AnasayfaBlogÇalışan Eğitimi İle Gelen Başarı
Eğitim

Çalışan Eğitimi İle Gelen Başarı

16 Ağustos 2019
Şık takım elbiseli bir adam yanında duran bir kadına beşlik çakıyor. Kadın kıvırcık saçlı ve kolunun ucunda manşet olan beyaz bir gömlek giyiyor. Beyaz tahtadaki bir grafiğe bakıyor ve gülümsüyor. Adam da kadının elini tutarken gülümsemektedir. Arka planda bir tabletin yakın çekimi görülmektedir. İki kişi düz beyaz bir duvarın önünde durmaktadır. Kadın ve erkek bu kutlama anında neşeli ve mutludur.
KonuAçıklamaÖnem
Çalışan EğitimiÇalışanların yetenek ve becerilerini geliştirmek için verilen eğitimler.Çalışanların verimliliğini ve kurumda elde edilen başarıyı arttırır.
Çalışan Eğitiminin TeknikleriÇalışanlara verilen eğitimlerde kullanılan yöntem ve teknikler.Eğitimin etkinliğini ve sonuçlarını doğrudan etkiler.
Second Life UygulamasıSanal bir dünyada çalışan eğitimi sağlayan bir uygulama.Çalışanların eğitim sürecini daha eğlenceli ve interaktif hale getirir.
İşe Alım SüreciÇalışanların işe başlamadan önce uğradığı aday seçme ve yerleştirme işlemi.Kurumun doğru kişileri seçmesi ve uygun rol ve görevlere yerleştirmesi için önemlidir.
CV DeğerlendirmeAdayların CV'lerini inceleme ve değerlendirme.Adayların uygunluğunun ve becerilerinin değerlendirilmesi için önemlidir.
İşe Alımlarda Kullanılan TestlerAdayların eğitime ve teknolojiye açıklığını ölçmek için kullanılan testler.Adayın kuruma ve rolüne ne kadar uygun olduğunu belirlemeye yardımcı olur.
İşe Alım Eğitimleriİşe alım süreci ve tekniklerini anlatan eğitimler.Doğru işe alım tekniklerini öğrenmek ve uygulamak için önemlidir.
İstanbul İşletme Enstitüsü İşe Alım Eğitimleriİşe Alım ve Mülakat Teknikleri Uzaktan Eğitim Programı.İşe alım sürecinde etkili olabilmek için gerekli yetenek ve bilgilere sahip olmayı sağlar.
Kurum Kültürü BenimsemeÇalışanların kurumun değerlerini, normlarını ve hedeflerini benimsemesi.Çalışanların kurumla özdeşleşmesi ve kurumun hedeflerini kendi hedefleri olarak görmeleri için önemlidir.
Çalışan VerimliliğiÇalışanların işlerini ne kadar etkili ve üretken bir şekilde yaptığı.Kurumun genel verimliliği ve başarısını doğrudan etkiler.

İş hayatında en önemli konulardan biri çalışan verimliliğidir. Kurumun verimliliği çalışanların sağlamış olduğu başarı ile doğru orantılıdır. Kurumun başarısını arttırmak için işverenler çalışan eğitimine oldukça önem verir. Düzenli aralıklarla çalışan eğitimi veren firmalar, donanım sağlayarak büyük ölçüde rekabet ortamında başarı elde eder.

Çalışan Eğitiminin Önemi

Kurumların dış hedef kitleye hitap edebilmesi için önce iç hedef kitlesini tanıması gerekir. İç hedef kitleyi oluşturan çalışanlar kurum ile özdeşleşerek ortak başarılar elde eder. Bu başarılar çalışan eğitimi ile sağlanır. Bu eğitimlere önem vermeyen göz ardı eden veya ikinci plana atan kurumlar uzun vadeli başarılar elde edemez. Gelişim ve değişimin hakim olduğu pazar sektöründe çağı yakalamak yalnızca eğitimle mümkündür.

Bir kurumun benimsemesi gereken ilk ilke doğru çalışan eğitimi olmalıdır. Kurumlar işe alım sürecinde iş görenleri birtakım testlere tabi tutar. Eğitim zorluğu iş görenin çalışacağı pozisyonun zorluğuna göre değişiklik gösterir. 

Çalışan eğitimi nasıl olmalı?

