AnasayfaBlogEn Başarılı İşveren Markası Uygulamaları
İnsan Kaynakları Yönetimi

En Başarılı İşveren Markası Uygulamaları

25 Aralık 2019
En Başarılı İşveren Markası Uygulamaları

Günümüzün büyük ölçekli şirket ve markaları, iletişimi sürdürme görevini iç ve dış hedef kitleyi memnun edecek şekilde yürütmeyi başarıyorlar. Adından söz ettirmeyi hedefleyen işveren ve işletmeler, markalarını, hizmetlerini tanıtma ve duyurma aşamasında marka yönetimi ve işveren markasından yararlanmayı da ihmal etmiyorlar. İşveren markası, işletmenin farklı değişkenleri hesaba katarak çalışanlarına yönelik fayda sunmasıdır. Kâr odaklı ve tek taraflı iletişim biçiminden dijital çağın da getirisi olarak müşteriler ve çalışanlar için özel iletişim ve marka yönetimi çalışmaları, gelişmeleri ortaya çıkmıştır.

Özellikle işveren markası kavramı, marka iletişimi ve yönetimi ve insan kaynakları yönetimi açısından oldukça işlevsel olarak kullanılabilme özelliğine sahiptir. İşveren kavramına yönelik olumsuz algıyı bertaraf etmek isteyen ve pazar yarışında üst sıralarda yer almak niyetinde olan işletmeler, müşterilerine gereken ilgiyi ve tatmini sunmaya çalışırken, onlara etkin iletişim sağlayan çalışanlara yönelik aynı özen ve tatmini de sağlamaya çalışıyor. Özgün ve gelişmeleri takip eden, rakiplerinin durumunu analiz eden işletme ve markalar insan kaynaklarına yönelik farklı uygulamalarla da pazar yarışında adından söz ettirebiliyor.

Bundan dolayı da ürünleriyle, markalarıyla, hizmetleriyle adını duyduğumuz firmalar bununla yetinmeyip neden en iyi olduklarını kendi alanlarında kanıtlamaya çalışıyorlar. Gerçekten de bir markanın büyümesi, kendine yenilemesi tek taraflı bir marka çalışması ve pazarlaması ile değil, her bölümüyle adını duyurmaya çalışması ile gerçekleşir. Bazı örnek markalar gerçekleştirdikleri kampanyalar dışında insan kaynaklarına yatırım yapan uygulamalarla da başarı stratejileri insan kaynakları yönetimi açısından literatüre yerleştirmişlerdir.

İnsan Kaynakları Açısından İşveren Marka Yönetimi

İşletmeler kurdukları ya da kuracakları insan kaynakları bölümü ile, iç iletişimi ve dolayısıyla buradan alınacak motivasyonla dış hedef kitlelerine yönelik iletişimi sağlamayı hedeflemektedir. Mevcut çalışanlarına yönelik tatmin ve moral takviyesini sağlayamayan işveren ve işletmeler olumsuz algılarını daha iç iletişimde edinirken, çalışanların işlerini tam anlamıyla gerçekleştirmelerine engel olmaktadır. Çalışan eğer işletme içinde psikolojik yahut ekonomik olarak kendini yeterli ve iyi hissetmiyorsa işletmenin mevcut politikasını gözden geçirmesi gerekiyor.  Bunun önüne geçmek ve işverenin çalışanlarına yönelik fayda ve destek sunması için insan kaynakları yönetimi etkinleştirmesi gerekmektedir.

Marka yönetiminde etkin olan şey; markanızı özgün nitelikleriniz ile tanıtmak ve çeşitli araçlardan yararlanmaktır. Aynı yöntemleri insan kaynakları yönetimi için söylemek mümkündür. Buradaki seslenmek istediğiniz, size katkı sağlayacak personelleri bulmak adına bazı yöntem ve araçları kullanmak işlevsel olacaktır. İşveren marka yönetimi ve buradan doğan gereksinimleri karşılamak için insan kaynakları departmanına ayrı bir önem ve özen gösterilmelidir. Bir marka yaratmak ve rekabet içinde olduğunuz rakiplerinizin önünde olmak için bazı aşamalara gereken önemi vermeli ve katkı sunmalısınız.

İşe alım sürecinden, iş hayatının ve çalışma ortamının sorunlarını giderme, koşulları iyileştirme ve en son da işe son verme ve ayrılma sürecinde çalışanınıza sunacağınız beklentiler, ilgi, önem ve iyi hatırlanmak ile anlatılmak için son günde dahi kurumsallığınızı kanıtlayacak altyapıyı oluşturmanız doğru bir stratejik planı oluşturacaktır.  İşveren marka edinme ve sürdürme planının, uzun bir sürece yayılarak oluştuğunu ve bu algıyı sürdürmek için de mevcut gelişmeleri, çağın gereksinim ve özelliklerine uyarlamak işletmenin yararına olacaktır. İşveren markası oluşturma sürecinde işletmelere fayda sağlayacak uygulamaları ve uygulamalara örnek oluşturacak kavramları işletme bünyesinde uygulamak markanın mevcut itibarını olumlu yönde etkileyecektir.

İşveren Markası Yaratmanın Temeli: Güven

Birçok alanda kullanılan, insanın ihtiyacı olduğu bir kavram olarak güven; işletmeler içinde tercih edilip edilmeme durumunu yaşatan bir ön koşuldur. İşe alım sürecinde kendini belli ettiren güven, kurumsallıkla birlikte düşünülmesi gereken bir kavramdır. Nasıl ki güvendiğimiz marka ve ürünlere sadakat gösteriyorsak işe alım noktasından itibaren çalışanı sahiplenen, ona iş hayatınca güvence temin eden işletmeler, çalışan katkısını göz önünde bulunduruyor.

