AnasayfaBlogİnsan Kaynaklarında Oyunlaştırma Örnekleri
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynaklarında Oyunlaştırma Örnekleri

21 Haziran 2020
Bu resimde her biri bir yapboz parçası tutan iki kişi yer almaktadır. Soldaki kişinin boynunda kırmızı bir eşarp bulunurken, diğerinin saçları topuz yapılmış. Yapboz parçalarının her ikisi de açık mavidir ve üzerlerinde beyaz desenler vardır. Yapboz parçaları düz beyaz bir arka plan üzerinde durmakta ve görüntüde başka hiçbir nesne bulunmamaktadır. İki kişi birbirlerine bakıyor, muhtemelen sohbet ediyor gibi görünüyor. İkili yapboz üzerinde birlikte çalışırken görüntü bir arkadaşlık ve işbirliği hissi uyandırıyor.
Oyunlaştırma AlanıAmacıÖnemi
EğitimÖğrenciyi öğrenme sürecine katmak ve başarmasını sağlamak.Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırır, öğrenme sürecini daha etkili ve eğlenceli hale getirir.
İnsan KaynaklarıÇalışan motivasyonunu artırmak ve kurum bağlılığını güçlendirmek.Çalışanların işe bağlılığını ve verimini artırır, kurumsal gelişim ve yetenek yönetimini destekler.
PazarlamaMüşteri algıları üzerinde olumlu etki yaratmak.Tüketici davranışlarını yönlendirebilir, marka sadakati oluşturur ve satışları artırır.
İşe AlımAdayların yeteneklerini, dayanıklılığını ve özgüvenini ölçmek.Adayın şirket için uygun olup olmadığını belirler, işe alım sürecini daha etkili ve dikkat çekici hale getirir.
İK EğitimiEğitim programını daha ilgi çekici ve etkili hale getirmek.Çalışanların eğitimlerde daha aktif rol almasını teşvik eder, öğrenme ve gelişim sürecini hızlandırır.
Çalışan MotivasyonuÇalışanların performansını ve iş tatminini artırmak.Çalışanların işine olan bağlılığını artırır, performans düzeyini yükseltir.
Etkinlik SağlamaÇalışanların firma etkinliklerine daha fazla katılım sağlamasını teşvik etmek.Ekip çalışmasını ve firma bağlılığını güçlendirir.
Rekabet OrtamıÇalışanları teşvik etmek ve verimliliği artırmak.İş yerinde pozitif bir rekabet ortamı yaratır, verimliliği ve performansı artırır.
Motive EtmeÇalışanların çalışma potansiyelini hızlandırmak.Çalışanların motivasyonu ve performansını artırır, işe bağlılığını ve iş tatminini yükseltir.
Kişisel GelişimBilinçli ve motive bir şekilde gelişimi tamamlamak.Kendini geliştirmek ve ilerlemek isteyen bireyler için güçlü bir motivasyon kaynağı olabilir.

Gamification, kelimesi günümüzde giderek merak uyandırmaya başladı. Türkçe karşılığı ise oyunlaştırma. Oyunlaştırma, birçok sektörde boy gösteren ve dokunuşuyla bu sektörlerdeki süreçleri değiştirmeyi başaran yeni bir yöntem. Oyunlaştırma için duyacağınız en yaygın tanım; oyun öğelerinin oyun dışı ortamlarda uygulanması. Bu ifadeyi de açmak gerekirse oyunların eğlendirici yanını kullanarak belli bir kitleyi öğrenmeye ve başarıya motive etmeyi oyunlaştırma olarak tanımlayabiliriz.

Eğitimde oyunlaştırma ardından insan kaynaklarında oyunlaştırma uygulamaları da yükselişe geçti. Gamification; rekabet, rozet ve puan kazanma ve liderlik tablosu gibi birçok oyun bileşenlerini içinde barındıran bir yöntemdir. Oyunlaştırmada en güçlü motivasyon aracı elbette ödüllendirme ve rekabet unsurlarıdır. Çünkü katılımcıları motive etmek için belirli içsel ve dışsal ödüller sunmak ve bu ödüller için kişilerin harekete geçmesi adına rekabet ortamı yaratmak gerekir. 