Test eğitimleri ışığında iş görenin davranış şekilleri iletişim düzeyi, işe hakimiyeti, potansiyel müşterisiyle olan diyalogları gözlenir. Eğitimler işe alım sürecinde olduğu gibi mevcut konumda çalışanlar için de yapılır. Toplantılar, seminerler veya konferanslar düzenlenerek çalışan eğitimi verilir. 

Böylelikle çalışanlar geleceğe hazırlanarak gelişim ve değişime ayak uydurur. Eğitimler aracılığıyla kurum kültürünü benimseyen çalışanlar işlerini daha büyük özveriyle yapar. Çalışan eğitimi için kullanılan teknikler kurumdan kuruma değişiklik gösterir.

Çalışan Eğitiminde Teknikler

1930’lu yıllarda doğan neo-klasik yaklaşım ile kurumlar geleneksel üretim anlayışından çıkarak insan odaklı hale gelmiştir. Çalışan verimliliğinin kurumun başarısını doğrudan etkilediği saptanmıştır. Çalışan moral ve motivasyonunun öneminin kavranmasını sağlayan neo-klasik yaklaşım, bu yöndeki çalışmalara öncülük eder. 

Verilen eğitimlerde ise teknolojiyle birlikte sürekli gelişim ve değişim yaşanır. Kurum içinde kullanılan intranet ağı ile çalışanlar devamlı eğitim halinde kalır. Günlük olarak ağlarına güncellenen kısa bilgiler sayesinde çalışan eğitimi verilerek uzun vadede başarıları hedeflenir.

Second Life Uygulaması

Dijitalleşen dünyayla işe alım sürecinde verilen eğitimlerde de değişiklikler yaşanmıştır. Eğitimler yarı sanal halde kısa testlerden oluşabildiği gibi tamamen sanal olarak da yapılır. Bu bağlamda en iyi örneklerden biri Second Life uygulamasıdır. İşverenler kurumlarını sanal ortama uyarlayarak çalışan eğitimi verir. 

Bireyler profil oluşturarak uygulamaya giriş yapar. Çalışmak istenilen kurum seçilerek sanal ortamda çalışmaya başlanır. Tıpkı gerçek çalışanlar gibi hareket eden kullanıcılar hem işlerini yapar hem de müşterilerle ilgilenir. Süreci eğlenceli hale getirerek çalışan eğitimi veren kurumlar böylelikle kurum kültürünü de çalışana benimsetir. 

İşe Alım Süreci 

İşe alım süreci gerçekte nasıldır? Çalışan eğitimi ile doğru orantılıdır. Büyük bir titizlikle yapılarak doğru sonuçları vermesi beklenir. Sürecin sağlıklı biçimde gerçekleşmesi kurum için çok önemlidir. Verilere göre doğru işe alımlarda %400 oranında verim kazanıldığı gözlemlenmiştir. 

İşe alım süreci nasıl ilerler?

Süreç adayların CV’lerine bakılarak mülakata alınmasıyla işler. Adaylar CV’lerini internet üzerinden gönderir veya kuruma bağlı olan insan kaynakları bölümüne bırakır. CV’lerin değerlendirilmesi aşamasında, birtakım anahtar kelimeler kullanılır. CV’ler büyük bir özenle incelenerek anahtar kelimeler yardımıyla seçilir. Bunun sonucunda sonraki aşamaya geçen adaylar mülakata girmeye hak kazanır. Mülakatlar da yüz yüze yapıldığı gibi kamera destekli sanal ağlarda da gerçekleştirilir.

Kurumlar bu süreçte adaylara özel testler de uygular. Adayın gelişime ne kadar açık olduğu ve teknolojiye ne derece uyum sağlayabildiği gözlemlenir. Çalışan eğitimi ışığında adayları geleceğe hazırlamak kurumun görevidir. Gelişim ve değişime ayak uydurabilen adaylar bu süreçte öne geçer.

i̇şe alım, insan kaynakları yönetimi departmanının dışa dönük fonksiyonudur ve aday yönünden oldukça önem verilir. bir işletmenin işe alım departmanı işletme hedeflerine ulaşabilmesi için satış departmanı kadar önemli bir fonksiyona sahiptir. bu sebeple işe alım çalışanlarının iyi eğitim alması ve konusunda uzmanlaşması gerekmektedir. 

İşe alım için bir eğitim var mı?