Bu güvence sosyal ve ekonomik haklarla beraber psikolojik olarak da işletmenin işveren markası yaratma sürecinde sağlaması gereken altyapı taşlarıdır. Maaşlarının zamanında yatması, verilen sözlerin ve ücret artışının aksamaması, iş yerinde mobbing durumuna  uğramamak, işe alım sürecinde bahsedilmeyen meselelerin ve iş tanımının iş hayatında karşına çıkmaması gibi birçok konuyu kapsar.

Kişisel Gelişim

İşe alım sürecinden önce Cv'de göz dolduran kurslar, sertifika, seminerler işe alınma sürecinden sonra unutulup kişisel gelişim sürecinin yaşam boyunca devam ettiğini unutan işletmeler ve çalışanlar pek çok alanda görülmektedir. Farklı bir işletme çalışanlarına sunduğu emek karşılığında olanaklar ve fırsatlar yaratır. Özellikle işe alım sürecinde bahsedebileceğiniz olanaklar, fırsatlar birçok nitelikli yeni mezunları ve çalışanları etkileyecektir. Yaratacağınız olanaklar günümüzün gelişimlerine uygun olacak fırsatları sağlamalıdır.

Önemli ve adını sıkça duyduğumuz işveren marka uygulamaları, iç iletişimi başarılı yönetmek için çalışanlarına ve yeni mezun adaylarına staj programları, seminer ve konferans, alan eğitimi, işe destek sağlayıcı danışmanlık, insan kaynaklarının gelişmesine bağlı olarak yürütülen dijital İK eğitimi gibi kişisel gelişime katkı ve iş hayatının tatmin edilmesi için uygulanan birçok seçenek ortaya çıkarmıştır.

Başarılı işveren markası uygulamaları, kurum kültürü besleyen ve imajını işe alım sürecinde olumlu etkileyerek alanın uzmanları ve nitelikli insanlara ulaşmada önemli bir yere sahiptir. Bu tür uygulamalar aynı zamanda kurumun kendini tanımlayacağı, anlatacağı ve rakip pazarda farklılaşacağı seçenekleri de sunar.

Etkinlikler ve Bütünleşme

Başarılı işveren marka uygulamaları olarak görülen aşamalardan biri de çalışanlara sunulan etkinlikler ve iç iletişimi sağlamaya yönelik birleştirici tutumdur. Kurumu oluşturan kültür elementlerinden biri olarak görülen bütünleştiricilik, sadece teoride değil pratikte de uygulanmalıdır. Kendisini en çok güvenle birlikte gösteren bütünselleşme, kurumun zor durumlarında dahi çalışanların kurumun yanında olacağı açıklığı ve kenetlenmeyi sağlayabilmektir.

Bununla birlikte birleşmeyi etkinleştirmek için özel günler ve kurumun özel günlerinde yapılacak davetler, yemekler, toplantılar, geziler, spor ve kurum içi etkinlikler çalışanları hem çalışma saatleri dışında rahatlamalarına hem de kuruma bağlılıklarını artırmaya ve motivasyonlarını sağlamalarına olanak vermektedir. Birlikteliği sağlamaya yönelik her çalışanın fikrini beyan edeceği ve eşit haklara sahip olduğu kurum toplantıları düzenleyerek işletmenin mevcut durumuna yönelik fikir alışverişi de yapılmalıdır.

İnsan Kaynakları Departmanı

Buraya kadar bahsedilen işveren marka uygulamaları, insan kaynakları bölümünde uygulanması gereken aşamaları oluşturur. Bugünün dünyasında teknolojinin getirdiği gelişmeleri takip etmeyen işletmeler, büyük ölçekli işletmelerle aynı pazar yarışında rekabet edemiyorlar. Başarılı bir işveren ve işletme profili ve markası için kurumlar kendi içinde her departmana önem vermeli, bununla birlikte insan kaynakları bölümü için ayrı bir özen ve dikkat göstermelidir.

Mevcut çalışanlara, işlerinde verimli olmalarını sağlayan ve böylelikle müşteriye ulaşmada sağlıklı bir iletişimi sürdürmeyi de gözeten insan kaynakları, uzmanlarca oluşturulan bir departman olmalıdır. İnsan kaynakları eğitimi alan uzman ve çalışanlar, iş hayatında kariyerin doğru yönetilmesi, işe alım sürecinde kurumu tanıtma, marka bilinirliğini adaylara sunabilme ve olanakları düzenleyen, planlayan, uygulayan bir niteliğe ve eğitime sahip olmalıdır.

Bu süreçte bildiklerinizi insan kaynakları alanında uygulayabileceğiniz, stratejiler üretebileceğiniz insan kaynakları üzerine eğitim almanız iş hayatınızda size yardım edecektir. Fikir ve bilgi almak için online eğitim seçenekleri sunan Enstitü sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

iletişim hedef kitle işveren marka yönetimi insan kaynakları eğitimi işveren marka uygulamaları insan kaynakları yönetimi
Emine Büşra Kanat
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Halkla İlişkilerde SWOT Analizi
İletişim

Halkla İlişkilerde SWOT Analizi

23 Kasım 2020
İşveren Markası Nedir? Nasıl Oluşturur?
İnsan Kaynakları

İşveren Markası Nedir? Nasıl Oluşturur?

23 Aralık 2019
İşveren Markası, İnsan Kaynakları ve Dijitalleşme
İnsan Kaynakları Yönetimi

İşveren Markası, İnsan Kaynakları ve Dijitalleşme

10 Ocak 2019