AnasayfaBlogEtkili İletişimde Karşılaşılan Engeller Nelerdir?
Etkili İletişim

Etkili İletişimde Karşılaşılan Engeller Nelerdir?

28 Mayıs 2019
Etkili İletişimde Karşılaşılan Engeller Nelerdir?

Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması anlamına gelen iletişim doğumdan ölüme kadar hayatımızın en önemli parçasıdır.

İlk insanların içgüdüsel tepkilerle oluşturduğu iletişim sürekli gelişerek hayatımıza yön vermiştir.

İletişim fakültelerinde ilk öğretilen konuların başında etkili iletişim gelir. Çift taraflı bir sistem olan iletişim aslında konuşan ve dinleyen arasındaki alışveriştir. 

Günlük yaşamda sabah uyandığımız andan gece uyuyana kadar evde, okulda, iş yerinde, mağazada ve kısacası aklınıza gelebilecek her yerde sürekli çevremizdeki insanlarla iletişim halinde oluruz.

İnsanlarla kurduğumuz iletişim ne kadar etkili olursa kendimizi karşı tarafa o kadar iyi ifade ederiz.

Önündeki Engeller 

Etkili İletişim Nasıl Kurulur? Etkili iletişim süreci beş ögeden oluşur:

Gönderici, mesaj, iletişim aracı, alıcı (okuyucu/izleyici) ve mesajın alıcı tarafından algılanıp yorumlanması (geri bildirim) aşaması.

Bu aşamalardan herhangi birinin gerçekleşmediği durumda ise iletişim süreci tamamlanamaz. 

İşte bu noktada karşımıza iletişimde karşılaşılan engeller ortaya çıkar. İnsanların birbirleriyle iletişimde bulunması karmaşık ve belirli bir süre gerektiren bir iştir. 

İletişim sürecini anlamak ve onu etkili bir şekilde kullanmak için iletişimi engelleyen etkenlerin bilinmesi/bunların ortadan kaldırılması için yöntemler araştırılması gerekir. 

Sağlıklı ve etkili iletişim kurarken karşımıza birçok engel çıkar.

Fiziksel ve Teknik Engeller

 • Mesajın yanlış veya eksik iletilmesi

 • İletişim kanalının yanlış seçilmesi

 • Mikrofondaki arıza ve işitme sorunları

 • Ön yargı ve kişilerin yanlış anlayıp farklı yorumlaması

 • Dilin basit, yalın ve açıklayıcı olmaması

Psikolojik ve Sosyal Engeller

İletişim sürecinde yer alan kişilerin sahip olduğu kişisel özelliklerden kaynaklanan bu engeller arasında ön yargılar, görüş ayrılıkları, algılama düzeyindeki farklılıklar, sosyo-kültürel farklılıklar, kişilerin bilgi seviyesindeki uyumsuzluklar ile kişilerin birbirlerine karşı olan tutum ve davranışları bulunmaktadır.

Örgütsel Engeller

Toplumda bir arada yaşamanın önemli bölümlerinden biri de örgütlerdir. Örgütlerin var olabilmesi ve sürekliliğini sağlayabilmesi için kendi aralarında sağlıklı ve etkili iletişim kurmaları gerekir. Ne var ki örgütler kendi iletişim engellerini kendileri oluşturur. Bu engeller ise örgüt büyüklüğü ve fiziksel yapı, hiyerarşi, yönetim şekli, statü farklılıkları gibi birçok unsurdan meydan gelir.

Engelleri Nasıl Aşabiliriz?

Yukarıda belirttiğim iletişim engellerinin aşılması için öncelikle engelin ne olduğunun ayrıntılı bir şekilde belirlenmesi şarttır.

Daha sonra ise bu engeli yok etmek için ihtiyaç duyulan yöntemlere başvurulur. Bu yöntemlerden bazıları şöyledir:

 • İletişimin sağlıklı olması için konuşmacılar çok iyi dinlenmeli.

 • Verilen mesaj kolay, anlaşılır ve açıklayıcı olmalı.

 • Verilen mesajın anlaşılıp anlaşılmadığını geri bildirimle kontrol etmek gerekir.

 • Mesajın iletildiği kanal dinleyiciyi/alıcıyı etkileyecek biçimde seçilmeli.

 • Kişiler arasındaki statü farklılıkları en aza indirilmeli.

 • Etkili iletişim sırasında gürültü seviyesi minimize edilmeli ve sessiz bir ortam sağlanmalı.

 • Kişinin sahip olduğu bilgi birikiminin üzerinde açıklamalar yapılmamalı.

 • Etkili iletişim için verilen mesaj sadece sözlü olmamalı, aynı zamanda yazı, resim, çizim veya çizim gibi görsel materyallerle desteklenmeli.

 • Mesaj verilirken teknik terimlerden ziyade herkesin anlayabileceği kelimeler kullanılarak dildeki farklılıklar ortadan kaldırılmalı.

 • Etkili iletişim kurulurken uygun ortam ve zamanın beklenmesi ya da oluşturulması bir gerekliliktir. 

 • İletişim sürecinde bulunan bireyler birbirlerine karşılıklı güven duymalı.

 • Etkili iletişim sırasında bireylerin birbirini yeterince anlaması için uygun bir mesafe seçilmesi gerekir.

Etkili iletişim konusunda kendinizi geliştirmek için ücretsiz online eğitimler alabilirsiniz.

Konu ile ilgili alabileceğiniz İş Hayatında Etkili İletişim Eğitimi ve Telefonda Etkili İletişim Eğitimi size büyük fayda sağlar.

İlgili Eğitim: Telefonda Etkili İletişim Eğitimi

Yazar: Vasfiye Özcanbaz

etkili iletişim iletişim güven iletişim aracı online eğitimler iletişim eğitimi
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
İletişimsizlik Sorununu Nasıl Aşarız?
Problem Çözme

İletişimsizlik Sorununu Nasıl Aşarız?

28 Mayıs 2019
Beden Dili ve İnsan İlişkileri
Beden Dili

Beden Dili ve İnsan İlişkileri

01 Mart 2019
Ah Şu Özgüven Sen Yok Musun?
Özgüven

Ah Şu Özgüven Sen Yok Musun?

14 Haziran 2019