İlgili eğitim: Online Liderlik Eğitimi

Oyunlaştırma örnekleri kullanıldığı sektöre göre bazı değişiklikler gösterir. Mesela pazarlama faaliyetlerinde müşteri algıları üzerine yoğunlaştırılan oyunlaştırma, eğitimde öğrenciyi öğrenme sürecine katmak ve başarmasını sağlamak üzerine yoğunlaştırılır. İnsan kaynaklarında oyunlaştırma için ön planda olan ise çalışan motivasyonudur. Bu nedenle oyunlaştırma uygulamalarının hedefi çalışan motivasyonunu artırmak bunun yanında çalışanların kurum bağlılığını güçlendirmektir. Aynı zamanda şirketler bu sayede ekipleri arasında rekabet ortamı yaratarak uzun süren verimler alabilmektedir.

İnsan Kaynaklarında Oyunlaştırma Nasıl Uygulanır?

eski dönemlerde de kısmi oyunlaştırma örneklerini şirketlerde gördüğümüzü söyleyebiliriz. belli bir iş miktarı sonrası ayın elemanı seçilme, prim kazama gibi. dijital oyunlaştırma, insan kaynaklarında genellikle işe alım, yetenek yönetimi, kurumsal gelişim ve eğitim, çalışan bağlılığı ve etkinlik sağlama süreçlerinde oyunlaştırılma yöntemi kullanılmaktadır.

Uygulanma şekli ile birçok kolaylığı da beraberinde getiren gamification uygulamaları ile işe alım süreçlerinde de işe alınacak adayların yetenekleri, dayanıklılığı, risk alma potansiyeli, baskı altında performans ve dayanıklılığı, dikkat seviyesi ve özgüveni gibi birçok özelliği ölçümlenebiliyor. Başarılı bir oyunlaştırma süreçlerinde çalışanların çalışma şekilleri ve onları neyin motive ettikleri hakkında elde edilen verilerin etkili kullanılması, firmaların iş süreçlerini ve çalışan deneyimini hızlı şekilde geliştiriyor. Yapılan araştırmalar, oyunlaştırmanın insan kaynakları işe alım süreçlerinde uygulanması ile adayları değerlendirmek için yaratıcı, yenilikçi ve uygun maliyetli bir yöntem olduğunu da ortaya koymaktadır.

İnsan Kaynaklarında Oyunlaştırma için Dikkat Edilmesi Gerekenler

İnsan kaynaklarında oyunlaştırma ile hedef verip sonuca odaklanma devri için kapandı diyebiliriz. Oyunlaştırma sayesinde yapıcı rekabet ortamı, kişinin insiyatif almasını sağlayacak, kaçıncı sırada olduğunu görebildiği, hediye ve ödül alacağından emin olduğu, hem eğlendiği hem de prim kazandığı bir ortam oluşturmak adına oyunlaştırma ön plana çıkıyor. Peki, insan kaynaklarında oyunlaştırma uygulanmadan önce dikkat edilecekler neler? Öncelikle oyunlaştırmanın, firmanıza ve markanıza değer ve güç katan bir unsur olduğunu fark etmeli ve önemsemelisiniz. Ardından oyunlaştırma süreçlerinizde hedefinizi belirleyip hedeflediğiniz amaca ulaşma süreci içinde ortaya çıkabilecek olası sorunları giderecek önemler almalısınız.Oyunlaştırma süreciniz için zaman kayıplarının önüne geçecek planlamalar yapmalısınız. Oyunlaştırma sürecini başlatmadan önce çalışanlarınızı neyin motive ettiğini de anlamalısınız. Firma olarak iş hedeflerinizde başarıya ulaşmak için çalışanların içsel motivasyonlarını tetikleyici unsurları harekete geçirmelisiniz. Ast - üst ilişkileri, sosyal aktiviteler, takdir edilme, sağlıklı iletişim, gelişim olanakları, ücretler ve ek olanaklar çalışanları motive eden çalışma potansiyellerini hızlandıran başlıca unsurlardır. Oyunlaştırma sürecinde çalışan katılımını sağlayacak etkinliklere yer verilmesi önemli görülmektedir. Çünkü çalışanların motivasyonu kadar onları sürece dahil etmek de önemlidir. Gamification uygulamalarında katılımcı etkinlikler geliştirilmesi; çalışanların seslerini duyurmasına, fikirlerini kolayca sunmasına imkan sağlayacaktır.