İşe alım konusunda İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından ücretsiz online eğitimler veriliyor. Alacağınız İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Uzaktan Eğitim Programı size büyük fayda sağlar.

Yazar: Betül Tıkız

Çalışan Eğitimi, Çalışanların yetenek ve becerilerini geliştirmek için verilen eğitimler, Çalışanların verimliliğini ve kurumda elde edilen başarıyı arttırır, Çalışan Eğitiminin Teknikleri, Çalışanlara verilen eğitimlerde kullanılan yöntem ve teknikler, Eğitimin etkinliğini ve sonuçlarını doğrudan etkiler, Second Life Uygulaması, Sanal bir dünyada çalışan eğitimi sağlayan bir uygulama, Çalışanların eğitim sürecini daha eğlenceli ve interaktif hale getirir, İşe Alım Süreci, Çalışanların işe başlamadan önce uğradığı aday seçme ve yerleştirme işlemi, Kurumun doğru kişileri seçmesi ve uygun rol ve görevlere yerleştirmesi için önemlidir, CV Değerlendirme, Adayların CV'lerini inceleme ve değerlendirme, Adayların uygunluğunun ve becerilerinin değerlendirilmesi için önemlidir, İşe Alımlarda Kullanılan Testler, Adayların eğitime ve teknolojiye açıklığını ölçmek için kullanılan testler, Adayın kuruma ve rolüne ne kadar uygun olduğunu belirlemeye yardımcı olur, İşe Alım Eğitimleri, İşe alım süreci ve tekniklerini anlatan eğitimler, Doğru işe alım tekniklerini öğrenmek ve uygulamak için önemlidir, İstanbul İşletme Enstitüsü İşe Alım Eğitimleri, İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Uzaktan Eğitim Programı, İşe alım sürecinde etkili olabilmek için gerekli yetenek ve bilgilere sahip olmayı sağlar, Kurum Kültürü Benimseme, Çalışanların kurumun değerlerini, normlarını ve hedeflerini benimsemesi, Çalışanların kurumla özdeşleşmesi ve kurumun hedeflerini kendi hedefleri olarak görmeleri için önemlidir, Çalışan Verimliliği, Çalışanların işlerini ne kadar etkili ve üretken bir şekilde yaptığı, Kurumun genel verimliliği ve başarısını doğrudan etkiler
çalışan eğitimi işe alım mülakat teknikleri online eğitimler second life
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resim sakallı ve bıyıklı bir adamı tasvir etmektedir. Güçlü bir çene çizgisi ve belirgin elmacık kemikleri olan yuvarlak bir yüzü vardır. Sakalı kalın ve dolgun, çenesini ve üst dudağını kaplıyor. Bıyığı düzgünce kesilmiş ve ağzının üzerinde düzgün bir çizgi halinde aşağı sarkıyor. Gözleri kapalı ve kaşları konsantrasyon göstergesi olarak çatık. Kalın, koyu renk saçları vardır ve birkaç teli şapkasının altından dışarı bakmaktadır. Teni açık renktir ve yüz ifadesi düşünceli bir ifadedir. Yeşil ve beyaz bir şapka ile kahverengi uzun kollu bir gömlek giyiyor. Genel etki bir güç ve istikrar etkisi yaratıyor.
İnsan Kaynakları

Yapay Zeka ve İnsan Kaynakları

23 Mart 2019
Bir grup insan daire şeklinde durmuş, el ele tutuşmaktadır. En soldaki adam takım elbise giymiş ve gülümsüyor, elleri solundaki kadının ellerinde kenetlenmiş. Kadın parlak sarı bir elbise giymiş ve gözleri kapalı, yüzünde memnun bir ifade var. Grubun ortasında, bir erkek ve kadın birbirine yakın durmakta, erkeğin kolu kadının belinde. Daha geride, gözlüklü bir adam ağzı açık, genişçe gülümsüyor. Onların arkasında, bulanık arka planda bir kişinin kolu görülebiliyor. Tüm sahne sıcaklık ve neşe dolu.
Terfi

Terfi Almanın Yöntemleri

06 Kasım 2018
Koruyucu ruh sağlığı hizmeti ve psikolojinin bir alt birimi olan ve akademik, kişisel, sosyal, kariyer vb. sorunlarına çözüm arayan uzmanlar yetiştiren PDR hakkında bilgi edinin.
Meslekler

PDR Nedir? Ne İş Yapar?

12 Temmuz 2021