğin yakın çekimi görülebiliyor. Resim, insanlar görevlerini tamamlamak için birlikte çalışırken bir işbirliği ve ekip çalışması duygusu yayıyor.
Bakım Onarım Teknisyeni NitelikleriGörevleriMaaşları
Uzay ve şekil ilişkilerini görme becerisiMakine ve teçhizatların bakım ve onarımını yapmaOrtalama 2.950 TL (Yeni başlamış)
Mekanik sistemler arasındaki ilişkileri anlamaİklimlendirme, havalandırma ve ısıtma makinelerinin kurulumunu yapmaOrtalama 4.500 TL (Tecrübeli)
Fizik ve matematik alanlarına ilgiSıhhi tesisat ve ısıtma sistemlerinin çalışır durumda olmasını sağlamaEn yüksek 6.700 TL (Uzun yıllar tecrübeli)
Analitik düşünme becerisiAlarm sistemlerini denetlemeAsgari ücretin iki katı veya daha fazla
Göz ve ellerini eşgüdüm içinde kullanımaMakinelerin ve ekipmanların bozulmamasını için önlem almaTecrübe ve deneyime göre artış
Tasarım ve çizim yeteneğiEkipmanların güvenlik yönergelerine uygun olacak şekilde çalışmasını sağlamaKurumun özelliklerine göre değişim
Dikkatli, tedbirli ve titiz çalışmaKalite kontrol denetlemesi yapmaEğitim düzeyine göre değişim
Uzun süre ayakta çalışabilecek kadar dayanıklıFarklı bölümlerde görev yapan teknisyenlerle iş birliğiÖzel sektöre göre daha yüksek
Alet ve makinelerle çalışmaktan keyif almaYeni başlayan teknisyenlerin eğitimleri ile ilgilenmeBüyük endüstri işletmeleri ve KOBİ'lerde daha yüksek
Başka insanlarla güçlü iletişim kurabilmePlanı takip etme ve gerekli olan makine ve teçhizatları sağlamaSektör ve deneyime göre değişken

Bakım onarım teknisyeni, çalışma ortamında her türlü makinenin ya da araç ve gerecin arızalarını tespit eden aynı zamanda bakım ve onarım işlerini yapan kişilere verilen addır. Kamu alanında ve özel sektörde hemen hemen her işletmenin bakım onarım teknisyenine ihtiyacı olur. Özel sektörde çalışanlar tecrübe ve deneyimleri doğrultusunda; bakım şefi, kalite kontrol şefi, atölye şefi, bölüm şefi gibi adlarla çalışmalarını yürütebilirler. Teknisyenler iş organizasyonu yapmak, çevre koruma önlemleri almak, İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygulamak gibi önemli görevleri de üstlenirler. Mesleki gelişim faaliyetleri sürekli devam eder.

Yazımızda bakım onarım teknisyeni nedir? Bakım onarım teknisyeni ne iş yapar? Bakım onarım teknisyeni olmak için hangi şartlar aranır? Sorularına yanıt aradık.

Bakım Onarım Teknisyeni Nedir?

Bakım onarım teknisyeni, çalıştığı kurumda üstleri ya da işvereni tarafından kendisine verilen bakım ve onarım görevlerini yürütmekten sorumlu kişidir. Bakım onarım teknisyeni aynı zamanda, bakım müdürünün yardımcısı olarak görev alan bir ara elemandır. Bakım onarım teknisyeni olmak için bazı eğitimler almak gerekir. Bunlar; sıhhi tesisat, makine ve teçhizat, hidrolik, onarım teknikleri, bakım teknikleri, bilgisayar destekli tasarım, üç boyutlu çizim gibi mesleki bilgileri kapsayan bilgilerdir. Bakım onarım teknisyeni, fabrika ve atölyelerde çalışmalarını yürütür. Çalışma ortamı gürültülüdür ve genellikle kapalı alan olmasının da etkisiyle tozla kaplıdır. Ayakta ve bağımsız olacak şekilde alet ve makinalarla çalışır. Zaman zaman işveren ve diğer kurum çalışanları ile iletişim halinde olmaları gerekir. Bu meslekte kariyer yolculuğuna çıkacak kişiler, gerekli teknik bilgilerin yanı sıra mesleki niteliklere de sahip olması gerekir. Bu nitelikler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Uzay ve şekil ilişkilerini görme becerisine sahip olmalıdır.

