AnasayfaBlogEn Başarılı İşveren Markası Uygulamaları
İnsan Kaynakları Yönetimi

En Başarılı İşveren Markası Uygulamaları

25 Aralık 2019
Büyük, beyaz dikdörtgen bir tabela duvara yapıştırılmıştır. Düz, mat bir yüzeye sahip olan tabelada görünür bir metin veya resim bulunmamaktadır. Tabela duvarın ortasına yerleştirilmiştir ve yukarıdan bir ışık kaynağıyla aydınlatılmaktadır. Duvarın soluk yeşil bir tonu ve hafif dokulu bir yüzeyi vardır. Tabela duvardan hafifçe yükseltilerek üç boyutlu bir görünüm kazandırılmıştır. Kenarları hafifçe yuvarlatılmış ve tabelanın kendisi uzunluğundan biraz daha geniş. Duvara basit ama zarif bir ektir.
UygulamaAçıklamaÖrnek
İç İletişimİşveren markası yaratılırken, iç iletşim mevcut çalışanların tatminini ve moral desteğini sağlamada önemli bir rol oynar.Markanın değerlerini ve hedeflerini sürekli olarak ileten, çalışanların gelişimini teşvik eden ve birlikte çalışmayı teşvik eden bir işletme.
Personel Bulmaİşveren marka yönetiminde, işletmenin etkinleşmesi ve katkı sağlayacak çalışanları bulma adına bazı yöntem ve araçları uygulama stratejisi.Sosyal medya, iş ilanları, kariyer fuarları ve işe alım danışmanları aracılığıyla potansiyel çalışanları çekmek.
İşe Alım Süreciİşe alım sürecinde sağlanan beklentiler, ilgi ve şeffaflık, işveren markasının güvenilirliğini sağlar.İşletme, adaylara süreç hakkında açık ve anlaşılır bilgi verir ve adayların tüm sorularını yanıtlar.
Sosyal ve Ekonomik Haklarİşveren markası yaratma sürecinde önemli bir yere sahip olan çalışanın sosyal ve ekonomik haklarının aksatılmaması.Maaşların düzenli ve zamanında ödenmesi, düzenli ücret artışları, esnek çalışma saatleri, sağlık sigortası gibi haklar.
Çalışanların Kişisel GelişimiÇalışanların kişisel ve profesyonel gelişimine olanak sağlayan işletmeler, işveren markasına değer katar.Yazılım eğitimi, iletişim seminerleri, liderlik kursları gibi imkanları sunan bir işletme.
İşveren Markasının Sürekliliğiİşveren markasının değerlerinin ve politikalarının işe alım sürecinden işten ayrılmaya kadar uzanan süreçte tutarlı olması.Kendi değerlerine, hedeflerine ve çalışanlarına kendini adamış bir işletme.
Rekabetİş veren markası yaratırken rakip firmaların durumunu analiz etmek ve özgün niteliklerle üstün olmaya çalışmak.Rakiplerinin sunduğu hizmetlerin üzerine koyarak kendisini öne çıkaran işletme.
GüvenGüven, işveren markası yaratmada önemli bir unsur olup, çalışanların işletmeye olan sadakati üzerinde büyük etkisi vardır.Şeffaflığı, dürüstlüğü ve tutarlılığı ile çalışanlarının güvenini kazanan bir işletme.
İnsan Kaynakları Bölümüİşveren markasını güçlendiren bir diğer faktör olan etkin bir insan kaynakları bölümü.Çalışanların sorunlarını çözebilen, fırsatlar yaratabilen ve verimliliklerini arttırabilen bir birim.
Çalışanları Sahiplenmeİşletme, iş hayatında çalışanını güvence altına alarak ve kişisel gelişimine önem vererek işveren markasını güçlendirir.Çalışanlarının başarılarını kutlayan, başarısızlıklarda destek veren ve gelişimlerini teşvik eden bir işletme.