İnsan Kaynaklarında Oyunlaştırma Amacı?

İş dünyası ve kişisel gelişim kitapları bir süredir geleneksel motivasyon unsurlarının günümüz dünyasında geçerliliğini kaybettiğini vurguluyordu. Bunlara bir de yapılan bilimsel araştırmalar da eklenince oyunlaştırmanın yetişkinler üzerinde de yapıcı bir etkisi olduğu fark edildi. Herhangi bir unsuru oyunlaştırmak, ona karşı olan algıyı değiştirerek içsel bir tetikleme yaratıyor. Bu şekilde hem çalışanların motivasyonu hem de işe olan bağlılıkları artıyor.

Araştırmalara göre oyunlaştırma tabanlı uygulamaları kullanan kurumlarda çalışan bağlılığı yaklaşık yüzde 48 oranında artış gösteriyor. Bu nedenle şirketler, oyunlaştırma tekniğini kullanmaya özen gösteriyor. Bununla birlikte uygulanan oyunlaştırma metotları işe alışma, verimi artırma, öğrenme gibi konularda şirketlere büyük fayda sağlıyor. Geleneksel değerlendirme araçlarına kıyasla dijital oyun bazlı değerlendirme araçlarında daha kısa zamanda ve daha fazla veri toplayarak, hem aday hem de şirket için daha verimli bir süreç oluşuyor.  

Oyun bazlı değerlendirme: Son dönemde insan kaynakları alanında dünya çapında radikal sayılabilecek değişiklikler gerçekleşiyor. Oyun bazlı değerlendirme de bu değişimlerden biri. İnsan kaynakları işe alım sürecinde oyun bazlı değerlendirme araçlarının kuruma sağladığı birçok avantaj var.  Örneğin şirketler uzun işe alım süreçlerinden yüzde 60 oranında zaman tasarrufu sağlayabiliyor. Oyunlaştırma ile klasik değerlendirmelere göre daha doğru tahminler ortaya konuluyor. Gamification değerlendirme sayesinde adayların stresini daha kolay yenebiliyor.

Oyun bazlı değerlendirmeler akıllı telefon ve tabletler üzerinden de yapılabildiği için stajyer ve yeni mezun alımlarında da etkili kullanım avantajı sağlıyor. Özellikle, stajyer ve yeni mezun alımları için en etkili yöntem Oyun Bazlı Değerlendirme, akıllı telefon ya da tabletler üzerinden uygulanabiliyor. Oyun bazlı değerlendirmenin bu kadar bensenmesinin en önemli nedeni; özgeçmiş, deneyim, ayrıcalık ya da kıdem yerine yetenek potansiyeline odaklanıyor olmasıdır. Bu sayede havuz geniş olsa bile başvuran adayların bilişsel yetenek, kişilik, yetenek ve duygusal zeka olmak gibi unsurları rahatça ölçülebiliyor.