 • Mekanik sistemler arasındaki ilişkileri anlayabilmelidir.

 • Fizik ve matematik alanlarına ilgili, analitik düşünme becerisine sahip olmalıdır.

 • Göz ve ellerini eşgüdüm içinde kullanabilmelidir.

 • Tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş olmalıdır.

 • Dikkatli, tedbirli ve titiz çalışmalıdır.

 • Uzun süre ayakta çalışabilecek kadar dayanıklı bir yapıya sahip olmalıdır.

 • Alet ve makinelerle çalışmaktan keyif almalı, ilgi alanı olmalıdır.

 • Başka insanlarla güçlü iletişim kurabilmelidir.

 • Gürültüden rahatsız olmamalı, sabırlı olmalıdır.

 • Sorumluluk sahibi, kendisinden beklenen işi zamanında teslim etme bilincine sahip olmalıdır.

Bakım Onarım Teknisyeni Ne İş Yapar?

Bulunduğu kurumda her türlü makinenin ve yapı elemanlarının arızalarını tespit etmekten, bakım ve onarımlarını yapmaktan sorumlu olan bakım onarım teknisyeninin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Bakım müdürünün kendisine teslim ettiği planı takip etmeli ve bu plan çerçevesinde gerekli olan makine ve teçhizatları sağlamalıdır.

 • Makine ve teçhizatlarının düzenli olarak bakım ve onarımını yapmaktan sorumludur.

 • İklimlendirme, havalandırma ve ısıtma gibi makinelerin kurulumunu yapmak ya da kurulumuna yardımcı olmak önemli görevlerindendir.

 • Sıhhi tesisat ve ısıtma sistemlerinin düzenli olarak çalışır durumda olmasını sağlar.

 • Görev yaptığı kurumun ya da işletmenin alarm sistemlerini denetler ve bu sistemlerin bakım ve onarımlarını yapar.

 • Sorumluluğu altına verilen makinelerin ve ekipmanların bozulmamasını için gerekli önlemleri alır.

 • Ekipmanların güvenlik yönergelerine uygun olacak şekilde çalışmasını sağlar.

 • Bakımını yaptığı araç gereç ve makinelerin çalışır durumda olduğundan emin olmalı ve düzenli olarak kalite kontrol denetlemesi yapmalıdır.

 • Farklı bölümlerde görev yapan teknisyenlerle iş birliği içinde olmalı ve koordinasyonu sağlamalıdır.

 • İşe yeni başlayan teknisyenlerin eğitimleri ile ilgilenmelidir.

Bakım Onarım Teknisyeni MaaşlarıBakım ve onarım teknisyeni olmak için eğitim alan öğrenciler, eğitimleri tamamlandıktan sonra hangi koşullarda çalışacaklarını merak eder. Makine ile imalat yapılan işletmelerde çalışma alanları oldukça geniştir. Çalışma genellikle özel sektörde daha yoğunluktadır. Büyük endüstri işletmeleri ile KOBİ'lerde yani küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışma imkanı diğer alanlara göre oldukça yüksektir. Özel sektörde çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre bakım şefi, kalite kontrol şefi, atölye şefi gibi unvanlara sahip olabilirler.

Aylık kazançları asgari ücretin iki katı veya daha fazlası olabilmektedir. Bunun için en belirleyici etken kurumun özelliklerdir. Onun dışında kişinin eğitimi, tecrübesi de önemli bir rol oynar. Bu alanda kariyerlerinde daha hızlı başarı yakalamak isteyenler, kendilerini sürekli geliştirmeye devam etmelidir. Bakım onarım teknisyeni ne kadar maaş kazanır, inceleyelim.