Günümüzün büyük ölçekli şirket ve markaları, iletişimi sürdürme görevini iç ve dış hedef kitleyi memnun edecek şekilde yürütmeyi başarıyorlar. Adından söz ettirmeyi hedefleyen işveren ve işletmeler, markalarını, hizmetlerini tanıtma ve duyurma aşamasında marka yönetimi ve işveren markasından yararlanmayı da ihmal etmiyorlar. İşveren markası, işletmenin farklı değişkenleri hesaba katarak çalışanlarına yönelik fayda sunmasıdır. Kâr odaklı ve tek taraflı iletişim biçiminden dijital çağın da getirisi olarak müşteriler ve çalışanlar için özel iletişim ve marka yönetimi çalışmaları, gelişmeleri ortaya çıkmıştır.

Özellikle işveren markası kavramı, marka iletişimi ve yönetimi ve insan kaynakları yönetimi açısından oldukça işlevsel olarak kullanılabilme özelliğine sahiptir. İşveren kavramına yönelik olumsuz algıyı bertaraf etmek isteyen ve pazar yarışında üst sıralarda yer almak niyetinde olan işletmeler, müşterilerine gereken ilgiyi ve tatmini sunmaya çalışırken, onlara etkin iletişim sağlayan çalışanlara yönelik aynı özen ve tatmini de sağlamaya çalışıyor. Özgün ve gelişmeleri takip eden, rakiplerinin durumunu analiz eden işletme ve markalar insan kaynaklarına yönelik farklı uygulamalarla da pazar yarışında adından söz ettirebiliyor.

Bundan dolayı da ürünleriyle, markalarıyla, hizmetleriyle adını duyduğumuz firmalar bununla yetinmeyip neden en iyi olduklarını kendi alanlarında kanıtlamaya çalışıyorlar. Gerçekten de bir markanın büyümesi, kendine yenilemesi tek taraflı bir marka çalışması ve pazarlaması ile değil, her bölümüyle adını duyurmaya çalışması ile gerçekleşir. Bazı örnek markalar gerçekleştirdikleri kampanyalar dışında insan kaynaklarına yatırım yapan uygulamalarla da başarı stratejileri insan kaynakları yönetimi açısından literatüre yerleştirmişlerdir.

İnsan Kaynakları Açısından İşveren Marka Yönetimi

İşletmeler kurdukları ya da kuracakları insan kaynakları bölümü ile, iç iletişimi ve dolayısıyla buradan alınacak motivasyonla dış hedef kitlelerine yönelik iletişimi sağlamayı hedeflemektedir. Mevcut çalışanlarına yönelik tatmin ve moral takviyesini sağlayamayan işveren ve işletmeler olumsuz algılarını daha iç iletişimde edinirken, çalışanların işlerini tam anlamıyla gerçekleştirmelerine engel olmaktadır. Çalışan eğer işletme içinde psikolojik yahut ekonomik olarak kendini yeterli ve iyi hissetmiyorsa işletmenin mevcut politikasını gözden geçirmesi gerekiyor.  Bunun önüne geçmek ve işverenin çalışanlarına yönelik fayda ve destek sunması için insan kaynakları yönetimi etkinleştirmesi gerekmektedir.

Marka yönetiminde etkin olan şey; markanızı özgün nitelikleriniz ile tanıtmak ve çeşitli araçlardan yararlanmaktır. Aynı yöntemleri insan kaynakları yönetimi için söylemek mümkündür. Buradaki seslenmek istediğiniz, size katkı sağlayacak personelleri bulmak adına bazı yöntem ve araçları kullanmak işlevsel olacaktır. İşveren marka yönetimi ve buradan doğan gereksinimleri karşılamak için insan kaynakları departmanına ayrı bir önem ve özen gösterilmelidir. Bir marka yaratmak ve rekabet içinde olduğunuz rakiplerinizin önünde olmak için bazı aşamalara gereken önemi vermeli ve katkı sunmalısınız.