İnsan Kaynaklarında Oyunlaştırma Örnekleri

Şirketlerin ürün ve uygulamalarını geliştirmek, belirledikleri konularda çalışanların öğrenme düzeyini arttırmak amacıyla hayata geçirdiği oyunlar var ve bunlar literatürde, serious games, yani ciddi oyunlar ismiyle geçiyor. Bu oyunlaştırma türü için Türkiye’deki en dikkate değer örneklerden biri Yapı Kredi Bankacılık Akademisi’nin (YKBA) Kent oyunu. Oyunlaştırma uygulaması; çoktan seçmeli sorulardan ve gerçek hayata dayanan interaktif senaryolardan oluşutordu. Bu uygulama şirket hedefi; kurum çalışanlarının bankanın ürün ve hizmetleri konusundaki bilgi düzeylerinin arttırılmasıydı ve büyük ilgi gördü. 4 bin 260 çalışanın katıldığı uygulama ile YKBA bütçe tasarrufu sağlamakla kalmadı ayrıca iş sonuçlarında da önemli başarılar elde etti.

Örnek verilecek başka bir oyunlaştırma da Şekerbank oryantasyon oyunudur. Firmalar, yeni işe giren çalışanlarına oryantasyon eğitimi olarak da oyunlaştırmayı sunmaya başladı. Bu uygulama ile yeni işe giren çalışanlar, bir oyun oynayarak, Genel Müdürün mesajından, finansal tablolara, İK politikalarına kadar bir çalışanın bilmesi gereken tüm konularda bilgi edinebildi. Yine ,MKK, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun tüm çalışanlarına uyguladığı iş sürekliliği sınavında, çalışanlar aynı TV’deki bir yarışmaya katılmış gibi soruları cevaplayabilmesi de oyunlaştırma için bir örnektir. 

Ayrıca kayda değer başka oyunlaştırma uygulamalarından bahsedersek Foursquare uygulaması öne çıkan oyunlaştırmalardan. Sadece bulunduğu yeri “checking-in” işaretleyen, mekanları puanlayan ve bunun karşılığında sanal rozet kazanılan Foursquare sisteminin başarısı şirketlerin web sayfalarına, kampanyalarına ve mobil uygulamalarına oyunlaştırmayı katmalarına yeterli bir kanıt kabul edilebilir. Yerel oyunlaştırma örneği olan BiTaksi’den de bahsedebiliriz. Çünkü BİTaksi, oyunlaştırmanın ülkemizdeki iyi örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Bu uygulamayla bulunduğunuz noktadan taksi çağrısında bulunuyorsunuz, size en yakın üye taksiler talip oluyorlar.

Siz istediğiniz taksiyi seçiyorsunuz. Ardından akıllı telefon ve sosyal medyadan alışık olduğumuz puanlama sistemi burada da uygulanıyor. Yolcu taksiyi ve sürücüyü puanlıyor, yorum yazabiliyor elbette taksi şoförü de yolcuyu puanlayabiliyor, yorum yazabiliyor, gerektiğinde şikayet edebiliyor. Uygulamanın, platformu en çok kullanan, en iyi puanları alan, en çok yol yapan şoförler ise ayrıca değerlendiriliyor. Böylelikle taksiciler arasında tatlı bir rekabet ortamı oluşturularak her ay uygulamayı kullanan şoförlerin performansına göre akıllı telefon, saat ve bunlar gibi birçok hediye ödülü veriliyor. 