 • İşe yeni başlamış bir bakım onarım teknisyeni ortalama 2.950 TL maaş kazanır.

 • Zamanla tecrübe sahibi olmuş bir bakım onarım teknisyeni ortalama 4.500 TL gelir elde eder.

 • Uzun yıllar tecrübe sahibi olmuş bir bakım onarım teknisyeni en yüksek 8.000 TL maaş kazandığı görülmektedir.

Bakım Onarım Teknisyeni Nasıl Olunur?

Daha önceki yıllarda bu alanda eğitim almak isteyenler, meslek liselerinin Endüstriyel Mekanik bölümünde eğitim almaktaydı. Yeni uygulamaya göre meslek liselerinde bu isimle alan ve dal ismi bulunmamaktadır. Bu alanda eğitim yeni uygulamaya göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Makine Teknolojisi alanında Makine Bakım Onarım dalında öğrencilere sunulmaktadır. Bu dalda eğitim almak isteyenler, ortaokulu tamamlamış olmalı ve Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alalarına göre belirlenen giriş koşullarını uymaları gerekir. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilir. Öğrenci alanına yılsonunda karar verir.

Alanda bulunan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri edinilmesini sağlayan dersler, ağırlıklı olarak 10. sınıfta öğrenciler ile buluşturulur. 10. sınıfın sonunda ise bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, oku donanımı, öğretmen ve fizikî kapasite ile öğrencilerin ilgi ve talepleri de göz önünde bulundurularak, dal seçimi yapılır. Tercih edilen dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta görülür. Mesleki eğitimleri okulda teorik ve uygulamalı eğitimler ise işletme ve atölye ortamlarında uygulamalı olarak verilir. Meslek eğitimini tamamlayan kişiler, meslek lisesi diploması almaya hak kazanır. Bunun yanında 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümlere göre ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilir.

Uzay ve şekil ilişkilerini görme becerisi, Makine ve teçhizatların bakım ve onarımını yapma, Ortalama 2950 TL (Yeni başlamış), Mekanik sistemler arasındaki ilişkileri anlama, İklimlendirme, havalandırma ve ısıtma makinelerinin kurulumunu yapma, Ortalama 4500 TL (Tecrübeli), Fizik ve matematik alanlarına ilgi, Sıhhi tesisat ve ısıtma sistemlerinin çalışır durumda olmasını sağlama, En yüksek 6700 TL (Uzun yıllar tecrübeli), Analitik düşünme becerisi, Alarm sistemlerini denetleme, Asgari ücretin iki katı veya daha fazla, Göz ve ellerini eşgüdüm içinde kullanıma, Makinelerin ve ekipmanların bozulmamasını için önlem alma, Tecrübe ve deneyime göre artış, Tasarım ve çizim yeteneği, Ekipmanların güvenlik yönergelerine uygun olacak şekilde çalışmasını sağlama, Kurumun özelliklerine göre değişim, Dikkatli, tedbirli ve titiz çalışma, Kalite kontrol denetlemesi yapma, Eğitim düzeyine göre değişim, Uzun süre ayakta çalışabilecek kadar dayanıklı, Farklı bölümlerde görev yapan teknisyenlerle iş birliği, Özel sektöre göre daha yüksek, Alet ve makinelerle çalışmaktan keyif alma, Yeni başlayan teknisyenlerin eğitimleri ile ilgilenme, Büyük endüstri işletmeleri ve KOBİ'lerde daha yüksek, Başka insanlarla güçlü iletişim kurabilme, Planı takip etme ve gerekli olan makine ve teçhizatları sağlama, Sektör ve deneyime göre değişken
bakım onarım teknisyeni nedir bakım onarım teknisyeni ne iş yapar bakım onarım teknisyeni maaşları bakım onarım teknisyeni nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.