İşe alım sürecinden, iş hayatının ve çalışma ortamının sorunlarını giderme, koşulları iyileştirme ve en son da işe son verme ve ayrılma sürecinde çalışanınıza sunacağınız beklentiler, ilgi, önem ve iyi hatırlanmak ile anlatılmak için son günde dahi kurumsallığınızı kanıtlayacak altyapıyı oluşturmanız doğru bir stratejik planı oluşturacaktır.  İşveren marka edinme ve sürdürme planının, uzun bir sürece yayılarak oluştuğunu ve bu algıyı sürdürmek için de mevcut gelişmeleri, çağın gereksinim ve özelliklerine uyarlamak işletmenin yararına olacaktır. İşveren markası oluşturma sürecinde işletmelere fayda sağlayacak uygulamaları ve uygulamalara örnek oluşturacak kavramları işletme bünyesinde uygulamak markanın mevcut itibarını olumlu yönde etkileyecektir.

İşveren Markası Yaratmanın Temeli: Güven

Birçok alanda kullanılan, insanın ihtiyacı olduğu bir kavram olarak güven; işletmeler içinde tercih edilip edilmeme durumunu yaşatan bir ön koşuldur. İşe alım sürecinde kendini belli ettiren güven, kurumsallıkla birlikte düşünülmesi gereken bir kavramdır. Nasıl ki güvendiğimiz marka ve ürünlere sadakat gösteriyorsak işe alım noktasından itibaren çalışanı sahiplenen, ona iş hayatınca güvence temin eden işletmeler, çalışan katkısını göz önünde bulunduruyor.Bu güvence sosyal ve ekonomik haklarla beraber psikolojik olarak da işletmenin işveren markası yaratma sürecinde sağlaması gereken altyapı taşlarıdır. Maaşlarının zamanında yatması, verilen sözlerin ve ücret artışının aksamaması, iş yerinde mobbing durumuna  uğramamak, işe alım sürecinde bahsedilmeyen meselelerin ve iş tanımının iş hayatında karşına çıkmaması gibi birçok konuyu kapsar.

Kişisel Gelişim

İşe alım sürecinden önce Cv'de göz dolduran kurslar, sertifika, seminerler işe alınma sürecinden sonra unutulup kişisel gelişim sürecinin yaşam boyunca devam ettiğini unutan işletmeler ve çalışanlar pek çok alanda görülmektedir. Farklı bir işletme çalışanlarına sunduğu emek karşılığında olanaklar ve fırsatlar yaratır. Özellikle işe alım sürecinde bahsedebileceğiniz olanaklar, fırsatlar birçok nitelikli yeni mezunları ve çalışanları etkileyecektir. Yaratacağınız olanaklar günümüzün gelişimlerine uygun olacak fırsatları sağlamalıdır.

Önemli ve adını sıkça duyduğumuz işveren marka uygulamaları, iç iletişimi başarılı yönetmek için çalışanlarına ve yeni mezun adaylarına staj programları, seminer ve konferans, alan eğitimi, işe destek sağlayıcı danışmanlık, insan kaynaklarının gelişmesine bağlı olarak yürütülen dijital İK eğitimi gibi kişisel gelişime katkı ve iş hayatının tatmin edilmesi için uygulanan birçok seçenek ortaya çıkarmıştır.

Başarılı işveren markası uygulamaları, kurum kültürü besleyen ve imajını işe alım sürecinde olumlu etkileyerek alanın uzmanları ve nitelikli insanlara ulaşmada önemli bir yere sahiptir. Bu tür uygulamalar aynı zamanda kurumun kendini tanımlayacağı, anlatacağı ve rakip pazarda farklılaşacağı seçenekleri de sunar.