Eğitim, Öğrenciyi öğrenme sürecine katmak ve başarmasını sağlamak, Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırır, öğrenme sürecini daha etkili ve eğlenceli hale getirir, İnsan Kaynakları, Çalışan motivasyonunu artırmak ve kurum bağlılığını güçlendirmek, Çalışanların işe bağlılığını ve verimini artırır, kurumsal gelişim ve yetenek yönetimini destekler, Pazarlama, Müşteri algıları üzerinde olumlu etki yaratmak, Tüketici davranışlarını yönlendirebilir, marka sadakati oluşturur ve satışları artırır, İşe Alım, Adayların yeteneklerini, dayanıklılığını ve özgüvenini ölçmek, Adayın şirket için uygun olup olmadığını belirler, işe alım sürecini daha etkili ve dikkat çekici hale getirir, İK Eğitimi, Eğitim programını daha ilgi çekici ve etkili hale getirmek, Çalışanların eğitimlerde daha aktif rol almasını teşvik eder, öğrenme ve gelişim sürecini hızlandırır, Çalışan Motivasyonu, Çalışanların performansını ve iş tatminini artırmak, Çalışanların işine olan bağlılığını artırır, performans düzeyini yükseltir, Etkinlik Sağlama, Çalışanların firma etkinliklerine daha fazla katılım sağlamasını teşvik etmek, Ekip çalışmasını ve firma bağlılığını güçlendirir, Rekabet Ortamı, Çalışanları teşvik etmek ve verimliliği artırmak, İş yerinde pozitif bir rekabet ortamı yaratır, verimliliği ve performansı artırır, Motive Etme, Çalışanların çalışma potansiyelini hızlandırmak, Çalışanların motivasyonu ve performansını artırır, işe bağlılığını ve iş tatminini yükseltir, Kişisel Gelişim, Bilinçli ve motive bir şekilde gelişimi tamamlamak, Kendini geliştirmek ve ilerlemek isteyen bireyler için güçlü bir motivasyon kaynağı olabilir
insan kaynaklarında oyunlaştırma oyunlaştırma örnekleri oyunlaştırma gamification oyun insan kaynakları insan kaynakları yönetimi insan kaynakları eğitimi
Sağ elini başının üzerine koymuş mutlu bir kadın. Yüzünde parlak, içten bir gülümseme var ve gözleri kapalı, bu da rahatlamış olduğunu gösteriyor. Açık kahverengi saçları alnından geriye doğru taranmış ve beyaz bir bluz giymiş. Başı hafifçe sola eğik ve duruşu kendinden emin. Anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor, yüzünden neşe yayılıyor. İfadesi memnuniyet ve mutluluktan ibaret.
Tuba Uyar
Blog Yazarı

1989 Aralık doğumdur. İskenderun/ Hataylıdır. Konya Necmettin Erbakan üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği (BÖTE) bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başlamıştır, halen devam etmektedir. Yüz yüze İş güvenliği, online olarak içerik editörlüğü eğitimleri almıştır. Dijital İllüstratör çizimleri yapmakta ve yazar olarak çalışmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resim, damalı bir zemine yerleştirilmiş, üzerinde küçük figürler olan bir satranç tahtasını gösteriyor. Biri kırmızı gömlekli, diğeri beyaz gömlekli iki kişi görülüyor. Kırmızı gömlekli adam damalı karelerden birinin üzerinde dururken, beyaz gömlekli adam satranç tahtasının üzerinde durmaktadır. Satranç tahtasının üzerinde piyonlar, kaleler, atlar, filler, şah ve vezir gibi çeşitli taşlar bulunmaktadır. Tahtada ayrıca devam etmekte olan bir oyuna işaret eden bazı küçük figürler de var. İki kişi birbirlerine bakıyor ve kırmızı gömlekli adam tahtayı işaret ediyor. Genel ortam sakin, huzurlu bir atmosfere sahip ve dostça bir oyunu çağrıştırıyor.
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynaklarında Oyunlaştırma Nedir?

29 Mayıs 2020
Sağ elinde gözlük olan bir adam gözlüğünü yüzüne doğru tutuyor. Kalın, koyu renk bir sakalı ve bıyığı var ve dudakları hafifçe ayrılmış. Gözleri kapalı ve ifadesi sakin. Üst birkaç düğmesi açık beyaz bir elbise gömleği giymektedir. Arkasında bir saksı bitkisinin ve beyaz bir bilgisayarın bulanık bir görüntüsü var. Sol elinde, bulanık bir elle tuttuğu kırmızı bir kalem vardır. Adamın yüzü ve gözlükleri odakta, arka plan ise odak dışında. Görüntü iyi aydınlatılmış ve renkler soluk.
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Hakkında Pek Bilinmeyenler

14 Eylül 2021
İnsan kaynakları görev yetki ve sorumlulukları nelerdir? İşe alım, oryantasyon eğitimi, çalışan motivasyonu ve mesleki gelişimi, işten ayrılma süreçleri ik sorumluluğundadır.
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Görev Yetki ve Sorumlulukları

16 Ağustos 2021