Etkinlikler ve Bütünleşme

Başarılı işveren marka uygulamaları olarak görülen aşamalardan biri de çalışanlara sunulan etkinlikler ve iç iletişimi sağlamaya yönelik birleştirici tutumdur. Kurumu oluşturan kültür elementlerinden biri olarak görülen bütünleştiricilik, sadece teoride değil pratikte de uygulanmalıdır. Kendisini en çok güvenle birlikte gösteren bütünselleşme, kurumun zor durumlarında dahi çalışanların kurumun yanında olacağı açıklığı ve kenetlenmeyi sağlayabilmektir.

Bununla birlikte birleşmeyi etkinleştirmek için özel günler ve kurumun özel günlerinde yapılacak davetler, yemekler, toplantılar, geziler, spor ve kurum içi etkinlikler çalışanları hem çalışma saatleri dışında rahatlamalarına hem de kuruma bağlılıklarını artırmaya ve motivasyonlarını sağlamalarına olanak vermektedir. Birlikteliği sağlamaya yönelik her çalışanın fikrini beyan edeceği ve eşit haklara sahip olduğu kurum toplantıları düzenleyerek işletmenin mevcut durumuna yönelik fikir alışverişi de yapılmalıdır.

İnsan Kaynakları Departmanı

Buraya kadar bahsedilen işveren marka uygulamaları, insan kaynakları bölümünde uygulanması gereken aşamaları oluşturur. Bugünün dünyasında teknolojinin getirdiği gelişmeleri takip etmeyen işletmeler, büyük ölçekli işletmelerle aynı pazar yarışında rekabet edemiyorlar. Başarılı bir işveren ve işletme profili ve markası için kurumlar kendi içinde her departmana önem vermeli, bununla birlikte insan kaynakları bölümü için ayrı bir özen ve dikkat göstermelidir.

Mevcut çalışanlara, işlerinde verimli olmalarını sağlayan ve böylelikle müşteriye ulaşmada sağlıklı bir iletişimi sürdürmeyi de gözeten insan kaynakları, uzmanlarca oluşturulan bir departman olmalıdır. İnsan kaynakları eğitimi alan uzman ve çalışanlar, iş hayatında kariyerin doğru yönetilmesi, işe alım sürecinde kurumu tanıtma, marka bilinirliğini adaylara sunabilme ve olanakları düzenleyen, planlayan, uygulayan bir niteliğe ve eğitime sahip olmalıdır.

Bu süreçte bildiklerinizi insan kaynakları alanında uygulayabileceğiniz, stratejiler üretebileceğiniz insan kaynakları üzerine eğitim almanız iş hayatınızda size yardım edecektir. Fikir ve bilgi almak için online eğitim seçenekleri sunan Enstitü sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İç İletişim, İşveren markası yaratılırken, iç iletşim mevcut çalışanların tatminini ve moral desteğini sağlamada önemli bir rol oynar, Markanın değerlerini ve hedeflerini sürekli olarak ileten, çalışanların gelişimini teşvik eden ve birlikte çalışmayı teşvik eden bir işletme, Personel Bulma, İşveren marka yönetiminde, işletmenin etkinleşmesi ve katkı sağlayacak çalışanları bulma adına bazı yöntem ve araçları uygulama stratejisi, Sosyal medya, iş ilanları, kariyer fuarları ve işe alım danışmanları aracılığıyla potansiyel çalışanları çekmek, İşe Alım Süreci, İşe alım sürecinde sağlanan beklentiler, ilgi ve şeffaflık, işveren markasının güvenilirliğini sağlar, İşletme, adaylara süreç hakkında açık ve anlaşılır bilgi verir ve adayların tüm sorularını yanıtlar, Sosyal ve Ekonomik Haklar, İşveren markası yaratma sürecinde önemli bir yere sahip olan çalışanın sosyal ve ekonomik haklarının aksatılmaması, Maaşların düzenli ve zamanında ödenmesi, düzenli ücret artışları, esnek çalışma saatleri, sağlık sigortası gibi haklar, Çalışanların Kişisel Gelişimi, Çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimine olanak sağlayan işletmeler, işveren markasına değer katar, Yazılım eğitimi, iletişim seminerleri, liderlik kursları gibi imkanları sunan bir işletme, İşveren Markasının Sürekliliği, İşveren markasının değerlerinin ve politikalarının işe alım sürecinden işten ayrılmaya kadar uzanan süreçte tutarlı olması, Kendi değerlerine, hedeflerine ve çalışanlarına kendini adamış bir işletme, Rekabet, İş veren markası yaratırken rakip firmaların durumunu analiz etmek ve özgün niteliklerle üstün olmaya çalışmak, Rakiplerinin sunduğu hizmetlerin üzerine koyarak kendisini öne çıkaran işletme, Güven, Güven, işveren markası yaratmada önemli bir unsur olup, çalışanların işletmeye olan sadakati üzerinde büyük etkisi vardır, Şeffaflığı, dürüstlüğü ve tutarlılığı ile çalışanlarının güvenini kazanan bir işletme, İnsan Kaynakları Bölümü, İşveren markasını güçlendiren bir diğer faktör olan etkin bir insan kaynakları bölümü, Çalışanların sorunlarını çözebilen, fırsatlar yaratabilen ve verimliliklerini arttırabilen bir birim, Çalışanları Sahiplenme, İşletme, iş hayatında çalışanını güvence altına alarak ve kişisel gelişimine önem vererek işveren markasını güçlendirir, Çalışanlarının başarılarını kutlayan, başarısızlıklarda destek veren ve gelişimlerini teşvik eden bir işletme
iletişim hedef kitle işveren marka yönetimi insan kaynakları eğitimi işveren marka uygulamaları insan kaynakları yönetimi
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Biri erkek biri kadın iki kişi birbirlerine yakın durmakta, birbirlerine bakmakta ve gülümsemektedirler. Adamın üzerinde mavi düğmeli bir gömlek var ve elleri önündeki masanın üzerinde. Kadın saçlarını at kuyruğu yapmış ve beyaz bir gömlek giymiş. Adam sağ elinde bir kalem tutmaktadır. Görüntünün odağı gülümseyen yüzleri ve adamın gömleğinin yakın çekimidir. Mutlu ve rahat bir an yaşıyor gibi görünüyorlar. Görüntünün renkleri parlak ve neşeli. Arka plan bulanık ve ışık doğal.
İnsan Kaynakları Yönetimi

İşveren Markası, İnsan Kaynakları ve Dijitalleşme

10 Ocak 2019
Bu resim bir masa üzerindeki bir grup eşyayı göstermektedir. Mavi ve beyaz metinli sarı ve beyaz bir etiket, beyaz kapaklı sarı bir fincan, mavi etiketli beyaz bir önlük, mavi ve beyaz metinli beyaz bir daire, beyaz metinli siyah bir daire, kahverengi dikdörtgen bir nesne, mavi ve beyaz bir ekran, siyah metinli beyaz bir daire ve beyaz metinli beyaz bir önlük ve sarı bir çanta bulunmaktadır. Etiket net bir dikdörtgen şekle sahiptir ve sarı zemin üzerinde mavi ve beyaz renklerde birkaç kelime içermektedir. Fincan silindiriktir ve beyaz bir kapağı vardır. Önlük beyazdır ve ön tarafında mavi bir etiket vardır. Beyaz dairenin üzerinde mavi ve beyaz yazılar vardır. Siyah dairenin üzerinde beyaz yazı vardır. Kahverengi dikdörtgen nesne pürüzsüz bir şekle sahiptir ve masanın alt kısmında yer alır. Mavi ve beyaz ekran dikdörtgen şeklindedir ve üzerinde birkaç düğme vardır. Beyaz dairenin üzerinde siyah yazı vardır. Beyaz önlük ve sarı çantanın üzerinde beyaz yazılar var.
Marka Yönetimi

Kurumsal Kimlik Nasıl Oluşturulur?

14 Mayıs 2019